Zelf vind ik de Apostolische geloofsbelijdenis geen verkeerde maatstaf.  Nicea is sowieso veel te vaag.