Spring naar bijdragen
Raymond B

Een VERGELIJKING

Aanbevolen berichten

Zojuist zei WdG:

Inderdaad. God is Zelf Mens geworden, en werd daarmee het ultieme, pefecte, offer. Geen enkel mens zou dit offer kunnen (en willen!) dragen. Iemand die dat beweert, lastert God. Immers, de eer zou dan bij een mens liggen, en niet bij God. De Bijbel leert duidelijk dat God Mens werd (Jezus!). De Bijbel leert dat Jezus voor ons zonde werd, de straf droeg, en opgestaan is uit de dood. Alleen God kan dat.

En Jezus die terug God werd, zo gezien nooit anders geweest? Mysterieus eigenlijk wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Thinkfree:

Yep, de toorn van God kan alleen door God zelf gedragen worden elk ander wezen heeft hier een eeuwigheid voor nodig.

Hoe lang is een 'eeuwigheid' dan volgens jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

God had dan ook Adam en Eva kunnen vernietigen en helemaal opnieuw kunnen beginnen. Waarom heeft Hij dat dan niet gedaan.

Omdat God de mens liefheeft. Daarom is Hij Zelf als Mens naar aarde gekomen om ons te redden!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Niet werd, maar is. Zo mysterieus is dit niet.

Eigenlijk niet, jammer dat het alleen voor Jezus geldt.

1 minuut geleden zei WdG:

Omdat God de mens liefheeft. Daarom is Hij Zelf als Mens naar aarde gekomen om ons te redden!

Welk van de twee stellingen past dan het best volgens jou?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Dit is geen antwoord op mijn vraag.

Zeker wel. God heeft de mens lief, daarom heeft God de mens niet vernietigd. God wilde Zijn Schepping vernietingen. Misschien ken je het verhaal van Noach? God heeft de mens dusdanig lief dat Hij Zichzelf gegeven heeft (2000 jaar geleden), als Mens op aarde gekomen is om de zonde van de mensheid op Zich te nemen, met als gevolg de straf die voor de mens bedoeld was. Zo simpel is het. Geen enkel mens kon dit, alleen God (Jezus) Zelf!

9 minuten geleden zei TTC:

Eigenlijk niet, jammer dat het alleen voor Jezus geldt.

Welk van de twee stellingen past dan het best volgens jou?

Tja, als ik moet kiezen, stelling 2.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

G'd is de Vader
G'd is de Zoon
G'd is de Heilige Geest

Hiermee is G'd oneerbiedig gesteld een Verzamelnaam.

Alszodanig heeft G'd als de Vader Zijn Wet gegeven aan Zijn Uitverkoren volk Israel.
toen dezen de Wet van G'd onmogelijk volledig konden uitvoeren heeft is G'd as de Zoon Yeshua afgedaald naar de aarde om Zelf het voorbeeld te geven hoe de Wet van G'd te volbrengen en Zich Zelf te laten straffen om daarmee Zelf de schuld tov Zijn Wet van Zijn uitverkoren volk Israel , weg te nemen.
En DEZE Genade OOK aan de heidenen te schenken.

Alszodanig is G'd als de Trooster bij Zijn kinderen die voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden in de Schrift.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Zeker wel. God heeft de mens lief, daarom heeft God de mens niet vernietigd. God wilde Zijn Schepping vernietingen. Misschien ken je het verhaal van Noach? God heeft de mens dusdanig lief dat Hij Zichzelf gegeven heeft (2000 jaar geleden), als Mens op aarde gekomen is om de zonde van de mensheid op Zich te nemen, met als gevolg de straf die voor de mens bedoeld was. Zo simpel is het. Geen enkel mens kon dit, alleen God (Jezus) Zelf!

En waar baseer je deze mening op? Ik kan het niet terugvinden in de Bijbel.

Mijn uitleg kan je ook terugvinden in Romeinen 5:17

17 Want als door de overtreding van de ene mens (Adam) de dood via hem als koning heeft geregeerd, dan is het des te zekerder dat via de ene persoon, Jezus Christus, degenen die de overvloed van de onverdiende goedheid en van de vrije gave van rechtvaardigheid ontvangen, zullen leven en als koning zullen regeren! 18  Zoals één overtreding (van Adam) dus voor alle soorten mensen tot veroordeling heeft geleid,  zo leidt ook één daad van rechtvaardiging ertoe dat alle soorten mensen rechtvaardig worden verklaard voor leven.

Tussen haakjes heb ik ter uitleg erbij gezet. Dus Jezus heeft door Zijn daad van rechtvaardiging de daad van Adam goed gemaakt. En dat is helemaal volgens de (Mozaïsche wet, tand voor tand, oog om oog, leven voor een leven). 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Tja, als ik moet kiezen, stelling 2.

Op basis van het voorgaande, eigenlijk heeft God zichzelf gestuurd dan, niet?

Stelling 2:

  1. God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamd de instructies niet; de mens is verwijderd van God;
  2. God stuurt een redder om de straf op zich te nemen die de mens verdiend, om de mens te redden.
2 minuten geleden zei sjako:

Tussen haakjes heb ik ter uitleg erbij gezet. Dus Jezus heeft door Zijn daad van rechtvaardiging de daad van Adam goed gemaakt. En dat is helemaal volgens de (Mozaïsche wet, tand voor tand, oog om oog, leven voor een leven). 

Dan is alles voordien een beetje achterhaald, waarom ben je er dan altijd over bezig?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei TTC:

Op basis van het voorgaande, eigenlijk heeft God zichzelf gestuurd dan, niet?

Inderdaad. Daarom spreekt de Bijbel ook over de Drie-ene God:

Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

EEN God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Zoon heeft als Mens de zonde van de mensheid gedragen, is gestraft en opgestaan uit de dood. Enige dat God van ons verlangt is Hem (Jezus) te aanvaarden als God en Verlosser.

33 minuten geleden zei Kelderworm:

G'd is de Vader
G'd is de Zoon
G'd is de Heilige Geest

Hiermee is G'd oneerbiedig gesteld een Verzamelnaam.

Alszodanig heeft G'd als de Vader Zijn Wet gegeven aan Zijn Uitverkoren volk Israel.
toen dezen de Wet van G'd onmogelijk volledig konden uitvoeren heeft is G'd as de Zoon Yeshua afgedaald naar de aarde om Zelf het voorbeeld te geven hoe de Wet van G'd te volbrengen en Zich Zelf te laten straffen om daarmee Zelf de schuld tov Zijn Wet van Zijn uitverkoren volk Israel , weg te nemen.
En DEZE Genade OOK aan de heidenen te schenken.

Alszodanig is G'd als de Trooster bij Zijn kinderen die voldoen aan de daartoe gestelde voorwaarden in de Schrift.

Uitstekend samengevat.

7 minuten geleden zei sjako:

Om er profijt van te krijgen moet je Jezus erkennen en navolgen.

En Hem als God erkennen. Zo niet, dan geloof je in een "andere god". Jezus erkennen betekent Hem als Verlosser en God te aanvaarden en erkennen. Er zijn miljarden mensen die Hem als "mens" erkennen, als "profeet" erkennen, als "goddelijk" erkennen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei WdG:

Inderdaad. Daarom spreekt de Bijbel ook over de Drie-ene God: Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. EEN God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Zoon heeft als Mens de zonde van de mensheid gedragen, is gestraft en opgestaan uit de dood. Enige dat God van ons verlangt is Hem (Jezus) te aanvaarden als God en Verlosser.

Simpel.

13 minuten geleden zei sjako:

Om er profijt van te krijgen moet je Jezus erkennen en navolgen.

Doe je dat uit eigenbelang Sjako?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Inderdaad. De briljantste zaken zijn vaak simpel. Een eigenschap van veel mensen is simpele zaken onnodig ingewikkeld te maken. Het bederft veel levensvreugde en geluk.

Waarom zou men het moeilijker willen maken dan het is? Devil at work of zo? :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Waarom zou men het moeilijker willen maken dan het is? Devil at work of zo? :)

Het is een eigenschap van veel mensen, dus niet van iedereen. Er zijn gelukkig voorbeelden genoeg, TTC!

Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei WdG:

Inderdaad. De briljantste zaken zijn vaak simpel. Een eigenschap van veel mensen is simpele zaken onnodig ingewikkeld te maken. Het bederft veel levensvreugde en geluk.

Het helder voor ogen hebben hoe iets in elkaar steekt brengt mij veel geluk. Maar eigenlijk zeg je: ik weet het niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Het helder voor ogen hebben hoe iets in elkaar steekt brengt mij veel geluk. Maar eigenlijk zeg je: ik weet het niet.

Nee, dat zeg ik niet. Voorbeeld: de Bijbel leert ons dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft. Nu zijn er mensen die beweren dat God middels evolutie geschapen heeft, of dat er een wereld voor Adam geweest is. Die mensen maken de zaken dermate ingewikkeld, met als gevolg dwalingen. Zo zijn er ook mensen die niet begrijpen en/of willen aannemen dat Jezus God is, dat God Zelf naar aarde gekomen is om ons te redden. Ze maken hun eigen verhalen, gaan dwalen, en maken de zaken dermate ingewikkeld dat ze zelf niet meer zien dat er iets niet klopt.

8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En dus kinderachtig en naïef gaan doen? 

Staat dat er?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei WdG:

God schiep de mens; God geeft de mens instructies; de mens gehoorzaamt de instructies niet; de mens is verwijderd van God;

God komt Zelf als Mens (Jezus Christus) op aarde om de straf op Zich te nemen die de mens verdient. De mens is nu vrij, mits hij of zij Jezus als God en Verlosser aanvaardt.

Dat is jouw theorie en wordt niet door de Bijbel geleerd.

Graag bij de orginele stelling blijven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei WdG:

Het is een eigenschap van veel mensen, dus niet van iedereen. Er zijn gelukkig voorbeelden genoeg, TTC! Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Voorbeelden zijn er inderdaad genoeg, verwijs naar de Bijbel en op een wonderbaarlijke manier staat het plots niet meer in de Bijbel. Enfin, voor sommige Bijbelkenners blijkt dat zo te werken, niet allemaal.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Raymond B:

Dat is jouw theorie en wordt niet door de Bijbel geleerd.

Graag bij de orginele stelling blijven.

Wat klopt er niet? Ik geef aan dat ik beide stellingen niet volledig onderschrijf. Stelling twee komt nog het dichst bij hetgeen ik geloof. De Bijbel leert wel degelijk dat God als Mens (= Jezus) op aarde geweest is. Dat kan je niet ontkennen!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei TTC:

Voorbeelden zijn er inderdaad genoeg, verwijs naar de Bijbel en op een wonderbaarlijke manier staat het plots niet meer in de Bijbel. Enfin, voor sommige Bijbelkenners blijkt dat zo te werken, niet allemaal.

De Bijbel is ook een wonderbaarlijk boek, met voor iedere richting een eigen versie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid