Spring naar bijdragen
WdG

Is Jezus een geschapen wezen?

Aanbevolen berichten

Er zijn gelovigen die problemen hebben met het dogma "Drie-eenheid", maar toch geloven dat Jezus eeuwig is. Echter, er zijn ook mensen die denken dat Jezus een geschapen wezen is, een gewoon mens of een vleesgeworden engel.

Volgens mij kan er geen misverstand over bestaan dat Jezus God is, dus dat Jezus ook eeuwig is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Ik behoor bij de groep Christenen die gelooft dat Jezus God is, dat Jezus eeuwig is, niet geschapen.

Hier kunnen we evt. andere visies bespreken.

bewerkt door WdG

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei WdG:

Er zijn gelovigen die problemen hebben met het dogma "Drie-eenheid", maar toch geloven dat Jezus eeuwig is. Echter, er zijn ook mensen die denken dat Jezus een geschapen wezen is, een gewoon mens of een vleesgeworden engel.

Volgens mij kan er geen misverstand over bestaan dat Jezus God is, dus dat Jezus ook eeuwig is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Ik behoor bij de groep Christenen die gelooft dat Jezus God is, dat Jezus eeuwig is, niet geschapen.

Hier kunnen we evt. andere visies bespreken.

Er zullen ook mensen zijn die de tekst "Een kind is ons geboren" onderstrepen en die daar de nadruk op leggen.
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Bestaan er dan Christenen die niet geloven dat Jezus God is?

Nee.

Maar, we zijn wel in levensbeschouwing hier. Er zijn dus wel mensen die zichzelf "Christen" noemen en toch denken dat Jezus een geschapen wezen is. Je zult dan de definitie van "Christen" moeten bekijken. Naar mijn mening kan je niet satanist en Christen tegelijk zijn, of boeddhist en Christen tegelijk, of Jehovah's getuige en Christen tegelijk, of moslim en Christen tegelijk. Dat er toch mensen zijn die daar anders over denken blijkt wel:

Citaat

 

Kun je tegelijk christen en boeddhist zijn?
In dit artikel behandelt theoloog Wim Beurskens de vraag of het mogelijk is gelijk christen en boeddhist te zijn. Beurskens zegt zelf beide te zijn en hier de positieve gevolgen van te ondervinden.

Bron: lucepedia

 

Citaat

 

CHRISTEN ÉN BOEDDHIST ZIJN? VELEN ZIEN HET PROBLEEM NIET…

Bron: https://weet-magazine.nl/christen-en-boeddhist-zijn-velen-zien-het-probleem-niet/

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-1-2019 om 19:04 zei WdG:

Er zijn gelovigen die problemen hebben met het dogma "Drie-eenheid", maar toch geloven dat Jezus eeuwig is. Echter, er zijn ook mensen die denken dat Jezus een geschapen wezen is, een gewoon mens of een vleesgeworden engel.

Volgens mij kan er geen misverstand over bestaan dat Jezus God is, dus dat Jezus ook eeuwig is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Ik behoor bij de groep Christenen die gelooft dat Jezus God is, dat Jezus eeuwig is, niet geschapen.

Hier kunnen we evt. andere visies bespreken.

Dit is een ketterij.

'Jezus' wordt meestal gebruikt voor de mens Jezus.

'De Zoon' of soms 'Christus' wordt meestal gebruikt voor de tweede hypostase van het goddelijk wezen.

Dus Jezus is wel degelijk een geschapen wezen. Hij was een mens, net als wij. En volgens de orthodoxe leer is Hij ook God. Hij bestaat in één persoon, in twee naturen, onvermengd en ongescheiden. En als het gaat over de Zoon, dan is Hij volgens de orthodoxe leer niet geschapen, maar Hij wordt eeuwig verwekt/gegenereerd uit de Vader.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Desid:

Dus Jezus is wel degelijk een geschapen wezen. Hij was een mens, net als wij. En volgens de orthodoxe leer is Hij ook God. Hij bestaat in één persoon, in twee naturen, onvermengd en ongescheiden. En als het gaat over de Zoon, dan is Hij volgens de orthodoxe leer niet geschapen, maar Hij wordt eeuwig verwekt/gegenereerd uit de Vader.

Strikt genomen zijn er maar twee mensen geschapen: Adam en Eva. Wij worden niet geschapen maar komen de wereld in door voortplanting.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Hoe kon Hij dan sterven? 

De eeuwige Zoon stierf niet, of preciezer gezegd, toen Christus stierf ontstond er een soort crash omdat de goddelijke natuur niet kan sterven. Op het moment dat God de dood binnentrad, was de dood overwonnen, alsof je met een lamp een duister vertrek binnentreedt 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Desid:

De eeuwige Zoon stierf niet, of preciezer gezegd, toen Christus stierf ontstond er een soort crash omdat de goddelijke natuur niet kan sterven. Op het moment dat God de dood binnentrad, was de dood overwonnen, alsof je met een lamp een duister vertrek binnentreedt 

Ok, ik zie het anders. Christus stierf helemaal of niet. Als Zijn geest niet zou sterven dan is Hij eigenlijk dus niet gestorven. Gezien de angst die Jezus had lijkt het me aannemelijker dat Hij heel goed wist wat sterven inhield. 

Psalm 146:3 zegt Vertrouw niet op mensen met macht,vertrouw niet op de mens, die niet redden kan.  4 Zijn geest (levensadem) gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten.

Dit wordt ook ondersteund door Romeinen 6:9

9We weten dat Christus niet meer sterft nu hij uit de dood is opgewekt. De dood is geen meester meer over hem.

Paulus zegt hier dat Christus dus eerst wel sterfelijk was, maar nu bekroont is met onsterfelijkheid en de dood geen meester meer over Hem is.

Openbaring 1:17 en 18 zegt het ook

17Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste,18en de levende, en ik ben doodgegaan, maar kijk, ik leef voor altijd en eeuwig, en ik heb de sleutels van de dood en van het Graf.

Daarom staat er ook in 1Tim 6:15 en 16 

15die de gelukkige en enige Machthebber op de daarvoor vastgestelde tijd zal tonen. Hij is de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren,16degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei sjako:

Ok, ik zie het anders. Christus stierf helemaal of niet. Als Zijn geest niet zou sterven dan is Hij eigenlijk dus niet gestorven. Gezien de angst die Jezus had lijkt het me aannemelijker dat Hij heel goed wist wat sterven inhield. 

Psalm 146:3 zegt Vertrouw niet op mensen met macht,vertrouw niet op de mens, die niet redden kan.  4 Zijn geest (levensadem) gaat uit, hij keert terug naar de grond. Op die dag vergaan zijn gedachten.

Dit wordt ook ondersteund door Romeinen 6:9

9We weten dat Christus niet meer sterft nu hij uit de dood is opgewekt. De dood is geen meester meer over hem.

Paulus zegt hier dat Christus dus eerst wel sterfelijk was, maar nu bekroont is met onsterfelijkheid en de dood geen meester meer over Hem is.

Openbaring 1:17 en 18 zegt het ook

17Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste,18en de levende, en ik ben doodgegaan, maar kijk, ik leef voor altijd en eeuwig, en ik heb de sleutels van de dood en van het Graf.

Daarom staat er ook in 1Tim 6:15 en 16 

15die de gelukkige en enige Machthebber op de daarvoor vastgestelde tijd zal tonen. Hij is de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren,16degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen.

Je ageert nu tegen een opvatting die ik niet naar voren heb gebracht.

Er is geen twijfel over mogelijk dat Christus stierf.

Als ik zeg dat de Zoon naar zijn goddelijke natuur wel de dood inging, maar in zekere zin niet stierf, bedoel ik niet zijn geest. Christus had een menselijke geest. Die behoorde tot zijn menselijke natuur. Hij had echter ook een goddelijke natuur die ongescheiden en onvermengd daarmee is. Dus terwijl Christus als mens stierf, stierf Hij ook als God --- maar daarmee blies Hij de dood op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Desid:

Hij had echter ook een goddelijke natuur die ongescheiden en onvermengd daarmee is. Dus terwijl Christus als mens stierf, stierf Hij ook als God --- maar daarmee blies Hij de dood op.

Ik blijf het toch een filosofie vinden. Het wordt volgens mij nergens ondersteund in de Bijbel.

Om nog even terug te komen op het woord ‘god of goden’. Jezus haalde het ook aan  in Johannes 10:34 

Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?  35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd,  36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben?  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Desid:

Natuurlijk is het een filosofie. Net zoals het een filosofie is dat de Zoon door God geschapen is.

Dat wordt door de Bijbel ondersteund. O.a. Spreuken 8:23 is duidelijk.

Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg,het eerste van zijn werken van lang geleden.  23 In het verre verleden ben ik aangesteld,vanaf het begin, vanaf tijden eerder dan de aarde.  24 Ik werd voortgebracht toen er nog geen diepe wateren waren,toen er geen bronnen waren, overlopend van water.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Dat wordt door de Bijbel ondersteund. O.a. Spreuken 8:23 is duidelijk.

Jehovah bracht mij voort als het begin van zijn weg,het eerste van zijn werken van lang geleden.  23 In het verre verleden ben ik aangesteld,vanaf het begin, vanaf tijden eerder dan de aarde.  24 Ik werd voortgebracht toen er nog geen diepe wateren waren,toen er geen bronnen waren, overlopend van water.  

Nee hoor, want je filosofeert dat dat over de Zoon gaat en je filosofeert dat de Wijsheid geschapen is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als we beseffen wat de Schrift zegt over de « zoon » kan het wat duidelijker worden. Toen er nog niets was geschapen was God genoegzaam inzichzelf, het Beeld van de Vader weerspiegelt in de Geest was wat later de eerst geboren der schepping was. Het voorgaande staat in Heb. 1:3 « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... » en Kol. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der creatie ».

Wie dit tot zich door laat dringen zal er misschien meer van gaan snappen. We hebben dus het Beeld Gods, dit is God en kan niet sterven. De eerste vernedering was dat het Beeld Gods creatuur werd, daarover lezen we in Joh. 1:1 « In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ». De tweede veel ernstigere vernedering was het mens worden. Hier komt het verschil tussen de Vader en de Zoon pas goed naar voren. Het Beeld Gods word de eerste Creatuur, en word de mens Jezus Christus. Dit is vrijwillig en uit liefde voor de schepping. Daarom is Jezus volledig ondergeschikt aan de Vader.

Dus als de vraag is: Kan Jezus sterven, dan is het antwoord natuurlijk, Ja. Hij is werkelijk gestorven en was bij de rijke in de Hades zoals Isa. 53:9 zegt « En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is ». Jezus was werkelijk helemaal dood. Daarom moeten wij het geloof van Christus krijgen of hebben, Hij geloofde namelijk dat de Vader Hem uit de dood zou doen opstaan. Als Hij wist dat hij niet werkelijk dood zou zijn was dit geloof leeg, nu is het het grote voorbeeld voor ons « Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus ... » Gal. 2:16, het rechtvaardigd ons en laat ons leven « Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven » Rom. 1:17.

De « Zoon » heeft dus meerder « functies », als mens Jezus kon en is Hij gestorven en opgestaan, gelukkig want door Zijn dood en opstanding kunnen wij die ook verkrijgen.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

Als we beseffen wat de Schrift zegt over de « zoon » kan het wat duidelijker worden. Toen er nog niets was geschapen was God genoegzaam inzichzelf, het Beeld van de Vader weerspiegelt in de Geest was wat later de eerst geboren der schepping was. Het voorgaande staat in Heb. 1:3 « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... » en Kol. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der creatie ».

Wie dit tot zich door laat dringen zal er misschien meer van gaan snappen. We hebben dus het Beeld Gods, dit is God en kan niet sterven. De eerste vernedering was dat het Beeld Gods creatuur werd, daarover lezen we in Joh. 1:1 « In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ». De tweede veel ernstigere vernedering was het mens worden. Hier komt het verschil tussen de Vader en de Zoon pas goed naar voren. Het Beeld Gods word de eerste Creatuur, en word de mens Jezus Christus. Dit is vrijwillig en uit liefde voor de schepping. Daarom is Jezus volledig ondergeschikt aan de Vader.

Dus als de vraag is: Kan Jezus sterven, dan is het antwoord natuurlijk, Ja. Hij is werkelijk gestorven en was bij de rijke in de Hades zoals Isa. 53:9 zegt « En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is ». Jezus was werkelijk helemaal dood. Daarom moeten wij het geloof van Christus krijgen of hebben, Hij geloofde namelijk dat de Vader Hem uit de dood zou doen opstaan. Als Hij wist dat hij niet werkelijk dood zou zijn was dit geloof leeg, nu is het het grote voorbeeld voor ons « Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus ... » Gal. 2:16, het rechtvaardigd ons en laat ons leven « Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven » Rom. 1:17.

De « Zoon » heeft dus meerder « functies », als mens Jezus kon en is Hij gestorven en opgestaan, gelukkig want door Zijn dood en opstanding kunnen wij die ook verkrijgen.

Aristarkos

Amen, Als je dit werkelijk beseft, dat YHWH in het lichaam van een mens, als Zoon de verwachte Messias, naar de aarde kwam om de beloofde redding te geven aan Israel, die de Profeten door de eeuwen heen proclameerden en waar talloze schaduwen staan opgeschreven in de geschriften over de Messias, dan moet je ook de rest van Zijn leven, dood en opstanding begrijpen en zien.

1 daarvan is dat YHWH niet kan liegen en dat Zijn Woord waar is, onveranderd gisteren, heden en morgen

bewerkt door Raymond B

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest

Dat is niet de juiste betekenis. Hij kreeg een graf van een rijk persoon. Ben het wel met je eens dat Jezus helemaal dood was. Zoals je zegt was Hij het beeld van God is en is aan Hem ondergeschikt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Dat is niet de juiste betekenis. Hij kreeg een graf van een rijk persoon. Ben het wel met je eens dat Jezus helemaal dood was. Zoals je zegt was Hij het beeld van God is en is aan Hem ondergeschikt.

Klopt maar de vertaling gaf hier geen probleem, ik kan niet alles verbeteren. :)

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 31-1-2019 om 09:07 zei Aristarkos:

Als we beseffen wat de Schrift zegt over de « zoon » kan het wat duidelijker worden. Toen er nog niets was geschapen was God genoegzaam inzichzelf, het Beeld van de Vader weerspiegelt in de Geest was wat later de eerst geboren der schepping was. Het voorgaande staat in Heb. 1:3 « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... » en Kol. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der creatie ».

Wie dit tot zich door laat dringen zal er misschien meer van gaan snappen. We hebben dus het Beeld Gods, dit is God en kan niet sterven. De eerste vernedering was dat het Beeld Gods creatuur werd, daarover lezen we in Joh. 1:1 « In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ».

Uit jouw citaat blijkt niet dat het Woord gemaakt is. En dat kan ook niet wat het woord is de maker. Het Woord is dus niet een vernedering, maar het is het wezen van God, dat ertoe doet: het spreekt en het is er. Het Woord is God Zelf, maar het is te identificeren met Christus en ook in overeenstemming met de profeten en de Schrift, dat spreekt over het Woord van God dat alles maakt en zonder welk niets is dat gemaakt is.  

Op 31-1-2019 om 09:07 zei Aristarkos:

De tweede veel ernstigere vernedering was het mens worden. Hier komt het verschil tussen de Vader en de Zoon pas goed naar voren. Het Beeld Gods wordt de eerste Creatuur, en word de mens Jezus Christus. Dit is vrijwillig en uit liefde voor de schepping. Daarom is Jezus volledig ondergeschikt aan de Vader.

Veel ernstiger is om uit de liefde en vernedering een afstand te scheppen tot God zelf. De bijbel noemt het de liefde van God de Vader. En jij noemt het de liefde van de mens de Zoon. Je lijkt nogal het zicht kwijt op wie God is, en wat Hij heeft gedaan. Uit je begrip van wat er rpecies geldt als de meeste leifde, zou je moeten kunnen afleiden wie God is. Als je dit tot je door laat dringen, zul je er misschien meer van gaan snappen.

Op 31-1-2019 om 09:07 zei Aristarkos:

Dus als de vraag is: Kan Jezus sterven, dan is het antwoord natuurlijk, Ja. (...) Jezus was werkelijk helemaal dood. Daarom moeten wij het geloof van Christus krijgen of hebben, Hij geloofde namelijk dat de Vader Hem uit de dood zou doen opstaan. Als Hij wist dat hij niet werkelijk dood zou zijn was dit geloof leeg, nu is het het grote voorbeeld voor ons.

Ik noem dit demagogie. Zorgvuldige gekozen of nauwkeurig nagesproken woorden, om wat je leert zo lang mogelijk verstopt te houden. Christus is niet alleen echt dood geweest, maar Hij is ook echt opgestaan, Niet omdat Hij een lichaam kan aannemen, maar omdat Hij echt mens was en ook echt God. Dat is iets wat buiten jouw begrip ligt. Maar de bijbel liegt net als Christus zijn wonden laat zien. De bijbel liegt niet als Christus zegt dat Hij zelf opstaat. 

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Op 31-1-2019 om 09:07 zei Aristarkos:

nu is het het grote voorbeeld voor ons « Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus ... » Gal. 2:16, het rechtvaardigd ons en laat ons leven « Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven » Rom. 1:17.

De « Zoon » heeft dus meerdere « functies », als mens Jezus kon en is Hij gestorven en opgestaan, gelukkig want door Zijn dood en opstanding kunnen wij die ook verkrijgen.

Jij erkent alle soorten van functies, maar je slaat in werkelijkheid het functionele plat, omdat je die functies ontkent die er werkelijk toe doen: die wezenlijk zijn. Christus is echt God en echt mens. Jij erkent niet de ware brug die God daarin slaat naar de mens. Jij erkent niet het Wonder hoe God zich een plaats verwerft onder de mensen. Jij erkent niet deze hoge staat die de mens krijgt naast God.

En had je nu maar in leer en leven de gevraagde benodigde eerbied en heilige omgang met God, dan had het niet uitgemaakt. Want God de Vader is heilig en hoog verheven en God de Zoon is heilig en hoog verheven. Wat tussen de Vader en de Zoon is, raakt niet jouw leven. Maar je leer maakt het tot een hoofdonderwerp van zijn voor het leven op aarde. Dat is meer dan een beetje jammer.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

Uit jouw citaat blijkt niet dat het Woord gemaakt is. En dat kan ook niet wat het woord is de maker. Het Woord is dus niet een vernedering, maar het is het wezen van God, dat ertoe doet: het spreekt en het is er. Het Woord is God Zelf, maar het is te identificeren met Christus en ook in overeenstemming met de profeten en de Schrift, dat spreekt over het Woord van God dat alles maakt en zonder welk niets is dat gemaakt is. 

Dat blijkt er wel uit maar je ziet het blijkbaar niet.

3 uur geleden zei Tomega:

Veel ernstiger is om uit de liefde en vernedering een afstand te scheppen tot God zelf. De bijbel noemt het de liefde van God de Vader. En jij noemt het de liefde van de mens de Zoon. Je lijkt nogal het zicht kwijt op wie God is, en wat Hij heeft gedaan. Uit je begrip van wat er rpecies geldt als de meeste leifde, zou je moeten kunnen afleiden wie God is. Als je dit tot je door laat dringen, zul je er misschien meer van gaan snappen.

Blijkbaar zie je drie eenheid ook niet.

3 uur geleden zei Tomega:

Ik noem dit demagogie. Zorgvuldige gekozen of nauwkeurig nagesproken woorden, om wat je leert zo lang mogelijk verstopt te houden. Christus is niet alleen echt dood geweest, maar Hij is ook echt opgestaan, Niet omdat Hij een lichaam kan aannemen, maar omdat Hij echt mens was en ook echt God. Dat is iets wat buiten jouw begrip ligt. Maar de bijbel liegt net als Christus zijn wonden laat zien. De bijbel liegt niet als Christus zegt dat Hij zelf opstaat. 

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

Ik noem dit oordelen, iets wat ik nooit doe, en wat de Schrift ook niet aanraad « Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt », Mat. 7:1

3 uur geleden zei Tomega:

Jij erkent alle soorten van functies, maar je slaat in werkelijkheid het functionele plat, omdat je die functies ontkent die er werkelijk toe doen: die wezenlijk zijn. Christus is echt God en echt mens. Jij erkent niet de ware brug die God daarin slaat naar de mens. Jij erkent niet het Wonder hoe God zich een plaats verwerft onder de mensen. Jij erkent niet deze hoge staat die de mens krijgt naast God.

En had je nu maar in leer en leven de gevraagde benodigde eerbied en heilige omgang met God, dan had het niet uitgemaakt. Want God de Vader is heilig en hoog verheven en God de Zoon is heilig en hoog verheven. Wat tussen de Vader en de Zoon is, raakt niet jouw leven. Maar je leer maakt het tot een hoofdonderwerp van zijn voor het leven op aarde. Dat is meer dan een beetje jammer.

Wat jammer is, is dat je een oordeel uitvaardigt en je jouw persoonlijke mening hebt neergeschreven, met maar 1 citaat.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Aristarkos:

Dat blijkt er wel uit maar je ziet het blijkbaar niet.

Blijkbaar zie je drie eenheid ook niet.

Ik noem dit oordelen, iets wat ik nooit doe, en wat de Schrift ook niet aanraad « Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt », Mat. 7:1

Wat jammer is, is dat je een oordeel uitvaardigt en je jouw persoonlijke mening hebt neergeschreven, met maar 1 citaat.

Aristarkos

De drie-eenheid leert dat Christus is, waarachtig God en waarachtig mens.
Bij oordelen is er verschil tussen een oordeel hebben en geven, tegenover een ander op een oordeel strafbaar stellen en doen straffen.
In mijn oordeel ligt besloten een vooroordeel dat je spreekt als JG. Misschien is dat onterecht.
Bij elk oordeel hoort een tegenoordeel, als dat er is.

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. 

Lukas 12:57
En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Tomega:

De drie-eenheid leert dat Christus is, waarachtig God en waarachtig mens.

Dat bedoel ik dus, je mag geloven wat je wilt, maar als je zulke uitspraken doet moet je dat ondersteunen met Bijbel citaten.

2 uur geleden zei Tomega:

Bij oordelen is er verschil tussen een oordeel hebben en geven, tegenover een ander op een oordeel strafbaar stellen en doen straffen.

Je oordeelde mij duidelijk Tomega, lees maar terug.

2 uur geleden zei Tomega:

In mijn oordeel ligt besloten een vooroordeel dat je spreekt als JG. Misschien is dat onterecht.

Weer een oordeel.

2 uur geleden zei Tomega:

Bij elk oordeel hoort een tegenoordeel, als dat er is.

Schrift?

2 uur geleden zei Tomega:

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. 

Lukas 12:57
En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?

In Rom. 1:25 staat « Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen », dit gaat over Christus, in Heb. 1:8 « But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom », dit ook, duidelijk.

Waarom heb je er zo'n probleem mee dat de Zoon — genoemd God in Heb. 1:8 — Zijn Heerlijkheid aflegde — dit is een grote vernedering — en dit heeft gedaan uit liefde voor Zijn Schepping? Toen beging je de fout om te gaan oordelen, waarom?

In Fil. 2:6, 7 staat het volgende: « Die (Christus Jezus zie v. 5) in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven ontledigt, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden ».

In Eph. staat het volgende in v. 1:19, 20 « En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel ».

Kan ik nu een nieuw oordeel van je krijgen of een dialoog?

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Aristarkos:
5 uur geleden zei Tomega:

De drie-eenheid leert dat Christus is, waarachtig God en waarachtig mens.

Dat bedoel ik dus, je mag geloven wat je wilt, maar als je zulke uitspraken doet moet je dat ondersteunen met Bijbel citaten.

Nee dat hoeft helemaal niet; voor wat ons verbindt of verdeelt is voldoende dat we vaststellen dat jij niet gelooft dat Christus=God=in wezen één.

3 uur geleden zei Aristarkos:
5 uur geleden zei Tomega:

Bij oordelen is er verschil tussen een oordeel hebben en geven, tegenover een ander op een oordeel strafbaar stellen en doen straffen.

Je oordeelde mij duidelijk Tomega, lees maar terug.

5 uur geleden zei Tomega:

In mijn oordeel ligt besloten een vooroordeel dat je spreekt als JG. Misschien is dat onterecht.

Weer een oordeel.

Ik heb geen probleem met een oordeel. Een oordeel is pas moreel verwerpelijk als het oordeel onterecht is, en/of als het oordeel gelijk is aan strafoplegging.
Alleen aan God is het oordeel, en als God jou en mij oordeelt naar eerlijke rechtvaardigheid, dan ben ik ook de klos. 
En daar is waar de rol van Christus van belang is. En is ook de relevantie aan de orde van het niet oordelen (strafoplegging) over een ander, namelijk opdat wijzelf ook niet zo geoordeeld worden.

3 uur geleden zei Aristarkos:
5 uur geleden zei Tomega:

Bij elk oordeel hoort een tegenoordeel, als dat er is.

Schrift?

Jij hebt een bijbeltekst nodig voor de relevantie van een tegenoordeel? Ook bij een kop koffie? Een oordeel is een benoeming van wat je ziet als waarheid. Dat is waar, tenzij er een tegenwaarheid komt.

3 uur geleden zei Aristarkos:
5 uur geleden zei Tomega:

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. 

Lukas 12:57
En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is?

In Rom. 1:25 staat « Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen », dit gaat over Christus, in Heb. 1:8 « But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom », dit ook, duidelijk.

Waarom heb je er zo'n probleem mee dat de Zoon — genoemd God in Heb. 1:8 — Zijn Heerlijkheid aflegde — dit is een grote vernedering — en dit heeft gedaan uit liefde voor Zijn Schepping? Toen beging je de fout om te gaan oordelen, waarom?

De Schepper is het Woord, en het Woord dat is Christus. Daarover zijn we het eens.
De troon van God is  eeuwig, en dat is de troon van de Zoon. Daarover zijn we het eens.

Ik constateer dus op nuchtere feitelijkheden dat Jezus Christus de Zoon van God, in de leer bij jou is geupgrade tot God en de Schepper van het heelal. Dat vind ik fijn en dat stemt mij tot dankbaarheid. 

Maar; als jij ook even terugleest, dan zitten we nu midden in het hart van Babel.
Dat is verbale retoriek tot verbabelonisering van alles wat wordt gezegd,
totdat niets meer eenduidig is. Want de satan wordt in jouw leer ook God genoemd. 
En Christus wordt bij jou minder genoemd dan de Schepper. Je noemt hem een schepsel.

Tenminste als jij JG bent. Als je het niet erg vind ga ik daar nog heel even van uit,
en biedt ik daarna mijn excuses aan voor mijn snelle oordelen - als die onjuist blijken te zijn.

Ik zou het op prijs stellen dat jij ook tot oordelen komt. 
Want de schrift leert ons om niet te verzanden in haarkloverijen,
maar om te bezien en te bevinden, of de geopenbaarde geesten uit God zijn.

3 uur geleden zei Aristarkos:

In Fil. 2:6, 7 staat het volgende: « Die (Christus Jezus zie v. 5) in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven ontledigt, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden ».

In Eph. staat het volgende in v. 1:19, 20 « En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel ».

In die tekst staat dat Christus zich aan God gelijk stelt en elders dat Christus zich aan rovers gelijk stelt. Dat zegt iets over Christus. 
Die Zichzelf heeft vermindert tot een dienstknecht, is ook machtig Zichzelf terug te plaatsen tot Wie Hij is.
Aan de mensen gelijk geworden zijn, geeft weer dat Hij tegelijk méér is.

3 uur geleden zei Aristarkos:

In Eph. staat het volgende in v. 1:19, 20 « En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel ».

wel even doorlezen:
Efeziërs 1:21-23
Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, 
die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Kolossensen 1:15-17
Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn,
hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem.

Wat is je punt en het belang?
Heel deze discussie kan worden teruggevoerd tot het volgende:
Als God zich had geopenbaard als méér Goden, dan was Christus een God als God geweest.
Maar God is één en enig. En daarom is Christus onmiskenbaar God Zelf.
En dat strijdt met het wezen van God. Want God is hóóg boven mensen verheven.
Maar het is Gods geopenbaarde wil, waarin God Zichzelf verklaart één van aard en gedaante te willen worden met de mens.

De mens is méér dan vlees in zijn opstandingslichaam;
en God is méér dan dan de God die Hij was, en wel door zijn via Christus' menszijn verkregen opstandingslichaam.
Want Hij heeft zich materie verworven, en Hij heeft zich ware kinderen gegenereerd,|
en is in alle opzichten de mensen in hun liefde en zijn gelijk geworden,
en heeft zich gelijk getoond in onderwerping aan ellende en lijden, en de meerdere in wezen getoond. 

En of dan God méér is dan Christus die het Woord is dat alles heeft gemaakt,
en aan Wie alles aan de voeten wordt gelegd,is niet meer van belang voor de gezagsstructuur.
Maar het is van belang voor het begrip hoe vèr God gegaan is in het naderen tot de mens,
en hoe hoog de bestemming is van de mens.

Geen enkel mens zal zich verwaardigen te claimen dat God aan de mens gelijk is.
Dat kan dus ook geen mens met recht stellen. Dat kan alleen God Zelf.
Maar als God dat doet, moet je het wel serieus nemen.
Want de diepte ervan is dat God de afstand heeft overbrugd,
en zich in menszijn totaal geschikt heeft betoond om over de mens te regeren,
en de liefde van de mens waardig te zijn.

Elk verhogen van God bóven deze bijzondere status,
is een verlagen en afplatten van de realiteit,
Want de realiteit is heerlijker en machtiger en wonderlijker.
Wie God méér verhoogt dan Hij zichzelf betoont, die schept onterechte afstand,
en mist de genade en de heerlijkheid die erin gelegen is.

De roeping is tweeërlei: Abba Vader is heel persoonlijk en heel dichtbij.
En juist daarin is het zaak om de hoogste heerlijkheid aan Vader toe te rekenen.
Zodat het geen vrees en ontzag is die ons doet gehoorzamen,
maar hartelijke heerlijke liefde tot God, die ons een Vader is.

Je mag jezelf werkelijk een daadwerkelijk kind van de allerhoogste God noemen:
Vlees uit vlees in Gods maaksel, de eerste Adam.
En God uit God in Christus, de tweede Adam.
Wat de kinderen in de opstanding maakt tot
waarachtig opstandingsziel en waarachtig eeuwig God.
En in de nieuwe schepping is dan inderdaad God in alles in allen.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Tomega:

Nee dat hoeft helemaal niet; voor wat ons verbindt of verdeelt is voldoende dat we vaststellen dat jij niet gelooft dat Christus=God=in wezen één.

Knap dat je dat uit mijn posts haalt, ik merk dat er hier op het forum niet (goed) gelezen word.

49 minuten geleden zei Tomega:

Jij hebt een bijbeltekst nodig voor de relevantie van een tegenoordeel? Ook bij een kop koffie? Een oordeel is een benoeming van wat je ziet als waarheid. Dat is waar, tenzij er een tegenwaarheid komt.

Ik dacht dat dit een Bijbel forum was en dat we hier over de Bijbel konden discuseren...

50 minuten geleden zei Tomega:

De Schepper is het Woord, en het Woord dat is Christus. Daarover zijn we het eens.
De troon van God is  eeuwig, en dat is de troon van de Zoon. Daarover zijn we het eens.

Ik constateer dus op nuchtere feitelijkheden dat Jezus Christus de Zoon van God, in de leer bij jou is geupgrade tot God en de Schepper van het heelal. Dat vind ik fijn en dat stemt mij tot dankbaarheid. 

Maar; als jij ook even terugleest, dan zitten we nu midden in het hart van Babel.
Dat is verbale retoriek tot verbabelonisering van alles wat wordt gezegd,
totdat niets meer eenduidig is. Want de satan wordt in jouw leer ook God genoemd. 
En Christus wordt bij jou minder genoemd dan de Schepper. Je noemt hem een schepsel.

Tenminste als jij JG bent. Als je het niet erg vind ga ik daar nog heel even van uit,
en biedt ik daarna mijn excuses aan voor mijn snelle oordelen - als die onjuist blijken te zijn.

Ik zou het op prijs stellen dat jij ook tot oordelen komt. 
Want de schrift leert ons om niet te verzanden in haarkloverijen,
maar om te bezien en te bevinden, of de geopenbaarde geesten uit God zijn.

Je leest echt niet goed ik word weer beschuldigt van iets wat ik niet heb gezegd, dat is me nu duidelijk. Het hart van Babel??? Ik mag natuurlijk niet over citaten praten.

Je schijnt niet goed op de hoogte te zijn van JG aanhangers want die denken dat Christus niet God is, ik wel, je begrijpt gewoon niet wat ik schreef. Ik oordeel niemand dat laat ik aan Christus over zoals ons betaamt. Ik heb vaker mensen serieuze Bijbelstudie haarkloverij horen noemen, maar dat is alweer een tijdje geleden,

58 minuten geleden zei Tomega:

Wat is je punt en het belang?
Heel deze discussie kan worden teruggevoerd tot het volgende:
Als God zich had geopenbaard als méér Goden, dan was Christus een God als God geweest.
Maar God is één en enig. En daarom is Christus onmiskenbaar God Zelf.
En dat strijdt met het wezen van God. Want God is hóóg boven mensen verheven.
Maar het is Gods geopenbaarde wil, waarin God Zichzelf verklaart één van aard en gedaante te willen worden met de mens.

De mens is méér dan vlees in zijn opstandingslichaam;
en God is méér dan dan de God die Hij was, en wel door zijn via Christus' menszijn verkregen opstandingslichaam.
Want Hij heeft zich materie verworven, en Hij heeft zich ware kinderen gegenereerd,|
en is in alle opzichten de mensen in hun liefde en zijn gelijk geworden,
en heeft zich gelijk getoond in onderwerping aan ellende en lijden, en de meerdere in wezen getoond. 

En of dan God méér is dan Christus die het Woord is dat alles heeft gemaakt,
en aan Wie alles aan de voeten wordt gelegd,is niet meer van belang voor de gezagsstructuur.
Maar het is van belang voor het begrip hoe vèr God gegaan is in het naderen tot de mens,
en hoe hoog de bestemming is van de mens.

Geen enkel mens zal zich verwaardigen te claimen dat God aan de mens gelijk is.
Dat kan dus ook geen mens met recht stellen. Dat kan alleen God Zelf.
Maar als God dat doet, moet je het wel serieus nemen.
Want de diepte ervan is dat God de afstand heeft overbrugd,
en zich in menszijn totaal geschikt heeft betoond om over de mens te regeren,
en de liefde van de mens waardig te zijn.

Elk verhogen van God bóven deze bijzondere status,
is een verlagen en afplatten van de realiteit,
Want de realiteit is heerlijker en machtiger en wonderlijker.
Wie God méér verhoogt dan Hij zichzelf betoont, die schept onterechte afstand,
en mist de genade en de heerlijkheid die erin gelegen is.

De roeping is tweeërlei: Abba Vader is heel persoonlijk en heel dichtbij.
En juist daarin is het zaak om de hoogste heerlijkheid aan Vader toe te rekenen.
Zodat het geen vrees en ontzag is die ons doet gehoorzamen,
maar hartelijke heerlijke liefde tot God, die ons een Vader is.

Je mag jezelf werkelijk een daadwerkelijk kind van de allerhoogste God noemen:
Vlees uit vlees in Gods maaksel, de eerste Adam.
En God uit God in Christus, de tweede Adam.
Wat de kinderen in de opstanding maakt tot
waarachtig opstandingsziel en waarachtig eeuwig God.
En in de nieuwe schepping is dan inderdaad God in alles in allen.

Kerkleer is wat hier word weergegeven, dat mag natuurlijk maar daar schieten we niet veel mee op.

Bedankt voor je tijd Tomega.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-2-2019 om 18:58 zei Tomega:
Op 31-1-2019 om 09:07 zei Aristarkos:

Als we beseffen wat de Schrift zegt over de « zoon » kan het wat duidelijker worden. Toen er nog niets was geschapen was God genoegzaam inzichzelf, het Beeld van de Vader weerspiegelt in de Geest was wat later de eerst geboren der schepping was. Het voorgaande staat in Heb. 1:3 « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... » en Kol. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der creatie ».

Wie dit tot zich door laat dringen zal er misschien meer van gaan snappen. We hebben dus het Beeld Gods, dit is God en kan niet sterven. De eerste vernedering was dat het Beeld Gods creatuur werd, daarover lezen we in Joh. 1:1 « In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God ».

Uit jouw citaat blijkt niet dat het Woord gemaakt is. En dat kan ook niet wat het woord is de maker. Het Woord is dus niet een vernedering, maar het is het wezen van God, dat ertoe doet: het spreekt en het is er. Het Woord is God Zelf, maar het is te identificeren met Christus en ook in overeenstemming met de profeten en de Schrift, dat spreekt over het Woord van God dat alles maakt en zonder welk niets is dat gemaakt is.  

Jij antwoordt dan:

Op 1-2-2019 om 22:12 zei Aristarkos:

Dat blijkt er wel uit maar je ziet het blijkbaar niet.

In jouw beeld is het Woord dus niet God Zelf. Het is hier dat zich de vergelijking opdringt met de JG:

Op 25-1-2019 om 11:31 zei sjako:

Ok, ik zie het anders. Christus stierf helemaal of niet. Als Zijn geest niet zou sterven dan is Hij eigenlijk dus niet gestorven.

Door te leren dat Christus niet is gestorven, wordt Christus' natuur als mens ontkend. Hij is dan God in verschijning of engel in verschijning, maar geen mens die een nieuwe schepping is: uit Adam, en uit God Zelf.

Of jij wel of niet in dezelfde lijn spreekt, is niet aanstonds duidelijk. En dus spreek ik ter communicatie in en vanuit een vooroordeel.

Op 1-2-2019 om 22:12 zei Aristarkos:

Dat blijkt er wel uit maar je ziet het blijkbaar niet.

Jij concludeert uit het citaat dat het Woord gemaakt is. En je beschouwt dat als een vernedering die God ondergaat.

19 uur geleden zei Aristarkos:

Je schijnt niet goed op de hoogte te zijn van JG aanhangers want die denken dat Christus niet God is, ik wel.

 JG: God is meer dan Christus en Christus is meer dan de mens. En omdat God één is, is Christus geen mens en ook geen God, maar een engel of iets van een dergelijke niet minder unieke, mindere strekking. Jij: God is meer dan Christus, en Christus is een schepsel, en Christus is waarachtig God.
En ik zeg: ook de JG van Christus als God, maar halen zij vervolgens elke betekenis van het goddelijke onderuit door ook de satan eronder te rekenen.

23 uur geleden zei Aristarkos:
Op 2-2-2019 om 15:24 zei Tomega:

De drie-eenheid leert dat Christus is, waarachtig God en waarachtig mens.

Dat bedoel ik dus, je mag geloven wat je wilt, maar als je zulke uitspraken doet moet je dat ondersteunen met Bijbel citaten.

Nu jij je distantieert van de JG, komt wat ik zeg op losse schroeven te staan. Misschien terecht en misschien onterecht, maar vooralsnog vooral op losse schroeven. Wat jij vindt, kan dus van alles zijn.

Dat Christus waarachtig mens is, hoef ik niet te ondersteunen met citaten.  Hij noemt zichzelf mensenzoon, en is geboren uit de mens Maria. 

Galaten 4:1-7
och ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;
Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.
Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.
Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet;
Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.
En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!
Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon;
en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus.

19 uur geleden zei Aristarkos:

Kerkleer is wat hier wordt weergegeven, dat mag natuurlijk maar daar schieten we niet veel mee op.

Dank je; en integendeel: met de bijbelse leer schieten we juist gelijk heel veel mee op. Dan kunnnen we ter voorkoming van verwarring terugvallen op de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels, of de Heidelbergse Catechismus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid