Spring naar bijdragen
Raymond B

Het Levende WOORD van het BEGIN

Aanbevolen berichten

13 uur geleden zei sjako:

 

Waar zegt de Vader dan wat anders dan Jezus? Het NT is een voortzetting van het OT, alleen de situatie veranderd nu de Messias er is en moest Jezus wel nieuwe instructies geven.

Dat is nu juist het punt, De Vader en Yesjua zijn 1 en dezelfde.

Zij zeggen niets anders dan doen alleen mensen.

Net als jij ook jij hier eerst zegt, waar is het anders.. en vervolgens alleen...

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei WdG:

U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Ik citeer enkel de Bijbel. Een vertaling van de oudst bekende codexen. De waarheid is hard soms.

4 minuten geleden zei Raymond B:

Dat is nu juist het punt, De Vader en Yesjua zijn 1 en dezelfde.

Ze denken en handelen hetzelfde zoals aangetoond. Jezus zegt ook niks anders, alleen gaat Hij door tot de kern. Bijv. je mag geen overspel plegen. Jezus zegt: Als je naar een vrouw blijft kijken dan heb je eigenlijk al met haar overspel gepleegd. Alles is terug te herleiden tot het OT zoals ik keer op keer heb gezegd.

Dingen die verder verklaard worden zijn bijv de opstanding, het aantal verzegelden die naar de hemel gaan, waar de dieroffers voor dienden etc.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei sjako:

Ik citeer enkel de Bijbel.

Nee, je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Nee, je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Ik suggereer helemaal niks, ik haal enkel de Bijbel aan en die zegt duidelijk iets anders dan wat jij zegt. Maar je bent vrij om me op 'negeren' te zetten. Krijg je het niet meer te zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

Nee, je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Zoals in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel staat; "Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader".

Maar ik heb hierover al een feedbacktopic geopend; 

Wees zo vrij om aan te vullen indien nodig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-12-2018 om 19:12 zei sjako:

Er zijn in hoofdstuk 22 verschillende Personen aan het woord. Johannes, de engel, de Vader en Jezus. Het is in dit hoofdstuk gewoon lastig om vast te stellen wie wat zegt. Dus het is een kwestie van interpretatie.

Inderdaad, maar het is toch wel vrij duidelijk. Als God (de Vader) aan het woord is (slechts twee keer in Openbaring) wordt dit altijd uit de context duidelijk. Als er een 'ik' aan het woord is die verder niet geïntroduceerd wordt, moet het wel de 'ik' zijn die de openbaring via de engel geeft, namelijk Jezus Christus.

Verder wordt in Openbaring van zowel God als Jezus gezegd dat zij 'komen'. Hier zie je dezelfde 'overlapping' tussen God en Jezus. Bovendien krijgt Jezus in Openbaring goddelijke eer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thorgrem:

Zoals in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel staat; "Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader".

Maar ik heb hierover al een feedbacktopic geopend; 

Wees zo vrij om aan te vullen indien nodig.

Ik heb het gelezen. Het is duidelijk, Thorgrem, en, hoewel we het op tal van punten niet met elkaar eens zijn, geloven we wel allebei in de enige Drie-ene God en de enige Verlosser Jezus Christus, de Zoon van God EN God de Zoon. Alle andere goden, inclusief die van het wtg, zijn afgoden. En, eigenlijk zouden we hierover niet moeten of mogen discussieren in een Christelijk forum. Onderwerpen als de "gaven van de Geest", "de schepping", "de positie van Maria", "sacramenten", "doop en vormsel", "Goddelijke genezing", enz. enz. zijn veel interessanter, maar MET ALS BASIS het geloof in de enige ware God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

2 uur geleden zei sjako:

Ik suggereer helemaal niks, ik haal enkel de Bijbel aan en die zegt duidelijk iets anders dan wat jij zegt. Maar je bent vrij om me op 'negeren' te zetten. Krijg je het niet meer te zien.

Nogmaals: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Als jij dat vindt.... Het is je eigen verantwoordelijkheid.

Ik blijf het herhalen, tot je stopt in dit forum-onderdeel te verkondigen dat Jezus niet God is: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Nogmaals: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Ben jij een geschapen wezen WdG?

Ik bedoel dit ermee, als er staat in Joh. 17; 

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

in hoeverre geldt dat dan ook voor ''de mens die wedergeboren is''.

En is Jezus niet ook geboren uit een mens?

 

Doet mij weer brengen bij de tekst van 1 Kor. 15.

42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid;

43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ben jij een geschapen wezen WdG?

Ik bedoel dit ermee, als er staat in Joh. 17; 

16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

in hoeverre geldt dat dan ook voor ''de mens die wedergeboren is''.

En is Jezus niet ook geboren uit een mens?

 

En natuurlijk Joh.1 vers 4 nog even in dit verband;

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

 

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ben jij een geschapen wezen WdG?

Wat denk je?

Citaat

En is Jezus niet ook geboren uit een mens?

Zeker. Jezus: volkomen mens, volkomen God! Waarachtig God! Jezus bleef dus echt God en Hij bleef de Zoon, het Woord, dat bij God was. Daarom kon Hij zeggen, dat Hij uit de hemel was neergedaald en dat (Joh. 1) Hij er was voordat Abraham er was. (Joh. 6). Jezus is God! Een ieder die dat ontkent, dwaalt!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:
1 uur geleden zei thom:

Ben jij een geschapen wezen WdG?

Wat denk je?

Omdat je uit een vrouw geboren bent denk ik van wel.

Log 15

Jezus zei:
Als je iemand ziet die niet geboren werd uit een vrouw,
werp je dan op je aangezicht neer en vereer hem.
Dat is je vader.

Thomas Evangelie

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Zelfs engelen waren er toen al.

Onzin! In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al (dus ook de engelen!) wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Nogmaals: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Onzin! In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al (dus ook de engelen!) wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Nogmaals: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Wat een hetze.

Heb je de teksten al gelezen van Joh. 1 en 17 die ik je gaf.

En over het natuurlijke lichaam, en het goddelijke van 1 Kor. 15? Want daar hoor ik je niet over.

En oh ja, als het Woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, wat zegt dat dan over iets scheppen of als schepsel vraag ik mij af.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Onzin! In zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al (dus ook de engelen!) wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag.

Nogmaals: je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen!

Lees nu eens goed wat je zegt inplaats van blinde haat jegens iedereen die anders denkt. Jezus was er al toen Abraham er was. Was Abraham ook bij de schepping?? Hij bestond al in Zijn voormenselijk leven toen Abraham geboren werd. Dat is wat Jezus zegt. 

Ps je plaat blijft hangen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Lees nu eens goed wat je zegt inplaats van blinde haat jegens iedereen die anders denkt.

Je voelt je gehaat. Dat hoeft niet, maar de leer die jij verkondigd wordt wel gehaat. Niet alleen door WdG maar ook door mij en vast nog wel een aantal anderen. Je brengt een nep evangelie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Lees nu eens goed wat je zegt inplaats van blinde haat jegens iedereen die anders denkt. Jezus was er al toen Abraham er was. Was Abraham ook bij de schepping?? Hij bestond al in Zijn voormenselijk leven toen Abraham geboren werd. Dat is wat Jezus zegt. 

Ik haat je niet, sjako. Ik heb je juist lief, en juist daarom vermaan ik je!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei WdG:

Ik haat je niet, sjako. Ik heb je juist lief, en juist daarom vermaan ik je!

Nee, misschien niet, maar je denkt niet na voordat je antwoord. Maar dat geldt niet enkel voor jou.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei sjako:

Nee, misschien niet, maar je denkt niet na voordat je antwoord. Maar dat geldt niet enkel voor jou.

Dat is een nogal ernstige beschuldiging! Zeker denk ik na. Twee feiten: (1) Jezus is God en (2) jij ontkent dit. Ofwel, je brengt valse leer, door te suggereren dat Jezus een geschapen wezen is. De feiten zijn anders. Je bent een struikelblok, want jij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen! Daar is dus wel degelijk over nagedacht!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei WdG:

Ik haat je niet, sjako. Ik heb je juist lief, en juist daarom vermaan ik je!

Heel vreemd om een ongelovige te gaan vermanen. Ik ben van mening dat dit niets uithaalt behalve dan schandvlekken op het eigen gewaad. Ongelovigen kun je beter het evangelie voor houden ipv als een broeder gaan vermanen.

Wie de spotter tuchtigt, behaalt zich schande; en die de goddeloze bestraft, zijn schandvlek. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf de wijze, en hij zal u liefhebben. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. (Spr.9:7-9)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid