Spring naar bijdragen
Michiel

Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Deze Christen viert helemaal geen feestdagen. Nergens kan ik een dergelijk mandaat vinden in het NT, en ik ervaar het als heerlijk rustig.

Nee maar @Kaasjeskruid. Wat dat betreft kan je dan zo maar een van Jehovah’s Getuigen worden. Er is inderdaad geen enkel mandaat te vinden in het NT voor het vieren van feestdagn, die ook nog eens van heidense oorsprong zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee. Het staat het Christendom vrij om Pasen elke zondag te vieren of welke andere frequentie en welk ander moment ook.

Voor Kerst en Hemelvaart is er geen equivalent in het OT terwijl we op die momenten stil staan bij momenten in de heilsgeschiedenis. En Pinksteren gaat net als Pasen terug op een OT feest, maar het oogsten van christenen is niet seizoensgebonden, dus het moment maakt niet heel veel uit. De gegroeide praktijk bevalt mij goed.

Dan heb je nog OT-feesten die geen breed gedragen christelijke variant hebben. Ik mis ze niet, maar een extra feest op de kalender lijkt me niet verkeerd. Er moet natuurlijk wel een christelijke betekenis aan worden gegeven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Michiel:

Hoort het Christendom niet de feesten van het OT te volgen in plaats van een door haar bedachte kalender en feesten?

Nee, want die feesten vielen onder het Mozaische verbond en die gelde enkel voor de Joden. Christus heeft de Wet vervuld en staan we nu onder de Wet van Christus. Het vieren van de Joodse feestdagen zou een ontkenning hiervan zijn. Het is ook niet vervangen door een ander stelsel. Dat zijn menselijke bedenkselen om heidense volken te kerstenen en tot het ‘Christendom’ te verleiden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Nee maar @Kaasjeskruid. Wat dat betreft kan je dan zo maar een van Jehovah’s Getuigen worden. Er is inderdaad geen enkel mandaat te vinden in het NT voor het vieren van feestdagn, die ook nog eens van heidense oorsprong zijn.

Mochten er Christenen zijn die dit wel willen doen, dan doe ik daar niet moeilijk over. De een hecht er waarde aan en de ander niet. Ik ben iemand die er geen waarde aan hecht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Michiel:

Hoort het Christendom niet de feesten van het OT te volgen in plaats van een door haar bedachte kalender en feesten?

Het meest zinnige wat ik hierover kan opmerken is dat ik meen dat door de joodse feestdagen onder het tapijt te schuiven, je heel wat inhoud mist en voorbijgaat aan het feit dat er een diepgaande reden achter de feesten zit.

De betekenis van feestdagen komt in haar vervulling geheel tot zijn recht en de feesten die nog geen invulling hebben gekregen geven een duidelijk beeld van de toekomst. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Levi:

Het meest zinnige wat ik hierover kan opmerken is dat ik meen dat door de joodse feestdagen onder het tapijt te schuiven, je heel wat inhoud mist en voorbijgaat aan het feit dat er een diepgaande reden achter de feesten zit.

De betekenis van feestdagen komt in haar vervulling geheel tot zijn recht en de feesten die nog geen invulling hebben gekregen geven een duidelijk beeld van de toekomst. 

Al die feesten zijn ingesteld om als verwijzing te dienen naar het grote feest van de dood en opstanding van Jezus Christus. Christenen vinden hun identiteit niet in de joodse cultuur maar in Christus, die alle feesten overbodig maakt wat mij betreft. Elke dag is een feest samen met Hem.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Peter79:

Nee. Het staat het Christendom vrij om Pasen elke zondag te vieren of welke andere frequentie en welk ander moment ook.

Ben jij een christen die niet weet dat de datum van Pasen aan een aantal rekenregels gebonden is? 

11 uur geleden zei Gaitema:

Wat achtergrondkennis zou echter wel helpen Jezus beter te begrijpen. Achtergrondkennis waar weinig over gepreekt wordt.

Ook dat daar weinig over gepreekt wordt is logisch. Jezus is, was en blijft een Jood. Misschien een Jood aan de basis van het christendom, maar toch nog steeds een Jood. Daar hebben we het liever niet over.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mullog:

Ben jij een christen die niet weet dat de datum van Pasen aan een aantal rekenregels gebonden is? 

Ook dat daar weinig over gepreekt wordt is logisch. Jezus is, was en blijft een Jood. Misschien een Jood aan de basis van het christendom, maar toch nog steeds een Jood. Daar hebben we het liever niet over.

Het vieren van Pasen verwijst terug naar het Pascha en dat daar sinds Gregorius(?) rekenregels voor gehanteerd worden is bijzaak. Dan te bedenken dat de Joden nieuwe maan feesten hadden (hebben?). Voor Kerst is inderdaad geen Joods equivalent feest aan te wijzen, hoewel in overdrachtelijke zin een vergelijking met het Loofhuttenfeest te maken is

Niets mis met de Joodse oorsprong want de heidenen worden op dezelfde stam geënt samen met de Joden. Dat een zekere afstand tot de Joden bestaat is waar en is waarschijnlijk een overreactie op het gedrag van Judaïsten in de eerste eeuwen na Christus die alle joodse wetten aan de christenen wilden opleggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Mullog:

Ben jij een christen die niet weet dat de datum van Pasen aan een aantal rekenregels gebonden is?

Ik ben een christen die op zondag samenkomt met andere christenen, omdat Christus op die dag is opgestaan. Dat christenen Goede vrijdag geen Pasen noemen, terwijl toen het Paaslam werd geslacht, maar Eerste Paasdag op zondag vieren lijkt me ook een teken aan de wand. Christenen vieren het avondmaal - de herinnering aan het laatste avondmaal bij het Pascha en het vooruitkijken naar het hemelse feest - in het bijzonder op zondag (maar andere dagen kan ook).

Jij verwijst naar de regels van het kerkelijk jaar. Die kalender wordt door de topicstarter m.i. ter discussie gesteld. Ik ben lid van een kerk die het kerkelijk jaar vrij losjes gebruikt. Ik acht me daar dus niet aan gebonden. Vanuit onze maatschappij waarin de christelijke feestdagen ook vrije dagen zijn, is het logisch om daarvoor regels te blijven hanteren. Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest dat los  van de kerkelijke kalender elke zondag  - liefst elke dag - wordt gevierd.

De stelling van de topicstarter, zeker zonder argumenten, vind ik persoonlijk, als christen, onzinnig en lijkt vooral bedoeld om even wat discussie los te maken en dat is gelukt.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Gaitema:

Wat achtergrondkennis zou echter wel helpen Jezus beter te begrijpen. Achtergrondkennis waar weinig over gepreekt wordt.

Nou, om dan maar een voorbeeldje te geven kan ik even terug grijpen op wat ik hier

schreef. Dit betreft de feestdag van Jom Kippoer, ofwel de grote verzoendag. Dit is een van de heilige dagen die in het najaar vallen, maar in het begin van het jaar kennen we ook een aantal grote feestdagen en zoals je zal zien, zijn alle feestdagen aan elkaar gelieerd. 

Met betrekking tot Jom Kippoer schreef ik wat dingen die ik verder niet uitgewerkt heb, maar geloof me: alles van beresjiet, ofwel genesis, komt in de geschiedenis van Jesjoea aan de orde. 

Jom Kipoer is met het vergeven van de zonden en het offer van het bokje zonder enig gebrek natuurlijk inherent aan het christelijke paasfeest. In de eerste maand, Nisan, die in het voorjaar valt ongeveer in april, vieren we (joden) eerst pesach. Dat is het feest van de uittocht uit Egypte. In het christendom wordt dit gelieerd aan de opstanding van Jesjoea, wat iedereen het paasfeest noemt. Echter, dat is niet correct. De eerste dag na de sjabbat na pesach, is het feest van het aanbieden van het begin van de nieuwe vruchten en graan. En terwijl we in de zeven dagen daarvoor alleen maar ongerezen brood (matsa) mochten eten, is dit de eerste dag dat er een nieuw brood (waarvan het deeg vermengd is met olie), samen met een wijnoffer, aan de Eeuwige wordt aangeboden. Jesjoea noemt zichzelf het brood van het leven, en hij wordt de gezalfde genoemd (olie), en zegt tegen zijn leerlingen tijdens zijn laatste (seider)maaltijd dat hij niet meer van de vrucht van de druif zal nemen totdat alle dingen nieuw gemaakt zijn. Waar kennen we de tekst van: nemen van de vrucht? Uit de tuin in Eden, dus ook hier weer een link naar het begin van alle dingen. En waarom? Omdat nu alle dingen nieuw beginnen. Jesjoea wordt ook wel de eersteling uit de doden genoemd. En dit joodse feest laat zien waarom: hij is nu in het begin van de nieuwe week, in de eerste maand, dus het begin van het jaar als eersteling van alle vruchten, als het nieuwe brood van het leven, aangeboden aan de Eeuwige. Als je over vruchten praat, denk je aan bomen. En zoals de vrucht van een levende boom in de tuin in Eden de dood in de wereld bracht, brengt nu de vrucht van de dode boom op golgotha leven. 

En als je kijkt naar wat de wet zegt over vruchtbomen, dan lees je dat de Eeuwige ons de opdracht geeft om de vruchten de eerste drie jaar niet te oogsten. Pas in het vierde jaar mogen ze geoogst worden en moeten ze als eerstelingen aan de Eeuwige gewijd worden en pas in het jaar daarna mag men ervan nemen. Door de eerstelingen aan de Eeuwige te offeren, zijn alle vruchten geheiligd. De eerstelingen staan symbool voor allemaal. 

Jesjoea, heeft 3 jaar het evangelie verkondigt en in het 4e jaar sterft hij en is de eersteling uit de doden. Hoe lang was hij in het graf? 3 dagen. En hoe lang heeft hij op aarde doorgebracht op aarde voordat hij zijn eigenlijke werk begon? Dat was 30 jaar. Dus de vruchten die aan de Eeuwige gewijd zijn, komen altijd in het 4e tijdsdeel. 

In de profeten, maar ook door Jesjoea zelf, wordt Israel vergeleken met een vijgenboom. De oorsprong van het joodse volk begint bij Avraham. 

De vijgenboom kent twee bloeiperiodes. De eerste valt in het voorjaar, rond de maand mei/juni. De joodse wet schrijft voor dat vanaf de dag van het aanbieden van het nieuwe brood van de nieuwe oogst, zeven weken gerekend moeten worden en dat op de 50e dag feest moet worden gevierd, sjevoe-ot. Dit wordt ook wel het wekenfeest genoemd, maar christenen kennen dit onder de naam pinksteren. 

Dit is het feest van het oogstseizoen waarbij wederom eerstelingen aan de Eeuwige worden aangeboden, meer specifiek staat er dat er onder meer nu twee broden, zeven eenjarige rammen en twee volwassen rammen moeten worden geofferd. Ik neem aan dat iedereen de christelijke invulling van dit feest kent. Het zijn nu de samengekomen 120 leerlingen die het geluid als van een geweldig gedreven wind horen en beginnen te spreken in vreemde talen. Dit zijn de joodse leerlingen, de eerste vruchten van de vijgenboom (terwijl sinds Avraham 3000 jaar zijn verstreken, en nu breekt het 4e tijdsdeel aan) die aan de Eeuwige worden gewijd. Dat zij in allerlei talen spreken, laat zien dat zij symbool staan voor alle volken op aarde, die vanaf nu letterlijk de vruchten van het joodse volk kunnen plukken. Omdat nu de eerstelingen aan de Eeuwige gewijd zijn, zijn alle volken heilig. Het Hebreeuws zegt letterlijk over de vruchten van de eerste drie jaar die niet geplukt mogen worden, dat zij `onbesneden` zijn. Pas nadat de vruchten in het 4e jaar aan de Eeuwige zijn aangeboden, zijn alle vruchten heilig. En zo zijn ook na pinksteren de andere volken geheiligd, of zoals de profeten zeggen ´besneden aan het hart´. Dat wordt gesymboliseerd door de twee broden: jood en heiden samen. 

De vijgenboom heeft wat eigenaardige kenmerken. Zo zijn deze eerste vruchten altijd maar weinig in getal, maar de paar vruchten die er zijn, zijn wel de grootste die je ooit gezien hebt. Ook is de bloeiperiode van korte duur en stopt deze plotseling. Doordat de vruchten zo groot zijn vallen ze snel van de boom. En daarna verdort de vijgenboom, terwijl voor de andere vruchtbomen en gewassen de zomer in volle gang is. Pas aan het eind daarvan, in het najaar (wanneer we volgens de joodse kalender de belangrijkste feestdagen vieren), komt de vijgenboom tot volle bloei. 

Vergelijk dit met wat er gebeurde: de eerste joodse volgelingen van Jesjoea was niet het volledige volk, maar het waren maar een paar enkelingen. Maar het waren wel dé grote namen, de reuzen van het christelijke geloof. Aan hun brieven en evangeliebeschrijvingen houdt de hele christenheid zich vast. Het zijn de grote namen uit de eerste periode. Maar zo snel als ze opkomen, verdwijnen ze ook weer. Door vervolging eindigt hun leven vaak plotseling en voortijdig. 

De twee volwassen rammen staan volgens mij symbool voor de twee maal duizend jaar die na deze eerste bloeiperiode zullen volgen. De zeven eenjarige rammen laten zien dat deze periode van tweeduizend jaar onder te verdelen valt in zeven delen - denk bijvoorbeeld aan de brieven die Johannes in het boek Openbaring moest schrijven aan de zeven gemeenten en die symbolisch ieder een tijdsdeel van de tweeduizend jaar kunnen symboliseren (en zoals er zeven weken geteld moesten worden), waarna dan toch eindelijk de feesten die gepland staan voor het najaar, en die in het jodendom gelden als de `hoge feestdagen`, zullen aanbreken. Die feestdagen beginnen met het geschal van de ramshoorn (wellicht vanuit het Grieks vertaald als bazuingeschal?) en laten naar ik meen een beeld van de toekomst zien. Deze feestdagen moeten hun vervulling nog vinden als de tweeduizend jaar voorbij zijn. Ook Paulus vergelijkt volken met bomen. Zo spreekt hij over de olijfboom en hoe christenen delen in dezelfde wortel. De waarschuwing dat men zich niet boven de natuurlijke takken moet verheffen én het feit dat ALLE takken in dezelfde stam delen wordt terzijde geschoven en we zien dat terwijl de christenen zich nu losmaken van het jodendom, de eerste apostelen en reuzen en grote namen verdwijnen en dat ook de manifestatie van de geest verdwijnt. Waar in de eerste periode de geest niet alleen in het verstand van de mensen werkte, maar ook fysiek mensen genas en ´zonen en dochters´ liet profeteren, verdween dit uiteindelijk helemaal. En uiteindelijk hebben we er allemaal onder geleden. Het jodendom heeft fysiek geleden onder het verlies van haar christelijke broer en het christendom heeft geestelijk geleden onder het verlies van haar joodse broer. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Want na tweeduizend jaar gescheiden te zijn geweest, zie je binnen iedere denominatie van het christendom liefde ontstaan voor de joden. Joodse rabbijnen wordt gevraagd lezingen te geven in christelijke gemeenschappen, christenen verlangen terug naar de (joodse) oorsprong van het christendom en daarmee naar de joodse grondbeginselen en andersom bekeren joden zich tot het christendom. En - voor wie nu denkt: zo hoort het, joden moeten zich bekeren - heb ik slecht nieuws. Het omgekeerde proces voltrekt zich namelijk ook. Er zijn buitengewoon veel christenen die van oorsprong joods zijn, en die terugkeren tot het jodendom (waarbij ik wel wil opmerken dat mij niet bekend is of ze daarbij ook Jesjoea niet meer als messiach zien). Een jaar geleden leerde ik een jongen kennen die nu lid is van mijn synagoge en die mij uitgebreid verteld heeft over dromen die hij heeft gehad die hem hebben laten terugkeren tot het jodendom. Jesjoea zei in dit verband: let op de vijgenboom. Zodra u zijn takken ziet opbloeien weet u dat de komst van de messiach nabij is (vrij geïnterpreteerd). 

Nu heb ik alweer wat dingen opgeschreven die zo als eerste in mij opkwamen, maar ook hier geldt dat er nog heel veel details zijn (regen, vegetatie, profetieën van Jesaja, wetteksten, de mantel van Elia en ga maar door) die allemaal gelinkt kunnen worden en hun betekenis en invulling vinden in dit ene feest. Het is bijna te veel om op te noemen en het toont aan dat christenen die menen dat hun religie niks met jodendom te maken heeft wellicht nog een grote verassing te wachten staat wanneer de vijgenboom tot bloei komt en wanneer jodendom en christendom weer samengaan en de daarbij behorende zegeningen weer terugkeren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Levi:

Het is bijna te veel om op te noemen en het toont aan dat christenen die menen dat hun religie niks met jodendom te maken heeft wellicht nog een grote verassing te wachten staat wanneer de vijgenboom tot bloei komt en wanneer jodendom en christendom weer samengaan en de daarbij behorende zegeningen weer terugkeren. 

Op een anachronistische wijze Talmud met Nieuw Testamentische concepten en woorden mixen tot een nieuw soort van religie wat jij durft te benoemen als een bloeiende vijgenboom, zal slechts een charade opleveren van beiden en zowel jood als kerkganger in verwarring brengen... Deze boom zal omgehouwen worden en verdwijnen in de brandende oven wegens zijn elitaire illusies en denkbeeldige inzichten en superioriteitsgevoelens die slechts een door de mens bedachte spiritualiteit oplevert en dus in directe oppositie staat met het Levende Woord van God.

De kerk is uniek, die boom van jou is ten dode opgeschreven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Hermanos:

Ik krijg een Statenbijbel van sinterklaas en een chocolade letter H. Verheug me op allebei!

Zo dat is wel een hele christelijke Sint, oh ja hij is Rooms-katholiek. Kijk maar uit dat hij niet de Willibrord vertaling in je schoen stopt. 8-)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Peter79:

De stelling van de topicstarter, zeker zonder argumenten, vind ik persoonlijk, als christen, onzinnig en lijkt vooral bedoeld om even wat discussie los te maken en dat is gelukt.

Daar is een forum voor bedoelt. Discussie met elkaar voeren over een onderwerp.

Waarom vind jij het onzinnig om de feesten vanuit de Schrift aan ons gegeven niet te vieren? Heeft Jezus niet zelf gezegd dat geen letter van de wet zal worden afgedaan? Dan is het logische vervolg dat wij die feesten ook nu moeten aanhouden. De eerste christenen zijn van Joodse origine, zij hielden zich aan de wetten en geboden. Als we op dezelfde boom geëent zijn is er toch geen reden om daar vanaf te stappen?

2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Op een anachronistische wijze Talmud met Nieuw Testamentische concepten en woorden mixen tot een nieuw soort van religie wat jij durft te benoemen als een bloeiende vijgenboom, zal slechts een charade opleveren van beiden en zowel jood als kerkganger in verwarring brengen... Deze boom zal omgehouwen worden en verdwijnen in de brandende oven wegens zijn elitaire illusies en denkbeeldige inzichten en superioriteitsgevoelens die slechts een door de mens bedachte spiritualiteit oplevert en dus in directe oppositie staat met het Levende Woord van God.

De kerk is uniek, die boom van jou is ten dode opgeschreven.

Waarop is 'de kerk' gebouwd volgens jou? Het Nieuwe Testament kan alleen bestaan op basis van het oude testament. Zonder oud geen nieuw. En ook vanuit de eerste eeuw weten we dat christenen zich aan de wetten van het OT trachten te houden. Lees jij alleen het nieuwe testament en laat je het oude testament buiten beschouwing?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Michiel:
3 uur geleden zei Peter79:

De stelling van de topicstarter, zeker zonder argumenten, vind ik persoonlijk, als christen, onzinnig en lijkt vooral bedoeld om even wat discussie los te maken en dat is gelukt.

Daar is een forum voor bedoelt. Discussie met elkaar voeren over een onderwerp.

Waarom vind jij het onzinnig om de feesten vanuit de Schrift aan ons gegeven niet te vieren? Heeft Jezus niet zelf gezegd dat geen letter van de wet zal worden afgedaan? Dan is het logische vervolg dat wij die feesten ook nu moeten aanhouden. De eerste christenen zijn van Joodse origine, zij hielden zich aan de wetten en geboden. Als we op dezelfde boom geëent zijn is er toch geen reden om daar vanaf te stappen?

Als jij het hebt over dat Jezus geen letter van de wet heeft afgedaan, dan zal je je tot het Jodendom moeten bekeren.

Voor een christen is dat een vreemde positie, maar het geeft inderdaad discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Michiel:

Waarop is 'de kerk' gebouwd volgens jou?

De kerk bestaat nog niet in het OT en vindt haar begin in het NT:

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. (Mat.16:18, SV)

Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. (Ef.2:20-22, SV)

1 uur geleden zei Michiel:

Lees jij alleen het nieuwe testament en laat je het oude testament buiten beschouwing?

Voor wat de geloofsleer betreft lees ik enkel het NT. Daarmee zeg ik niet dat ik geen waarde hecht aan het OT, de continuïteit is overduidelijk. En wat mij betreft is het bestaan van de Joden een evident teken van het bestaan van God.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Op een anachronistische wijze Talmud met Nieuw Testamentische concepten en woorden mixen tot een nieuw soort van religie wat jij durft te benoemen als een bloeiende vijgenboom, zal slechts een charade opleveren van beiden en zowel jood als kerkganger in verwarring brengen... Deze boom zal omgehouwen worden en verdwijnen in de brandende oven wegens zijn elitaire illusies en denkbeeldige inzichten en superioriteitsgevoelens die slechts een door de mens bedachte spiritualiteit oplevert en dus in directe oppositie staat met het Levende Woord van God.

De kerk is uniek, die boom van jou is ten dode opgeschreven.

Werkelijk, wat ben je oppervlakkig. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Michiel:

Waarom vind jij het onzinnig om de feesten vanuit de Schrift aan ons gegeven niet te vieren?

Aan ons, of aan het joodse volk? Aan ons zijn de kerkelijke feestdagen gegeven en die vieren wij daarom ook elk jaar: Kerst, het Paastriduum, Hemelvaart, Pinksteren en nog veel meer belangrijke feesten. Zouden ze ons niet gegeven zijn, dan zouden we ze nu ook niet vieren.
In principe vieren we natuurlijk tijdens elke eucharistieviering de dood en opstanding van Christus, in het bijzonder op zondag, maar op deze feesten gedenken we in het bijzonder de belangrijkse heilsdaden van Jezus.

De joodse feesten zijn gebonden aan het oudtestamentische priesterschap, dat een voorafschaduwing was van het eeuwige priesterschap van Christus. Bij deze feesten hoorden onder meer verschillende dieren- en meeloffers in een specifiek aangewezen tempel en ze konden alleen ten volle gevierd worden door besneden joden.
Die tempel is er niet meer, de joden zelf brengen daarom ook geen offers meer en hebben in plaats daarvan verschillende rabbijnse tradities rondom de feesten ontwikkelt met speciale voedselvoorschriften, rituelen, gezangen, noem maar op.

Al eeuwenlang, vanaf vrij vroeg in de kerkgeschiedenis, vieren we onze feesten. Ook de protestanten blijven de belangrijkste feesten gewoon vieren op de vastgestelde data. Alleen veel oosters-orthodoxe kerken vieren sommige feesten op andere data, maar de feesten zijn dezelfde.
Wanneer iemand dus nu ineens zegt dat al die feesten onnodig of zelfs onchristelijk zouden zijn, gebaseerd op een wel heel erg scrupuleuze lezing van de Schrift, dan ontkent diegene een enorm groot stuk geschiedenis en traditie en zo ook Gods voorzienigheid hierin door de eeuwen heen.

Het kerkelijk jaar volgt de seizoenen van het jaar: zij is elk jaar vertrouwd, maar ook elk jaar weer nieuw, anders. Dit ritme van afwisseling en herhaling, dat je ook in elke mis tegenkomt, doet ons al enigszins de tijdloosheid en dus de goddelijke eeuwigheid ervaren.
Het wisselt af, omdat elke kerkelijke tijd (adventstijd, veertigdagentijd, paastijd, tijd door het jaar) haar eigen karakter en sfeer kent en elk feest ook haar unieke heilsboodschap uitdraagt in de wereld. En het is vertrouwd, omdat we altijd dezelfde Christus verkondigen en zijn heilsdaden eindeloos zullen blijven gedenken en verkondigen, jaar in jaar uit.

Hebben we de feesten nodig? Technisch gezien hebben we niets anders nodig dan eten, drinken, onderdak en voortplanting. Maar daar leeft de mens niet alleen van. Zij heeft ook schoonheid, cultuur, opvoeding, ontwikkeling en verhalen nodig om zich te ontwikkelen, om nader tot Christus en tot elkaar te komen.
De feesten helpen haar daarbij en herhalen zo steeds de heilsdaden van Christus. Wie zijn wij om na zoveel eeuwen mystieke en spirituele ervaring van onze voorvaderen, zowel ons gegeven door Schrift, geloofstraditie én de natuur zelf en zelfs ook op unieke wijzen gekend in vele andere religies en levensbeschouwingen, ineens te zeggen dat wij wel zonder kunnen, dat wij boven hen zouden staan hierin?
Wat is een jaar zonder de verrukking van de lente, de uitbundigheid van de zomer, de melancholie van de herfst en de stilte van de winter? Wat is een jaar zonder de verwachting van de advent, de saamhorigheid van Kerst, de soberheid van de vasten, de plechtigheid van de Goede Week en de vreugde van Pasen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Dat mag jij vinden hoor, ieder zo zijn waarheid. Heb je misschien jicht in de heupen?

Nee, als je die profetie van de Heer hebt gekregen, gaat het over iemand anders. Ik heb wel last van mijn bovenbenen, maar dat zijn verkrampte spieren door mijn werk :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Gaitema:

Nee, als je die profetie van de Heer hebt gekregen, gaat het over iemand anders. Ik heb wel last van mijn bovenbenen, maar dat zijn verkrampte spieren door mijn werk :)

Niet bepaald, maar je begint weer wat wild om je heen te slaan en reacties af te dwingen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid