Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Op 7-1-2019 om 10:40 zei Dat beloof ik:

(...) Welnu staat in het voorwoord:

Gods heilzame plan zorgt ervoor dat wij de grootste vrijheid ontvangen. Jezus heeft gezegd dat Hij is gekomen opdat wij het leven mogen hebben en dat in overvloedige mate. Hij is op ons behoud gericht en niet op ons verderf. Het is om die reden dat wij de volgende betuigingen en ontkenningen aanbieden

Dat is mooi: vanwege de grootste vrijheid, opdat we in overvloedige mate mogen leven en gericht op behoud. Dat is een mooie reden. Jammer alleen van de schrijffout bij het eerste woord. Het moet zijn God's etc. maar goed, dat is maar een kleinigheidje. Ik vermeld het omdat deze schrijffout 17 (zegge: zeventien) keer voorkomt in de verklaring en dat was bij het lezen best wel storend.
(...)

 

Opmerking moderatie:

Het is prettig dat je op schrijffouten let, maar wat je hier noemt is niet juist.

Je past nu een regel toe die geldt in het Engels maar niet in het Nederlands. In het Nederlands komt er slechts een s achter een naam wanneer die bezittelijk gebruikt wordt en geen apostrof daarvoor.

Uitzonderingen zijn bij het eindigen van een naam die op een klinker eindigt en als er zomaar een s erachter plaatsen dan zou leiden tot een verkeerde uitspraak. Dan moet er wel een apostrof geplaatst worden (bijvoorbeeld: Hajo's huis); een andere uitzondering is wanneer de naam op een s eindigt -- dan komt er slechts een apostrof achter de naam (bijvoorbeeld: Jezus' antwoord was...) en vervalt een extra s.

In het Engels is het zoals jij zei -- dus bijvoorbeeld: God's grace...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Trajecto:

Opmerking moderatie:

Het is prettig dat je op schrijffouten let, maar wat je hier noemt is niet juist.

Je past nu een regel toe die geldt in het Engels maar niet in het Nederlands. In het Nederlands komt er slechts een s achter een naam wanneer die bezittelijk gebruikt wordt en geen apostrof daarvoor.

Uitzonderingen zijn bij het eindigen van een naam die op een klinker eindigt en als er zomaar een s erachter plaatsen dan zou leiden tot een verkeerde uitspraak. Dan moet er wel een apostrof geplaatst worden (bijvoorbeeld: Hajo's huis); een andere uitzondering is wanneer de naam op een s eindigt -- dan komt er slechts een apostrof achter de naam (bijvoorbeeld: Jezus' antwoord was...) en vervalt een extra s.

In het Engels is het zoals jij zei -- dus bijvoorbeeld: God's grace...

Je hebt gelijk, excuses. Dat heb ik dus altijd fout gedaan en ik ben daar nooit op gewezen. Dank daarvoor. 

9 uur geleden zei Gaitema:
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Hoezo, jij hoeft daar toch niet aan mee te doen? Zijn er ook homo's die zich bemoeien met wat jij en je vrouw in jullie bed uitspoken?

Ik bemoei me daar ook niet mee. Ik maak me er ook niet meer druk om. Het "hoezo" zit hem in de voorstelling ervan. Maar ook dat is niet aan mij. Ik ga er van uit dat zij daar zelf prima een weg in vinden.

Dat doe je wel, want je stelt hier dat je moeite hebt met de seksuele omgang tussen twee mannen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Dat beloof ik:
21 uur geleden zei Kelderworm:

De veganisten die tegen vlees eten zijn en vleeseters daarop aanspreken, daarover zou de vleeseter zich ook gekwetst kunnen voelen.
Toch mag de veganist deze mening hebben en uiten.

Uiteraard mag hij dat, dit heet vrijheid van meningsuiting. Echter, we kennen naast rechten ook plichten. Zo is het niet toegestaan om groepen mensen op grond van hun voedsel- of seksuele voorkeur middels een schriftelijke uiting in het openbaar te beledigen.  Bij het uiten van een mening moet je daar dus rekening mee houden.
Doe je dat niet, dan loop je kans op vervolging door een rechter.

Of belediging iets is waarvoor iemand kan worden veroordeeld vraag ik mij sterk af. Immers ieder mens kan zich ergens beledigd over voelen.
De rechter zal dze vermeende belediging moeten afwegen tegen de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van Godsdienst. Beiden (nog) steeds sterke rechten.

15 uur geleden zei Dat beloof ik:
21 uur geleden zei Kelderworm:

De homoseksueel hoeft er niet eens mee voor de draad te komen, tenzij deze KIEST (keuze) voor een openlijke relatie.
Het is iets tussen de homoseksueel en G'd en Yeshua als Middelaar. Daar heeft de christelijke kerk niets te zoeken. Pas als het openlijk wordt.

Hoezo wordt het dan wél een zaak waar de kerk iets te zoeken heeft? Wie bepaalt dat G'd of die kerk...…..?

De kerk bepaald niets, G'd heeft hebaald en dt in Zijn onfeilbaar Woord in de Schrift gedeeld met Zijn kinderen.
Dus wat de opstellers betreft doen de homoseksuelen fijn wat zij doen, maar NIET in hun kerkgenootschappen ontkennen dat homoseksualiteit een zonde is en daarmee de Schrift en dus het Woord van G'd ontkennen.
Zie het als een selectie elftal waarin ook alleen de beste spelers mogen spelen en wie niet voldoet mag er geen deel vanuit maken.
Zie het als een selectie voor een functie, wie niet voldoet aan de gestelde eisen dan wel opleiding kan de functie niet vervullen.

Beide afgewezen personen zouden zich zomaar gekwetst kunnen voelen met de afwijzing of zelfs gediscrimineerd.

15 uur geleden zei Dat beloof ik:
20 uur geleden zei Kelderworm:

In christelijke hetero relaties wordt ook (veel) samengewoond. Dat is net zo zondig als homoseksualiteit, het is namelijk hoererij.
Daarover klagen de samenwonenden immers ook niet? Die voelen zich hierdoor toch ook niet beledigd dan wel gekwetst?

Terwijl de samenwonende christen alleen maar als stel in gebed hoeft te gaan en G'd Zijn Zegen te vragen over de relatie en het door Hem te laten bezegelen.
Dan is zo een stel voor G'd gehuwd en is het samenzijn geen zonde meer. 

Dan veroordeel jij dat samenwonende stel al per definitie, zonder dat je weet of ze samen dat gebed hebben gedaan.
Wie ben jij om deze mensen te veroordelen?

Nee hoor, de kerkgenootschap kan daar vragen over stellen toch?
Hebben jullie gebeden voor deze relatie met G'd? Ja OK, nee, zijn jullie bereid om met ons samen in gebed te gaan om een zegen van G'd te vragen over jullie relatie.
In principe is dit gebed inderdaad iets tussen G'd en het stel en de kerk kan het alleen als voorwaarde voor lidmaatschap stellen.

15 uur geleden zei Dat beloof ik:
20 uur geleden zei Kelderworm:

Het is een bewuste keuze om de buurvrouw van de buurman te begeren,

Nee, dat is puur biologie. Man ziet naakte vrouw, raakt per definitie opgewonden. Geen keus aan.

Nou, ik zie toch heel veel (dikke(re)) vrouwen rondlopen die ik liever niet dan wel naakt wil zien hoor, pppfff
Iets waar dikke vrouwen zich gekwetst en beledigd kunnen voelen, maar het is mijn persoonlijke voorkeur.
Daarbij is het opgewonden raken niet een zonde, maar het verlangen daar iets mee te doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Bonjour:
23 uur geleden zei Kelderworm:

Dit klopt niet en is zelfs een leugen!
Er staat in het manifest NIET dat de homoseksueel en niets te zoeken heeft.
Er staat JUIST in dat deze gewoon welkom is, omdat Yeshua voor zondaars gekomen is.

Alleen moet de homoseksueel erkennen dat het een zonde is waarvan G'd gruwelt.
Maar voor alle zonden is vergeving in Christus mogelijk, dus OOK deze zonde.

Waar dit dus op neer komt is dat de homo welkom in als hij zijn identiteit buiten de deur laat. Dan ben je gewoon niet welkom. 

Nee je mag homoseksueel zijn maar je moet het erkennen als een zonde ! THAT's IT !
Je junt alleen niet hand in hand zitten met je vriend in de kerk en je zult niet als stel erkend worden, omdat G'd dergelijke relaties niet erkent.
En eventueel samen bidden tot G'd of Hij het verlangen wil veranderen.
-gebeurd dat, mooi.
-gebeurd dat niet dan is er vergeving in Christus, net als voor alle zonden.

14 uur geleden zei Bonjour:

 

23 uur geleden zei Kelderworm:

Het zou een christelijke discussie moeten zijn en geen maatschappelijke noch een homo-discussie.

Nee, het is meer want het vertelt ook christenen hoe ze moeten handelen richting niet-gelovige homo's. Daarmee is het wel degelijk een issue voor de samenleving. 

Hoezo?
Wat de niet-christenen doen die niet deze kerkgenootschappen willen bezoeken is geheel niet van belang en wordt ook niet besproken.
Wie wel deel wil uitmaken van deze kerkgenootschappen moet erkennen dat het een zonde is en het NIET ontkennen.

14 uur geleden zei Bonjour:
23 uur geleden zei Kelderworm:

Dan moet je de krant erop aanvallen dat zij het publiceren en niet de opstellers van een manifest binnen het christendom.
Maar besef dan wel dat kranten beperken in hetgeen ze over mogen schrijven richting cencuur gaat.

Het gaat om de auteurs. Niet om het medium.

Nee, mijn reactie was op de stelling dat je dan moet lezen in openbare media.
Daarop gaf ik aan dat wanneer je dat niet wilt lezen je bij de krant zijn moet en niet bij de auteurs.

14 uur geleden zei Bonjour:
23 uur geleden zei Kelderworm:

Ben je misschien zelf homoselsueel? Ik denk van wel.

Overigens mag je leven zoals je wilt, alleen laat anderen dan ook vrij om hetgeen je doet als zonde voor G'd te duiden.

Pas op wat je hier zegt. Het lijkt dat je instemt met homofilie in de samenleving en volgens de verklaring is dat een zonde.
Is het gemakkelijker voor je als ik homo zou zijn? Zijn mijn argumenten dan minder geldig? Wat is de relevantie van je vraag? 

Je reactie komt mij erg gevoelig over en past derhalve uitstekend bij een homoseksuele man. Jou argumenten zijn niets minder geldig maar het verklaart je wijze van reageren. Maar het is jou mening tegenover die van Schriftgetrouwe christenen. Kerk en staat gescheiden houden dus.
Wat mensen buiten het christendom en de kerk doen gaat de kerk niets aan.

  • wat in de staat kan en mag hoeft niet perse in de kerk te mogen.
  • Wat verboden is ind e kerk zou niet perse verboden moeten zijn in de staat.
14 uur geleden zei Bonjour:
23 uur geleden zei Kelderworm:

Zo mag jij dan vinden dat gelovige christenen dom, kortzichtig, kinds of wat dan ook zijn, jouw mening.

Het gaat hier puur om trouw aan G'd Zijn Woord in de Schirft of vrijzinnig zijn en G'd Zijn Woord verloochenen.

Een vergelijk trekken naar nazisme is volledige kolder, want nergens wordt opgeroepen homoseksuelen uit te sluiten noch buiten te sluiten.
Alleen te erkennen dat het voor G'd een gruwel is, waarvoor ook nog eens vergeving in Christus verleend wordt.

Het gaat niet aan trouw aan het woord van God. Het gaat om trouw zijn aan een interpretatie van een boek dat claimt het woord van God te zijn.
Als je tegen een groep zegt dat je de leden van de groep aanvaard als ze maar een belangrijke eigenschap van de groep afzweren, aanvaard je ze niet.

Als niet (othodox) gelovige kan je darover niet oordelen. Het is geen interpretatie het is volle 100% geloof tegenover vrijzinnig geloof en geen geloof.
Je doet net alsof in NL homoseksualiteit geaccepteerd is, het wordt getolereerd en dat is minder sterk dan geaccepteerd.
Ik ken praktiserende christelijke homoseksuelen die het eens zijn met de stellingen.
Nadat zij openlijk aanvaart hebben dat zij zonde bedrijven en openstaan voor verandereing (die niet komt) hebben dezen een voorbeeldig christelijk geloofsleven.
Alleen zoeken zij niet zo naarstig naar acceptatie van hun geaardheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Dat beloof ik:

Inderdaad denkt elke christen dat er slechts 1 god is. Maar het probleem is nu dat er twee beelden zijn van die God, de een in wiens ogen homofilie een gruwel is, en de ander bij wie dat niet zo is.

De  meeste christenen in ons land geloven in de tweede, en dus niet in een god in wiens ogen homofilie een gruwel

2 beelden van G'd:

- conform de Schrift welke onfeilbaar is. (Othodox)
- afwijkend van de Schift alsof deze feilbaar zou zijn. (Vrijzinnig)

12 uur geleden zei Gaitema:

Homoseksualiteit is aangeboren. Relaties tussen hen is liefde. Ik heb enkel moeite met de seksuele omgang tussen homoseksuelen.
Er zijn echter overtuigde homoseksuele christenen die absoluut niet lichtzinnig zijn. Een stel past wekelijks op onze dochter. 

Zelfs met de seksuele omgang van homoseksuelen heb ik geen moeite, zolang ze het maar niet goedpraten als normaal en het als zonde ontkennen als christen.
Seksuele omgang is een gevolg ervan. DAT willen scheiden is naar mijn mening pas heftig.
Je mag jet zijn maar niet toepassen? Als je 50 jaar bent, ok, maar een puber waar de hormonen nog springen? Nee!

Als je homoseksualiteit goedkeurt dan OOK de seksuale omgang die erbij hoort.
Van homoseksuele christenen eens gehoord dat die nagenoeg gek werden toen zij op eigen kracht probeerden "het"niet te doen.
Onmogelijke opgave dus en DAT begrijp ik.
Draai het maar eens om, je houdt van je vrouw maar je mag haar niet aanraken.

Nee, laat ze lekekr doen wat hun gelukkig maakt, maar ERKEN het als een zonde, DAT is het enige.
Erken de Schrift en dat G'd ervan gruwelt, vraag blijvend vergeving en die zul je blijvend ontvangen in Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is correct. In deze hoedanigheid kunnen wij God niet fysiek ontmoeten zonder verteerd te worden. Echter is dat ook niet de manier waarop God Zich laat kennen, gelukkig maar.

Maar mensen hebben Jezus wel gezien en toch zeg je dat dit ook God was, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat je God niet kunt zien en leven.

28 minuten geleden zei Kelderworm:

conform de Schrift welke onfeilbaar is. (Othodox)
- afwijkend van de Schift alsof deze feilbaar zou zijn. (Vrijzinnig)

Denk dat je heel goed kan weten hoe God denkt. God veranderd niet.

30 minuten geleden zei Kelderworm:

Nee, laat ze lekekr doen wat hun gelukkig maakt, maar ERKEN het als een zonde, DAT is het enige.
Erken de Schrift en dat G'd ervan gruwelt, vraag blijvend vergeving en die zul je blijvend ontvangen in Christus.

Zoals ik al vaker heb aangetoond is dat niet hoe het werkt. Dat het moeilijk is staat buiten discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Robert Frans:

Het gaat volgens mij echter niet enkel om (terechte) aandacht voor ongelijkheid, maar om een vrij specifieke visie op mens en seksualiteit die daarbij meestal ook gepropageerd wordt.

Wat wordt er volgens jou dan gepropageerd?

21 uur geleden zei Robert Frans:

Je kunt bijvoorbeeld homo's als volstrekt gelijkwaardig zien, zonder het homohuwelijk te erkennen, omdat je dan gewoon een andere visie op het huwelijk hebt. Iemand als gelijkwaardig erkennen is immers niet hetzelfde als altijd in alles met diegene eens zijn en alles moeten doen wat diegene wil.

Heb je een andere visie op het huwelijk of heb je een andere visie t.a.v. de rechten van homostellen t.o.v. heterostellen? Ik vind het lastig dat onderscheidt te maken. Ik begrijp dat je op basis van je geloof het kerkelijk homohuwelijk niet accepteert, maar hoe zit dat met het burgerhuwelijk? Ben je daar óók op tegen? En zo ja, waarom?

Kun je de laatste zin verduidelijken? "Iemand als gelijkwaardig erkennen is immers niet hetzelfde als altijd in alles met diegene eens zijn en alles moeten doen wat diegene wil " Jij hoeft toch ook verder niks te doen, je bent nergens tot verplicht. De ander heeft slechts het recht om te trouwen met hetzelfde geslacht.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:
37 minuten geleden zei Kelderworm:

Nee, laat ze lekekr doen wat hun gelukkig maakt, maar ERKEN het als een zonde, DAT is het enige.
Erken de Schrift en dat G'd ervan gruwelt, vraag blijvend vergeving en die zul je blijvend ontvangen in Christus.

Zoals ik al vaker heb aangetoond is dat niet hoe het werkt. Dat het moeilijk is staat buiten discussie.

Nee want ik heb laten zien dat het Fundament van Christus ervoor zorgt dat alle slechte werken niet zullen verbranden in het oordeelsvuur en dat allen die op het Fundament Christus bouwen behouden zal worden. 1 Korintiërs 3:10-15.
Zoals de JG het brengen wordt het weer wettisch, waarvan Yeshua juist zegt wie de Wet tracht te doen met de bedoeling behouden te blijven, kan niet meer rekenen op Genade in Christus. We zouden de Wet moeten willen doen uit verlangen en dankbaarheid. Maar zoals ik je ook heb aangetoond maken jij en ik en elk mens dagelijks schuldig aan zonden, die ons gelukkig ook meermalen wordt vergeven in Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kelderworm:

Nee want ik heb laten zien dat het Fundament van Christus ervoor zorgt dat alle slechte werken niet zullen verbranden in het oordeelsvuur en dat allen die op het Fundament Christus bouwen behouden zal worden. 1 Korintiërs 3:10-15.

Zo kan je alles rechtpraten en bovendien verkeerde uitleg. Je kan moorden, stelen, overspel plegen en noem maar op. Het wordt je toch wel vergeven. Zo werkt het echt niet. Als je moedwillig een zonde pleegt zal die zonde op den duur niet meer vergeven KUNNEN worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Robert Frans:

Zelfs als een land op legitieme, democratische wijze het homohuwelijk, of andere zaken als abortus en euthanasie verbied of strikt beperkt, is het nog niet goed. Want het is alleen goed als zij doen wat wij vinden dat zij moeten doen.

Je laatste zin vind ik beetje een stroman. Volgens mij wordt die discussie namelijk gevoerd op argumenten en niet op basis van "wat wij vinden dat zij moeten doen". En waarom zou je geen kritiek kunnen leveren op kwesties die op legitieme, democratische wijze tot stand zijn gekomen? Zo is er bv op legitieme, democratische wijze nog steeds de doodstraf in sommige staten van de VS. En ik vind dat moreel verwerpelijk en vind dat ze daar mee moeten ophouden. En dat mogen andere landen, instanties e.d. ook zeggen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Appie B:

Ik begrijp dat je op basis van je geloof het kerkelijk homohuwelijk niet accepteert, maar hoe zit dat met het burgerhuwelijk?

Deze vraag (nie t aan mij) raakt precies DAAR waar het mis gaat.
De christelijke kerk zou zich NIET moeten bemoeien met het burgelijk huwelijk.
Zoals de staat zich niet zou moeten bemoeien met het kerkelijk huwelijk.
Staat en kerk gescheiden.
Wat de ongelovige doet en wil is zijn/haar keuze, daar zou de christelijke kerk met haar neus gewoon uit moeten blijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Willempie:

Het is absurd omdat het volslagen onwetenschappelijk is. Het beangstigende is dat de mening en wil van een kleine groep activisten dwingend wordt opgelegd aan de meerderheid van de bevolking. Wie het hardst schreeuwt krijgt zijn zin. Om even op homofilie terug te komen: Ik heb in Nederland nog nooit één enkele keer een homoseksueel ontmoet, mannelijk of vrouwelijk, die zich of haar gediscrimineerd voelt. Alle homoseksuelen die ik tot nu toe heb ontmoet en die ik ken en waar ik bevriend mee ben functioneren volkomen normaal in de maatschappij en voelen zich op geen enkele manier onderdrukt. En ja, ik lees in de media dat er homo's in elkaar worden geslagen en neem waar dat het woord "homo" een populair scheldwoord onder jongeren is geworden. Heeft dat iets met het christendom te maken? Ik dacht zo van niet. Buiten Nederland, met name in Afrika, worden homo's inderdaad niet door de maatschappij geaccepteerd. Ook dat heeft niets met het christendom te maken want in Afrika wordt niemand geaccepteerd die op wat voor manier dan ook afwijkt van wat men daar als normaal beschouwd. Albino's zijn daar ook hun leven niet zeker en gehandicapte of ongewenste baby's worden gewoon vermoord en begraven of bij het vuilnis gezet. Wees maar erg blij dat je in een gekerstend werelddeel leeft en huiver van angst over dat waar socialistische activisten de joods-christelijke moraal door willen vervangen. Het fascisme, nazisme en communisme zijn voorproefjes, waar je veel van kunt leren, als je wilt.

Het is absurd omdat het volslagen onwetenschappelijk is? Wat is dat nou voor een redenering? En is dat wel zo? De bijbel is ook onwetenschappelijk, dus die is ook absurd?

"Het beangstigende is dat de mening en wil van een kleine groep activisten dwingend wordt opgelegd aan de meerderheid van de bevolking."

Draaf je niet een beetje door? Het enige waarmee je komt is 1 kleuterschool die een teddybeer introduceert. Daar wordt iets mee uitgelegd.. Totaal geen sprake van activisten die iets dringend willen opleggen. Iets minder Alex Jones kijken.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei sjako:

Zo kan je alles rechtpraten en bovendien verkeerde uitleg. Je kan moorden, stelen, overspel plegen en noem maar op. Het wordt je toch wel vergeven. Zo werkt het echt niet. Als je moedwillig een zonde pleegt zal die zonde op den duur niet meer vergeven KUNNEN worden.

Je gaat volledig voorbij aan het bewust schade toebrengen aan anderen of niet.
In jou voorbeelden is dat het geval, of eigen gewin.
In het geval van homoseksualiteit is dat niet aan de orde.
Jij bent immers evenzo schuldig aan herhaalde zonden die je bewust doet (ook al probeer je er onderuit te komen als onbewust in de discussie)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Kelderworm:

Deze vraag (nie t aan mij) raakt precies DAAR waar het mis gaat.
De christelijke kerk zou zich NIET moeten bemoeien met het burgelijk huwelijk.
Zoals de staat zich niet zou moeten bemoeien met het kerkelijk huwelijk.
Staat en kerk gescheiden.
Wat de ongelovige doet en wil is zijn/haar keuze, daar zou de christelijke kerk met haar neus gewoon uit moeten blijven.

Eens

17 minuten geleden zei Kelderworm:

Je gaat volledig voorbij aan het bewust schade toebrengen aan anderen of niet.
In jou voorbeelden is dat het geval, of eigen gewin.
In het geval van homoseksualiteit is dat niet aan de orde.
Jij bent immers evenzo schuldig aan herhaalde zonden die je bewust doet (ook al probeer je er onderuit te komen als onbewust in de discussie)

En waar trek je dan de grens? Stelen van een brood bijv?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Appie B:

Het is absurd omdat het volslagen onwetenschappelijk is? Wat is dat nou voor een redenering? En is dat wel zo? De bijbel is ook onwetenschappelijk, dus die is ook absurd?

Onwetenschappelijk was niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat het tegen alle vormen van wetenschap ingaat. 

1 uur geleden zei Appie B:

Draaf je niet een beetje door? Het enige waarmee je komt is 1 kleuterschool die een teddybeer introduceert. Daar wordt iets mee uitgelegd.. Totaal geen sprake van activisten die iets dringend willen opleggen. Iets minder Alex Jones kijken.

Ik denk niet dat ik doordraaf en wat je verder noemt vind ik een typisch geval van bagatellisering van een ernstig probleem van indoctrinatie. Het is ook feitelijk onjuist want je hebt al veel meer informatie gekregen dan een "kleuterschool met een teddybeer". Met dat "voorbeeld" maak je het hele onderwerp ook nog eens belachelijk. Maar nogmaals: Het is mijn mening en indruk maar en mijn mogelijke verklaring, of één van de mogelijke verklaringen, voor het manifest als tegenreactie, waarvan ik de Nederlandse uitgave overigens niet ondersteun. Ik stop hier nu verder over. Jij bent vrij ervan te vinden wat jij wilt.  

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Maar mensen hebben Jezus wel gezien en toch zeg je dat dit ook God was, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat je God niet kunt zien en leven.

Jezus had twee naturen; een menselijke en een Goddelijke. Als mens was Hij fysiek zichtbaar. Bij wedergeboren mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen zie je de Heilige Geest toch ook niet. En die mens wordt ook niet verteerd.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei Appie B:

Het is absurd omdat het volslagen onwetenschappelijk is? Wat is dat nou voor een redenering? En is dat wel zo? De bijbel is ook onwetenschappelijk, dus die is ook absurd?

Onwetenschappelijk was niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat het tegen alle vormen van wetenschap ingaat. 

Hoezo gaat het tegen alle vormen van wetenschap in om mensen te informeren over de verschillende genders, geaardheden en gevoelen van mensen?

20 minuten geleden zei Willempie:

Ik denk niet dat ik doordraaf en wat je verder noemt vind ik een typisch geval van bagatellisering van een ernstig probleem van indoctrinatie. Het is ook feitelijk onjuist want je hebt al veel meer informatie gekregen dan een "kleuterschool met een teddybeer". Met dat "voorbeeld" maak je het hele onderwerp ook nog eens belachelijk. Maar nogmaals: Het is mijn mening en indruk maar en mijn mogelijke verklaring, of één van de mogelijke verklaringen, voor het manifest als tegenreactie, waarvan ik de Nederlandse uitgave overigens niet ondersteun. Ik stop hier nu verder over. Jij bent vrij ervan te vinden wat jij wilt. 

Nogmaals, jij komt met de bewering: "Het is wel verklaarbaar dat er reacties komen op de transgender leer die op scholen en universiteiten in Canada en de V.S. werkelijk absurde en zelfs beangstigende vorm begint te krijgen"

Daar is volgens de voorbeelden geen sprake van. Wat is nou precies het probleem?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei sjako:
47 minuten geleden zei Kelderworm:

Je gaat volledig voorbij aan het bewust schade toebrengen aan anderen of niet.
In jou voorbeelden is dat het geval, of eigen gewin.
In het geval van homoseksualiteit is dat niet aan de orde.
Jij bent immers evenzo schuldig aan herhaalde zonden die je bewust doet (ook al probeer je er onderuit te komen als onbewust in de discussie)

En waar trek je dan de grens? Stelen van een brood bijv?

Uiteindelijk heb niet ik geen mens voor een ander de grens te trekken, dat is in beginsel iets tussen G'd, Yeshua en Zijn kind.
In gebed om wijsheid vragen, om vergeving en dan zal de Heilige Geest ZIjn werk in die mens doen.
 

Kijkend naar Yeshua, liet Hij ZIjn Discipelen om Sabbat toch koren pkukken om te eten omdat ze op dat momen honger hadden.
Koren dat NIET van hen was maar van een eigenaar en OOK nog op Sabbat.

Yeshua schoof daarmee de Sabbat NIET terzijde, maar bewees dat er uitzonderingen op de Wet van G'd bestonden.
Yeshua zei niet dat je zomaar andermans bezit mocht nemen, maar toonde aan dat er uitzonderingen op de Wet van G'd bestonden

2 uur geleden zei sjako:

Maar mensen hebben Jezus wel gezien en toch zeg je dat dit ook God was, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat je God niet kunt zien en leven.

G'd = de Vader
G'd = de Zoon Yeshua
G'd = de Heilige Geest

De Vader is niet Yeshua
De Heilige Geest is niet Yeshua

De Vader is niet de Heilige Geest
De Zoon is de Heilige Geest

De Zoon is niet de Vader
De Zoon is niet de Heilige Geest

Terwijl G'd als Yeshua op aarde liep, was Hij ook als Vader aanwezig in de hemel.
Terwijl G'd als Heilige Geest bij Zijn wedergeboren kinderen inwoont, is G'd ook nog steeds de Vader in de hemel
Terwijl G'd als Heilige Geest bij Zijn wedergeboren kinderen inwoont, is G'd ook nog steeds de Zoon in de hemel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Appie B:

Hoezo gaat het tegen alle vormen van wetenschap in om mensen te informeren over de verschillende genders, geaardheden en gevoelen van mensen?

Het is tegen-wetenschappelijk om te leren dat er geen verschillen bestaan tussen mannelijk en vrouwelijk. Het is wel erg goed om te leren mensen die "anders" zijn te accepteren omdat alle mensen in wezen "anders" zijn. Ook ik ben "anders" en jij ook. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Anders gezegd: Het is onjuist om mensen in groepen te verdelen maar juist om mensen als waardevolle individuen te zien. En jongens mogen gewoon mannelijk zijn en meisjes mogen gewoon vrouwelijk zijn. Die hoeven zich niet aan te passen aan de leer van extremistische activisten die alle mensen hetzelfde willen hebben. De jeugd dient geleerd te worden zichzelf en anderen te respecteren i.p.v. ze te onderwijzen dat ze gediscrimineerd worden door een onderdrukkend, patriarchisch (of christelijk) systeem. Nog anders gezegd: "Je bent niet zielig, onderdrukt en gediscrimineerd. Je bent gewoon een waardevol mens en je moet opstaan en niet blijven liggen. Je moet jezelf ontplooien en als je iets wilt bereiken in je leven zul je daar hard voor moeten werken. Het komt niet allemaal vanzelf. En je schiet er helemaal niets mee op om de schuld van jouw problemen bij anderen te zoeken". Begrijp je nu een beetje waar ik het over heb? Of nog steeds niet?

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Willempie:

Het is tegen-wetenschappelijk om te leren dat er geen verschillen bestaan tussen mannelijk en vrouwelijk.

Waar wordt dit geleerd dan? 

4 minuten geleden zei Willempie:

Het is wel erg goed om te leren mensen die "anders" zijn te accepteren omdat alle mensen in wezen "anders" zijn. Ook ik ben "anders" en jij ook. Er zijn geen twee mensen hetzelfde. Anders gezegd: Het is onjuist om mensen in groepen te verdelen maar juist om mensen als waardevolle individuen te zien. En jongens mogen gewoon mannelijk zijn en meisjes mogen gewoon vrouwelijk zijn.

Mee eens. Volgens mij wordt dit ook niet betwist.

5 minuten geleden zei Willempie:

Die hoeven zich niet aan te passen aan de leer van extremistische activisten die alle mensen hetzelfde willen hebben. De jeugd dient geleerd te worden zichzelf en anderen te respecteren i.p.v. ze te onderwijzen dat ze gediscrimineerd worden door een onderdrukkend, patriarchisch systeem. Nog anders gezegd: "Je bent niet zielig, onderdrukt en gediscrimineerd. Je bent gewoon een waardevol mens en je moet opstaan en niet blijven liggen. Je moet jezelf ontplooien en als je iets wilt bereiken in je leven zul je daar hard voor moeten werken. Het komt niet allemaal vanzelf. En je schiet er helemaal niets mee op om de schuld van jouw problemen bij anderen te zoeken" Begrijp je nu een beetje waar ik het over heb? Of nog steeds niet?

En hier zie ik dus geen voorbeelden van. Misschien een paar enkelingen die zo denken, maar zo als jij het stelt dat zo'n beetje heel Amerika en Canada deze visie probeert door de strot te duwen, nee. Nogmaals, je kijkt iets teveel 'alternatieve media'. Geloof niet alles wat ze je vertellen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Appie B:

En hier zie ik dus geen voorbeelden van.

Huilruimtes in universiteiten. Is dit een voorbeeld? Ik zie dat je hoofdstroom media nog volkomen serieus neemt. Is Jordan Peterson voor jou trouwens ook iemand die doorslaat of neem je die wel serieus?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Willempie:

Huilruimtes in universiteiten. Is dit een voorbeeld? Ik zie dat je hoofdstroom media nog volkomen serieus neemt. Is Jordan Peterson voor jou trouwens ook iemand die doorslaat of neem je die wel serieus?

Huilruimtes in universiteiten, die is voor mij nieuw. We hebben ook bidruimtes voor mensen die willen bidden. Ook prima. Niemand die daardoor het geloof door mijn strot douwt. Wie zegt dat ik de hoofdstroom media volkomen serieus neem? In ieder geval geen Alex Jones.

Jordan Peterson is een intelligente man met interessante ideeën. Zeker serieus te nemen. Maar als het over God of atheïsten gaat, valt hij voor mij door de mand. Hij pretendeert een christen te zijn, maar als hij op de man wordt afgevraagd of hij dat daadwerkelijk is, dan ontwijkt hij op alle manieren. 

Heb de gesprekken met Sam Harris gevolgd op YouTube (Pangburn University). De eerste 2 gesprekken zijn heel interessant.

bewerkt door Appie B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat is correct. In deze hoedanigheid kunnen wij God niet fysiek ontmoeten zonder verteerd te worden. Echter is dat ook niet de manier waarop God Zich laat kennen, gelukkig maar.

Wat is dan, volgens jou, de manier waarop God zich laat kennen? Ik denk dat God zich alleen laat kennen via Jezus-Christus, want die is de bemiddelaar tussen God en mens, en verder niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Appie B:

Huilruimtes in universiteiten, die is voor mij nieuw. We hebben ook bidruimtes voor mensen die willen bidden. Ook prima. Niemand die daardoor het geloof door mijn strot douwt. Wie zegt dat ik de hoofdstroom media volkomen serieus neem. In ieder geval geen Alex Jones.

Jordan Peterson is een intelligente man met interessante ideeën. Zeker serieus te nemen. Maar als het over God of atheïsten gaat, valt hij voor mij door de mand. Hij pretendeert een christen te zijn, maar hij op de man wordt afgevraagd of hij dat daadwerkelijk is, dan ontwijkt hij op alle manieren. 

Heb de gesprekken met Sam Harris gevolgd op YouTube (Pangburn University). De eerste 2 gesprekken zijn heel interessant.

Ik moet weer aan het werk. Tot later en bedankt voor de reactie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Zolderworm:

Wat is dan, volgens jou, de manier waarop God zich laat kennen? Ik denk dat God zich alleen laat kennen via Jezus-Christus, want die is de bemiddelaar tussen God en mens, en verder niet.

Inderdaad, wie Jezus heeft gezien heeft de Vader gezien.

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader? (Joh.14:6-9, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid