Spring naar bijdragen
Raymond B

GELOOF

Aanbevolen berichten

Op ‎25‎-‎12‎-‎2018 om 16:48 zei Raymond B:

Luk.18:8 Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Echt waar? je zou bijna denken of Hij het wel over hetzelfde geloof heeft!

Het is het willen vinden van ''zijn eigen soort''. Het geloof is van Hem, en wanneer Hij dat vindt in een ander, vindt Hij zichzelf. Daarom; het geloof is van Jezus Christus schrijf ik weleens, en dit bewust worden in onszelf, is Hem bewust worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Het is het willen vinden van ''zijn eigen soort''. Het geloof is van Hem, en wanneer Hij dat vindt in een ander, vindt Hij zichzelf. Daarom; het geloof is van Jezus Christus schrijf ik weleens, en dit bewust worden in onszelf, is Hem bewust worden.

Ja maar dan wel bewust worden waarvoor Hij staat!

Hij geeft hier een conclusie op de vergelijking die Hij daarvoor geeft.

Vervolgens gaat deze strekking door tot en met vers 34 waarbij niemand op dat moment snapt wat Hij allemaal bedoeld te zeggen.

Als je beseft wat Lukas 1 tot en met 34 alemaal zegt, dan heb je ook je antwoord.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Raymond B:
43 minuten geleden zei thom:

Het is het willen vinden van ''zijn eigen soort''. Het geloof is van Hem, en wanneer Hij dat vindt in een ander, vindt Hij zichzelf. Daarom; het geloof is van Jezus Christus schrijf ik weleens, en dit bewust worden in onszelf, is Hem bewust worden.

Ja maar dan wel bewust worden waarvoor Hij staat!

Nee, het bewust worden van Hem. Dat is tot geloof komen; Hem aanvaarden.. dat Hij er is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei thom:

Nee, het bewust worden van Hem. Dat is tot geloof komen; Hem aanvaarden.. dat Hij er is.

 

8 uur geleden zei thom:

Nee, het bewust worden van Hem. Dat is tot geloof komen; Hem aanvaarden.. dat Hij er is.

Dat klinkt leuk bewust worden en Hem aanvaarden maar dat zegt dus 2 X niets.

Aangezien de Bijbel concreet is kan je dat verduidelijken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Raymond B:
22 uur geleden zei thom:

Nee, het bewust worden van Hem. Dat is tot geloof komen; Hem aanvaarden.. dat Hij er is.

Dat klinkt leuk bewust worden en Hem aanvaarden maar dat zegt dus 2 X niets.

Aangezien de Bijbel concreet is kan je dat verduidelijken?

Efeze 3

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

 

Joh. 17

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

Rom.8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

 

Rom.10

6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.

7 Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.

8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Efeze 3

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

 

Joh. 17

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 

Rom.8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

 

Rom.10

6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen.

7 Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen.

8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken.

9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Helemaal mee eens, deze woorden die uit het oude testament komen en hergebruikt worden in het nieuwe, zeggen het precies.

Niets nieuws maar altijd al waar geweest

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei thom:

Wat heeft dat met de teksten of het geloof te maken vraag ik mij af.

Dit, dat het geloof en wie Christus is, voeding en versterking en groei behoeft, welke is te vinden in het Oude Testament in de pure vorm, en in het Nieuwe Testament in uitgelegde of toegepaste of geopenbaarde vorm. Het eerste als een spiegel van God naar het vlees (wet) voor wat komen gaat, en het tweede als een weergave van de werkelijkheid naar de geest (liefde) in Christus.

Maar steeds zonder oud en nieuw weg te spoelen met de wijn.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Tomega:

Dit, dat het geloof en wie Christus is, voeding en versterking en groei behoeft, welke is te vinden in het Oude Testament in de pure vorm, en in het Nieuwe Testament in uitgelegde of toegepaste of geopenbaarde vorm. Het eerste als een spiegel van God naar het vlees (wet) voor wat komen gaat, en het tweede als een weergave van de werkelijkheid naar de geest (liefde) in Christus.

Maar steeds zonder oud en nieuw weg te spoelen met de wijn.En dit betekent; bewust worden waarvoor Hij staat.

Nou, oké dan maar.. 🤨  ? voor deze oud en nieuw..

Als ik die Efezetekst er weer even bij neem...

Efeze 3

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;

18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

 

… zie ik Hem meer als een innerlijk gebeuren in de mens, als een gevolg van een juiste handel en wandel vanuit het tot geloof gekomen zijn.

 

En dat schijnt zeldzaam te zijn volgens de topicteksten.

  

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 04:28 zei antoon:

 

Je kan er niet zomaar iets uithalen wat je goed van pas komt, en het andere buiten beschouwing laten en een  een soort eigen instant geloof creëren.

 

Je beseft de ironie van deze zin uitgesproken door een JG😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is juist geen ironie, JG in het algemeen en ook ik  hebben Bijbelse zienswijzen laten zien waarbij het duidelijk is dat het op JG meer van toepassing is, daardoor hebben we als groep de autoriteit om netjes zonder te kwetsen en steeds verwijzen naar dat wat geschreven staat valse leerstellingen aan te kaarten.

We doen niet aan de feestdagen toch hoop ik dat je dit jaar nog meer inzicht krijg dan wat je nu hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei antoon:

Dat is juist geen ironie, JG in het algemeen en ook ik  hebben Bijbelse zienswijzen laten zien waarbij het duidelijk is dat het op JG meer van toepassing is, daardoor hebben we als groep de autoriteit om netjes zonder te kwetsen en steeds verwijzen naar dat wat geschreven staat valse leerstellingen aan te kaarten.

We doen niet aan de feestdagen toch hoop ik dat je dit jaar nog meer inzicht krijg dan wat je nu hebt.

Waaruit maar weer eens blijkt dat wat @Mullog schreef:

17 uur geleden zei Mullog:

Je beseft de ironie van deze zin uitgesproken door een JG😉

klopt. JG's beseffen door hun beperkte beeld niet precies wat ze zeggen.

JG.... zonder te kwetsen..... na een jaar als 2018. Een regelrechte giller.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@antoon, hoe kan je zo'n uitspraak doen terwijl WTG'ers ook in 2018 voor behoorlijk wat conflicten hebben gezorgd enkel op deze site al? Netjes en zonder te kwetsen is compleet uit de lucht gegrepen, WTG'ers doen niet anders en worden daardoor opgehitst vanuit Brooklyn met hun propagandablaadjes. Ik kan niet anders dan hierin aansluiten bij Mullog en Dat beloof ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thorgrem:

hoe kan je zo'n uitspraak doen terwijl WTG'ers ook in 2018 voor behoorlijk wat conflicten hebben gezorgd enkel op deze site al? Netjes en zonder te kwetsen is compleet uit de lucht gegrepen, WTG'ers doen niet anders en worden daardoor opgehitst vanuit Brooklyn met hun propagandablaadjes. Ik kan niet anders dan hierin aansluiten bij Mullog en Dat beloof ik.

Volgens mij ben jij het die hier aan het ophitsen is hoor. En jij als Katholiek heeft al helemaal geen reden om op te scheppen. Zowel Antoon als ik hebben part nog deel aan eventuele misstanden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn in het verleden hier JG als actief lid geweest, er was zelfs een FT. Als nicknaam, ook nu zijn we aanwezig als Sjako en mijn persoon, niet een moment had en heb ik de indruk dat er moedwillig gekwetst werd, toen niet en nu niet, wel onbewust vielen en vallen er steken, dat zal ik niet ontkennen maar dat lijkt mij ook andersom.

Verder zie ik het niet zitten om hier een langdradig gezeur van te maken, dus ik laat het hierbij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei sjako:

Volgens mij ben jij het die hier aan het ophitsen is hoor. En jij als Katholiek heeft al helemaal geen reden om op te scheppen. Zowel Antoon als ik hebben part nog deel aan eventuele misstanden.

Ik schep dan ook nergens over op. Zowel jij als Antoon zijn hier met regelmaat aanleiding voor conflicten (enkel de laatste bijdragen in dit topic zijn daar al bewijs van). Ikzelf overigens ook, heb geen enkele moeite om dat te erkennen. 

Schijnbaar is het verschil dat ik wel in staat ben om zelfreflectie toe te passen, zowel op mijzelf als mijn geloof en dat jij en Antoon daartoe niet in staat zijn. Voor mij een teken van religieus extremisme. 

1 uur geleden zei antoon:

wel onbewust vielen en vallen er steken, dat zal ik niet ontkennen maar dat lijkt mij ook andersom.

Dat is een begin van zelfreflectie. Gloort er toch nog hoop aan de horizon van 2019. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Thorgrem:

Ik schep dan ook nergens over op. Zowel jij als Antoon zijn hier met regelmaat aanleiding voor conflicten (enkel de laatste bijdragen in dit topic zijn daar al bewijs van). Ikzelf overigens ook, heb geen enkele moeite om dat te erkennen. 

Antoon heeft geen enkele aanleiding gegeven tot conflict in dit topic. Dat kan van jou, @Mullog en @Dat beloof ik niet gezegd worden. Jullie komen met oneigenlijke argumenten. En verder hou ik er ook over op nu.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Antoon heeft geen enkele aanleiding gegeven tot conflict in dit topic. Dat kan van jou, @Mullog en @Dat beloof ik niet gezegd worden. Jullie komen met oneigenlijke argumenten. En verder hou ik er ook over op nu.

Mooi, dan ga ik er nog gewoon even op door. 

Want wat je nu flikt kwam afgelopen jaar natuurlijk regelmatig voor. Het omkeren van oorzaak en gevolg. WTG'er doet boute uitspraak x of y en mensen reageren daar vervolgens op. Dan is het toch ontzettend duidelijk wat de oorzaak is? Je redenatie hier is gewoon te absurd voor woorden en zal ook in 2019 niet geaccepteerd worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei sjako:

Antoon heeft geen enkele aanleiding gegeven tot conflict in dit topic. Dat kan van jou, @Mullog en @Dat beloof ik niet gezegd worden. Jullie komen met oneigenlijke argumenten. En verder hou ik er ook over op nu.

Nog niks veranderd hier in 2019, de JG doen nooit wat verkeerd en de rest heeft in alles ongelijk. Als iemand er wat van zegt dan krijgt deze persoon strafpunten, waarschuwingen en een ban vanwege aanval op de moderators. In 2018 was er op dit forum, nauwelijks een interessante discussie. Hopelijk komt er in 2019 een beetje meer zelfreflectie en krijgt extremisme en fantasime zonder de intentie tot discussie wat minder kans.

bewerkt door Quest

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei thom:
Op 31-12-2018 om 16:38 zei Tomega:
Op 31-12-2018 om 16:15 zei thom:

Wat een groot wit vlak kreeg ik bij de vorige reactie..wat een gescroll.

Je hebt nog een kwartier om het aan te passen.

Niet gelukt. ☺️

Herkenbaar -_-

Op 31-12-2018 om 15:58 zei thom:

… zie ik Hem meer als een innerlijk gebeuren in de mens, als een gevolg van een juiste handel en wandel vanuit het tot geloof gekomen zijn.

Dat kan natuurlijk prima als je onder hem verstaat 'het Licht', maar lees dan ook wat in het witte vlak had gestaan,
als je de schrifttekst niet afknipt na Efeziërs 3:17-21:

Efeziërs 4:11-24
En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten,
en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening,
tot opbouwing des lichaams van Christus;

Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods,
tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;

Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer,
door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen;
Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen
in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;

Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde,
door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat,
den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere,
dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt,
gelijk de waarheid in Jezus is;
Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling,
den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Efezieërs 5:17-22
Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods.
Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;

Efeziërs 6:1-11
Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.
En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn,
maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.
Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven,
in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus;
Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus,
doende den wil van God van harte;
Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;
Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben,
hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging;
als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is.
Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
Doet aan de gehele wapenrusting Gods,
opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Antoon heeft geen enkele aanleiding gegeven tot conflict in dit topic. Dat kan van jou, @Mullog en @Dat beloof ik niet gezegd worden. Jullie komen met oneigenlijke argumenten. En verder hou ik er ook over op nu.

Als de definitie van een "oneigenlijk argument" is dat je er geen weerwoord op hebt, dan klopt dat. Ik ben ooit begonnen aan een lijstje met opmerkingen waar niet meer door jou op gereageerd wordt. Het ging mij teveel tijd kosten om dat bij te houden. 

En wat is er mis met een conflict? Wrijving geeft glans.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid