Spring naar bijdragen
Gaitema

Dogma

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei Dat beloof ik:
Op ‎31‎-‎12‎-‎2018 om 09:32 zei TTC:

Mensen kunnen ook verschillende drijfveren hebben.

Daarmee herhaal je in andere woorden wat je al eerder zei , nl. 'mensen beschouwen het vanuit verschillende perceptievelden'.
Je gaat echter niet inhoudelijk in op de zin die je van mij aanhaalt.

Het misverstand komt omdat je ten onrechte dubbelzinnigheid (ambiguïteit) bij haalt:

Op ‎30‎-‎12‎-‎2018 om 17:11 zei TTC:

'God bestaat niet' of 'God bestaat' kunnen beiden hetzelfde zeggen, op zich afhankelijk van verschillende factoren. 

Een ambiguïteit of dubbelzinnigheid betreft de mogelijkheid om aan een tekst uiteenlopende betekenissen toe te kennen. Ambiguïteit is een dubbelzinnige taalconstructie. Ze kan zowel in natuurlijke talen als meer in het algemeen in alle formele talen voorkomen. Ambiguïteiten kunnen zowel in grammaticale zin voorkomen (een zinsconstructie is dubbelzinnig) als in semantieke zin (een woord heeft meerdere betekenissen). Wanneer een woord in een bepaalde taalconstructie meerdere betekenissen kan hebben wordt ook wel gesproken van equivociteit (dubbel-, meer- of veelzinnigheid). Het tegenovergestelde (een woord heeft altijd dezelfde betekenis) wordt univociteit (eenzinnigheid) genoemd. (bron)

terwijl er helemaal geen sprake is van dubbelzinnigheid; er is sprake 2 tegengestelde beweringen (God  bestaat wel, God bestaat niet) die je kunt steunen, al naar gelang je levensovertuiging.
 

Goed behandeld. Die dubbelzinnigheid viel mij ook op betreft een uit de pas-reactie, maar deed er niets mee. Je kunt het goed verwoorden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Goed behandeld. Die dubbelzinnigheid viel mij ook op betreft een uit de pas-reactie, maar deed er niets mee. Je kunt het goed verwoorden.

Kringloopwinkel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik vraag me af waarom je in dit topic alleen maar praat in raadsels zonder ook maar 1 moment concreet te worden. Waarom is dat ?

Het zijn geen raadsels, het zou echter wel kunnen dat iemand denkt in een stolp te leven zonder dat anderen dat kunnen zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei TTC:
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik vraag me af waarom je in dit topic alleen maar praat in raadsels zonder ook maar 1 moment concreet te worden. Waarom is dat ?

Het zijn geen raadsels, het zou echter wel kunnen dat iemand denkt in een stolp te leven zonder dat anderen dat kunnen zien.

Nog meer raadsels.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 06:47 zei Gaitema:

Is een Dogma Gods waarheid? Wat is het volgens jullie?

Een dogma als basis waarden van de theologie die een groep aanhangt, kan denk ik zowel waarheden als andere zaken bevatten.

Ik denk dat het afhankelijk is wat iemand onder Gods waarheid verstaat, iets anders dan wat de Bijbel zegt of definieerd als Waarheid is dus niet Gods en of Bijbelse waarheid.

Enkele van deze Bijbelse Waarheden

Deut 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

2sam7;28 Nu dan, Heere HEERE! Gij zijt die God, en Uw woorden zullen waarheid zijn, en Gij hebt dit goede tot Uw knecht gesproken.

1kON.17:24 Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is

ps 19.10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

pS 96:13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Ps 119:86 Al Uw geboden zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij.

 

Dat Zijn Waarheid voor een ieder in 2019 gekend zal zijn .

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Raymond B:
Op ‎30‎-‎12‎-‎2018 om 06:47 zei Gaitema:

Is een Dogma Gods waarheid? Wat is het volgens jullie?

Een dogma als basis waarden van de theologie die een groep aanhangt, kan denk ik zowel waarheden als andere zaken bevatten.

Ik denk dat het afhankelijk is wat iemand onder Gods waarheid verstaat, iets anders dan wat de Bijbel zegt of definieerd als Waarheid is dus niet Gods en of Bijbelse waarheid.

Enkele van deze Bijbelse Waarheden

Deut 32:4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

2sam7;28 Nu dan, Heere HEERE! Gij zijt die God, en Uw woorden zullen waarheid zijn, en Gij hebt dit goede tot Uw knecht gesproken.

1kON.17:24 Toen zeide die vrouw tot Elia: Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is

ps 19.10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

pS 96:13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.

Ps 119:86 Al Uw geboden zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij.

Dit zegt niets over een dogma, maar alleen dat alles wat van God komt waarheid is. En dat is geen dogma, maar een waarheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 14:15 zei Kaasjeskruid:

Dergelijke vacuüms lijken mij onmogelijk.

Wat gezegd wordt door iets dat spreekt.

Het feit dat hier en nu iets bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men een toestand veronderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie en geen ruimte bestaan - dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de oerknal lag - dan nog zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten aanvaarden, zonder volgens dewelke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Raymond B:

Ik denk dat het afhankelijk is wat iemand onder Gods waarheid verstaat, iets anders dan wat de Bijbel zegt of definieerd als Waarheid is dus niet Gods en of Bijbelse waarheid.

Bovenstaande is ook een dogma als ik je reacties zo lees. Dat heb jezelf hopelijk ook door?

Daarnaast doet het mij sterk denken aan een dood geloof waar God in het heden geen plaats meer heeft aangezien je de mogelijkheid tot openbaringen (zowel persoonlijke als gemeenschappelijke) volledig negeert. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Dit zegt niets over een dogma, maar alleen dat alles wat van God komt waarheid is. En dat is geen dogma, maar een waarheid.

Nee, dat is nu precies een dogma. Als het waarheid was geweest, zou dat ook door niet-christenen worden geaccepteerd. 

2 uur geleden zei TTC:

Wat gezegd wordt door iets dat spreekt.

Het feit dat hier en nu iets bestaat is een argument om de mogelijkheid van een absoluut niets uit te sluiten. Zelfs indien men een toestand veronderstelt van de meest absolute fysische leegheid, waarin geen tijd, geen energie en geen ruimte bestaan - dus minder nog dan de singulariteit die aan de oorsprong van de oerknal lag - dan nog zou men het bestaan van zuiver abstracte wetten en wiskundige principes moeten aanvaarden, zonder volgens dewelke nooit iets zou zijn kunnen ontstaan. In die optiek is bijvoorbeeld de wiskunde in haar abstractie onafhankelijk van het bestaan van wat dan ook. (bron)

Net als bij dubbelzinnigheid, eerder in dit topic, heb je weer eens een bron aangehaald waarvan je kennelijk niet begrijpt wat er staat.

Het feit dat wij hier en nu bestaan zegt niets,  maar dan ook werkelijk helemaal niets, over de mogelijkheid van een absoluut niets.

De natuur hoeft zich helemaal niet aan wiskunde te houden. Wiskunde is niet anders dan een manier die de mens heeft bedacht omdat wat hij om zich heen ziet voor zichzelf weer te kunnen geven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Net als bij dubbelzinnigheid, eerder in dit topic, heb je weer eens een bron aangehaald waarvan je kennelijk niet begrijpt wat er staat. Het feit dat wij hier en nu bestaan zegt niets,  maar dan ook werkelijk helemaal niets, over de mogelijkheid van een absoluut niets. De natuur hoeft zich helemaal niet aan wiskunde te houden. Wiskunde is niet anders dan een manier die de mens heeft bedacht omdat wat hij om zich heen ziet voor zichzelf weer te kunnen geven.

Dan zal het een dogma zijn wellicht.

24 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat is nu precies een dogma. Als het waarheid was geweest, zou dat ook door niet-christenen worden geaccepteerd. 

Zou je dan niet eerst moeten bewijzen dat er zoiets bestaat als niet-christenen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei TTC:
34 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik heb geen dogma's.

Zeg je dan ook niet dat niets waar is?

Nee, ik vermoed dat je hier de betekenissen van 'waarheid' en 'dogma' door elkaar haalt. Dat geeft wel vaker verwarring, zoals hier in de discussie ook al enkele malen.
Als een dogma een waarheid bevatte, was het wel bekend als waarheid en niet als dogma.

Veel gelovigen verkondigen een dogma dat zij aanhangen vaak als 'waarheid' , daarmee voor zichzelf proberende er meer waarde aan te  geven.

43 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
44 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik heb geen dogma's.

Is ook een dogma.

Dat zou zo zijn als het een motto in mijn leven was, dat is het echter niet. Het een vaststelling van de situatie zoals die is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, ik vermoed dat je hier de betekenissen van 'waarheid' en 'dogma' door elkaar haalt. Dat geeft wel vaker verwarring, zoals hier in de discussie ook al enkele malen. Als een dogma een waarheid bevatte, was het wel bekend als waarheid en niet als dogma. Veel gelovigen verkondigen een dogma dat zij aanhangen vaak als 'waarheid' , daarmee voor zichzelf proberende er meer waarde aan te  geven.

Dat was eigenlijk de vraag niet, het is een beetje als zeggen dat mens niet geest wil zeggen. Hierbinnen zijn veel gradaties.

Het woord "mens" (Duits Mensch, Zweeds människa, Deens menneske) is een variant van "man" (Duits Mann, Engels man), dat uiteindelijk zou teruggaan op een Indo-Europese stam *man-: "denken" of *ma-: "meten". Deze stam treft men aan in Latijn mens, mentis: "geest, verstand" (vergelijk Engels mind), memoria: "geheugen, herinnering", Grieks menos: "geest", mnèmè: "geheugen", Sanskriet man-: "denken, geest", Russisch mnit' "menen, denken". Het Iraanse woord voor "ik" (voornaamwoord) is man. In het Oudindisch bestaat tevens Manu: "(oer-)mens", modern Hindi manusha: "mens, man". Deze oerbetekenis kreeg de wetenschappelijke naam Homo sapiens (Latijn: "verstandige" of "wijze" mens). (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat zou zo zijn als het een motto in mijn leven was, dat is het echter niet. Het een vaststelling van de situatie zoals die is.

Een onveranderlijke waarheid laat maar zeggen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, ik vermoed dat je hier de betekenissen van 'waarheid' en 'dogma' door elkaar haalt. Dat geeft wel vaker verwarring, zoals hier in de discussie ook al enkele malen.
Als een dogma een waarheid bevatte, was het wel bekend als waarheid en niet als dogma.

Veel gelovigen verkondigen een dogma dat zij aanhangen vaak als 'waarheid' , daarmee voor zichzelf proberende er meer waarde aan te  geven.

Mjah, dat hoeft niet per se. In de wetenschap spreekt men van theorieën, in de wiskunde spreekt men van stellingen. Dit zijn ook termen voor waarheden die op een of andere wijze bewezen zijn en of logisch uit elkaar voortkomen.
Met de term wil men zo het wezen van de gestelde of ontdekte waarheid duiden, daar bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras een andere vorm van bewijsvoering vereist dan de evolutietheorie.
Zo kun je het dogma ook zien als een religieus begrip voor een onveranderlijke en binnen het katholicisme ook plechtig afgekondigde waarheid, voortkomend uit het onveranderlijk wezen van God, de goddelijke wetten en het algemene, apostolische geloof van de Kerk, dat logisch en dus consistent voortbouwt op alle oudere dogma's.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Robert Frans:

Mjah, dat hoeft niet per se. In de wetenschap spreekt men van theorieën, in de wiskunde spreekt men van stellingen. Dit zijn ook termen voor waarheden die op een of andere wijze bewezen zijn en of logisch uit elkaar voortkomen. Met de term wil men zo het wezen van de gestelde of ontdekte waarheid duiden, daar bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras een andere vorm van bewijsvoering vereist dan de evolutietheorie. Zo kun je het dogma ook zien als een religieus begrip voor een onveranderlijke en binnen het katholicisme ook plechtig afgekondigde waarheid, voortkomend uit het onveranderlijk wezen van God, de goddelijke wetten en het algemene, apostolische geloof van de Kerk, dat logisch en dus consistent voortbouwt op alle oudere dogma's.

Binnen het verhaal van Dat beloof ik dienen we mi ook rekening te houden met de schijnbare onmogelijkheid van de dis-identificatie van de geest, of datgene wat nu net zo'n verschil maakt in hoe er naar religie gekeken wordt. Zoals we inmiddels weten kan dit gegeven tot nogal wat verwarring leiden, de getuigenissen legio.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei TTC:

Binnen het verhaal van Dat beloof ik dienen we mi ook rekening te houden met de schijnbare onmogelijkheid van de dis-identificatie van de geest, of datgene wat nu net zo'n verschil maakt in hoe er naar religie gekeken wordt. Zoals we inmiddels weten kan dit gegeven tot nogal wat verwarring leiden, de getuigenissen legio.

Zeg bombast, volgens mij lijdt jij aan het Jahweh syndroom en probeer je jezelf te herscheppen naar eigen wensen. Zo zie je maar: veel religies, zo niet allen, hebben een bepaalde verlosser nodig...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zeg bombast, volgens mij lijdt jij aan het Jahweh syndroom en probeer je jezelf te herscheppen naar eigen wensen. Zo zie je maar: veel religies, zo niet allen, hebben een bepaalde verlosser nodig...

Over wie heb je het hier nu, over Dat beloof ik? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-12-2018 om 06:47 zei Gaitema:

Is een Dogma Gods waarheid? Wat is het volgens jullie?

In theorie wel. Maar het is niet zo dat wanneer bepaalde mensen het een dogma noemen, het ook waarheid is. Eigenlijk dus precies zoals waarheid. Waarheid = waarheid. Maar er kunnen veel mensen iets waarheid noemen, maar dat maakt het nog geen waarheid.

Ja zou ook kunnen zeggen dat dogma's dingen zijn waarvan de aanhanger gelooft dat het absolute onveranderlijke waarheid is. Voor christenen is bijvoorbeeld dat Jezus de zoon van God is een dogma. Voor bepaalde christenen is het gegeven dat ze geen dogma's aanhangen een dogma.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid