Spring naar bijdragen
WdG

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Aanbevolen berichten

Zojuist zei TTC:

We wachten geduldig af, in een democratie bepaalt de meerderheid. Dit staat uiteraard los van wat er in de Bijbel staat en angstvallig vermeden wordt.

Ja, de Bijbel en democratie zijn als water en vuur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei TTC:
4 uur geleden zei Tomega:

Da's wel een beetje erg gemakkelijk, vind je niet?
Je zegt 'klungelen' bij je commentaar op het mogelijk voortschrijdend inzicht,
terwijl je zelf een blikveld hebt vanuit een heel ander terrein en interessegebied.
Wat doet je zo aarzelen om vrijuit vanuit jouw platform en perspectief te spreken; 
of ga je nog inbreng laten zien waaruit we kunnen weten hoe je er zelf in staat? 

Factum stultus cognosit.

Felix Culpa !
Bescheidenheid siert de mens, maar beter is: durf te leven !
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2019 om 05:11 zei sjako:

Er zijn heel wat mensen hier die daar anders over denken. Maar laat me dan eens een tekst zien in het OT waaruit blijkt dat de HG een apart Persoon is.

Het probleem zit en de benaming "persoon". We kunnen uit het OT eenvoudig halen dat de Geest een aparte verschijningsvorm ("essence") is van God. Dat begint al in Genesis 1:2 "De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.". We lezen ook regelmatig in het OT dat iemand vervult was met de Geest Gods. Jozua bijvoorbeeld: "Toen zei de Heer tegen Mozes: "Laat Jozua komen, de zoon van Nun. Hij is vol van mijn Geest." (Numeri 27:18) en David was vol van de Geest nadat Samuel hem gezalfd had: "Toen liet Isaï hem halen. De jongste zoon had rood haar, mooie ogen en zag er knap uit. Toen zei de Heer tegen Samuel: "Sta op, zalf hem. Want hij is het." Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar, bij zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de Geest van God. En Samuel ging terug naar Rama." (1 Samuel 16:12-13). Ook spreekt Genesis 6 van de Geest als losse verschijningsvorm als God de mensen niet ouder dan 120 jaar laat worden: "Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar." (Genesis 6:3).

Door wie werd Abraham bezocht bij de tent?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Michiel:

Het probleem zit en de benaming "persoon". We kunnen uit het OT eenvoudig halen dat de Geest een aparte verschijningsvorm ("essence") is van God. 

Waarom geloofden Joden dan niet in een tweeëenheid? Het staat zover af van de Eenheid van God.

2 uur geleden zei Michiel:

Hij is vol van mijn Geest.

Hij was vol van Geest van de Vader. Mat 10:20 laat dat ook goed zien. Wat je zegt komt dan niet alleen uit jezelf, maar het is de geest van je Vader die via jou spreekt. Of hsv ‘Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10:20‬ ‭HSV‬‬
 Wie Zijn Geest? De Geest van uw Vader ofwel de Geest van de Vader van Jezus, God.

2 uur geleden zei Michiel:

Toen zei de Heer: "Mijn Geest zal niet voor altijd de mensen blijven waarschuwen. Ze zijn sterfelijk en krijgen nog maar 120 jaar." (Genesis 6:3).

En toch geloofden de Joden, profeten etc niet in een tweeëenheid, maar wisten dat het de zichtbare manifestatie was van God.

Abraham werd bezocht door engelen die God vertegenwoordigen, al sluit ik niet uit dat Jezus daar ook bij was, waarbij ik dus niet zeg dat Jezus een engel is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Waarom geloofden Joden dan niet in een tweeëenheid? Het staat zover af van de Eenheid van God.

Hij was vol van Geest van de Vader. Mat 10:20 laat dat ook goed zien. Wat je zegt komt dan niet alleen uit jezelf, maar het is de geest van je Vader die via jou spreekt. Of hsv ‘Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.’
‭‭Mattheüs‬ ‭10:20‬ ‭HSV‬‬
 Wie Zijn Geest? De Geest van uw Vader ofwel de Geest van de Vader van Jezus, God.

En toch geloofden de Joden, profeten etc niet in een tweeëenheid, maar wisten dat het de zichtbare manifestatie was van God.

Abraham werd bezocht door engelen die God vertegenwoordigen, al sluit ik niet uit dat Jezus daar ook bij was, waarbij ik dus niet zeg dat Jezus een engel is.

Wat doe je nu Sjako? Je vraagt om teksten uit het OT en haalt dan vervolgens zelf het NT aan. Laten we even terug gaan naar je eigen vraag en dan graag daarop reactie ook op basis van het OT. 

Abraham werd bezocht door God, dat wist Abraham: "En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij." (Genesis 18:2,3). Abraham boog zich neer en noemde de man Heere. Engelen mogen die eer niet ontvangen. Abraham wordt bezocht door 3 mannen. Nadat het bezoek is afgelopen gaan ze op weg naar Sodom. Dat het God zelf is die naar Abraham komt wordt nog eens duidelijk gemaakt in vers 22 "Toen keerden die mannen het aangezicht van daar, en gingen naar Sodom; maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEEREN". Wie liepen er dan door als er drie  mannen op bezoek komen wie zijn dan de andere twee mannen? Van een is duidelijk dat het God zelf is, maar van de andere weten we dat niet.

De Geest speelt een belangrijke rol vanaf het begin in Genesis 1. De ruach van God zweefde over de wateren van de aarde. Niet God, maar zijn Geest, daarbij spreekt God de schepping tot wording, tot wie spreekt hij daar. Is dat spreken tegen zijn Geest? En nee dat is niet het majesteitelijke meervoud waar je eerder naar refereerde, want dat kunnen opmaken uit Johannnes en Openbaring. Echter jij wilde het over het OT hebben, dus laten we dat dan ook doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Michiel:

Wat doe je nu Sjako? Je vraagt om teksten uit het OT en haalt dan vervolgens zelf het NT aan. 

Zou dat dan een andere Geest zijn? Het gaat erom aan te tonen wie de Geest is.

 

14 uur geleden zei Michiel:

Abraham werd bezocht door God, dat wist Abraham: "En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbi

Het waren vertegenwoordigers van God. God kan je namelijk niet zien en volgens Johannes heeft niemand ooit God gezien. Anders zou de Bijbel niet kloppen. 

In Rechters hoofstuk 13 zie je een dergelijke situatie. Hier gaat het om de vrouw van Manoah. Jehovah stuurde Zijn engel.

3 Op een dag verscheen Jehovah’s engel aan de vrouw en zei tegen haar: ‘Je bent altijd onvruchtbaar geweest en je hebt geen kinderen gekregen. Maar je zult zwanger worden en een zoon krijgen.  

Voor de vrouw was het echter alsof ze Jehovah zelf had gezien. Dat lees je in vers 21.

21 En in het vervolg verscheen Jehovah’s engel niet meer aan Mano̱ah en diens vrouw. Tóén wist Mano̱ah dat het Jehovah’s engel was geweest.  22 Dientengevolge zei Mano̱ah tot zijn vrouw: „Wij zullen beslist sterven, want wij hebben Gód gezien.”

De engel vertegenwoordigde God, zo ook bij Abraham.

14 uur geleden zei Michiel:

De Geest speelt een belangrijke rol vanaf het begin in Genesis 1. De ruach van God zweefde over de wateren van de aarde. Niet God, maar zijn Geest, 

Ja, Zijn scheppende kracht. Johannes 1 liet zien dat deze Geest door(heen) (in het Grieks dia ) Jezus werd aangewend. Jezus was de Meesterwerker van de schepping. Daarom wordt Hij ook in Openbaring 3 het Begin van Gods schepping genoemd. Dat is juist het bijzondere van de Geest. Die kan in andere personen werken. Ook profeten konden doden opwekken, door Gods Geest.

Van de geest van God wordt wel gezegd dat deze deelbaar is en ook kan worden verdeeld. God nam een deel van de Geest die op Mozes was, en legde het op de zeventig oudsten van Israël (Num 11:17-25). In Joel 2:28, geciteerd door Petrus op de dag van Pinksteren, zegt God “(Ik) zal uitstorten van Mijn geest” (Hand. 2:17). Letterlijk zegt de Griekse tekst: “een deel of gedeelte van”. De voetnoot in de vertaling van Weymouth leest “letterlijk ‘van’ of ‘vanuit’ mijn geest – een gedeelte of portie”. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen hoe een persoon zo verdeeld zou kunnen worden, kunnen we wel begrijpen dat de geest van God, als de kracht van God, verdeeld kan worden over velen. 1 Johannes 4:13 herhaalt deze waarheid wanneer het zegt: “Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft” (1 Joh 4:13).  Bron: http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/waarom-de-heilige-geest-geen-persoon-is/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

 Dat is juist het bijzondere van de Geest. Die kan in andere personen werken. Ook profeten konden doden opwekken, door Gods Geest.

Van de geest van God wordt wel gezegd dat deze deelbaar is en ook kan worden verdeeld. God nam een deel van de Geest die op Mozes was, en legde het op de zeventig oudsten van Israël (Num 11:17-25). In Joel 2:28, geciteerd door Petrus op de dag van Pinksteren, zegt God “(Ik) zal uitstorten van Mijn geest” (Hand. 2:17). Letterlijk zegt de Griekse tekst: “een deel of gedeelte van”. De voetnoot in de vertaling van Weymouth leest “letterlijk ‘van’ of ‘vanuit’ mijn geest – een gedeelte of portie”. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen hoe een persoon zo verdeeld zou kunnen worden, kunnen we wel begrijpen dat de geest van God, als de kracht van God, verdeeld kan worden over velen. 1 Johannes 4:13 herhaalt deze waarheid wanneer het zegt: “Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft” (1 Joh 4:13).

'Dat is juist het bijzondere van de Geest. Die kan in andere personen werken..'

Het is zelfs een ´eis´ voor de mens, om werkelijk (weer) levend te worden. Wie anders dan Geest kan dat doen inderdaad.

Zo is de Zoon (de Christus. de nieuwe Ziel, de wedergeborene) én de Geest aanwezig. En wie de Zoon heeft, heeft de Vader.

Een nieuwe schepping in Hem, of, in Hem zijn wij een nieuwe schepping.

Daarin komt Joh.1vers 4 in terug.. het Licht en het Leven wat wij eens waren.

 

Rom.8

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid