Spring naar bijdragen
mark36

Openbare schuldbelijdenis voor openbare zonde.

Aanbevolen berichten

Mijn vriendin zit bij de gereformeerde gemeente en daar wordt geleerd dat je bij openbare (zichtbare) zonden openbaar schuldbelijdenis moet doen t.a.v. de gemeente.

Zij moet dit binnenkort doen omdat zij 6 jaar terug is gescheiden van haar man en zij anders geen volwaardig lid is van de kerk en ook niet mag deelnemen aan het avondmaal.

Is het openbaar zonde belijden voor openbare zonde bijbels?

Persoonlijk geloof ik dat zonde belijden dit iets is tussen jou en God  en ik kan over het openbaar zonde belijden t.a.v. de Gemeente als gebod niks terugvinden in de Bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei mark36:

Is het openbaar zonde belijden voor openbare zonde bijbels?

Als de zonde zelf een openbaar karakter heeft gekregen, kan een openbare schuldbelijdenis worden gedaan ter voorkoming van dwaling bijvoorbeeld. Of de zonde wordt openlijk uitgeleefd en zelfs gepromoot. Dit gebeurd niet zomaar lijkt mij en volgt op een serie herhaaldelijke waarschuwingen. Natuurlijk is het niet zo dat de goede naam van iemand te grabbel mag worden gegooid.

Laat me raden: het betreft de zonde tegen het zevende gebod. Ik vind het vreemd dat iemand na het doen van openbare zondebelijdenis weer kan trouwen in geval van echtbreuk.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als rechtgeaarde atheïst komt dit op mij over als publiekelijk iemand aan de schandpaal nagelen en voor schut zetten, gedreven door leedvermaak en sensatie zucht. Middeleeuws. Met geloof heeft het niks te maken.

En waarom nu en niet zes jaar geleden?

modbreak Trajecto: Oké zo ervaar jij dat, maar dat is in het kader van de vraag van de topicstarter toch wel off-topic.

Overigens is leedvermaak natuurlijk onheilig vermaak, ongepast en een kwalijke zaak.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 Korinthe 5:1-13
  • 2 Thessalonicensen 3:6-15
  • Titus 3:10
  • Mattheüs 18: 15-17
11 minuten geleden zei Mullog:

Als rechtgeaarde atheïst komt dit op mij over als publiekelijk iemand aan de schandpaal nagelen en voor schut zetten, gedreven door leedvermaak en sensatie zucht. Middeleeuws. Met geloof heeft het niks te maken.

Dat getuigt van jou beleving en van hoe jij zou omgaan met een dergelijke maatregel. Maar jij bent dan ook geen christen.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn inderdaad wel teksten aan te wijzen waarin gezegd wordt elkaar je zonden te belijden in de gemeente. Minder sterk is het dan als het alleen over openbare zonden gaat. Aan de andere kant is het ook hoe de gemeente er mee omgaat. Een stel dat ik zijdelings ken (en Ger.Gem. leden) waren wat onvoorzichtig geweest en zij zwanger geworden. Deden inderdaad schuldbelijdenis maar daarna was het ook zand erover en geen verwijzingen meer naar de reden om te trouwen etc. En ze werden ook materieel geholpen dus het is niet per definitie verkeerd. Alleen staat het wel ver mijn beleving af dat dit alleen voor bepaalde zonden zou gelden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Waarom? Wanneer wordt een zonde openbaar?

 

Een zichtbare zonde zoals echtscheiding of een "motje" wordt in de regel als openbaar gezien. Maar iemand die incest gepleegd heeft of gestolen heeft doet dat vaak niet zo openbaar en wordt nog weleens wat met de mantel der liefde bedekt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei dingo:

Een zichtbare zonde zoals echtscheiding of een "motje" wordt in de regel als openbaar gezien. Maar iemand die incest gepleegd heeft of gestolen heeft doet dat vaak niet zo openbaar en wordt nog weleens wat met de mantel der liefde bedekt.

Het is toch ook niet zo dat mensen die overspel plegen dat tijdens de kerkdienst voor de kansel doen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei mark36:

Mijn vriendin zit bij de gereformeerde gemeente en daar wordt geleerd dat je bij openbare (zichtbare) zonden openbaar schuldbelijdenis moet doen t.a.v. de gemeente.

Zij moet dit binnenkort doen omdat zij 6 jaar terug is gescheiden van haar man en zij anders geen volwaardig lid is van de kerk en ook niet mag deelnemen aan het avondmaal.

Is het openbaar zonde belijden voor openbare zonde bijbels?

Persoonlijk geloof ik dat zonde belijden dit iets is tussen jou en God  en ik kan over het openbaar zonde belijden t.a.v. de Gemeente als gebod niks terugvinden in de Bijbel.

In de kerk accepteren we leiding van ouderen, maar ook zij moeten hun beslissingen bijbels onderbouwen. 

De echtscheiding is al zes jaar geleden? Men mag sowieso niet ter verantwoording geroepen worden voor zonden die men heeft begaan vóór men tot geloof gekomen is. 

Zelfs Paulus werd zijn oude levensloop niet aangerekend omdat hij 'handelde in onwetendheid'. 

Misschien kun je iets meer vertellen over het feit dat er zes jaar lang over gezwegen is? Ik begrijp het niet goed. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het is toch ook niet zo dat mensen die overspel plegen dat tijdens de kerkdienst voor de kansel doen?

Overspel is in veel gemeente een geldige reden voor echtscheiding en dan wordt het ineens weer pijnlijk zichtbaar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei dingo:

Overspel is in veel gemeente een geldige reden voor echtscheiding en dan wordt het ineens weer pijnlijk zichtbaar.

Hmmm, ik vermoed dat dit wel als laatste wordt aanbevolen en er eerst behoort te worden gewerkt naar verzoening. Ik geef je groot gelijk dat veel zonden die een openbaar karakter hebben worden bedekt met de mantel der liefde. Helemaal bij incestplegers lijkt mij dit een gevaarlijke ontwikkeling. Deze mensen hebben vaak schijt aan anderen zonder dat je het doorhebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn vader zei nog wel eens: Die rottige mantel der liefde! Alle vuiligheid wordt maar onder die mantel geveegd. En dan wordt diezelfde vuiligheid ook nog eens in gebed voor Gods troon gelegd! Maar de wet van Mozes (= de liefde van God) eiste dat de zonde openbaar werd en dan buiten de legerplaats werd geleid. Dat is: een moraal om de vuile was buiten hangen, tot heiliging en zuivering (van de rest) ! En breng dan voor Gods troon in gebed hoe je het gezuiverd hebt, tot eer van Hem, en hoe je daarin waarschijnlijk zelf zo zwaar gezondigd hebt, dat je voor die bestreden vuiligheid niet onder doet.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Tomega:

Maar de wet van Mozes (= de liefde van God) eiste dat de zonde openbaar werd en dan buiten de legerplaats werd geleid. Dat is: een moraal om de vuile was buiten hangen, tot heiliging en zuivering (van de rest) !

Contact met God is de enige manier om deze zaak te begrijpen. Vergeving is zo belangrijk! Niet eenmalig, maar altijd. Zonden uit het verleden kunnen alleen maar vergeven worden als men zich bekeerd. Daar is de wet voor bedoeld: ons laten zien dat wij gedoemd en verdoemd zijn zonder deze vergeving.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Vergeving is zo belangrijk! Niet eenmalig, maar altijd. Zonden uit het verleden kunnen alleen maar vergeven worden als men zich bekeert. Daar is de wet voor bedoeld: ons laten zien dat wij gedoemd zijn zonder deze vergeving.

Jawel, dat is nu precies het punt: op grond van vergeving wordt die enorme mantel van liefde ingezet. Je hebt gelijk, maar het kenmerk van alle ongein die zich zo graag onder die mantel der liefde verschuilt, is dat de mantel der liefde ook heimelijkheid belooft. Dat is liefde. Dat is slecht. Vuile was moet buiten! Dat is de bewaker der liefde. Waar dat anders is, wordt het geestelijke onderworpen aan het vlees. Dat het vuile openbaar moet worden, kan ook niet anders, omdat genade is op bekering tot vergeving der zonden; en de redding van God  krijgt meer waarde (doe je uit dankbaarheid) als ook de ellende groter was. Het onderwerp en de klemtoon is dus niet om de ziel hoe die zich handhaaft 'gered' wordt voor dit leven, maar om een totaal verloren ziel op deze aarde en hoe God deze heeft gered en verhoogd.
Wil je dus de mantel der liefde kunnen toepassen dan moet daaraan voorafgaan totale openbaarmaking van alles wat er speelt, zodat in alles God geloofd en gedankt wordt, die immers als overwinnaar van de zonde geldt (en de zondaar ook openbaar volledig afhankelijk wordt van Gods genade alléén) en daarin een volledig nieuw ontnuchterend perspectief van een schone lei krijgt waarin al het vlesleijke verworvene volledig wegvalt. Zodat al het goede van hem, alleen nog genade uit God kan zijn.
Als je het goed beschouwt, zou elke zondaar graag spreken over zijn zonde, omdat hij immers in Christus ook is verlost. Het tegendeel is wat je vaker ziet. Al die getuigenissen van hoe God fantastische werken heeft gedaan, daarvan is onmiddellijk de vraag of dit gaat over de zonde of alleen over het mooie. Het vlees kiest het mooie en aangename en het zo heerlijk verblijdende, maar de werkelijkheid in Christus is dat het steeds zonde is waarvoor de Christus moet lijden en moet gelden als Verlosser. 

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Tomega:

Jawel, dat is nu precies het punt: op grond van vergeving wordt die enorme mantel van liefde ingezet. Je hebt gelijk, maar het kenmerk van alle ongein die zich zo graag onder die mantel der liefde verschuilt, is dat de mantel der liefde ook heimelijkheid belooft.

Ik moet aan mantelzorg(ers) denken. Het is nog niet geheel uitgekristalliseerd.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Efeziërs 5:11-14
En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Tomega:

Efeziërs 5:11-14
En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

Wat een prachtig Boek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wat een prachtig Boek.

Amen!                                                                                                                                                  (1Tim5:1-2)

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

(1Tim5:1-2)

Die tijd staat er aan te komen en ik kan me er vooralsnog niets bij voorstellen. Van huis uit ben ik op den duur zeer grof geweest naar mijn vader. Die laat zich niets zeggen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei mark36:

Mijn vriendin zit bij de gereformeerde gemeente en daar wordt geleerd dat je bij openbare (zichtbare) zonden openbaar schuldbelijdenis moet doen t.a.v. de gemeente.

Zij moet dit binnenkort doen omdat zij 6 jaar terug is gescheiden van haar man en zij anders geen volwaardig lid is van de kerk en ook niet mag deelnemen aan het avondmaal.

Is het openbaar zonde belijden voor openbare zonde bijbels?

Persoonlijk geloof ik dat zonde belijden dit iets is tussen jou en God  en ik kan over het openbaar zonde belijden t.a.v. de Gemeente als gebod niks terugvinden in de Bijbel.

Mag ik je een dringende raad geven, mijn vrouw is er lid van geweest. Word er geen lid van! Het maakt je depressief.

En om je vraag te beantwoorden: het is bijbels om elkaar je zonden te beleiden. Dat het voorin de kerk moet heeft inderdaad deze kerk er van gemaakt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Tomega:

Maar de wet van Mozes (= de liefde van God) eiste dat de zonde openbaar werd en dan buiten de legerplaats werd geleid. Dat is: een moraal om de vuile was buiten hangen, tot heiliging en zuivering (van de rest) !

Maar dat gelde niet voor overspel. Daar stond steniging op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Trajecto:

moderatie:

Graag ontopic blijven; @mark36 heeft een duidelijke vraag.

Ik snap niks van deze opmerking en heb absoluut niet het idee dat we offtopic zijn. Je kunt ook overdrijven Trajecto. Snap je het zelf allemaal wel? Het zou fijner zijn als je eerst vraagt naar de relatie met het onderwerp als jij het niet snapt.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zonden belijden doe je naar Christus.
Zonden worden bij oprecht spijt alleen vergeven door Christus, niet door welke kerkelijke instantie dan ook.

Lidmaatschap van geen enkele kerkgenootschap kan je het eeuwige leven geven,
Alleen Christus kan dat doen.

Wat wel goed is, is dat de zonden niet worden goed gepraat en vergoedelijkt, zoals we bij veel vrijzinnige stromingen zien.
Goed om de zonde te benoemen en er vergeving voor te vragen aan Christus (niet aan de kerk).

Wanneer we de zonde belijden aan Christus en spijt betuigen dan zal het ons worden vergeven.
We kunnen om kracht en hulp vragen de zonde niet te herhalen.

Maar we moeten wel voorzichtig ermee omgaan:
Belijden is iets anders dan erover oordelen.

Immers stel dat zo een dienst wordt geleid door een vrouw op de kansel?
Dan zou het krom worden, als kerk zondigen tegen G'd ZIjn gebod tav positie van de vrouw en deze ontkennen en toch anderen hun zonden laten belijden?
Of een kerk die ontkent dat Israel het Beloofde Land is van de Joden en toch anderen hun zonden laten belijden?

https://uitdaging.nl/bemoediging/zonden-belijden.html

 

bewerkt door Kelderworm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid