Spring naar bijdragen
zendeling

De ondertekenaars van het Manifest van Nashville moeten zwaar gestraft worden

Aanbevolen berichten

21 uur geleden zei sjako:

Ik ben er 100% van overtuigd dat de Bijbel Gods woord is. Kijk naar profetieën, tijdlijnen die precies kloppen etc. Dat Jezus vermoord zou worden stond al in Jesaja. De Israelieten verwachtten geen lijdende Messias. Ze dachten dat de Messias ze zou bevrijden van de Romeinen, maar Jezus kwam daar niet voor. Zijn Koninkrijk was niet van deze wereld, maar van de toekomende. 

Binnen de JG heb je verschillende mensen. Je hebt er die hard tegen homofilie in gaan. Maar in het algemeen gaan de meeste broeders en zusters respectvol om met mensen van andere geaardheid, maar goedkeuren (het praktiseren) kunnen ze het natuurlijk niet. We zijn er helemaal van bewust dat het geen keuze is of je ho of he bent. Sommige hetero's hebben ook een probleem met het vinden van een geschikte partner. Dan is het ook niet toegestaan om buiten een huwelijk seks te hebben met iemand. 

Jezus was een jood, dus heeft Hij volgens de Mozaïsche wet geleefd, met alle morele wetten. Hij heeft die wet volmaakt volbracht, dus stond Hij achter die wet. Dus dat geeft al aan dat Jezus wel degelijk overspel etc heeft veroordeeld. (Mat 5:27-28)

Jezus was inderdaad een Joodse rabbijn. Maar Zijn leer ging wel tegen de wet in, of Jezus wist dat ze het zouden interpreteren als tegen de wet. Daarom zei Hij meestal te zwijgen over mirakels of als ze het toch wensten te openbaren de lof aan God aan het altaar gaven. 

Ik geloof hoe langer hoe meer dat zelfs de RKK gesjoemeld heeft met het NT tijdens de donkere periode en de inquisitie. De belangrijkste sacramaneten zijn gestript en veel is gewoon naar een kinderversie vertaald zodat ze de bevolking verder konden onderdrukken. Welke waarheid Christus ons ook bracht, het veranderde alles en we zette de kalender terug op 0. Wat daar gebeurde was goddelijke interventie van God Himself, al daarvoor waren maar gewone mensen die tot het inzicht kwamen dat God onderweg was, veel hebben hun eigen waanzin met die teksten verwerkt. Alsof God ons zou beproeven op die manieren en ons zou redden met bepaalde rituelen?

Jezus stelde overspel in een ander perspectief, dat je ook kan overspelen met gedachten. Dat is waar, maar over homofilie had hij geen oordeel, nochtans zouden er wel wat bordelen geweest zijn tezien de Romeinse invasie. Frappant dat dit er niet tussen staat, niet waar?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Levi:

Dat is dus de bevestiging van wat ik als vertaling gaf: mannelijk. Niet man. De tekst combinatie van mannelijk en vrouw is daarmee dus vreemd, zoals ik al betoogde. 😉

Nee je wilt toch bewijzen dat de Thora pro-homo is. Maar is niet zo 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Levi:

Goed om te weten dat ik dat wil bewijzen. 

Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

Zojuist zei Levi:

Goed om te weten dat ik dat wil bewijzen. 

Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei nikie90:

Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

Ja. Je wilt het hele lijstje afgaan. Tot nu toe nog niks weggekrast 

Dat is onjuist. Jij hebt nog niets weg gekrast. Ik wel. Dat is niet erg, meningen mogen verschillen. En je mag ook gewoon inhoudelijk reageren op wat ik schrijf. Maar ik ben niet echt onder de indruk dat een kabbalist bevestigd dat er geen 'man' in de tekst staat. 

 

Ik heb de zin aan twee Israëlische, seculiere vrienden voorgelegd, met de vraag om het voor mij te vertalen. Een zei: de zin klopt niet, waar heb je dat vandaan? Vervolgens appte hij me vrijwel direct: oh, dit is uit de Tora en is het verbod op sex tussen twee mannen. 

 

De ander zei: deze zin is grammaticaal onjuist. De betekenis is afhankelijk van de context. Ik snap het niet, volgens mij is dit bijbels Hebreeuws.

 

Deze reacties waren voor mij een eye opener. Degene die zijdelings bekend is met religie 'herkend' het als een verbod op sex tussen mannen. De ander zegt dat de betekenis afhankelijk is van de context. Mijn conclusie: de betekenis van deze tekst is dus niet vaststaand en aan interpretatie onderhevig. Bestudering van de woorden én omliggende teksten van de geboden biedt voldoende ruimte voor een andere interpretatie. En die heb ik uiteen gezet in mijn voorgaande post.

Ook heb ik bij rabbijnen gecheckt of wat ik denk wel klopt. Je zal snappen dat progressieve rabbijnen het beamen, maar een Amerikaanse jewish renewel rabbijn was het oneens met me. Zijn voornaamste punt is niet dat ik geen gelijk zou hebben dat de tekst anders vertaald en geïnterpreteerd kan worden, maar dat de 'context' ook gelezen kan worden aan Adam en Chava die elkaar aanvullen en dat een (huwelijks)relatie dus alleen kan aangegaan worden tussen man en vrouw. En in die context leest hij deze tekst als verbod op sex tussen mannen.

En ja: hoe orthodoxer je gaat, hoe meer rabbijnen díe verklaring voor het gebod zullen geven, simpelweg omdat dit zo in hun man-vrouw 'context' past. Volgens mij gaf ik dat ook al eerder aan in een reactie aan jou, dat orthodoxe rabbijnen het verbod op sex tussen mannen met name baseren op het gegeven dat de Tora en Tenach slechts de man-vrouw relatie behandelt.

 

Anyhow, ik ben me ervan bewust dat met name de orthodoxie zich heftig zal verzetten tegen een andere uitleg van de tekst, maar ik denk dat deze dingen belangrijk genoeg zijn om te onderzoeken en te bediscussiëren. Want als je in naam van religie mensen wil ontzeggen zichzelf te zijn, dan moet je daar verdraaid goede argumenten voor hebben. Een tekst als deze uitleggen in de context van de normatieve man-vrouw relatie vind ik zelf niet afdoende. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Levi:

Want als je in naam van religie mensen wil ontzeggen zichzelf te zijn, dan moet je daar verdraaid goede argumenten voor hebben.. 

Alleen al hier bevestig je dat je kennis aan jodendom niet groot is. 

Niemand wil niemand iets ontzeggen. Maar als je ervoor kiest om het jodendom te accepteren of er naar te leven en de Thora als waarheid (en elke jood zal zeggen het si de waarheid) te zien. Dan kan je niet 360 graden omdraaien en zelf dingen verzinnen 

Je dwaalt volledig af van de rabbijnse leer in zo veel aspecten. In bijna elk post kan ik wel wat opmerken

Of welke boeken lees je? Ik kan er niet bij .... Met traditionele schrijvers en rabbijnen volgens mij niet. Of geef me de titels te kennen dan neem ik me woorden terug

En seculiere mensen, kom op nou. Vraag het aan joden als je vragen hebt over het jodendom 

Zo ernstig irriteer ik me ook weer niet, maar ik kan er gewoon niet bij en je gedachtegoed is me onbekend. Het komt over als anti-thora/jodendom

bewerkt door nikie90

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

En waar denk je waar Paulus zijn inspiratie vandaan haalde? Van Jezus zelf.....

Paulus vervolgde eerst christenen en zag daarna het licht. Deze man was Romein en zoals ik reeds zei geloof ik sterk dat de RKK sjoemelde met de teksten naar eigen voordeel. Jesus Himself zei iedereen als uw naaste lief te  hebben, ook die zondigen en wie uw vijand is. Enkel degene die in het gewenste hokje passen aanvaarden vond Hij te makkelijk mijn inziens. Christenen zijn heel verdeeld als het over de wetten van Mozes zou gaan. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat Jezus een wet kwam vervullen die zoveel dood en verderf bracht. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat Jezus een wet kwam vervullen die zoveel dood en verderf bracht. 

Jezus heeft dat dus ook met de dood moeten bekopen. Het is Hem of wij. God eist de dood op overtreding van Zijn normen, normen die voortkomen uit heiligheid. Op heiligheid ga je geen aanslag plegen en het overleven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus heeft dat dus ook met de dood moeten bekopen. Het is Hem of wij. God eist de dood op overtreding van Zijn normen, normen die voortkomen uit heiligheid. Op heiligheid ga je geen aanslag plegen en het overleven.

Was het niet eerder volbracht door mensen te confronteren waartoe de wetten hen leden? Jezus ging als rabbijn constant in tegen de Farizeeën. 

Ik denk dat we de wet vervullen best mogen vervangen door ons ervan te verlossen. Wel vervulde Hij de profetieën van de Messias. Maar dat is iets anders. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kunt je ook afvragen wat 'de wet' inhoudt. Eigenlijk niets anders dan 'het aardse leven'.

Rom.3

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Was het niet eerder volbracht door mensen te confronteren waartoe de wetten hen leden? Jezus ging als rabbijn constant in tegen de Farizeeën. 

Ik denk dat we de wet vervullen best mogen vervangen door ons ervan te verlossen. Wel vervulde Hij de profetieën van de Messias. Maar dat is iets anders. 

Waarom werd Jezus anders gekruisigd? De wet leidt tot de dood. Hij heeft het ons niet voorgedaan, maar heeft het voor ons gedaan. Wat is er meer confronterend dan een Man aan het kruis die dood gaat ipv ons?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fundamenteel:
3 minuten geleden zei thom:

Je kunt je ook afvragen wat 'de wet' inhoudt.

Grapjas. :) Ze is overal te lezen :) Ik zal een voorbeeld delen. 

Ik heb de reactie aangevuld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:

Je kunt je ook afvragen wat 'de wet' inhoudt. Eigenlijk niets anders dan 'het aardse leven'.

Rom.3

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.

28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;

30 Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.

31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

Ja. De geboden zullen wel een functie hebben, maar de wet eraan verbonden van lijfstraffen oa kwam nooit van the Big Chief mijn inziens. Dat is verkeerd begrepen en daarom kwam Jezus ons van de wet verlossen, de lijfstraffen oa. Maar van geboden heb ik niets gezegd.

5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Hij is toch ook weer opgestaan uit de dood.

Dat vervult de profetie en niet de wet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Fundamenteel:

Deze man was Romein en zoals ik reeds zei geloof ik sterk dat de RKK sjoemelde met de teksten naar eigen voordeel.

Ik weet niet in hoeverre ze hiermee gesjoemeld hebben en hoe je aan die informatie komt. Wat wel te bewijzen is dat sommige codexen idd veranderd zijn, zoals de TR. Kijk naar 1Joh5:7, bewezen vals en zo zijn er nog heel wat meer teksten toegevoegd of veranderd. Gelukkig komt dit allemaal boven water en leren we wat er echt staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

Ik weet niet in hoeverre ze hiermee gesjoemeld hebben en hoe je aan die informatie komt. Wat wel te bewijzen is dat sommige codexen idd veranderd zijn, zoals de TR. Kijk naar 1Joh5:7, bewezen vals en zo zijn er nog heel wat meer teksten toegevoegd of veranderd. Gelukkig komt dit allemaal boven water en leren we wat er echt staat.

Mystici

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Dat vervult de profetie en niet de wet.

De wet werd wel vervult omdat alleen Jezus het juiste zoenoffer kon brengen als volkomen zondeloos mens. Hier werd de beslissende slag geslagen tegen satan. We kunnen nu rechtvaardig verklaard worden door geloof in Jezus en niet meer naar een wet in steen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei sjako:

De wet werd wel vervult omdat alleen Jezus het juiste zoenoffer kon brengen als volkomen zondeloos mens. Hier werd de beslissende slag geslagen tegen satan. We kunnen nu rechtvaardig verklaard worden door geloof in Jezus en niet meer naar een wet in steen. 

Dat vervult wederom profetie. Niet de wet. Hoe kan iets wat God als mens onder ons komt bevestigen dan afgeschaft worden? Waaruit dan de moderne samenleving ontstond... 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja. De geboden zullen wel een functie hebben, maar de wet eraan verbonden van lijfstraffen oa kwam nooit van the Big Chief mijn inziens. Dat is verkeerd begrepen en daarom kwam Jezus ons van de wet verlossen, de lijfstraffen oa. Maar van geboden heb ik niets gezegd.

Er staat niets over geboden in de tekst, maar des te meer over het leven onder de wet van het verderfelijke, het vergankelijke, oorzaak en gevolg, met de dood als gevolg. Oftewel het overgaan in de spiegelsfeer. En vandaaruit weer in een lichaam.

Daardoor is het geloof, het zaad Jezus Christus, het enige bevrijdende element in de mens, wat tot leven gewekt moet worden, om daarmee verlost te kunnen worden uit de banden van de wet.

Er is een vergankelijke natuur, onder de wet, en een goddelijke, onder de wet van Christus.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Er staat niets over geboden in de tekst, maar des te meer over het leven onder de wet van het verderfelijke, het vergankelijke, oorzaak en gevolg, met de dood als gevolg. Oftewel het overgaan in de spiegelsfeer.

Daardoor is het geloof, het zaad Jezus Christus, het enige bevrijdende element in de mens, wat tot leven gewekt moet worden, om daarmee verlost te kunnen worden uit de banden van de wet.

Er is een vergankelijke natuur, onder de wet, en een goddelijke, onder de wet van Christus.

Een gebod is dat jij geen homo mag zijn. De lijfstraf die erop volgde was dan de wet. 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Dus dan vervulde Hij de wet niet maar werd het Zijn dood. Kwam Hij de wet vervullen zou Hij Magdalena wel zelf gestenigd hebben. 

Ik raad je aan de Wachttoren van mei, de studieuitgave, eens te lezen. Hier staat een schitterend artikel over de Mozaische wet en hoe daar Gods liefde uit blijkt. 

https://www.jw.org/nl/publicaties/tijdschriften/wachttoren-studie-februari-2019/liefde-recht-oude-israel/

Dit artikel sluit goed aan bij onze discussie.

Zojuist zei Fundamenteel:

Een gebod is dat jij geen homo mag zijn.

Het gebod is dat je het niet mag praktiseren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Een gebod is dat jij geen homo mag zijn. De lijfstraf die erop volgde was dan de wet. Als we dit al verwarren wordt profetie van wet scheiden wellicht even moeilijk? 

Het enige gebod is; Heb Mij lief, en de naaste als jezelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid