Spring naar bijdragen
Fritsie

Het sterven van de Heer Jezus

Aanbevolen berichten

Opvallende woorden van onze Verlosser: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! Hoe kan dit, terwijl Jezus God is? De zorgvuldige lezer is het opgevallen dat Jezus vrijwel altijd over Zijn Vader spreekt. Nu spreekt HIJ over "Mijn God!" Waarom? Bij de kruisiging werd de Zoon-Vader band tijdelijk verbroken, zodat de band tussen ons - mensen - en de Vader hersteld werd. Jezus heeft alles hersteld, te beginnen met de band met God de Vader!

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Wat wordt het nu wel of niet afgescheiden?

Goed lezen. Begrijp je het nog niet? Jezus is God!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei WdG:

In feite betekent het dat HIJ op aarde al de macht over de "dood" had. Jezus kon niet sterven. Daarom beval HIJ Zijn Geest in de Vaders handen. Pas toen verliet ZIJN Geest de aarde. Waarom kon Jezus dat? Omdat Jezus God is.

Met dit thema ben ik al wat langer bezig en er blijken heel veel interessante gedachten te zijn waar op deze manier een antwoord op komt, uiteraard onderbouwd door en in lijn met de Bijbel. De drie dagen: van vrijdag op zaterdag één nacht, van zaterdag op zondag één dag en één nacht, totaal: 2 nachten + 1 dag. Dit zijn dus geen 'drie dagen en drie nachten'. De oplossing zult u zien, zegt veel over de 'dood' en het 'dodenrijk'.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Zonder aards bewustzijn, hoewel dat ook de vraag is, want de rijke man uit arme Lazarus wist nog heel goed dat zijn broers gewaarschuwd dienden te worden. 

De opmerking van Abraham luidde als volgt: 'Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade'. De nieuwe vertaling heeft voor 'gedenk dat' gekozen voor 'herinner u'. (Lc.16:25) Het WT paradigma ten spijt, bestaat er in hades dus beslist herinnering.

bewerkt door Fritsie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fritsie:

De opmerking van Abraham luidde als volgt: 'Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade'. De nieuwe vertaling heeft voor 'gedenk dat' gekozen voor 'herinner u'. (Lc.16:25) Het WT paradigma ten spijt, bestaat er in hades dus beslist herinnering.

En dus bewustzijn. Hoewel ik waag te betwijfelen of men zich alles weet te herinneren in het paradijs, een afdeling in het dodenrijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

Met dit thema ben ik al wat langer bezig en er blijken heel veel interessante gedachten te zijn waar op deze manier een antwoord op komt, uiteraard onderbouwd door en in lijn met de Bijbel. De drie dagen: van vrijdag op zaterdag één nacht, van zaterdag op zondag één dag en één nacht, totaal: 2 nachten + 1 dag. Dit zijn dus geen 'drie dagen en drie nachten'. De oplossing zult u zien, zegt veel over de 'dood' en het 'dodenrijk'.

Het zijn zeker geen drie dagen en drie nachten. Wanneer begint een dag, volgens de Joodse traditie? Op de derde dag, betekent niet NA drie nachten. In feite bekende stof, toch, maar, niet voor iedereen. Vanwaar eigenlijk de interesse?

Citaat

De opmerking van Abraham luidde als volgt: 'Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade'. De nieuwe vertaling heeft voor 'gedenk dat' gekozen voor 'herinner u'. (Lc.16:25) Het WT paradigma ten spijt, bestaat er in hades dus beslist herinnering.

We zijn het dus met elkaar eens dat de mens eigenlijk niet "sterft"? De mens is dood, tenzij hij of zij tot wedergeboorte komt. De wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest zijn niet hetzelfde. Inderdaad, de Jehovah's getuigen brengen ook op dit punt een vals evangelie, wederom gebaseerd op de valse veronderstelling dat Jezus geschapen zou zijn. Ieder mens bestaat eeuwig. Ik formuleer het nu als "bestaan". Eeuwig leven in de hemel voor de rechtvaardigen, ofwel de wedergeborenen, en een eeuwige dood MET bewustzijn in de hel. Ook in de hel zal de mens een lichaam hebben, maar of deze mens daar zo gelukkig mee zou zijn....

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En dus bewustzijn. Hoewel ik waag te betwijfelen of men zich alles weet te herinneren in het paradijs, een afdeling in het dodenrijk.

Ik zou dat maar niet wagen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Vanwaar eigenlijk de interesse? 

'Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.' (Mt.12:40)

5 minuten geleden zei WdG:

We zijn het dus met elkaar eens dat de mens eigenlijk niet "sterft"? 

Ja we zijn het eens, hoewel ik wat het sterven betreft u even op de volgende uitspraak van de Heer attent maak: 'Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven' (Jh.11:25) Wij (die Jezus Christus als Heer en God hebben aanvaard) kunnen dus wel sterven, maar komen niet in het dodenrijk, zullen de dood niet zien noch die smaken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fritsie:

Wij (die Jezus Christus als Heer en God hebben aanvaard) kunnen dus wel sterven, maar komen niet in het dodenrijk, zullen de dood niet zien noch die smaken.

Waar komen we dan wel terecht volgens jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Waar komen we dan wel terecht volgens jou?

Bij het sterven verlaten wij onze aardse woning ons lichaam en nemen naar onze geestelijke mens, de 'mens des harten', onze intrek bij de Heer Jezus. Zo heeft Paulus het ook aangegeven:  'Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.' (2Co.5:8) Wij christenen belanden dus nimmer in het dodenrijk maar onze plaats straks is 'boven' in de stad Gods, het hemelse Jeruzalem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Fritsie:

Bij het sterven verlaten wij onze aardse woning ons lichaam en nemen naar onze geestelijke mens, de 'mens des harten', onze intrek bij de Heer Jezus. Zo heeft Paulus het ook aangegeven:  'Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.' (2Co.5:8) Wij christenen belanden dus nimmer in het dodenrijk maar onze plaats straks is 'boven' in de stad Gods, het hemelse Jeruzalem.

Dus het paradijs waar Jezus naar toe ging na Zijn dood bestaat niet meer?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dus het paradijs waar Jezus naar toe ging na Zijn dood bestaat niet meer?

Voor het kind van God bestaat de dood niet meer. Het Paradijs is juist zijn bestemming, bij de Heer Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fritsie:

Voor het kind van God bestaat de dood niet meer. Het Paradijs is juist zijn bestemming, bij de Heer Jezus.

Voor zover ik het kan bekijken zit er verschil tussen de bestemming van de overleden mensen voor de kruisiging en na de kruisiging van Jezus. Voor Zijn kruisiging ging men als gelovige naar het paradijs in hades. Tijdens Zijn dood is Hij drie dagen in hades geweest waar Hij de zielen van de gelovige mensen uit het OT als krijgsgevangenen heeft meegenomen naar de directe nabijheid van God. Het paradijs uit hades is nu dus leeg.

Waar ik niet zeker van ben is dat men gelijk in het Nieuwe Jeruzalem terecht komt na de dood. Omdat dit Nieuwe Jeruzalem een fysieke plaats is i.m.o. dat pas tijdens het millennium bewoond zal worden. 

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fritsie:

Ja we zijn het eens, hoewel ik wat het sterven betreft u even op de volgende uitspraak van de Heer attent maak: 'Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven' (Jh.11:25) Wij (die Jezus Christus als Heer en God hebben aanvaard) kunnen dus wel sterven, maar komen niet in het dodenrijk, zullen de dood niet zien noch die smaken.

Inderdaad. We zullen dus leven, ook als we sterven. De gelovige zal dus direct naar de hemel gaan, i.t.t. wat moslims, Jehovah's getuigen en dergelijke groeperingen (die Jezus als God afwijzen) geloven en verkondigen.

De dood is eeuwig. Het bewustzijn is ook eeuwig. Het begrip dood wordt helaas verkeerd uitgelegd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

De dood is eeuwig. Het bewustzijn is ook eeuwig. Het begrip dood wordt helaas verkeerd uitgelegd. 

Niet uw tanden er op stuk bijten, maar heeft u in dit verband nog nagedacht over wat de Heer zei, 'drie dagen en drie nachten'?

10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Omdat dit Nieuwe Jeruzalem een fysieke plaats is i.m.o. dat pas tijdens het millennium bewoond zal worden.  

Het Nieuwe Jeruzalem is zeer concreet en bevindt zich als vaste realiteit in het Koninkrijk van God, in de hemelse gewesten dus, van waaruit zij zich zal manifesteren op aarde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waar ik niet zeker van ben is dat men gelijk in het Nieuwe Jeruzalem terecht komt na de dood.

De gelovige in Jezus Christus komt vast en zeker in het Nieuwe Jeruzalem. Het is echter niet vanzelfsprekend dat hij ook tot de Tempel Gods behoort, die op het hoogste gelegen deel van de Sion staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fritsie:

De gelovige in Jezus Christus komt vast en zeker in het Nieuwe Jeruzalem. Het is echter niet vanzelfsprekend dat hij ook tot de Tempel Gods behoort, die op het hoogste gelegen deel van de Sion staat.

Waar ik tegen aan loop is dat er een dag komt wanneer alles nieuw zal worden gemaakt. Aangezien die dag nog niet is aangebroken, lijkt mij er nog geen sprake van een definitieve situatie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waar ik tegen aan loop is dat er een dag komt wanneer alles nieuw zal worden gemaakt. Aangezien die dag nog niet is aangebroken, lijkt mij er nog geen sprake van een definitieve situatie.

Je neigt naar een vreemde gedachte. Wordt alles nieuw? Verdwijnt de hel? Worden de zielen van ongelovigen vernietigd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Fritsie:

Het is echter niet vanzelfsprekend dat hij ook tot de Tempel Gods behoort, die op het hoogste gelegen deel van de Sion staat.

Daar zal eerst een ander zijn intrek nemen, namelijk de antichrist. 

2 Thessalonicenzen 2:4-12 https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Daar zal eerst een ander zijn intrek nemen, namelijk de antichrist. 

2 Thessalonicenzen 2:4-12 https://www.statenvertaling.net/bijbel/2tes/2.html

De anti-christ neemt wel zijn intrek, maar niet daar. Deze vijand van God neemt plaats in hen die van het Lichaam van Christus Jezus afvallen, die hebben dus hun geloof in God losgelaten en verworpen!

bewerkt door Fritsie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Je neigt naar een vreemde gedachte. Wordt alles nieuw? Verdwijnt de hel? Worden de zielen van ongelovigen vernietigd?

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (Op.21:1)

Geen woord over de hel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Fritsie:

Niet uw tanden er op stuk bijten, maar heeft u in dit verband nog nagedacht over wat de Heer zei, 'drie dagen en drie nachten'?

Is niet zo lastig. Wat is uw concrete vraag of opmerking? Besef dat volgens de Joodse wet een deel van een dag al een gehele dag is. Vergelijk met 1 Sam. 30:12-14.

Nu naar de drie dagen en drie nachten. Donderdag-nacht hoort erbij. Immers, de dag (etmaal) begint een avond daarvoor. Wat is de concrete vraag in dit verband?

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. (Op.21:1)

Geen woord over de hel.

Dus die is er dan niet meer?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fritsie:

Als de Heer Jezus drie dagen en drie nachten in de dood is geweest, komen we vanaf vrijdag tot zondag dan niet één dag tekort?

Die eerste nacht wordt gerekend bij de eerste dag, ondanks dat Jezus toen nog niet dood was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Die eerste nacht wordt gerekend bij de eerste dag, ondanks dat Jezus toen nog niet dood was.

Waarom? Wie heeft die berekening aangegeven? Vrijdag namiddag gaf de Heer Jezus de geest.

bewerkt door Fritsie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fritsie:

Waarom? Wie heeft die berekening aangegeven?

  • Jezus stierf op de voorsabbat. (Mar.15:42)
  • De volgende dag is dan de sabbat. (Mat.27:62)
  • Toen de sabbat voorbij was vond de opstanding plaats. (Mar.16:1)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid