Spring naar bijdragen
WdG

De Hemel

Aanbevolen berichten

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Over de Hemel is veel gezegd. De Bijbel leert ons dat er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komt. Een aantal vragen:

1. Wat gebeurt er met de oude hemel en de oude aarde?

2. Waar is de nieuwe hemel?

3. Wie ontmoeten we in de nieuwe hemel?

4. Is er een verschil tussen Gods Koninkrijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuke vragen hoor. :)

1.
Die worden vernieuwd, verheerlijkt en ook fysiek met elkaar verenigd. Nu al worden ze geestelijk één in de sacramenten, maar die zijn straks niet meer nodig. De vergankelijkheid maakt plaats voor de onvergankelijkheid, het tijdelijke voor het eeuwige, het zondige voor het volmaakte.

2.
In Christus en deels in de Kerk. De huidige hemel, waar de heiligen de wederkomst van Christus in zaligheid afwachten en voor ons bidden, is daar waar God zetelt.
Misschien kun je het vergelijken met een boek: als jij een boek schrijft, dan staat jouw boekwereld tot de aardse werkelijkheid en de wereld waarin jijzelf leeft tot de hemel.

3.
God, van Aangezicht tot aangezicht, de engelen en de heiligen.

4.
Nu nog wel, straks niet meer. Nu is de nieuwe hemel en aarde een baken van hoop voor hen die Christus navolgen, straks is zij een realiteit waarbij onze huidige realiteit slechts een droom lijkt en ís zij daadwerkelijk Gods voltooide Rijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Die worden vernieuwd, verheerlijkt en ook fysiek met elkaar verenigd. Nu al worden ze geestelijk één in de sacramenten, maar die zijn straks niet meer nodig. De vergankelijkheid maakt plaats voor de onvergankelijkheid, het tijdelijke voor het eeuwige, het zondige voor het volmaakte.

Ze worden verenigd. Betekent dat ook dat de gelovigen "straks" onbelemmerd van hemel naar aarde en andersom kunnen "bewegen"? Hoe moet ik het praktisch de eenwording in de sacramenten zien?

Citaat

God, van Aangezicht tot aangezicht, de engelen en de heiligen.

En Jezus (uiteraard)? Wie zijn de heiligen? En wie bepaalt wanneer iemand heilig is? Geloof je dat er gevallen engelen zijn? En zo ja, waar zijn die?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Ze worden verenigd. Betekent dat ook dat de gelovigen "straks" onbelemmerd van hemel naar aarde en andersom kunnen "bewegen"?

Nee, het betekent dat hemel en aarde één werkelijkheid zijn, één wereld. Natuur en bovennatuur zijn niet langer gescheiden, het lichaam is eindelijk ook verlost van de zonde en de vergankelijkheid.
Je zou dus ook kunnen zeggen dat we dan met ziel én lichaam in de hemel zijn bij God, omdat de hemel immers wordt gedefinieerd als de plaats waar God woont. Alsof je als personage letterlijk uit het boek kruipt en samen met de Schrijver en alle andere personages uit alle andere boeken nu één werkelijkheid deelt.

12 minuten geleden zei WdG:

Hoe moet ik het praktisch de eenwording in de sacramenten zien?

In de sacramenten voert Christus middels zijn Lichaam als Hogepriester direct zijn heilshandelingen uit. Net zoals jij ook jouw lichaam gebruikt om te spreken en te handelen. In de eucharistie komt Christus zelfs ook fysiek daadwerkelijk tegenwoordig onder de gedaanten van brood en wijn.
Zo ontmoeten de hemelse en de aardse werkelijkheid elkaar en worden ze door en in Christus verenigd.

14 minuten geleden zei WdG:

En Jezus (uiteraard)?

Met God doel ik op de voltallige Drie-eenheid.

14 minuten geleden zei WdG:

Wie zijn de heiligen?

Zie die in vriendschap met Christus leven of geleefd hebben en daardoor na hun dood met Hem in de hemel wonen of zullen wonen.

14 minuten geleden zei WdG:

En wie bepaalt wanneer iemand heilig is?

Dat bepaalt Christus, door het Oordeel na de dood en door zijn barmhartigheid hier op aarde.

15 minuten geleden zei WdG:

Geloof je dat er gevallen engelen zijn?

Ja, die worden demonen genoemd, die met de duivel op aarde mensen tot zonde proberen te verleiden en zo van Christus' goddelijke gaven af proberen te houden.

15 minuten geleden zei WdG:

En zo ja, waar zijn die?

Zij zijn op aarde, maar vinden hun eindbestemming in de hel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Robert Frans:

Nee, het betekent dat hemel en aarde één werkelijkheid zijn, één wereld. Natuur en bovennatuur zijn niet langer gescheiden, het lichaam is eindelijk ook verlost van de zonde en de vergankelijkheid. Je zou dus ook kunnen zeggen dat we dan met ziel én lichaam in de hemel zijn bij God, omdat de hemel immers wordt gedefinieerd als de plaats waar God woont. Alsof je als personage letterlijk uit het boek kruipt en samen met de Schrijver en alle andere personages uit alle andere boeken nu één werkelijkheid deelt.

Ik geloof dat we bij het aanvaarden van Jezus als God en Verlosser direct een nieuwe schepping zijn. We kunnen niet ontkennen dat het lichaam nog steeds sterft. Zou je kunnen stellen dat bij het aanvaarden van Jezus als Verlosser iemand geestelijk een nieuwe schepping wordt, en dat na het aardse leven het lichaam "volgt", en dan dus vernieuwd wordt?

Citaat

 

In de sacramenten voert Christus middels zijn Lichaam als Hogepriester direct zijn heilshandelingen uit. Net zoals jij ook jouw lichaam gebruikt om te spreken en te handelen. In de eucharistie komt Christus zelfs ook fysiek daadwerkelijk tegenwoordig onder de gedaanten van brood en wijn. Zo ontmoeten de hemelse en de aardse werkelijkheid elkaar en worden ze door en in Christus verenigd.

 

Zijn er volgens jou nog andere manieren om Christus (God) te ontmoeten? Bijvoorbeeld in een droom of visioen? Is het mogelijk dat Jezus Zich letterlijk toont aan mensen?

Citaat

 

Met God doel ik op de voltallige Drie-eenheid.

 

Logisch. Zonder de voltallige Drie-eenheid is er geen God!? De Drie-ene God is de enige Waarachtige God.

Citaat

 

Dat bepaalt Christus, door het Oordeel na de dood en door zijn barmhartigheid hier op aarde.

 

Toch hoor of lees je wel eens dat iemand heilig verklaard is. Hoe is zoiets mogelijk? Hoe kunnen wij dat hier op aarde weten of nagaan?

Citaat

 

Ja, die worden demonen genoemd, die met de duivel op aarde mensen tot zonde proberen te verleiden en zo van Christus' goddelijke gaven af proberen te houden. Zij zijn op aarde, maar vinden hun eindbestemming in de hel.

 

Mee eens. Zijn er ook gevallen aartsengelen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei WdG:

Zou je kunnen stellen dat bij het aanvaarden van Jezus als Verlosser iemand geestelijk een nieuwe schepping wordt, en dat na het aardse leven het lichaam "volgt", en dan dus vernieuwd wordt?

Door het doopsel wordt je wedergeboren. Niet zozeer een geheel nieuwe schepping, want je blijft gewoon jezelf, maar wel gereinigd van de erfzonde, en de persoonlijke zonden bij een volwassen doopsel, en in staat van genade.
Wanneer je sterft gaat je ziel onmiddelijk naar de hemel, eventueel via het vagevuur, of naar de hel. Na de wederkomst wordt je ziel weer verenigd met je lichaam, net zoals de hemel verenigd wordt met de aarde. Dat is de opstanding der doden.

Wij geloven dat de mens altijd al de hemel als eindbestemming had, ofwel de volmaakte vereniging met God, de natuur met de bovennatuur. Alleen vóór de zondeval stierven we niet, maar was het de bedoeling dat we na een prachtig en vruchtzaam leven op aarde met ziel en lichaam naar de hemel gingen. Net zoals Henoch, Mozes, Elia en Maria nu alreeds hebben gedaan. Dat zal straks dus ook het einddoel zijn voor ieder mens, hoewel niet iedereen dat doel dus zal halen.
En die ultieme vereniging, als uiteindelijk alles in God is en volmaakt in zijn goddelijk leven deelt, noemen we de nieuwe hemel en aarde.

10 uur geleden zei WdG:

Zijn er volgens jou nog andere manieren om Christus (God) te ontmoeten? Bijvoorbeeld in een droom of visioen? Is het mogelijk dat Jezus Zich letterlijk toont aan mensen?

Door het gebed, door het lezen van een geestelijk werk, in het bijzonder natuurlijk het Evangelie, en door het dienen van je naasten. Verschijningen en visioenen gebeuren heel soms ook en zo'n teken levert dan vaak ook weer een bedevaartsoord op.
Maar we hoeven ze niet te geloven en dienen ze zelfs niet te geloven als de Kerk ze niet goedkeurt en zelfs de meest wonderlijke verschijning van Jezus, Maria of welke heilige ook weegt niet op tegen de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus tijdens de mis.

10 uur geleden zei WdG:

Toch hoor of lees je wel eens dat iemand heilig verklaard is. Hoe is zoiets mogelijk? Hoe kunnen wij dat hier op aarde weten of nagaan?

Een heiligverklaring is geen bepaling, maar een (niet onfeilbare) vaststelling. We kunnen iemands hemelplaats nagaan door te onderzoeken of de voorspraak van de "kandidaat-heilige" daadwerkelijk verhoord wordt. Daarvoor zijn een paar wonderen nodig, die direct verband moeten hebben met de vraag om voorspraak.
De heiligen in de hemel kunnen bidden voor ons en wij kunnen hem door Christus daarom vragen. Stel nu dat jij in de hemel zou zijn en ik zou jou vragen om voor mij te bidden om genezing, en de volgende dag genees ik op wonderbaarlijke wijze, dan kan dat heel wel een belangrijk teken zijn dat jouw gebed voor mij verhoord is en jij dus in de hemel bent.
Natuurlijk moet je dan ook op aarde een leven gelijkend op die van Christus hebben geleefd en meestal komt een heiligverklaring pas op gang als de betreffende gelovige al heel geliefd bij leven en erna bleek te zijn.

10 uur geleden zei WdG:

Mee eens. Zijn er ook gevallen aartsengelen?

Als satan er niet een is, dan niet. Maar nogmaals, ik heb niet zoveel verstand en eerlijk gezegd ook niet zoveel interesse in de angelologie. Die tak van sport is op zich wel vrij episch en ongetwijfeld een inspiratiebron voor mensen die graag over engelen schrijven, maar het is vooral ook vrij theoretisch voor ons op aarde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

4. Is er een verschil tussen Gods Koninkrijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde?

Misschien een beetje praktische benadering, het zal er stoffig, kaal en zonder groen, zijn...

Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Kan iemand duiden wat deze toevoeging betekent, want daar wordt zorgvuldig niet over gesproken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:
Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Kan iemand duiden wat deze toevoeging betekent, want daar wordt zorgvuldig niet over gesproken

Wel in het boek openbaringen worden de verschillende volken vaak met de zee vergeleken als ik mij niet vergis. 

http://wimdebruin.blogspot.com/2011/10/en-de-zee-was-niet-meer.html?m=1

In Openbaring 13:1 zien we Gods grote vijand, het beest, uit de zee opkomen. Dat berooft de zee van haar neutrale karakter. De zee is de plek waar het zevenkoppige monster vandaan komt. In Openbaring 11:7 en 17:8 horen we ook over de herkomst van het beest. Daar wordt de 'afgrond' genoemd als plek van herkomst. Een woord met een buitengewoon negatieve klank. Zee en afgrond staan voor hetzelfde, een onheilspellende plek. 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Thinkfree:

Wel in het boek openbaringen worden de verschillende volken vaak met de zee vergeleken als ik mij niet vergis.

Blijkbaar is er geen zee meer nodig en hoeft men er verder niets achter te zoeken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Kan iemand duiden wat deze toevoeging betekent, want daar wordt zorgvuldig niet over gesproken.

Daar wordt de van de van God vervreemde mensenmassa mee bedoelt. Bijv in Jesaja 57:20 Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen.

Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

Wat gebeurt er met de oude hemel en de oude aarde?

De planeet aarde blijft gewoon bestaan, maar het samenstel, dus regeringen, corruptie, misdaad etc worden volledig weg gedaan.

Een nieuwe hemel wordt een Nieuwe Regering door Jezus en God mee bedoelt. Deze gaat regeren vanuit het Nieuwe Jeruzalem een hemels bestuur.

Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

Waar is de nieuwe hemel?

Waar de hemel nu is. Gereinigd van satan en met Jezus als koning.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Mullog:

Kan iemand duiden wat deze toevoeging betekent, want daar wordt zorgvuldig niet over gesproken.

Daar wordt de van de van God vervreemde mensenmassa mee bedoelt. Bijv in Jesaja 57:20 Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen.

Definitief verdwenen

Deze achtergrond geeft Openbaring 21:1 reliëf. Als er staat dat de zee er niet meer zijn zal, dan zit daar een hele wereld van betekenis achter. Van de afgrond die voorgoed gesloten is (zie Opb. 20:3). Van een bedreigende anti-macht die niet meer terug zal keren (zie Opb. 20:13). 

 

Precies sjako

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

Wie ontmoeten we in de nieuwe hemel?

Niemand, want ik ga naar de nieuwe aarde. Daar mogen we weer onze familie ontmoeten, onze voorouders, Abraham etc ontmoeten. Die hebben dan een opstanding gekregen.

Op 21-7-2018 om 09:18 zei WdG:

Is er een verschil tussen Gods Koninkrijk en de nieuwe hemel en nieuwe aarde?

Nee, dat is kortweg gezegd hetzelfde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Mullog:

Kan iemand duiden wat deze toevoeging betekent, want daar wordt zorgvuldig niet over gesproken.

De zee dient in de bijbel als metafoor voor twee zaken, namelijk de verschillende volkeren en de tijd die voorbij stroomt.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

De zee dient in de bijbel als metafoor voor twee zaken, namelijk de verschillende volkeren en de tijd die voorbijgaat.

Vergeet echter niet de betekenis van het dodenrijk. Er staat zelfs dat de zee haar doden teruggaf. Wij vinden de zee misschien aardig om in te zwemmen met dit zomerse weer, maar voor Israël, dat niet echt een uitgebreide zeevarende traditie had, stond de zee vooral voor verdrinking, stormen en zeemonsters als Leviathan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Robert Frans:

Vergeet echter niet de betekenis van het dodenrijk. Er staat zelfs dat de zee haar doden teruggaf. Wij vinden de zee misschien aardig om in te zwemmen met dit zomerse weer, maar voor Israël, dat niet echt een uitgebreide zeevarende traditie had, stond de zee vooral voor verdrinking, stormen en zeemonsters als Leviathan.

Alles wat voorbij is, is niet meer, dood dus. Dit is gewoon even een gedachte die bij me opkomt. Alles verzuipt in de zee van de tijd, behalve dat wat in de ark is geborgen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Blijkbaar is er geen zee meer nodig en hoeft men er verder niets achter te zoeken.

Jaja daarom gaat Christus ons het levende water voorhouden om daarna erachter te komen dat er geen water is.

Zook dat er een rivier uit Gods troon stroomt hmmm😉😉😉 (flauw grapje)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Thinkfree:

Jaja daarom gaat Christus ons het levende water voorhouden om daarna erachter te komen dat er geen water is.

Zook dat er een rivier uit Gods troon stroomt hmmm😉😉😉 (flauw grapje)

Ik beweer niet dat er geen water meer zal zijn, maar geen zee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Thinkfree:

Jaja daarom gaat Christus ons het levende water voorhouden om daarna erachter te komen dat er geen water is.

Zook dat er een rivier uit Gods troon stroomt hmmm😉😉😉 (flauw grapje)

Ik heb water zien vloeien, ter rechterzijde de tempel uit, alleluia;
en allen tot wie dit water gekomen is, zijn behouden en zullen zeggen,
alleluia, alleluia.
Looft de Heer, want Hij is goed,
want in eeuwigheid duurt zijn barmhartig­heid.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ziezo. ;) Ook omdat in een topic over de hemel je nu eenmaal niet zonder gregoriaans kunt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik beweer niet dat er geen water meer zal zijn, maar geen zee.

Iedereen is het er over eens dat het de mensenmassa is, dus waarom nu nog twijfelen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Robert Frans:

Wanneer je sterft gaat je ziel onmiddelijk naar de hemel, eventueel via het vagevuur, of naar de hel. Na de wederkomst wordt je ziel weer verenigd met je lichaam, net zoals de hemel verenigd wordt met de aarde. Dat is de opstanding der doden.

Ik lees toch heel wat anders. Ik lees dat de doden geen bewustzijn hebben en dat ze een opstanding krijgen aan het eind van het tijdperk, oftewel als Jezus komt. Hel en vagevuur wordt al helemaal niet geleerd en is naar mijn mening onverenigbaar met Gods eigenschappen zoals liefde. Dat een ziel en lichaam wordt verenigd staat ook nergens. Zelfs de Paus ontkent de hel heb ik laatst gehoord, of klopt dat niet?

3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom zou ik het met iedereen eens moeten zijn?

Je moet niets, gewoon lekker eigenwijs blijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als het nu een christen was die mij hierop aan sprak...

Dan zal ik dat ook maar niet doen :lol:

@sjako, @Willempie @Robert Frans @Thinkfree

De zee is in werkelijkheid natuurlijk de motor achter al het leven op aarde. Zonder zee geen regen, zonder regen geen zoetwater, zonder zoetwater geen landleven. Dat iemand afkomstig uit een woestijn met de kennis van toen dat niet begrijpt kan ik hem niet kwalijk nemen ( @Robert Frans geeft dat feitelijk ook al aan). Maar met gezond verstand en de kennis van nu is zou je kunnen zeggen dat het gewoon een hele slechte metafoor is. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid