Spring naar bijdragen
Fundamenteel

Kosher eten?

Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei sjako:
11 minuten geleden zei Thinkfree:

16 Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

 

Hier spreekt Paulus toch niet over een aanhangsel? Hier wordt gezegd dat sommige moeilijk te begrijpen zaken worden verdraaid

Als je kollossensen leest zegt hij zelf dat hij het heeft over de schaduwen.

Mensen die de koninklijke sabbat wissen uit deze teksten misleiden zichzelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Profetie: heel jesaja56 gaat over de sabbat LETOP

12 Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen, en wij zullen sterken drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker.

De sabbat van de dag van morgen is veel groter idd, 1000 jaar om precies te zijn. Het 1000-jarig Rijk kan je zien als de grote sabbat. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:
13 minuten geleden zei Thinkfree:

Profetie: heel jesaja56 gaat over de sabbat LETOP

12 Komt herwaarts, zeggen zij: ik zal wijn halen, en wij zullen sterken drank zuipen; en de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker.

De sabbat van de dag van morgen is veel groter idd, 1000 jaar om precies te zijn. Het 1000-jarig Rijk kan je zien als de grote sabbat

Je hebt jesaja 56 dus niet gelezen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Thinkfree:

Als je kollossensen leest zegt hij zelf dat hij het heeft over de schaduwen.

Mensen die de koninklijke sabbat wissen uit deze teksten misleiden zichzelf.

Ja, dat ging voor zover ik weet over de feesten die volgens de Wet gehouden moesten worden. Dat waren schaduwen voor wat komen gaat.

En nogmaals de 10-geboden zijn opgenomen in de Wet van de Christus, maar gaan juist vaak nog verder en voor de sabbat anders ingevuld. De Christenen hielden toch ook de zaterdag niet meer. Veel later is (ten onrechte) de zondag tot sabbat gemaakt. Het is een andere Wet met dezelfde regels. Al die andere, ceremoniële wetten, komen niet terug in de Wet van de Christus. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Ja, dat ging voor zover ik weet over de feesten die volgens de Wet gehouden moesten worden. Dat waren schaduwen voor wat komen gaat.

En nogmaals de 10-geboden zijn opgenomen in de Wet van de Christus, maar gaan juist vaak nog verder en voor de sabbat anders ingevuld. De Christenen hielden toch ook de zaterdag niet meer. Veel later is (ten onrechte) de zondag tot sabbat gemaakt. Het is een andere Wet met dezelfde regels. Al die andere, ceremoniële wetten, komen niet terug in de Wet van de Christus

Hoe kun je een andere wet leren bij een onveranderlijk God ?

10 geboden blijven voor eeuwig Gods wet

De wet van christus is liefde (gelaten)

God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als jezelf

 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Je hebt jesaja 56 dus niet gelezen

Jawel, maar me er nog niet verdiept, dus misschien moet ik dat eerst doen.

Zojuist zei Thinkfree:

Hoe kun je een andere wet leren bij een onveranderlijk God ?

Het was een wet aan de Joden. De wet was bedoeld om de zonde van de mens bloot te leggen. Geen mens kon die wet volledig houden. Enkel Jezus kon dat. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:
8 minuten geleden zei Thinkfree:

Hoe kun je een andere wet leren bij een onveranderlijk God ?

Het was een wet aan de Joden. De wet was bedoeld om de zonde van de mens bloot te leggen. Geen mens kon die wet volledig houden. Enkel Jezus kon dat. 

Het koninklijke gebod plus schaduwen was/is de wet van de joden.

Volgens jakobus horen christenen het koninklijk gebod te houden.

Omdat dit Gods onuitwisbaar moraal is die in christus in ons wordt geschapen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Volgens jakobus horen christenen het koninklijk gebod te houden.

Het Koninklijke gebod is Mt 22:37-40 Volgens mij wordt de Mozaische wet nergens het Koninklijke gebod genoemd. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:
5 minuten geleden zei Thinkfree:

Volgens jakobus horen christenen het koninklijk gebod te houden.

Het Koninklijke gebod is Mt 22:37-40 Volgens mij wordt de Mozaische wet nergens het Koninklijke gebod genoemd

Het grote gebod is het koninklijke gebod(10geboden)de rest hangt hieraan. (Schaduwgeboden)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Thinkfree:

Het grote gebod is het koninklijke gebod(10geboden)de rest hangt hieraan. (Schaduwgeboden)

Er staat niet dat het over de 10 geboden gaat en de schaduwgeboden. Het gaat over de gehele Wet. Daarom staat er ook in Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom vervult de liefde de Wet. En in Galaten 5:14 ook Want de hele wet wordt in één gebod vervuld, namelijk: 'Je moet je naaste liefhebben als jezelf'. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei Thinkfree:

Het grote gebod is het koninklijke gebod(10geboden)de rest hangt hieraan. (Schaduwgeboden)

Er staat niet dat het over de 10 geboden gaat en de schaduwgeboden. Het gaat over de gehele Wet. Daarom staat er ook in Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom vervult de liefde de Wet. En in Galaten 5:14 ook Want de hele wet wordt in één gebod vervuld, namelijk: 'Je moet je naaste liefhebben als jezelf'. 

Klopt, de liefde doet God geen kwaad nog zijn naaste

Dus iemand die God liefheeft misbruikt Gods naam niet maar prijst die (1ste tafel)

Iemand die zijn naaste liefheeft steelt niet maar geeft(2de tafel)

Dit zijn de tien geboden de wet der liefde.

Daarbij kun je onmogelijk je naaste liefhebben als je God niet eerst lief hebt.

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-4-2019 om 16:06 zei Thinkfree:

Nee, je geheugen is niet best

Dat zeg ik, er staat wel dat hij de sabbat brak. Dat kan dan ook maar op één manier, hij brak de sabbat naar de schaduw geboden.

Dus Jezus luisterde niet naar de farizeeërs!

Dat zijn de koninklijke geboden inclusief de sabbat.

Dat houdt dus in dat alle sabbaten buiten de koninklijke sabbat om, schaduwen zijn.

Ik ben het niet met u een eens, en u niet met mij. Wat zeker mag :)

ik laat het even rusten, we gaan het vandaag toch niet eens worden denk ik...

Nog een gezegende dag!

Op 7-4-2019 om 16:10 zei sjako:

De besnijdenis was specifiek aan de Joden gegeven. Maar dit was idd een twistpunt voor de Apostelen. Toendertijd was er ook Besturend Lichaam in Jeruzalem bestaande uit de Apostelen (Handelingen 15:21-29) Onder inspiratie van de Heilige Geest kwamen ze tot de conclusie dat dit niet meer nodig was.

Conclusie lees je in Handelingen 15:28

Want de heilige geest en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:  29 blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Als je je verre houdt van die dingen, zal het goed met je gaan. Wij wensen jullie het beste toe!’

Ik denk dat in Hand 15 de conclusie vers 19-21 is. In vers 28 kijken ze terug op dit stukje en reageren ze ook nog verder op vers 1. Waar het gaat over joden die aanleren dat je door de besnijdenis gered wordt. Dit klopt niet.

in vers 28-29 zeggen de apostelen dat de heidenen zich eerst moeten bezighouden met deze 4 dingen. Later komt de rest wel, zie vers 21.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Het gaat daar over vlees dat aan afgoden geofferd zou zijn. Er staat niet bij wat voor soort vlees, dus kan net zo goed een varken zijn geweest. Deze dieren werden vaak gehouden door heidenen. Vlees geofferd aan de afgoden mag zonder gewetensbezwaar gegeten worden.

De Bijbel moet in zijn context gelezen worden. De eerste apostelen waren Joden die nooit varkensvlees zouden eten.

Als u nu zou aankomen met Hand 10, lees het dan goed. Het gaat er over dat de heidenen er nu ook bijhoren. Heidenen werden in de tijd als iets onrein gezien, God liet hier aan Petrus zien dat de goede boodschap ook voor de heidenen is.

zie Hand 10:14 Maar Petrus zeide: Geenszins, Heere! want ik heb nooit gegeten iets, dat gemeen of onrein was.

Hand 10:16 En dit geschiedde tot drie maal; en het vat werd wederom opgenomen in den hemel.

er staat nergens dat Petrus er van at.

vers 28 En hij zeide tot hen: Gij weet, hoe het een Joodsen man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde; doch God heeft mij getoond, dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten.

ik heb een paar teksten uit het hoofdstuk geplukt die voor mij duidelijkheid geven, ik raad u echter aan het hele hoofdstuk te lezen.

nog een gezegende dag!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Emoena Chai:

nog een gezegende dag!

Dat komt wel goed. Ik hoop voor je dat je eens de vrijheid mag ervaren van het offer van Jezus en ook gezegend wordt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Dat komt wel goed. Ik hoop voor je dat je eens de vrijheid mag ervaren van het offer van Jezus en ook gezegend wordt. 

Bedoel je met die vrijheid, wetteloosheid ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-4-2019 om 16:45 zei Kaasjeskruid:

Dat komt wel goed. Ik hoop voor je dat je eens de vrijheid mag ervaren van het offer van Jezus en ook gezegend wordt. 

Hier iets van de gedachten die nu door mijn hoofd gaan, een levenswijze verwoord uit de Schrift:

Psalm119:165-168 :                   Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot. O HEERE! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden. Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.

Jak 1:25.                                    Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.

Dit zingt mijn hart vol vreugde, Hem, Yeshua (Griekse naam Jesus) wil ik dienen tot aan mijn dood! Aan Hem heb ik heel mijn leven gegeven, dankzij Hem heb ik het leven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Fundamenteel:

Johannes de doper at alleen sprinkhanen en honing. 

Is dat voldoende om van te leven?

Waarom niet? Er zijn mensen die alleen maar vlees eten of alleen maar rijst of brood. Ze blijven gewoon in leven.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar er is toch een voedselpiramide? Wanneer ik in een broodjeszaak een smos kaas hesp bestel kan mijn lichaam daar echt van opleven. Of wat van steak, pepersausen friet? Ik bedenk niet dat ik dat gevoel zal hebben bij sprinkhanen. 

Maar aan de andere kant, het is op zich wel een natuurvriendelijk product. Al moet je wel letten waar uw eten vandaan komt. Veel honing wordt gemengd met artificiele of met rijsthoning uit China. Globalisme. Dan maakt men zich zorgen om de bij, maar wie is er nog geroepen tot imker in deze tijden... en vanaf er een wilde kolonie is belt men toch gewoon de brandweer ... Hoe ver kan je het drijven he...

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid