Spring naar bijdragen
Gaitema

Dogma

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei TTC:
3 minuten geleden zei Tomega:

Als je niet ziet wat voor de hand ligt, is het ook helemaal geen contradictie. Maar degene die daar dan wel een contradictie ziet, maar zijn mond erover houdt of niet in staat blijkt om de contradictie te benoemen, die heeft dan wel en die zorgt wel voor een contradictie. Maar; is dat dan nog wel een contradictie, als hij het niet kan waarmaken?

Ben er zeker van dat je dat snel even gaat oplossen.

Nee; jij weet best dat als ik het zou weten, dat niet wil zeggen dat jij daar bij kunt komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Tomega:

Nee; jij weet best dat als ik het zou weten, dat niet wil zeggen dat jij daar bij kunt komen.

Daar is oneindigheid te klein voor, ik zou dan ook willen pleiten voor verruiming.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei TTC:

In het algemeen, alles kan z'n waarde hebben op het niveau waarop het betrekking heeft, alles door elkaar klutsen resulteert in chaos en onenigheid.

Heb je het nu over pluriformiteit? Ik kan je vaak moeilijk volgen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:

Heb je het nu over pluriformiteit? Ik kan je vaak moeilijk volgen.

'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen, op zich afhankelijk van verschillende factoren. 

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei TTC:

'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen, op zich afhankelijk van verschillende factoren. 

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (bron)

Wat wil je met dit verhaal zeggen, dat dogma's geen duidelijkheid verschaffen vanwege de vele mogelijkheden om het uit te leggen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Gaitema:

Wat wil je met dit verhaal zeggen, dat dogma's geen duidelijkheid verschaffen vanwege de vele mogelijkheden om het uit te leggen? 

Ik denk dat het oordeel soms wat te vluchtig is, net zoals de chaos en non-dialoog waardoor religie tot een karikatuur verheven wordt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Kaasjeskruid:

En iets is niet afhankelijk van materie om te kunnen bestaan.

Natuurlijk wel, ik zal het  uitleggen.
Ik zit op een stoel. Als de materie van die stoel er niet meer is, dan bestaat die stoel niet meer.
Sterker nog: als ik de stoel uit elkaar haal, heb ik nog wel de losse onderdelen (materie) maar ook dan bestaat de stoel niet meer.
Zelfs gedachten zijn afhankelijk van materie: er zijn hersens nodig om ze te laten ontstaan.
Jouw stelling klopt dus niet, volgens mij.
Ik daag je uit om op eenzelfde eenvoudige manier te laten zien dat jouw stelling wél klopt.
Het lijkt me sterkt dat je dit gaat lukken.

15 uur geleden zei Gaitema:

Wat wil je met dit verhaal zeggen, dat dogma's geen duidelijkheid verschaffen vanwege de vele mogelijkheden om het uit te leggen? 

Als je met een dogma alle kanten op kunt, is het geen dogma.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Natuurlijk wel, ik zal het  uitleggen. Ik zit op een stoel. Als de materie van die stoel er niet meer is, dan bestaat die stoel niet meer. Sterker nog: als ik de stoel uit elkaar haal, heb ik nog wel de losse onderdelen (materie) maar ook dan bestaat de stoel niet meer. Zelfs gedachten zijn afhankelijk van materie: er zijn hersens nodig om ze te laten ontstaan. Jouw stelling klopt dus niet, volgens mij. Ik daag je uit om op eenzelfde eenvoudige manier te laten zien dat jouw stelling wél klopt. Het lijkt me sterkt dat je dit gaat lukken.

Zou dat niet betekenen dat er niemand meer is om het überhaupt te kunnen vertellen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei TTC:

Zou dat niet betekenen dat er niemand meer is om het überhaupt te kunnen vertellen? 

Ik vroeg het aan @Kaasjeskruid, het was zijn bewering, ik wacht even af.
Als hij het niet weet zou dat alleen maar betekenen dat hij zijn eigen bewering niet kan uitleggen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Ik vroeg het aan @Kaasjeskruid, het was zijn bewering, ik wacht even af. Als hij het niet weet zou dat alleen maar betekenen dat hij zijn eigen bewering niet kan uitleggen. 

Volgens mij heeft hij dat al uitgelegd maar kan me daarin vergissen.

31 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Als je met een dogma alle kanten op kunt, is het geen dogma.

Het ging hier specifiek over ambiguïteit, zoals 'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei TTC:

Volgens mij heeft hij dat al uitgelegd maar kan me daarin vergissen.

Nee, dat heeft hij niet. Vergissen is menselijk.

19 minuten geleden zei TTC:

Het ging hier specifiek over ambiguïteit, zoals 'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen.

Nee, 'God bestaat niet' en 'God bestaat' zijn geen dubbelzinnige taalconstructies.
Er bestaan dubbelzinnige taalconstructies, zoals bv "Het meisje dat Kees hielp" , dat kan beteken dat Kees de helpende hand bood, maar ook dat het meisje de helpende hand bood.
In de zinnen 'God bestaat'  en 'God bestaat niet'  is daarvan geen sprake, daar is geen ambiguïteit. De zinnen zijn duidelijk en spreken een tegengestelde mening uit.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat heeft hi niet. Vergissen is menselijk.

Dan lees je volgens mij andere dingen dan ik.

4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, 'God bestaat niet' en 'God bestaat' zijn geen dubbelzinnige taalconstructies.

Nee, ze zeggen beiden hetzelfde door het dogma vanuit verschillende perceptievelden te beschouwen, het is dubbelzinnig omdat ze schijnbaar tegengesteld aan elkaar zijn.

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:
5 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat heeft hi niet. Vergissen is menselijk.

Dan lees je volgens mij andere dingen dan ik.

We lezen dezelfde zinnen.

5 minuten geleden zei TTC:
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, 'God bestaat niet' en 'God bestaat' zijn geen dubbelzinnige taalconstructies.

Nee, ze zeggen beiden hetzelfde door het dogma vanuit verschillende perceptievelden te beschouwen, het is dubbelzinnig omdat ze schijnbaar tegengesteld aan elkaar zijn.

Onzin, het zijn gewoon tegengestelde beweringen en de zinnen hebben niets met ambiguïteit te maken, zoals ik hiervoor al heb uitgelegd.
Dat mensen vanuit verschillende percepties allerlei zaken achter de zinnen geen zoeken, heeft niets met de grammatica van de zin te maken.
Die dingen moet je wel gescheiden houden anders snap je er inderdaad niets meer van. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Onzin, het zijn gewoon tegengestelde beweringen en de zinnen hebben niets met ambiguïteit te maken, zoals ik hiervoor al heb uitgelegd. Dat mensen vanuit verschillende percepties allerlei zaken achter de zinnen geen zoeken, heeft niets met de grammatica van de zin te maken. Die dingen moet je wel gescheiden houden anders snap je er inderdaad niets meer van. 

Mensen kunnen ook verschillende drijfveren hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎31‎-‎12‎-‎2018 om 09:32 zei TTC:

Mensen kunnen ook verschillende drijfveren hebben.

Daarmee herhaal je in andere woorden wat je al eerder zei , nl. 'mensen beschouwen het vanuit verschillende perceptievelden'.
Je gaat echter niet inhoudelijk in op de zin die je van mij aanhaalt.

Het misverstand komt omdat je ten onrechte dubbelzinnigheid (ambiguïteit) bij haalt:

Op ‎30‎-‎12‎-‎2018 om 17:11 zei TTC:

'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen, op zich afhankelijk van verschillende factoren. 

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (bron)

terwijl er helemaal geen sprake is van dubbelzinnigheid; er is sprake 2 tegengestelde beweringen (God  bestaat wel, God bestaat niet) die je kunt steunen, al naar gelang je levensovertuiging.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Daarmee herhaal je in andere woorden wat je al eerder zei , nl. 'mensen beschouwen het vanuit verschillende perceptievelden'. Je gaat echter niet inhoudelijk in op de zin die je van mij aanhaalt. Het misverstand komt omdat je ten onrechte dubbelzinnigheid (ambiguïteit) bij haalt:

Stel je voor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik vraag me af waarom je in dit topic alleen maar praat in raadsels zonder ook maar 1 moment concreet te worden. Waarom is dat ?

Het zijn geen raadsels, het zou echter wel kunnen dat iemand denkt in een stolp te leven zonder dat anderen dat kunnen zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 06:47 zei Gaitema:

Is een Dogma Gods waarheid? Wat is het volgens jullie?

Een dogma als basis waarden van de theologie die een groep aanhangt, kan denk ik zowel waarheden als andere zaken bevatten.

Ik denk dat het afhankelijk is wat iemand onder Gods waarheid verstaat, iets anders dan wat de Bijbel zegt of definieerd als Waarheid is dus niet Gods en of Bijbelse waarheid.

Enkele van deze Bijbelse Waarheden

Deut 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

2sam7;28 Nu dan, Heere HEERE! Gij zijt die God, en Uw woorden zullen waarheid zijn, en Gij hebt dit goede tot Uw knecht gesproken.

1kON.17:24 Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is

ps 19.10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

pS 96:13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Ps 119:86 Al Uw geboden zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij.

 

Dat Zijn Waarheid voor een ieder in 2019 gekend zal zijn .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 14:15 zei Kaasjeskruid:

Dergelijke vacuüms lijken mij onmogelijk.

Wat gezegd wordt door iets dat spreekt.

Het feit dat hier en nu iets bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men een toestand veronderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie en geen ruimte bestaan - dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de oerknal lag - dan nog zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten aanvaarden, zonder volgens dewelke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Raymond B:

Ik denk dat het afhankelijk is wat iemand onder Gods waarheid verstaat, iets anders dan wat de Bijbel zegt of definieerd als Waarheid is dus niet Gods en of Bijbelse waarheid.

Bovenstaande is ook een dogma als ik je reacties zo lees. Dat heb jezelf hopelijk ook door?

Daarnaast doet het mij sterk denken aan een dood geloof waar God in het heden geen plaats meer heeft aangezien je de mogelijkheid tot openbaringen (zowel persoonlijke als gemeenschappelijke) volledig negeert. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid