Spring naar bijdragen
Gaitema

Gaven van de Heilige Geest

Aanbevolen berichten

31 minuten geleden zei Gaitema:

1 Corinthiërs 12-14 spreekt over de gaven van de Heilige Geest en de liefde. Hoe ga je met het streven naar de gaven om?

Gaven van genade lijkt me beter vertaald. Zo lang het streven naar deze gaven met de bedoeling gedaan wordt om elkaar op te bouwen, lijkt me dit een uitermate gezonde zaak. Wordt er gehandeld vanuit andere motieven, dan verliezen deze gaven hun waarde en krijgen valse gaven volop de ruimte om hun vernietigende werk te kunnen doen.

Het lijkt mij van groot belang dat de blik word gevestigd op wat Hij geeft en wij door kunnen geven, ipv op wat wij kunnen ontvangen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Gaven van genade lijkt me beter vertaald. Zo lang het streven naar deze gaven met de bedoeling gedaan wordt om elkaar op te bouwen, lijkt me dit een uitermate gezonde zaak. Wordt er gehandeld vanuit andere motieven, dan verliezen deze gaven hun waarde en krijgen valse gaven volop de ruimte om hun vernietigende werk te kunnen doen.

Het lijkt mij van groot belang dat de blik word gevestigd op wat Hij geeft en wij door kunnen geven, ipv op wat wij kunnen ontvangen.

Hoezo beter vertaald? Van WIE komen deze Gaven dan? Waarom moet je Gaitema verbeteren? Het zijn wel degelijk gaven van de Geest! Van welke Geest? Van de Heilige Geest!

Pas op dat je niet krampachtig omgaat met de gaven. God deelt ze uit zoals HIJ wil, ook nu (dus niet slechts in de tijd van de apostelen). Het betekent dus dat de ontvanger een stukje autoriteit ontvangt, bijvoorbeeld om te profeteren. Iemand kan een woord van kennis ontvangen, iemand kan een gave ontvangen ter genezing. Een gave zegt verder niks over de persoon. In dat opzicht zijn de geestelijke gaven zeker genadegaven. De Heilige Geest geeft geen valse gaven. Mensen kunnen er wel verkeerd mee omgaan. Zo bestaat het gevaar dat iemand met een gave hoogmoedig wordt.

Waar je gelijk in hebt is dat onze blik inderdaad gevestigd moet zijn op wat HIJ (God, Jezus, Heilige Geest) geeft. Wij ONTVANGEN wel degelijk. Waarom? Om van te genieten, om elkaar op te bouwen, om de wereld te bereiken en inderdaad om uit te delen. We ontvangen gratis, we geven gratis.

1 uur geleden zei Gaitema:

Hoe ga je met het streven naar de gaven om?

In nederigheid aan God vragen! Vervolgens uitdelen. Immers: je ontvangt gratis, je geeft gratis! Heel eenvoudig!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Gaven van genade door de Heilige Geest.

Prima hoor, en ook waar.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.

To the point: waarom moeten we niet onwetend zijn? Ben je het met me eens dat de gelovigen Een Lichaam vormen? Moslims, Jehovah's getuigen, boeddhisten, horen niet tot dat Lichaam, omdat ze Jezus en de Heilige Geest niet als God aanvaarden. Het is zeer belangrijk dit te beseffen, omdat anders een new-age gedachte ontstaat, waarin we alles maar toelaten tot het Lichaam, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus en bovendien: Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt

Iedere gelovige heeft zo zijn of haar taak. De een heeft een woord van wijsheid, de ander een woord van kennis, de een geneest, enz. We behoren naar de gaven te streven, vooral naar de gave der profetie. Boven alles horen we onze taken uit te voeren, immers nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Iedere gelovige ontvangt gaven. Dan is de vraag: welke gave heb jij, of, welke gave heeft Gaitema, of wie dan ook, en, zetten we deze gave in? Of verzaken we, en begraven we onze taken, talenten en kwaliteiten??

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Is dit een kwestie van ontdekken wat reeds in bezit is, of van streven naar wat men nog niet heeft?

Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Duidelijk genoeg?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Fritsie:

Dan is het niet beter vertaald, 1Cor.12:1 begint met 'de geestelijke gaven'. Bovendien zou door "gaven van genade" de nadruk anders liggen.

Persoonlijk vind ik charismata tekort doen als vertaling van genadegaven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

1 Corinthiërs 12-14 spreekt over de gaven van de Heilige Geest en de liefde. Hoe ga je met het streven naar de gaven om?

De gave van onderlinge liefde in de christelijke gemeenschap is de grootste gave. Die is gebleven en moeten we nastreven. De andere gaven zoals genezen, profeteren, tongentaal etc.,zijn verdwenen. In de eerste eeuw hadden deze gaven een duidelijke functie, ze leverden het bewijs dat Jezus de Messias was, en hielpen om het goede nieuws te verkondigen, nu komt het aan op geloof. 

Als in deze tijd iemand beweert een bijzondere gave te hebben, denk ik al heel gauw aan de waarschuwing in 2Korinthe dat satan zich voordoet als een engel des lichts. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Persoonlijk vind ik charismata tekort doen als vertaling van genadegaven.

Jouw persoonlijke mening doet niet ter zake, net zoals mijn persoonlijke mening niet ter zake doet. Je blijft hameren op charismata, terwijl je nog niet eens hebt uitgelegd wat een charisma is. Weet je wel wat een charisma is? En in hoeverre voer jij jouw taken uit in het Lichaam? Of liggen jouw taken ergens goed verstopt te verroesten?

25 minuten geleden zei Hermanos:

Als in deze tijd iemand beweert een bijzondere gave te hebben, denk ik al heel gauw aan de waarschuwing in 2Korinthe dat satan zich voordoet als een engel des lichts. 

Dat dacht men ook in de oude tijd, beste Hermanos. De waarschuwing is niet van toepassing op de gaven. De waarschuwing is bijvoorbeeld van toepassing op Jehovah's getuigen, boeddhisten en moslims die hun mooie on-Bijbelse praatjes fraai verpakken, terwijl ze Jezus afwijzen als God en de gaven van de Geest afwijzen in "deze" tijd.

1 uur geleden zei Fritsie:

Dan is het niet beter vertaald, 1Cor.12:1 begint met 'de geestelijke gaven'. Bovendien zou door "gaven van genade" de nadruk anders liggen.

Inderdaad. U hebt het als een van de weinigen goed in de gaten! Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent, schrijft onze broeder!

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bedankt voor jullie bijdragen :)

Ik ben het eens dat de gaven ok gaven uit genade zijn. Mensen die het van God krijgen zijn niet persee volmaakt. 

De gaven zijn nooit verdwenen. Je ziet wel dat volgers van de opvattingen van Johannes Calvijn ze zien als tekenen van een ontstaande christendom, dat daarna zou verdwenen zijn. Zelf zie ik daar bijbels geen aanleiding toe om dat aan te nemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

De gaven zijn nooit verdwenen.

Natuurlijk zijn de gaven nooit verdwenen. Wel is het zo dat sommigen hun gaven (maar ook talenten en kwaliteiten) zorgvuldig opbergen, met als gevolg dat ze ergens liggen te verroesten. Ook is het zo dat sommigen roemen, omdat ze een gave hebben. Helaas is het ook zo dat er groeperingen zijn, zoals de Jehovah's getuigen die manifestaties, zoals genezingen (denk aan Jan Zijlstra - ken je hem?) toeschrijven aan satan. Deze groepering gelooft niet in de Drie-ene God, ze geloven ook niet in een onsterfelijke ziel en ze geloven ook niet in de gaven van de Geest in de huidige tijd.

De Bijbel is duidelijk, Gaitema: Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. En dan een broederlijke tip: beter de plank eens mis te slaan, terwijl je streeft naar de gaven, dan niks doen. God vraagt van ons dat we onze taken uitvoeren. Daarin kunnen we best wel eens falen. Niks doen is nooit een optie. Gods Zegen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Veel nuttiger is nu eens na te gaan hoe we de gaven inzetten. Vaak worden zaken abstract of theoretisch voorgesteld. Geestelijke gaven worden vaak belachelijk gemaakt of tegen gehouden. Het tegenhouden is letterlijk duivelswerk.

Hoe ontvangen we de gaven?

Hoe zetten we de gaven in?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Goede vraag. Ons dochtertje is heel bijzonder. Ze heeft gevochten voor haar leven vlak na haar (vijf weken te) vroeg geboorte. Ze kreeg herzenvlies ontsteking en stopte daardoor met adem halen. Terwijl doktoren vochten voor haar leven (ze heeft 3 x 2 minuten geen adem gehaald) zag mijn vrouw hoe God de hoofdarts die van het Radboud UMC van Nijmegen kwam met Zijn Licht doorstraalde, samen met zijn assistenten. In Nijmegen knapte ze binnen een dag op en werd weer ontslagen. Nu blijkt ze een lichte hersenbeschadiging rondom de hersenkamer te hebben. Echter haalt ze haar ontwikkelingsachterstand al behoorlijk in. Ze kan nu net al lopen en heeft alleen nog last van wat slappe spierspanning, hoewel ze die compenseert met haar kracht. En ze heeft 6 plus ogen. We zijn God enorm dankbaar. Bij een controle in het ziekenhuis was de dokter verbaast dat ze zo enorm vooruit is gegaan.

 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus je ervaart je dochter als gave van de Heilige Geest en de vrucht is dit getuigenis daarvan?

Wat moet ik met zo'n rare vraag? Ik gaf een getuigenis en verzweeg trouwens de gave die mijn vrouw heeft bewust om haar te beschermen tegen kwaadsprekers. De gave van de Geest heb ik in het verhaal maar heel summier weergegeven. Bewust. Wie zoekt, die vindt twee gaven in het verhaal. Maar ik verklap het bewust niet.

Wees er van bewust waar je het over hebt. Mijn dochter lag op sterven.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien kunnen we eens dieper op de gaven ingaan. Enkele punten om eens over na te denken:

1. In eerdere discussies kwam de Drie-eenheid al uitgebreid aan de orde. Zoals bekend is onze God een Drie-ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drievuldigheid komen we in veel zaken tegen, zo ook bij de Geestelijke gaven. De gaven worden ook wel eens verdeeld in Drie categorieen. Opvallend is ook dat 1 Korinthe 12 de Drie-ene God geweldig weergeeft, let op: Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. De Drie-ene God werkt dus samen bij de (verstrekking en werking van) de Gaven van de Heilige Geest.

2. In het OT komen de gaven ook voor. In het NT worden er twee toegevoegd aan de gaven. Welke en waarom?

3. Opvallend is dat wanneer we over de gaven spreken, we spreken over een woord (enkelvoud!) van wijsheid, een woord (enkelvoud!) van kennis, enz. Maar, wanneer het over genezingen gaat, spreekt de Bijbel over genadegaven (meervoud!). Waarom? Ter overweging: Door Jezus' striemen is ons genezing geworden. Het gaat hier zeker over fysieke genezing. Zeker is Gods Woord ook medicijn voor onze ziel. Hier gaat het om de fysieke genezing, die door Jezus al bewerkstelligd is. Geloof is de sleutel dat te ontvangen dat door de genade van Christus (= God!!) beschikbaar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:

Wat moet ik met zo'n rare vraag? Ik gaf een getuigenis en verzweeg trouwens de gave die mijn vrouw heeft bewust om haar te beschermen tegen kwaadsprekers. De gave van de Geest heb ik in het verhaal maar heel summier weergegeven. Bewust. Wie zoekt, die vindt twee gaven in het verhaal. Maar ik verklap het bewust niet.

Dus je verzwijgt iets bewust en vind het vervolgens raar dat ik met een vraag kom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Gaitema:

Goede vraag. Ons dochtertje is heel bijzonder. Ze heeft gevochten voor haar leven vlak na haar (vijf weken te) vroeg geboorte. Ze kreeg herzenvlies ontsteking en stopte daardoor met adem halen. Terwijl doktoren vochten voor haar leven (ze heeft 3 x 2 minuten geen adem gehaald) zag mijn vrouw hoe God de hoofdarts die van het Radboud UMC van Nijmegen kwam met Zijn Licht doorstraalde, samen met zijn assistenten. In Nijmegen knapte ze binnen een dag op en werd weer ontslagen. Nu blijkt ze een lichte hersenbeschadiging rondom de hersenkamer te hebben. Echter haalt ze haar ontwikkelingsachterstand al behoorlijk in. Ze kan nu net al lopen en heeft alleen nog last van wat slappe spierspanning, hoewel ze die compenseert met haar kracht. En ze heeft 6 plus ogen. We zijn God enorm dankbaar. Bij een controle in het ziekenhuis was de dokter verbaast dat ze zo enorm vooruit is gegaan.

 

Artsen zijn vaak verbaasd, Gaitema. Een broeder in geloof kreeg een dochter. Zij kreeg een ernstig ongeluk, en werd dood verklaard. Ze was bijna een uur dood. Deze broeder accepteerde het niet, en sprak leven uit in Naam van Jezus Christus. Het kind kwam weer tot leven, zonder enige beschadiging. Ze is kerngezond. Zo spreek ik leven uit in Naam van Jezus Christus over jou, jouw vrouw en jouw dochter: Broeder, ik wens dat het jou in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het jouw ziel goed gaat.

Laten we God niet beperken, Gaitema. Jullie hebben een prachtige dochter ontvangen, vol leven, vol kwaliteiten. Wat artsen beweren doet niet ter zake. Ik geloof Gods Woord! En daarom spreek ik leven uit, in alle opzichten in jullie leven!

6 minuten geleden zei Gaitema:

Wat moet ik met zo'n rare vraag? Ik gaf een getuigenis en verzweeg trouwens de gave die mijn vrouw heeft bewust om haar te beschermen tegen kwaadsprekers. De gave van de Geest heb ik in het verhaal maar heel summier weergegeven. Bewust. Wie zoekt, die vindt twee gaven in het verhaal. Maar ik verklap het bewust niet.

Er zijn er wel meer, Gaitema! God is groter dan wij denken! Ik zie tenminste drie gaven in jouw prachtige getuigenis!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik niet, gezien je stiekemheid.

Ik doe niks stiekem. Ik zeg echter niet alles meer op het forum. Maar zou je alsjeblieft respect willen tonen voor mijn ervaringen? Mijn dochter is aan de dood ontsnapt. Dat is niet niks. Weet jij hoe het is om jouw dochtertje van 8 maanden te zien vechten voor haar leven en je vrouw te zien lijden?

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Door je ogen te sluiten voor de beperking(en) beperk je het kind evengoed in zijn potentie.

Onzin. De vraag is wie zijn ogen sluit!? Je blijft draaien, Kaasjeskruid. Waarom toch?

1 minuut geleden zei Gaitema:

Ik doe niks stiekem. Ik zeg echter niet alles meer op het forum. Maar zou je alsjeblieft respect willen tonen voor mijn ervaringen? Mijn dochter is aan de dood ontsnapt. Dat is niet niks. Weet jij hoe het is om jouw dochtertje van 8 maanden te zien vechten voor haar leven en je vrouw te zien lijden?

Rustig blijven, Gaitema. Je hebt een mooie getuigenis gegeven. Verdedig je niet. Zij die het zien willen, zien het. De rest is en blijft blind.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid