Spring naar bijdragen
Dat beloof ik

Stelling: Men kan niet zeker weten dat God bestaat.

Aanbevolen berichten

Vriendelijk verzoek om eens te schieten (in de spreekwoordelijke zin, haha) op de volgende stelling.

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.
B. We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Vriendelijk verzoek om eens te schieten (in de spreekwoordelijke zin, haha) op de volgende stelling.

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.
B. We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

A. Als God zou bestaan, is het niet God. Wat niet bestaat, is voor de mens onmachtig te begrijpen, en dat is God.  😎

B. Zie A.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Vriendelijk verzoek om eens te schieten (in de spreekwoordelijke zin, haha) op de volgende stelling.

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.
B. We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

B: Bedoel je te weten dat Hij bestaat, of te weten of Hij bestaat. M.i. een verschil. Levert twee verschillende discussies op. Je kunt zeker weten dat Hij bestaat. Zo niet, dan moet jij me maar eens uitleggen dat het onmogelijk is te weten dat Hij bestaat.

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.
B. We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

Als God almachtig is, dan kunnen we ook stellen dat God per definitie, het volmaaktste wezen is dat denkbaar is. Is iedereen het hier mee eens?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"almacht" is een woord dat je niet mag misbruiken tegen zichzelf. Het spreekt en het is er, en het laat zich niet van zijn positie beroven door een gesproken woord van een onmachtige.  
A. God is een God is een almachtige Geest en een alles verterend vuur, dus kan niet weggedaan of weggedacht worden. Ook Hijzelf kan dat niet want God kan zichzelf niet verloochenen en ongerechtigheid kan niet nabij hem komen en kwaad heeft tot Hem geen toegang.
B. Toch heeft God zijn positie in heerlijke ongenaakbaarheid verloochend en is daarin kwetsbaar en onderworpen geworden aan lijden en aanvechting en is gelijk geworden aan wat hij zelf naar zijn beeld heeft gemaakt: de mens.
C. Wij kunnen daardoor van God doorgronden dat de geredde mens zodanig verhoogd wordt dat hij als de mensgeworden God zal leven, heerlijk en eeuwig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Appie B:
19 minuten geleden zei thom:

A. Als God zou bestaan, is het niet God. Wat niet bestaat, is voor de mens onmachtig te begrijpen, en dat is God.  😎

B. Zie A.

Wederom nietszeggend.

Joh.1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Als God zou bestaan, zou hij worden begrepen door de duisternis, want zichtbaar in deze wereld.

Maar God bestaat niet voor deze wereld, anders werd God wel gehoord.

Als God gehoord wordt, is het niet uit deze wereld, maar uit het Leven en Licht wat eens in ons was, en wordt gehoord dáár wat uit God is, en dat heet het geloof.

17;

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.

In katholiek verstaan is God niet op díé wijze almachtig. Hij is almachtig zoals een schrijver almachtig is in het verhaal dat hij schrijft. Het is dan zelfs zo dat hoe meer hij een verhaal laat ontwikkelen, hoe minder almachtig hij als het ware wordt.
Hij kan dan natuurlijk nog steeds doen wat hij wil, zoals draken laten verschijnen in zijn Nederland van de jaren vijftig, maar het verhaal gebiedt hem om consistent en geloofwaardig te blijven. Een schrijver van een langlopende serie kan zelfs een soort gevangene van het eigen verhaal worden.
Heb daarover een prachtige inleiding op de plank staan in een bundel van... Lucky Luke. :#Daarin geeft de auteur ook aan dat de wereld van Lucky Luke vergeven is van allerlei typen en conventies, van de dikbuikige barman tot de geelzwart geklede Daltons. Zou de striptekenaar daar ineens van afwijken, dan klopt die wereld niet meer. Hij kán het wel, want een draak in een saloon is natuurlijk zó getekend, maar het kan ook weer niet. Ik bedoel, een draak in een saloon, really?

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

Zijn cirkels puur verzonnen wiskundige constructies, of toch werkelijke eeuwige waarheden afgeleid uit de schepping? Technisch gezien kunnen we niets zeker weten, zelfs niet de realiteit van ons bestaan, maar in hoeverre is dat dan nog relevant?
Ik bedoel, stel dat cirkels inderdaad slechts verzonnen zijn, zou dat dan íéts uitmaken voor de wiskunde? Johannes Sebastian Bach is nu ook al eeuwenlang dood, maar maakt dat íéts uit voor zijn muziek, dat overigens ook verzonnen is? We kunnen toch alsnog niet om hem en zijn muziek heen?

Ik durf zelfs te stellen dat ook atheïsten niet om God heenkunnen. Niet enkel vanwege onze gedeelde menselijke geschiedenis, dat toch een essentiële pijler van onze identiteit is en waarin het theïsme een onmiskenbaar invloedrijke rol heeft gespeeld. Maar ook omdat zij God aanroepen of erbij halen bij vooral morele kwesties. Zij noemen Hem alleen anders.
Het persoonlijk of collectief geweten, de intuïtie, de algehele moraal, de redelijkheid, het democratisch gezag (vox populi, vox Dei?); Hij kent vele namen en vele (deels) verborgen gedaanten. Er blijkt altijd wel iets te zijn buiten ons, dat de moraal dicteert, dat ons aanspoort dat het "echt anders moet" en ons niet tevreden laat met wat en wie wij nu eenmaal zijn.
Ook dit zijn heel technisch gezien allemaal constructies, namen voor dingen die groter zijn dan wij. Maar dan komen we weer bij die cirkel: zomaar verzonnen, of toch afgeleiden uit een werkelijkheid die wij ten diepste nu eenmaal zo verstaan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Tomega:

"almacht" is een woord dat je niet mag misbruiken tegen zichzelf. Het spreekt en het is er, en het laat zich niet van zijn positie beroven door een gesproken woord van een onmachtige.  
A. God is een God is een almachtige Geest en een alles verterend vuur, dus kan niet weggedaan of weggedacht worden. Ook Hijzelf kan dat niet want God kan zichzelf niet verloochenen en ongerechtigheid kan niet nabij hem komen en kwaad heeft tot Hem geen toegang.
B. Toch heeft God zijn positie in heerlijke ongenaakbaarheid verloochend en is daarin kwetsbaar en onderworpen geworden aan lijden en aanvechting en is gelijk geworden aan wat hij zelf naar zijn beeld heeft gemaakt: de mens.
C. Wij kunnen daardoor van God doorgronden dat de geredde mens zodanig verhoogd wordt dat hij als de mensgeworden God zal leven, heerlijk en eeuwig.

Mee eens. De vraagstelling is verkeerd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei nikie90:

Dit is wel soft van je zover ik gezien heb aan je andere reacties DBI. Meer agnostisch geworden?

Nee, het gaat mij er om hoe gelovigen hier tegenaan kijken, volgens mij zijn deze punten voor hen onontkoombaar.

9 uur geleden zei WdG:

Bedoel je te weten dat Hij bestaat, of te weten of Hij bestaat.

Dat is hetzelfde.

9 uur geleden zei WdG:

Als God almachtig is, dan kunnen we ook stellen dat God per definitie, het volmaaktste wezen is dat denkbaar is. Is iedereen het hier mee eens?

Dat is een andere discussie. Die mag je natuurlijk voeren, dan open je even een ander topic. In dit topic wil graag reacties hebben op de stelling zoals ik die bij aanvang poneerde.

8 uur geleden zei Robert Frans:

In katholiek verstaan is God niet op díé wijze almachtig. Hij is almachtig zoals een schrijver almachtig is in het verhaal dat hij schrijft. Het is dan zelfs zo dat hoe meer hij een verhaal laat ontwikkelen, hoe minder almachtig hij als het ware wordt.
Hij kan dan natuurlijk nog steeds doen wat hij wil, zoals draken laten verschijnen in zijn Nederland van de jaren vijftig, maar het verhaal gebiedt hem om consistent en geloofwaardig te blijven. Een schrijver van een langlopende serie kan zelfs een soort gevangene van het eigen verhaal worden.
Heb daarover een prachtige inleiding op de plank staan in een bundel van... Lucky Luke. :#Daarin geeft de auteur ook aan dat de wereld van Lucky Luke vergeven is van allerlei typen en conventies, van de dikbuikige barman tot de geelzwart geklede Daltons. Zou de striptekenaar daar ineens van afwijken, dan klopt die wereld niet meer. Hij kán het wel, want een draak in een saloon is natuurlijk zó getekend, maar het kan ook weer niet. Ik bedoel, een draak in een saloon, really?

Dank voor de reactie, maar volgens mij ligt het anders. De Bijbel is niet hetzelfde als Lucky Luke. Een draak in een saloon is lang zo vreemd nog niet als lopen over water, een zwangere maagd of opstaan uit de doden. Lucky Luke moet wellicht consistent en geloofwaardig blijven, voor de bijbel geldt dat niet.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Robert Frans:

Zijn cirkels puur verzonnen wiskundige constructies, of toch werkelijke eeuwige waarheden afgeleid uit de schepping? Technisch gezien kunnen we niets zeker weten, zelfs niet de realiteit van ons bestaan, maar in hoeverre is dat dan nog relevant?
Ik bedoel, stel dat cirkels inderdaad slechts verzonnen zijn, zou dat dan íéts uitmaken voor de wiskunde? Johannes Sebastian Bach is nu ook al eeuwenlang dood, maar maakt dat íéts uit voor zijn muziek, dat overigens ook verzonnen is? We kunnen toch alsnog niet om hem en zijn muziek heen?

Ik durf zelfs te stellen dat ook atheïsten niet om God heenkunnen. Niet enkel vanwege onze gedeelde menselijke geschiedenis, dat toch een essentiële pijler van onze identiteit is en waarin het theïsme een onmiskenbaar invloedrijke rol heeft gespeeld. Maar ook omdat zij God aanroepen of erbij halen bij vooral morele kwesties. Zij noemen Hem alleen anders.
Het persoonlijk of collectief geweten, de intuïtie, de algehele moraal, de redelijkheid, het democratisch gezag (vox populi, vox Dei?); Hij kent vele namen en vele (deels) verborgen gedaanten. Er blijkt altijd wel iets te zijn buiten ons, dat de moraal dicteert, dat ons aanspoort dat het "echt anders moet" en ons niet tevreden laat met wat en wie wij nu eenmaal zijn.
Ook dit zijn heel technisch gezien allemaal constructies, namen voor dingen die groter zijn dan wij. Maar dan komen we weer bij die cirkel: zomaar verzonnen, of toch afgeleiden uit een werkelijkheid die wij ten diepste nu eenmaal zo verstaan?

Maar is het voor een mens onmogelijk om te weten dat hij bestaat, aangezien we hem niet kunnen doorgronden?

9 uur geleden zei Tomega:

"almacht" is een woord dat je niet mag misbruiken tegen zichzelf. Het spreekt en het is er, en het laat zich niet van zijn positie beroven door een gesproken woord van een onmachtige.  
A. God is een God is een almachtige Geest en een alles verterend vuur, dus kan niet weggedaan of weggedacht worden. Ook Hijzelf kan dat niet want God kan zichzelf niet verloochenen en ongerechtigheid kan niet nabij hem komen en kwaad heeft tot Hem geen toegang.
B. Toch heeft God zijn positie in heerlijke ongenaakbaarheid verloochend en is daarin kwetsbaar en onderworpen geworden aan lijden en aanvechting en is gelijk geworden aan wat hij zelf naar zijn beeld heeft gemaakt: de mens.
C. Wij kunnen daardoor van God doorgronden dat de geredde mens zodanig verhoogd wordt dat hij als de mensgeworden God zal leven, heerlijk en eeuwig.

Dit is erg vreemd.

- Als God zichzelf niet kan verloochenen, is er dus iets wat hij niet kan. Dat betekent dat hij niet almachtig is.
- Je kunt dan niet in de volgende zin gaan stellen dat hij zichzelf wel heeft verloochend. Dat betekend dat hetgeen onder A staat niet klopt.
- het is mij niet duidelijk wat punt C nu eigenlijk toevoegt of af doet aan mijn stelling 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei WdG:
9 uur geleden zei Tomega:

"almacht" is een woord dat je niet mag misbruiken tegen zichzelf. Het spreekt en het is er, en het laat zich niet van zijn positie beroven door een gesproken woord van een onmachtige.  
A. God is een God is een almachtige Geest en een alles verterend vuur, dus kan niet weggedaan of weggedacht worden. Ook Hijzelf kan dat niet want God kan zichzelf niet verloochenen en ongerechtigheid kan niet nabij hem komen en kwaad heeft tot Hem geen toegang.
B. Toch heeft God zijn positie in heerlijke ongenaakbaarheid verloochend en is daarin kwetsbaar en onderworpen geworden aan lijden en aanvechting en is gelijk geworden aan wat hij zelf naar zijn beeld heeft gemaakt: de mens.
C. Wij kunnen daardoor van God doorgronden dat de geredde mens zodanig verhoogd wordt dat hij als de mensgeworden God zal leven, heerlijk en eeuwig.

Mee eens. De vraagstelling is verkeerd.

De stelling gaat uit van 2 uitgangspunten die naar mijn idee iedere christen zal onderschrijven: God is almachtig en de mens kan God niet doorgronden.
Daar is naar mijn idee niets verkeerd aan. Wat klopt er volgens jou niet aan deze 2 uitgangspunten ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dit is erg vreemd. 
- Als God zichzelf niet kan verloochenen, is er dus iets wat hij niet kan. Dat betekent dat hij niet almachtig is.

Citaat

De stelling gaat uit van 2 uitgangspunten die naar mijn idee iedere christen zal onderschrijven: God is almachtig en de mens kan God niet doorgronden.
Daar is naar mijn idee niets verkeerd aan. Wat klopt er volgens jou niet aan deze 2 uitgangspunten ?

A. In de definite van almacht zit een grenzeloze macht. Niet een filosofisch sluitende cirkelredenering-proof abstractie van almacht die ook onmacht impliceert onderdeel van almacht te zijn. In jouw definitie van almachtig is God niet almachtig. God komt niet tegen zichzelf in verzet en komt niet op Zijn scheppingswoord terug en vernietigt niet het goede dat Hij eens heeft gesproken. Zelfs dat wat Hij vernietigt wordt een onderdeel van de realiteit tot verheerlijking van hetgeen wordt verheerlijkt. 

B. Als het gaat om God niet doorgronden in het geloof, gaat het om het niet begrijpen van de diepste gronden en de verborgen raad van God. Maar dat is absoluut geen excuus ervoor dat niemand God begrijpen kan, of zijn rechtvaardigheid of de redelijkheid of de noodzakelijkheid of wat er ook meer zij  van goddelijke elementen in de schepping. Want dat kan wel. In die zin klopt je stelling niet. Want de mens kan God wèl begrijpen en de mens is ook bedoeld om God te begrijpen. (Wat nog steeds niet zeggen wil dat de mens de diepte begrijpt en het verborgene.) Maar helaas is de mens door de te grote afstand met God en de te kleine afstand met het kwaad, niet in staat om het begrip van God vast te houden zonder een inacceptabele staat van 'geverlijerdheid'. En daarom heeft God ttv Noach besloten om de aarde niet meer af te rekenen op het benodigde en gevraagde begrip van God, maar wel de levensduur van de mens belangrijk verkort. Met een belofte dat door de heilige Geest ook weer begrip komt van Gods wil. Die natuurlijk wel ergens gecommuniceerd moet zijn, om die te kunnen kennen en begrijpen. En dat is op twee manieren gebeurd: ten eerste door de schepping als zodanig. En ten tweede door Gods Woord (dwz dat wat God gesproken heeft).

Psalm 92:6 O HEERE! hoe groot zijn Uw werken! zeer diep zijn Uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van, en een dwaas verstaat ditzelve niet
Psalm 73:24 Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Hebreeën 6:17-19 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daartussen is gekomen; Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden; Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Tomega:

A. In de definite van almacht zit een grenzeloze macht. Niet een filosofisch sluitende cirkelredenering-proof abstractie van almacht die ook onmacht impliceert onderdeel van almacht te zijn. In jouw definitie van almachtig is God niet almachtig. God komt niet tegen zichzelf in verzet en komt niet op Zijn scheppingswoord terug en vernietigt niet het goede dat Hij eens heeft gesproken. Zelfs dat wat Hij vernietigt wordt een onderdeel van de realiteit tot verheerlijking van hetgeen wordt verheerlijkt. 

Ik gebruik nooit een eigen definitie van een woord. In dit geval ook niet https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/almachtig#.W2qAXmwUk2w
Van Dale: onbeperkt in macht. Dat is wat ik voor ogen heb, dus niets anders.
Volgens Genesis komt God wel degelijk op zijn schepping terug: hij heeft spijt van het scheppen van de mens, de vee, de dieren en de vogels en besluit ze allemaal te vernietigen.
Het cursieve deel van wat je schreef heeft niets te maken met wel of geen almacht, het is gewoon een moeilijke omschrijving van wat we normaliter betitelen als 'van mening veranderen'.

6 uur geleden zei Tomega:

Want de mens kan God wèl begrijpen en de mens is ook bedoeld om God te begrijpen. (Wat nog steeds niet zeggen wil dat de mens de diepte begrijpt en het verborgene.) Maar helaas is de mens door de te grote afstand met God en de te kleine afstand met het kwaad, niet in staat om het begrip van God vast te houden zonder een inacceptabele staat van 'geverlijerdheid'.

Ik heb getracht je te volgen, maar bij het laatste woord ben ik afgehaakt. Het woord bestaat domweg niet. Ik wil wel een serieuze discussie en geen onzin.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

Vriendelijk verzoek om eens te schieten (in de spreekwoordelijke zin, haha) op de volgende stelling.

A. God is almachtig, dus hij is in staat om zichzelf niet te laten bestaan.
B. We kunnen God niet doorgronden, dus het is voor een mens onmogelijk om zeker te weten dat hij bestaat.

Je hebt een ietwat kleuteresk beeld van almachtig zijn. Niet geheel vreemd gezien het fantastische gedachtegoed der atheïsten. Omnipotent komt van het Hebreeuwse woord Shadday, wat weer een afgeleide is van Shadad. Shadad betekent zoveel als: potig, flink, krachtig, onneembaar. Een onneembare vesting hoeft helemaal niet alles te kunnen om onneembaar te zijn. God kan Zijn doel bereiken zonder daarbij gehinderd te worden door zaken die Hij volgens jou niet zou kunnen doen, en reken er maar op dat Hij Zijn beloftes na zal komen. Hij kan namelijk nog iets niet: falen. Er zijn vele dingen die God niet kan doen, niet ondanks Zijn almacht, maar vanwege Zijn almacht.

Het belangrijkste voor jou om te weten is dat Hij niet bij machte is om zonde door de vingers te zien zonder passende genoegdoening. Ga je daar maar druk over maken, dat is goed voor jou.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het belangrijkste voor jou om te weten is dat Hij niet bij machte is om zonde door de vingers te zien zonder passende genoegdoening. Ga je daar maar druk over maken, dat is goed voor jou.

Betreft zonde, is de vertaling ´doel missen´ een bijzondere, en een doelmatige. Want wie zich bewust wordt van Hem in zichzelf, kan pas onderscheiden wat dan het doel is, en wat niet. Het goddelijke heeft nl aan de Deur geklopt en daar kan op gereageerd worden.

En bewust worden van het goddelijke in de mens, is het tot geloof komen. Dán pas kan er een richting, een doel, gelopen worden. Dan pas is er de omkering of in-kering van de mens. En dan pas, is zonde doen simpelweg niet de weg gaan van het doel, en komt men geen stap verder, of verlaat de weg.

Het is een proces in de mens zelf die tot geloof gekomen is, of waarin dit werkzaam is, waarbij continu de keus wordt gemaakt datgene te overwinnen wat zich niet richt op het doel. Daar heeft die mens zelf zijn handen vol aan..

Mensen op zonden wijzen, kan alleen door het andere te brengen. En het andere is niet van deze wereld. Wie kan dat doen dan alleen de Geest.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Want wie zich bewust wordt van Hem in zichzelf, kan pas onderscheiden wat dan het doel is, en wat niet.

Dat lichtje in een onbekeerde mens is niets meer dan een dwaallichtje. Met als logisch gevolg dat men blijft dwalen.

11 minuten geleden zei thom:

Mensen op zonden wijzen, kan alleen door het andere te brengen.

Mensen op zonde wijzen kan alleen gedaan worden door iemand wiens zonden vergeven zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
21 minuten geleden zei thom:

Want wie zich bewust wordt van Hem in zichzelf, kan pas onderscheiden wat dan het doel is, en wat niet.

Dat lichtje in een onbekeerde mens is niets meer dan een dwaallichtje. Met als logisch gevolg dat men blijft dwalen.

In een onbekeerd mens is dit lichtje inderdaad niet aangeraakt door het Licht. En blijft men zoeken tot er gevonden wordt.

Wordt het aangeraakt, wordt men zich bewust.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:
1 minuut geleden zei thom:

De Christus.

Als ik je goed begrijp is volgens jou dat lichtje in elk mens de goddelijke vonk. Dat zou dus betekenen dat God aan het dwalen zou zijn, onmogelijk dus.

Als ik het goed begrijp, is de mens aan het dwalen, en klopt God op de deur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid