Spring naar bijdragen
Raymond B

Het Levende WOORD van het BEGIN

Aanbevolen berichten

25 minuten geleden zei WdG:
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De Drie-Eenheid is geen randzaak. Als Jezus niet God is, dan zijn we gedoemd tot de hel. Wij kunnen niet afhankelijk zijn van mensenwerk als het aankomt op verzoening.

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één (1Joh.5:7)

Inderdaad. We zijn het over tal van punten niet met elkaar eens. Maar, deze uiterst letterlijk levensbelangrijke waarheid delen we in ieder geval. En, wellicht is het feit dat we het niet met elkaar eens zijn op tal van punten juist het bewijs dat we Jezus als God en Verlosser hard nodig hebben. Iedere geest die verkondigt dat God niet in het vlees gekomen is, is de geest van de anti-christ. Het is satan die mensen misleidt door ze te laten geloven dat Jezus niet God zou zijn. De Bijbel is duidelijk genoeg: Jezus is God!

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één (1Joh.5:7)

Overigens is dit niet de enige tekst die bewijst dat Jezus God is. Geen mens kan redden, alleen God Zelf (=Jezus).

Uiteraard is dat wat uit God komt, als reddend. Maar de tekst van 1 Joh. 5:7 schrijft toch niet dat Jezus God is? Er staat het Woord.

Het Woord is uit God. En zo is de Zoon, die Hem verklaart. En dat is waarheid verkondigen, door Geest.

Dit kan door iedereen, die Hem belijdt.

Vanwaar die Jezus=God campagne? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

De Drie-Eenheid is geen randzaak. Als Jezus niet God is, dan zijn we gedoemd tot de hel. Wij kunnen niet afhankelijk zijn van mensenwerk als het aankomt op verzoening.

Jezus was wel mens toen Hij op aarde was. Waarom moest Hij anders eerst mens worden? Anders had Hij het ook wel vanuit de hemel kunnen regelen toch? Adam was geen God en hij is de oorzaak van de zondeval. Adam was wel een volmaakt mens en Jezus was in de hoedanigheid als mens ook een volmaakt mens. Hij was de Zoon van God en bestond al voordat Abraham bestond. Waarom zou Hij God moeten zijn om Zijn loskoopoffer te brengen? Leg me dat nu maar eens uit.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één (1Joh.5:7)

Onecht vers zoals al vele malen is vastgesteld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
15 minuten geleden zei thom:

Maar is de Triniteit dan geen; Vader-Zoon-Heilige Geest?

En deze Drie zijn samen één God.

En dan nu de hamvraag; wat voor rol speelt de mens hierin.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De drie eenheid waar zijn ze 1 in eigenlijk?

Ik geloof dat de Bijbel zegt dat er maar 1 God is YHWH die zich manifesteerd in verschillende 'lichamen'

oa Geest en Zoon, gelijk 1 van Zijn titels Elohim en zo kan het niet anders dat ieder 'lichaam'die hij laat zien, elke keer dezelfde woorden zegt elke keer dezelfde dingen doet.

Maar ik begrijp dat hier wordt gezegd dat of er zijn meerdere goden => wat tegen de Bijbel in gaat.

Of God veranderd Zijn 'ding'of Woord => wat tegen de Bijbel in gaat.

En toch lijkt het dat(bijna) iedereen eens  is dat YWHW een 'drieeenheid' is , hoe kan dat?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Raymond B:

En toch lijkt het dat(bijna) iedereen eens  is dat YWHW een 'drieeenheid' is , hoe kan dat?

Ik weet niet wie YWHW is, maar ik weet wel dat God ook omschreven staat als een ''Beweging en Rust''.

En daar past het werkzame model als de Drie-eenheid prima in.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Waar staat dat? Ik ken wel een vers die zegt dat JHWH Eén is. 

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één (1Joh.5:7)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Raymond B:

Ik geloof dat de Bijbel zegt dat er maar 1 God is YHWH die zich manifesteerd in verschillende 'lichamen'

En Jezus bad tot Zijn Vader, hoe is dat dan te rijmen? De Geest = God. Als je de uitwerking van de Geest ziet, zie je Gods werk. Gods Geest reikt tot de uiteinden van het heelal, het is de scheppende kracht die van God, de Vader, uitgaat. Jezus gebruikt die kracht, om bijv te scheppen, doden op te wekken etc. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei thom:

Ik weet niet wie YWHW is, maar ik weet wel dat God ook omschreven staat als een ''Beweging en Rust''.

En daar past het werkzame model als de Drie-eenheid prima in.

Mijn PC heeft soms een eigen wil ik weet ook niet wie YWHW is, ik bedoelde YHWH.

En hoe past volgens jou de rest daarin wat ik zei ;

Maar ik begrijp dat hier wordt gezegd dat of er zijn meerdere goden => wat tegen de Bijbel in gaat.

Of God veranderd Zijn 'ding'of Woord => wat tegen de Bijbel in gaat.

En toch lijkt het dat(bijna) iedereen eens  is dat YWHW een 'drieeenheid' is , hoe kan dat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei thom:
38 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
40 minuten geleden zei thom:

Maar is de Triniteit dan geen; Vader-Zoon-Heilige Geest?

En deze Drie zijn samen één God.

En dan nu de hamvraag; wat voor rol speelt de mens hierin.

 

Joh. 17

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

En Jezus bad tot Zijn Vader, hoe is dat dan te rijmen?

Miljoenen  mensen bidden dagelijks tot de Vader op dezelfde tijd en toch heeft iedereen persoonlijk aandacht.

God is geen mens, Hij is niet gebonden aan onze beperkingen

bewerkt door Raymond B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Raymond B:

Miljoenen  mensen bidden dagelijks tot de Vader op dezelfde tijd en toch heeft iedereen persoonlijk aandacht.

God is geen mens, Hij is niet gebonden aan onze beperkingen

De drie-eenheid wordt ook verschillend uitgelegd. Een uitleg is dat de Vader, de Zoon en de heilige Geest drie aparte Personen zijn, maar toch één Wezen. Of dat het God is die zich manifesteert als 3 aparte Personen. Jij gaat voor de laatste uitleg toch?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Raymond B:
19 minuten geleden zei sjako:

En Jezus bad tot Zijn Vader, hoe is dat dan te rijmen?

Miljoenen  mensen bidden dagelijks tot de Vader op dezelfde tijd en toch heeft iedereen persoonlijk aandacht.

God is geen mens, Hij is niet gebonden aan onze beperkingen

Ik denk dat de mens niet kan bidden tot de Vader. De Zoon wel, door Geest. Of het is de Geest, door de Zoon.

Wel prettig model zo.. 

Rom.8

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

En even verder;

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

De drie-eenheid wordt ook verschillend uitgelegd. Een uitleg is dat de Vader, de Zoon en de heilige Geest drie aparte Personen zijn, maar toch één Wezen. Of dat het God is die zich manifesteert als 3 aparte Personen. Jij gaat voor de laatste uitleg toch?

Nee.

Je kan zelf de verschillende 'lichamen'in de Bijbel lezen hoe God zichzelf manifesteerd.

Vader, Zoon en Geest zijn daar enkele van , maar alle 'lichamen'zijn die ene God.

Hij gaf in het OT al diverse keren aan dat alleen Hij de redder is dat alleen Hij God is en alleen Hij de Aleph en de Taw is.

Hij laat dit ook vele malen zien in de Hebreeuwse teksten.

1voorbeeld;

Vader is Av, Zoon is ben, roststeen is even, zowel de Vader als de Zoon zijn de rotssteen.

De rotssteen is samengesteld uit AV en Ben, samen Even

 

 

3 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat de mens niet kan bidden tot de Vader. De Zoon wel, door Geest. Of het is de Geest, door de Zoon.

Wel prettig model zo.. 

Rom.8

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Onze Vader die.....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ja. En Jezus is niet God de Vader. Deze eenheid kunnen wij nu niet bevatten met onze door de zondeval aangetaste verstandelijke vermogens, maar geloven des te meer. Geloven kan een kleuter zelfs. Mooi man dat geloven.

En men noemt Zijn Naam

       Wonderlijk,  Raadsman,

   Sterke God,

      Eeuwige Vader,

   Vredevorst.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat de mens niet kan bidden tot de Vader. De Zoon wel, door Geest. Of het is de Geest, door de Zoon.

Je bid toch tot de Vader? Maar we bidden in Jezus naam, dus met Jezus als Middelaar. 

5 minuten geleden zei Raymond B:

Nee.

Je kan zelf de verschillende 'lichamen'in de Bijbel lezen hoe God zichzelf manifesteerd.

Vader, Zoon en Geest zijn daar enkele van , maar alle 'lichamen'zijn die ene God.

Hij gaf in het OT al diverse keren aan dat alleen Hij de redder is dat alleen Hij God is en alleen Hij de Aleph en de Taw is.

Hij laat dit ook vele malen zien in de Hebreeuwse teksten.

1voorbeeld;

Vader is Av, Zoon is ben, roststeen is even, zowel de Vader als de Zoon zijn de rotssteen.

De rotssteen is samengesteld uit AV en Ben, samen Even

Sorry, maar snap hier niks van. Dus er zijn nu dus meer dan 3 manifestaties? God is Redder idd, met Jezus als Middelaar en middel tot redding. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Je bid toch tot de Vader? Maar we bidden in Jezus naam, dus met Jezus als Middelaar. 

Sorry, maar snap hier niks van. Dus er zijn nu dus meer dan 3 manifestaties? God is Redder idd, met Jezus als Middelaar en middel tot redding. 

Ken je je Bijbel niet? de vele verhalen in hoe God zich aan de mensen toont? Misschien toch maar lezen dan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Raymond B:

Ken je je Bijbel niet? de vele verhalen in hoe God zich aan de mensen toont? Misschien toch maar lezen dan.

We kunnen God niet zien. Dat moet je dan ook weten. Het waren vertegenwoordigers van God die namens God spraken. O.a. Jezus zelf. Bijv in Exodus 23:20. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Yeshua Jezus) en de Vader zijn dezelfde evenals de HG.

Maar wederom Als Yeshua dezelfde is als de Vader hoe kan het dan dat Yeshua Zijn eigen Woorden veranderd?

En nog sterker hoe kan het dat de HG dat toestaat? tenslotte is Zijn functie om juist Zijn Woorden in ons  levend te maken zodat wij ze doen

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:
14 minuten geleden zei thom:

Ik denk dat de mens niet kan bidden tot de Vader. De Zoon wel, door Geest. Of het is de Geest, door de Zoon.

Je bid toch tot de Vader? Maar we bidden in Jezus naam, dus met Jezus als Middelaar. 

Het in Jezus naam bidden, door dat te benoemen dan als afsluiting, vind ik nog steeds iets vreemds. Want als het bidden via de Zoon gaat, door Geest, of door Geest via de Zoon, dan is dat niet nodig om dit er achteraan te zeggen als afsluiting.

Als het wel gezegd wordt, is het dus niet door de Zoon lijkt mij, en meer een wens of dank vanuit de mens.

Ik denk dat het bidden op zich een direct contact met God is, een verbinding. En dat dit een constant gebeuren kan worden, als een wandel met God zogezegd, of wandelen in het Licht.

En het 'Onze Vader' idem; als wens uitgesproken om het Koninkrijk te laten komen in de mens, Zijn wil te laten gebeuren; de eenheid met God te bereiken; 

28 minuten geleden zei thom:

26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.

 

 

3 minuten geleden zei Raymond B:

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.

Precies.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Dus blijft mijn vraag: Tot wie bad Jezus? En waarom bad Jezus? Tot zichzelf??

Jezus bad tot God de Vader en niet tot God de Zoon.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid