Spring naar bijdragen
WdG

Koerswijziging?

Aanbevolen berichten

Het valt me steeds meer en meer op dat in het onderwerp "Geloof" de enige Drie-ene God gelasterd "mag" worden. Zo zie ik het, lasteren.... een ander woord heb ik er niet voor. De discussie over de Drie-ene God gaan we nu niet opnieuw voeren. Het valt me tevens op, en m.i. is het een ernstige kwestie (!) dat voor het plaatsen van filmpjes waarin aangetoond wordt dat het boek van de Jehovah's getuigen vals is, waarschuwingen worden uitgedeeld, terwijl anderzijds filmpjes waarin het katholieke geloof belachelijk gemaakt wordt, gewoon blijven staan, zonder dat er waarschuwingen worden uitgedeeld.

Mijn vragen:

1. Is er een koerswijzigen? Zo ja, dan graag duidelijkheid daarover.

2. In het gedeelte "geloof" mag de Drie-ene God niet gelasterd worden. Waarom wordt hier niet op gemodereerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei WdG:

terwijl anderzijds filmpjes waarin het katholieke geloof belachelijk gemaakt wordt, gewoon blijven staan, zonder dat er waarschuwingen worden uitgedeeld.

In die filmpjes wordt gewoon besproken wat er nu eigenlijk gezegd wordt. Heb je ze eigenlijk wel bekeken? Bible Flock box maakt de RKK  niet belachelijk, maar hij is als ex Katholiek wel heel kritisch.

Zou trouwens eens willen dat je ophoud een andere mening over de drieëenheid als lastering aan te merken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

In die filmpjes wordt gewoon besproken wat er nu eigenlijk gezegd wordt. Heb je ze eigenlijk wel bekeken? Bible Flock box maakt de RKK  niet belachelijk, maar hij is als ex Katholiek wel heel kritisch.

Zijn filmpjes van ex-Katholieken net zo objectief als filmpjes van ex-Jehovah's getuigen?

11 minuten geleden zei sjako:

Zou trouwens eens willen dat je ophoud een andere mening over de drieëenheid als lastering aan te merken.

Credible is een Christelijk forum, waar de enige ware Drie-ene God het uitgangspunt is. In levensbeschouwing is ruimte voor andersdenken, zoals moslims, Jehovah's-getuigen, boeddhisten en andere stomingen, richtingen, sektes en groeperingen die Jezus als geschapen wezen beschouwen.

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

N.B! Ik wil niet de discussie over de enige ware Drie-ene God hier gaan herhalen. Ik wil graag duidelijkheid over de koers van credible, voor het onderdeel "Geloof". Naar mijn mening zijn er twee mogelijkheden, mocht ik mij vergissen, dan graag een correctie, van een beheerder:

Mogelijkheid 1

De koers van Credible is en blijft zoals ik altijd gewend was. Dat betekent dat in ieder geval in het gedeelte "Geloof" de enige ware Drie-ene God; God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, als niet betwistbaar uitgangspunt geldt. Wanneer iemand dit niet erkent, of in ieder geval respecteert, kan hij of zij daar dus niet meedoen aan gesprekken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn eeuwig, zoals de Bijbel dat leert.

Mogelijkheid 2

Er is inderdaad een koerswijziging. Dat betekent dat mensen die geloven dat Jezus een geschapen wezen is, of een profeet, of een goed mens, personen die de Drie-ene God afwijzen, personen die denken dat er meerdere wegen zijn, personen die denken dat Jezus een engel of aartsengel is of was, enz. enz. zijn welkom in het onderdeel "Geloof". Dat zou dan betekenen dat de Drie-ene God ter discussie gesteld kan en mag worden, dat deze afgewezen mag worden. Dat betekent dat Christus als God afgewezen mag worden, dat Hij als geschapen wezen en/of profeet gezien mag worden. Dat betekent dan dus ook dat gelovigen die de oorspronkelijke koers waarderen, dit moeten accepteren. Dat betekent dan ook dat er afgestapt wordt van welke geloofsbelijdenis dan ook. Er bestaat nl. geen gemeenschappelijke geloofsbelijdenis voor Christenen, moslims, Jehovah's-getuigen, boeddhisten, .....

Graag duidelijkheid wat de koers is. Graag een reactie van een beheerder, waarvoor hartelijk dank.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben weliswaar geen beheerder maar ik kan wel het volgende vertellen:

Er geldt wat ik onlangs al schreef in het topic Christelijke kaders:

Citaat

 

We hebben hier in het het forum het gedeelte Geloof.

Daaronder vallen de subforums:

-Theologie

-Bijbelstudie

 voorts ook de gedeelten:

-Geloofsleven

-De kapel

Deze twee gedeelten zijn nog weer onderverdeeld in verschillende subforums.

 

Voor al deze subforums die vallen onder het onderdeel Geloof geldt de Apostolische Geloofsbelijdenis als basis en de Drie-eenheid als gegevenheid die niet in twijfel wordt getrokken of ontkend.

Zo geldt het tot nader order.

 

Wil men dus de Drie-eenheid bespreken in de zin dat hij mogelijk onjuist is, dan dient dat niet te gebeuren in bovenbedoelde subforums.

Het opmerken dat men niet in de Drie-eenheid gelooft op enige plek in het forum, geldt op zich echter niet als lasteren.

Het is natuurlijk zo, dat zoals het geregeld is er door sommige forummers een beperking kan worden gevoeld omdat ze in het gedeelte Geloof niet kunnen vertellen van de bezwaren die ze hebben met betrekking tot de Drie-eenheid; in het gedeelte Geloof kunnen ze die niet toelichten of ter discussie stellen. In het gedeelte Levenbeschouwing in het subforum Geloof en spiritualiteit is dat wel toegestaan.

 

De koers van Credible voor het onderdeel Geloof komt dus wel overeen met wat jij schrijft in de mogelijkheid 1, zo te zien.

Voor de duidelijkheid nog weer even toevoegen: iedereen mag meedoen in het gedeelte Geloof maar in praktische zin zal dat in sommige topics -- bij het bespreken van sommige zaken niet gaan -- dit als iemand de Drie-eenheid niet erkent dus bijvoorbeeld, en dat in het gesprek van belang is.

Wat betreft:

4 uur geleden zei sjako:

Zou trouwens eens willen dat je ophoud een andere mening over de drieëenheid als lastering aan te merken.

In het gedeelte Geloof wordt de Drie-eenheid erkend, maar van een lastering spreken als iemand deze niet erkent is niet toegelaten. Het betreft dan iemand die anders gelooft en hoe dat dan is kan in Geloof en spiritualiteit besproken worden. In heel het forum beschuldigen we niemand van lasteren die anders gelooft dan je zelf gelooft.

Wat betreft filmpjes:

Deze kunnen soms verwijderd worden. Dit zal met name gebeuren wanneer ze duidelijk aanzetten tot polarisatie, waar dit forum toch eerder een met elkaar praten en begrip hebben voor elkaar als belangrijk punt heeft.

 

(Zo geldt het tot nader order. Wanneer er nog vragen zijn, stel ze gerust.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het zou toch wel heel erg zijn als WdG in deze zijn zin krijgt. Ten eerste stelt hij de hele zaak onjuist voor en veroorzaakt ruzie, verdeeldheid en verkettering van christenen die de drie-eenheid niet exact zo formuleren als hijzelf. Hij stelt dat gelijk aan het ontkennen van de drie-eenheid en het niet aanvaarden van Jezus als zoenoffer en Heer. Bovendien blijft hij hardnekkig God's Woord verdraaien en aan te passen aan zijn leer. Ik hoop dat er hier meer mensen zijn die doorzien waarmee WdG hier bezig is en dit beter kunnen verwoorden dan ik. Indien niet dan zal ik het binnen enkele dagen zelf zo duidelijk als ik kan proberen samen te vatten. Daarna zal ik me neerleggen bij de beslissing van de moderatie. Ik bid voor wijsheid en dat de beslissing mag uitvallen tot eer van God en tot nut van Zijn Kerk. Tenslotte wil ik nu nog kwijt dat de drie-eenheid hier m.i. nooit werkelijk ter discussie heeft gestaan totdat WdG dat begon te doen. 

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Trajecto:

Dit zal met name gebeuren wanneer ze duidelijk aanzetten tot polarisatie, waar dit forum toch eerder een met elkaar praten en begrip hebben voor elkaar als belangrijk punt heeft.

Begrip hebben voor een anti Bijbels standpunt en ventilatie van onchristelijke leer gaat er bij mij niet in. Ik wil best respect opbrengen voor het recht op het hebben van een mening en de uiting daarvan, maar deze per definitie respecteren zal ik die niet in elk geval. Daar heb ik dan weer recht op.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Begrip hebben voor een anti Bijbels standpunt en ventilatie van onchristelijke leer gaat er bij mij niet in.

Correctie, het ontkennen van de drieëenheids leer is naar mijn ogen niet anti-bijbels, integendeel zou ik zeggen. Het is geschiedkundig niet onchristelijk. In het begin was zelfs de meerderheid niet trinitaries. Door politieke gesteggel is het er in Nicea doorgedrukt, om de rust te bewaren. 

Dat je geen begrip wilt opbrengen is jou verantwoordelijkheid naar  God toe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Trajecto:

De koers van Credible voor het onderdeel Geloof komt dus wel overeen met wat jij schrijft in de mogelijkheid 1, zo te zien.

Dank voor de duidelijkheid. Ik heb de koers en doelstelling dus juist geformuleerd, ofwel:

Citaat

De koers van Credible is en blijft zoals ik altijd gewend was. Dat betekent dat in ieder geval in het gedeelte "Geloof" de enige ware Drie-ene God; God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, als niet betwistbaar uitgangspunt geldt. Wanneer iemand dit niet erkent, of in ieder geval respecteert, kan hij of zij daar dus niet meedoen aan gesprekken. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zijn eeuwig, zoals de Bijbel dat leert.

Dan vertrouw ik erop dat deze afspraak gerespecteerd gaat worden. Topic kan dicht wat mij betreft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Topic kan dicht wat mij betreft.

Nee, jij hebt hier niet het laatste woord. Het is mij wel duidelijk dat je de JG's wilde "pakken", met name Sjako, maar in jouw ijver pak je eveneens de apostelen en de eerste christenen en zelfs het Nieuwe Testament, want waarom anders zouden teksten verdraaid moeten worden zodat ze niet langer zeggen wat ze zeggen. Het laatste woord is aan de moderatie en niet aan jou. Daarbij leg ik me dan neer. Wat mij betreft betekent de drie-eenheid dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest een eenheid vormen, zoals de Bijbel ook leert. Hier kunnen alle christenen het mee eens zijn. Indien jij of anderen daar bovenuit willen gaan en dus verder gaan dan wat Christus leert mag je dat zelf weten (alhoewel Johannes daar ook iets over zegt wat je eigenlijk zou moeten verontrusten) maar het gaat dan niet aan om andere christenen uit te sluiten. Bovendien kan je dit niet eens baseren op Nicea, zoals hier al verschillende malen door meerdere mensen is aangetoond en bevestigd.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De moderatie is ook al niet de profeet, ik vraag mij af, indien het dogma zo sterk in zijn bijbelse schoenen staat, waarom dan stiekem doen met aparte topics en niet ter discussie stellen. dat is iets om over na te denken

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei antoon:

De moderatie is ook al niet de profeet, ik vraag mij af, indien het dogma zo sterk in zijn bijbelse schoenen staat, waarom dan stiekem doen met aparte topics en niet ter discussie stellen. dat is iets om over na te denken

Bovendien is het WdG zelf die het ter discussie stelt en niemand anders.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

De moderatie is ook al niet de profeet, ik vraag mij af, indien het dogma zo sterk in zijn bijbelse schoenen staat, waarom dan stiekem doen met aparte topics en niet ter discussie stellen. dat is iets om over na te denken

Daar is al lang en breed over nagedacht. Eenzelfde soort vraag is door niet-gelovigen vaak hier ook gesteld: als het christendom zo sterk is, waarom mag het hier dan niet overal bediscussieerd worden?
Het antwoord op die vraag is hetzelfde als op die van jou: omdat er plaatsen moeten zijn om het geloof en haar fundamenten te verkondigen en te verdedigen en omdat er plaatsen moeten zijn om je met het geloof te voeden.

Op een voetbalforum zal men ook niet steeds de basisregels van het voetbal ter discussie willen stellen: twee goals, twee teams, één bal, zonder handjes. Men heeft geen zin om overal op het forum steeds te moeten uitleggen wanneer voetbal voetbal is of zelfs waarom voetbal zo'n mooi spel is.
Men wil het dan gewoon over verdiepende onderwerpen van de sport hebben: de voetballers en hun teams, de beste strategieën, de ontwikkelingen in de voetbalwereld, etc. En misschien ook over het belang van minder essentiële spelregels, zoals de buitenspelregel of de VAR.
Men kan dan best een forumdeel oprichten waarin het voetbal zélf en haar fundamenten ter discussie kunnen worden gesteld, als men dat zou willen. Maar daarbuiten op het forum niet. Daar is voetbal gewoon voetbal, is iedereen het erover eens dat het een mooie sport is, zodat men zich verder daarin kan verdiepen.

Men kan hier dan nog altijd verdiepende topics openen om het wezen van de Drie-eenheid te overwegen en wat dat voor de gelovige betekent of kan betekenen. Maar de Drie-eenheid zelf is een "basisregel" in het christendom en staat dus niet zélf ter discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei antoon:

Dienen de basis regels van het Christelijke geloof niet bepaald te worden door de stichter van het christendom Jezus dus en niet door mensen

Als ik het zo lees in de Bijbel heeft hij dat waarschijnlijk ook wel gedaan, maar zoals altijd zijn er direct weer mensen die daar hun eigen interpretatie aan geven. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Als ik het zo lees in de Bijbel heeft hij dat waarschijnlijk ook wel gedaan, maar zoals altijd zijn er direct weer mensen die daar hun eigen interpretatie aan geven. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.

klopt  wat je zegt, minder warmte nu betere antwoorden

bewerkt door antoon
spelfouten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei antoon:

Dienen de basis regels van het Christelijke geloof niet bepaald te worden door de stichter van het christendom Jezus dus en niet door mensen

Zelf vind ik de Apostolische geloofsbelijdenis geen verkeerde maatstaf.  Nicea is sowieso veel te vaag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:
46 minuten geleden zei antoon:

Dienen de basis regels van het Christelijke geloof niet bepaald te worden door de stichter van het christendom Jezus dus en niet door mensen

Zelf vind ik de Apostolische geloofsbelijdenis geen verkeerde maatstaf.  Nicea is sowieso veel te vaag.

Wil je hier mee aangeven dat je uitgaat van door mensen opgestelde basis regels, die jou zelf het beste uitkomen ? 

12 minuten geleden zei antoon:
Citaat

Als ik het zo lees in de Bijbel heeft hij dat waarschijnlijk ook wel gedaan, maar zoals altijd zijn er direct weer mensen die daar hun eigen interpretatie aan geven. En dat gaat door tot op de dag van vandaag.

klopt  wat je zegt, minder warmte nu betere antwoorden

Niet te vroeg juichen. De volgende stap in deze redenering is dat we helemaal niets zeker weten van wat hij aan regels opstelde. Dus jouw uitgangspunten zijn niet meer of minder dan de triniteitsleer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Wil je hier mee aangeven dat je uitgaat van door mensen opgestelde basis regels, die jou zelf het beste uitkomen ? 

Nee hoor. Ten eerste zijn het geen regels maar is het een belijdenis. Daarnaast wijkt die belijdenis in geen enkel opzicht af van de schrift. Volgens mij kunnen alle christenen zich daarin vinden en dat zou daarom dan een goed uitgangspunt kunnen zijn voor dit forum.

 

9 minuten geleden zei Dat beloof ik:

De volgende stap in deze redenering is dat we helemaal niets zeker weten van wat hij aan regels opstelde.

Voor jou niet maar voor christenen wel. Ik vind trouwens dat jij niet eens het recht hebt om je met deze zaak te bemoeien, aangezien je niet eens een gelovige bent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid