Spring naar bijdragen
WdG

Openbaring 12 - toekomst of verleden?

Aanbevolen berichten

10 uur geleden zei sjako:
Op 12-1-2020 om 10:37 zei Dat beloof ik:

De aarde wordt niet vernietigd, maar jij gelooft dat dit wel zo is. Dat is een heel verschil.

Dat is wat het WTG ook aangeeft. Het zal te vergelijken zijn met de dagen van Noach, toen werd er ook een wereld vernietigd. Maar een paar mensen overleefden dat. De tijd die eraan staat te komen is daar mee te vergelijken.

En in je vorige post stelde je dat de aarde wordt vernietigd en dat dit nooit eerder gebeurde... Kun jij jezelf nog volgen?

Op 10-1-2020 om 11:56 zei sjako:

De aarde wordt vernietigd en kan tich keer vernietigd worden door atoomwapens. Iets wat nog nooit is voorgekomen zolang de mensheid hier op aarde is.

 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En in je vorige post stelde je dat de aarde wordt vernietigd en dat dit nooit eerder gebeurde... Kun jij jezelf nog volgen?

Ik bedoelde dat de wereld vernietigd zal worden zoals in de dagen van Noach, dus selectief. Een groep zal Armageddon overleven. Ik had misschien duidelijker moeten zijn. Het zal wel definitief een eind maken aan dit samenstel. God zal dmv Jezus het heft weer in handen nemen. Maar ook dit is een geleidelijk proces. De natiën zullen tot genezing komen staat er in Openbaring. 
Mt 24:37

De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach.  38 Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging.  39 En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.  
 

2Pe 3:5 Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water,  6 en dat daardoor de wereld van die tijd vernietigd werd toen die door water werd overstroomd.

Zoals je ziet werd ook in de tijd van Noch de wereld vernietigd, maar dat wilt niet zeggen dat daarna niks meer zal zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

En in je vorige post stelde je dat de aarde wordt vernietigd en dat dit nooit eerder gebeurde... Kun jij jezelf nog volgen?

Ik bedoelde dat de wereld vernietigd zal worden zoals in de dagen van Noach, dus selectief. Een groep zal Armageddon overleven. Ik had misschien duidelijker moeten zijn. Het zal wel definitief een eind maken aan dit samenstel. God zal dmv Jezus het heft weer in handen nemen. Maar ook dit is een geleidelijk proces. De natiën zullen tot genezing komen staat er in Openbaring. 
Mt 24:37

De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach.  38 Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging.  39 En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.  
 

2Pe 3:5 Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water,  6 en dat daardoor de wereld van die tijd vernietigd werd toen die door water werd overstroomd.

Zoals je ziet werd ook in de tijd van Noch de wereld vernietigd, maar dat wilt niet zeggen dat daarna niks meer zal zijn.

Dat is helemaal niet waar ik op wees.
Je schrijft twee zinnen die tegengesteld zijn aan elkaar:

 Het zal te vergelijken zijn met de dagen van Noach, toen werd er ook een wereld vernietigd. 
en

Iets wat nog nooit is voorgekomen zolang de mensheid hier op aarde   

Het is het een of het ander. Maar niet tegelijk. Óf het is vergeklijkbaar met Noach, óf het is nog nooit voorgekomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik bedoelde dat de wereld vernietigd zal worden zoals in de dagen van Noach, dus selectief. Een groep zal Armageddon overleven. Ik had misschien duidelijker moeten zijn. Het zal wel definitief een eind maken aan dit samenstel. God zal dmv Jezus het heft weer in handen nemen. Maar ook dit is een geleidelijk proces. De natiën zullen tot genezing komen staat er in Openbaring. 
Mt 24:37

De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach.  38 Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging.  39 En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn.  
 

2Pe 3:5 Ze gaan bewust voorbij aan het feit dat er lang geleden door het woord van God een hemel was en een aarde, die als een compact geheel boven het water uitstak en omringd werd door water,  6 en dat daardoor de wereld van die tijd vernietigd werd toen die door water werd overstroomd.

Zoals je ziet werd ook in de tijd van Noch de wereld vernietigd, maar dat wilt niet zeggen dat daarna niks meer zal zijn.

Daar zit inderdaad geen woord Spaans bij:

2Petr.3,5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande;

6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

 

Het einde van een cyclus, een tijdperk. Destijds door water, dit keer door vuur. Niet alleen op de aarde maar ook in het heelal, zoals en voor zover als, wij die  - binnen ons gevallen deel van het multiversum - kennen. Bevingen, vulkaanuitbarstingen en opwarming vinden ook overal  in de kosmos zoals wij die kennen, plaats.  Bijvoorbeeld Vulkanen in het heelal

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is helemaal niet waar ik op wees.
Je schrijft twee zinnen die tegengesteld zijn aan elkaar:

 Het zal te vergelijken zijn met de dagen van Noach, toen werd er ook een wereld vernietigd. 
en

Iets wat nog nooit is voorgekomen zolang de mensheid hier op aarde   

Het is het een of het ander. Maar niet tegelijk. Óf het is vergeklijkbaar met Noach, óf het is nog nooit voorgekomen.

De bijbel maakt de vergelijking met Noach omdat mensen toen ook arrogant en los van God leefden. Ze zagen hun oordeel nooit aankomen tot het te laat was. Als Jezus dan zegt dat de eindtijd als in de dagen van Noach zal zijn, bedoelde Hij geen vloed maar hoe mensen toen leefden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Plume:

Het einde van een cyclus, een tijdperk. Destijds door water, dit keer door vuur. Niet alleen op de aarde maar ook in het heelal, zoals en voor zover als, wij die  - binnen ons gevallen deel van het multiversum - kennen. Bevingen, vulkaanuitbarstingen en opwarming vinden ook overal  in de kosmos zoals wij die kennen, plaats.  Bijvoorbeeld Vulkanen in het heelal

Vuur wilt zeggen volledig. God zal meer dingen gebruiken zoals natuurkrachten om het oordeel te vellen. De wereld blijft wel bestaan, want er is een grote menigte die de grote verdrukking zal overleven. Openbaring 7. Het hoort bij het verlossingswerk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2019 om 14:22 zei Modestus:

3 'En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.'

'En er werd een ander teken gezien in den hemel;' Met hemel wordt er waarschijnlijk lucht bedoeld of het betekent dat de duivel als voormalige engel van God is van de Hemel gevallen na zijn zondeval. 'En ziet, er was een grote rode draak,' Hij is rood vanwege zijn passie voor moord en het bloedvergieten (dat kan hij niet eigenhandig doen, maar door de mensen daartoe te inspireren). 'Hebbende zeven hoofden,'. Het getal 7 symboliseert volheid in de Bijbel. 7 hoofden zijn mogelijk 7 (soorten) geesten of het staat voor zijn ongeëvenaarde sluwheid. 'En tien hoornen,' Getal 10 is een andere symbool van volheid in de Bijbel. En Hoorn is een symbool van kracht. 10 hoornen kan staan voor 10 zonden in tegenstelling tot 10 geboden of tien Romeinse keizers die de Kerk probeerden te vernietigen door middel van vervolgingen (of alle soortgelijke tyrannen in het algemeen). 'En op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.' 7 kronen symboliseren de macht van de duivel over gevallen mensen door middel van zonde (vrome en godvrezende christenen zijn hierbij niet inbegrepen).

Kan het rode niet voor het communisme of China staan? Ze aanbidden nog steeds de draak daar.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Fundamenteel Ik zou eerder zeggen dat de rode kleur van communisme verwijst naar de rode draak en niet andersom. Men zegt dat een derde van de hele wereld was communistisch tijdens de Koude oorlog, wat ook doet denken aan een derde van de sterren die de draak had weggeveegd met zijn staart. Deze aardse overeenkomsten zijn als het ware echo's van wat er gaande is in de geestelijke onzichtbare wereld.

 

bewerkt door Modestus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Trump heet nog trompet ook. Hij is wellicht de zesde bazuin. Door zijn toedoen heeft Iran begin januari ‘20 voor het eerst in de geschiedenis de Rode Vlag gehesen, wat Jihad betekent. 
 

https://www.foxnews.com/world/as-red-flags-unfurl-will-iran-respond-badly-after-soleimani-killing
 

gog1.png
 

Waarom dit veel gevaarlijker kan zijn dan gedacht, daarover een artikel: https://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=14728:waarom-situatie-rond-iran-veel-gevaarlijker-is-dan-je-denkt&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Bekijk vooral ook de video waarin uitgelegd dat Trump persoonlijk failliet was en het bezit is van de bankiers, de Rothschilds.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Ik zal inhoudelijk blijven zonder over de naam van de site te beginnen.

Eerste regel van het artikel: 
 

Citaat

Eén van de trending topics op Twitter de afgelopen dagen was de naam Franz Ferdinand, de Oostenrijkse troonopvolger die werd vermoord waardoor de Eerste Wereldoorlog begon.

De mensen die Gavrillo Princip hebben betaald om deze moord uit te voeren zijn dezelfde als die opdracht hebben gegeven om de Iraanse topgeneraal Soleimani te vermoorden.


Tussen de dood van deze mensen zit 100 (HONDERD !) jaar.
En dan zijn het volgens dit artikel dezelfde moordenaars? 😂😂😂

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2020 om 19:00 zei Modestus:

 Ik zou eerder zeggen dat de rode kleur van communisme verwijst naar de rode draak en niet andersom. Men zegt dat een derde van de hele wereld was communistisch tijdens de Koude oorlog, wat ook doet denken aan een derde van de sterren die de draak had weggeveegd met zijn staart.


Openbaring 16:12 en Daniël 11:44 vermelden  legermachten uit het Oosten. Denkbaar dat het om China en Korea gaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid