Spring naar bijdragen
WdG

"Drie"

Aanbevolen berichten

Drie is een bijzonder getal. In Genesis 1 openbaart de Drie-ene God Zich, en Zijn aard:

In het begin (tijd) schiep God (Elohim = Vader, Zoon, Heilige Geest) de hemel (ruimte) en de aarde (materie). Deze drie-eenheid zien we in tal van zaken, in de natuur, terug, denk aan gas, vloeibaar, vast, de drie dimensies waarin we ons bevinden, de tijd (verleden, heden, toekomst) terug. Misschien is het interessant eens deze drie-eenheid aan de hand van de Bijbel te bestuderen?

Een tekst waaraan gedacht kan worden is:

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Als iets belangrijk is/was, komt het getal drie ook vaak aan de orde, denk aan Jona, of aan de opstanding. Misschien een leuk idee Bijbelteksten hierover te delen?

modbreak Trajecto: Bijbelvers is HSV 1 Thessalonicenzen 5:23 ; Graag vermelden bij een Bijbelvers waar het staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Over de drie-eenheid of over het getal drie?

Het getal "drie". Ik gaf als voorbeeld de Drie-ene God, waar ik in geloof. De schepping van tijd, ruimte en materie. De aanwezigheid van de toestanden gas, vloeibaar, vast. Daarnaast de woorden van Paulus: geest, ziel en lichaam, Jona (drie dagen), Jezus (opstanding op de derde dag), enz. enz.

Ofwel: Als iets belangrijk is/was, komt het getal drie ook vaak aan de orde, denk aan Jona, of aan de opstanding. Misschien een leuk idee Bijbelteksten hierover te delen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Het getal "drie". Ik gaf als voorbeeld de Drie-ene God, waar ik in geloof. De schepping van tijd, ruimte en materie. De aanwezigheid van de toestanden gas, vloeibaar, vast. Daarnaast de woorden van Paulus: geest, ziel en lichaam, Jona (drie dagen), Jezus (opstanding op de derde dag), enz. enz.

Ofwel: Als iets belangrijk is/was, komt het getal drie ook vaak aan de orde, denk aan Jona, of aan de opstanding. Misschien een leuk idee Bijbelteksten hierover te delen?

Mooi! Dan kunnen we beginnen met het scheppingsverhaal. Wat valt er op aan elke derde scheppingsdag?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In de eerste drie dagen worden de verschillende ruimten geschapen en van elkaar gescheiden, in de laatste drie dagen worden ze gevuld met de verschillende elementen.

Eerste dag: dag en nacht - vierde dag: zon, maan en sterren
Tweede dag: zee en hemelgewelf - vijfde dag: vissen en vogels
Derde dag: land en gewassen - zesde dag: landdieren en mensen

bewerkt door Robert Frans

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vijf voorbeelden:

1. De Schepping

God de Vader sprak: “En God zei: Laat er licht zijn!” (Genesis 1:3). God de Zoon was het gesproken Woord “In het begin was het Woord” (Johannes
1:1) God de Heilige Geest bewoog Zich over het oppervlak van het water (Genesis 1:2; Job 26:12,13).

2.De menswording

God de Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon (Johannes 3:16).

God de Zoon werd in de wereld geboren (Lukas 2:11).

God de Geest kwam over Maria om haar zwanger te maken (Lukas 1:35).

 3.Het offer

God de Vader aanvaardde het offer van Golgotha (Hebreeën 9:14).

God de Zoon offerde Zichzelf in onze plaats (Hebreeën 9:14).

God de Geest: Jezus offerde Zichzelf “door de eeuwige Geest“ (Hebreeën 9:14).

4.Zijn gemeenschap

God de Vader nodigt ons uit om gemeenschap met Hem te hebben (Efeze 2:18)

God de Zoon is de verzoening die de gemeenschap mogelijk maakt.
(2 Korinthe 5:19).

God de Geest brengt deze eenheid en gemeenschap teweeg (Efeze 2:18).

5. Het gebed

God de Vader is Degene Die de smeekbeden ontvangt (Johannes 16:23).

In de Naam van Gods Zoon bidden we (Johannes 16:23).

God de Geest pleit voor ons in onze gebeden (Romeinen 8:26).

Hier de link http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/de-drie-eenheid/

Wetenschappers zeggen dat er drie astronomische lichamen (een ster, een planeet en een maan) noodzakelijk zijn voor Leven op aarde

Fenomeen dat we Vuur noemen. Vuur heeft Drie dingen nodig om tot stand te komen of om te blijven bestaan! Het heeft Warmte, Brandstof en Zuurstof nodig. 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Willempie:

Mooi! Dan kunnen we beginnen met het scheppingsverhaal. Wat valt er op aan elke derde scheppingsdag?

Zoals gezegd. Op de eerste dag schiep God de tijd, ruimte en materie. Immers, zonder tijd geen begin, zonder ruimte geen hemel en zonder materie geen aarde. Nu naar de derde scheppingsdag, waarnaar je vroeg.

En God zei:  Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.

Leuke vraag, het gaat om het getal "drie", dus de derde scheppingsdag onder de loep nemen is een logisch gevolg. Je vraagt wat valt op? Veel, maar, als je het goed vindt, beschrijf ik wat mij opvalt, voor wat dat waard is natuurlijk. Jou kan natuurlijk weer iets anders opvallen.

Mij valt vooral op dat God op de derde dag het leven schiep, als we planten tot leven rekenen. Bomen, gewas, die naar hun soort vrucht dragen.

33 minuten geleden zei Robert Frans:

Eerste dag: dag en nacht - vierde dag: zon, maan en sterren
Tweede dag: zee en hemelgewelf - vijfde dag: vissen en vogels
Derde dag: land en gewassen - zesde dag: landdieren en mensen

Inderdaad, bijzonder. Zo had ik het nog niet eens bekeken. Dank je!

27 minuten geleden zei Thinkfree:

Vijf voorbeelden:

1. De Schepping

God de Vader sprak: “En God zei: Laat er licht zijn!” (Genesis 1:3). God de Zoon was het gesproken Woord “In het begin was het Woord” (Johannes
1:1) God de Heilige Geest bewoog Zich over het oppervlak van het water (Genesis 1:2; Job 26:12,13).

2.De menswording

God de Vader gaf Zijn eniggeboren Zoon (Johannes 3:16).

God de Zoon werd in de wereld geboren (Lukas 2:11).

God de Geest kwam over Maria om haar zwanger te maken (Lukas 1:35).

 3.Het offer

God de Vader aanvaardde het offer van Golgotha (Hebreeën 9:14).

God de Zoon offerde Zichzelf in onze plaats (Hebreeën 9:14).

God de Geest: Jezus offerde Zichzelf “door de eeuwige Geest“ (Hebreeën 9:14).

4.Zijn gemeenschap

God de Vader nodigt ons uit om gemeenschap met Hem te hebben (Efeze 2:18)

God de Zoon is de verzoening die de gemeenschap mogelijk maakt.
(2 Korinthe 5:19).

God de Geest brengt deze eenheid en gemeenschap teweeg (Efeze 2:18).

5. Het gebed

God de Vader is Degene Die de smeekbeden ontvangt (Johannes 16:23).

In de Naam van Gods Zoon bidden we (Johannes 16:23).

God de Geest pleit voor ons in onze gebeden (Romeinen 8:26).

Hier de link http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/de-drie-eenheid/

Wetenschappers zeggen dat er drie astronomische lichamen (een ster, een planeet en een maan) noodzakelijk zijn voor Leven op aarde

Fenomeen dat we Vuur noemen. Vuur heeft Drie dingen nodig om tot stand te komen of om te blijven bestaan! Het heeft Warmte, Brandstof en Zuurstof nodig. 

Mooie voorbeelden. Inderdaad, in alles zien we de samenwerking tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Inderdaad, bijzonder. Zo had ik het nog niet eens bekeken. Dank je!

Ja, het is het leukste als je het zelf ontdekt. De vierde is dus een "voortzetting" van de eerste, de vijfde van de tweede enz. Maar concentreer je nu eens op "God zei" of "God sprak", afhangende van de vertaling. Ik moet nu weg maar ben benieuwd of je daar ook iets opvalt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Thinkfree:

Mooie link trouwens, die kende ik nog niet. Het getal drie duidt op volheid. Enkele Bijbelteksten die in de studie genoemd worden:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:18)

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” (1 Korinthe 13:13)

Overigens bevestigt deze studie dat we de Drie-ene God niet helemaal kunnen doorgronden, dat hoeft ook niet.

Citaat

We geloven in de Drie-eenheid omdat God het zeer duidelijk in de Bijbel geopenbaard heeft. Met ons menselijk verstand kunnen we deze leer echter niet helemaal doorgronden. Hier geldt wat Paulus in 1 Korinthe 13:11 zegt: “Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen”. Straks in de hemel zullen we het wel helemaal kunnen doorgronden maar hier op aarde nog niet.

= = =

Het is overigens niet zo dat de Drie-eenheid voor ons volslagen onbegrijpelijk is. We kunnen het voor een groot deel begrijpen. Maar we kunnen het niet helemaal begrijpen. Als we dat wel proberen zullen we tot misvattingen over de Drie-eenheid komen. Of zelfs tot ontkenning van de Drie-eenheid.

Tot zover over de Drie-eenheid. Er zullen nog wel meer teksten genoemd worden, die de volheid aangeven.

Andere teksten:

Noach laat driemaal een duif uitvliegen (Genesis 8), Petrus loochent Jezus driemaal (Matteüs 26), maar zegt ook driemaal van Hem te houden (Johannes 21), en wat te denken van geloof, hoop en liefde!

modbreak Trajecto: De in het citaat opgenomen fragmenten zijn staan niet zo achter elkaar in het origineel:

http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-god/de-drie-eenheid/ ; om dit aan te geven heb ik "= =  =" tussengevoegd.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Overigens bevestigt deze studie dat we de Drie-ene God niet helemaal kunnen doorgronden, dat hoeft ook niet.

Dat vindt ik een twee gezichten opmerking. Eerst beweer je volledig de Drie-Eenheid te vatten met je abstracte denkniveau, en nu dit? Wat wordt het nu?

modbreak Trajecto: Ik vind niet de plek waar WdG zegt de Drie-Eenheid volledig te vatten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat vindt ik een twee gezichten opmerking. Eerst beweer je volledig de Drie-Eenheid te vatten met je abstracte denkniveau, en nu dit? Wat wordt het nu?

Ik begrijp het concept Drie-eenheid. Gevolg: een Drie-ene God. Als je goed had gelezen (je kunt het nalezen) was je ook opgevallen dat ik beweerde dat ik God niet geheel kan doorgronden met mijn menselijke gedachten. Zijn logica, Zijn verstand, is altijd nog oneindig veel meer dan dat van mij. Ook dat heb ik geschreven. Misschien is je dat ontgaan?

Ik maak dus onderscheid tussen het concept Drie-eenheid. Sommigen (velen?) begrijpen niet dat zowel de Vader, Zoon en Heilige Geest ieder God zijn, maar dat de Drie-ene God ook God is. Daar heb ik geen moeite mee. Duidelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Ik begrijp het concept Drie-eenheid. Gevolg: een Drie-ene God. Als je goed had gelezen (je kunt het nalezen) was je ook opgevallen dat ik beweerde dat ik God niet geheel kan doorgronden met mijn menselijke gedachten. Zijn logica, Zijn verstand, is altijd nog oneindig veel meer dan dat van mij. Ook dat heb ik geschreven. Misschien is je dat ontgaan?

Ik maak dus onderscheid tussen het concept Drie-eenheid. Sommigen (velen?) begrijpen niet dat zowel de Vader, Zoon en Heilige Geest ieder God zijn, maar dat de Drie-ene God ook God is. Daar heb ik geen moeite mee. Duidelijk?

Niks ervan, je kunt beter gewoon toegeven dat je verkeerd zat. Met dit gekronkel kom je bij mij niet mee weg.

modbreak Trajecto: Graag vriendelijker; en geef duidelijk aan waar volgens jou er iets fout loopt in WdG's redenering in zijn posts

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Niks ervan, je kunt beter gewoon toegeven dat je verkeerd zat. Met dit gekronkel kom je bij mij niet mee weg.

Je trekt erg snel (verkeerde!) conclusies. Goed lezen, beste man, dan zal je het zeker aantreffen. Niet in dit topic, maar elders.

modbreak Trajecto: Wat hier gezegd wordt moet hier uitgewerkt worden; of op zijn minst moet er een concrete verwijzing zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Je trekt erg snel (verkeerde!) conclusies. Goed lezen, beste man, dan zal je het zeker aantreffen. Niet in dit topic, maar elders.

Ik trek prima conclusies, lezen gaat mij ook best af. Het valt mij niet als enige op.

modbreak Trajecto: Mogelijk, maar ik zie nu gekibbel en geen helder gesprek. Dat moet anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik trek prima conclusies, lezen gaat mij ook best af. Het valt mij niet als enige op.

Je kunt natuurlijk je best gaan doen om iedereen op inconsequent-heden te gaan wijzen. Je kan ook naar de strekking van een verhaal kijken. Trek zelf je conclusies.

Maar, ik formuleer het gewoon nog eenmaal keer voor je, en daar moet je het dan mee doen: ik heb geen moeite het concept Drie-eenheid te begrijpen. We hebben die discussie elders al gevoerd. Als ik het me goed herinner, begreep jij het concept niet helemaal, maar, geloofde je het gewoon. Het concept de Drie-eenheid begrijpen is totaal iets anders dan de Drie-ene God volledig te begrijpen en doorgronden. Niemand kan en doet dat. Ik heb er nog aan toegevoegd dat Zijn gedachten oneindig veel hoger zijn dan de onze. We kunnen nadenken over Gods gedachten, we kunnen deze nooit volledig doorgronden. Wat mij betreft sluit ik dit stuk af met de woorden van Paulus, om dan weer terug te keren naar het onderwerp: "Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Wat mij betreft sluit ik dit stuk af met de woorden van Paulus, om dan weer terug te keren naar het onderwerp: "Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen".

Wat mij betreft verschuil jij je nu achter een ander.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Wat mij betreft verschuil jij je nu achter een ander.

Zeker.

29 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat vindt ik een twee gezichten opmerking. Eerst beweer je volledig de Drie-Eenheid te vatten met je abstracte denkniveau, en nu dit? Wat wordt het nu?

Ik heb het toch even voor je opgezocht. Wat heb ik LETTERLIJK gezegd:

Citaat

Persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee het concept "de Drie-ene God" te begrijpen. Misschien is het een kwestie van abstract denken. Wanneer we blijven vasthouden aan menselijke logica is het lastig. De kunst is dat we moeten denken over de wijze waarop we denken, een hogere logica. Ook dan kunnen we het wellicht niet helemaal doorgronden, en, wat mij betreft hoeft het ook niet. Als iemand het niet volkomen begrijpt, dan kan iemand het altijd accepteren, en, er komt zeker een moment van acceptatie. Als we het uitsluitend van begrijpen moeten hebben, komen we niet zo heel erg ver.

 

en:

Citaat

Overigens beweer ik niet dat ik God overal in begrijp. ZIJN gedachten zijn nog altijd oneindig veel hoger dan mijn gedachten! We kunnen wel nadenken over gedachten.

Je treft deze citaten aan bij feedback, Drie-ene God. Lees ze maar eens rustig door! Duidelijk?

Dus mijn vraag aan jou: waar heb ik beweerd dat ik "volledig de Drie-Eenheid vat"? Als je mij citeert, doe het dan correct!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

Zeker.

Ik heb het toch even voor je opgezocht. Wat heb ik LETTERLIJK gezegd:

en:

Je treft deze citaten aan bij feedback, Drie-ene God. Lees ze maar eens rustig door! Duidelijk?

Dus mijn vraag aan jou: waar heb ik beweerd dat ik "volledig de Drie-Eenheid vat"? Als je mij citeert, doe het dan correct!

LOL, nu zet je jezelf gewoon voor schut. Ik hoef helemaal niks meer aan te halen, want je doet het zelf al.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

LOL, nu zet je jezelf gewoon voor schut. Ik hoef helemaal niks meer aan te halen, want je doet het zelf al.

Tja, je mag er een grapje van maken, ik waardeer humor, maar er zijn toch wel grenzen. Je moet zelf maar nagaan waar die liggen. Als je denkt goed te handelen, prima. Even goede vrienden, hoop dat je e.e.a. wel begrijpt. Mij liever geen woorden in de mond leggen. Goed? Ik beweer niet dat ik volledig de Drie-eenheid vat! Ik beweer wel "Persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee het concept "de Drie-ene God" te begrijpen", en dat is net iets anders. Net even een andere draai aan mijn woorden geven, en het lijkt net anders. Tevens beweer ik: "Overigens beweer ik niet dat ik God overal in begrijp. ZIJN gedachten zijn nog altijd oneindig veel hoger dan mijn gedachten!"

Vanwaar je behoefte dit soort onzinnige gesprekken te voeren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Prima hoor, je mag jezelf alles wijsmaken.

Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je mij woorden in de mond legt, die ik niet uitgesproken heb. Ik beweer:

Citaat

Persoonlijk heb ik er niet zoveel moeite mee het concept "de Drie-ene God" te begrijpen. Overigens beweer ik niet dat ik God overal in begrijp. ZIJN gedachten zijn nog altijd oneindig veel hoger dan mijn gedachten!

waarvan jij maakt:

Citaat

Eerst beweer je volledig de Drie-Eenheid te vatten met je abstracte denkniveau, en nu dit?

Er is een groot verschil tussen ten eerste "niet zoveel moeite om te begrijpen" en "volledig vatten" en ten tweede de Drie-Eenheid (=God!) te vatten en het CONCEPT de Drie-ene God te begrijpen. Ik geef nadrukkelijk aan dat ik God niet overal in begrijp, kwestie van lezen. Ik geef aan dat ik niet zoveel moeite heb het CONCEPT de Drie-ene God te begrijpen. Je maakt er totaal iets anders van, ik heb NIET beweerd dat ik volledig de Drie-Eenheid vat! Dat zijn woorden die jij mij in de mond legt, moet je niet doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Laten we gelijk met een mooie beginnen, namelijk de verschillende triades in Openbaringen.
Ik heb hier een oude, katholieke Petrus Canisiusvertaling liggen uit de jaren vijftig en het mooie van deze bijbel is dat deze veel dingen uitlegt en in haar inleidingen bij de bijbelboeken altijd hele duidelijke structuren aangeeft. Uiteraard in de prachtige, soms wat moralistische kerkelijke taal uit die tijd, waarin natuurlijk geen enkele twijfel bestaat over het goddelijk gezag van Schrift en Kerk. ;)

Zo kent zij Openbaringen de volgende hoofdindeling toe:

Proloog: geschiedenis en opdracht van het boek - 1,1-8
Eerste afdeling: geschiedenis der Kerk in het heden - 1,9-3,22
Tweede afdeling: geschiedenis der Kerk in Gods raadsbesluiten - 4,1-8,1
Derde afdeling: geschiedenis der Kerk in de toekomst - 8,2-22,5
Slot: de drievoudige verzekering der waarheid - 22,6-21

Hierin zie je dus al drie afdelingen, die de kern van het boek vormen, en de drievoudige verzekering der waarheid als slot.
Ook deze afdelingen kennen echter een structuur en die van de derde afdeling is het meest interessant in deze:

Eerste deel: strijd en zege der Kerk in de tijd
1. Engelentafereel van strijd en zege. De zeven bazuinen - 8,2-9,21
2. Stedentafereel van strijd en zege - 10-11
3. Beestentafereel van strijd en zege - 12-14

Tweede deel: wraakgericht over de vijanden en rust der Kerk in de tijd
1. Engelentafereel van wraak en rust. De zeven schalen - 16-16
2. Stedentafereel van wraak en rust - 17,1-19,10
3. Beestentafereel van wraak en rust - 19,11-20,6

Derde deel: voleinding der Kerk op de jongste Dag
1. Laatste strijd en eindnederlaag van Satan - 20,7-10
2. Het laatste oordeel. Verdoeming en loon - 20,11-21,8
3. De gelukzaligheid der zegepralende Kerk - 21,9-22,5

Je ziet hier dus dat elk deel uit drie elementen bestaat en de eerste twee delen steeds een engelen-, steden- en beestentafereel kent.
Rest enkel nog de drievoudige verzekering der waarheid, namelijk door de engel vanaf 22,6, door Jezus zelf vanaf 22,10 en tenslotte door Johannes vanaf 22,18.

Verder kom je het getal drie niet alleen veelvuldig in de Schrift tegen, maar ook in de schepping zelf en in heel ons laten en doen. Van de drie levens in klassieke videogames tot de veelgebruikte indeling geest, lichaam en ziel; van het Pi-getal dat afgerond 3 is tot de scheiding der drie machten in de politiek.
Dit even als mooie terzijde natuurlijk, omdat het hier natuurlijk enkel over de Schrift zelf gaat. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Robert Frans:

Verder kom je het getal drie niet alleen veelvuldig in de Schrift tegen, maar ook in de schepping zelf en in heel ons laten en doen. Van de drie levens in klassieke videogames tot de veelgebruikte indeling geest, lichaam en ziel; van het Pi-getal dat afgerond 3 is tot de scheiding der drie machten in de politiek.
Dit even als mooie terzijde natuurlijk, omdat het hier natuurlijk enkel over de Schrift zelf gaat. ;)

Ik luister net naar Radio 1 (Mangiare), een van de eerste dingen die genoemd wordt: de "heilige drie" uit de Franse keuken: brood, wijn en kaas.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bij 0.16 graden Celsius heeft Water een speciale eigenschap dat het "Trippelpunt" genoemd wordt, waarbij het bestaat uit drie dingen tegelijkertijd, vloeibaar water, vast ijs en waterdamp, dit is zoals de Drie-eenheid die bestaat als drie Personen maar die één God is. Het is toepasselijk dat Water de Drie-eenheid weerspiegelt omdat Jezus in het Scrament van de Doop water gebruikt om Goddelijk Leven te schenken aan Zijn schepsels.

Atomen

Misschien kenmerkt de Drie-eenheid ook de stoffelijke substantie van de Schepping. Schoolgaande kinderen die Wetenschap studeren wordt verteld dat de stoffelijke substantie van de Schepping uit atomen is gemaakt en alle atomen bestaan uit driebasisdeeltjes, Protonen, Neutronen en Elektronen. Men leert hen dat deze drie deeltjes de bouwstenen zijn van alle fysieke substanties. 

Licht

God's eerste woorden in de Bijbel zijn: "Laat er Licht zijn" (Genesis 1:3) en Jezus zei: "Ik ben het Licht van de wereld" (zie Johannes 8:12). Dus het is heel toepasselijk dat het Zichtbare Licht of Wit Licht dat wij van de Zon krijgen uit drie basiskleuren bestaat: Rood, Groen en Blauw. Wetenschappers noemen het de "Basiskleuren van Licht

Het Ontstaan van Nieuw Leven

Dr. Scott Hahn geeft een voorbeeld van de Drie-eenheid in zijn boek "Rome Sweet Home" en dat is wanneer nieuw Leven wordt verwekt, wanneer een echtpaar of een man en een vrouw "Eén vlees" worden, kunnen zij met de Genade van God drie vlees worden, m.a.w., een nieuw kind verwekken. God die de Uitvinder is van alle schepsels en die de macht heeft om eenvoudigweg alle schepsel tot bestaan te "denken" heeft in Zijn Goedheid toegestaan dat mensen mochten delen in Zijn schepping van nieuw Leven. Hij heeft Zijn schepping van Nieuw Leven naar zijn Eigen beeld gemaakt. Dr. Hahn zegt dat het is alsof de Liefde tussen de twee ouders het derde vlees wordt (het kind). De Drie-eenheid zelf is een familie van "Drie" die Eén is.

http://www.trinity.la/trinityinnaturehl.htm

 

Ook kunnen wij drie dimensies. Lengte, breedte en hoogte. 

tijd bestaat uit drie fases. Verleden, heden en toekomst. Allen zijn ze apart maar toch is het een eenheid. Bij het verwijderen van een van deze drie componenten zal het geheel in elkaar vallen. Zo werkt het ook bij de Godheid.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid