Spring naar bijdragen
TTC

Het esoterische christendom (Johannes 10:34-36)

Aanbevolen berichten

Het mag steeds duidelijker worden dat Jezus een gnosticus was, bizar genoeg wordt dit door een aantal als lasterlijk beschouwd. Johannes 10:34-36:

  • 34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden? 
  • 35 Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de Schrift niet kan gebroken worden; 
  • 36 Zegt gijlieden tot Mij, Dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert God; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

Op basis hiervan lijkt er dus ook een waar en een vals christendom te bestaan, vraag stelt zich of manipulatieve tussenkomsten dan louter uit onbegrip geschieden of daadwerkelijk des duivels gezien kunnen worden. Wat is het verschil en wat zijn de gevolgen voor ware christenen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei TTC:

Op basis hiervan lijkt er dus ook een waar en een vals christendom te bestaan

 Op grond hiervan kun je hooguit concluderen dat er in dat verhaal Joden waren die het niet met Jezus eens waren. Je kunt hieruit geen conclusies trekken over een waar en een vals christendom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

 Op grond hiervan kun je hooguit concluderen dat er in dat verhaal Joden waren die het niet met Jezus eens waren. Je kunt hieruit geen conclusies trekken over een waar en een vals christendom.

Wellicht is het een verwijzing naar het ware en valse zelf, zonder het valse zelf is er geen reden om naar het ware zelf te zoeken. Jezus verwees hiermee naar het innerlijke, dat wat anderen buiten zichzelf projecteerden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Wellicht is het een verwijzing naar het ware en valse zelf, zonder het valse zelf is er geen reden om naar het ware zelf te zoeken. Jezus verwees hiermee naar het innerlijke, dat wat anderen buiten zichzelf projecteerden.

 Kun je eens uitleggen hoe je dat uit die tekst haalt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei TTC:

Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?

Ja, dat staat in die tekst (als deel van een zin overigens, en je laat nu de rest van de zin weg en daarmee ook de context)
Maar hoe is dat 'een verwijzing naar het ware en valse zelf' of 'naar het innerlijke, dat wat anderen buiten zichzelf projecteerden.'
Als dat wordt, dan was dat wel gezegd.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ja, dat staat in die tekst (als deel van een zin overigens, en je laat nu de rest van de zin weg en daarmee ook de context)
Maar hoe is dat 'een verwijzing naar het ware en valse zelf' of 'naar het innerlijke, dat wat anderen buiten zichzelf projecteerden.'
Als dat wordt, dan was dat wel gezegd.

Dat is wat Jezus wil zeggen, het wordt niet duidelijker door naar de woorden te kijken dan wel door zelfonderzoek. In het andere geval blijft het onbegrip zich opstapelen met in het verlengde steeds meer teksten die enkel de verwarring voeden. Ik denk dat hierdoor ook de zogeheten autistische religies ontstaan, hierover wordt gezegd dat het slechts om napraten gaat zonder essentieel begrip. Misschien is het zo bedoeld, kan ook natuurlijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wou het niet belachelijk maken. Jezus zegt “er staat geschreven in de wet: gij zijt Goden” omdat de schriftgeleerden Hem beproeven op godslastering. Maar Jeus zegt dan: hoe kan het zonde zijn mij de Zoon van God te noemen als we allemaal kinderen van God zijn’

of zoiets. Wat mis ik dat jij er -weer- van wil maken? 😛

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei TTC:
45 minuten geleden zei Dat beloof ik:
Citaat

Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?

Ja, dat staat in die tekst (als deel van een zin overigens, en je laat nu de rest van de zin weg en daarmee ook de context)
Maar hoe is dat 'een verwijzing naar het ware en valse zelf' of 'naar het innerlijke, dat wat anderen buiten zichzelf projecteerden.'
Als dat wordt, dan was dat wel gezegd.

Dat is wat Jezus wil zeggen, het wordt niet duidelijker door naar de woorden te kijken dan wel door zelfonderzoek.

Je kunt alleen iets uit een tekst halen door naar de woorden van de tekst te kijken.
Als je echter iets bedenkt door NIET naar de woorden te kijken maar alleen naar jezelf, dan heet dat 'eigen fantasie'; je hebt daar geen enkele tekst bij nodig. Als je er wél een tekst bij haalt en daar vervolgens van stelt "je moet niet naar de tekst kijken" dan ben je alleen maar bezig om je fantasie ergens aan te koppelen.

In ieder geval heb je nu wel duidelijk gemaakt dat jouw redenatie geen hout snijdt en het volledig een eigen fantasie betreft.
Nu moet je alleen nog even afsluiten met zo'n standaard nietszeggende zin, zoals altijd,  die je alleen zelf begrijpt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Je kunt alleen iets uit een tekst halen door naar de woorden van de tekst te kijken. Als je echter iets bedenkt door NIET naar de woorden te kijken maar alleen naar jezelf, dan heet dat 'eigen fantasie'; je hebt daar geen enkele tekst bij nodig. Als je er wél een tekst bij haalt en daar vervolgens van stelt "je moet niet naar de tekst kijken" dan ben je alleen maar bezig om je fantasie ergens aan te koppelen. In ieder geval heb je nu wel duidelijk gemaakt dat jouw redenatie geen hout snijdt en het volledig een eigen fantasie betreft. Nu moet je alleen nog even afsluiten met zo'n standaard nietszeggende zin, zoals altijd,  die je alleen zelf begrijpt. 

In vaktermen noemt zoiets elaboratie, zonder de bereidheid tot diepgaander reflectie zal een en ander betekenisloos blijven. Sowieso zijn dit onvoorspelbare processen, kan alle kanten op zoals de praktijk leert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:
6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nu moet je alleen nog even afsluiten met zo'n standaard nietszeggende zin, zoals altijd,  die je alleen zelf begrijpt. 

In vaktermen noemt zoiets elaboratie, zonder de bereidheid tot diepgaander reflectie zal een en ander betekenisloos blijven. Sowieso zijn dit onvoorspelbare processen, kan alle kanten op zoals de praktijk leert.

Zoiets ja._O-

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden?

In elke Bijbel staat bij dit vers een verwijzing naar psalm 82:6 en als ik het goed heb begrepen gaat het over (menselijke) rechters.

Citaat

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt [hem] uit der goddelozen hand.

5 Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; [dies] wankelen alle fondamenten der aarde.

6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

In de Statenvertaling staat bij vers 6 de kanttekening

Alsof Hij zeide: Ik heb ulieden wel die eer gedaan dat Ik u goden genoemd heb, als die Ik gesteld heb om in Mijn Naam het gericht te houden; maar, enz. Zie vers 1. Ex. 21:6; 22:9, 28. Joh. 10:34.

 

8 minuten geleden zei Dat beloof ik:
10 minuten geleden zei TTC:
16 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nu moet je alleen nog even afsluiten met zo'n standaard nietszeggende zin, zoals altijd,  die je alleen zelf begrijpt. 

In vaktermen noemt zoiets elaboratie, zonder de bereidheid tot diepgaander reflectie zal een en ander betekenisloos blijven. Sowieso zijn dit onvoorspelbare processen, kan alle kanten op zoals de praktijk leert.

Zoiets ja._O-

😄

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

In elke Bijbel staat bij dit vers een verwijzing naar psalm 82:6 en als ik het goed heb begrepen gaat het over (menselijke) rechters.

1 Een psalm van Asaf. God staat in de vergadering Godes; Hij oordeelt in het midden der goden;

2 Hoe lang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.

3 Doet recht den arme en den wees; rechtvaardigt den verdrukte en den arme.

4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt [hem] uit der goddelozen hand.

5 Zij weten niet, en verstaan niet; zij wandelen steeds in duisternis; [dies] wankelen alle fondamenten der aarde.

6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;

7 Nochtans zult gij sterven als een mens; en als een van de vorsten zult gij vallen.

8 Sta op, o God! oordeel het aardrijk, want Gij bezit alle natien.

In de Statenvertaling staat bij vers 6 de kanttekening

Alsof Hij zeide: Ik heb ulieden wel die eer gedaan dat Ik u goden genoemd heb, als die Ik gesteld heb om in Mijn Naam het gericht te houden; maar, enz. Zie vers 1. Ex. 21:6; 22:9, 28. Joh. 10:34.

 

Dat is gnostiek inderdaad, een aantal horen dat niet graag om de redenen zoals in de tekst staan.

6 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zoiets ja

Dat heb je goed gezien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

je kunt alleen in Q-lite lezen wat Jezus werkelijk onderwees, wat de evangelisten allemaal schrijven bestaat uit hun eigen projecties.

Je mag je erdoor laten inspireren, maar het komt toch uit de menselijke fantasie en niet van de Heer zelf en dat mag je niet vergeten!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei zendeling:

je kunt alleen in Q-lite lezen wat Jezus werkelijk onderwees, wat de evangelisten allemaal schrijven bestaat uit hun eigen projecties. Je mag je erdoor laten inspireren, maar het komt toch uit de menselijke fantasie en niet van de Heer zelf en dat mag je niet vergeten!

Wanneer u de twee één maakt,
en wanneer u het innerlijk maakt als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk,
en het boven als het beneden,
en wanneer u het mannelijke en het vrouwelijke één maakt,
zodat het mannelijke niet mannelijk is,
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
wanneer u ogen maakt in plaats van een oog,
en een hand in plaats van een hand,
en een voet in plaats van een voet,
en een beeld in plaats van een beeld,-
dan zult u binnengaan in het Koninkrijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei zendeling:

je kunt alleen in Q-lite lezen wat Jezus werkelijk onderwees, wat de evangelisten allemaal schrijven bestaat uit hun eigen projecties.

Je mag je erdoor laten inspireren, maar het komt toch uit de menselijke fantasie en niet van de Heer zelf en dat mag je niet vergeten!

Wat is Q-lite?

Citaat

Het jezuïsme staat apart van de hoofdstroom binnen het christendom.[1]In het bijzonder keert ze zich af van de theologie die wordt toegeschreven aan Paulus en van de religieuze dogma's van de hoofdstroom van het christendom.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezuïsme

Hoe kijk je naar de bekering van Paulus c.q. de ontmoeting tussen Paulus en Jezus zoals beschreven in Handelingen 9:3-6?

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei zendeling:

Je kunt alleen in Q-lite lezen wat Jezus werkelijk onderwees,

Q is een hypothetische bron voor de evangeliën. Er is geen bewijs voor en al helemaal niet dat Q(-lite) wel correct  de woorden van Jezus weergeeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bonjour:

Q is een hypothetische bron voor de evangeliën. Er is geen bewijs voor en al helemaal niet dat Q(-lite) wel correct  de woorden van Jezus weergeeft.

Het is vaak nogal schokkend om te moeten beseffen dat iets heel anders blijkt, zelfs de meest eenvoudige onderwerpen worden dan een waterval van ontkenning, verzet, ondermijning, vluchten en andere pogingen om het maar niet over het onderwerp zelf te moeten hebben. We zijn er hier elke dag getuige van. 

Citaat

De vondst van oude gnostische teksten uit de begintijd van het christendom bracht een schokgolf teweeg. Ze waren in de vierde eeuw door de kerk verboden en hadden vernietigd moeten worden. Maar monniken van een klooster bij Nag Hammadi verstopten ze in een kruik en begroeven ze. Het duurde nog tot 1945 tot ze weer gevonden werden. Uit die teruggevonden teksten komen een heel andere Jezus en een heel andere visie op de mens tevoorschijn dan die we kennen uit het kerkelijke christendom. Jezus is daar geen wonderen doende god, maar een boodschapper die de mens oproept zichzelf te herinneren: 'Mens sta op en herinner jezelf'. (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Is dit Q-lite?

https://jesussaying.wordpress.com/2013/06/06/the-original-part-of-the-sayings-gospel-q-the-sayings-of-the-tantric-jesus/

39 minuten geleden zei Bonjour:

Q is een hypothetische bron voor de evangeliën. Er is geen bewijs voor en al helemaal niet dat Q(-lite) wel correct  de woorden van Jezus weergeeft.

Kleine correctie: Q is een hypothetische bron voor Mattheüs en Lucas. Wat Q-lite moet voorstellen is me nog niet helemaal duidelijk.

Synoptic_problem_two_source_colored.png

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-2-2019 om 16:35 zei TTC:

Het mag steeds duidelijker worden dat Jezus een gnosticus was

Het ligt er een beetje aan wat je met 'gnosticus' bedoelt. Als je bedoelt wat bijvoorbeeld Clemens van Alexandrië bedoelt, zou je Jezus wellicht een gnosticus kunnen noemen. 

Maar als het erom gaat dat Jezus een aanhanger zou zijn van gnosis zoals we dat vinden in latere geschriften zoals De openbaring van Jakobus en het evangelie van Filippus en zo, dan is het volstrekt duidelijk dat die teksten heel ver van Jezus af staan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid