Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

Waarom moeten wij wedergeboren worden?

Aanbevolen berichten

De engel sprak tot Maria, 
'En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.' 
(Luc.1:31)
Afgezien van het geslachtsregister uit Matt.1, is dit de éérste keer dat we de Naam Jezus tegenkomen. Het Heilige mens dat geboren zou worden, moest 'Jezus' heten. Hoe? Onze vraag en ook die van Maria.
Antwoord: Door 'het Woord' (Gr.'sperma') van de Allerhoogste, dat vanuit Hoge Hemel door Gabriël tot Maria werd gesproken. Waarop zij van haar geloof blijk gaf met de woorden: 'Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord.'
Er staat 'het Woord' werd vlees, en dat Woord was God. (Joh.1)
God werd vlees in Maria, en toen zij gebaard had, kreeg het Kind de Naam Jezus.
De mens Jezus was dus van geboorte, wat wij door wedergeboorte worden: zonen Gods. (v12 KJV)

Petrus schrijft met zoveel woorden, dat wij daardoor (de wedergeboorte) deel aan de 'goddelijke natuur' kregen.

'door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden' (2Petr.1:4)

Door wedergeboorte en doop met de Heilige Geest, 
worden wij waarlijk als de 'mens Gods' zichtbaar! (2Tim.3:17) 

Vandaar dat die wedergeboorte zo belangrijk is. Dat wil de duivel koste wat kost verhinderen, want deze wedergeboren zonen Gods hebben macht over hem! 


 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Fritsie:

God werd vlees in Maria, en toen zij gebaard had, kreeg het Kind de Naam Jezus.
De mens Jezus was dus van geboorte, wat wij door wedergeboorte worden: zonen Gods. (v12 KJV)

En voordien was Hij niet de Zoon van God?

29 minuten geleden zei Fritsie:

Door wedergeboorte en doop met de Heilige Geest, 
worden wij waarlijk als de 'mens Gods' zichtbaar! (2Tim.3:17) 

Het lijkt erop dat je de wedergeboorte scheid van de doop met de Heilige Geest. In mijn optiek wordt je gedoopt met de Heilige Geest zodra je wordt wedergeboren. Dit gebeurd instant.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh.3:3)

Lijkt me duidelijk, toch? Zonder wedergeboorte (aannemen van Jezus Christus als God en Verlosser) zullen we Gods Koninkrijk niet zien. Volgens mij is daar geen woord "Spaans" aan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Lijkt me duidelijk, toch? Zonder wedergeboorte (aannemen van Jezus Christus als God en Verlosser) zullen we Gods Koninkrijk niet zien. Volgens mij is daar geen woord "Spaans" aan.

Lijkt mij ook. Wat is wedergeboorte?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het lijkt erop dat je de wedergeboorte scheid van de doop met de Heilige Geest. In mijn optiek wordt je gedoopt met de Heilige Geest zodra je wordt wedergeboren. Dit gebeurd instant.

Ik neig ernaar het met je eens te zijn. Ik weet dat er verschillende visies zijn, hier omtrent. Is de gave van de Heilige Geest hetzelfde als de doop met de Heilige Geest?

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Wat is wedergeboorte?

Aannemen van Jezus Christus als God en Verlosser. Praktisch: Hem belijden met je mond, geloven in je hart. De rest volgt "automatisch".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Is de gave van de Heilige Geest hetzelfde als de doop met de Heilige Geest?

Ik denk dat de sleutelvraag niet is of je de Heilige Geest hebt ontvangen, maar heb je Jezus ontvangen? En dat is niet een kwestie van ervaren maar van geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Om de doop in de Heilige Geest goed te begrijpen, moeten we weten Wie de Heilige Geest is. In de eerste plaats is de Heilige Geest een Persoon uit de Drie-eenheid. De Bijbel leert dat. Het ontkennen daarvan bewijst dat er geen sprake is van kennis op dat gebied, en waarschijnlijk is er ook geen sprake van wedergeboorte. Dat hoeft niet het geval te zijn, maar het kan. Iemand kan immers volmondig Christus accepteren als God, Zijn offer vol overtuiging aannemen, maar niet precies weten Wie de Heilige Geest is. Echter, wanneer iemand wedergeboren is, zal deze noodzakelijke kennis spoedig volgen.

Wedergeboorte is dus een keuze!

Een keuze voor Jezus Christus als God en Verlosser!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik denk dat de sleutelvraag niet is of je de Heilige Geest hebt ontvangen, maar heb je Jezus ontvangen? En dat is niet een kwestie van ervaren maar van geloven.

Ik denk dat Billy Graham het mooi verwoord! Wat is een wedergeboren Christen? En hoe word je een wedergeboren Christen?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ik denk dat de sleutelvraag niet is of je de Heilige Geest hebt ontvangen, maar heb je Jezus ontvangen? En dat is niet een kwestie van ervaren maar van geloven.

Helemaal eens. 

Je ziet nu al hoe gewichtig het thema wedergeboorte is, naar mijn smaak zonder twijfel het grootste heilsfeit dat de Heer Jezus ons aanreikt!
Binnen de wedergeboorte moeten we de twee aspecten uitwerken die de Heer Jezus noemt in het gesprek met Nikodemus.
Deze twee horen inherent bij elkaar en zullen altijd samen gepredikt worden, als het goed is.

1) De onbekeerde mens moet geboren worden uit water. 

Waarbij de woorden van Jezus het 'levende water' zijn, waardoor de 'geestelijk doden' tot leven worden gewekt. (zie in dit verband ook Joh.5:25)

2) Daarna moet deze geredde mens vervult worden van de Heilige Geest, de Kracht (pneuma) van Jezus in zijn hart, door Zijn woord te bewaren. (Joh.6:63)

De Heer Jezus beeldde dit Zelf uit in Matt.3:16/Luc.3:21, door 'op te stijgen uit het water' (beeld van de dood) en in gebed de Heilige Geest te ontvangen.

Doch waar deze twee punten niet geleerd worden zoals Jezus dat deed, kan het zijn dat mensen slechts een deel van het Evangelie Gods hebben opgevangen. Bv. de vergeving van alle zonden door het bloed van het Lam, maar vervolgens zich nooit verder uitstrekken naar de gaven van Gods Geest. De kerken zitten er jammer genoeg vol mee.
Aan de andere kant heb ik dikwijls christenen ontmoet, die met allerlei activiteiten "voor de Heer", druk waren, sommigen ook met 'geestesuitingen', maar die ondertussen nauwelijks weet hadden van het fundament van het geloof. Het diepgaand studeren in de Bijbel, en om daar met elkaar over te praten, wordt door hen vaak als lastig en overbodig gezien. 
De kennis (en kracht) van deze christenen blijft derhalve steeds beperkt. Bekende christenen (vrienden) uit mijn omgeving bleven zo jaren lang, tot op de dag van vandaag 'onvolwassenen' in het geloof.

De gave van de Heilige Geest is, na de vergeving van zonden, de tweede genadegave die God geeft aan de gelovige bidder. (Luc.11:13)
Gods bekwaamheden, de 'charismata', ontwikkelen zich daarna in ieder van Zijn kinderen in het bijzonder, naar gelang hun geloof en aanleg.

Wie werkelijk wedergeboren is, gaat doen wat de Heer Jezus ook deed.
Hij predikt het Evangelie van het Koninkrijk Gods, getuigt van Koning Jezus, drijft demonen uit, spreekt in nieuwe tongen,  en legt op zieke mensen de handen ter genezing.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Fritsie:

1) De onbekeerde mens moet geboren worden uit water. 

Waarbij de woorden van Jezus het 'levende water' zijn, waardoor de 'geestelijk doden' tot leven worden gewekt. (zie in dit verband ook Joh.5:25)

2) Daarna moet deze geredde mens vervult worden van de Heilige Geest, de Kracht (pneuma) van Jezus in zijn hart, door Zijn woord te bewaren. (Joh.6:63)

De Heer Jezus beeldde dit Zelf uit in Matt.3:16/Luc.3:21, door 'op te stijgen uit het water' (beeld van de dood) en in gebed de Heilige Geest te ontvangen.

Doch waar deze twee punten niet geleerd worden zoals Jezus dat deed, kan het zijn dat mensen slechts een deel van het Evangelie Gods hebben opgevangen. Bv. de vergeving van alle zonden door het bloed van het Lam, maar vervolgens zich nooit verder uitstrekken naar de gaven van Gods Geest. De kerken zitten er jammer genoeg vol mee.

Ik weet niet of ik het hier mee eens kan zijn. In feite impliceer je met je argumentatie dat een pas bekeerde mens (nog) niet de Heilige Geest heeft ontvangen. Dit bevreemd mij want de Bijbel leert mij dat iemand die de Heilige Geest niet ontvangen heeft, ook niet behoort tot het Lichaam van Christus.

Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. (Rom.8:9)

Ik ga hier een nachtje over slapen, want de ochtend werkt voor mij het beste. Lijkt me zeer de moeite waard om deze kwestie uitgekristalliseerd te krijgen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. (Joh.3:3)

Wat bedoeld Jezus hier?

Het is best wel moeilijk dit in woorden te vangen, lijkt me. Hierbij een poging, voor wat het waard is. De mens werd door God verteld dat het eten van de boom der kennis de dood ten gevolge zou hebben. Goed, we zijn dus sterfelijk geworden. Maar er stierf ook iets in de mens, namelijk de geest. De Bijbel vertelt ons dat de mens zonder God eigenlijk al dood is. Dus moeten we opnieuw geboren worden. Onze geest moet opnieuw tot leven gewekt worden. Dat doet God al voor ons als we Jezus vragen in ons hart te komen wonen, om het zo maar eens kinderlijk uit te drukken. Als God ons opnieuw geboren heeft laten worden, dan weten we dat. Het is God's Geest, die ons als onderpand is gegeven, die ons de zekerheid geeft dat we kinderen van God zijn. Dan zijn we opnieuw geboren in Zijn Koninkrijk omdat Hij dan onze Koning is. Als mensen die zekerheid nog niet hebben mogen ze God daar gewoon om vragen, maar dan wel in geloof en vertrouwen dat God zijn beloftes houdt en ons geeft waarom we vragen. Na die nieuwe geboorte moeten we natuurlijk nog groeien en dat groeien stopt nooit meer zolang we blijven vertrouwen. Maar Billy Graham legt het waarschijnlijk beter en duidelijker uit dan ik dat kan.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Fritsie:

Petrus schrijft met zoveel woorden, dat wij daardoor (de wedergeboorte) deel aan de 'goddelijke natuur' kregen.

'door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden' (2Petr.1:4)

...nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

Staat er nog duidelijk achter geschreven. En dat is nogal een itempje.

 

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;

2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;

3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

 

2 Petrus 1:4 is hier al vaker aangehaald betreffende de wedergeboorte. Mooi dat je hiermee komt. Maar het voornaamste en de basis is; tot het geloof komen, en pas daarna kunnen de werken volgen; het reinigen/dopen met water..

en uiteindelijk het erkend worden door de Vader, dopen met Geest, zoals bij Jezus bij de Jordaan.

 

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende,

voegt bij uw geloof deugd,

en bij de deugd kennis,
6 En bij de kennis matigheid,

en bij de matigheid lijdzaamheid,

en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde,

en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.

8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

14 uur geleden zei Fritsie:

Vandaar dat die wedergeboorte zo belangrijk is. Dat wil de duivel koste wat kost verhinderen, want deze wedergeboren zonen Gods hebben macht over hem! 

De wedergeboorte/doop door water; het geloof en de werken daaruit voortkomend, is per direct de uitdaging voor het natuurlijke in ons, omdat nu pas de strijd om te overleven begint. Het verhinderen is niets anders dan een natuurlijk reflex in en van de natuurlijke mens.

Vandaar die laatste 3 verzoekingen in de woestijn; Hier werden de laatste pogingen van de duivel uitgevoerd om nog te redden wat er te redden viel en te verleiden wat hij kon om zichzelf te kunnen handhaven in de mens, als het zichzelf onderhoudende aardse wezen van deze natuur. Maar de erkende Zoon hield stand, en de duivel ging heen.

Tot zijn laatste snik zal het natuur-wezen zich willen handhaven, puur uit zelfbehoud.

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Fritsie:

1) De onbekeerde mens moet geboren worden uit water. 

Waarbij de woorden van Jezus het 'levende water' zijn, waardoor de 'geestelijk doden' tot leven worden gewekt. (zie in dit verband ook Joh.5:25)

Om geboren te worden in de familie van God, is het noodzaak om geboren te worden uit God, ofwel de Heilige Geest. Dit gebeurt door te geloven, God vertrouwen op Zijn Woord:

Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. (Joh.1:12-13)

11 uur geleden zei Fritsie:

2) Daarna moet deze geredde mens vervult worden van de Heilige Geest, de Kracht (pneuma) van Jezus in zijn hart, door Zijn woord te bewaren. (Joh.6:63)

De Heer Jezus beeldde dit Zelf uit in Matt.3:16/Luc.3:21, door 'op te stijgen uit het water' (beeld van de dood) en in gebed de Heilige Geest te ontvangen.

Je lijkt te steunen op een soort van twee stappenplan. Dit lijkt mij een onBijbels concept. Er bestaat niet zoiets als een persoon die gerechtvaardigd is door geloof maar de Geest niet ontvangen heeft.

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) (Joh.7:39)

Vervulling met de Heilige Geest gebeurt dus door te geloven en niet door Zijn Woord te bewaren. In feite lijk je zelfs te steunen op goede werken van de mens om deze gebeurtenis werkelijkheid te laten worden. Wij kunnen Zijn Woord helemaal niet bewaren uit onszelf namelijk.

11 uur geleden zei Fritsie:

Doch waar deze twee punten niet geleerd worden zoals Jezus dat deed, kan het zijn dat mensen slechts een deel van het Evangelie Gods hebben opgevangen. Bv. de vergeving van alle zonden door het bloed van het Lam, maar vervolgens zich nooit verder uitstrekken naar de gaven van Gods Geest. De kerken zitten er jammer genoeg vol mee.
Aan de andere kant heb ik dikwijls christenen ontmoet, die met allerlei activiteiten "voor de Heer", druk waren, sommigen ook met 'geestesuitingen', maar die ondertussen nauwelijks weet hadden van het fundament van het geloof. Het diepgaand studeren in de Bijbel, en om daar met elkaar over te praten, wordt door hen vaak als lastig en overbodig gezien. 
De kennis (en kracht) van deze christenen blijft derhalve steeds beperkt. Bekende christenen (vrienden) uit mijn omgeving bleven zo jaren lang, tot op de dag van vandaag 'onvolwassenen' in het geloof.

De gave van de Heilige Geest is, na de vergeving van zonden, de tweede genadegave die God geeft aan de gelovige bidder. (Luc.11:13)
Gods bekwaamheden, de 'charismata', ontwikkelen zich daarna in ieder van Zijn kinderen in het bijzonder, naar gelang hun geloof en aanleg.

Wie werkelijk wedergeboren is, gaat doen wat de Heer Jezus ook deed.
Hij predikt het Evangelie van het Koninkrijk Gods, getuigt van Koning Jezus, drijft demonen uit, spreekt in nieuwe tongen,  en legt op zieke mensen de handen ter genezing.

Nu gaan er twee onderwerpen door elkaar lopen vermoed ik. Vervulling met de Heilige Geest en je uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest lijken mij twee verschillende zaken. De gaven van de Heilige Geest kunnen pas groeien nadat de Heilige Geest in je woont. God geeft je dus Zijn Geest bij wedergeboorte en vervolgens volgen de gaven. In hoeverre deze gaven zich ontwikkelen, lijkt mij ook een zaak van eigen verantwoordelijkheid die hierin een rol speelt. Geef de Geest de ruimte om Zijn werk te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe zit het dan bij bijv. de Joden voordat Jezus was geboren? Als wedergeboorte noodzakelijk is voor redding hebben die een probleem lijkt me? Zijn Jesaja, David enz wedergeboren? En zo nee, hoe zit het dan met hun redding?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Hoe zit het dan bij bijv. de Joden voordat Jezus was geboren? Als wedergeboorte noodzakelijk is voor redding hebben die een probleem lijkt me? Zijn Jesaja, David enz wedergeboren? En zo nee, hoe zit het dan met hun redding?

Dat lijkt mij in de eerste plaats een zaak van geloof. Echter in het OT kom ik het begrip wedergeboorte niet tegen. Ik ga ervan uit dat het toen niet een kwestie was van wedergeboorte, maar van geboorte uit joodse ouders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat lijkt mij in de eerste plaats een zaak van geloof. Echter in het OT kom ik het begrip wedergeboorte niet tegen. Ik ga ervan uit dat het toen niet een kwestie was van wedergeboorte, maar van geboorte uit joodse ouders.

Waarom? Dat maakt het alleen maar duidelijker wat wedergeboorte nu precies is. Joden stonden onder het Mozaische Verbond. Dus wedergeboorte heeft dus ook met een Verbond te maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Hoe zit het dan bij bijv. de Joden voordat Jezus was geboren? Als wedergeboorte noodzakelijk is voor redding hebben die een probleem lijkt me? Zijn Jesaja, David enz wedergeboren? En zo nee, hoe zit het dan met hun redding?

Ja, de Joden hebben een levensgroot probleem als het op hun redding aankomt, omdat zij Jezus Christus als God verwerpen! De wedergeboorte door Jezus Christus is inderdaad noodzakelijk, daarom kon de Heer Jezus ook zeggen:

'doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.' (hij = Johannes de Doper)

Omdat niet één van de OT gelovigen wederomgeboren was, maar die van het NT die Jezus als God aannemen wel!

Jesaja, David en alle andere profeten waren zoals gezegd niet wederomgeboren, zij werden allen van de Hades gered toen de Heer Jezus hen daaruit als krijgsgevangenen wegvoerde naar het Paradijs Gods. Nu zij bij hun Heiland verblijven, zijn zij allen wederomgeboren door Zijn woord, en hebben de Heilige Geest van Hem ontvangen.

(Dat zult u toch nog wel weten, hetgeen ik heb uitgelegd a.d.h.v. Luc.16)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Fritsie:

Ja, de Joden hebben een levensgroot probleem als het op hun redding aankomt, omdat zij Jezus Christus als God verwerpen! De wedergeboorte door Jezus Christus is inderdaad noodzakelijk, daarom kon de Heer Jezus ook zeggen:

Ik heb het over de Joden voor Christus.

48 minuten geleden zei Fritsie:

Jesaja, David en alle andere profeten waren zoals gezegd niet wederomgeboren, zij werden allen van de Hades gered toen de Heer Jezus hen daaruit als krijgsgevangenen wegvoerde naar het Paradijs Gods. Nu zij bij hun Heiland verblijven, zijn zij allen wederomgeboren door Zijn woord, en hebben de Heilige Geest van Hem ontvangen.

Dat betekent heel iets anders.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Je lijkt te steunen op een soort van twee stappenplan

De wedergeboorte is de facto tot erkentenis komen en geloven dat Jezus Christus God is, en Hij uit genade voor jouw (ieders) rechtvaardigmaking heeft gezorgd. (1)
Door dat te geloven, ben je een rechtvaardig mens geworden.
Dan komt (2) de clou: alleen rechtvaardige mensen kunnen en mogen Gods Geest in ontvangst nemen, zondaars niet! (Gen.3:22) 

Toen de Heer Jezus als grote Rechtvaardige 'opsteeg uit het water', bad Hij om de Heilige Geest. (Luc.3:21)

Behalve onze redding (1), dient wedergeboorte ook Gods verheven bedoeling (2): mensen laten ingaan in Zijn Koninkrijk.

'gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte' (Matt.19:28), wilde voor de apostelen dus zeggen, dat zij Jezus Christus als God hadden aangenomen (1.water), en door de doop Zijn leven  (2.Geest) kregen, en bij Hem in Zijn hemels Koninkrijk kwamen.  

(Ook de apostelen hadden tijdens hun leven op aarde kunnen zeggen dat zij 'in de hemel' waren.)

5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

 Er bestaat niet zoiets als een persoon die gerechtvaardigd is door geloof maar de Geest niet ontvangen heeft.

Sterker nog, er zijn gerechtvaardigde mensen nodig om Gods Geest te kúnnen ontvangen.

Maar de 'persoon die gerechtvaardigd is' door het geloof in het Offer van Jezus Christus op Golgota, weet dikwijls niet dat hij aanspraak mag maken op Gods Geest.  Hij blijft dan wel zijn verdere leven gered, maar heeft geen wandel op 'de hoge weg' van het Koninkrijk Gods.
Hij kent daardoor ook geen overwinning over de boze geesten (bv. verslaving), maar slijt zijn leven met lek en gebrek.

Zo ontmoette Paulus in Hand.19:2 in Efeze een aantal mensen die de Heer Jezus hadden aangenomen (1), maar die niets wisten van de doop met de Heilige Geest.  

En Paulus zeide tot hen:                      'Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.'

5 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Vervulling met de Heilige Geest gebeurt dus door te geloven en niet door Zijn Woord te bewaren.

De immense offerdienst der Joden was bedoeld om rechtvaardig te worden, en nog lukte het niet. (Hebr.10:4)
Jezus Christus bracht de rechtvaardigmaking buiten deze onvolkomen dierenoffers om, met Zijn Eigen bloed! Wie vervolgens heeft geloofd dat God Zelf voor zijn rechtvaardiging heeft gezordg, moet dit goede zaad bewaren! Daartoe is de Kracht van de Gods Geest bedoeld, vandaar dat Jezus de doper is met de Heilige Geest.

Inderdaad zal dit alles door het geloof gebeuren, maar wij hebben Zijn woorden ('onderwijs') nodig om ons geloof op God te richten.
Dat er na de doop stromen van levend water uit ons binnenste komen, is te verklaren omdat de Heilige Geest als de 'Leraar ter gerechtigheid', ons steeds meer woorden van de Heer Jezus te binnen brengt. (Joh.16:14)

bewerkt door Fritsie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fritsie:

Kun je dat ietsje meer toelichten?

Hoe wordt het eerste Sacrament van de initiatie genoemd?

Het wordt vooral het Doopsel genoemd, naar de centrale rite waarmee het gevierd wordt: dopen betekent “onderdompelen” in het water. Wie wordt gedoopt, wordt ondergedompeld in de dood van Christus en verrijst met Hem als een “nieuwe schepping” (2 Kor. 5, 17). Het wordt ook “het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest” (Tit. 3, 5) genoemd, of ook wel “verlichting”, want de gedoopten worden “kinderen van het licht” (Ef. 5, 8).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663&al=252&highlight=wedergeboorte

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Thorgrem:

Hoe wordt het eerste Sacrament van de initiatie genoemd?

Het wordt vooral het Doopsel genoemd, naar de centrale rite waarmee het gevierd wordt: dopen betekent “onderdompelen” in het water. Wie wordt gedoopt, wordt ondergedompeld in de dood van Christus en verrijst met Hem als een “nieuwe schepping” (2 Kor. 5, 17). Het wordt ook “het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest” (Tit. 3, 5) genoemd, of ook wel “verlichting”, want de gedoopten worden “kinderen van het licht” (Ef. 5, 8).

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=663&al=252&highlight=wedergeboorte

Echter is de waterdoop een uiterlijk symbool van een innerlijke verandering. Mocht de waterdoop voorwaarde voor behoud zijn, dan had bv de moordenaar aan het kruis mooi pech...

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid