Spring naar bijdragen
WdG

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Aanbevolen berichten

6 minuten geleden zei Gaitema:
13 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Hoezo zelfs? Vanzelfsprekend ben je als niet Christen niet behouden... Dat is gewoon logisch.

Ik ben behouden, dus een christen.

Het feit dt je DIT zo oprecht belijdt bewijst dat je behouden bent. Het is een uiting van faith, vertrouwen in geloof met zekerheid. Want het is G'd Die deze kennis in je legt.
Wie twijfel heeft over zijn/haar redding in Christus, twijflt niet voor niets en heeft iets om over te bidden dan wel na te denken.

Om over anderen te oordelen is moeilijk en ook niet aan ons christenen. We kunnen slechts waarschuwen en dwaalleer buiten de Schrift niet accepteren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kelderworm:

Om over anderen te oordelen is moeilijk en ook niet aan ons christenen. We kunnen slechts waarschuwen en dwaalleer buiten de Schrift niet accepteren.

Het is je positieve Christelijke plicht om een juist oordeel te vellen. Niet iedereen is je broeder, ook al beweert deze nog zo luid behouden te zijn, dat zal toch echt uit wat meer moeten blijken dan dit roeptoeteren alleen.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. (Joh.7:24)

Hoe anders kan Jakobus schrijven:

Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? (Jak.2:18-20)

Een juiste visie op God is een van die werken m.i.

Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is? (Luk.12:57)

Overal dringt de Bijbel er op aan om te oordelen, wat echter vaak mensen in verlegenheid brengt omdat ze niet zeker zijn over hun beoordelingsvermogen. Om zich vervolgens er met een slap excuus vanaf te maken de ander niet te mogen oordelen, of de ander geen pijn te willen doen, etc... verstoppertje spelen achter slappe excuses noem ik dat.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het is je positieve Christelijke plicht om een juist oordeel te vellen. Niet iedereen is je broeder, ook al beweert deze nog zo luid behouden te zijn, dat zal toch echt uit wat meer moeten blijken dan dit roeptoeteren alleen.

Voor de verandering ben ik het eens met je eens. Vraag: ben jij behouden?

Ik ben behouden! Ik ben de gerechtigheid Gods in Christus! Niet door mijn eigen werken, maar dankzij Zijn perfecte werk aan het kruis. Ben ik nu jouw broeder?

1 uur geleden zei Kelderworm:

Wie twijfel heeft over zijn/haar redding in Christus, twijflt niet voor niets en heeft iets om over te bidden dan wel na te denken.

Toch zijn er grote groepen gelovigen die de kennis wel hebben, maar zich afvragen of ze wel "uitverkoren" zijn - http://benikweluitverkoren.nl/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het is je positieve Christelijke plicht om een juist oordeel te vellen. Niet iedereen is je broeder, ook al beweert deze nog zo luid behouden te zijn, dat zal toch echt uit wat meer moeten blijken dan dit roeptoeteren alleen.

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. (Joh.7:24)

Hoe anders kan Jakobus schrijven:

Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? (Jak.2:18-20)

Een juiste visie op God is een van die werken m.i.

Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is? (Luk.12:57)

Overal dringt de Bijbel er op aan om te oordelen, wat echter vaak mensen in verlegenheid brengt omdat ze niet zeker zijn over hun beoordelingsvermogen. Om zich vervolgens er met een slap excuus vanaf te maken de ander niet te mogen oordelen, of de ander geen pijn te willen doen, etc... verstoppertje spelen achter slappe excuses noem ik dat.

Oordelen van mijzelf, klopt ! Oordeel over anderen is aan Yeshua en niet aan mij.
Mbt een dwaallleer kunenn we als christen woordelijk toetsen aan de Schrift en vervolgens leer afwijzen of accepteren.
Deze beide dingen worden nogal eens door elkaar gehaald.

We dienen onszelf dagelijk de maat te nemen en daarmee te beseffen dat we dagelijks zondigen en zelf zondaars zijn.
Derhalve zegt Yeshua, wie zonder zonde is werpt de eerste steen en wat wijst u op andersmans splinter in zijn oog terwijl zich in uw eigen oog een balk bevind.
Dus ik oordeel mijzelf en niet andreen, maar wijs wel aangebrachte (dwaal)leer af wanneer het na toetsing aan de Schrift als G'd Zijn onfeilbaar Woord niet klopt.
Maar daarmee is het niet mijn taak om de brenger van die (dwaal)leer te (ver)oordelen.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kelderworm:

Derhalve zegt Yeshua, wie zonder zonde is werpt de eerste steen en wat wijst u op andersmans splinter in zijn oog terwijl zich in uw eigen oog een balk bevind.
Dus ik oordeel mijzelf en niet andreen, maar wijs wel aangebrachte (dwaal)leer af wanneer het na toetsing aan de Schrift als G'd Zijn onfeilbaar Woord niet klopt.
Maar daarmee is het niet mijn taak om de brenger van die (dwaal)leer te (ver)oordelen.

Slap excuus. Dat verhaal over splinters en balken geeft juist aan dat we horen te (be)oordelen, maar dan wel pas als de balk uit eigen oog is verwijderd. Ben je daar al mee bezig geweest? Of vindt je die balk wel prettig om je in zake van oordelen achter te kunnen verschuilen? Lekker makkelijk hoor; laat maar zitten die balk, dan hoef ik ook niet te oordelen. Kan je de ander ook steeds zeggen dat ie zich met zichzelf moet bemoeien want daar zitten vast ook nog wel een aantal balken in het oog. Bah, charismatisch gebeuzel allemaal.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Kelderworm:

Het feit dt je DIT zo oprecht belijdt bewijst dat je behouden bent. Het is een uiting van faith, vertrouwen in geloof met zekerheid. Want het is G'd Die deze kennis in je legt.
Wie twijfel heeft over zijn/haar redding in Christus, twijflt niet voor niets en heeft iets om over te bidden dan wel na te denken.

Om over anderen te oordelen is moeilijk en ook niet aan ons christenen. We kunnen slechts waarschuwen en dwaalleer buiten de Schrift niet accepteren.

Dank je. Ik had het ook niet achter jou gezocht, dat je me zou "ontkerstenen".

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Gaitema:

Ik zal 'van Mijn' Geest uitstorten op al het vlees." Is die Heilige Geest niet gewoon een snufje van God de Vader zelf dan?  

Jij begrijpt. Vergeet niet dat God geest IS. Die Geest is niet begrenst tot de hemel, maar gaat tot de verste uithoeken van het heelal. Deze ervaren wij als Gods werkzame kracht en kan sturen, met ons communiseren, ons uit benarde situaties helpen etc Wat de Bijbel vaak doet is deze Geest personifiseren, maar wordt ook vaak onzijdig gebruikt. De heilige Geest is derhalve idd geen apart persoon, dus kan nooit de derde persoon in een drieëenheid zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Slap excuus. Dat verhaal over splinters en balken geeft juist aan dat we horen te (be)oordelen, maar dan wel pas als de balk uit eigen oog is verwijderd. Ben je daar al mee bezig geweest? Of vindt je die balk wel prettig om je in zake van oordelen achter te kunnen verschuilen? Lekker makkelijk hoor; laat maar zitten die balk, dan hoef ik ook niet te oordelen. Kan ik de ander ook steeds zeggen dat ie zich met zichzelf moet bemoeien want daar zitten vast ook nog wel een aantal balken in het oog. Bah, charismatisch gebeuzel allemaal.

Veel succes met jouw geloof, dat je niet begrijpt. De Heilige Geest als God en persoon zonder naam, aan wie God de Vaders al het werk in ons over laat, omdat de Vader dat niet zelf kan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Slap excuus. Dat verhaal over splinters en balken geeft juist aan dat we horen te (be)oordelen, maar dan wel pas als de balk uit eigen oog is verwijderd. Ben je daar al mee bezig geweest? Of vindt je die balk wel prettig om je in zake van oordelen achter te kunnen verschuilen? Lekker makkelijk hoor; laat maar zitten die balk, dan hoef ik ook niet te oordelen. Kan je de ander ook steeds zeggen dat ie zich met zichzelf moet bemoeien want daar zitten vast ook nog wel een aantal balken in het oog. Bah, charismatisch gebeuzel allemaal.

De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsen de eersten.
Die vooraan in de kerk zitten en het hardst roepen, die moet je in de gaten houden.......

Zoals ik aangaf, oordeel ik mijzelf, dus werk ik aan de balk in eigen oog. Maar weet ook dat ik niet zonder zonden ben en dus werp ik niet de eerste steen naar anderen.
Verder gaan de zonden geen mens, geen kerk ook maar iets aan, het is iets tussen Yeshua onze Middelaar (niet een kerk of menspersoon) en de zondaar.
Want wie een ander oordeelt (persoon, niet de leer) zal zelf des te zwaarder beoordeeld worden door Yeshua.

G'd schenkt algemene Genade in Yeshua, maar dat wil niet zeggen dat we G'd zouden mogen aanspreken wanneer Hij toch nog op welke wijze dan ook, anderen persoonlijke Genade schenkt. G'd doet immers wat Hij wil en Hij heeft aan Zijn kinderen geen verantwoording af te leggen. Het oordeel over mensen is aan Yeshua en NIET aan ons mensen. Het beoordelen van leer accepteren of verwerpen is wel een verantwoording van elke christen, om dwaalleer buiten te houden.

17 minuten geleden zei sjako:

Ik zal 'van Mijn' Geest uitstorten op al het vlees." Is die Heilige Geest niet gewoon een snufje van God de Vader zelf dan?  

Nee, de Heilige Geest is een Persoon beschrijft de Schrift.
G'd is Geest en een snufje zou kunne slaan op het feit dat G'd = Heilige Geest, maar heilige Geest is NIET G'd.

4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
1 Johannes 4

Maar goed er staat ook nergens dat wie niet geloofd in de drie-eenheid buiten de Genade valt. Dat is zelfbedachte theologie.
Er staat ook nergens dat wie niet geloofd dat de Heilige Geest een Persoon is, geen genade krijgt.
Wat wel een voorwaarde is, dat men geloofd in Hem (de Vader) die Mij (Yeshua) gezonden heeft.

25 minuten geleden zei sjako:
17 uur geleden zei Gaitema:

Ik zal 'van Mijn' Geest uitstorten op al het vlees." Is die Heilige Geest niet gewoon een snufje van God de Vader zelf dan?  

Jij begrijpt. Vergeet niet dat God geest IS. Die Geest is niet begrenst tot de hemel, maar gaat tot de verste uithoeken van het heelal. Deze ervaren wij als Gods werkzame kracht en kan sturen, met ons communiseren, ons uit benarde situaties helpen etc Wat de Bijbel vaak doet is deze Geest personifiseren, maar wordt ook vaak onzijdig gebruikt. De heilige Geest is derhalve idd geen apart persoon, dus kan nooit de derde persoon in een drieëenheid zijn.

Pas op voor deze JG valkuil Gaitema !
De Heilige Geest is een persoon leer de Schrift.
Wat NIET betekent dat we tot de Heilige Geest moeten bidden wat je steeds meer ziet gebeuren, dat is niet de bedoeling volgens de Schrift.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei sjako:
17 uur geleden zei Gaitema:

Ik zal 'van Mijn' Geest uitstorten op al het vlees." Is die Heilige Geest niet gewoon een snufje van God de Vader zelf dan?  

Jij begrijpt.

 

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
19 uur geleden zei Gaitema:

Ik zal 'van Mijn' Geest uitstorten op al het vlees." Is die Heilige Geest niet gewoon een snufje van God de Vader zelf dan?  

Jij begrijpt.

Dan begrijp jij ook de noodzakelijkheid van de drie-eenheid: 
Beantwoord voor jezelf of God wel of niet in dat "snufje" is.
Een "snufje" is niet half god, en ook niet God-gegaan-door-mens-God, en ook niet een beeld van God. Maar God.

Als de Geest van God er is, dan is God er. Maar het is niet het concrete identificeerbare verterende vuur dat zodanig God is in het reine in zichzelf dat heel de omgeving van vlees en afwijking en duisternis erdoor wordt verteerd, en dat als onverdragelijk fel licht-vuur-hitte alles totaal beheerst. En het is ook niet God in de mens vlees geworden, Die zal heersen over hemel en aarde in gemeenschap met de mens.

Maar je wéét: God is één. Dus dan heb je een probleem: het snufje is niet God.
Of anders: God is toch in het snufje.

Dan kom je noodgedwongen tot een eenheid die zich op drie verschillende manieren manifesteert:
1. God overal, vrij en almachtig: de Geest van God zweefde boven de wateren.
2. God, één met licht, kracht, waarheid, recht, en liefde maximaal gecentreerd in een heiligst alles verterend vuur.
3. God geworden in een mens, maar één met de Geest van eens boven de wateren, die overal is; en tegelijk één met het heiligste alles verterende vuur.

Eigenlijk is het dus niet de drie-eenheid die als leer aan de orde is, want iedereen denkt gelijk over het goddelijke dat erin is.
Maar de leer die hier eigenlijk onderliggend is, dat is een rare leer van de drie-geenheid, namelijk:
- De Geest is niet God Zelf.
- Christus is niet God Zelf.
- God als verterend vuur is niet Christus en is niet Geest. 

God wordt in deze valse leer beperkt en toegerekend niet één te kunnen zijn met Zijn Geest en met Zijn Zoon.
Als de Zoon en de heilige Geest dan identificeerbare manifestaties zijn die worden verboden God Zelf te zijn,
dan creëert  deze dwaalleer zelf drie Goden uit de een enige God die van Zichzelf zegt één te ZIJN. 

Dat is een zaak van een fijn schijnzwaard
die door menselijk beredeneren en haarkloverij,
denkt te kunnen scheiden wat God zegt één te zijn.
Maar tweesnijdendheid onderscheidt de leugen:
Waar niemand wéét hoe God ècht Vuur, èn Christus èn Geest is; 
leert en 'weet' iedereen dat het Lichaam niet één is,
door de eenheid in elkaar te loochenen,
die God zo nadrukkelijk had voorgeschreven. 

En zo breken gebroken vaten met het licht van goud,
tot een licht van lelijk paars en lelijk blauw,
met iets wat zij niet eens bij benadering kunnen vatten.
Zelfs de discipelen die ons getuigen dat Christus = God,
konden het niet waarnemen of begrijpen,
zoals het was, of eens zijn zal. 

En het verdrietige is, net als bij elk onderwerp dat discussie oplevert,
dat de satan een handvat en vele middelen heeft,
om dit verschil van begrip, voorstelling en duiding,
handig in te zetten om het geopenbaarde Woord,
te loochenstraffen waar te zijn en gezag te hebben.

Er is een verborgenheid voor alle geschillen van leer:
Het is niet één en het is niet halverwege,
maar het is twee uitersten in allen tezamen.
Er is een gouden lijn van waarheid in tweesnijdendheid.
Goud in twee maakt enerzijds te soft paars,
en anderzijds te hard blauw.
Goud wordt het als het samensmelt,
en al het andere verteert.
 

Openbaringen 21:22,23
En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar Tempel, en het Lam.
En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen;
want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste mensen, ik ben me ervan bewust dat jullie vinden dat ik dwaal en het wezen van de Heilige Geest niet ken. Maar voor wie toch los van de kerkleer de bijbel wil raadplegen, deel ik jullie mijn fondsen en leg die voor jullie uit vanuit wat ik hierin lees in de HSV:

Jesaja 63:10-14

10 

 Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden

en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.

Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand,

Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.

 11 

Toch dacht Hij aan de dagen vanouds,

aan Mozes, aan Zijn volk.

Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee

met de herders van Zijn kudde,

waar is Hij Die Zijn Heilige Geest

in hun midden stelde,

 12 

Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan

aan de rechterhand van Mozes,

Die het water voor hun ogen doormidden spleet

om Zich een eeuwige Naam te maken,

 13 

Die hen deed gaan door de diepe wateren?

Als een paard in de woestijn  struikelden zij niet,

14 

als een dier dat in de vallei afdaalt,

heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven.

Zo hebt U Uw volk geleid

om U een luisterrijke Naam te maken.

 

Zie al direct dat God spreekt over de Heilige Geest in de Ik-vorm. Het is Zijn Geest, zoals jij jouw geest hebt en omdat Zijn Geest bedroeft is, daarom is Hij (de Vader) tegen hen gekeerd. In vers 14 wordt deze Geest, de Geest van de Heere genoemd. Dus de Geest van God de Vader zelf. Volgende vers:

 

Lucas 1:35

35 

En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

 

Hier staat het toch wel heel duidelijk. De Heilige Geest wordt de kracht van de Allerhoogste (de Vader) genoemd en dit wordt als reden gebruikt dat Jezus Gods Zoon genoemd zal worden. Jezus is hier de Zoon van de Allerhoogste, door de Heilige Geest! 

 

Lucas 3: 21-22  

Johannes doopt Jezus

21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd,

22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei:  U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Wat zie ik hier? Terwijl de Heilige Geest op Jezus daalt, spreekt God de Vader.

Zou God Zijn eigen Geest misschien over Jezus uitgieten? 

 

Lucas 11:13

 13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

Zou God hier misschien mee zeggen dat Hij aan Zijn kinderen Zijn eigen Geest schenkt? Zichzelf schenkt aan hen? Zoals damp van het water komt om je te benevelen? 

 

Efeziërs 4:13

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet,  door Wie u verzegeld bent tot de dag  van de verlossing.

Hoe duidelijk wil je het hebben? "De Heilige Geest van God" is de Heilige Geest van God de Vader zelf en van niemand anders. 

 

En daar heb je hem dan, broeders (opletten Kaasjeskruid): 

1 Korintiërs 12:3

 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is  Heere, dan door de Heilige Geest.

Nou dat staat er dubbel, het is Gods Geest zelf die mij ervan overtuigd dat Jezus Heer is! 

1 Thessalonicenzen 4:8

 8 Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God,  Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

Valt je op hoe vaak "Zijn Heilige Geest" staat? Stel je voor dat ik een engel was en mijn dochter ook. Ik zou spreken over haar geest. Zou ik dan "mijn geest" zeggen? Nee, ik zou "haar geest" zeggen. 

 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-1-2019 om 17:43 zei antoon:

Een christendom die buitenbijbelse dingen praktiseerde, is dat wel christendom? nu ga ik even op mijn strepen staan, WDG, jij kan combinaties aanleggen en logische gevolgtrekkingen maken, dat bleek  bij de fouten van het WTG, je wist het bijna beter dan ik. Daarom kan ik werkelijk niet begrijpen dat je bij de Bijbel die logische gedachtengangen laat varen en iets roept wat geen onderbouwing heeft

Differentiatie kan leiden tot absurde dissociaties, we zijn er dagelijks getuige van.

3 uur geleden zei sjako:

Jij begrijpt. Vergeet niet dat God geest IS. Die Geest is niet begrenst tot de hemel, maar gaat tot de verste uithoeken van het heelal. Deze ervaren wij als Gods werkzame kracht en kan sturen, met ons communiseren, ons uit benarde situaties helpen etc Wat de Bijbel vaak doet is deze Geest personifiseren, maar wordt ook vaak onzijdig gebruikt. De heilige Geest is derhalve idd geen apart persoon, dus kan nooit de derde persoon in een drieëenheid zijn.

Het denkende kan je moeilijk een persoon noemen inderdaad, het bedenkt personen. Het doet echter geen afbreuk aan de drie-eenheid, naargelang het referentiekader van waaruit gekeken wordt.

Er is sprake van een Vader, een Moeder en een Zoon. De Vader ziet zich weerspiegeld in het lichtwater dat hem omgeeft en realiseert zich dat hij zichzelf ziet. Die gedachte verzelfstandigt zich en dat creëert de Moeder, vaak aangeduid als de Eerste Gedachte of ook wel Barbelo. Zij ontvangt een lichtvonk van de vader en produceert een Licht, de Zoon. Die wordt door de Vader gezalfd en daarom de Gezalfde, Christus, genoemd. (bron)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Een "snufje" is niet half god, en ook niet God-gegaan-door-mens-God, en ook niet een beeld van God. Maar God.

Nee, het is God. Vanuit de Vader gaat deze Geest uit en Jezus ontvangt ook deze Geest. Deze gaat dus door Jezus naar ons toe. Daarom spreekt de Schrift ook wel eens over de geest van Jezus. Jezus stuurt ons aan. Maar het punt is dat het geen apart persoon is. Het is in feite de Geest van de Vader.

3 uur geleden zei Tomega:

God overal, vrij en almachtig: de Geest van God zweefde boven de wateren.

Volgens wie schiep dan volgens jou de aarde, de Vader, Jezus of de derde persoon uit de drieëenheid die over de wateren zweefde?

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Waar in de Bijbel staat dat ?

Absoluut nergens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Nee, het is God. Vanuit de Vader gaat deze Geest uit en Jezus ontvangt ook deze Geest. Deze gaat dus door Jezus naar ons toe. Daarom spreekt de Schrift ook wel eens over de geest van Jezus. Jezus stuurt ons aan. Maar het punt is dat het geen apart persoon is. Het is in feite de Geest van de Vader.

Alsof God een OBE beleefd. Echt te zot voor woorden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zeker leert de Bijbel dat de Heilige Geest een PERSOON is:

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. 1 Kor 2: Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God.

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, vervult Hij specifieke rollen en functies in onze levens. In Johannes 16 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.

In Johannes 14 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.


In Romeinen 15 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben: Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God.

In Handelingen 1 lezen we waar onze eigen kracht vandaan komt: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.


In 1 Korintiërs 3 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

In Romeinen 8 lezen we dat de Geest ons leidt: Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.

In Romeinen 8 lezen we tevens dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

In Hebreeën 9 lezen we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2 lezen we dat de Heilige Geest alwetend is. In Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alomtegenwoordig is.

3 uur geleden zei Gaitema:

nergens

Zie deze post!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Zeker leert de Bijbel dat de Heilige Geest een PERSOON is:

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. 1 Kor 2: Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God.

Mijn geest alleen kent mij, dus Gods Geest ook God. Zie je nou niet dat er staat dat het Zijn Eigen Geest is? 

Citaat

Hoewel de Heilige Geest alle kenmerken van God heeft, vervult Hij specifieke rollen en functies in onze levens. In Johannes 16 zien we de Geest van de Waarheid als onze gids: Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn - niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt - en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.

Als iemand de Heilige Geest op bezoek krijgt en Hem ziet, dan ziet Hij Jezus, die doorgeeft wat Hij van de Vader hoort. Nog nooit heeft iemand de Heilige Geest gezien. God de Vader trouwens ook niet, want Hij is Geest.

Citaat

In Johannes 14 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Deze tekst ken ik ook. Heilige Geest kan ook vertaald worden (Ruach) als Heilige Adem. Het betekend letterlijk: Reine Geest en Adem. Natuurlijk is Gods Adem vol van wijsheid dat ons onderwijst. De Heilige Geest is God in ons aan het werk.

Citaat


In Romeinen 15 zien we dat de Heilige Geest emoties heeft, zoals hier wordt voorgesteld door het vermogen om lief te hebben: Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God.

 

In de liefde van de Geest. Denk door: "God is Liefde", waar liefde is, is de Vader!

Citaat


In Handelingen 1 lezen we waar onze eigen kracht vandaan komt: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.

Ja, Gods kracht inderdaad.

Citaat


In 1 Korintiërs 3 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Ja, de "Geest van God" woont in u. God de Vader zelf woont in u. Hij zit niet ergens hoog in de hemel op de troon, maar in u! In jou! Dichterbij kan je God de Vader niet hebben!

Citaat


In Romeinen 8 lezen we dat de Geest ons leidt: Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.

Ja! God de Vader zelf leidt ons! Wij zijn nog wel Zijn kinderen! Logisch! Hij zorgt voor ons.

Citaat


In Romeinen 8 lezen we tevens dat de Heilige Geest er is om ons in moeilijke tijden en in gebed te helpen: Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

 

Ja, Jezus pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchten in de Geest van Zijn Vader tot de Vader. Bidden kan een mens ook alleen in Gods Geest. Daarom staat ook in de bijbel: "de waarachtige aanbidders bidden in Geest en Waarheid."

Citaat

In Hebreeën 9 lezen we dat de Heilige Geest eeuwig is. In 1 Korintiërs 2 lezen we dat de Heilige Geest alwetend is. In Psalm 139 lezen we dat de Heilige Geest alomtegenwoordig is.

Natuurlijk is God dat! Hij is eeuwig, Hij weet alles en is overal! Zelfs al daal je af in de hel, dan is Hij daar en ziet met pijn in Zijn hart wat er met je gebeurd. Hij is altijd in jou, voor jou, achter jou en om jou heen. 

bewerkt door Gaitema

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Alsof God een OBE beleefd. Echt te zot voor woorden.

Er is 1 ding te zot voor woorden, en dat is in wezen de onbegrijpelijke dubbelzinnige leer van de Vader is Gods Jezus is God, de Geest is God, maar het zijn geen drie goden, maar één God! Dat vraagt om een uitleg en die gaf hij dit keer goed. Alleen ik voeg toe dat Jezus hierdoor juist God is. 

Daarbij: God is meer dan een Persoon. Hij is immers niet op één locatie, maar overal!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Alsof God een OBE beleefd. Echt te zot voor woorden.

Dan zal ik het wel aan de hand van de Bijbel uitleggen.

2 uur geleden zei WdG:

De Heilige Geest bestaat uit intellect, emoties en wil. 1 Kor 2: Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God.

Ik zie hier geen bewijs van een persoon in.

2 uur geleden zei WdG:

In Johannes 14 leren we dat de Heilige Geest onze Raadgever on onze leermeester is: De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Hier zie ik juist het omkeerde in. De helper ( Gods Geest) is Gods heilige Geest. De geest zal via Jezus alles laten begrijpen. Geen bewijs van een separaat persoon.

2 uur geleden zei WdG:

In Handelingen 1 lezen we waar onze eigen kracht vandaan komt: Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.

Hier zie je juist dat het Gods kracht is.

2 uur geleden zei WdG:

In 1 Korintiërs 3 zien we dat de Heilige Geest in ons leeft: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Gods kracht woont in je. Hoe kan een persoon nu in je wonen?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid