Spring naar bijdragen
Fundamenteel

“Moet” een christen deelnemen aan de samenleving?

Aanbevolen berichten

En indien zo, als wat? Wat is het beste pad dat een Christen vandaag kan volgen in deze westerse wereld zonder af te dwalen van Christus? Zo kan een christen bv geen militair zijn mijn inziens. Maar in feite kan je nergens nog aan deelnemen want onze hedendaagse samenleving heeft quasi op ieder terrein God verdrongen. Joden leven daardoor grotendeels in segregatie, maar waarom christenen niet? Ik word hoe langer hoe meer overtuigd van de segregatie. Eerder dan gemeenschap met de duivel te bedrijven, je er van afzonderen en je eigen gemeenschap afgezonderd beleven. 

Wat denk jij als ik dat zo schrijf? (On topic en niet ad hominem aub :D)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het antwoord vind je in Matteüs 25, 14-30 en Lucas 19.

Het lijkt me niet verstandig om onze persoonlijie beperkingen te verdoezelen door ons achter het christelijk geloof te verschuilen en dus het geloof als alibi te gebruiken. Als we geestelijke of fysieke beperkingen hebben, dan kunnen we dat beter gewoon toegeven en dan met de talenten die we nog hebben zo goed mogelijk in het dagelijks leven, hoe klein misschien ook, te functioineren en in het klein ons  beste beentje  voor te zetten. Maar we kunnen beter niet daarover jokken en ons achter het  christendom verschuilen, want dan staat er in Matteüs 25 :

24Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?27Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. 30En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.

Persoonlijk kon en kan ik het geestelijk niet meer aan om op wereldse wijze te functioneren. Dat komt niet door het christelijk geloof maar doordat ik stukgelopen ben door vechten tegen bierkaaien in combinatie met karakter en omstandigheden. Door - uiteindelijk - dit in te zien en te accepteren kan ik in het piepklein wel mijn beste beentje voorzetten en dat doe ik ook. Bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen, in de vorm van boodschappen doen, medicijnen halen voor mijn moeder, de ramen zemen, en alles wat  bij mantelzorg hoort. Dat kan ik alleen omdat het toevallig (ik geloof miet in toeval) mijn eigen moeder is en zij mijn beperkingen kent en daar heel goed rekening mee houdt.

 

 

 

 

bewerkt door Catootje Tromp

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Door een dergelijke segegratie is de kans echter te groot dat je een hele excluscieve, sektarische gemeenschap wordt, die zich wil onderscheiden met allerlei strenge en legalistische geboden om het onderscheid nog eens duidelijk te onderstrepen. Een gemeenschap waar het vrij ingewikkeld wordt om in te treden, of juist om er weer uit te gaan.
Dit zie je in meer of mindere mate bij joodse, chassidische gemeenschappen, bij de Amish, bij de Jehovah's Getuigen en ook bij ultraconservatieve katholieken en gereformeerden.

Dit is mijns inziens niet wat God wil. Hij wil een grote, inclusieve Kerk waar alle lagen van de bevolking Hem kunnen vinden en navolgen en die een positieve, lichtende invloed is op de samenleving. Wij moeten júíst overal aanwezig zijn en overal aan deelnemen, ieder naar de eigen roeping.
We zijn hier om een licht in de wereld te zijn en die verberg je niet onder een korenmaat. Kritisch bevragend, de gewetens prikkelend en het goede voorbeeld gevend dienen wij thuis, op ons werk, in verenigingen en zo in de samenleving Christus tegenwoordig te stellen.
Sommige christenen willen de vroege martelaarskerk uit de eerste eeuwen nogal eens romantiseren, maar in werkelijkheid was de Kerk destijds uit pure noodzaak zo verborgen en exclusief en was het absoluut niet leuk om destijds christen te zijn. Zodra echter de vrede aanbrak voor het christendom, ontwikkelde zij zich voluit en begon zij werkelijk wortel te schieten in Europa.

Natuurlijk worden er ook mensen geroepen om (deels) zich af te zonderen en zich geheel te wijden aan het gebed en de mystieke weg, of om voor de geloofsgemeenschap de mis op te dragen en zielzorg te verlenen. Maar ook zíj blijven op hun wijzen toch liefdevol met alle mensen verbonden en met de samenleving waarin zij verblijven. Zij wijzen de samenleving niet af, maar bidden voor haar en dienen zo God.
Zij blijven verbonden met de Kerk in de wereld, doch niet ván de wereld, en ondersteunen met hun gebeden, sacramenten en diepe geloofservaringen de miljoenen christenen die actief in de samenleving werken en leven.

Als de Kerk ergens dus zou krimpen tot slechts een handvol fanatieke gelovigen, dan moeten we dat maar niet als goed nieuws zien.
Dan kunnen we maar beter bidden dat God het ons niet te zwaar zal aanrekenen dat wij blijkbaar niet in staat zijn de vele schatten die we van Hem ontvangen te vermeerderen, maar in plaats daarvan zelfs nauwelijks nog in staat zijn het voor onszelf behoorlijk te bewaren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Goh beperkingen, de ene noemt dat een beperking. Veelal kon ik daar bovengemiddeld werken en eens in mijn element sneller zaken inplannen en personeel beter begeleiden. Wel heb ik tig onrecht ervaren en toen ik van werk veranderde bleek ik niets rechten te hebben. Ik ben zo misbruikt door een werkgever, wat op zich meevalt als je rechten hebt waar je uw plichten nakomt. Het is echter de wereld op zijn kop geworden. Nu kan ik daar door mijn “beperking” zeker niet meer mee om, communicatief ben ik “kapot” omdat ik in autodefense mode leef. “Geen tweede keer....” Als ik bv op sollicitatie ging weerlegde ik eerst mijn verwachting op een misschien te assertieve manier. Maar dat terzijde, .... ik wil een goed christen zijn, maar dat kan ik niet zodra ik me moet aanpassen op een anti christelijke samenleving. Ik wil me ook niet verbergen achter mijn geloof, eerder beschermen. God weet het beter dan de staat.

Ik wil de samenleving zeker niet afschrijven Robert, ik geloof nog in haar. Maar ze gaat een richting uit waar ik niet volgen kan zonder het idee te hebben dat ik mijn ziel aan de duivel verkoop. De kerk waar ik soms ga is toch behoorlijk vol, daar wordt me duidelijk dat een christen zich dienstbaar tegenover de samenleving “moet” opstellen. Maar zoals je zelf aangeeft, de samenleving is pas echt beginnen floreren toen het christendom daar voet aan wal kreeg, al zeg je het niet in die woorden. Sta me toe het zo te lezen. Wel nu dient men dat mijn inziens om te draaien. Vanuit de segregatie Babylonische mensen uit de samenleving opnemen en van daaruit een nieuwe samenleving opbouwen. Compleet los van Babylon. Geef de keizer wat des keizers is, maar kunnen we niet iets vanuit God opbouwen zonder machthebbers maar waar het NT de wet vormt? Utopie, wellicht. Maar al beleef je dit met een handjevol, smaller is dan het pad...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe kunt ge dan strijden tegen bv duisterse principes en overheden als onderdeel van de samenleving zijn een duister principe is geworden? Mozes heeft toen ook gezegd: dit is onze samenleving niet, tijd voor wat anders.

tot op vandaag leven er nog mensen in segregatie, waarom zou een christen dat niet mogen? Wat maakt mij onchristelijk,afstand te houden van wat in mijn ogen “verkeerd” is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hoe kunt ge dan strijden tegen bv duisterse principes en overheden als onderdeel van de samenleving zijn een duister principe is geworden? Mozes heeft toen ook gezegd: dit is onze samenleving niet, tijd voor wat anders.

tot op vandaag leven er nog mensen in segregatie, waarom zou een christen dat niet mogen? Wat maakt mij onchristelijk,afstand te houden van wat in mijn ogen “verkeerd” is?

Je zou ook als Ted Kaczynski kunnen gaan leven in een zelfgemaakte hut in een bos. Maar dan liever zonder bombrieven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Je zou ook als Ted Kaczynski kunnen gaan leven in een zelfgemaakte hut in een bos. Maar dan liever zonder bombrieven.

Dat mag niet. En ik wil het kind niet met badwater weg gooien. Wel in de samenleving blijven, maar niet onder diens gezag vallen. Bv morgen WO3, je zou dan een christen in segregatie niet kunnen verplichten deel te nemen aan oorlog. Anderen die geloven in de democratie moeten dat dan wel omdat ze er zelf voor kozen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wel in de samenleving blijven, maar niet onder diens gezag vallen.

Is dat realistisch? Hier een stukje uit een studie van Romeinen 13. Waarmee ik niet wil beweren dat e.e.a. in de praktijk een makkie c.q. eitje is.

Citaat

Paulus schrijft: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God aangesteld.” Regeerders hebben dit vers wel eens gebruikt om hun burgers tot gehoorzaamheid te manen, maar veel burgers hebben zich afgevraagd of Paulus dat wel zo bedoelde, omdat regeerders hun burgers soms ook aanzetten tot zonde. Paulus zelf heeft eens de vrije hand gehad om de kerk te vervolgen, hoe kan hij dus zeggen dat alle gezag van God komt? Laten we nog even naar de context kijken: Paulus had juist enkele verzen geschreven over hoe we het kwade dienen te weerstaan, en hij besluit met: ”Maar overwin het kwade door het goede” (12:21). Hoewel wereldlijk gezag door God is aangesteld, en op zichzelf dus goed is, wordt het soms op een verkeerde manier gebruikt. Christenen hoeven niet tegen hun regering te vechten, kwaad met kwaad te beantwoorden, maar dienen juist te reageren met goed gedrag.

...

“De liefde doet de naaste geen kwaad,” zegt Paulus; maar liefde gaat wel iets verder dan alleen maar het kwade vermijden; integendeel het zet juist aan tot goeddoen aan de naaste. Paulus vat dan samen wat hij over de door hem genoemde geboden wil zeggen. Hij besluit met: “daarom is de liefde de vervulling der wet” (v. 10).

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoezo realistisch? Hier leven al gelovige gemeenschappen in segregatie. Ik lees Romeinen 13 anders. Je moet uw schulden inlossen en schikken zodat uw oordeel daarover niet tegen u gebruikt kan worden. Romeinen 13:3:4 en Romeinen 13:7. 

Ook,heb ik het moeilijk met dictatoriale regimes als een geordende macht van God te zien. AL zeker als we naar wo2 kijken. Zou jij je onderworpen hebben aan het Duitse regime wetende wat u er nu over weet? Maar wat is er anders aan deze tijd? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Hoezo realistisch? Hier leven al gelovige gemeenschappen in segregatie. Ik lees Romeinen 13 anders. Je moet uw schulden inlossen en schikken zodat uw oordeel daarover niet tegen u gebruikt kan worden. Romeinen 13:3:4 en Romeinen 13:7. 

Ook,heb ik het moeilijk met dictatoriale regimes als een geordende macht van God te zien. AL zeker als we naar wo2 kijken. Zou jij je onderworpen hebben aan het Duitse regime wetende wat u er nu over weet? Maar wat is er anders aan deze tijd? 

Op de riemen van Duitse soldaten staat niet meer 'Gott mit uns'. Dat is wel anders in deze tijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 We zijn inwonende vreemdelingen in deze wereld, althans zij die de schrift hooghouden, dat wil niet zeggen dat we ons als kluizenaars moeten gedragen, echter wij kunnen niet deelnemen aan activiteiten die tegen Gods wil ingaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei antoon:

 We zijn inwonende vreemdelingen in deze wereld, althans zij die de schrift hooghouden, dat wil niet zeggen dat we ons als kluizenaars moeten gedragen, echter wij kunnen niet deelnemen aan activiteiten die tegen Gods wil ingaan.

Dat is interessant, dat wil dus zeggen dat je God's wil kent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat het voor iedereen te onderzoeken is, maar een duidelijk voorbeeld vind ik deelnemen aan oorlogen, dat zou dan inhouden dat je mensen van hetzelfde geloof dat je belijdt aan de andere kant van de frontlinie legitiem neer zou mogen knallen. JG doet niet aan oorlog mee en er zullen er wel meer zijn.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei antoon:

Ik denk dat het voor iedereen te onderzoeken is, maar een duidelijk voorbeeld vind ik deelnemen aan oorlogen, dat zou dan inhouden dat je mensen van hetzelfde geloof dat je belijdt aan de andere kant van de frontlinie legitiem neer zou mogen knallen. JG doet niet aan oorlog mee en er zullen er wel meer zijn.

 

Als ik de Bijbel lees is God niet vies van een bloedige slachtpartij zo nu en dan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In hoeverre klopt dit echt, God was resoluut , geen mitsen en maren, als hij veel volkeren had laten bestaan zouden we misschien een trieste wereld kunnen krijgen. De volkeren waren vaak tot op het bot verdorven, goed ik geef je mee dat ik op school bij bijbel les het ook rood voor mijn ogen werd, ik dacht dan steeds wat is de volgende slachting, toch denk ik dat we het van Godswege moeten bezien

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Catootje Tromp:

Het antwoord vind je in Matteüs 25, 14-30 en Lucas 19.

Het lijkt me niet verstandig om onze persoonlijie beperkingen te verdoezelen door ons achter het christelijk geloof te verschuilen en dus het geloof als alibi te gebruiken. Als we geestelijke of fysieke beperkingen hebben, dan kunnen we dat beter gewoon toegeven en dan met de talenten die we nog hebben zo goed mogelijk in het dagelijks leven, hoe klein misschien ook, te functioineren en in het klein ons  beste beentje  voor te zetten. Maar we kunnen beter niet daarover jokken en ons achter het  christendom verschuilen, want dan staat er in Matteüs 25 :

24Tenslotte trad ook die het ene talent had gekregen naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. 25Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. 26Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist dus dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?27Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. 28Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. 29Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. 30En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.

Persoonlijk kon en kan ik het geestelijk niet meer aan om op wereldse wijze te functioneren. Dat komt niet door het christelijk geloof maar doordat ik stukgelopen ben door vechten tegen bierkaaien in combinatie met karakter en omstandigheden. Door - uiteindelijk - dit in te zien en te accepteren kan ik in het piepklein wel mijn beste beentje voorzetten en dat doe ik ook. Bijvoorbeeld door mantelzorg te verlenen, in de vorm van boodschappen doen, medicijnen halen voor mijn moeder, de ramen zemen, en alles wat  bij mantelzorg hoort. Dat kan ik alleen omdat het toevallig (ik geloof miet in toeval) mijn eigen moeder is en zij mijn beperkingen kent en daar heel goed rekening mee houdt.

De gelijkenis over tallenten wordt hier incoorect gebruikt,

Tallenten in de Schroft zijn hier namelijk om G'd te dienen en niet de maatschappij op zich.
Daarom kerk en staat gescheiden houden.
Uiteindelijk kan je als christen niet de maatschappij negeren of erbuiten blijven staan.
Immers ieder mens MOET belasting afdragen aan de overheid die het vervolgens in haar staat weer besteedt.
Wie geen belasting betaald komt in de problemen.
Wie niet werkt ontvangt een uitkering om van te leven, verstrekt door diezelfde staat en betaald met belastingcenten.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:
2 uur geleden zei antoon:

We zijn inwonende vreemdelingen in deze wereld, althans zij die de schrift hooghouden, dat wil niet zeggen dat we ons als kluizenaars moeten gedragen, echter wij kunnen niet deelnemen aan activiteiten die tegen Gods wil ingaan.

Dat is interessant, dat wil dus zeggen dat je God's wil kent.

G'd heeft ZIjn Wil aan Zijn kinderen in de Schrift! Wie werkelijk gelooft (h)erkent dat ook.
Als christen niet tegen G'd Zijn Wil conform de Schrift ingaan en zoals de Schrift eveneens aangeeft, niet investeren in het vergankelijke aardse maar in het eeuwige geestelijke.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien ben ik para, maar ik zag Hitler als een pion. Uitgekozen omdat hij vocaal begaafd was. Die oorlog was overigens niet alleen op de Joden gericht maar ook op de wereldbank. Duitsland heeft zich daar tegen verzet zoals Noord Korea geen westerse inmenging wilt. Ik kan hierover verkeerd geschoold zijn want dit is complot-a-like. Anyway, mensen leefden sowieso in armoede voor Hitler, tijdens hem verbeterde dit. De prijs is ons echter bekend.

Maar om dan op mijn punt te komen, wat als dezelfden die achter Nazi Duitsland stonden nu opnieuw onze politiek sturen? Is het wijs daar aan deel te nemen? Abrupt voorbeeld: Sigrid Kaag heeft banden met terroristen en de iron dome in Israël is gebroken met honderdtal kruisraketten gelijktijdig af te vuren. Ik zei nog tegen een Nederlander op twitter: daar vliegt uw belastingsgeld. Gevolg burgerdoden. In mijn land niet anders, hoewel ik daar niet te diep heb kunnen graven wie en wat. Hoe dan ook is de VN gekant tegen Israël en nemen ze het op voor dezelfden waar Hitler het voor op nam. Ze sanctioneren degene die Hitler vervolgde.

is dit nog wel normaal of ben ik gewoon gek dit niet normaal te vinden?

En dan had ik het nog niet over de persvrijheid van Joden. Waarom heeft Laura Loomer haar vastgeketend aan het twitter bureau? Het is sedert de nazis geleden dat Joden geen persvrijheid in het westen hadden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Schindler werkte voor de Nazi's en kon juist daardoor zoveel mensen redden. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Schindler's_List

Jozef kwam terecht bij en werkte voor de Egyptenaren en kon juist daardoor zijn familie redden. 

Het gaat om ieders persoonlijke dagelijkse wandel met God. Zich onder alle omstandigheden door God te laten gebruiken, waar dat ook mag zijn.

bewerkt door Catootje Tromp

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En na Jozef zag Mozes in hoeveel misbruik er van die “redding” gemaakt werd, let my people go.

Wel zo is dat nu ook. Ooit was de samenleving goed voor het christendom en andersom, nu gaat de samenleving met de anti christ. Ik krijg het idee niet afgeschud dat ik daar los van moet komen. 

Ook de Joden betalen belastingen vanuit de segregatie en in ruil kunnen ze hun erediensten behouden, terwijl het christelijke zelfs op christelijke scholen verdwijnt. Ik kan niet geloven wat er van mijn oude katholieke school geworden is. 

Zou het dan niet baten dat iedereen in zijn eigen hokje blijft in plaats van alle hokjes samen te proppen? Wat als x in tegenstrijd met y is, wie ga je dan benadelen en wie bevooroordelen? Hoe kom je daar bv tot compromis als gelovige als de staat alles op 1 hoopje gooit en de nwo tegelijk streeft naar 1 wereldreligie? Hoe moet je er als christen mee omgaan als men in de leerstof ziender ogen uw geloof aanpast en mixt met anti christelijke waarden? Hmmmm ik denk echt dat een christen de samenleving beter ten dienst zou zijn vanuit de segregatie. Want als de staat jouw geloof hervormd is er een sluipend gevaar waar we niet blind voor mogen zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

En na Jozef zag Mozes in hoeveel misbruik er van die “redding” gemaakt werd, let my people go.

Wel zo is dat nu ook. Ooit was de samenleving goed voor het christendom en andersom, nu gaat de samenleving met de anti christ. Ik krijg het idee niet afgeschud dat ik daar los van moet komen. 

Ook de Joden betalen belastingen vanuit de segregatie en in ruil kunnen ze hun erediensten behouden, terwijl het christelijke zelfs op christelijke scholen verdwijnt. Ik kan niet geloven wat er van mijn oude katholieke school geworden is. 

Zou het dan niet baten dat iedereen in zijn eigen hokje blijft in plaats van alle hokjes samen te proppen? Wat als x in tegenstrijd met y is, wie ga je dan benadelen en wie bevooroordelen? Hoe kom je daar bv tot compromis als gelovige als de staat alles op 1 hoopje gooit en de nwo tegelijk streeft naar 1 wereldreligie? Hoe moet je er als christen mee omgaan als men in de leerstof ziender ogen uw geloof aanpast en mixt met anti christelijke waarden? Hmmmm ik denk echt dat een christen de samenleving beter ten dienst zou zijn vanuit de segregatie. Want als de staat jouw geloof hervormd is er een sluipend gevaar waar we niet blind voor mogen zijn.

Als je daadwerkelijk gaat segregeren, hou je dan nog wel een internetverbinding?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Als je daadwerkelijk gaat segregeren, hou je dan nog wel een internetverbinding?

Ja maar niet draadloos. Het kind niet met badwater weggooien he. ;)

Segregatie is jezelf afzonderen van de samenleving, de anti christelijke waarden vanuit die samenleving kunnen dan niet meer toegepast worden op mij. Maar ik wil het zodanig drijven dat christelijke scholen ook christelijk blijven zonder beïnvloed te worden door ideologiën die anti christelijke waarden prediken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Misschien ben ik para, maar ik zag Hitler als een pion. Uitgekozen omdat hij vocaal begaafd was. Die oorlog was overigens niet alleen op de Joden gericht maar ook op de wereldbank. Duitsland heeft zich daar tegen verzet zoals Noord Korea geen westerse inmenging wilt.

Gewone socialistische denkbeelden tegen kapitalisme dus: NAZI staat immers ook voor nationaal-socialisme, of nazisme.
NAZI is een vorm van Links extremisme en niet rechts extremisme zoals de geschiedenisboekjes ons trachten wijs te maken.

37 minuten geleden zei Catootje Tromp:

Jozef kwam terecht bij en werkte voor de Egyptenaren en kon juist daardoor zijn familie redden.  

Jozef kwam niet, G'd stuurde het zo met as doel Jozef onderkoning in Egypte te laten worden.
Dit had weer als doel om het door G'd opgezette volk Israel vorm te geven en hen af te zonderen van de rest van de wereld.
Zelfs slaverij was daarvoor een middel van G'd om het bloed van het volk Israel niet te laten vermengen met ander werelds bloed.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid