Spring naar bijdragen
Fundamenteel

Kosher eten?

Aanbevolen berichten

Ik kan er niet goed aan uit waarom christenen uit Mattheus 15 halen dat we bv varken mogen eten? Het gaat daar over het wassen van de handen. Een voornemen was vegetarisch worden dit jaar, maar het is al bijna februari... :) Waarom niet ineens kosher leven dacht ik.

Tegelijk voel ik aan dat kosher voeding gezonder is en preventief kan werken tegen ziektes waarvan sommigen terminaal zijn. Als ik kijk naar de vleesindustrie anno 2019 lijkt de onverdoofde slacht maar het minste van de problemen. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het allemaal zo erg dat ik vlees steeds meer vermijd. Maar varkensribben zijn zo lekker, of wat van spek bij een eitje? Toch voelt het in de wetenschap van vandaag als zonde aan.

Mijn consumptie is toch quasi 80% van mijn handelen, best daar eens bij stil staan. Als ik in het leven haar ogen kijk zie ik leed, tragisch leed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik kan er niet goed aan uit waarom christenen uit Mattheus 15 halen dat we bv varken mogen eten? Het gaat daar over het wassen van de handen. Een voornemen was vegetarisch worden dit jaar, maar het is al bijna februari... :) Waarom niet ineens kosher leven dacht ik.

Tegelijk voel ik aan dat kosher voeding gezonder is en preventief kan werken tegen ziektes waarvan sommigen terminaal zijn. Als ik kijk naar de vleesindustrie anno 2019 lijkt de onverdoofde slacht maar het minste van de problemen. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het allemaal zo erg dat ik vlees steeds meer vermijd. Maar varkensribben zijn zo lekker, of wat van spek bij een eitje? Toch voelt het in de wetenschap van vandaag als zonde aan.

Mijn consumptie is toch quasi 80% van mijn handelen, best daar eens bij stil staan. Als ik in het leven haar ogen kijk zie ik leed, tragisch leed.

Later schreef Paulus in 1 Cor. 10:25, 26 « Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil; Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve. En indien u iemand van de ongelovigen noodt, en gij daar gaan wilt, eet al wat ulieden voorgesteld wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil. Maar zo iemand tot ulieden zegt: Dat is afgodenoffer; eet het niet, om desgenen wil, die u dat te kennen gegeven heeft, en om des gewetens wil. Want de aarde is des Heeren, en de volheid derzelve ». Je moet niet vergeten dat Paulus dit tegen de Joden zei die tot zoonschap waren gekomen, de heidenen aten sowieso alles, die hadden geen wet van God die dit verbood.

Dus ik denk dat wij alles mogen eten, niet dat we alles moeten eten, ik ben b.v. veganistisch, maar als ik ergens gast ben ik eet ik wel wat de pot schaft, gewoon goed fatsoen naar de gastvrouw (die is meestal de kok).

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De reinheidsvoorschriften komen voort uit de offercultus van het OT en worden daar ook vrij nadrukkelijk in die context geplaatst. Vermeende gezondheidsclaims daarover zijn niet bewezen, ook niet dat varkensvlees (extra) ongezond zou zijn.
Dat wil zeggen: het zal best gezond zijn om je aan die voorschriften te houden, met inachtneming van de gewone leefregels voor een gezond eetpatroon, maar niet per se gezonder wanneer je sowieso al voldoende gevarieerd en niet teveel eet.

Het is goed om bewust om te gaan met het uitzoeken van wat je eet en daarbij milieu en dierenwelzijn zo goed als mogelijk op het oog te houden, maar je zult daarin wel uiteindelijk je eigen keuzes moeten maken.
Als je kerk of kerkgemeenschap daarbij enige voorschriften aanhoudt inzake vasten- en of onthoudingsdagen of bijvoorbeeld het zich onthouden van bloed, dan gehoorzaam je daar natuurlijk aan, maar verder zul je je eigen geweten daarin zorgvuldig moeten volgen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Aristarkos:

Dus ik denk dat wij alles mogen eten, niet dat we alles moeten eten, ik ben b.v. veganistisch, maar als ik ergens gast ben ik eet ik wel wat de pot schaft, gewoon goed fatsoen naar de gastvrouw (die is meestal de kok).

Dat is zeker zo. Alleen verstikt vlees (vlees waar bloed nog inzit) en bloed, zoals bloedworst, mogen wij niet eten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Uit het onderzoek kwam als voornaamste conclusie naar voren, dat onbedwelmd ritueel slachten in vergelijking met slachten na bedwelming op diverse punten nadelig is voor het welzijn van het dier. De noodzaak om dieren die zonder bedwelming geslacht worden zodanig vast te zetten (te fixeren), dat de halssnede trefzeker kan worden toegebracht, kan veel stress veroorzaken. Maar ook de halssnede zelf zal, gezien het grote aantal pijnreceptoren in de halsstreek, een ernstige pijnprikkel veroorzaken – bij sommige dieren onderdrukt doordat dieren in een shocktoestand geraken. Daar staat tegenover dat ze pijn niet via vocalisaties kunnen uiten , omdat ook de luchtpijp is doorgesneden. Verder blijkt het bij het toedienen van de halssteek vaak mis te gaan, met extra sneden en extra lijden als gevolg. Ook kan er bloed in de luchtpijp lopen, wat een gevoel van verstikking oplevert bij dieren die het bewustzijn nog niet geheel verloren zijn. Bovendien blijven de hersenen van onbedwelmde dieren na de halssteek langer actief dan die van bedwelmde dieren. Het is niet uitgesloten dat in het bijzonder runderen na de halssnede relatief lang bij bewustzijn blijven doordat hun hersenen, anders dan bij schapen en pluimvee het geval is, via de niet doorsneden arteria vertebralis nog even van bloed voorzien blijven. Bij de reguliere slacht zijn de dieren al bewusteloos voordat het verbloeden begint. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat, los van de methode van bedwelming, de bedwelmingshandeling zelf in de praktijk niet altijd correct wordt uitgevoerd. De conclusies zijn gebaseerd op buitenlandse gegevens. Uit Nederland zijn, op wat mondelinge mededelingen na, geen gegevens inzake ritueel slachten gevonden.

Bron: http://edepot.wur.nl/41827

Dit (bekritiseerde) rapport is overigens uit 2008.

De mensheid is o.a. in staat om ruimteschepen naar andere planeten en zelfs verder (Voyagers) te sturen maar een echte 'diervriendelijke' manier van slachten blijkt een grotere uitdaging te zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat wil je echt het antwoord weten op de vraag van wat de Bijbel allemaal zegt over eten, dat je eerst de Bijbelse definitie moet weten wat deze onder eten verstaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Raymond B:

Ik denk dat wil je echt het antwoord weten op de vraag van wat de Bijbel allemaal zegt over eten, dat je eerst de Bijbelse definitie moet weten wat deze onder eten verstaat.

Kijk, dat vind ik een goede opmerking. Genesis 1:29 zegt dat we van oorsprong alleen de zaaddragende planten en vruchten mochten eten. Dat was ook geldig voor de dieren. Vlees werd er dus nog niet gegeten. Pas na Noach mochten mensen vlees van reine dieren op het menu zetten (Ge 9:3,4). Maar als restrictie mocht vlees met het bloed er nog in niet gegeten worden. Dit omdat het bloed het leven vertegenwoordigde. Dit gold ook voor het vet. Le 7:25-27 Overtreding werd zelfs met verbanning bestraft. De Joden aten trouwens weinig vlees. Het voornaamste voedsel was brood.

Christenen mogen alles eten, behalve bloed. Bloed is en blijft heilig. Of het goed voor je is, is een ander verhaal. Ik kan me zo voorstellen dat het eten van 'onrein' voedsel niet goed voor je is. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Kijk, dat vind ik een goede opmerking. Genesis 1:29 zegt dat we van oorsprong alleen de zaaddragende planten en vruchten mochten eten. Dat was ook geldig voor de dieren. Vlees werd er dus nog niet gegeten. Dat was pas na Noach mochten mensen vlees van reine dieren op het menu zetten (Ge 9:3,4). Maar als restrictie mocht vlees met het bloed er nog in niet gegeten worden. Dit omdat het bloed het leven vertegenwoordigde. Dit gold ook voor het vet. Le 7:25-27 Overtreding werd zelfs met verbanning bestraft. De Joden aten trouwens weinig vlees. Het voornaamste voedsel was brood.

Christenen mogen alles eten, behalve bloed. Bloed is en blijft heilig. 

dat is een start.

De Bijbel heeft het alleen maar over eten indien het valt onder hetgeen wat God heeft bepaalt wat eten is.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Raymond B:

De Bijbel heeft het alleen maar over eten indien het valt onder hetgeen wat God heeft bepaalt wat eten is.

Ja, het is vrij nauwkeurig omschreven wat rein en onrein is. Wat nog leuk om te noemen is is het verhaal van Daniël. Toen hij aan het hof bij Nebukadnezar was wilde hij alleen het voedsel eten wat door God was goedgekeurd. Daniël en zijn vrienden zagen er een stuk gezonder uit dan die het eten van de koning aten. Daniël 1:10-16 Ze aten veel groente.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

Een voornemen was vegetarisch worden dit jaar, maar het is al bijna februari... :) Waarom niet ineens kosher leven dacht ik.

Kosher en vegetarisch heeft toch niks met elkaar te maken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

De mensheid is o.a. in staat om ruimteschepen naar andere planeten en zelfs verder (Voyagers) te sturen maar een echte 'diervriendelijke' manier van slachten blijkt een grotere uitdaging te zijn.

Gewoon een pin door de kop, dan is het binnen hoogstens een paar tellen gedaan. Mijns inziens zijn de levensomstandigheden vóór de slacht daarbij nog belangrijker dan het slachten zelf. Want het slachten is hoogstens een paar minuten lijden en daarna heeft het beest er geen herinnering meer aan; het is immers dood. Maar het stalleven duurt natuurlijk een stuk langer en levert bij teveel boerderijen een constant lijden op.
Het slachten moet dus zeker zo snel en pijnloos mogelijk gebeuren, maar het leven ervóór kan ook echt een heel stuk diervriendelijker dan nu veelal het geval is. Want of we nu wel of niet dat en dat vlees mogen eten, onze omgang met veedieren is zéker niet juist te noemen.

De rechtvaardige weet wat zijn beesten behoeven,
maar de zondaars zijn meedogenloos van aard.

-Spreuken 12,10, WV75

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Alleen verstikt vlees (vlees waar bloed nog inzit) en bloed, zoals bloedworst, mogen wij niet eten.

Als je echt geen bloed mag moet je volgens mij vegetariër worden. Er is geen stukje vlees waar niet ergens een miniem beetje bloed in zit.

Insecten kan natuurlijk ook want die hebben geen bloedsomloop (en gefrituurde sprinkhanen smaken echt niet verkeerd) :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Robert Frans:

Gewoon een pin door de kop, dan is het binnen hoogstens een paar tellen gedaan. Mijns inziens zijn de levensomstandigheden vóór de slacht daarbij nog belangrijker dan het slachten zelf. Want het slachten is hoogstens een paar minuten lijden en daarna heeft het beest er geen herinnering meer aan; het is immers dood. Maar het stalleven duurt natuurlijk een stuk langer en levert bij teveel boerderijen een constant lijden op.
Het slachten moet dus zeker zo snel en pijnloos mogelijk gebeuren, maar het leven ervóór kan ook echt een heel stuk diervriendelijker dan nu veelal het geval is. Want of we nu wel of niet dat en dat vlees mogen eten, onze omgang met veedieren is zéker niet juist te noemen.

De rechtvaardige weet wat zijn beesten behoeven,
maar de zondaars zijn meedogenloos van aard.

-Spreuken 12,10, WV75

Het is triest als dieren als producten worden behandeld. Maar het 'Beter Leven' keurmerk is een stap in de goede richting. https://beterleven.dierenbescherming.nl/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Mullog:

Als je echt geen bloed mag moet je volgens mij vegetariër worden. Er is geen stukje vlees waar niet ergens een miniem beetje bloed in zit.

Insecten kan natuurlijk ook want die hebben geen bloedsomloop (en gefrituurde sprinkhanen smaken echt niet verkeerd) :)

Nee, dat is ook wel zo, maar het is naar vermogen denk ik. God heeft het niet voor niks zo gesteld. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Nee, dat is ook wel zo, maar het is naar vermogen denk ik. God heeft het niet voor niks zo gesteld. 

Met alle respect, maar ik weet niet wat ik hier lees. Een slap excuus of hogere inlegkunde om eronder uit te komen :# 

Of je mag geen bloed of je mag wel bloed. Maar niet een beetje bloed. Of is een milliliter bloed niet heilig en een centiliter wel? Waar ligt dan de grens?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Mullog:

Als je echt geen bloed mag moet je volgens mij vegetariër worden. Er is geen stukje vlees waar niet ergens een miniem beetje bloed in zit.

Insecten kan natuurlijk ook want die hebben geen bloedsomloop (en gefrituurde sprinkhanen smaken echt niet verkeerd) :)

Ik citeer Wikipedia over de zogeheten open bloedsomloop:

Citaat

 

Een open bloedsomloop is de gangbare vorm van bloedcirculatie bij een aantal geleedpotigen, zoals insecten en spinnen.

In tegenstelling tot de gesloten bloedsomloop zoals voorkomt bij de gewervelden, kan het bloed in delen van het lichaam vrij door het lichaamsweefsel vloeien. Slechts in delen van de open bloedsomloop wordt het bloed in kanaaltjes geleid, bijvoorbeeld om het langs de ademhalingsorganen te voeren zodat het bloed van zuurstof kan worden voorzien.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Mullog:

Met alle respect, maar ik weet niet wat ik hier lees. Een slap excuus of hogere inlegkunde om eronder uit te komen :# 

Of je mag geen bloed of je mag wel bloed. Maar niet een beetje bloed. Of is een milliliter bloed niet heilig en een centiliter wel? Waar ligt dan de grens?

Joh, het WTG is al zo streng en nauwkeurig in dit soort bepalingen, breng haar nou niet op ideeën! ;);)

Op zich is Sjako's instelling helemaal niet zo onredelijk hoor, ook al is hij als JG sowieso wel strenger als het om bloed nuttigen gaat. Verreweg de meeste mensen doen dat zo en zelfs in bijbelboeken als Prediker, Spreuken en Jezus Sirach wordt de middenweg aanbevolen.
Ook de meeste meer strenge idealisten beseffen zich (al dan niet schoorvoetend) dat zij nooit helemaal volmaakt naar hun leefregels kunnen leven en proberen toch inderdaad binnen hun mogelijkheden het beste ervan te maken.

En ik had ooit begrepen dat er eigenlijk niet zoveel eenstemmigheid is over of er nu echt bloed in gewoon vlees zit of niet. Sommigen zeggen van wel, anderen weer niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Mullog:

Met alle respect, maar ik weet niet wat ik hier lees. Een slap excuus of hogere inlegkunde om eronder uit te komen :# 

 Of je mag geen bloed of je mag wel bloed. Maar niet een beetje bloed. Of is een milliliter bloed niet heilig en een centiliter wel? Waar ligt dan de grens?

Daar gaat het hier niet over. God vraagt niets van de mens wat niet mogelijk is. Je redeneert nu een beetje als een farizeeër, die redeneerden ook zo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Mullog:

Kosher en vegetarisch heeft toch niks met elkaar te maken?

Oh toch wel. Want een vegatiër die zich kosher opstelt moet zijn groenten specifiek wassen zodat alle insecten e.d. dood zijn. Gist mag niet meer, dus ander soort brood. 

————-

Nu vind ik het zelf nog allemaal onduidelijk. Bloed mag niet, maar de onreine dieren zijn plots rein? Zo eten bepaalde orthodoxe christenen schaaldieren na hun vasten. Maar schaaldieren zijn toch ook onreine dieren? En afgaand op de wereld van vandaag, is het niet mogelijk je te beperken tot zaaddragende planten?

Ga ik eeuwig onrein zijn omdat ik hiervoor graag bloedworst met appelmoes at?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Bloed mag niet, maar de onreine dieren zijn plots rein? Zo eten bepaalde orthodoxe christenen schaaldieren na hun vasten. Maar schaaldieren zijn toch ook onreine dieren? En afgaand op de wereld van vandaag, is het niet mogelijk je te beperken tot zaaddragende planten?

Ga ik eeuwig onrein zijn omdat ik hiervoor graag bloedworst met appelmoes at?

Er is verschil tussen bloed eten en 'onreine' dieren. Petrus kreeg in een visioen van een laken te zien met daarin onreine dieren. Hij kreeg te horen dat deze dieren voortaan gegeten mochten worden. Of het gezond is, is vers 2. Een vegetarisch dieet is wellicht gezonder, sowieso voor het milieu.

Bloed is echter een ander geval. Bloed vertegenwoordigd het leven, of zoals de Bijbel zegt 'de ziel' en is heilig (Ge 9:4, Lev 3:17, 7:26, Lev 17:10, Deut 12:23, 1 Sam 14:32,33). Dat is het anno 2019 nog steeds. Het Besturend Lichaam van de 1e eeuw heeft daar een besluit over genomen. Dat lees je terug in Handelingen 15:28-29

28 Want de heilige geeste en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29  blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Als je je verre houdt van die dingen, zal het goed met je gaan. Wij wensen jullie het beste toe!’

Dus het is toegestaan onreine dieren te eten, maar bloed en verstikt vlees mag nog steeds niet omdat bloed heilig is.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ga ik eeuwig onrein zijn omdat ik hiervoor graag bloedworst met appelmoes at?

Als je dat in onwetenheid hebt gedaan zal er wel vergeving voor zijn. Nu weet je dat het niet mag. Doe er je voordeel mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei sjako:

Er is verschil tussen bloed eten en 'onreine' dieren. Petrus kreeg in een visioen van een laken te zien met daarin onreine dieren. Hij kreeg te horen dat deze dieren voortaan gegeten mochten worden. 

Bloed is echter een ander geval. Bloed vertegenwoordigd het leven, of zoals de Bijbel zegt 'de ziel' en is heilig (Ge 9:4, Lev 3:17, 7:26, Lev 17:10, Deut 12:23, 1 Sam 14:32,33). Dat is het anno 2019 nog steeds. Het Besturend Lichaam van de 1e eeuw heeft daar een besluit over genomen. Dat lees je terug in Handelingen 15:28-29

28 Want de heilige geeste en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29  blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Als je je verre houdt van die dingen, zal het goed met je gaan. Wij wensen jullie het beste toe!’

Dus het is toegestaan onreine dieren te eten, maar bloed en verstikt vlees mag nog steeds niet omdat bloed heilig is.

Als je dat in onwetenheid hebt gedaan zal er wel vergeving voor zijn. Nu weet je dat het niet mag. Doe er je voordeel mee.

Mja een visioen... niet dat ik als ongelovige wil overkomen. Maar Jezus spreekt daar duidelijk over het wassen van de handen. Paulus en Petrus zijn Jezus niet. Er wordt letterlijk in het OT geschreven dat de dieren hoeven, en in 2 gespleten, moeten hebben en bovendien herkauwen. Drijf het ook verder dan louter je eigen eetconsumptie, maar bekijk de ecologische impact en kiemhaarden voor muterende bacterieën en virussen. Zelfs in de vrije natuur moeten ze zwijnenplagen in toom houden en kunnen ze gevaar vormen voor de volksgezondheid. Er zat ook geen varken op de ark he, wat als dit een dier van de duivel is en door tegen de wet van God in te gaan afgodderij is? Fundamenteel gekeken dan :) De wet zegt zelf dat je hun kadavers niet mag aanraken, dus behandelen tijdens het koken is dan al onrein. Opmerkwaardig is dan weer dat je bepaalde sprinkhanen en krekels wel mag eten, God voor op de tijd want dat wordt wel al in de wereld gegeten en maakt intrede in het westen.

bewerkt door Fundamenteel
is = als

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ga ik eeuwig onrein zijn omdat ik hiervoor graag bloedworst met appelmoes at?

Weer eens: Onze verlossing ligt niet in eten en drinken maar in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Laat je dus daarvan alsjeblieft niet afleiden. Wat je daarnaast beter wel of niet kunt doen heeft niets met je verlossing van doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Willempie:

Weer eens: Onze verlossing ligt niet in eten en drinken maar in wat Jezus voor ons heeft gedaan. Laat je dus daarvan alsjeblieft niet afleiden. Wat je daarnaast beter wel of niet kunt doen heeft niets met je verlossing van doen.

Nochtans ervaar ik sterk dat mijn levenservaring sterk beïnvloedt wordt door wat ik eet en drink. Gedenk ook dat het binnen de paar maanden vasten is, ik wil lichaam reinigen en dat is toch alleen maar mogelijk door wat ik eet en drink? Geestelijk kan ik anders verlost worden, maar om het koninkrijk rondom ons te ervaren en beleven zoals onze Majesteuze God het bedoeld had geloof ik wel dat dit een harmonie met onze aarde vereist. Geen enkele vleesconsumptie kan daar synoniem voor staan. 

Dan komen we op een ander punt, door de zondeval geloof ik dat de mens vlees moest eten om te overleven en verder te bestaan. Alleen zijn dit andere tijden en onze consumptie weegt echt brutaal hard op onze aarde. We zijn nabij het einde en waar zoveel signalen van leed ons ontvangen, daar kunnen we toch niet wegkijken?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Gedenk ook dat het binnen de paar maanden vasten is, ik wil lichaam reinigen en dat is toch alleen maar mogelijk door wat ik eet en drink?

Je regelmatig douchen wil echter ook nog weleens helpen hoor. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Robert Frans:

Je regelmatig douchen wil echter ook nog weleens helpen hoor. ;)

Ja doe ik wel hoor :) ik heb een aanstaande bruid he, kan me niet teveel vetzakkerij veroorloven haha.

maar lichaamlijk reinigen houdt dus in eten en drinken wat geen plaats biedt waar slechte energieën in kunnen manifesteren (zoals parasieten, virussen, ...) 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid