Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Appie B:

Wat wordt er volgens jou dan gepropageerd?

De idee dat het huwelijk enkel een liefdesbezegeling hoeft te zijn en niet ook het (willen) stichten van het gezin en de idee dat we genderneutraal zouden moeten spreken en handelen. En, maar dat speelt natuurlijk al veel en veel langer, de idee dat seksualiteit probleemloos buiten een huwelijk of zelfs buiten een relatie genoten zou moeten kunnen worden en dat het vrij losgekoppeld zou moeten kunnen worden van de vruchtbaarheid.

3 uur geleden zei Appie B:

Heb je een andere visie op het huwelijk of heb je een andere visie t.a.v. de rechten van homostellen t.o.v. heterostellen? Ik vind het lastig dat onderscheidt te maken. Ik begrijp dat je op basis van je geloof het kerkelijk homohuwelijk niet accepteert, maar hoe zit dat met het burgerhuwelijk? Ben je daar óók op tegen? En zo ja, waarom?

Ik geloof dat het huwelijk twee onlosmakelijk met elkaar verbonden doelen heeft: de gemeenschap tussen man en vrouw en het stichten van een natuurlijk gezin, waarbij de kinderen dus het onvervreemdbare recht genieten door hun natuurlijke ouders te worden opgevoed. Daar komen natuurlijk nog wel wat mitsen en maren bij kijken, maar dit is het uitgangsprincipe.
Ook geloof ik dat seksualiteit uitsluitend binnen het huwelijk genoten dient te worden, om precies die reden, en dat elke buitenhuwelijkse seksualiteit dus zondig is. Of nu twee homo's of hetero's dat doen, is daarbij mijns inziens niet eens relevant. Huwelijk en seksualiteit zijn zo dan ook intiem met elkaar verbonden.
Ik zie daarom ook niet elk burgerlijk huwelijk per se als huwelijk. Mijns inziens zou het woord "huwelijk" in de wet dan ook beter vervangen worden door een neutralere, juridische term, zonder de instelling zelf te wijzigen, zodat men zelf kan bepalen of er een huwelijk gesloten wordt of niet.

Mijns inziens doet een overheid er echter goed aan om áls zij het huwelijk wil blijven voltrekken, of het zo wil blijven noemen, om dan het "echte" huwelijk (zoals ik dat dus versta) te voltrekken en het natuurlijke gezin te beschermen en aan te moedigen. Zo zou ik er bijvoorbeeld ook tegen op zijn als de overheid bigamie of polygamie zou toestaan.
Ik persoonlijk zie geen problemen met twee homo's die een platonische liefdesrelatie aangaan en geloof dat een ieder naar zijn eigen geweten moet luisteren en zijn eigen weg daarin moet gaan. Ik zal dan ook niet oordelen over mensen die daarin andere keuzes maken dan ik; dat is aan God zelf. Homoseksualiteit zie ik dan ook niet als zondig an sich, daar het een niet-gekozen geaardheid is.
Maar een huwelijk wil ik een dergelijke relatie niet noemen, ook al zie ik die liefde absoluut wel als net zo legitiem (zie dat ook in mijn eigen omgeving opbloeien), omdat het huwelijk mijns inziens dus méér is dan enkel dat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:
4 uur geleden zei Appie B:

Wat wordt er volgens jou dan gepropageerd?

De idee dat het huwelijk enkel een liefdesbezegeling hoeft te zijn en niet ook het (willen) stichten van het gezin en de idee dat we genderneutraal zouden moeten spreken en handelen. En, maar dat speelt natuurlijk al veel en veel langer, de idee dat seksualiteit probleemloos buiten een huwelijk of zelfs buiten een relatie genoten zou moeten kunnen worden en dat het vrij losgekoppeld zou moeten kunnen worden van de vruchtbaarheid.

Helder.

1 uur geleden zei Robert Frans:
4 uur geleden zei Appie B:

Heb je een andere visie op het huwelijk of heb je een andere visie t.a.v. de rechten van homostellen t.o.v. heterostellen? Ik vind het lastig dat onderscheidt te maken. Ik begrijp dat je op basis van je geloof het kerkelijk homohuwelijk niet accepteert, maar hoe zit dat met het burgerhuwelijk? Ben je daar óók op tegen? En zo ja, waarom?

Ik geloof dat het huwelijk twee onlosmakelijk met elkaar verbonden doelen heeft: de gemeenschap tussen man en vrouw en het stichten van een natuurlijk gezin, waarbij de kinderen dus het onvervreemdbare recht genieten door hun natuurlijke ouders te worden opgevoed. Daar komen natuurlijk nog wel wat mitsen en maren bij kijken, maar dit is het uitgangsprincipe.
Ook geloof ik dat seksualiteit uitsluitend binnen het huwelijk genoten dient te worden, om precies die reden, en dat elke buitenhuwelijkse seksualiteit dus zondig is. Of nu twee homo's of hetero's dat doen, is daarbij mijns inziens niet eens relevant. Huwelijk en seksualiteit zijn zo dan ook intiem met elkaar verbonden.
Ik zie daarom ook niet elk burgerlijk huwelijk per se als huwelijk. Mijns inziens zou het woord "huwelijk" in de wet dan ook beter vervangen worden door een neutralere, juridische term, zonder de instelling zelf te wijzigen, zodat men zelf kan bepalen of er een huwelijk gesloten wordt of niet.

Mijns inziens doet een overheid er echter goed aan om áls zij het huwelijk wil blijven voltrekken, of het zo wil blijven noemen, om dan het "echte" huwelijk (zoals ik dat dus versta) te voltrekken en het natuurlijke gezin te beschermen en aan te moedigen. Zo zou ik er bijvoorbeeld ook tegen op zijn als de overheid bigamie of polygamie zou toestaan.
Ik persoonlijk zie geen problemen met twee homo's die een platonische liefdesrelatie aangaan en geloof dat een ieder naar zijn eigen geweten moet luisteren en zijn eigen weg daarin moet gaan. Ik zal dan ook niet oordelen over mensen die daarin andere keuzes maken dan ik; dat is aan God zelf. Homoseksualiteit zie ik dan ook niet als zondig an sich, daar het een niet-gekozen geaardheid is.
Maar een huwelijk wil ik een dergelijke relatie niet noemen, ook al zie ik die liefde absoluut wel als net zo legitiem (zie dat ook in mijn eigen omgeving opbloeien), omdat het huwelijk mijns inziens dus méér is dan enkel dat.

Nogmaals, ik begrijp goed dat je dat gelooft. Maar waarom zou je anderen, die daar anders over denken, het recht op een (seculier) burgerlijk huwelijk willen ontnemen(zo lees ik het althans)? Is dat niet jouw visie aan anderen opdringen, zodat ze gaan gedragen naar jouw visie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Kelderworm:

2 beelden van G'd:

- conform de Schrift welke onfeilbaar is. (Othodox)
- afwijkend van de Schift alsof deze feilbaar zou zijn. (Vrijzinnig)

Zelfs met de seksuele omgang van homoseksuelen heb ik geen moeite, zolang ze het maar niet goedpraten als normaal en het als zonde ontkennen als christen.
Seksuele omgang is een gevolg ervan. DAT willen scheiden is naar mijn mening pas heftig.
Je mag jet zijn maar niet toepassen? Als je 50 jaar bent, ok, maar een puber waar de hormonen nog springen? Nee!

Als je homoseksualiteit goedkeurt dan OOK de seksuale omgang die erbij hoort.
Van homoseksuele christenen eens gehoord dat die nagenoeg gek werden toen zij op eigen kracht probeerden "het"niet te doen.
Onmogelijke opgave dus en DAT begrijp ik.
Draai het maar eens om, je houdt van je vrouw maar je mag haar niet aanraken.

Nee, laat ze lekekr doen wat hun gelukkig maakt, maar ERKEN het als een zonde, DAT is het enige.
Erken de Schrift en dat G'd ervan gruwelt, vraag blijvend vergeving en die zul je blijvend ontvangen in Christus.

Wat een in zichzelf tegenstrijdig commentaar. Gedoogde zonden dus. Ik snap je wel heel goed en toch denk ik dat je onderscheid moet maken tussen mensen die hetero zijn en uit driften homoseksuele contacten hebben (zonden) en homoseksuelen die uit liefde verlangen naar hun partner (normale seksuele omgang uit liefde).

 

Citaat

Dat doe je wel, want je stelt hier dat je moeite hebt met de seksuele omgang tussen twee mannen.

Ja, zal wel een afwijking van me zijn. Ik ben nu eenmaal heteroseksueel 😁

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Appie B:

Nogmaals, ik begrijp goed dat je dat gelooft. Maar waarom zou je anderen, die daar anders over denken, het recht op een (seculier) burgerlijk huwelijk willen ontnemen(zo lees ik het althans)? Is dat niet jouw visie aan anderen opdringen, zodat ze gaan gedragen naar jouw visie?

Niet zozeer opdringen, maar meer proberen te overtuigen van het belang van het klassieke huwelijk, als ik het even zo mag noemen. Zodat zij uit zichzelf deze visie aannemen en eventueel in wetgeving vastleggen.
Zoals ik al zei: een ieder moet doen wat hem/haar het beste lijkt en ik zal niet oordelen over homo's die wettelijk met elkaar trouwen. Alleen is het mijns inziens dan dus geen huwelijk en wil ik niet gedwongen worden het als een huwelijk te moeten zien of het allemaal mooi en prachtig te vinden.
En wil ik ook niet te horen krijgen dat ik homo's zou haten of niet respecteren, louter omdat ik het met de huidige westerse huwelijksvisie niet eens ben. Dat is namelijk volstrekt onterecht, je hoeft het immers niet in alles met iemand of met iemands leefwijze eens te zijn, om iemand te respecteren of lief te hebben.

Op politiek gebied stel ik dus eigenlijk heel eenvoudig dit: óf het woord huwelijk vervangen door een neutralere, juridische term in de wet, óf een specifieke huwelijksvisie kiezen en wettelijk vastleggen, waarbij men echter dan ook op democratische wijze wettelijk van visie en dus ook huwelijkswet kan veranderen en de klassieke visie dus ook wettelijk vastgelegd kan worden.
Bij het eerste heeft de overheid meer vrijheid om verschillende samenlevingsvormen (uiteraard uitsluitend tussen meerderjarigen) vast te leggen, daar burgers dan toch zelf kunnen bepalen of het huwelijken zijn of niet, bij het tweede heeft de overheid meer vrijheid om de huwelijkswet te wijzigen naar gelang de heersende visie in de samenleving.

Mijn voorkeur gaat uit voor de tweede optie, met vastlegging van de klassieke visie, omdat mijns inziens het gezin (en waar nodig ook de vrouw) daarin het beste beschermd wordt en kinderen in beginsel door hun natuurlijke ouders opgevoed worden. Overheid en samenleving vormen mijns inziens het beste één geheel.
Maar aangezien dat niet altijd haalbaar is, daar lang niet iedereen daarop meer zit te wachten, is de eerste optie denk ik het meest reëel. En als men beiden niet wil, dan zal men ermee moeten leren leven dat er regelmatig discussie zal blijven over het huwelijk in relatie tot de overheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Gaitema:

Wat een in zichzelf tegenstrijdig commentaar. Gedoogde zonden dus. Ik snap je wel heel goed en toch denk ik dat je onderscheid moet maken tussen mensen die hetero zijn en uit driften homoseksuele contacten hebben (zonden) en homoseksuelen die uit liefde verlangen naar hun partner (normale seksuele omgang uit liefde).

Ik zie in de Schrift graag een citaat waarin dit onderscheid wordt gemaakt, tussen homoseksuele handelingen uit liefde of uit lust.
Als het alleen gaat om mannen die buiten de pot snoepen is dat hoererij, waarop al een verbod bestond. Met man of vrouw is beide zondig.
Dan was deze specifieke aanwijzing onnodig geweest en had hoererij de lading al volledig gedekt.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:
1 uur geleden zei Appie B:

Nogmaals, ik begrijp goed dat je dat gelooft. Maar waarom zou je anderen, die daar anders over denken, het recht op een (seculier) burgerlijk huwelijk willen ontnemen(zo lees ik het althans)? Is dat niet jouw visie aan anderen opdringen, zodat ze gaan gedragen naar jouw visie?

Niet zozeer opdringen, maar meer proberen te overtuigen van het belang van het klassieke huwelijk, als ik het even zo mag noemen. Zodat zij uit zichzelf deze visie aannemen en eventueel in wetgeving vastleggen.

Ik denk dat het basale verschil van mening tussen ons is dat ik niet per sé iets wil verbieden omdat het niet bij mijn visie past, maar dat ik mij afvraag of iets moreel bezwaarlijk is. Ik kan prima van visie verschillen met iemand, maar ik zou die persoon daarom niet iets verbieden. Voor mij is het een moreel vraagstuk. Misschien dat jij het ook als een moreel vraagstuk beschouwd, maar dan hebben wij waarschijnlijk een fundamenteel verschil over wat moraliteit inhoudt.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Zoals ik al zei: een ieder moet doen wat hem/haar het beste lijkt en ik zal niet oordelen over homo's die wettelijk met elkaar trouwen. Alleen is het mijns inziens dan dus geen huwelijk en wil ik niet gedwongen worden het als een huwelijk te moeten zien of het allemaal mooi en prachtig te vinden.
En wil ik ook niet te horen krijgen dat ik homo's zou haten of niet respecteren, louter omdat ik het met de huidige westerse huwelijksvisie niet eens ben. Dat is namelijk volstrekt onterecht, je hoeft het immers niet in alles met iemand of met iemands leefwijze eens te zijn, om iemand te respecteren of lief te hebben.

Mee eens.

1 uur geleden zei Robert Frans:

Op politiek gebied stel ik dus eigenlijk heel eenvoudig dit: óf het woord huwelijk vervangen door een neutralere, juridische term in de wet, óf een specifieke huwelijksvisie kiezen en wettelijk vastleggen, waarbij men echter dan ook op democratische wijze wettelijk van visie en dus ook huwelijkswet kan veranderen en de klassieke visie dus ook wettelijk vastgelegd kan worden.
Bij het eerste heeft de overheid meer vrijheid om verschillende samenlevingsvormen (uiteraard uitsluitend tussen meerderjarigen) vast te leggen, daar burgers dan toch zelf kunnen bepalen of het huwelijken zijn of niet, bij het tweede heeft de overheid meer vrijheid om de huwelijkswet te wijzigen naar gelang de heersende visie in de samenleving.

Mijn voorkeur gaat uit voor de tweede optie, met vastlegging van de klassieke visie, omdat mijns inziens het gezin (en waar nodig ook de vrouw) daarin het beste beschermd wordt en kinderen in beginsel door hun natuurlijke ouders opgevoed worden. Overheid en samenleving vormen mijns inziens het beste één geheel.
Maar aangezien dat niet altijd haalbaar is, daar lang niet iedereen daarop meer zit te wachten, is de eerste optie denk ik het meest reëel. En als men beiden niet wil, dan zal men ermee moeten leren leven dat er regelmatig discussie zal blijven over het huwelijk in relatie tot de overheid.

Ons verschil zit hem erin dat ik niet zie dat een burgerlijk homohuwelijk invloed heeft, of afbreuk doet aan jouw visie van het huwelijk. Daar geeft iedereen zijn eigen invulling aan en dat recht heeft iedereen. Als jij vindt dat jij moet trouwen met iemand van het andere geslacht, ga je gang, die vrijheid heb je. En zo gun ik ook anderen hun vrijheid om zelf te bepalen met wie ze willen trouwen.

bewerkt door Appie B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Appie B:

Ik denk dat het basale verschil van mening tussen ons is dat ik niet per sé iets wil verbieden omdat het niet bij mijn visie past, maar dat ik mij afvraag of iets moreel juist of onjuist is. Ik kan prima van visie verschillen met iemand, maar ik zou die persoon daarom niet iets verbieden. Voor mij is het een moreel vraagstuk. Misschien dat jij het ook als een moreel vraagstuk beschouwd, maar dan hebben wij waarschijnlijk een fundamenteel verschil over wat moraliteit inhoudt.

De katholieke huwelijksvisie is inderdaad onderdeel van haar moraalleer, omdat het direct de verhouding tussen mensen, het gezin en de samenleving als geheel raakt. Er zit dan ook een hele context achter, een heel verhaal over hoe zij een rechtvaardige, ordelijke en bij de menselijke natuur passende samenleving beziet.
Dat we het op morele vraagstukken niet altijd eens met elkaar zullen zijn, dat moge duidelijk zijn. Maar ook op het gebied van moraal kan men elkaar enigszins vrijlaten in het doen en laten, zolang het niet over leven en dood gaat. En dat gaat de huwelijksvisie niet direct; die gaat hoogstens over het beschermen van het gezin, toch een belangrijke hoeksteen van de samenleving.

11 minuten geleden zei Appie B:

Ons verschil zit hem erin dat ik niet zie dat een burgerlijk homohuwelijk invloed heeft, of afbreuk doet aan jouw visie van het huwelijk. Daar geeft iedereen zijn eigen invulling aan en dat recht heeft iedereen.

Klopt, maar er kan daardoor wel verwarring ontstaan: spreekt iemand nu over het burgerlijk huwelijk, of over de eigen visie op het huwelijk? Sommigen menen dat je dat als één iets moet zien, dat elke huwelijksvisie dus geconformeerd moet zijn aan het burgerlijk huwelijk, of andersom. Daarom ook hier en daar de geopperde idee dat de ondertekenaars in strijd zouden handelen met de grondwet.
Door het begrip huwelijk als het ware te scheiden van wet en overheid, zonder de instelling zelf af te schaffen, kun je meer helderheid creëren: de overheid biedt een bijzonder samenlevingscontract aan en een ieder kan dat vervolgens een huwelijk noemen of niet. En voor zichzelf bepalen of men dat contract kan sluiten of niet.
Je weet dan altijd zeker dat iemand over diens eigen huwelijksvisie spreekt, daar de overheid dat woord niet meer gebruikt.

Je ziet dan ook dat niet weinig gelovigen, ook in Amerika, op zich nog niet eens zozeer problemen hebben met homoseksuele liefdesrelaties. Ze hebben eigenlijk vooral problemen met het woord huwelijk daarvoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kelderworm:

Ik zie in de Schrift graag een citaat waarin dit onderscheid wordt gemaakt, tussen homoseksuele handelingen uit liefde of uit lust.
Als het alleen gaat om mannen die buiten de pot snoepen is dat hoererij, waarop al een verbod bestond. Met man of vrouw is beide zondig.
Dan was deze specifieke aanwijzing onnodig geweest en had hoererij de lading al volledig gedekt.
 

Nee, want in die tijd had je andere huwelijken als nu. Er werd altijd vrouwen met mannen gehuwd. (Uitgehuwelijkt) De homoseksueel die een levenspartner van het eigen geslacht zocht kende men nog niet. Wat men kende was seksueel wangedrag op een homoseksuele wijze door gehuwde mannen of mannen (begreep ik) die puur dat inruilde uit lust het met mannen te doen op een pornografische wijze. Niet vanuit liefde. Andere vormen waren er niet bekend, dus werd ook niet besproken in de bijbel. We dienen dus zelf het onderscheid te maken tussen ware liefde en seksuele uitspattingen. Je doet het ook zelf al, namelijk toon je begrip voor de homoseksuele behoeftes van homoseksueel geaarden, maar zou je het vast walgelijk vinden als ik als heteroseksueel voor de fun het bed zal delen met een man of denk: "Ik scheid van mijn vrouw en ga lekker met mannen naar bed." Als ik dat zou doen, gruwel je daar net als God van.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Kelderworm:

Of belediging iets is waarvoor iemand kan worden veroordeeld vraag ik mij sterk af. Immers ieder mens kan zich ergens beledigd over voelen.
De rechter zal dze vermeende belediging moeten afwegen tegen de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van Godsdienst. Beiden (nog) steeds sterke rechten.

Belediging is gewoon strafbaar volgens de Nederlandse Wet, dagelijks worden daar mensen voor veroordeeld.
De grens tussen godsdienstvrijheid en strafbare feiten is duidelijk aangegeven in de Grondwet: men heeft godsdienstvrijheid, 'behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de Wet'  zo staat het er. Met de Wet wordt hier de Nederlandse wet bedoeld. Dus zodra je iets doet wat volgens de Nederlandse regels is verboden, kun je geen beroep doen op godsdienstvrijheid.
Nu hebben rechters in het verleden gevonden dat politici ten behoeve van het debat hierin iets verder kunnen gaan dan andere burgers, maar dat geldt niet voor de dominees die het document hebben ondertekend.

22 uur geleden zei Kelderworm:

De kerk bepaald niets, G'd heeft hebaald en dt in Zijn onfeilbaar Woord in de Schrift gedeeld met Zijn kinderen.
Dus wat de opstellers betreft doen de homoseksuelen fijn wat zij doen, maar NIET in hun kerkgenootschappen ontkennen dat homoseksualiteit een zonde is en daarmee de Schrift en dus het Woord van G'd ontkennen.
Zie het als een selectie elftal waarin ook alleen de beste spelers mogen spelen en wie niet voldoet mag er geen deel vanuit maken.
Zie het als een selectie voor een functie, wie niet voldoet aan de gestelde eisen dan wel opleiding kan de functie niet vervullen.

Beide afgewezen personen zouden zich zomaar gekwetst kunnen voelen met de afwijzing of zelfs gediscrimineerd.

En dat is een terecht gevoel van die afgewezen personen, aangezien de eisen waarmee de trainer komt uit het OT komen. Daarin staan vele andere eisen die de trainer niet gebruikt, en de trainer heeft geen enkele uitleg waarom hij nu uitgerekende déze eis wel gebruikt. Als hij alle andere eisen uit het OT ook zou toepassen, zou er niemand meer deel uitmaken van de selectie. Het is dus buitengewoon arrogant van de spelers die wél in de selectie zitten, om nu te gaan roepen dat homo's niet mee mogen doen omdat dit nu eenmaal in het OT staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb niets met de religie van desbetreffende ondertekenaars, als Christen heb ik alleen met Gods woord te maken, wat in dat pamflet, zo noem ik het maar even staat komt in veel lijnen overeen met wat in de schrift staat, toch zal ik het niet en nooit ondertekenen, het is niet de christelijke evangelische weg. Waar  ik wel van kotst is het in een verdomhoekje zetten van mensen die weinig anders doen dan aangeven wat voor hun de kerkelijke regels zijn. Er wordt geen haat gezaaid naar niemand, er wordt welkom geheten voor ieder mens.

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Kelderworm:
Citaat
Op ‎8‎-‎1‎-‎2019 om 11:07 zei Kelderworm:

In christelijke hetero relaties wordt ook (veel) samengewoond. Dat is net zo zondig als homoseksualiteit, het is namelijk hoererij.
Daarover klagen de samenwonenden immers ook niet? Die voelen zich hierdoor toch ook niet beledigd dan wel gekwetst?

Terwijl de samenwonende christen alleen maar als stel in gebed hoeft te gaan en G'd Zijn Zegen te vragen over de relatie en het door Hem te laten bezegelen.
Dan is zo een stel voor G'd gehuwd en is het samenzijn geen zonde meer. 

Dan veroordeel jij dat samenwonende stel al per definitie, zonder dat je weet of ze samen dat gebed hebben gedaan.
Wie ben jij om deze mensen te veroordelen?

Nee hoor, de kerkgenootschap kan daar vragen over stellen toch?
Hebben jullie gebeden voor deze relatie met G'd? Ja OK, nee, zijn jullie bereid om met ons samen in gebed te gaan om een zegen van G'd te vragen over jullie relatie.
In principe is dit gebed inderdaad iets tussen G'd en het stel en de kerk kan het alleen als voorwaarde voor lidmaatschap stellen.

Dat is niet zoals jij het in eerste instantie voor stelde. Jij veroordeelde samenwonen per definitie als hoererij.
De praktijk is dan ook niet zoals jij het voor stelt. De praktijk is dat mensen die ook  maar overwegen om samen te gaan wonen worden gedwongen om dat niet te doen.

 

17 uur geleden zei Robert Frans:

De idee dat het huwelijk enkel een liefdesbezegeling hoeft te zijn en niet ook het (willen) stichten van het gezin en de idee dat we genderneutraal zouden moeten spreken en handelen. En, maar dat speelt natuurlijk al veel en veel langer, de idee dat seksualiteit probleemloos buiten een huwelijk of zelfs buiten een relatie genoten zou moeten kunnen worden en dat het vrij losgekoppeld zou moeten kunnen worden van de vruchtbaarheid.

Ik geloof dat het huwelijk twee onlosmakelijk met elkaar verbonden doelen heeft: de gemeenschap tussen man en vrouw en het stichten van een natuurlijk gezin, waarbij de kinderen dus het onvervreemdbare recht genieten door hun natuurlijke ouders te worden opgevoed. Daar komen natuurlijk nog wel wat mitsen en maren bij kijken, maar dit is het uitgangsprincipe.
Ook geloof ik dat seksualiteit uitsluitend binnen het huwelijk genoten dient te worden, om precies die reden, en dat elke buitenhuwelijkse seksualiteit dus zondig is. Of nu twee homo's of hetero's dat doen, is daarbij mijns inziens niet eens relevant. Huwelijk en seksualiteit zijn zo dan ook intiem met elkaar verbonden.
Ik zie daarom ook niet elk burgerlijk huwelijk per se als huwelijk. Mijns inziens zou het woord "huwelijk" in de wet dan ook beter vervangen worden door een neutralere, juridische term, zonder de instelling zelf te wijzigen, zodat men zelf kan bepalen of er een huwelijk gesloten wordt of niet.

Mijns inziens doet een overheid er echter goed aan om áls zij het huwelijk wil blijven voltrekken, of het zo wil blijven noemen, om dan het "echte" huwelijk (zoals ik dat dus versta) te voltrekken en het natuurlijke gezin te beschermen en aan te moedigen. Zo zou ik er bijvoorbeeld ook tegen op zijn als de overheid bigamie of polygamie zou toestaan.
Ik persoonlijk zie geen problemen met twee homo's die een platonische liefdesrelatie aangaan en geloof dat een ieder naar zijn eigen geweten moet luisteren en zijn eigen weg daarin moet gaan. Ik zal dan ook niet oordelen over mensen die daarin andere keuzes maken dan ik; dat is aan God zelf. Homoseksualiteit zie ik dan ook niet als zondig an sich, daar het een niet-gekozen geaardheid is.
Maar een huwelijk wil ik een dergelijke relatie niet noemen, ook al zie ik die liefde absoluut wel als net zo legitiem (zie dat ook in mijn eigen omgeving opbloeien), omdat het huwelijk mijns inziens dus méér is dan enkel dat.

Het onderstreepte is precies de hele clou van deze discussie,
Het definiëren van 'echt' als : zoals ik het dus versta.
Daar wordt de plank mis geslagen.
Zoals iemand iets verstaat, dat is een mening; en dat is niet altijd hetzelfde als 'echt'.
In deze discussie wordt 'echt'  en 'eigen mening'  vaak door elkaar gehaald.

Als ik naar de fietsenhandelaar ga en vraag naar een échte fiets, en hij duwt mij het eerste het beste C-merk in mijn handen, heb je dezelfde discussie. Ik ga uit van een oerdegelijke Batavus of Gazelle, en sta met een Chinees wanproduct in mijn handen. Dat is geen echte fiets zoals ik bedoelde (te weten: een fiets van degelijk Hollands fabrikaat, en van een merk met een goede reputatie), maar feitelijk gezien is het toch daadwerkelijk een echte fiets.  

Zo zijn veel homo-stellen getrouwd en zij noemen dat een echt huwelijk. Zonder 'echt' tussen aanhalingstekens te moeten plaatsen, dat geeft al aan dat jij eigenlijk ook wel weet waar de schoen wringt.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei antoon:

Er wordt geen haat gezaaid naar niemand

Af en toe is goede beheersing van het Nederlands best wel belangrijk.
Ik ben het met deze zin van jou eens, maar waarschijnlijk bedoel je precies het tegenovergestelde van wat er staat.
Dit een dubbele ontkenning, die kunnen we tegen elkaar wegstrepen om de zin duidelijk te maken.

Er staat dan: Er wordt haat gezaaid naar iemand.
Voor de duidelijkheid: als je denk dat er geen haat wordt gezaaid, dan schrijf je: Er wordt geen haat gezaaid naar iemand.
Die zin is duidelijk, maar als je het laatste woord vervangt door 'niemand' komt er dus weer wat aders te staan...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Oke, jij gelijk, aar ik denk wel dat je weet wat ik bedoel, er wordt geen haat gezaaid, naar niemand. Ik heb van Moslims wel iets ander vernomen, is er dan breed protest, net zo breed als tegen de petitie. Het doet mij denken aan onderbuik gevoel van tegenstanders tegen het Christenzijn.

 

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Er wordt geen haat gezaaid naar niemand, er wordt welkom geheten voor ieder mens.

Heb je dat ding wel gelezen?

16 uur geleden zei Robert Frans:

Niet zozeer opdringen, maar meer proberen te overtuigen van het belang van het klassieke huwelijk, als ik het even zo mag noemen. Zodat zij uit zichzelf deze visie aannemen en eventueel in wetgeving vastleggen.

Waarom moet je dit in (burgerlijke, neem ik aan) wetgeving worden vastgelegd? Je houdt een mooi betoog over ieders vrijheid en overtuiging en daarna storten we het in beton. Ik wil het weleens omdraaien. Stel dat de lbtg lobby er in slaagt dat huwelijken alleen nog tussen mannen onderling of vrouwen onderling mogen worden gesloten. Dat ga jij toch ook niet accepteren. 

Waarom altijd dat bemoeien en beslissen over anderen als je daar verder geen enkel persoonlijk belang bij hebt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 uur geleden zei antoon:

Er wordt geen haat gezaaid naar niemand, er wordt welkom geheten voor ieder mens.

Dat lees ik vaker en van der Staaij drukte zich ook op die manier uit, maar daar denk ik toch anders over. Ik heet hier ook iedereen uit bij mij thuis, maar ik wil totaal geen christelijk opmerkingen horen en als ik het over het atheïsme heb, moet iedereen applaudisseren. Wie voelt zich welkom?

Je kan niet iemand welkom heten met als eis dat een belangrijke eigenschap van die persoon niet welkom is.

 

(op andere opmerkingen kom ik later nog terug)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het handelen naar je geaardheid wordt afgewezen, beslist maar als mens wordt je toch niet weg gezet. Iedereen heeft een last mee te dragen, tenslotte ben ik wel gewoon hetero, neem maar rustig van mij aan dat ik grote moeite heb met de leefwijze volgens de schrift

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei antoon:

Het handelen naar je geaardheid wordt afgewezen, beslist maar als mens wordt je toch niet weg gezet. Iedereen heeft een last mee te dragen, tenslotte ben ik wel gewoon hetero, neem maar rustig van mij aan dat ik grote moeite heb met de leefwijze volgens de schrift

 

Als je schrijft

Op 7-1-2019 om 10:40 zei Dat beloof ik:

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn
WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Dan straal je gastvrijheid uit, een warm nest waarin je je thuis kunt voelen. Ik doe dat ook. Bij iedereen die binnenkomt bij mij in huis zeg ik ook dat hij of zij niet deugt, dat ze zich moeten gedragen en doen wat ik voorschrijf. Vroeger zat mijn huis stampvol, nu komt er bijna niemand meer, geen idee waar dat aan ligt 👹

(laat ze maar komen de flauwe opmerkingen 😂)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Nu hebben rechters in het verleden gevonden dat politici ten behoeve van het debat hierin iets verder kunnen gaan dan andere burgers, maar dat geldt niet voor de dominees die het document hebben ondertekend. 

Je gaat denk ik voorbij aan het feit dat het een intern christelijk en dus geloofsgedocument betreft. Het zegt niets over homoseksualiteit buiten de christelijke kerk.
Daarbij wordt correct gerefereerd naar de Schrift als G'd Zijn onfeilbaar Woord, wat het nog meer richting vrijheid van religie duwen zal. Ook is het document niet met een slechte bedoeling ondertekend om homoseksuelen te kwetsen. Er staat letterlijk niets meer in dat in de Schrift staat.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:
Op 9-1-2019 om 08:12 zei Kelderworm:

Nee hoor, de kerkgenootschap kan daar vragen over stellen toch?
Hebben jullie gebeden voor deze relatie met G'd? Ja OK, nee, zijn jullie bereid om met ons samen in gebed te gaan om een zegen van G'd te vragen over jullie relatie.
In principe is dit gebed inderdaad iets tussen G'd en het stel en de kerk kan het alleen als voorwaarde voor lidmaatschap stellen.

Dat is niet zoals jij het in eerste instantie voor stelde. Jij veroordeelde samenwonen per definitie als hoererij.
De praktijk is dan ook niet zoals jij het voor stelt. De praktijk is dat mensen die ook  maar overwegen om samen te gaan wonen worden gedwongen om dat niet te doen.

Nee hoor, jou visie over samenwonen is anders dan de mijne,
Ik ken mensen die samenwonen en geen seksuele relatie hebben, dat valt niet onder hoererij.
Wil je wel een seksuele relatie zonder een zonde te begaan dan moet je G'd Zijn Zegen vragen over die relatie.
Je vraagt G'd Zijn Zegen over de relatie en beloofd elkaar in gebed ook eeuwige trouw met G'd als getuige en "huwelijks" sluiter.
Daarvoor is geen kerk noodzakelijk, en al helemaal geen gemeentelijk ambtenaar.


 

30 minuten geleden zei Bonjour:

Dat lees ik vaker en van der Staaij drukte zich ook op die manier uit, maar daar denk ik toch anders over. Ik heet hier ook iedereen uit bij mij thuis, maar ik wil totaal geen christelijk opmerkingen horen en als ik het over het atheïsme heb, moet iedereen applaudisseren. Wie voelt zich welkom?

Het is niet anders dan bij een heterostel dat samenwoont en een seksuele relatie heeft zonder in gebed G'd Zijn Zegen te hebben gevraagd aan G'd en met Hem als getuige eeuwige trouw aan elkaar te beloven. Dan zal de christelijke kerk ook zeggen dat je een zonde begaat en voorstellen om dat gebed en vragen van een Zegen overd e relatie samen te doen.

In de praktijk zullen veel kerkgenootschappen zelfs onterecht (en onbijbels0 eisen dat zij een soort kerkelijk huwelijk sluiten.
Alleen moet er dan eerst ook voor de aardse wet worden gehuwd en dat wil lang niet iedereen.

Het is echter onmogelijk om G'd te vragen een relatie te zegenen tussen 2 gelijke geslachten, omdat Hij dat nooit zal doen daar Hij duidleijk aangegeven heeft in Zijn Woord dat Hij ervan gruwelt.

bewerkt door Kelderworm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Gaitema:

Nee, want in die tijd had je andere huwelijken als nu. Er werd altijd vrouwen met mannen gehuwd. (Uitgehuwelijkt) De homoseksueel die een levenspartner van het eigen geslacht zocht kende men nog niet. Wat men kende was seksueel wangedrag op een homoseksuele wijze door gehuwde mannen of mannen (begreep ik) die puur dat inruilde uit lust het met mannen te doen op een pornografische wijze. Niet vanuit liefde. Andere vormen waren er niet bekend, dus werd ook niet besproken in de bijbel. We dienen dus zelf het onderscheid te maken tussen ware liefde en seksuele uitspattingen. Je doet het ook zelf al, namelijk toon je begrip voor de homoseksuele behoeftes van homoseksueel geaarden, maar zou je het vast walgelijk vinden als ik als heteroseksueel voor de fun het bed zal delen met een man of denk: "Ik scheid van mijn vrouw en ga lekker met mannen naar bed." Als ik dat zou doen, gruwel je daar net als God van.

In die tijd werd er nog nauwelijk vanuit liefde gehuwd, zoals je aangaf was het uithuwelijken een feit.
Je leerde elkaar op zijn best kennen door de tijd heen en de eerste baby's waren ongetwijfeld meer lustbaby's vanuit de mannen gezien.
In het gunstigste geval werd elkaar leren kennen uiteindelijk houden van.

Daarmee houdt je mooi bedachte uitleg echt geen stand.
Het onderscheid tussen homoseksualiteit vanuit liefde of uit lust wordt in de Schrift niet gemaakt.

Er betsaat in heteroseksualiteit wel dat onderscheid, namelijk dat seks met wisselende personen uit lust hoererij is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Mullog:

Waarom moet je dit in (burgerlijke, neem ik aan) wetgeving worden vastgelegd? Je houdt een mooi betoog over ieders vrijheid en overtuiging en daarna storten we het in beton.

Dat hebben we toch ook met de seculiere huwelijksvisie gedaan? "We" besloten dat ook homo's met elkaar moeten kunnen trouwen en hebben de wet daarop vervolgens aangepast en het zo dus in beton gestort. Daarin is dus niet anders gehandeld.

25 minuten geleden zei Mullog:

Ik wil het weleens omdraaien. Stel dat de lbtg lobby er in slaagt dat huwelijken alleen nog tussen mannen onderling of vrouwen onderling mogen worden gesloten. Dat ga jij toch ook niet accepteren. 

Nee, en jij waarschijnlijk ook niet. Want een dergelijke visie op het huwelijk zou strijdig zijn met mijn visie en ongetwijfeld ook met die van jou.
Waarbij ook gezegd moet worden dat de wet nog altijd niet alle huwelijksvisies insluit. Bigamie en polygamie zijn bijvoorbeeld ook verboden en er zijn ook veel niet-religieuzen die dat een goede zaak vinden. En natuurlijk huwelijken met of tussen minderjarigen, die mogen (terecht) ook niet.

Om dit soort dingen te voorkomen, zou je het woord huwelijk dus kunnen schrappen uit de wet, zonder de instelling zelf af te schaffen. Anders zul je deze discussie blijven houden, omdat er altijd verschillende visies op het huwelijk zullen blijven bestaan. Of we dat nu leuk vinden of niet.

28 minuten geleden zei Mullog:

Waarom altijd dat bemoeien en beslissen over anderen als je daar verder geen enkel persoonlijk belang bij hebt?

Omdat het niet enkel om individuele belangen gaat, maar ook om collectieve, maatschappelijke belangen. Het gaat om de bescherming van het natuurlijke gezin, het onvervreemdbare recht van kinderen om door hun biologische ouders te worden opgevoed, dus door hun vader en moeder, om een respectvolle, kuise omgang met seksualiteit in het openbaar en om het inrichten van een samenleving waarin deze rechten en verantwoordelijkheden eenvoudiger kunnen worden uitgeoefend.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als ik naar de fietsenhandelaar ga en vraag naar een échte fiets, en hij duwt mij het eerste het beste C-merk in mijn handen, heb je dezelfde discussie. Ik ga uit van een oerdegelijke Batavus of Gazelle, en sta met een Chinees wanproduct in mijn handen. Dat is geen echte fiets zoals ik bedoelde (te weten: een fiets van degelijk Hollands fabrikaat, en van een merk met een goede reputatie), maar feitelijk gezien is het toch daadwerkelijk een echte fiets. 

Het zou echter anders worden als hij met een fiets komt met uitsluitend twee voorwielen, dus zonder achterwiel, en zegt dat dat ook een fiets is, omdat het immers toch twee wielen heeft? Of als hij met een fiets komt waarbij de trappers aan dezelfde kant zitten, want het zijn toch de benodigde twee trappers?
Dat nog een fiets willen noemen noodzaakt dan een andere definitie van het begrip fiets. Het kan dan best nog een mooi, bruikbaar voertuig zijn als je er op andere wijze mee leert fietsen, maar een fiets is het dan niet meer. Ook al vindt de fietsenmaker het toch echt een gelijkwaardige fiets.

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zo zijn veel homo-stellen getrouwd en zij noemen dat een echt huwelijk. Zonder 'echt' tussen aanhalingstekens te moeten plaatsen, dat geeft al aan dat jij eigenlijk ook wel weet waar de schoen wringt.

En met hen ben ik het dus niet eens. De kwestie is dat geen huwelijksvisie neutraal is, ook niet de nu algemeen geaccepteerde. Ook jouw visie is dus niet neutraal, maar komt voort uit een vrij specifieke visie op mens, samenleving en wellicht ook gender.
Als je als overheid dus het huwelijk wil voltrekken, dan ontkom je er niet aan dat vanuit een specifieke visie te doen, want een overheid kan nooit volledig neutraal handelen. Zelfs het verbieden van minderjarige huwelijken is al geen neutrale handeling, omdat de argumentatie daarvoor voortkomt uit een visie op kinderen en volwassenen en op het wezen van het huwelijk.
Het maakt daarbij niet uit of een visie meer inclusief is of niet, want ook het inclusieve komt voort uit een visie dat betwist kan worden.

De schoen wringt inderdaad daar waar overheden willen bepalen wat een huwelijk is, door het in de wet op te nemen, terwijl er dus verschillende huwelijksvisies en huwelijken zijn.
Mijns inziens zou een overheid ófwel het klassieke huwelijk moeten voltrekken, ófwel het woord huwelijk niet moeten gebruiken. Jij zult uiteraard weer menen dat de overheid het huidige, seculiere huwelijk moet blijven voltrekken. Dus dan misschien beter het woord huwelijk uit de wet schrappen, zodat men zelf vrij is om de betreffende juridische verbintenis wel of geen huwelijk te noemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Mullog:

Dan straal je gastvrijheid uit, een warm nest waarin je je thuis kunt voelen. Ik doe dat ook. Bij iedereen die binnenkomt bij mij in huis zeg ik ook dat hij of zij niet deugt, dat ze zich moeten gedragen en doen wat ik voorschrijf. Vroeger zat mijn huis stampvol, nu komt er bijna niemand meer, geen idee waar dat aan ligt 👹

(laat ze maar komen de flauwe opmerkingen 😂)

Prima, dan kom ik jou huis binnen en leg mijn modderpoten op je tafel terwijl ik languit onderuitgezakt op de bank hang. Ik ben polygaam en heb geen problemen met partnerruil, dus jou vrouw duik ik mee het bed in, iig zal ik avances maken. Bier vindt ik lekker, dus die pak ik uit je koelkast. Vervolgens moet ik poepen op jou wc en remsporen opruimen doen kerels niet aan, vrouwenwerk immers. Handen wassen nadien? Welnee, dat is voor mietjes. Nadat ik je krat bier achterover heb geslagen vindt ik het tijd voor wat lekkers en begeef me richting gasfornuis... Uiteindelijk steek ik jou een paar veren in je reet omdat je zo een toffe gozer bent die een ander zo lekker in zijn waarde laat, schud jou de (ongewassen) hand en geef aan dat ik me zodanig welkom en op mijn gemak voel dat ik zeker terug kom.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
54 minuten geleden zei Mullog:

Dan straal je gastvrijheid uit, een warm nest waarin je je thuis kunt voelen. Ik doe dat ook. Bij iedereen die binnenkomt bij mij in huis zeg ik ook dat hij of zij niet deugt, dat ze zich moeten gedragen en doen wat ik voorschrijf. Vroeger zat mijn huis stampvol, nu komt er bijna niemand meer, geen idee waar dat aan ligt 👹

(laat ze maar komen de flauwe opmerkingen 😂)

Prima, dan kom ik jou huis binnen en leg mijn modderpoten op je tafel terwijl ik languit onderuitgezakt op de bank hang. Ik ben polygaam en heb geen problemen met partnerruil, dus jou vrouw duik ik mee het bed in, iig zal ik avances maken. Bier vindt ik lekker, dus die pak ik uit je koelkast. Vervolgens moet ik poepen op jou wc en remsporen opruimen doen kerels niet aan, vrouwenwerk immers. Handen wassen nadien? Welnee, dat is voor mietjes. Nadat ik je krat bier achterover heb geslagen vindt ik het tijd voor wat lekkers en begeef me richting gasfornuis... Uiteindelijk steek ik jou een paar veren in je reet omdat je zo een toffe gozer bent die een ander zo lekker in zijn waarde laat, schud jou de (ongewassen) hand en geef aan dat ik me zodanig welkom en op mijn gemak voel dat ik zeker terug kom.

LOL hahaha hoe kom je erop !

De spijker op an kop dat wel.

Je triggert mij wel hiermee.
Immers de homoseksuelen die nu moeilijk doen over het ondertekede document malen er niet om dat zij de bijbelgetrouwe christenen evenzo kunnen beledigen en kwetsen door G'd Zijn Gebod bewust te willen negeren. Men kruipt vanuit de homo-zijde nogal graag in de slachtoffer rol zonder maar stil te staan wat zij anderen aandoen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Robert Frans:

De katholieke huwelijksvisie is inderdaad onderdeel van haar moraalleer, omdat het direct de verhouding tussen mensen, het gezin en de samenleving als geheel raakt. Er zit dan ook een hele context achter, een heel verhaal over hoe zij een rechtvaardige, ordelijke en bij de menselijke natuur passende samenleving beziet.
Dat we het op morele vraagstukken niet altijd eens met elkaar zullen zijn, dat moge duidelijk zijn. Maar ook op het gebied van moraal kan men elkaar enigszins vrijlaten in het doen en laten, zolang het niet over leven en dood gaat. En dat gaat de huwelijksvisie niet direct; die gaat hoogstens over het beschermen van het gezin, toch een belangrijke hoeksteen van de samenleving.

Ik zie niet in hoe het burgerlijk homohuwelijk het gezin zou kunnen aantasten, dus die 'bescherming' gaat niet verloren. Wat betreft de moraalleer, ik zie meerdere problemen om dat op basis van een religie/god/heilig boek te doen. Maar goed, dat is een andere discussie.

16 uur geleden zei Robert Frans:

Klopt, maar er kan daardoor wel verwarring ontstaan: spreekt iemand nu over het burgerlijk huwelijk, of over de eigen visie op het huwelijk? Sommigen menen dat je dat als één iets moet zien, dat elke huwelijksvisie dus geconformeerd moet zijn aan het burgerlijk huwelijk, of andersom. Daarom ook hier en daar de geopperde idee dat de ondertekenaars in strijd zouden handelen met de grondwet.
Door het begrip huwelijk als het ware te scheiden van wet en overheid, zonder de instelling zelf af te schaffen, kun je meer helderheid creëren: de overheid biedt een bijzonder samenlevingscontract aan en een ieder kan dat vervolgens een huwelijk noemen of niet. En voor zichzelf bepalen of men dat contract kan sluiten of niet.
Je weet dan altijd zeker dat iemand over diens eigen huwelijksvisie spreekt, daar de overheid dat woord niet meer gebruikt.

Je ziet dan ook dat niet weinig gelovigen, ook in Amerika, op zich nog niet eens zozeer problemen hebben met homoseksuele liefdesrelaties. Ze hebben eigenlijk vooral problemen met het woord huwelijk daarvoor.

Je (daarmee bedoel ik het christendom) lijkt het alleenrecht op het woord huwelijk te claimen. Ik zou niet weten waarom we daar aan zouden moeten voldoen. Ook andere religies hebben het fenomeen trouwen en huwelijk. En ook al voor lange tijd het burgerlijk huwelijk. Christenen gaan er vaak prat op dat we een christelijke cultuur hebben. Nou, dat is dat wellicht een van de nadeeltjes; dat we termen hebben overgenomen die nu ook seculier ingevuld zijn.

29 minuten geleden zei Robert Frans:

Omdat het niet enkel om individuele belangen gaat, maar ook om collectieve, maatschappelijke belangen. Het gaat om de bescherming van het natuurlijke gezin, het onvervreemdbare recht van kinderen om door hun biologische ouders te worden opgevoed, dus door hun vader en moeder, om een respectvolle, kuise omgang met seksualiteit in het openbaar en om het inrichten van een samenleving waarin deze rechten en verantwoordelijkheden eenvoudiger kunnen worden uitgeoefend.

En hoe worden dezen belangen aangetast door het burgerlijk homohuwelijk?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-1-2019 om 09:08 zei Kelderworm:

LOL hahaha hoe kom je erop !

De spijker op an kop dat wel.

Je triggert mij wel hiermee.
Immers de homoseksuelen die nu moeilijk doen over het ondertekede document malen er niet om dat zij de bijbelgetrouwe christenen evenzo kunnen beledigen en kwetsen door G'd Zijn Gebod bewust te willen negeren. Men kruipt vanuit de homo-zijde nogal graag in de slachtoffer rol zonder maar stil te staan wat zij anderen aandoen.

Wat doen homo's jou aan dan? 

Hebben ze een verklaring opgesteld waarin staat dat ze erkennen dat er ook mensen verliefd kunnen worden op het andere geslacht, maar dat ze ontkennen dat dit de bedoeling van welke god dan ook is?

Staan ze bij het station naar je te staren met een folderrekje met boekjes als : "Wat leert het COC werkelijk?"

Komen ze bij je aanbellen op een willekeurige dag om met je te praten en je de laatste editie van het tijdschrift "De wachtnicht" te overhandigen?

Hebben ze een publieke omroep ter beschikking die tv programma's als
"Nederland gilt", "Jacob/Ina op zondag" of "De familiegay" van ons belastinggeld uitzenden?

Heeft een homo ooit jou geweigerd in zijn taxi omdat je christen bent? Heeft een lesbische trouwambtenaar ooit geweigerd jouwzelf, je vrienden of familie te trouwen omdat je christen of hetro bent?

modbreak Trajecto: Met je vergelijking kwets je toch wel de Jehovah's getuigen. Niet doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Gaitema:

Wat een in zichzelf tegenstrijdig commentaar. Gedoogde zonden dus. Ik snap je wel heel goed en toch denk ik dat je onderscheid moet maken tussen mensen die hetero zijn en uit driften homoseksuele contacten hebben (zonden) en homoseksuelen die uit liefde verlangen naar hun partner (normale seksuele omgang uit liefde).

En waar staat dat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid