Spring naar bijdragen
Gaitema

PKN: kerk kan prima zonder Israëltheologie

Aanbevolen berichten

Het stuk maakt duidelijk onderscheid tussen liberale christenen en orthodoxe christenen.
Liberale vrijzinnigen en ortodoxe bjjbelgetrouwe christenen maken beiden deel uit van de Oecumenische PKN bolwerk.

Liberale vrijzinnigen die de Schrift half/half nemen en daardoor de bijzondere positie willen erkennen.
Orthodoxe Schrift getrouwen die de Schrift als feilloos Woord van G'd nemen en derhalve niet om de bijzondere positie van Israel heenkunnen.

In Oecumenie is duidelijk de hoer van Babylon herkenbaar.

Tijd dus voor een splitsing tussen Schrift getrouwe orthodoxe en vrijzinnige liberale christenen.
Daar de PKN Oecumenische doeleinden naastfreeft voelen vrijzinnigen zich er thuis en zouden othodoxen zich moeten afslpitsen.

Dat er dan een klein deel zich zal afsplitsen doet niet ter zake. Immers de poort is nauw naar het Koninkrijk en de weg smal.
 

bewerkt door Kelderworm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kelderworm:

Het stuk maakt duidelijk onderscheid tussen liberale christenen en orthodoxe christenen.
Liberale vrijzinnigen en ortodoxe bjjbelgetrouwe christenen maken beiden deel uit van de Oecumenische PKN bolwerk.

Liberale vrijzinnigen die de Schrift half/half nemen en daardoor de bijzondere positie willen erkennen.
Orthodoxe Schrift getrouwen die de Schrift als feilloos Woord van G'd nemen en derhalve niet om de bijzondere positie van Israel heenkunnen.

In Oecumenie is duidelijk de hoer van Babylon herkenbaar.

Tijd dus voor een splitsing tussen Schrift getrouwe orthodoxe en vrijzinnige liberale christenen.

 

Idd, tijd dat die 'schrift getrouwen' gewoon hun eigen religie opzetten waar ze in alle rust de bijbel kunnen aanbidden en in vrijheid anderen kunnen verketteren. Nu alleen nog een manier verzinnen zodat ze elkaar niet uit de tent vechten. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Gaitema:

Kerk kan prima zonder Israëltheologie

Ik ben benieuwd naar jullie reacties 😉

 

 

Ja zo iets, denk ik

5 uur geleden zei Kelderworm:

Het stuk maakt duidelijk onderscheid tussen liberale christenen en orthodoxe christenen.
Liberale vrijzinnigen en ortodoxe bjjbelgetrouwe christenen maken beiden deel uit van de Oecumenische PKN bolwerk.

Liberale vrijzinnigen die de Schrift half/half nemen en daardoor de bijzondere positie willen erkennen.
Orthodoxe Schrift getrouwen die de Schrift als feilloos Woord van G'd nemen en derhalve niet om de bijzondere positie van Israel heenkunnen.

In Oecumenie is duidelijk de hoer van Babylon herkenbaar.

Tijd dus voor een splitsing tussen Schrift getrouwe orthodoxe en vrijzinnige liberale christenen.
Daar de PKN Oecumenische doeleinden naastfreeft voelen vrijzinnigen zich er thuis en zouden othodoxen zich moeten afslpitsen.

Dat er dan een klein deel zich zal afsplitsen doet niet ter zake. Immers de poort is nauw naar het Koninkrijk en de weg smal.
 

Ik haal zelf niet uit het stuk dat dat ze de positie van de joden ontkennen. Er zijn nu eenmaal verschillende visies op het land Israël. Waarbij ik zelf trouwens denk dat je aan het opstellen van een leer niet veel hebt, als de gelovigen daar niets mee doen. Om te weten wat de PKN gelooft, kan je het beste bij de gelovigen zijn. 

Wat vrijzinnigen betreft, ik heb daar niks mee. Echter toen ik in de PKN zat vond ik zelf de vrijheid om te geloven wat ik in de bijbel lees zonder bemoeienis van hogere hand wel fijn. 

Waarom ben ik dan evangelisch? Ach, hoofdzakelijk door een verhuizing en de voorkeur van mijn vrouw, waarbij de gaven van de Geest belangrijk waren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Ja zo iets, denk ik

Ik haal zelf niet uit het stuk dat dat ze de positie van de joden ontkennen. Er zijn nu eenmaal verschillende visies op het land Israël. Waarbij ik zelf trouwens denk dat je aan het opstellen van een leer niet veel hebt, als de gelovigen daar niets mee doen. Om te weten wat de PKN gelooft, kan je het beste bij de gelovigen zijn. 

Wat vrijzinnigen betreft, ik heb daar niks mee. Echter toen ik in de PKN zat vond ik zelf de vrijheid om te geloven wat ik in de bijbel lees zonder bemoeienis van hogere hand wel fijn. 

Waarom ben ik dan evangelisch? Ach, hoofdzakelijk door een verhuizing en de voorkeur van mijn vrouw, waarbij de gaven van de Geest belangrijk waren.

Wat duidelijk uit het stuk blijkt is dat de schrijver God's Woord niet als geïnspireerd beschouwt. Hij heeft het over de visie of het streven van Paulus alsof diens brieven gewoon emotionele brieven zouden zijn en niet meer dan dat. Ik heb persoonlijk niets met die liberale opvatting over de Bijbel. Als je de Bijbel niet langer als richtsnoer kunt gebruiken blijft er helemaal niets meer over. Ik ben het dan ook volstrekt oneens met de mening van de schrijver van het desbetreffende epistel. Zijn mening is "politiek correct" maar voor mij als christen volkomen irrelevant.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Waarom ben ik dan evangelisch? Ach, hoofdzakelijk door een verhuizing en de voorkeur van mijn vrouw, waarbij de gaven van de Geest belangrijk waren.

Orthodoxe bijbelgetrouwe christenen vind je gelukkig tussen traditioneel als ook evangelische stromingen.
Er zijn tradtionele stromingen die de bijzondere positie van Israel voor G'd op basis van Zijn Woord wel erkennen (Nederlands Hervormd veelal)
Er zijn charismatische stromingen die bijzondere positie vav Israel voor G'd op basis van Zijn Woord wel erkennen ((Babtisten veelal)

Er zijn tradtionele stromingen die de bijzondere positie van Israel voor G'd niet erkennen door vrijzinnige omgang met Zijn Woord in de Schrift. (Gereformeerd veelal)
Er zijn charismatische stromingen die bijzondere positie vav Israel voor G'd niet erkennen door vrijzinnige omgang met Zijn Woord in de Schrift. (geen voorbeeld)

Charismatisch OF traditioneel staat daar buiten, Schrift getrouw of vrijzinnig echter wel.

14 minuten geleden zei Willempie:

Wat duidelijk uit het stuk blijkt is dat de schrijver God's Woord niet als geïnspireerd beschouwt. Hij heeft het over de visie of het streven van Paulus alsof diens brieven gewoon emotionele brieven zouden zijn en niet meer dan dat. Ik heb persoonlijk niets met die liberale opvatting over de Bijbel. Als je de Bijbel niet langer als richtsnoer kunt gebruiken blijft er helemaal niets meer over. Ik ben het dan ook volstrekt oneens met de mening van de schrijver van het desbetreffende epistel. Zijn mening is "politiek correct" maar voor mij als christen volkomen irrelevant.

AMEN !
Wanneer God's Woord niet als geheel geïnspireerd wordt beschouwd, opent dat de deur tot citaat keuzes naar het gehoor streelt.
In de praktijk zie je dat ook terug.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thorgrem:

Idd, tijd dat die 'schrift getrouwen' gewoon hun eigen religie opzetten waar ze in alle rust de bijbel kunnen aanbidden en in vrijheid anderen kunnen verketteren. Nu alleen nog een manier verzinnen zodat ze elkaar niet uit de tent vechten. 

Zou je hier een soort van kalifaat willen voorstellen dan? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Wat duidelijk uit het stuk blijkt is dat de schrijver God's Woord niet als geïnspireerd beschouwt. Hij heeft het over de visie of het streven van Paulus alsof diens brieven gewoon emotionele brieven zouden zijn en niet meer dan dat. Ik heb persoonlijk niets met die liberale opvatting over de Bijbel. Als je de Bijbel niet langer als richtsnoer kunt gebruiken blijft er helemaal niets meer over. Ik ben het dan ook volstrekt oneens met de mening van de schrijver van het desbetreffende epistel. Zijn mening is "politiek correct" maar voor mij als christen volkomen irrelevant.

Ja oké, dat ben ik met je eens. 😉

18 minuten geleden zei TTC:

Zou je hier een soort van kalifaat willen voorstellen dan? 

De Nederlandse geschiedenis leek er soms wel op 😥🤔

46 minuten geleden zei Kelderworm:

Orthodoxe bijbelgetrouwe christenen vind je gelukkig tussen traditioneel als ook evangelische stromingen.
Er zijn tradtionele stromingen die de bijzondere positie van Israel voor G'd op basis van Zijn Woord wel erkennen (Nederlands Hervormd veelal)
Er zijn charismatische stromingen die bijzondere positie vav Israel voor G'd op basis van Zijn Woord wel erkennen ((Babtisten veelal)

Er zijn tradtionele stromingen die de bijzondere positie van Israel voor G'd niet erkennen door vrijzinnige omgang met Zijn Woord in de Schrift. (Gereformeerd veelal)
Er zijn charismatische stromingen die bijzondere positie vav Israel voor G'd niet erkennen door vrijzinnige omgang met Zijn Woord in de Schrift. (geen voorbeeld)

Charismatisch OF traditioneel staat daar buiten, Schrift getrouw of vrijzinnig echter wel.

Ben ik niet helemaal met je eens. Om te kijken naar wat Israël is, moet je de lijn van koningen volgen en dan kom je uit bij Jezus. Hij is de Koning van Israël. Dus wie Hem als Koning erkent hoort bij Zijn volk. Dat Israël van toen een bijzondere plek in neemt is duidelijk. Het land van nu heeft een nare bijsmaak. Het is namelijk uit de koker van de vrijmetselaars geboren om de antichrist een zetel te geven. Dat bezwaar vind je vooral in de evangelische kringen. Heeft niet wat met vrijzinnigheid te maken. Echter heeft God wel een plan met de joden, want Hij zal doen wat Hij hen beloofd heeft. 

Kijk maar naar hoe Israel ontstaan is. Het is door de engelsen aan de joden gegeven. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Willempie:

Helemaal niet! Nederland is nooit een theocratie geweest. Er heeft hier ook altijd spanning bestaan tussen wereldse en kerkelijke machten.

Ik ben de serie aan het volgen van de 80 jarige oorlog en ik doel op de slachtingen die zowel de Spanjaarden, als de calvinisten aangericht hebben met respectievelijk het doel één kerk van Christus aan de mensheid op te leggen. Het idee dat er meer kerken bestaan was voor hen toen onmogelijk. Daarom moest te vuur en te zwaard de valsen uitgeroeid worden. In België vooral hebben in het begin de calvinisten misbruik gemaakt van de bevoegdheden die ze in het bestuur kregen. Priesters en monniken werden vermoord en het katholieke bestuur verdreven. Wat de Spanjaarden vervolgens deden ging nog verder. Die hebben in Naarden een waar bloedbad aangericht. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Gaitema:

Ben ik niet helemaal met je eens. Om te kijken naar wat Israël is, moet je de lijn van koningen volgen en dan kom je uit bij Jezus. Hij is de Koning van Israël. Dus wie Hem als Koning erkent hoort bij Zijn volk. Dat Israël van toen een bijzondere plek in neemt is duidelijk. Het land van nu heeft een nare bijsmaak. Het is namelijk uit de koker van de vrijmetselaars geboren om de antichrist een zetel te geven. Dat bezwaar vind je vooral in de evangelische kringen. Heeft niet wat met vrijzinnigheid te maken. Echter heeft God wel een plan met de joden, want Hij zal doen wat Hij hen beloofd heeft. 

Kijk maar naar hoe Israel ontstaan is. Het is door de engelsen aan de joden gegeven. 

G'd is de G'd van Israel, talloze malen in de Schrift.
Yeshua is de Koning der Joden, ook vaak in de Schrift.

De antichrist is de islam, hoezo in Israel?

De mensen die het wonder van G'd in 1947 niet (willen) zien, met de heroprichting van israel en het treugeven ervan aan de Joden zolas voorzegt in de Schrift door G'd op vele plaatsen, zouden ten tijde van Mozes ook het wonder van G'd niet gezien hebebn, toen de Joden het Beloofde Land innamen.
Allen buiten Israel zouden slechts gezien hebben dat de Joden met geweld het land in bezit namen, omdat ze G'd niet kenden.

Maar wij christenen (kunnen) beter weten, dankzij de Schrift, toen en heden ook.
Zoals we kunnen herkennen in OT dat G'd de Joden Israel als land gaf, zo ook kunnen we herkennen in de Schrift dat g'd de Joden Israel opnieuw heeft gegeven zoals de Schrift zegt dat ij doen zou. Over wonderen gesproken gaitema, DAT is een heel groot wonder.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Kelderworm:

G'd is de G'd van Israel, talloze malen in de Schrift.
Yeshua is de Koning der Joden, ook vaak in de Schrift.

De antichrist is de islam, hoezo in Israel?

De mensen die het wonder van G'd in 1947 niet (willen) zien, met de heroprichting van israel en het treugeven ervan aan de Joden zolas voorzegt in de Schrift door G'd op vele plaatsen, zouden ten tijde van Mozes ook het wonder van G'd niet gezien hebebn, toen de Joden het Beloofde Land innamen.
Allen buiten Israel zouden slechts gezien hebben dat de Joden met geweld het land in bezit namen, omdat ze G'd niet kenden.

Maar wij christenen (kunnen) beter weten, dankzij de Schrift, toen en heden ook.
Zoals we kunnen herkennen in OT dat G'd de Joden Israel als land gaf, zo ook kunnen we herkennen in de Schrift dat g'd de Joden Israel opnieuw heeft gegeven zoals de Schrift zegt dat ij doen zou. Over wonderen gesproken gaitema, DAT is een heel groot wonder.

Haal dat wonder maar weg. Ik ben het boek aan het lezen met de subtitel  "De 13 Satanische Bloedlijnen" en de titel "wegbereiders van de antichrist" van Robin de Ruiter. Een veel gelezen boek onder evangelischen. Dat moet jij ook zeker gelezen hebben. 

Hierin lees je hoe de machtige elite van de eliminatie een plan voorbereiden om de wereld onder de harde hand van de antichrist te brengen. De vervolging van de joden en het oprichten van de staat Israël, net als de oprichting van de Europese Unie is volledig door hen zo in de stijgers gezet.

Ik ben wel met je eens dat het Gods plan is om zo joden in dit land bij elkaar te brengen. Maar dat is omdat de duivel constant dat doet zoals God dat toe laat, om hemzelf te verslaan! Daarom ook dat satan Jezus kruisigde tot zijn eigen ondergang.

Want niet voor niets komt Jezus terug en "dan" zal Hij heersen over Zijn Israël. 

En God is niet enkel de God van de joden, maar ook van ons. We moeten niet Israël op een voetstuk zetten alsof ze meer zijn dan wij. 

Jood en griek worden enkel gered door Jezus. Daartussen is geen onderscheid, zegt Paulus. 

De Islam is zeker een anti christelijke godsdienst, maar de anti christ is een wereldleider.

 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Zou je hier een soort van kalifaat willen voorstellen dan? 

Eerder een soort van enclaves waar deze intolerante extremisten ware 'Orthodoxe Schrift getrouwen' dan kunnen wonen. Net zoals Münster van februari 1534 tot juni 1535.

 

11 uur geleden zei Gaitema:

Kerk kan prima zonder Israëltheologie

Ik ben benieuwd naar jullie reacties 😉

 

 

Ik denk dat het kan indien men bedoeld de kijk op het huidige Israël. Als kerkgenootschap hoef je daar geen standpunt over in te nemen of er iets van te vinden. Zeker niet een kerkgenootschap wat met Israël of Palestijns gebied niets van doen heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Thorgrem:

Eerder een soort van enclaves waar deze intolerante extremisten ware 'Orthodoxe Schrift getrouwen' dan kunnen wonen. Net zoals Münster van februari 1534 tot juni 1535.

Zou ideaal zijn, als verschillende werelden die niet in elkaars vaarwater komen. Op die manier zou dat Vredesrijk er wel eens snel kunnen komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Thorgrem:

Eerder een soort van enclaves waar deze intolerante extremisten ware 'Orthodoxe Schrift getrouwen' dan kunnen wonen. Net zoals Münster van februari 1534 tot juni 1535.

 

Ik denk dat het kan indien men bedoeld de kijk op het huidige Israël. Als kerkgenootschap hoef je daar geen standpunt over in te nemen of er iets van te vinden. Zeker niet een kerkgenootschap wat met Israël of Palestijns gebied niets van doen heeft.

Dat bezie ik zo nuchter ook. Daarbij, wat wezenlijk van belang is, dat is wat de gelovigen geloven en de predikanten brengen. Dat veranderd hiermee ook niet. 

1 uur geleden zei TTC:

Hopeloos is het, straks zijn er evenveel kalifaten dan mensen. 

😂

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Gaitema:

Ik ben de serie aan het volgen van de 80 jarige oorlog en ik doel op de slachtingen die zowel de Spanjaarden, als de calvinisten aangericht hebben met respectievelijk het doel één kerk van Christus aan de mensheid op te leggen. Het idee dat er meer kerken bestaan was voor hen toen onmogelijk. Daarom moest te vuur en te zwaard de valsen uitgeroeid worden. In België vooral hebben in het begin de calvinisten misbruik gemaakt van de bevoegdheden die ze in het bestuur kregen. Priesters en monniken werden vermoord en het katholieke bestuur verdreven. Wat de Spanjaarden vervolgens deden ging nog verder. Die hebben in Naarden een waar bloedbad aangericht. 

Ja, het is een feit dat het vaak wereldse machthebbers waren die het religieuze geweld in toom hielden. Willem van Oranje is daarin een lichtend voorbeeld maar zo zijn er nog vele andere. Spanje was toendertijd een theocratie, in die zin dat de koning de kerkelijke leiding gehoorzaamde. Nederland is dat (gelukkig) nooit geweest. Er is in Nederland nooit een regering geweest die zich onderwierp aan welk kerkelijk gezag dan ook. 

En om op Israël terug te komen bestaat er geen kerkelijk gezag dat mag corrigeren wat God wil doen met zijn volk. 

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:

Haal dat wonder maar weg. Ik ben het boek aan het lezen met de subtitel  "De 13 Satanische Bloedlijnen" en de titel "wegbereiders van de antichrist" van Robin de Ruiter. Een veel gelezen boek onder evangelischen. Dat moet jij ook zeker gelezen hebben. 

Hierin lees je hoe de machtige elite van de eliminatie een plan voorbereiden om de wereld onder de harde hand van de antichrist te brengen. De vervolging van de joden en het oprichten van de staat Israël, net als de oprichting van de Europese Unie is volledig door hen zo in de stijgers gezet.

Ik ben wel met je eens dat het Gods plan is om zo joden in dit land bij elkaar te brengen. Maar dat is omdat de duivel constant dat doet zoals God dat toe laat, om hemzelf te verslaan! Daarom ook dat satan Jezus kruisigde tot zijn eigen ondergang.

Want niet voor niets komt Jezus terug en "dan" zal Hij heersen over Zijn Israël. 

En God is niet enkel de God van de joden, maar ook van ons. We moeten niet Israël op een voetstuk zetten alsof ze meer zijn dan wij. 

Jood en griek worden enkel gered door Jezus. Daartussen is geen onderscheid, zegt Paulus. 

De Islam is zeker een anti christelijke godsdienst, maar de anti christ is een wereldleider.

 

Er bestaat een theorie dat bepaalde krachten de Joden in een land willen concentreren om ze gemakkelijker uit te kunnen roeien. Dat is dan ook al verschillende malen geprobeerd. Hoe dan ook: We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen vervuld worden. In hoeverre verkeerde machten daaraan bijdragen is eigenlijk niet relevant. Je ziet zelf al dat het offer van Jezus eveneens door verkeerde krachten tot stand is gebracht. God draait alles wat de satan probeert om ten goede. We mogen de Joden m.i. best wel eren en ze intens dankbaar zijn voor alles wat ze ons hebben geschonken. We mogen ook met het volk meeleven en medelijden hebben vanwege alles wat ze is overkomen. En de oudtestamentische beloften voor Israël blijven gewoon gelden, ondanks al onze vleselijke en wereldse theorieën. God beslist en niemand anders. Het is in ieder geval beter om Joden lief te hebben dan ze te haten. Beter voor de Joden en ook voor onszelf.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Er bestaat een theorie dat bepaalde krachten de Joden in een land willen concentreren om ze gemakkelijker uit te kunnen roeien. Dat is dan ook al verschillende malen geprobeerd. Hoe dan ook: We zien de Bijbelse profetieën voor onze ogen vervuld worden. In hoeverre verkeerde machten daaraan bijdragen is eigenlijk niet relevant. Je ziet zelf al dat het offer van Jezus eveneens door verkeerde krachten tot stand is gebracht. God draait alles wat de satan probeert om ten goede. We mogen de Joden m.i. best wel eren en ze intens dankbaar zijn voor alles wat ze ons hebben geschonken. We mogen ook met het volk meeleven en medelijden hebben vanwege alles wat ze is overkomen. En de oudtestamentische beloften voor Israël blijven gewoon gelden, ondanks al onze vleselijke en wereldse theorieën. God beslist en niemand anders. Het is in ieder geval beter om Joden lief te hebben dan ze te haten. Beter voor de Joden en ook voor onszelf.

Eren? Klinkt wel eng dat. Je bedoelt het vast anders. Zo goed heeft het volk dat niet gedaan. Ze waren een ontrouw volk. Het is puur te danken aan Gods genade. God moeten we dan ook dankbaar zijn :)

2 uur geleden zei Willempie:

Ja, het is een feit dat het vaak wereldse machthebbers waren die het religieuze geweld in toom hielden. Willem van Oranje is daarin een lichtend voorbeeld maar zo zijn er nog vele andere. Spanje was toendertijd een theocratie, in die zin dat de koning de kerkelijke leiding gehoorzaamde. Nederland is dat (gelukkig) nooit geweest. Er is in Nederland nooit een regering geweest die zich onderwierp aan welk kerkelijk gezag dan ook. 

En om op Israël terug te komen bestaat er geen kerkelijk gezag dat mag corrigeren wat God wil doen met zijn volk. 

We zijn allemaal Zijn volk Willempie. In al de profetieën die ik gehoord heb bleef God altijd op Jezus wijzen. Hij is de verlosser

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Gaitema:

Eren? Klinkt wel eng dat. Je bedoelt het vast anders. Zo goed heeft het volk dat niet gedaan. Ze waren een ontrouw volk. Het is puur te danken aan Gods genade. God moeten we dan ook dankbaar zijn :)

Er is niets eng aan eren. We zouden dat veel vaker moeten doen. En door af te geven op God's volk geven we aan het zelf beter te doen? Spaar me alsjeblieft. We hebben van hen zoveel ontvangen dat we onszelf zouden moeten schamen om op hen neer te zien. We moeten ze intens dankbaar zijn en, inderdaad, eren, net zoals we onze ouders dienen te eren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Willempie:

Er is niets eng aan eren. We zouden dat veel vaker moeten doen. En door af te geven op God's volk geven we aan het zelf beter te doen? Spaar me alsjeblieft. We hebben van hen zoveel ontvangen dat we onszelf zouden moeten schamen om op hen neer te zien. We moeten ze intens dankbaar zijn en, inderdaad, eren, net zoals we onze ouders dienen te eren.

Kunnen we niet gewoon gezond kritisch zijn? Jezus stierf aan het kruis voor ons allemaal. Wij zijn gered omdat zij zondig waren en zij weer omdat wij zondig waren. Zodat God ons allen door Zijn genade redt. Eren is op zich goed. Maar wat houdt dat eren precies in? Lijkt me een goede vraag. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Gaitema:

Kerk kan prima zonder Israëltheologie

Ik ben benieuwd naar jullie reacties 😉

 

 

Wat ik jammer vind is dat de schrijver slechts zegt iets zegt als: 'waar ik niet in meega is een toekenning van een religieuze betekenis aan de staat Israel', en dan vervolgens niet onderbouwd waarom hij dat niet doet. Daar ben ik namelijk uiterst benieuwd naar. 

Verder vind ik de uiterst politiek correcte passage over zowel Palestijnen als (en hij gebruikt het woord joden, terwijl de inwoners van het land Israëliërs zijn) joden een eigen staat gunnen op het deel van het land dat hen toekomt, erg typerend voor het innemen van géén standpunt. Het conflict wordt benoemd, maar om welke reden? Een conclusie wordt er niet getrokken, en een argument wat ultra-orthodoxe joden vaak gebruiken (dat heel Israël als land aan hen toekomt), wordt buiten beschouwing gelaten. Terwijl de ultra-orthodoxen zich toch echt beroepen op de bijbel - en het zou de schrijver dan sieren om zijn visie te onderbouwen. Maar een onderbouwing ontbreekt ook nu weer. 

Concluderend kan ik zeggen dat alhoewel ik de lijn snap, ik toch wel erg benieuwd ben naar de argumentatie achter de uitspraken van de schrijver. Juist omdat christenen die wel een theologie over Israël hebben, daar wel argumenten voor aanvoeren. Ten minste een uitleg waarom die argumenten niet houdbaar zijn is dus meer dan welkom. 

Naast dit alles voert de schrijver nog wat dingen aan waar ik me over verbaas. Zo spreekt hij over de verjoodsing van het christendom. Dit terwijl het Christendom in eerste instantie een sekte binnen het Jodendom was. Christendom erkent de joodse g'd, baseert zich op de joodse geschiedenis, geloofd in de joodse profeten, baseert haar geloof op een joodse messiach, volgt (zij het met een veranderde betekenis) de joodse feestdagen, en zo verder. Dan vraag ik me af waar de schrijver op doelt, met zijn uitspraak over de verjoodsing van het christendom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Levi:

Wat ik jammer vind is dat de schrijver slechts zegt iets zegt als: 'waar ik niet in meega is een toekenning van een religieuze betekenis aan de staat Israel', en dan vervolgens niet onderbouwd waarom hij dat niet doet. Daar ben ik namelijk uiterst benieuwd naar. 

Daar heb je een punt. 

6 uur geleden zei Levi:

Verder vind ik de uiterst politiek correcte passage over zowel Palestijnen als (en hij gebruikt het woord joden, terwijl de inwoners van het land Israëliërs zijn) joden een eigen staat gunnen op het deel van het land dat hen toekomt, erg typerend voor het innemen van géén standpunt. Het conflict wordt benoemd, maar om welke reden? Een conclusie wordt er niet getrokken, en een argument wat ultra-orthodoxe joden vaak gebruiken (dat heel Israël als land aan hen toekomt), wordt buiten beschouwing gelaten. Terwijl de ultra-orthodoxen zich toch echt beroepen op de bijbel - en het zou de schrijver dan sieren om zijn visie te onderbouwen. Maar een onderbouwing ontbreekt ook nu weer. 

Ja okee, al is Israël met Palestina erbij nog steeds niet heel het land dat God aan de Israëlieten beloofd heeft. 

6 uur geleden zei Levi:

Concluderend kan ik zeggen dat alhoewel ik de lijn snap, ik toch wel erg benieuwd ben naar de argumentatie achter de uitspraken van de schrijver. Juist omdat christenen die wel een theologie over Israël hebben, daar wel argumenten voor aanvoeren. Ten minste een uitleg waarom die argumenten niet houdbaar zijn is dus meer dan welkom. 

Naast dit alles voert de schrijver nog wat dingen aan waar ik me over verbaas. Zo spreekt hij over de verjoodsing van het christendom. Dit terwijl het Christendom in eerste instantie een sekte binnen het Jodendom was. Christendom erkent de joodse g'd, baseert zich op de joodse geschiedenis, geloofd in de joodse profeten, baseert haar geloof op een joodse messiach, volgt (zij het met een veranderde betekenis) de joodse feestdagen, en zo verder. Dan vraag ik me af waar de schrijver op doelt, met zijn uitspraak over de verjoodsing van het christendom.

Dat weet ik ook niet. Misschien doelt hij erop dat steeds meer mensen Israël actief op de kaarten zetten in de PKN. In de PKN gemeente waar ik zat had je ook een Israël werkgroep dat Israëldiensten organiseerden. De gedachte erachter is dat God de gemeente wel zal genezen als ze Israël uitgebreid zegenen en in de belangstelling zetten. Iets wat me enorm stug lijkt. Het wordt natuurlijk wel anders als je Israël gaat vervloeken. Maar wat de kerk nodig heeft is vooral een diep geworteld geloof en een levensstijl die daarbij hoort.

Wat beloftes voor Israël betreft, geloof ik dat het christendom mee speelt in die rol. Zoals je weet is het tienstammenrijk Israël in de heidenen als Lo Ammi (niet Mijn volk) opgegaan. God profeteerde dat Hij hen echter later bij een nieuwe naam zal noemen. Namelijk "Gods kinderen".  Laten christenen nu vooral uit de oude heidenen bestaan die Gods kinderen zijn geworden. Waarvan Paulus zei: "wat eens niet Mijn volk was, zijn nu Mijn kinderen."

Echter is er nog een profetie. Dat van de twee stukken hout. God zou de twee stukken hout (Israël en Juda) weer tot één brengen, tot één volk.

Wat logisch dan erop volgt, is dat volgens mijn kijk dat betekend dat de joden en de christenen samen één volk worden. Het kruis van Jezus bestaat ook uit twee stukken hout. Ik geloof dat Hij de verbindende rol heeft tussen de Joden en de christenen. De tien verloren stammen bevinden zich onder de oude heidenen, en zijn daarmee ook bereikt. Al begrijp ik dat er ook wel mensen uit de tien verloren stammen zijn die het joodse geloof nog belijden. Echter noemt God hen evengoed niet meer "Israël ", maar "Zijn kinderen". 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Levi:

Wat ik jammer vind is dat de schrijver slechts zegt iets zegt als: 'waar ik niet in meega is een toekenning van een religieuze betekenis aan de staat Israel', en dan vervolgens niet onderbouwd waarom hij dat niet doet. Daar ben ik namelijk uiterst benieuwd naar.

Dan kun je lang wachten, want die stelling is niet te onderbouwen. De man steekt zijn kop in het zand, zegt dus niet te weten waarom Israël een speciale positie in zou moeten nemen en gaat daarbij helemaal voorbij aan het gegeven dat het Christendom is ontstaan uit het Jodendom. Alleen daarom al neemt Israel een speciale positie in ten opzichte van het Christendom. Of Offringa dat nu leuk vindt of niet doet daarbij niet ter zake.

Op een gekunstelde en ietwat meelijwekkende manier doet hij vervolgens met zijn kop in het zand onware beweringen als  "Historisch gezien is het vrij duidelijk: de eerste christenen lazen de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament"

De man kan hiermee worden afgedaan als volkomen ongeloofwaardig.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid