Spring naar bijdragen
WdG

Openbaring 12 - toekomst of verleden?

Aanbevolen berichten

9 minuten geleden zei Modestus:

Staart (waarmee je op aarde kruipt)

Nee, daar is een staart niet voor.

9 minuten geleden zei Modestus:

wil zeggen de zonde van de duivel waarmee hij een groot aantal engelen verleid heeft om hem mee te volgen in zijn val, waardoor ze allen demonen werden die verdreven zijn uit de Hemel naar de aarde.

en hoe kom je tot die conclusie, of heb je dat van anderen gehoord?
 

13 minuten geleden zei Modestus:

waarna ze letterlijk moesten vluchten in de woestijn op weg naar Egypte.

Heb je dat al eens uitgerekend  (honderden kilometers) en bedacht hoe je dat wou doen, met een baby en te voet, door de woestijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, daar is een staart niet voor.

Ik heb het in mijn bericht duidelijker gemaakt (bewerkt).

30 minuten geleden zei Dat beloof ik:

en hoe kom je tot die conclusie, of heb je dat van anderen gehoord?

Het is niet mijn conclusie. Ik heb alleen maar gelezen de interpretatie van andere christelijke interpreteurs (onder andere heilige bisschop Andreas van Caesarea, bisschop-martelaar Hippolitus van Rome).

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.' 

'Mannelijke zoon' is Christus en degene die aan hem gelijk is door hem na te volgen (christen). 'Ijzeren roede' is zijn onwankelbare rechtvaardigheid waarmee Hij als met een maatstaf de mensen oordeelt. 'Weggerukt tot God en Zijn troon.' Na de duivel overwonnen te hebben is Christus opgestegen ten Hemel en zetelt 'aan de rechterhand van de Vader,' waar ook zijn trouwe volgelingen zullen zijn. Kijk ook de verzen Efeze 2:6, Kolossensen 3:1, Filippensen 3:20.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-12-2019 om 13:01 zei Modestus:

'En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.' 

De vrouw symboliseert naar mijn mening de Kerk van Christus. 'Bekleed met de zon' betekent bekleed in Christus, haar denkbeeldige bruidegom. Maan kan betekenen de Kerk van het Oude Testament, want zoals de maan reflecteert het zonlicht en heeft geen eigen licht, zo ook het Oude Testament verwijst naar Christus als het hoogtepunt van de hele heilsgeschiedenis. De 'kroon van twaalf sterren' verwijst naar de 12 apostelen die de Kerk hebben uitgespreid.

De vrouw kan ook staan voor de maagd Maria, de Moeder Gods. Het is dan niet tegenstrijdige, maar complementaire interpretatie. Ik wil proberen het hele hoofdstuk 12 te interpreteren. Dus langzaam maar zeker het wordt vervolgd.

Geen eenvoudig onderwerp. De vrouw is geen letterlijke vrouw. De vrouw wordt in de Bijbel vaak zinnebeeldend gebruikt. Zo wordt Israël vaak aangeduid als de vrouw van Jehovah God (Jeremia 3:14). De gezalfde Christenen vormden de bruid van Jezus. De vrouw die je hier ziet is getrouwd een haar kind 'wordt weggerukt tot God en Zijn troon'. De vrouw moet dus de symbolische vrouw zijn van God. In Jesaja 54:5, 13 wordt deze 'vrouw' toegesproken: 'Al uw zonen zullen door Jehovah onderwezen personen zijn'. Deze 'zonen' waren Jezus volgelingen en in het bijzonder de gezalfden. In Galaten  4:26 wordt gezegd: Het Jeruzalem dat boven is  is vrij en dat is onze moeder. Dit is  niet het hemelse Jeruzalem, want dat is de bruid van Christus. De 12 sterren waarmee ze gekroond is houdt verband met organisatorische volledigheid. Het Jeruzalem wat hier wordt bedoeld is Jehovah's universele organisatie van geestelijke schepselen die als een vrouw voor Hem is.  Dat ze bekroont is met de zon, maan en sterren wilt zeggen dat dit de hemelse lichten zijn die haar dag en nacht beschijnen. Dat is een passend symbool voor Jehovah's hemelse organisatie. De zoon, het mannelijke kind, is Jezus zelf. De draak is satan met zijn organisatie. Het wegrukken van het kind duidt op hemelse bescherming van Jehovah.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ok, dank je voor het presenteren van je visie @sjako

'6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.' Het kan zijn dat de heilige gezin verbleef 1260 dagen of 3 en half jaar in Egypte die voor het grootste deel inderdaad een woestijn is, behalve dan de oevers van de Nijl. Maar aan de andere kant woestijn symboliseert ook dit aardse bestaan waar het ongemakkelijk is voor de Christelijke Kerk vanwege de ongunstige spirituele en fysieke omstandigheden. Zij moet constant strijden tegen de verleidingen (met bijvoorbeeld gemakzucht) van de duivel waarbij ze gevoed en ondersteunt wordt door Gods genade. 1260 dagen kan ook een periode zijn van de laatste vervolgingen tijdens de antichrist, waarin de Kerk het hardst zal worden onderdrukt.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Modestus:

Ok, dank je voor het presenteren van je visie @sjako

'6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.' Het kan zijn dat de heilige gezin verbleef 1260 dagen of 3 en half jaar in Egypte die voor het grootste deel inderdaad een woestijn is, behalve dan de oevers van de Nijl. Maar aan de andere kant woestijn symboliseert ook dit aardse bestaan waar het ongemakkelijk is voor de Christelijke Kerk vanwege de ongunstige spirituele en fysieke omstandigheden. Zij moet constant strijden tegen de verleidingen (met bijvoorbeeld gemakzucht) van de duivel waarbij ze gevoed en ondersteunt wordt door Gods genade. 1260 dagen kan ook een periode zijn van de laatste vervolgingen tijdens de antichrist, waarin de Kerk het hardst zal worden onderdrukt.

OK, en jij bedankt voor de visie van anderen @Modestus

Citaat

Het is niet mijn conclusie. Ik heb alleen maar gelezen de interpretatie van andere christelijke interpreteurs (onder andere heilige bisschop Andreas van Caesarea, bisschop-martelaar Hippolitus van Rome).

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Modestus:

Ok, dank je voor het presenteren van je visie @sjako

'6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.' Het kan zijn dat de heilige gezin verbleef 1260 dagen of 3 en half jaar in Egypte die voor het grootste deel inderdaad een woestijn is, behalve dan de oevers van de Nijl. Maar aan de andere kant woestijn symboliseert ook dit aardse bestaan waar het ongemakkelijk is voor de Christelijke Kerk vanwege de ongunstige spirituele en fysieke omstandigheden. Zij moet constant strijden tegen de verleidingen (met bijvoorbeeld gemakzucht) van de duivel waarbij ze gevoed en ondersteunt wordt door Gods genade. 1260 dagen kan ook een periode zijn van de laatste vervolgingen tijdens de antichrist, waarin de Kerk het hardst zal worden onderdrukt.

Bij intresse kijk dit stuk, alles super goed onderbouwd en uitgelegd, naar de bijbel. Het zal je verbazen

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Thinkfree:

Bij intresse kijk dit stuk, alles super goed onderbouwd en uitgelegd, naar de bijbel. Het zal je verbazen

Als ik het zo inschat gaat dat over een heel andere vrouw uit Openbaring, namelijk Babylon de Grote. Dit beeld het hele stelsel van valse religie af.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

'7 En er werd krijg in den hemel: Michaël en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel.'

Michael, als de leider van Gods engelen, en zijn engelen hadden de hoogmoedige satan en zijn demonen direct na hun zondeval verdreven uit hun midden. Maar het is met name dankzij het verlossende werk van Christus dat satan een echte nederlaag moest lijden, zoals Jezus dat zelf zegt: 'nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden' (Johannes 12:31). Zie ook profetie van Ezechiel 28:16-17 (klaaglied over 'de koning van Tyrus'). Over de eerste uitwerping van satan zegt Jezus 'Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen' (Lucas 10:18). En Michaël zal ook in de laatste dagen voorafgaand aan het Oordeelsdag actief de satan bestrijden om Gods volk te beschermen: ' En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.' (Daniel 12:1).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De verzen 9-12 zijn duidelijk genoeg, denk ik. De engelen verblijden zich over de uitwerping en nederlaag van satan, de lasteraar, en noemen Gods mensen hun broeders. Aan de andere kant betreuren ze de lot van andere mensen, want satan weet dat de Oordeelsdag is nabij en hij heeft daarom korte tijd om kwaad te doen. En in plaats van tot inkeer te komen, wordt hij integendeel nog woedender zowel tegen God als Zijn schepping.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Modestus:

De verzen 9-12 zijn duidelijk genoeg, denk ik.

In vers 10 staat dat de strijd is gestreden.
Het kan dan niet zo zijn dat er nog eens oorlog wordt gevoerd.
Maar dat is wel dat je zegt:

44 minuten geleden zei Modestus:

En Michaël zal ook in de laatste dagen voorafgaand aan het Oordeelsdag actief de satan bestrijden om Gods volk te beschermen:

Dus of vers 10 klopt niet, of jouw uitleg klopt niet.
Welke van de twee is het ? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Dat beloof ik:

In vers 10 staat dat de strijd is gestreden.
Het kan dan niet zo zijn dat er nog eens oorlog wordt gevoerd.
Maar dat is wel dat je zegt:

Dus of vers 10 klopt niet, of jouw uitleg klopt niet.
Welke van de twee is het ? 

Jouw opmerking klopt niet, want het is duidelijk een doelbewuste woordenspel. En dat is wat je meestal ook doet. Daarom is het zinloos om je antwoord te geven.

Ik zeide geen 'oorlog', want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar. Wat zij doen en zullen doen is Gods mensen beschermen van de demonen door hen te bestrijden. Maar het is geen oorlog waarbij de twee partijen gelijk zijn en gelijke kansen hebben voor de overwinning.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:
18 uur geleden zei Dat beloof ik:

In vers 10 staat dat de strijd is gestreden.
Het kan dan niet zo zijn dat er nog eens oorlog wordt gevoerd.
Maar dat is wel dat je zegt:

Dus of vers 10 klopt niet, of jouw uitleg klopt niet.
Welke van de twee is het ? 

Jouw opmerking klopt niet, want het is duidelijk een doelbewuste woordenspel. En dat is wat je meestal ook doet. Daarom is het zinloos om je antwoord te geven.

Ik zeide geen 'oorlog', want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar. Wat zij doen en zullen doen is Gods mensen beschermen van de demonen door hen te bestrijden. Maar het is geen oorlog waarbij de twee partijen gelijk zijn en gelijke kansen hebben voor de overwinning

 Dan weet je dus zelf niet wat je schrijft.  Je begon  met het citaat 'er was krijg in den hemel' . Krijg is toch echt oorlog.

Als ook in de laatste dagen actief wordt gestreden (en dat is wat je schrijft) is er dus oorlog. 

Welnu,  dan graag nog antwoord op mijn vraag. Welke van de twee klopt niet?

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Dat beloof ik:
2 uur geleden zei Modestus:
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

In vers 10 staat dat de strijd is gestreden.
Het kan dan niet zo zijn dat er nog eens oorlog wordt gevoerd.
Maar dat is wel dat je zegt:

Dus of vers 10 klopt niet, of jouw uitleg klopt niet.
Welke van de twee is het ? 

Jouw opmerking klopt niet, want het is duidelijk een doelbewuste woordenspel. En dat is wat je meestal ook doet. Daarom is het zinloos om je antwoord te geven.

Ik zeide geen 'oorlog', want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar. Wat zij doen en zullen doen is Gods mensen beschermen van de demonen door hen te bestrijden. Maar het is geen oorlog waarbij de twee partijen gelijk zijn en gelijke kansen hebben voor de overwinning

 Dan weet je dus zelf niet wat je schrijft.  Je begon  met het citaat 'er was krijg in den hemel' . Krijg is toch echt oorlog.

Als ook in de laatste dagen actief wordt gestreden (en dat is wat je schrijft) is er dus oorlog. 

Welnu,  dan graag nog antwoord op mijn vraag. Welke van de twee klopt niet?

Als de Satan uitgeworpen wordt uit de Hemel, is daar een strijd gestreden.

Wanneer Satan overwonnen wordt op Aarde, is er weer een strijd gestreden.

1 Kor. 15

25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.

27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.

28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Welnu,  dan graag nog antwoord op mijn vraag. Welke van de twee klopt niet?

Nogmaals, het is geen menselijke oorlog. Dus de 'krijg' is een figuurlijke zegswijze. "want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar. Wat zij doen en zullen doen is Gods mensen beschermen van de demonen door hen te bestrijden. Maar het is geen oorlog waarbij de twee partijen gelijk zijn en gelijke kansen hebben voor de overwinning."

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Modestus:

Nogmaals, het is geen menselijke oorlog. Dus de 'krijg' is een figuurlijke zegswijze. "want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar. Wat zij doen en zullen doen is Gods mensen beschermen van de demonen door hen te bestrijden. Maar het is geen oorlog waarbij de twee partijen gelijk zijn en gelijke kansen hebben voor de overwinning."

Het begint nu een beetje belachelijk te worden hoor.
Je beweert  "ik schrijf geen oorlog" terwijl je dat wel doet.
3 uur geleden beweerde je: 

3 uur geleden zei Modestus:

Ik zeide geen 'oorlog', want voor Michaël en Gods engelen zelf vormt de duivel geen enkel gevaar.

 terwijl het eergisteren nog was:

Op 30-12-2019 om 15:20 zei Modestus:

'En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben.' Dat wil zeggen de duivel voert zijn oorlog tegen de christenen

Maar ondertussen heb ik je gewezen op oorlog, en dan is het ineens "ik schreef geen oorlog" en "ja, maar het is geen echte maar een figurlijke oorlog"
Kom op zeg, denk zaken tevoren zelf eens goed door voordat je wat schrijft.

Op 30-12-2019 om 14:41 zei Modestus:

In Jesaja 27:1 kun je ook lezen een profetie over de duivel als 'leviathan, de kronkelende slang' aan wie God zal vergelding doen (het gaat duidelijk over duivel, want het is zinloos om op irrationele beesten wraak te nemen).

En dit gaat dan over 'figuurlijke vergelding want het is geen menselijke vergelding'......?

Het zit zo: als er oorlog staat, wordt er oorlog bedoeld. 
Als het een zakelijk ontslaggesprek was geweest, had dat er wel gestaan. 
En dan was het ook niet nodig geweest om daar nog eens op terug te komen.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. 14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten Arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het gezicht der slang."

Nadat hij de nederlaag van de draak-duivel en hemelse vreugde daarover heeft beschreven, komt Johannes weer terug naar de vlucht van de vrouw (vers 6) in de woestijn en vult hij zijn beschrijving aan met enkele nieuwe details. De twee vleugels van een adelaar symboliseren de door God gegeven wet (Oude Testament) en Gods genade dankzij het heilswerk van Jezus (Nieuwe Testament) die de Kerk heeft. En in de woestijn van deze wereld te midden van moeilijke leefomstandigheden, zelfs tijdens de antichrist, kunnen christenen hiermee  de verzoekingen van de wereld ontvluchten, strevend de hemel. "Een tijd, en tijden, en een halven tijd" is diezelfde 3 en half jaar. Aan de andere kant weten we ook dat Maria en Jozef konden vluchten naar Egypte dankzij de bescherming van de engelen ("twee vleugelen eens groten Arends") die hen waarschuwden voor het naderende gevaar.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen."

Dit beeld is ontleend aan de natuur: een slang, stekend, stoot gif uit. Onder water wordt er militaire macht bedoeld, evenals alle geweld en alle vleierij en sluwheid waarmee de vijanden van de Kerk (geïnspireerd door duivel) proberen haar te vernietigen. De levensomstandigheden zelf waarin de strijdende Kerk zich bevindt en de veranderingen in de politieke en maatschappelijke sfeer zullen haar ten gunste zijn om haar te redden van de uiterste rampspoed, dwang en geweld. De Christelijke Kerk was en zal onverwinnelijk zijn voor de duivel.

Denk bijvoorbeeld aan de grootse vervolging van Diocletianus tegen de christenen in de 3de-4de eeuw. Even later werd het Christendom gelegaliseerd door de nieuwe keizer Constantijn I de Grote.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

"17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben."

"De overigen van haar zaad" zijn, in tegenstelling tot de meer volmaakte en consistente in het navolgen van Christus zonen en dochters van God (heiligen), overige christenen die nauw verbonden zijn met de wereld en die niet vrij zijn menselijke zonden, maar door berouw te tonen en Gods geboden te onderhouden blijven ook zij de zonen en dochters van de Kerk. Ook hen wil de duivel vernietigen. 

Einde van hoofdstuk 12.

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Nadat hij de nederlaag van de draak-duivel en hemelse vreugde daarover heeft beschreven

Mu wordt het toch écht onsamenhangend.
Er was volgens jou géén echte maar een figúúrlijke oorlog.
Maar er was wél een echte nederlaag.....

HOE dan ?

36 minuten geleden zei Modestus:

Onder water wordt er militaire macht bedoeld,

Dit keer bedoeld je wél een echte militaire macht, of is het ook hier een figuurlijke militaire macht ? 

14 minuten geleden zei Modestus:

"17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben."

"De overigen van haar zaad" zijn, in tegenstelling tot de meer volmaakte en consistente in het navolgen van Christus zonen en dochters van God (heiligen), overige christenen die nauw verbonden zijn met de wereld en die niet vrij zijn menselijke zonden, maar door berouw te tonen en Gods geboden te onderhouden blijven ook zij de zonen en dochters van de Kerk. Ook hen wil de duivel vernietigen. 

Einde van hoofdstuk 12.

Nee.

Het einde van hoofdstuk 12 is dat hij op het strand bij de zee ging staan.
Waarom laat je dat weg ? 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Modestus:

En in plaats van tot inkeer te komen, wordt hij integendeel nog woedender zowel tegen God als Zijn schepping.

En dat is precies wat we nu meemaken. Sinds 1914 zijn er continue oorlogen op grote schaal, zelfs Wereldoorlog. Ook mensen worden egoïstisch en er is een grote afval van geloof te zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-1-2020 om 14:43 zei sjako:
Op 31-12-2019 om 16:58 zei Modestus:

En in plaats van tot inkeer te komen, wordt hij integendeel nog woedender zowel tegen God als Zijn schepping.

En dat is precies wat we nu meemaken. Sinds 1914 zijn er continue oorlogen op grote schaal, zelfs Wereldoorlog. Ook mensen worden egoïstisch en er is een grote afval van geloof te zien.

Je kunt het inderdaad zo zien, dat er sinds 1914 grotere, meer massale reacties zijn juist dóór de (toe)komst van het Licht, wat sterker wordt waardoor de tegenstand sterker moet worden.

Betreft het geloof is er sinds vorige eeuw veel losgekomen, neem de Dode Zee rollen die gevonden zijn, radio-tv en internet, en wat meer en meer de mens de mogelijkheid geeft om in deze gevallen natuur toch kennis over de waarheid te bespeuren, zonder tussenkomst van instituten, dwaalleraars, of dogmatiek; de zaken waarvan men juist los kan breken, om zelf op zoek naar de waarheid deze te kunnen herkennen in de grote hoeveelheid geschriften die er nu digitaal beschikbaar zijn gekomen. En deze te kunnen bediscussiëren.. 😎

Toename van het geloof, per individu, kan juist door die zogenaamde afval van geloof komen, als dat afvallen van geloof de leegstroom van de kerken moet voorstellen. De mens wordt wijzer.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag mij af of de mens wijzer wordt, algemeen bekeken. Onze tech wordt beter waardoor we steeds minder onze hersenen moeten gebruiken en er dus andere links worden gelegd. Laat dit nog een eeuw doorgaan en de jeugd kan niet eens meer het alfabet opzeggen. Noch hun tafels van vermenigvuldigen.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik vraag mij af of de mens wijzer wordt, algemeen bekeken. Onze tech wordt beter waardoor we steeds minder onze hersenen moeten gebruiken en er dus andere links worden gelegd. Laat dit nog een eeuw doorgaan en de jeugd kan niet eens meer het alfabet opzeggen. Noch hun tafels van vermenigvuldigen.

Algemeen niet, maar individueel wel meer mogelijk wanneer de mens tot geloof komt; de kennis opdiepen is toegankelijker omdat er meer informatie vrijgekomen is wat over die kennis van de waarheid schrijft. De waarheid zelf kan niet op schrift worden gezet, maar erover schrijven wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid