Spring naar bijdragen
Michiel

Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Kelderworm:

Hopelijk bedoel je Yeshua Zijn opstanding uit de dood, daarover verblijden we ons, NIET over Zijn dood.........

Dat vloeit er natuurlijk uit voort, het is geen viering maar een gedachtenis. Maar het gaat om de gedachtenis over Zijn dood. Lucas 22:19

Hij nam ook een brood en sprak een dankgebed uit. Daarna brak hij het, gaf het aan hen en zei: ‘Dit betekent mijn lichaam, dat voor jullie gegeven zal worden. Blijf dit doen om mij te gedenken.’

Na de maaltijd deed hij hetzelfde met de beker en zei: ‘Deze beker betekent het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat voor jullie vergoten zal worden.

Telkens als je het avondmaal 'viert' gedenk je het offer wat Jezus heeft gebracht.

Ja we gedenken ZIjn Kruisoffer (we vieren niet Zijn dood).
De 3 dagen in het graf was een tussenstap alvorens Hij opstond uit de dood, hetgeen we vieren.
We vieren dat Yeshua de zonde en daarmee de dood overwonnen heeft, want zonde lijdt tot de dood.

Merk op dat het avondmaal vieren op de wijze zoals in veel christelijke kerkgenootschappen (en JG?) gebeurd zondig is; namelijk er allerlei zelfbedachte voorwaarden aan hangen, die door Yeshua NIET gegeven zijn. Dan nog beter thuis met geliefden en medegelovigen het avondmaal vieren buiten de kerkgenootschap.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei sjako:

Het klinkt misschien raar, maar de christenen die in de eerste twee eeuwen na Christus leefden, kenden kerst niet

Als je zo begint weet ik er nog wel een paar:

  • Ze hadden nog geen weet van de erfzonde
  • De triniteit moest nog bedacht worden
  • Voetwassen was nog een van de sacramenten
  • De wederopstanding was nog niet overal doorgedrongen
  • Besnijdenis was nog een punt van discussie
  • Martelaarschap bezorgde je rechtstreeks een plek in de hemel
  • Het celibaat was nog geen wet
  • ...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Kelderworm:

Maar OF dat betekent dat we als christen geen feest mogen vieren om Zijn geboorte te herdenken, dat betwijfel ik.

Ik niet. De eerste Christenen vierden geen verjaardagen en dan zeker niet van Jezus omdat dit een heidense gewoonte was. 

Het klinkt misschien raar, maar de christenen die in de eerste twee eeuwen na Christus leefden, kenden kerst niet. Ze waren er fel op tegen om de geboortedag van hun Verlosser te gedenken. Iemands verjaardag vieren deden alleen de Romeinen en die waren toen nog voor het merendeel 'heiden'. Daarom was zo'n feest voor de eerste generaties christenen taboe. Conform de vaststelling van kerkvader Origines (geboren 185): ,,Ik vind nergens in de Schriften een man die zijn verjaardag vierde en rechtvaardig was''. (Bron: Trouw)

Graag een Schriftuurlijke bron en zeker niet Trouw, pppfffff dat de eerste Christenen vierden geen verjaardagen en dan zeker niet van Jezus omdat dit een heidense gewoonte was. Lijkt mij weinig mis met G'd te danken dat Hij je weer een jaartje ouder heeft laten worden in gezondheid en dat vervolgens te vieren.

Je neemt de beginnende kerk als maatstaaf, maar wanneer ik die maatstaaf langs de JG leg als machtsinstituut, dan zijn er immers ook heel veel zaken incorrect bij de JG.

De hele menselijke poging om ZIjn Gemeente als mens vorm te geven en een organisatie voor te bouwen is onbijbels.
Kleine huisgemeentes waar niemand voorganger is en waar een ieder zich laat leiden door de Heilige Geest in lijn met de aanwijzingen van Paulus.
Ziet er chaotisch uit vergeleken de reguliere kerkgenootschappen waarin alles strak is geregeld en vastgelegd.
Maar in eerste geval kan de Heilige Geest werken, in het tweede geval nauwlijks meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kelderworm:

Ja we gedenken ZIjn Kruisoffer (we vieren niet Zijn dood).

Zo zou je het ook kunnen zeggen.

17 minuten geleden zei Kelderworm:

De 3 dagen in het graf was een tussenstap alvorens Hij opstond uit de dood, hetgeen we vieren.

De meeste Christenen vieren dat met Pasen, maar ook dit feest heeft weer heidense wortels. Dankzij zijn zoenoffer kunnen wij straks eeuwig leven krijgen. Iets waar we eeuwig dankbaar voor moeten zijn.

13 minuten geleden zei Kelderworm:

Graag een Schriftuurlijke bron en zeker niet Trouw,

Zal voor je kijken, maar het is algemeen bekend. 

21 minuten geleden zei Kelderworm:

Merk op dat het avondmaal vieren op de wijze zoals in veel christelijke kerkgenootschappen (en JG?) gebeurd zondig is; namelijk er allerlei zelfbedachte voorwaarden aan hangen, die door Yeshua NIET gegeven zijn. Dan nog beter thuis met geliefden en medegelovigen het avondmaal vieren buiten de kerkgenootschap.

Wij vieren het één maal per jaar. Hij sloot toen met zijn volgelingen een verbond voor een koninkrijk. Het is dus een verbond tussen de gezalfden en Jezus. Enkel de gezalfden gebruiken bij ons de symbolen, maar we gaan nu een beetje teveel of-topic.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:
21 minuten geleden zei Kelderworm:

De 3 dagen in het graf was een tussenstap alvorens Hij opstond uit de dood, hetgeen we vieren.

De meeste Christenen vieren dat met Pasen, maar ook dit feest heeft weer heidense wortels. Dankzij zijn zoenoffer kunnen wij straks eeuwig leven krijgen. Iets waar we eeuwig dankbaar voor moeten zijn.

Het Zoenoffer is toch de kruisiging en de dood waaruit Hij opstond?
Doordat Yeshua de hele Joodse Wet van G'd vervuld heeft en zondeloos stierf voor de zonden van de Joden, geeft G'd ONS Genade in Hem.
Genade die de Deur naar het Eeuwige Leven opent.

Want wanneer Yeshua niet de hele Joodse Wet van G'd had vervuld dan was Hij ook zondig geweest en had Hij niet kunnen opstaan uit de dood en was de zonde niet verslagen.

7 minuten geleden zei sjako:
25 minuten geleden zei Kelderworm:

De 3 dagen in het graf was een tussenstap alvorens Hij opstond uit de dood, hetgeen we vieren.

De meeste Christenen vieren dat met Pasen, maar ook dit feest heeft weer heidense wortels. Dankzij zijn zoenoffer kunnen wij straks eeuwig leven krijgen. Iets waar we eeuwig dankbaar voor moeten zijn. 

De opstanding uit de dood die Yeshua vrijwillig en in opdracht van Zijn Vader G'd aanging omwille van de Genade, is toch de KERN van het evangelie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kelderworm:

Want wanneer Yeshua niet de hele Joodse Wet van G'd had vervuld dan was Hij ook zondig geweest en had Hij niet kunnen opstaan uit de dood en was de zonde niet verslagen.

Precies, helemaal eens.

9 minuten geleden zei Kelderworm:

De opstanding uit de dood die Yeshua vrijwillig en in opdracht van Zijn Vader G'd aanging omwille van de Genade, is toch de KERN van het evangelie?

Zo zou je dat idd kunnen zeggen. Zonder de dood en opstanding van Jezus hadden wij geen toekomst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Kelderworm:

Het Zoenoffer is toch de kruisiging en de dood waaruit Hij opstond?
Doordat Yeshua de hele Joodse Wet van G'd vervuld heeft en zondeloos stierf voor de zonden van de Joden, geeft G'd ONS Genade in Hem.
Genade die de Deur naar het Eeuwige Leven opent.

Want wanneer Yeshua niet de hele Joodse Wet van G'd had vervuld dan was Hij ook zondig geweest en had Hij niet kunnen opstaan uit de dood en was de zonde niet verslagen.

En het kringetje is weer rond, zolang een ieder Bijbelse begrippen en of woorden invult naar zijn huidge dominatie theorie/uitleg. dan blijf je verschillende antwoorden krijgen.

Waarom christenen de Bijbelse feesten niet vieren ? => omdat iedereen zegt Jezus te volgen maar weinige het werkelijk doen, omdat iedereen wel zegt Jezus te geloven maar weinigen dat laten zien.

Zo blijf je ronddraaien in circels van je religie terwijl Jezus/Yeshua keer op keer zegt dat Hij alleen doet of zegt wat de Vader doet of zegt, dus hoe kan Hij dan vervolgens alles tot niets reduceren? Voordat Hij stierf gaf Hij opdracht om iedereen te doen bekeren bekeren tot wat? Christendom? dat bestond nog niet, Teshuva wat vertaald is als bekering is niet 'je hartje aan Jezus geven' het is terug gaan naar de oude paden, terug naar de Totah het Woord, dat is horen en doen. 

Dat was de opdracht van Elia en dat heeft hij gedaan voor de komst van JEsus /Yeshua!

 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

bewerkt door Raymond B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Raymond B:

Christendom? dat bestond nog niet,

Dat werd idd anders genoemd. Handelingen 9:2 geeft aan dat het De Weg heette. en vroeg hem om brieven voor de synagogen in Damaskus, zodat hij alle aanhangers van De Weg die hij aantrof — mannen en vrouwen — in boeien kon slaan en naar Jeruzalem kon brengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 29-11-2018 om 21:48 zei Michiel:

Hoort het Christendom niet de feesten van het OT te volgen in plaats van een door haar bedachte kalender en feesten?

De titel van dit topic luidt:

Citaat

Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

Ik ken wel degelijk Christenen die feesten vieren uit het OT! Overigens kunnen veel feesten om verschillende redenen wel of niet gevierd worden. Een goede vriend (toevallig een Jehovah's getuige) viert enkele feesten wel, zelfs de verjaardag van zijn dochters. Het is een strijdpunt in hun club, maar, m.i. leert de Bijbel ons iets in Romeinen 14:

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden .... De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Ofwel: het mag geen twistpunt zijn. Wil iemand feesten uit het OT vieren? Of juist niet? Viert iemand een verjaardag, of juist niet? Viert iemand Kerst, of juist niet? Laat hem of haar. Er is geen enkele Bijbelse grond om een feest wel of niet te vieren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Raymond B:

En het kringetje is weer rond, zolang een ieder Bijbelse begrippen en of woorden invult naar zijn huidge dominatie theorie/uitleg. dan blijf je verschillende antwoorden krijgen.

Waarom christenen de Bijbelse feesten niet vieren ? => omdat iedereen zegt Jezus te volgen maar weinige het werkelijk doen, omdat iedereen wel zegt Jezus te geloven maar weinigen dat laten zien. 

Zo blijf je ronddraaien in circels van je religie terwijl Jezus/Yeshua keer op keer zegt dat Hij alleen doet of zegt wat de Vader doet of zegt, dus hoe kan Hij dan vervolgens alles tot niets reduceren? Voordat Hij stierf gaf Hij opdracht om iedereen te doen bekeren bekeren tot wat? Christendom? dat bestond nog niet, Teshuva wat vertaald is als bekering is niet 'je hartje aan Jezus geven' het is terug gaan naar de oude paden, terug naar de Totah het Woord, dat is horen en doen. 

Dat was de opdracht van Elia en dat heeft hij gedaan voor de komst van JEsus /Yeshua!

 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.

47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven?

Eens met hetgeen je schrijft, wel met de kanttekening erbij dat Yeshua Zich bezighield met het volk Israel.
Derhalve verwees Hij veelvuldig naar de Schrift (toen nog het OT) en zegt Yeshua veelvuldig wie geloofd in Hem die Mij gezonden heeft. G'd dus.

In tegenstelling wat veel christenen onder ons leren heeft Yeshua niet de Joodse Wet van G'd veranderd, maar juist aangetoond hoe deze werkt en het volledig uitgevoerd.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:

Dat is idd niet de bedoeling.

Gelukkig leven we in een vrij land, waarin mensen gewoon verjaardagen of feesten mogen vieren. Ook Jehovah's getuigen mogen en doen dat. Dat het volgens sommigen "officieel" niet mag, staat daar los van. De Bijbel verbiedt nergens het vieren van verjaardagen of feesten! God heeft Zelf feesten ingesteld! Ook toen God op aarde wandelde heeft Hij gebruiken ingesteld die we gewoon mogen vieren. Het feit dat God als Mens geboren is, wordt ieder jaar door miljarden mensen gevierd. Ook jij mag dat vieren, het hoeft niet, het mag.

Voor mij is het iedere dag kerst, pasen en pinksteren. Desondanks heb ik er totaal geen enkele moeite mee als mensen eenmaal per jaar vieren dat God Mens geworden is (Jezus), dat God de dood overwonnen heeft. En zo is er ook totaal niks verkeerds aan om verjaardagen te vieren. Je mag een persoonlijke voorkeur hebben. Je kunt niet blijven volhouden dat het "niet de bedoeling" is. Volgens jou is het niet de bedoeling. Die vrijheid heb je.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei WdG:

De Bijbel verbiedt nergens het vieren van verjaardagen of feesten!

Jazeker wel. Waarom denk je dat de eerste Christenen geen verjaardagen vierden? Het hangt er vanaf wat voor feesten je viert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Jazeker wel. Waarom denk je dat de eerste Christenen geen verjaardagen vierden? Het hangt er vanaf wat voor feesten je viert.

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Overigens respecteer ik het wanneer jij geen feesten viert. Besef echter dat er mensen zijn die wel aandacht geven aan bepaalde dagen. Ook Jehovah's getuigen doen dat. Ik besef dat het een heikel punt is, omdat het in gaat tegen de officiele leer van het genootschap. Daarom zullen de meeste Jehovah's getuigen ook niet zo snel toegeven dat ze iets vieren. Misschien vier jij ook wel eens iets, sjako? Dat weet ik natuurlijk niet. Ik begrijp in ieder geval dat je een officieel standpunt moet blijven verdedingen, maar, het heeft NIKS met de Bijbel te maken!

Toen God 2000 jaar geleden op aarde wandelde heeft Hij duidelijk aangegeven waar het om gaat! In ieder geval NIET om het wel of niet vieren van een verjaardag, een feest uit het OT of het NT. Het gaat om de hartgesteldheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Je haalt er een tekst uit, uit zijn context. Ik kan je ook teksten laten zien die het juist verbieden. Hoe moet je dan deze tekst bezien?

3 minuten geleden zei WdG:

Misschien vier jij ook wel eens iets, sjako?

Nee, maar zomaar eens een feestje op zijn tijd is altijd leuk. Maar het is misschien een interessant onderwerp voor een topic.

4 minuten geleden zei WdG:

Het gaat om de hartgesteldheid.

Juist, en daarom vier je uit respect geen feesten die met vals-religieuze zaken zijn bezoedelt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei sjako:

Juist, en daarom vier je uit respect geen feesten die met vals-religieuze zaken zijn bezoedelt. 

Daar hebben we het ook niet over, sjako. Ik vier geen ramadan. In de eerste plaats is het een moslim-gebeuren en in de tweede plaats lijkt het me helemaal niks. De vriend waarover ik sprak viert - terwijl hij Jehovah's getuige is - gewoon enkele feesten, o.a. verjaardagen. En? Ooit was ik op een feest, dat volgens de "officiele leer" verboden was voor getuigen, waar drie Jehovah's getuigen vrolijk meefeesten. Ze dansten, dronken (bescheiden, op een hele normale manier) een wijntje, enz. enz. Zij deelden ook niet de leer van het genootschap op dat punt, en, dat hoeft ook niet. Het genootschap is gewoon mensenwerk, het draait erom Jezus te aanvaarden als Verlosser en God, de meeste andere zaken zijn bijzaken.

Overigens geloof ik dat alles en iedereen op zijn tijd geschud zal worden. Derek Prince legt het mooi uit. De Jehovah's getuige waarover ik spreek is het ook niet eens met tal van leerstellingen van het genootschap. Hij is trouwens ouderling (noem je dat zo bij jullie?), dus hij heeft ook nog eens een "positie". Denk niet dat iedereen alles klakkeloos aanneemt en uitvoert. Bekijk eens de video van Derek Prince, erg leerzaam:

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

De vriend waarover ik sprak viert - terwijl hij Jehovah's getuige is - gewoon enkele feesten, o.a. verjaardagen.

Dan zal hij eens een goed gesprek moeten gaan voeren. Verjaardagen hebben ik weet niet hoeveel vals religieuze trekken. Het heeft met astrologie te maken, de kaarsjes op taart, het samenkomen naar de persoon enz. Verdiep je er eens in zou ik zeggen.

4 minuten geleden zei WdG:

Hij is trouwens ouderling (noem je dat zo bij jullie?), dus hij heeft ook nog eens een "positie".

Denk niet dat die andere ouderlingen hiervan af weten anders zou hij ouderling af zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Denk niet dat die andere ouderlingen hiervan af weten anders zou hij ouderling af zijn.

Moet men zoiets dan weten?? Het gaat niet om het vieren van een feest, het gaat om het accepteren van Jezus als God en Verlosser! Het vieren van feesten is een bijzaak. Dat men daar serieus mee omgaat, stel ik op prijs. Iedere gelovige doet op de een of andere manier dat goed is in zijn of haar ogen. Een instituut kan daar niet altijd iets aan toevoegen. Het genootschap is natuurlijk niet leidinggevend! De Bijbel is leidinggevend, Christus is leidinggevend.

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel .... De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid