Spring naar bijdragen
Raymond B

Een VERGELIJKING

Aanbevolen berichten

Wat is WAAR?

 

STELLING 1:

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God stuurt een redder om de instructies te vernietigen, om de mens te redden.

STELLING 2:

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God stuurt een redder om de straf op zich te nemen die de mens verdiend, om de mens te redden.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei TTC:

Wat is het dan wel Sjako? Zo kunnen we een derde stelling toevoegen.

Die heb ik al vaker gegeven, maar ik zal het proberen uit te leggen. Allereerst Adam en Eva hadden gezondigd door de strikte instructies van God te negeren en van de boom van kennis van Goed en Kwaad te eten. Daardoor verloren ze de goede positie tov van God en verloren ze ook hun eeuwig leven. Ook hun nakomelingen erfden deze straf en stierven ook. Ook nam de zonde een loopje met de mensheid enging het van kwaad tot erger.

God houdt zich altijd aan Zijn eigen wetten. Bijv als er iemand een moord had gepleegd dan moest hij dat met de dood bekopen omdat er een zoenoffer betaald moest worden gelijk aan de misdaad. Dus als er expres een tand uit iemands mond werd geslagen moest je dat bekopen met ook een tand uit je mond.

Adam als hoofd had een grove zonde gepleegd met als gevolg dat alle nakomelingen dezelfde straf ondergingen, de dood. Dus de hele mensheid is gedoemd om te sterven. Dus om dit op te lossen moest er een genoegdoening of zoenoffer gebracht worden gelijk aan de misdaad van Adam. Adam als volmaakt mens had in wezen een moord gepleegd dus moest hij sterven. Om dese impasse te doorbreken moest er dus ook weer een volmaakt mens sterven als gelijkwaardig zoenoffer. Maar die is niet voorhanden, want geen enkel mens is zonder zonde. 

Bloed heeft een reinigende werking op zonde. In de tijd van het OT waten dat dierenoffers. Bloed is heilig en mag niet worden gegeten omdat het leven vertegenwoordigd en zonden kan wegwissen. Maar een dieroffer had maar een beperkte vergevende kracht. Jezus heeft als volmaakt Paschalam een volmaakt offer gegeven, als volmaakt mens zonder enige zonde. Net als Adam voordat hij zondigde.

Hebreeen 10:5 en 10 laat dat zien

5Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: ‘“Offer en slachtoffer hebt u niet gewild, maar u hebt een lichaam voor mij gereedgemaakt.

10Dankzij deze ‘wil’ zijn wij door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd geheiligd.

Vers 22 22Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd, en als er geen bloed wordt vergoten, vindt er geen vergeving plaats.

Onder de christelijke regeling werd de heiligheid van bloed nog krachtiger beklemtoond. Er mocht geen dierlijk bloed meer worden geofferd, want die dierlijke offers waren slechts een schaduw van de werkelijkheid, Jezus Christus (Kol 2:17; Heb 10:1-4, 8-10). De hogepriester in Israël bracht altijd iets van het bloed in het Allerheiligste van het aardse heiligdom (Le 16:14). Jezus Christus ging als de werkelijke Hogepriester de hemel zelf binnen, niet met zijn bloed, dat op de grond was uitgestort (Jo 19:34), maar met de waarde van zijn volmaakte menselijke leven, vertegenwoordigd door zijn bloed. (Inzicht in de Schrift).

Jezus heeft dus Zijn volmaakte menselijke leven gegeven als zoenoffer voor Adam en daaruit voortvloeiend de hele mensheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Die heb ik al vaker gegeven, maar ik zal het proberen uit te leggen. Allereerst Adam en Eva hadden gezondigd door de strikte instructies van God te negeren en van de boom van kennis van Goed en Kwaad te eten. Daardoor verloren ze de goede positie tov van God en verloren ze ook hun eeuwig leven. Ook hun nakomelingen erfden deze straf en stierven ook. Ook nam de zonde een loopje met de mensheid enging het van kwaad tot erger. God houdt zich altijd aan Zijn eigen wetten. Bijv als er iemand een moord had gepleegd dan moest hij dat met de dood bekopen omdat er een zoenoffer betaald moest worden gelijk aan de misdaad. Dus als er expres een tand uit iemands mond werd geslagen moest je dat bekopen met ook een tand uit je mond. Adam als hoofd had een grove zonde gepleegd met als gevolg dat alle nakomelingen dezelfde straf ondergingen, de dood. Dus de hele mensheid is gedoemd om te sterven. Dus om dit op te lossen moest er een genoegdoening of zoenoffer gebracht worden gelijk aan de misdaad van Adam. Adam als volmaakt mens had in wezen een moord gepleegd dus moest hij sterven. Om dese impasse te doorbreken moest er dus ook weer een volmaakt mens sterven als gelijkwaardig zoenoffer. Maar die is niet voorhanden, want geen enkel mens is zonder zonde. Bloed heeft een reinigende werking op zonde. In de tijd van het OT waten dat dierenoffers. Bloed is heilig en mag niet worden gegeten omdat het leven vertegenwoordigd en zonden kan wegwissen. Maar een dieroffer had maar een beperkte vergevende kracht. Jezus heeft als volmaakt Paschalam een volmaakt offer gegeven, als volmaakt mens zonder enige zonde. Net als Adam voordat hij zondigde. Hebreeen 10:5 en 10 laat dat zien 5Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: ‘“Offer en slachtoffer hebt u niet gewild, maar u hebt een lichaam voor mij gereedgemaakt. 10Dankzij deze ‘wil’ zijn wij door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd geheiligd. Vers 22 22Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd, en als er geen bloed wordt vergoten, vindt er geen vergeving plaats. Onder de christelijke regeling werd de heiligheid van bloed nog krachtiger beklemtoond. Er mocht geen dierlijk bloed meer worden geofferd, want die dierlijke offers waren slechts een schaduw van de werkelijkheid, Jezus Christus (Kol 2:17; Heb 10:1-4, 8-10). De hogepriester in Israël bracht altijd iets van het bloed in het Allerheiligste van het aardse heiligdom (Le 16:14). Jezus Christus ging als de werkelijke Hogepriester de hemel zelf binnen, niet met zijn bloed, dat op de grond was uitgestort (Jo 19:34), maar met de waarde van zijn volmaakte menselijke leven, vertegenwoordigd door zijn bloed. (Inzicht in de Schrift). Jezus heeft dus Zijn volmaakte menselijke leven gegeven als zoenoffer voor Adam en daaruit voortvloeiend de hele mensheid.

En hoe gaat het morgen verder?

5 uur geleden zei Raymond B:

STELLING 1:

  1. God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;
  2. God stuurt een redder om de instructies te vernietigen, om de mens te redden.

Vraagje bij stelling 1, zijn de te vernietigen instructies (2) andere dan de originele volgens (1)? 

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Bloed heeft een reinigende werking op zonde. In de tijd van het OT waten dat dierenoffers. Bloed is heilig en mag niet worden gegeten omdat het leven vertegenwoordigd en zonden kan wegwissen. Maar een dieroffer had maar een beperkte vergevende kracht.

Bedoel je dit letterlijk? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Bedoel je dit letterlijk? 

Ja, Genesis 9:4 zegt bijv Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten. En zo zijn zo veel voorbeelden te vinden. Leviticus 17:10 zegt bijv Als een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont bloed eet — wat voor bloed dan ook — zal ik mij*beslist keren tegen degene die het bloed eet, en ik zal hem ter dood brengen. 11  Want het leven van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het jullie gegeven zodat jullie verzoening voor jezelf kunnen doen op het altaar, want het is het bloed dat verzoening doet door middel van het leven dat erin is. 

In Handelingen wordt het verbod van bloed tot je nemen nog eens herhaald, dus geld het ook voor de Wet van de Christus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Ja, Genesis 9:4 zegt bijv Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten. En zo zijn zo veel voorbeelden te vinden. Leviticus 17:10 zegt bijv Als een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont bloed eet — wat voor bloed dan ook — zal ik mij*beslist keren tegen degene die het bloed eet, en ik zal hem ter dood brengen. 11  Want het leven van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het jullie gegeven zodat jullie verzoening voor jezelf kunnen doen op het altaar, want het is het bloed dat verzoening doet door middel van het leven dat erin is. In Handelingen wordt het verbod van bloed tot je nemen nog eens herhaald, dus geld het ook voor de Wet van de Christus. 

Ik hoop dat je goed beseft wat je allemaal schrijft, je brengt mensen op het idee om andere mensen te offeren om hun eigen zonden te verschonen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Ik hoop dat je goed beseft wat je allemaal schrijft, je brengt mensen op het idee om andere mensen te offeren om hun eigen zonden te verschonen. 

Dat zou geen nut hebben, want iedereen heeft nog steeds de erfzonde. Dus je hebt mijn verhaal niet begrepen. Alleen een mens zonder zonde kon zich opofferen als zoenoffer. En die was er gewoonweg niet. Daarom is Jezus als (volmaakt) mens naar de aarde gekomen om een volmaakt zoenoffer, ter compensatie van wat Adam had gedaan,  te kunnen brengen en zodoende de hele mensheid te redden. Dierenoffers mogen ook niet meer, want het volmaakte offer is al gebracht. Hij heeft dat vrijwillig gebracht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Dat zou geen nut hebben, want iedereen heeft nog steeds de erfzonde. Dus je hebt mijn verhaal niet begrepen. Alleen een mens zonder zonde kon zich opofferen als zoenoffer. En die was er gewoonweg niet. Daarom is Jezus als (volmaakt) mens naar de aarde gekomen om een volmaakt zoenoffer, ter compensatie van wat Adam had gedaan,  te kunnen brengen en zodoende de hele mensheid te redden. Dierenoffers mogen ook niet meer, want het volmaakte offer is al gebracht. Hij heeft dat vrijwillig gebracht.

Ik vroeg enkel of je dat letterlijk bedoelde, je antwoordde positief. Het verhaal van de rode vaars is ons allen gekend Sjako.

Zojuist zei sjako:

Dat zou geen nut hebben, want iedereen heeft nog steeds de erfzonde.

Je stelt je niet eens de vraag of het ethisch en/of religieus doordacht is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Raymond B:

Wat is WAAR?

 

STELLING 1:

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God stuurt een redder om de instructies te vernietigen, om de mens te redden.

STELLING 2:

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God stuurt een redder om de straf op zich te nemen die de mens verdiend, om de mens te redden.

 

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamt de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God komt Zelf als Mens (Jezus Christus) op aarde om de straf op Zich te nemen die de mens verdient. De mens is nu vrij, mits hij of zij Jezus als God en Verlosser aanvaardt.

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei TTC:

Je stelt je niet eens de vraag of het ethisch en/of religieus doordacht is.

Nee, maar dat ligt nogal voor de hand natuurlijk.

3 minuten geleden zei WdG:

God komt Zelf als Mens (Jezus Christus) op aarde om de straf op Zich te nemen die de mens verdient. De mens is nu vrij, mits hij of zij Jezus als God en Verlosser aanvaardt.

Maar dat is toch geen goede verklaring? Welke beginselen zitten hierachter volgens jou. Hoe kon Jezus die zonden dan op zich nemen? Welke wetten zitten daarachter?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Nee, maar dat ligt nogal voor de hand natuurlijk.

Het ligt voor jou voor de hand dat het bloed offeren letterlijk dient genomen te worden, er is derhalve geen andere invulling mogelijk?

Zojuist zei sjako:

Maar dat is toch geen goede verklaring? Welke beginselen zitten hierachter volgens jou. Hoe kon Jezus die zonden dan op zich nemen? Welke wetten zitten daarachter?

Is de vraag niet andersom Sjako, welke wetten zitten erachter waarom het geen goede verklaring zou zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Het ligt voor jou voor de hand dat het bloed offeren letterlijk dient genomen te worden, er is derhalve geen andere invulling mogelijk?

Dat was in de tijd vóór Christus de manier. Jezus heeft eenmalig het volmaakte offer gebracht en is daarom ook niet meer nodig en het wel doen zou niet respectvol zijn. Die dierenoffers waren in feite een verwijzing naar het offer wat Jezus heeft gebracht. Ben blij dat het niet meer hoeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Dat was in de tijd vóór Christus de manier. Jezus heeft eenmalig het volmaakte offer gebracht en is daarom ook niet meer nodig en het wel doen zou niet respectvol zijn. Die dierenoffers waren in feite een verwijzing naar het offer wat Jezus heeft gebracht. Ben blij dat het niet meer hoeft.

Dan is nu het offeren van bloed niet meer nodig, zo zijn we ook van dat verhaal van die rode vaars vanaf. Misschien kunnen we dan terug naar de stellingen waarmee dit topic begon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Dan is nu het offeren van bloed niet meer nodig, zo zijn we ook van dat verhaal van die rode vaars vanaf. Misschien kunnen we dan terug naar de stellingen waarmee dit topic begon.

Precies, je hebt het begrepen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei sjako:

Hoe kon Jezus die zonden dan op zich nemen?

Het is vragen naar de bekende weg. Je kent het antwoord: heel simpel, omdat Jezus God is! Alleen God Zelf kan dit, geen enkel mens, geen enkele engel kan dit! God de Zoon (Jezus) werd zonde voor ons, waardoor de straf op Hem viel, en niet op ons.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Precies, je hebt het begrepen.

Nog niet iedereen dan, laat ons dat een andere kwestie noemen en niet behorend tot dit topic.

Zojuist zei WdG:

Het is vragen naar de bekende weg. Je kent het antwoord: heel simpel, omdat Jezus God is! Alleen God Zelf kan dit, geen enkel mens, geen enkele engel kan dit! God de Zoon (Jezus) werd zonde voor ons, waardoor de straf op Hem viel, en niet op ons.

Jezus dient nog eens terug te komen om dat nog eens te doen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Je kent het antwoord: heel simpel, omdat Jezus God is!

Dat antwoord is helemaal niet simpel. God houdt zich als volmaakt rechtvaardige altijd aan Zijn eigen wetten. Welke wetten zijn hier aan ten grondslag? Ik kan jou antwoord niet volgen, al zou Jezus God zijn. God had dan ook Adam en Eva kunnen vernietigen en helemaal opnieuw kunnen beginnen. Waarom heeft Hij dat dan niet gedaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Dat antwoord is helemaal niet simpel. God houdt zich als volmaakt rechtvaardige altijd aan Zijn eigen wetten. Welke wetten zijn hier aan ten grondslag? Ik kan jou antwoord niet volgen, al zou Jezus God zijn. 

Als je niet begrijpt dat Jezus God is, is het antwoord inderdaad niet simpel. Daar heb ik alle begrip voor. Zij die de Waarheid aanvaarden (Jezus is God) begrijpen dat Hij de zonden van alle mensen op Zich kon nemen en de straf voor de hele mensheid kon dragen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Dat antwoord is helemaal niet simpel. God houdt zich als volmaakt rechtvaardige altijd aan Zijn eigen wetten. Welke wetten zijn hier aan ten grondslag? Ik kan jou antwoord niet volgen, al zou Jezus God zijn. God had dan ook Adam en Eva kunnen vernietigen en helemaal opnieuw kunnen beginnen. Waarom heeft Hij dat dan niet gedaan.

Waarom zou je iets vernietigen wat je nu net bedacht hebt? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei TTC:

Anders gezegd, de straf viel op God?

Yep, de toorn van God kan alleen door God zelf gedragen worden elk ander wezen heeft hier een eeuwigheid voor nodig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Anders gezegd, de straf viel op God?

Inderdaad. God is Zelf Mens geworden, en werd daarmee het ultieme, pefecte, offer. Geen enkel mens zou dit offer kunnen (en willen!) dragen. Iemand die dat beweert, lastert God. Immers, de eer zou dan bij een mens liggen, en niet bij God. De Bijbel leert duidelijk dat God Mens werd (Jezus!). De Bijbel leert dat Jezus voor ons zonde werd, de straf droeg, en opgestaan is uit de dood. Alleen God kan dat.

55 minuten geleden zei Thinkfree:

Yep, de toorn van God kan alleen door God zelf gedragen worden elk ander wezen heeft hier een eeuwigheid voor nodig.

Inderdaad! Daarom is Jezus ook volkomen Mens en volkomen God!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid