Spring naar bijdragen
Kaasjeskruid

De dood, eis van God of van de duivel?

Aanbevolen berichten

Op 18-10-2018 om 10:44 zei WdG:

Alleen God kan de mensheid redden. Dezelfde God die ons geschapen heeft, is voor ons gekruisigd!

Zeker, alleen God kan ons redden. Dat kan Hij doordat Jezus het zoenoffer was dat Hij verlangde. Oog voor oog, tand om tand. Als Jezus God zou zijn dat was dat een veel groter offer dan strikt noodzakelijk. Bovendien is God eeuwig, dus kan niet doodgaan. Jezus was Gods Zoon.

Op 18-10-2018 om 10:44 zei WdG:

Daarom moest Jezus sterven. Als je blijft ontkennen dat Jezus God is, zal je dat niet begrijpen.

 

Ik begrijp het wel, maar ik vraag me af of jij het begrijpt en je hebt me daar nog steeds geen zinnig antwoord op gegeven.

Op 18-10-2018 om 10:44 zei WdG:

Wij zullen niet sterven. Daarin zit dus het enorme visieverschil tussen "jullie" en mij. De mens leeft eeuwig. Enige verschil is de bestemming.

Wij geloven dat net zo goed. Alleen dat eeuwige leven begint bij de opstanding tijdens Jezus wederkomst. De Bijbel is daar glashelder in. Voor gezalfden begint die nu al in de hemel. We kunnen er wel zeker van zijn dat we eeuwig leven krijgen als we geloven dat Jezus de Messias was en dat Hij het zoenoffer heeft gebracht. 

Op 18-10-2018 om 17:30 zei Kaasjeskruid:

Voor mezelf sprekend geloof ik dat de mens morsdood ligt voor God. Zowel in geestelijk opzicht als in fysiek, wat zich dan ook vertaalt in de fysieke dood. Geen sprankje leven in te bekennen, we zijn als mens zonder God levende dolende doden.

Klopt, maar wij als gelovigen kunnen onze levensadem, geest, toevertrouwen aan God. Op Zijn juiste tijd krijgen wij het leven terug en wel op een veel betere manier dan in dit tranendal van nu.

20 uur geleden zei WdG:

Jehovah's getuigen geloven bijvoorbeeld ook, voor zover ik weet, in de eeuwige afscheiding van God.

Niet voor de rechtvaardigen, maar dit geldt voor de onrechtvaardigen.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Klopt, maar wij als gelovigen kunnen onze levensadem, geest, toevertrouwen aan God. Op Zijn juiste tijd krijgen wij het leven terug en wel op een veel betere manier dan in dit tranendal van nu.

Dat leven heb ik al reeds in bezit en is dan ook datgene wat dit leven voor mij geen tranendal meer maakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2018 om 18:50 zei WdG:

Helaas voor deze mens zal de ziel nooit sterven.

Waar staat dit?? Nergens. De ziel die zondigt zal sterven, zegt de Bijbel. 

21 uur geleden zei WdG:

ik geloof dat de mens eeuwig leeft (geest, ziel en lichaam), waarbij slechts de bestemming verschilt: hel of hemel. In de hel is er sprake van eeuwige pijn, verdriet en inderdaad afscheiding van God. Maar, ook in de hel heeft de mens een lichaam, net zoals in de hemel (een verheerlijkt, perfect lichaam).

Vreselijk geloof heb je dan. Ik geloof in een God van liefde die een mens niet eeuwig pijnigt in de zin van 'pijn doen'. Zo is God niet en ik hoop echt dat je dat een keer gaat inzien. Er is ook totaal geen schriftuurlijke ondersteuning voor.

5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat leven heb ik al reeds in bezit en is dan ook datgene wat dit leven voor mij geen tranendal meer maakt.

Dat geldt voor mij ook, maar als mens wordt ik toch nog geraakt door die hongerende kindertjes, of het verdriet van iemand die ernstig ziek is enz. Ik heb het ook overgegeven aan Jezus en samen met mij dragen we samen het Zijn juk. Maar dat wil niet zeggen dat je ongevoelig bent voor de ellende van een ander. Het spoort aan om die ander te helpen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei sjako:

Dat geldt voor mij ook, maar als mens wordt ik toch nog geraakt door die hongerende kindertjes, of het verdriet van iemand die ernstig ziek is enz. Ik heb het ook overgegeven aan Jezus en samen met mij dragen we samen het Zijn juk. Maar dat wil niet zeggen dat je ongevoelig bent voor de ellende van een ander. Het spoort aan om die ander te helpen.

Dat zijn dan tranen om een ander, maar hopeloos is het niet meer. Daarom lijkt het mij zo belangrijk dat samen met de hulp die aangeboden wordt, het evangelie verkondigd wordt. Anders lijkt het mij water naar de zee dragen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Daarom lijkt het mij zo belangrijk dat samen met de hulp die aangeboden wordt, het evangelie verkondigd wordt. Anders lijkt het mij water naar de zee dragen.

Welk evangelie? Moslims en Jehovah's getuigen bieden eveneens hulp. Hun "evangelie" is toch anders dan het evangelie dat leert dat Jezus onze God en Verlosser is. Galaten leert ons wat een verkondiging van een ander evangelie inhoudt. Je bent wederom erg vaag, beste Kaasjeskruid. Dat "andere" evangelie mag men wat mij betreft in de prullenbak smijten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dat zijn dan tranen om een ander, maar hopeloos is het niet meer. Daarom lijkt het mij zo belangrijk dat samen met de hulp die aangeboden wordt, het evangelie verkondigd wordt. Anders lijkt het mij water naar de zee dragen.

Nee dat is zo. 

44 minuten geleden zei WdG:

Welk evangelie? Moslims en Jehovah's getuigen bieden eveneens hulp. Hun "evangelie" is toch anders dan het evangelie dat leert dat Jezus onze God en Verlosser is.

Of jou evangelie is anders, alleen zie je net nog niet. Ik kan alles schriftuurlijk onderleggen. Jij hebt bijv me nog steeds geen goede uitleg gegeven hoe Jezus voor iedereen kon sterven. Welke principes daar achter zitten etc. Je basis vind ik erg zwak.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Volgens mij ben ik duidelijk en schrijf ik over "het" evangelie en niet "een" evangelie. Waarom kom je zo onzeker weer terug van weggeweest?

sjako spreekt ook over "het" evangelie. Hij verkondigt een ander evangelie, nl. een evangelie dat Jezus als God afwijst. Jezus kon de straf voor iedereen op zich nemen, omdat HIJ God is. Geen enkel ander "mens" zou dit kunnen. Galaten is duidelijk over een ander evangelie, zoals dat van moslims, Jehovah's getuigen, boeddhisten:

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

Paulus waarschuwt ons. Er zullen tijden komen waarin de Godheid van Jezus wordt ontkend, zoals door Jehovah's getuigen en moslims, die mensen in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Om de een of andere reden hebben ze dus de wil om het Evangelie van Christus te verdraaien. Waarom? Omdat de geest die dit verkondigt de geest van de antichrist is. Oppassen daarvoor! Paulus gaat verder, beste Kaasjeskruid! Je draait om zaken heen, misschien omdat je mensen wilt behagen? Misschien omdat je geen duidelijke stelling durft te nemen? Ik weet het niet, maar, ik hoop van harte dat jij een dienstknecht van onze Verlosser en God - Jezus Christus wilt zijn of probeer jij mensen te behagen? Paulus waarschuwt: Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Daarom durf ik te verkondigen dat het evangelie van de Jehovah's getuigen een vals evangelie is. Ze verkondigen een andere Jezus, dus een andere "god". Immers, Jezus is God. Ik kan niet anders beweren, ik kan wel net doen alsof, maar, dan wordt het weer mensen behagen. Wil jij dat, Kaasjeskruid?

Heb jij het evangelie ontvangen door openbaring van Christus? Zo ja, dan is het niet van mensen. Moslims en Jehovah's getuigen hebben een ander evangelie ontvangen, niet door openbaring van Christus, maar door openbaring van de antichrist. Daarom hebben ze verlossing nodig. De verlossing begint bij het aanvaarden van Jezus Christus als God en Verlosser! Een andere weg is er niet!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

sjako spreekt ook over "het" evangelie.

Ik hoop dat je me inmiddels lang genoeg kent om hier zelf verschil in aan te kunnen brengen. Ik ga me niet bij elk bericht verantwoorden of ik wel in de Drie Ene God geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik hoop dat je me inmiddels lang genoeg kent om hier zelf verschil in aan te kunnen brengen. Ik ga me niet bij elk bericht verantwoorden of ik wel in de Drie Ene God geloof.

Ik vraag jou helemaal niet je te verantwoorden. Ik ga me ook niet verantwoorden DAT ik in de Drie Ene God geloof. Zo hoef jij je ook niet te verantwoorden OF je in de Drie Ene God gelooft. Overigens is dit hier ook niet de discussie. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Hier gaat het over de dood. De vraag kwam aan de orde waarom Jezus de straf van de hele mensheid kon dragen. Het antwoord is simpel: omdat HIJ God is! Geen enkel mens zou de straf voor de gehele mensheid kunnen dragen, alleen God Zelf kan dit. Of je dit wel of niet gelooft doet eigenlijk niet ter zake. Het is de waarheid: God droeg de straf die voor de mens bedoeld is. Een ieder die Hem (Jezus) als God en Verlosser aanneemt, is wedergeboren.

59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik hoop dat je me inmiddels lang genoeg kent om hier zelf verschil in aan te kunnen brengen.

Overigens laat je dermate veel liggen, dat ik me inderdaad afvraag of we wel hetzelfde evangelie geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2018 om 12:26 zei WdG:

Paulus waarschuwt ons. Er zullen tijden komen waarin de Godheid van Jezus wordt ontkend, zoals door Jehovah's getuigen en moslims, die mensen in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Om de een of andere reden hebben ze dus de wil om het Evangelie van Christus te verdraaien.

Of jij verdraait het natuurlijk. Je doelt op 2Joh 7

Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Wij erkennen dat Gods Zoon Jezus Christus, die een voormenselijk leven had, in het vlees naar de aarde is gekomen. Dus hoezo verdraaien wij het? Er staat niet dat God in het vlees is gekomen, maar Gods Zoon. Dus als er iemand iets verdraaid...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-10-2018 om 21:08 zei sjako:

Of jij verdraait het natuurlijk. Je doelt op 2Joh 7

Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Wij erkennen dat Gods Zoon Jezus Christus, die een voormenselijk leven had, in het vlees naar de aarde is gekomen. Dus hoezo verdraaien wij het? Er staat niet dat God in het vlees is gekomen, maar Gods Zoon. Dus als er iemand iets verdraaid...

Zeker niet. Jezus = God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei WdG:

Zeker niet. Jezus = God.

Mattheüs 16:11 
Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is?
Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.

Mattheús 16:17 
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona!
want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Als dan de geest van de mens bepaalt wat van de mens is,
en de Geest van God bepaalt wat van God is,
Dan is eenduidig 'wat van God is' iets van een andere aard, 
en ook meer omvattender dan een mens; omdat immers de Geest van God ook in de mens is.Dus hoe kun jij dan zeggen dat Jezus die waarlijk mens is; isgelijk is aan God?
Dat is hij niet. Jezus weet als mens wat van de mens is, zoals aanvechting en ellende en zonde en begeerte.
God weet dat niet op die wijze, want God is geen mens, dat hij de dood en de ellende zou voelen aan Zijn Geest.
De satan en de dood heeft geen invloed en geen nabijheid bij God. Wel had hij dat als aanklager, maar niet als aanvreter en vernieler en afvreter.
Maar Jezus Christus voelt dat wel aan zijn vleselijke lichaam.
En dus is het Wonderlijke juist dat Jezus NIET God is.
Maar ondertussen is Hij wèl God, namelijk God die ook mens geworden is.
En daarom moet Jezus ook een loopbaan doorlopen van mens, ellendige, lijdende, gekroonde, gekrusigde, hogepriester, Koning, Heerser over hemel en aarde, God.
Als Persoon is Hij God die Geest is welke Geest niet is gevangen in een lichaam. God zegt daarvan: hoe zou Ik in een huis kunnen wonen door mensen gebouwd? Maar tegelijk heeft God als Geest een aangenomen hoedanigheid in Christus, welke hoedanigheid geen rol of een schijnpersoonlijkheid is, maar een daadwerkelijke verbinding van Zijn Goddelijke almacht, met de ziel van de mens Jezus.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid