Spring naar bijdragen
Gaitema

Wedergeboorte!

Aanbevolen berichten

Volgens mijn zienswijze zit het zo. Je wordt wedergeboren als je Jezus aanneemt als verlosser en je door Hem laat leiden. Echter is dat "worden" een proces. Net als het kind van God worden. Zo lang de zonde nog invloed heeft, ben je het nog niet helemaal. Wanneer de zonde definitief verslagen is, ben je compleet wedergeboren en dat bereiken we hier nog niet, maar wel in het Nieuw Jeruzalem.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het begrip wedergeboorte is denk ik het bekendst uit Joh. 3:3. "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Het is met de theologische invulling van het begrip zo dat de charismatische beweging er op zeker moment een soort punt van onderscheid van heeft gemaakt tov andere christenen, die zouden 'niet wedergeboren' zijn, en de charismaten met hun 'terug-naar-de-Geest' vernieuwing natuurlijk juist wel. Dat is de onaangename associatie die je bedoelt, denk ik - tegen de achtergrond van een kerkscheuring die nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De zonde wordt door een mens nooit definitief verslagen. Het is een constante strijd. Ook bij christenen die menen wedergeboren te zijn en daar status mee willen afdwingen.

 

Maak je geen illusies, ook niet over het wedergeboren zijn of worden. Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.

bewerkt door Thorgrem

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Thorgrem:

 

Maak je geen illusies, ook niet over het wedergeboren zijn of worden. Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.

De illusie is juist dat je denkt dat je de stof alleen bent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Gaitema:

Volgens mijn zienswijze zit het zo. Je wordt wedergeboren als je Jezus aanneemt als verlosser en je door Hem laat leiden. Echter is dat "worden" een proces. Net als het kind van God worden. Zo lang de zonde nog invloed heeft, ben je het nog niet helemaal. Wanneer de zonde definitief verslagen is, ben je compleet wedergeboren en dat bereiken we hier nog niet, maar wel in het Nieuw Jeruzalem.

Dag Gaitema, 

Is het wel mogelijk om in dit leven wedergeboren te worden? Bereiken we de wedergeboorte pas als we het koninkrijk binnengaan, na de wederkomst van Christus? 

In dit leven kunnen we slechts het verlangen naar een toekomstige wedergeboorte uitspreken, door geloof, berouw, ommekeer, doop en onvoorwaardelijk navolgen van Jezus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Hermanos:

Is het wel mogelijk om in dit leven wedergeboren te worden? Bereiken we de wedergeboorte pas als we het koninkrijk binnengaan, na de wederkomst van Christus? 

In dit leven kunnen we slechts het verlangen naar een toekomstige wedergeboorte uitspreken, door geloof, berouw, ommekeer, doop en onvoorwaardelijk navolgen van Jezus.

Als Jezus zegt dat je opnieuw geboren moet worden, zal het een ander leven zijn wat geboren wordt maar wel in dit leven. Er wordt iets geboren wat niet van dit leven is, maar van goddelijke afkomst.

En dat moet groeien.

Er wordt vanuit het Licht tot het Licht gesproken; Gij moet wederom geboren worden.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos:

Dag Gaitema, 

Is het wel mogelijk om in dit leven wedergeboren te worden? Bereiken we de wedergeboorte pas als we het koninkrijk binnengaan, na de wederkomst van Christus? 

In dit leven kunnen we slechts het verlangen naar een toekomstige wedergeboorte uitspreken, door geloof, berouw, ommekeer, doop en onvoorwaardelijk navolgen van Jezus. 

Dat is ook bijna het geen wat ik zeg. Het enige is dat sinds Pinksteren de Heilige Geest wel is uitgestort en dat dit ook verbeeld wordt in de doop. Dat is een soort voorproefje op wat dan komen gaat. We zijn met andere woorden nu een beetje wedergeboren, maar na Jezus' wederkomst ergens pas echt wedergeboren. Wat is eigenlijk het preciese moment? Ik denk wanneer de dood helemaal verslagen is.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Gaitema:

Er zou iets sektarisch en onbijbels zijn aan de term. Ik ben benieuwd naar de bijbelse visies! 😇

Wedergeboorte is een KEUZE: Christus als God en Verlosser aanvaarden. Het proces waarop jij doelt is het vernieuwen van het denken. Dit proces duurt het hele leven. Ofwel: wedergeboorte is een KEUZE, een moment. Het vernieuwen van het denken begint bij de wedergeboorte. Duidelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Gaitema:

Dat is ook bijna het geen wat ik zeg. Het enige is dat sinds Pinksteren de Heilige Geest wel is uitgestort en dat dit ook verbeeld wordt in de doop. Dat is een soort voorproefje op wat dan komen gaat. We zijn met andere woorden nu een beetje wedergeboren, maar na Jezus' wederkomst ergens pas echt wedergeboren. Wat is eigenlijk het preciese moment? Ik denk wanneer de dood helemaal verslagen is.

We worden wedergeboren door water en Geest, ofwel door het doopsel en het ontvangen van de heilige Geest. Daarin sterven en verrijzen wij met Christus en worden we bevrijd van de erfzonde.
Natuurlijk begint dán pas de strijd tegen de persoonlijke zonden en de groei in Gods liefde, net zoals een geboren mens ook nog moet groeien en zich moet ontwikkelen. Maar net zoals een mens geboren moet worden om zich te ontwikkelen, zo moet een mens wedergeboren om vergeving van zonden te ontvangen en met Christus liefdevol verenigd te worden.
Zoals Jezus zegt in Johannes 3, 5-7: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden."

De wedergeboorte is dus een duidelijk aanwijsbaar moment in elk christenleven en het begin van het leven door en met Christus.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei WdG:

Wedergeboorte is een KEUZE: Christus als God en Verlosser aanvaarden. Het proces waarop jij doelt is het vernieuwen van het denken. Dit proces duurt het hele leven. Ofwel: wedergeboorte is een KEUZE, een moment. Het vernieuwen van het denken begint bij de wedergeboorte. Duidelijk?

Ik snap wat je zegt. 

23 minuten geleden zei Robert Frans:

We worden wedergeboren door water en Geest, ofwel door het doopsel en het ontvangen van de heilige Geest. Daarin sterven en verrijzen wij met Christus en worden we bevrijd van de erfzonde.
Natuurlijk begint dán pas de strijd tegen de persoonlijke zonden en de groei in Gods liefde, net zoals een geboren mens ook nog moet groeien en zich moet ontwikkelen. Maar net zoals een mens geboren moet worden om zich te ontwikkelen, zo moet een mens wedergeboren om vergeving van zonden te ontvangen en met Christus liefdevol verenigd te worden.
Zoals Jezus zegt in Johannes 3, 5-7: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan. Wat geboren is uit het vlees is vlees, en wat geboren is uit de Geest is geest. Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden."

De wedergeboorte is dus een duidelijk aanwijsbaar moment in elk christenleven en het begin van het leven door en met Christus.
 

De doop. Ik snap dit ook. Ik denk dat in dit onderwerp het net de context is waarin iets wordt verstaan. Het bekeringsmoment (of doop) wordt wedergeboorte genoemd, waarop je Gods Koninkrijk binnen gaat. Echter ook een bepaald moment na de wederkomst van Jezus is een moment van ingaan in Zijn Koninkrijk. Zou je ook wedergeboorte kunnen noemen. Ik krijg wel de indruk dat Jezus tegen Nicodemus het over het eerste heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Gaitema:

Echter ook een bepaald moment na de wederkomst van Jezus is een moment van ingaan in Zijn Koninkrijk. Zou je ook wedergeboorte kunnen noemen. Ik krijg wel de indruk dat Jezus tegen Nicodemus het over het eerste heeft.

Dat heeft Hij ook. Er is daarna echter géén tweede wedergeboorte, zoals je lijkt te stellen. Na de wedergeboorte ga je immers direct het eeuwige, bovennatuurlijke leven in met Christus. De aardse dood is dan, zolang je natuurlijk met Christus verbonden blijft, enkel een tijdelijke scheiding van lichaam en ziel, die bij de wederkomst weer tenietgedaan wordt.
Het lichaam wordt dan ook verheerlijkt en verlost van de vergankelijkheid en de zonde, zoals de ziel alreeds was bij het doopsel. Daardoor is de strijd tussen vlees en geest beslecht, kun je geen persoonlijke zonden meer begaan en ben je voor eeuwig verzekerd van de volmaakte vereniging met Christus en de aanschouwing Gods.
Wie eenmaal in Christus is, blijft in Christus, ongeacht waar hij of waar Christus is. Je hoeft dus niet nog een wedergeboorte te doorstaan, want je sterft niet meer. Na je doopsel kom je alleen maar meer tot leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Gaitema:

Ik snap wat je zegt. 

De wedergeboorte is dus een moment. Geboorte betekent dat er 'iets' tot leven komt. Dat 'iets' is onze geest. De niet-wedergeboren mens is immers 'geestelijk dood'. De mens heeft verder een ziel en een lichaam. Soms vindt er genezing van ziel en/of lichaam plaats bij de wedergeboorte (denk aan ziektes of trauma's), maar vaak ook niet. In de ziel bevinden zich onze emoties, ons denken, enz. Ons denken verandert niet in een moment. Het veranderen daarvan is een proces: het oude denken moet vervangen worden door het nieuwe denken, geleid door God (Heilige Geest). Hoe? Door Christus-gericht te leven. Echter, de wedergeboorte is het moment waarop we Christus als God en Verlosser aanvaarden. Daarom is gerechtigheid ook een geschenk, waarvoor we niks kunnen doen. Daarom is het belangrijk te erkennen dat Jezus onze Verlosser en God is! En, iemand die wedergeboren is, die WEET het. Neem maar van mij aan, Gaitema, jij bent een wedergeboren kind van God! Ik weet dat jij dat weet!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei WdG:

De wedergeboorte is dus een moment. Geboorte betekent dat er 'iets' tot leven komt. Dat 'iets' is onze geest. De niet-wedergeboren mens is immers 'geestelijk dood'. De mens heeft verder een ziel en een lichaam. Soms vindt er genezing van ziel en/of lichaam plaats bij de wedergeboorte (denk aan ziektes of trauma's), maar vaak ook niet. In de ziel bevinden zich onze emoties, ons denken, enz. Ons denken verandert niet in een moment. Het veranderen daarvan is een proces: het oude denken moet vervangen worden door het nieuwe denken, geleid door God (Heilige Geest). Hoe? Door Christus-gericht te leven. Echter, de wedergeboorte is het moment waarop we Christus als God en Verlosser aanvaarden. Daarom is gerechtigheid ook een geschenk, waarvoor we niks kunnen doen. Daarom is het belangrijk te erkennen dat Jezus onze Verlosser en God is! En, iemand die wedergeboren is, die WEET het. Neem maar van mij aan, Gaitema, jij bent een wedergeboren kind van God! Ik weet dat jij dat weet!

Ik moet denken aan de volgende tekst:

Johannes 1:12:

"Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden."

Ik heb hier eens een preek over gehoord, dat het christen zijn een proces is waarin je een kind van God wordt.  Op andere plaatsen in de bijbel worden we al een kind van God genoemd. Het is maar net wat je wilt benadrukken. Ben je een christen als je Jezus hebt aangenomen of ben je een christen wanneer je bent geworden zoals God jou wil hebben? Het is maar net in welke context je iets bedoeld.

De 7de dag van de  schepping is de Sabbath. Dat verwijst naar de rust die we in God binnen gaan. Dat gebeurde ten eerste met pinksteren, waarin we Gods rust binnen gaan, maar dat gebeurd ook met de wederkomst van Jezus, wanneer we weer zijn rust binnen gaan, omdat dat pas werkelijk het Messiaanse rijk begint :)

Ik ben benieuwd naar Bijbelse ondersteuningen van Hermanos. Misschien dat hij dit kan onderbouwen. :)

Of Desid? Hij kwam aanvankelijk met de uitspraak dat we niet wedergeboren zijn en dat het idee dat wel te zijn sektarisch is. Vanwege zijn uitspraak opende ik het topic.

 

 

4 uur geleden zei Thorgrem:

De zonde wordt door een mens nooit definitief verslagen. Het is een constante strijd. Ook bij christenen die menen wedergeboren te zijn en daar status mee willen afdwingen.

 

Maak je geen illusies, ook niet over het wedergeboren zijn of worden. Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.

Daarom is dit onderwerp denk ik ook goed om te bespreken, want je hebt inderdaad christenen die daardoor menen geheel zondevrij te zijn. Ik heb ze gesproken...

4 uur geleden zei pyro:

Het begrip wedergeboorte is denk ik het bekendst uit Joh. 3:3. "Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Het is met de theologische invulling van het begrip zo dat de charismatische beweging er op zeker moment een soort punt van onderscheid van heeft gemaakt tov andere christenen, die zouden 'niet wedergeboren' zijn, en de charismaten met hun 'terug-naar-de-Geest' vernieuwing natuurlijk juist wel. Dat is de onaangename associatie die je bedoelt, denk ik - tegen de achtergrond van een kerkscheuring die nog niet zo lang geleden heeft plaatsgevonden.

Ik trek het zelf breder tot meer het bekeringsmoment van een ieder, van welke kerk dan ook.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Robert Frans:

Dat heeft Hij ook. Er is daarna echter géén tweede wedergeboorte, zoals je lijkt te stellen. Na de wedergeboorte ga je immers direct het eeuwige, bovennatuurlijke leven in met Christus. De aardse dood is dan, zolang je natuurlijk met Christus verbonden blijft, enkel een tijdelijke scheiding van lichaam en ziel, die bij de wederkomst weer tenietgedaan wordt.
Het lichaam wordt dan ook verheerlijkt en verlost van de vergankelijkheid en de zonde, zoals de ziel alreeds was bij het doopsel. Daardoor is de strijd tussen vlees en geest beslecht, kun je geen persoonlijke zonden meer begaan en ben je voor eeuwig verzekerd van de volmaakte vereniging met Christus en de aanschouwing Gods.
Wie eenmaal in Christus is, blijft in Christus, ongeacht waar hij of waar Christus is. Je hoeft dus niet nog een wedergeboorte te doorstaan, want je sterft niet meer. Na je doopsel kom je alleen maar meer tot leven.

De strijd zit hem er een beetje in dat een wedergeborene niet meer kan zondigen, volgens de bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hermanos:

Hier werd ik dus echt niet goed van, vooral als tongentaal in de strijd wordt gegooid...

Hihihi, Pipipi, dat worden de namen van mijn twee volgende huisdieren. Wat een schertsvertoning weer, het lijkt wel een aflevering van Sesamstraat.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Hermanos:

Hier werd ik dus echt niet goed van, vooral als tongentaal in de strijd wordt gegooid...

Tongentaal heb ik geen verstand van, maar wat heeft dit met mijn vraag te maken? En wat is hier mis mee? We hebben onze dochter ook opgedragen en ze zal later gedoopt worden. Dat lijkt ons prachtig.

Al vind ik overdopen niet nodig.. Mijn vrouw en ik hebben het niet gedaan.

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Gaitema:

Er zou iets sektarisch en onbijbels zijn aan de term. Ik ben benieuwd naar de bijbelse visies! 😇

Ik ga een poging wagen! Jezus zegt tegen Nicodemus dat we wedergeboren worden uit water en Geest. Dit water is niet het doopwater, maar het levende woord van God. Net zoals Jezus uitlegde aan de Samaritaanse vrouw bij de bron. Geloof begint meestal met kennis van de Schrift. Door deze kennis begint onze band met God. We ontwikkelen vertrouwen, komen tot inkeer en tonen in gebed berouw van onze zonden. Vertrouwen en bekering zijn een verzameling van processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze processen leiden uiteindelijk tot de doop. De doop door onderdompeling is een verzoek om een rein geweten. Na de doop ben je geen zondaar meer. Je bent schoongewassen (vergelijk reinigingsvoorschriften Leviticus). Je bent een onvolmaakt mens mens die nog steeds kan zondigen, maar deze zonden worden je niet meer aangerekend mits je OPRECHT berouw toont in gebed. Deze toestand is een spirituele wedergeboorte, die je onderdaan maakt van Jezus' koninkrijk. Daar volgt de fysieke wedergeboorte in een onsterfelijk lichaam. 

Als je na deze wedergeboorte geen inhoud geeft aan je christelijke leven dan ben je niet gered, want hoereerders, dronkaards en overspelers zullen het koninkrijk niet beërven. John Piper zegt: "Eens gered, altijd gered!" Daar ben ik het dus niet mee eens.

Geloof alleen is volgens Jakobus niet genoeg, want Satan gelooft ook in God. Toch wordt hij niet gered. Geloof is wel een onderdeel van het proces dat tot wedergeboorte leidt.

Door de doop tonen we het willen navolgen van Jezus' offerdood en wederopstanding. We geven aan dat we deze wereld niet liefhebben, maar dat we Jezus' koninkrijk en heerschappij verwelkomen.

Okee, begin maar te schieten. Ik heb mijn geestelijke wapenrusting aangetrokken: Valhelm, en kogelvrij vest.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Waar lees je dat?

Het is niet in verband met de doop, maar een zin als: "Wie in Christus zijn kan niet zondigen." Ik heb daarover echter geleerd van een broeder dat je als christen twee autoriteiten kent. Die van Jezus en van Satan. Als je in de autoriteit van Jezus staat, dan zondig je niet. We staan echter ook wel eens in satans autoriteit. Dan zondigen we. Ik heb echter wel moeite met calvinisten die benadrukken dat we door en door zondig zijn.. Zo zie ik dat in mijzelf nu ook weer niet terug. Vanaf het tot geloof komen zie ik dat de autoriteit van Jezus in mijn leven toeneemt en dat van satan afneemt. Dat zie ik als een groeiproces van het "kind worden" en het proces van wedergeboorte. Het is het accelereren van het kindschap Gods van baby naar volwassenheid. Dat hele proces zie ik als een wedergeboorte van "de kinderen van God".

39 minuten geleden zei Hermanos:

Ik ga een poging wagen! Jezus zegt tegen Nicodemus dat we wedergeboren worden uit water en Geest. Dit water is niet het doopwater, maar het levende woord van God. Net zoals Jezus uitlegde aan de Samaritaanse vrouw bij de bron. Geloof begint meestal met kennis van de Schrift. Door deze kennis begint onze band met God. We ontwikkelen vertrouwen, komen tot inkeer en tonen in gebed berouw van onze zonden. Vertrouwen en bekering zijn een verzameling van processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze processen leiden uiteindelijk tot de doop. De doop door onderdompeling is een verzoek om een rein geweten. Na de doop ben je geen zondaar meer. Je bent schoongewassen (vergelijk reinigingsvoorschriften Leviticus). Je bent een onvolmaakt mens mens die nog steeds kan zondigen, maar deze zonden worden je niet meer aangerekend mits je OPRECHT berouw toont in gebed. Deze toestand is een spirituele wedergeboorte, die je onderdaan maakt van Jezus' koninkrijk. Daar volgt de fysieke wedergeboorte in een onsterfelijk lichaam. 

Als je na deze wedergeboorte geen inhoud geeft aan je christelijke leven dan ben je niet gered, want hoereerders, dronkaards en overspelers zullen het koninkrijk niet beërven. John Piper zegt: "Eens gered, altijd gered!" Daar ben ik het dus niet mee eens.

Geloof alleen is volgens Jakobus niet genoeg, want Satan gelooft ook in God. Toch wordt hij niet gered. Geloof is wel een onderdeel van het proces dat tot wedergeboorte leidt.

Door de doop tonen we het willen navolgen van Jezus' offerdood en wederopstanding. We geven aan dat we deze wereld niet liefhebben, maar dat we Jezus' koninkrijk en heerschappij verwelkomen.

Okee, begin maar te schieten. Ik heb mijn geestelijke wapenrusting aangetrokken: Valhelm, en kogelvrij vest.

 

Oké, komt hij dan 😋

Ik geloof zelf dat die spirituele wedergeboorte verloopt zoals ik aan Robert Frans vertelde. In onze nieuwe lichamen zullen we ook een uitermate hoge spirituele niveau krijgen. Een werkelijke ingaan in "Zijn Rust".

Over zondigen betreft: mee eens. Bekering is het begin van een proces. Het draait in wezen niet om die bekering, maar om de kindwording van God.

Niet echt een aanval. Sorry, de duivel tart me vandaag niet zo denk ik 😇

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos:

Door deze kennis begint onze band met God. We ontwikkelen vertrouwen, komen tot inkeer en tonen in gebed berouw van onze zonden. Vertrouwen en bekering zijn een verzameling van processen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze processen leiden uiteindelijk tot de doop. De doop door onderdompeling is een verzoek om een rein geweten. Na de doop ben je geen zondaar meer.

En waar in de Bijbel staat dat iemand die niet gedoopt is door onderdompeling verloren gaat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid