Spring naar bijdragen
sjako

Christenen moeten het evangelie doorgeven

Aanbevolen berichten

Tot mijn verbazing wordt er onder Christenen getwijfeld of wij het evangelie moeten doorgeven. Naar mijn mening is dat voor iedereen een individuele plicht naar Christus en God toe. Als basis voor deze stelling zie ik Mattheus 28:18-20

 18  Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen. 19  Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20  en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Jezus heeft de autoriteit gekregen om ons op te dragen discipelen te maken uit alle volken. We hoeven het niet alleen te doen, maar Jezus zal met ons zijn tot het einde van het tijdperk. Aangezien het tijdperk nog niet is afgelopen geldt deze opdracht nog steeds. Ook Paulus geeft bij herhaling aan dat we de mensen het evangelie moeten brengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik wel op de sociale media merk is dat het verkondigen van het evangelie veelal als stok wordt gebruikt anderen te slaan. 

Indien iemand het evangelie wil verkondigen vind ik ook wel dat deze persoon zich ten volle bewust moet zijn van de bijbel. Ik heb er ook mijn eigen interpretaties op die soms tegenstrijdig zijn met de kerk. maar dan doe ik (hedendaags) aan zelfloochening.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat ik wel op de sociale media merk is dat het verkondigen van het evangelie veelal als stok wordt gebruikt anderen te slaan. 

Indien iemand het evangelie wil verkondigen vind ik ook wel dat deze persoon zich ten volle bewust moet zijn van de bijbel. Ik heb er ook mijn eigen interpretaties op die soms tegenstrijdig zijn met de kerk. maar dan doe ik (hedendaags) aan zelfloochening.

Ja, natuurlijk moet je de Bijbel zeer serieus nemen en de Bijbel zeer goed kennen om te kunnen evangeliseren. Persoonlijke studie is daarom megabelangrijk. Je zult vanzelfsprekend uitgaan van je eigen interpretatie. Maar je hoeft nog geen volledige kennis te hebben om toch het evangelie door te geven. Zelfs kinderen kunnen het.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Ja, natuurlijk moet je de Bijbel zeer serieus nemen en de Bijbel zeer goed kennen om te kunnen evangeliseren. Persoonlijke studie is daarom megabelangrijk. Je zult vanzelfsprekend uitgaan van je eigen interpretatie. Maar je hoeft nog geen volledige kennis te hebben om toch het evangelie door te geven. Zelfs kinderen kunnen het.

Zoals ik het nu geleerd krijg en begrijp verkondigt een christen het Woord door voorbeeld. Daarin wordt mij duidelijk dat ik beter meer mijn mond hou dan spreek :)

Veel van die verkondigers jagen ook christenen uit de kerk weg, iemand diens kudde groeit is een zeldzaamheid geworden. Maar het bestaat nog.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Fundamenteel:

Zoals ik het nu geleerd krijg en begrijp verkondigt een christen het Woord door voorbeeld. Daarin wordt mij duidelijk dat ik beter meer mijn mond hou dan spreek :)

Dat is niet wat de Bijbel je aanraadt he.

24 minuten geleden zei Fundamenteel:

Veel van die verkondigers jagen ook christenen uit de kerk weg, iemand diens kudde groeit is een zeldzaamheid geworden. Maar het bestaat nog.

De JG zijn het afgelopen jaar met bijna een half miljoen gegroeid wereldwijd en we hebben gemiddeld twee Bijbelstudies per verkondiger, dat zijn er dus zo'n 16 miljoen, dus van wegjagen is geen sprake.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Dat is niet wat de Bijbel je aanraadt he.

De JG zijn het afgelopen jaar met bijna een half miljoen gegroeid wereldwijd en we hebben gemiddeld twee Bijbelstudies per verkondiger, dat zijn er dus zo'n 16 miljoen, dus van wegjagen is geen sprake.

Ik bekijk dat vooral Vlaams vanuit een grootstad, de kerken zijn leeg. Maar er zijn er wel die het nog behoorlijk goed doen. Deelt de wachttoren ook de cijfers van hoeveel JG er jaarlijks weg gaan? 😛 nu dat terzijde.

Ik dacht dat Jezus net wel aanraadde te leiden door voorbeeld? Vanuit de genade en niet het oordeel. Wat ik wou opmerken is dat velen die bijbel gebruiken om anderen te beoordelen. Dan toch maar beter door praktijk christen zijn en niet louter de woorden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Tot mijn verbazing wordt er onder Christenen getwijfeld of wij het evangelie moeten doorgeven.

Waarom verbaast dat je? Jullie zijn toch de enigen die dat (nog) doen? 😉 Of zijn jullie, bij nader inzien, toch niet helemaal de enigen? Een volgende vraag zou dan zijn of jullie inderdaad het evangelie verkondigen. Want als ik een JG aan de deur vertel dat ik al door Jezus gered ben blijkt dat toch nooit en te nimmer voldoende te zijn.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik bekijk dat vooral Vlaams vanuit een grootstad, de kerken zijn leeg. Maar er zijn er wel die het nog behoorlijk goed doen. Deelt de wachttoren ook de cijfers van hoeveel JG er jaarlijks weg gaan? 😛 nu dat terzijde.

Nee, maar ik ken geen enkele kerk die dat doet. 

14 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik dacht dat Jezus net wel aanraadde te leiden door voorbeeld? Vanuit de genade en niet het oordeel. Wat ik wou opmerken is dat velen die bijbel gebruiken om anderen te beoordelen. Dan toch maar beter door praktijk christen zijn en niet louter de woorden?

Persoonlijk oordeel ik niemand. Ik denk dat de meeste Christenen die evangeliseren dat uit liefde voor de medemens doen. En het heeft uiteraard geen zin om te evangeliseren en er vervolgens zelf niet naar te leven. Ik kan je zeggen dat evangeliseren ook jezelf opbouwt. Aan de deur kom je een grote verscheidenheid aan mensen tegen. Trouwens het is al lang niet meer alleen van deur tot deur. We gebruiken mobiele stands, we geven Bijbelstudies in groepsverband in bijv verzorgingstehuizen etc.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

Nee, maar ik ken geen enkele kerk die dat doet. 

Persoonlijk oordeel ik niemand. Ik denk dat de meeste Christenen die evangeliseren dat uit liefde voor de medemens doen. En het heeft uiteraard geen zin om te evangeliseren en er vervolgens zelf niet naar te leven. Ik kan je zeggen dat evangeliseren ook jezelf opbouwt. Aan de deur kom je een grote verscheidenheid aan mensen tegen. Trouwens het is al lang niet meer alleen van deur tot deur. We gebruiken mobiele stands, we geven Bijbelstudies in groepsverband in bijv verzorgingstehuizen etc.

Ik heb het niet zozeer op 1 groep gericht. Ik merk alleen maar op dat ik weinig,mensen bevoegd acht te evangeliseren. 

Ik heb geen probleem met JG die dat doen omdat mij opviel dat veel gelovigen daarin hun geloof oprecht is. Ik heb een tijdje bijbelstudie van hen gehad.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Tot mijn verbazing wordt er onder Christenen getwijfeld of wij het evangelie moeten doorgeven. Naar mijn mening is dat voor iedereen een individuele plicht naar Christus en God toe. Als basis voor deze stelling zie ik Mattheus 28:18-20

18  Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen. 19  Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20  en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Je schijnt ervan overtuigd te zijn dat dit voor heidense Christenen is bedoelt, maar waar staat in de Schrift dat de heidenen het aardrijk — wat eigenlijk als Land had moeten worden vertaald —  zullen beerven? Dan haal je Mat. 28:18 — 20 aan, maar ook hier is dat een boodschap die aan de 12 apostelen word gegeven. Ik heb het elders op het Internet al meer gevraagd (en geen antwoord op gekregen) en vraag het ook aan jou, noem 1 één vers in de Schrift, waarin, wie dan ook, iemand doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. ← Hier zou ik graag een antwoord op krijgen.

Dan wil ik je graag nog iets zeggen over het vergeestelijken van de Schrift, Israel is Israel, letterlijke afstammelingen van Jakob en de 12 patriarchen, de zoons van Jakob. Het bewijs staat letterlijk in de Schrift « En Hij gaf hem (Abraham) het verbond der besnijdenis; en alzo gewon hij (Abraham) Izak, en besneed hem op den achtsten dag; en Izak gewon Jakob, en Jakob de twaalf patriarchen » Acts. 7:8. Al in het begin der Schrift noemt God Jakob: Israel « Toen zeide Hij (Dus Jehovah): Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht ».

Over dit letterlijke Israel lezen we b.v. in Rom. 9:4 « Welke Israelieten zijn, welker is het zoonschap, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen ». Dit was ongeveer 34 AD, Russel die pas in de 19de eeuw werd geboren en op het idee kwam — anderen zeggen dat Rutherford de oprichter was, hoe dan ook — om voor Israel: Jehovah's getuigen te lezen. Dit was helemaal geen nieuw idee, de Christelijke kerk deed dit al zo'n 1800 jaar destijds. Veel van de genootschappen hebben deze mening half/half laten vallen toen in 1948 de staat Israel werd opgericht.

Alle groeperingen die zich Israel's beloften toe eigenen, zullen die niet verkrijgen zoals de Heere (Jehovah) in het O.T. ook zegt in Isa. 14:1 « Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen, en Hij zal Israel nog verkiezen, en Hij zal hen in hun land zetten; en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen het huis van Jakob aanhangen ».

Natuurlijk mag in de huidige bedeling een ieder geloven wat hij wil, dat maakt het nog niet waar, zoals we kunnen zien aan de Farizeeën. Die geloofde niet dat Christus de Messias was en dat was Hij wel degelijk.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik heb het niet zozeer op 1 groep gericht. Ik merk alleen maar op dat ik weinig,mensen bevoegd acht te evangeliseren.

Daar denkt Jezus vast en zeker anders over. Het hoeft ook vaak niet ingewikkeld te zijn. Nederland is zo ontkerkelijkt dat elke boodschap is meegenomen. Dat er veel onkunde is ben ik het met je eens. Van het weekend stond er een groep studiebijbels uit te delen (in het engels). Heb wel een leuk gesprek met ze gehad, maar kennis hadden ze niet. Trouwens wel een leuke Bijbel die ze weggaven.

24 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik heb een tijdje bijbelstudie van hen gehad.

Jammer dat je gestopt bent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Tot mijn verbazing wordt er onder Christenen getwijfeld of wij het evangelie moeten doorgeven. Naar mijn mening is dat voor iedereen een individuele plicht naar Christus en God toe. Als basis voor deze stelling zie ik Mattheus 28:18-20

 18  Jezus kwam naar ze toe en zei: ‘Ik heb alle autoriteit in de hemel en op aarde gekregen. 19  Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20  en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’

Jezus heeft de autoriteit gekregen om ons op te dragen discipelen te maken uit alle volken. We hoeven het niet alleen te doen, maar Jezus zal met ons zijn tot het einde van het tijdperk. Aangezien het tijdperk nog niet is afgelopen geldt deze opdracht nog steeds. Ook Paulus geeft bij herhaling aan dat we de mensen het evangelie moeten brengen.

Stel dat ik nog nooit van de Bijbel en Jezus heb gehoord. Hoe zou jij dan de boodschap van het evangelie proberen over te brengen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Aristarkos:

Je schijnt ervan overtuigd te zijn dat dit voor heidense Christenen is bedoelt, maar waar staat in de Schrift dat de heidenen het aardrijk — wat eigenlijk als Land had moeten worden vertaald —  zullen beerven?

Psalm 37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en zullen er eeuwig leven.

Als het ging om enkel Joodse rechtvaardigen zou de aarde wel heel dun bevolkt zijn he? Paulus legt uit dat er geen onderscheidt meer is tussen Jood en Griek en dat niet enkel de vleselijke afkomst belangrijk is om deel te hebben aan Abraham's belofte. De belofte aan Abraham was land, de belofte aan ons dus ook. Ook Jesaja spreekt over een aards paradijs. Jesaja 65:17,20-23

Johannes zegt dat de tent van God bij de mensen zal zijn. De tent is een voorafbeelding van Gods bescherming. Koning Jezus zal als een rechtvaardig Vorst over ons heersen. Geen pijn meer, geen dood meer. Openbaring 21:1-5 Hij maakt alles nieuw. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei sjako:

Daar denkt Jezus vast en zeker anders over. Het hoeft ook vaak niet ingewikkeld te zijn. Nederland is zo ontkerkelijkt dat elke boodschap is meegenomen. Dat er veel onkunde is ben ik het met je eens. Van het weekend stond er een groep studiebijbels uit te delen (in het engels). Heb wel een leuk gesprek met ze gehad, maar kennis hadden ze niet. Trouwens wel een leuke Bijbel die ze weggaven.

Jammer dat je gestopt bent.

Ik ben goed terecht gekomen, en volg daar nu bijbelstudie. Maar het vraagt veel van me naar de kerk te gaan of aanwezig te zijn. Maar de keren dat ik wel ga heeft een ongelooflijke goede invloed op me. Ik neem dat echt mee naar huis en sedert toen is er echt iets verandert, ik voel Gods genade. 

Als ik me niet vergis zien JG Jezus niet als de Zoon? Lang vond ik dat zelf niet belangrijk, maar ik ben overtuigd van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik mocht daar nooit aan twijfelen. Wel vind ik dat dit ons niet als christenen mag verdelen. Want we zijn het allen ens dat Jezus de verlosser van het kwade is en terug zal komen om als Koning over de aarde te regeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Bastiaan73:

Stel dat ik nog nooit van de Bijbel en Jezus heb gehoord. Hoe zou jij dan de boodschap van het evangelie proberen over te brengen?

Hangt een beetje van de persoon af. We kijken naar de interesses van de persoon of waar de persoon mee zit. Wij stellen Gods Koninkrijk onder leiding van Jezus Christus centraal als oplossing en redding van de mensheid. Vaak doen we dat aan de hand van een traktaat. 

4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Als ik me niet vergis zien JG Jezus niet als de Zoon?

Jawel, maar niet als de Almachtige God. Misschien had je door moeten vragen. Toen ik begon met studeren was ik net Luther. Ik kwam met een waslijst aan vragen. Die werden allemaal keurig beantwoord aan de hand van de Bijbel.

4 minuten geleden zei Fundamenteel:

maar ik ben overtuigd van de Vader, Zoon en Heilige Geest

Ik ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Jawel, maar niet als de Almachtige God.

Niet dat ik de discussie wil opflakkeren, maar er is nog de triniteit. Plus ik ben nogal nationalistisch ingesteld, ooit was het christendom een staatsgodsdienst en was het fatsoen zeer nabij. Nu is het hek van de dam. Zo evangeliseert de katholieke school ook, maar moet ik correcties aanbrengen in de opvoeding om in mijn interpretatie te blijven. 

Daarom is evangeliseren zulk complex concept om algemeen te bespreken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Niet dat ik de discussie wil opflakkeren, maar er is nog de triniteit.

Daar hebben we het vaker over gehad 😊

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Plus ik ben nogal nationalistisch ingesteld, ooit was het christendom een staatsgodsdienst en was het fatsoen zeer nabij. Nu is het hek van de dam.

JG zijn totaal niet nationalistisch. Als Christen ben je geen deel van de wereld. Zo stemmen we bijv ook niet.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Zo evangeliseert de katholieke school ook,

Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Af en toe zie ik wel eens een standje op een braderie of zo. Maar systematisch evangeliseren net als de JG wereldwijd heb ik nog bij geen een andere denominatie gezien. En het is hard nodig. Nederland is een zendingsland wat dat betreft. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei sjako:

Psalm 37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en zullen er eeuwig leven.

Psa. 7:1 « Een psalm van David ... », een afstammeling van een van de 12 patriarchen, dus een Israeliet. Zoals je weet is beide in het Hebreews en het Grieks één en hetzelfde woord. Hier in een Psalm van David gaat het over het Land, zijn koninkrijk, niet het aardrijk.

1 uur geleden zei sjako:

Als het ging om enkel Joodse rechtvaardigen zou de aarde wel heel dun bevolkt zijn he? Paulus legt uit dat er geen onderscheidt meer is tussen Jood en Griek en dat niet enkel de vleselijke afkomst belangrijk is om deel te hebben aan Abraham's belofte. De belofte aan Abraham was land, de belofte aan ons dus ook. Ook Jesaja spreekt over een aards paradijs. Jesaja 65:17,20-23

Waarom? We hebben nu een aarde vol met zondaren, waarvan maar een heel klein deel Joden (Israelieten) is, ook daar zal de Heere voor zorgen zoals Hos. 1:10 zegt « Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods ».

1 uur geleden zei sjako:

Johannes zegt dat de tent van God bij de mensen zal zijn. De tent is een voorafbeelding van Gods bescherming. Koning Jezus zal als een rechtvaardig Vorst over ons heersen. Geen pijn meer, geen dood meer. Openbaring 21:1-5 Hij maakt alles nieuw.

Dus jij hoopt op een leven in het vlees in het Land Israel, met Christus als Koning? Openbaring 21:1 — 5 gaat niet over de aanvang van de volgende aioon, want dan komt het Nieuwe Jeruzalem niet neder uit de Hemel, maar Christus.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Daar hebben we het vaker over gehad 😊

JG zijn totaal niet nationalistisch. Als Christen ben je geen deel van de wereld. Zo stemmen we bijv ook niet.

Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Af en toe zie ik wel eens een standje op een braderie of zo. Maar systematisch evangeliseren net als de JG wereldwijd heb ik nog bij geen een andere denominatie gezien. En het is hard nodig. Nederland is een zendingsland wat dat betreft. 

In Vlaanderen heb je weinig keuze als het op godsdienst neerkomt. Dus als de school godsdienst onderwijst is het moeilijk in 1 leer te blijven en gooien ze alles op 1 hoopje. Correcties zijn dan nodig, zeker wanneer scholen zonder medeweten van de ouders de kinderen laten deelnemen aan de rituelen van andere godsdiensten. Dat terzijde.

Ik stem ook niet, maar dan enkel omdat er geen westerse partij mij nog vertegenwoordigt. Het is een script geworden waarop alleen Monty Python kan losgaan, komisch ware het niet zo tragisch. Toch ben ik een fier Europeaan en houd wel van mijn Vlaanderenland. Vlaanderen is gebouwd op christelijke normen en waarden en door deze te loochenen verliezen wij onszelf. Het christendom is unaniem verbonden aan ons cultureel erfgoed in Vlaanderen. Frappant op te merken dat zij die kerk en staat scheidden de rode loper voor erger uitrolden, diezelfden jagen nu achter onze nationaliteit. Een beetje nationalisme doet niemand kwaad.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei sjako:

Maar systematisch evangeliseren net als de JG wereldwijd heb ik nog bij geen een andere denominatie gezien.

Sta je daar wel voor open dan? Volgens mij loop je met oogkleppen op. Ik zou een hele lijst kunnen maken voor je maar of dat zin heeft betwijfel ik. Ik kan helaas niet anders dan dit associëren met hersenspoeling.

bewerkt door Willempie

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Aristarkos:

Psa. 7:1 « Een psalm van David ... », een afstammeling van een van de 12 patriarchen, dus een Israeliet. Zoals je weet is beide in het Hebreews en het Grieks één en hetzelfde woord. Hier in een Psalm van David gaat het over het Land, zijn koninkrijk, niet het aardrijk.

Het kan alletwee. Het is een beetje raar dat je alleen in Israël eeuwig leven kan krijgen toch? Dus wordt er hier vaak voor aarde gekozen. Vergeet niet toen het geschreven werd de schrijver nog geen idee had hoe groot de aarde was. 

58 minuten geleden zei Aristarkos:

Waarom? We hebben nu een aarde vol met zondaren, waarvan maar een heel klein deel Joden (Israelieten) is, ook daar zal de Heere voor zorgen zoals Hos. 1:10 zegt « Nochtans zal het getal der kinderen Israels zijn als het zand der zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods ».

Omdat Israël werd/wordt aangevuld met 'heidense' Israëlieten. Deze heidense Israëlieten hebben dezelfde belofte gekregen als Abraham. Daarom zegt Jehovah dat hoewel ze in eerste instantie niet Zijn volk waren toch gerekend worden tot Zijn volk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 uur geleden zei sjako:

Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Af en toe zie ik wel eens een standje op een braderie of zo. Maar systematisch evangeliseren net als de JG wereldwijd heb ik nog bij geen een andere denominatie gezien. En het is hard nodig. Nederland is een zendingsland wat dat betreft. 

Ik wil niet lastig doen, maar wat de jehova's tegenwoordig doen is folders uitdelen aan de deuren. Bijna het zelfde als wat ik de hersteld hervormden, de PKN én de gereformeerde gemeente zag doen in mijn leven. Namelijk folders in de brievenbus stoppen. Ik heb zelf wel eens flyers op straat uitgedeeld voor een komende jeugddienst. Op straat ben ik wel eens een evangelist uit de PKN tegen gekomen die me het evangelie deelde. Hem vond ik nog de beste evangelist zo op straat. Echter weet ik dat ook evangelischen hier en daar aan straatevangelisatie doen. Zelf heb ik het wel eens met collega's en vrienden over het geloof. Bekeringen heb ik nog niet sterk gezien, op wat tieners op de tienerclub van de YFC na dan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Willempie:

Sta je daar wel voor open dan? Volgens mij loop je met oogkleppen op. Ik zou een hele lijst kunnen maken voor je maar of dat zin heeft betwijfel ik. Ik kan helaas niet anders dan dit associëren met hersenspoeling.

Ja, zal best, maar ik zie ze niet. Toevallig een zaterdag dan. Was goed bedoeld, maar kennis hadden ze niet. Wel leuk gesprek met ze gehad. 

1 minuut geleden zei Gaitema:

Ik wil niet lastig doen, maar wat de jehova's tegenwoordig doen is folders uitdelen aan de deuren.

Dat gebeurd alleen als de mensen niet thuis zijn, en wordt zeker niet aanbevolen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjako, gaan de JG nog wel langs de deuren? Ik zie ze af en toe passief met een folderrek bij de supermarkt staan zonder dat ze mensen aanspreken. Nogal een vruchteloze manier van evangeliseren heb ik het idee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid