Spring naar bijdragen
TTC

God als het radicaal andere (negatieve theologie)

Aanbevolen berichten

Naar het werk van Erich Fromm 'Gij zult zijn als Goden' heeft God een evolutie doorgemaakt doorheen de eeuwen, van de jaloerse God van Adam via de naamloze God van Mozes tot de God van Maimonides, van wie de mens enkel kan weten wat Hij niet is. Dit laatste vertaald zich tot de negatieve theologie, een willekeurig artikel hierover:

Citaat

Ruimte geven aan positieve theologie leidt bovendien niet tot problemen voor het negatief-theologisch denken. Integendeel. Zo kan het fundamentele uitgangspunt van alle negatieve theologie, namelijk dat God radicaal verschilt van de mens en zijn wereld, ook vanuit de positieve theologie prima gemotiveerd worden. De positieve theologie kent immers uitzonderlijk exceptionele en singuliere kwaliteiten toe aan God. Deze toeschrijvingen maken God zo volkomen en zo wezenlijk anders dan alles wat wij ons kunnen voorstellen dat de negatieve theologie inderdaad legitiem verwijst naar God als het radicaal andere of het ultieme mysterie. (bron)

Vraag voor het topic, is het op basis hiervan dan wel/niet mogelijk om ons God voor te stellen?

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei TTC:

Naar het werk van Erich Fromm 'Gij zult zijn als Goden' heeft God een evolutie doorgemaakt doorheen de eeuwen, van de jaloerse God van Adam via de naamloze God van Mozes tot de God van Maimonides, van wie de mens enkel kan weten wat Hij niet is. Dit laatste vertaald zich tot de negatieve theologie, een willekeurig artikel hierover:

Vraag voor het topic, is het op basis hiervan dan wel/niet mogelijk om ons God voor te stellen?

Nee, dat zegt het citaat immers zelf:

13 minuten geleden zei TTC:

Deze toeschrijvingen maken God zo volkomen en zo wezenlijk anders dan alles wat wij ons kunnen voorstellen

Dus op basis hiervan is het niet mogelijk om jezelf een God voor te stellen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Nee, dat zegt het citaat immers zelf: Dus op basis hiervan is het niet mogelijk om jezelf een God voor te stellen.

Alvast benieuwd naar andere meningen, die van jou hebben we dan al.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is geen mening. Het volgt uit het citaat dat jij in bracht.

Dan was ik verkeerd, weet dan ook niet wat jouw mening hierover is, geen probleem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei TTC:

Dan was ik verkeerd, weet dan ook niet wat jouw mening hierover is, geen probleem.

Ik snap het probleem niet. Je stelt een vraag, krijgt het juiste antwoord. Maar nu blijkt je een mening te willen. 

Welnu, het is ook mijn mening, net zo goed dat mijn mening "4"  is over de vraag hoeveel is  2+2.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik snap het probleem niet. Je stelt een vraag, krijgt het juiste antwoord. Maar nu blijkt je een mening te willen. Welnu, het is ook mijn mening, net zo goed dat mijn mening "4"  is over de vraag hoeveel is  2+2.

Ja, logica. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Handelingen 17 (NBG51):

Citaat

21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen.

22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt;

23 Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u.

24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt,

25 En laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.

26 Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,

27 Opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.

28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Johannes 1 (NBG51):

Citaat

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe kunnen wij zijn als iets dat onvatbaar groter dan onszelf is? Wij zijn compleet gebonden aan de wet van God, niet andersom he :) God evolueert niet maar is wat Hij altijd was en zal zijn. De gedachtengang van mensen daarover is wel in ontwikkeling. 

Ik denk dat God wel regelmatig met de facepalm zegt “zo had Ik het nu ook weer niet bedoeld.” Profeten zijn niet feilloos, Christus wel :)

En als Christus God is hebben we met een liefdevolle en genadevolle God te maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

God evolueert niet maar is wat Hij altijd was en zal zijn.

Lijkt mij uitermate saai...... voor God

13 uur geleden zei Fundamenteel:

Profeten zijn niet feilloos

Profetieën zijn wel feilloos? 

13 uur geleden zei Fundamenteel:

En als Christus God is hebben we met een liefdevolle en genadevolle God te maken.

Dat is in tegenspraak met

Op 26-2-2019 om 18:12 zei Bastiaan73:

 

Citaat

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

 

Want mensen hebben Christus gezien en hier wordt gesteld dat God nooit gezien is.  Wat dan weer zou betekenen dat Christus God niet is.

bewerkt door Mullog

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

Hoe kunnen wij zijn als iets dat onvatbaar groter dan onszelf is? Wij zijn compleet gebonden aan de wet van God, niet andersom he

Misschien moet je eerst sterven tot je ware zelf alvorens daar enige uitspraak over te kunnen doen? Gebonden en wet laat echter niet vermoeden dat je die vrijheid hebt, al is alles voor subjectieve interpretatie vatbaar. 

23 minuten geleden zei Mullog:

Profetieën zijn wel feilloos? 

Heb altijd begrepen dat het toekomstvoorspellingen zijn met meerdere scenario's die mogelijk worden, feilloos wordt mi dan relatief afhankelijk van de menselijke keuze en/of de bekrachtiging van deze of gene profetie. Maar dat kan op elk moment in de menselijke geschiedenis geopperd worden, meen ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎26‎-‎2‎-‎2019 om 17:04 zei TTC:

Zo kan het fundamentele uitgangspunt van alle negatieve theologie, namelijk dat God radicaal verschilt van de mens en zijn wereld, ook vanuit de positieve theologie prima gemotiveerd worden.

Ik wijs er op dat uit dit stukje citaat uit de opening, blijkt dat de topic titel niet klopt.
Als nl zowel via de negatieve als via positieve theologie kunt motiveren "God als het radicaal andere" dan kun je naar nooit standaard "negatieve theologie" achter zetten.
Het citaat gaat verder met redeneren over positieve theologie:

Op ‎26‎-‎2‎-‎2019 om 17:04 zei TTC:

De positieve theologie kent immers uitzonderlijk exceptionele en singuliere kwaliteiten toe aan God. Deze toeschrijvingen maken God zo volkomen en zo wezenlijk anders dan alles wat wij ons kunnen voorstellen....

en verdraait vervolgens ineens :

Op ‎26‎-‎2‎-‎2019 om 17:04 zei TTC:

…. dat de negatieve theologie inderdaad legitiem verwijst naar God als het radicaal andere of het ultieme mysterie

dat is natuurlijk onmogelijk: beredeneren dat iets positief is, om dan tot de conclusie te komen dat het negatief is.

Uiteraard valt vrij eenvoudig te profeteren wat TTC hier op zal zeggen:  "Er zijn verschillende opties", "dit is subjectief interpreteerbaar" , kortom één van de nietszeggende uitspraken waarmee niet wordt ingegaan op een duidelijk dilemma. En daarme de discussie ontlopend
Ik denk, @TTC, dat je de term negatieve theologie verkeerd hebt begrepen. Er wordt niet mee aan gegeven dat een god 'radicaal anders' is, er wordt mee aan gegeven dat een god niet te omschrijven is.
Dat je de materie wellicht niet helemaal bevat hoeft overigens niet persé aan jou te liggen. De schrijver, Emanuel Rutten, staat bekend om zijn vage epistels. 
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik wijs er op dat uit dit stukje citaat uit de opening, blijkt dat de topic titel niet klopt. Als nl zowel via de negatieve als via positieve theologie kunt motiveren "God als het radicaal andere" dan kun je naar nooit standaard "negatieve theologie" achter zetten. Het citaat gaat verder met redeneren over positieve theologie: en verdraait vervolgens ineens dat is natuurlijk onmogelijk: beredeneren dat iets positief is, om dan tot de conclusie te komen dat het negatief is. Uiteraard valt vrij eenvoudig te profeteren wat TTC hier op zal zeggen:  "Er zijn verschillende opties", "dit is subjectief interpreteerbaar" , kortom één van de nietszeggende uitspraken waarmee niet wordt ingegaan op een duidelijk dilemma. En daarme de discussie ontlopend. Ik denk, @TTC, dat je de term negatieve theologie verkeerd hebt begrepen. Er wordt niet mee aan gegeven dat een god 'radicaal anders' is, er wordt mee aan gegeven dat een god niet te omschrijven is. Dat je de materie wellicht niet helemaal bevat hoeft overigens niet persé aan jou te liggen. De schrijver, Emanuel Rutten, staat bekend om zijn vage epistels.

Dat is ook wat er gezegd wordt, het godsbeeld evolueert waardoor hetzelfde op verschillende manieren ingevuld kan worden. Als deze verschillende visies niet gehonoreerd worden dan wordt het steevast verwarring troef, met in het verlengde een soort van dwaaldebatten die niet meer laten vermoeden dat de mens ooit in staat zal zijn om elkaar als mens te zien en hiernaar te leven. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:
15 uur geleden zei Fundamenteel:

En als Christus God is hebben we met een liefdevolle en genadevolle God te maken.

Dat is in tegenspraak met

Op 26-2-2019 om 18:12 zei Bastiaan73:

 

Citaat

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

 

Want mensen hebben Christus gezien en hier wordt gesteld dat God nooit gezien is.  Wat dan weer zou betekenen dat Christus God niet is.

Dat is onzin, want moses op de berg sinai zag God en enoch wandelde met God..zoals Adam en Eva..enz 

Meschien eerst iets beter nadenken en overdenken wat dat vers werkelijk inhoudt. 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei TTC:

Dat is ook wat er gezegd wordt, het godsbeeld evolueert waardoor hetzelfde op verschillende manieren ingevuld kan worden. Als deze verschillende visies niet gehonoreerd worden dan wordt het steevast verwarring troef, met in het verlengde een soort van dwaaldebatten die niet meer laten vermoeden dat de mens ooit in staat zal zijn om elkaar als mens te zien en hiernaar te leven. 

Ten eerste is het altijd al zo geweest dat er verschillende godsbeelden waren die allemaal anders ingevuld konden worden.
Ten tweede: als je dan al wil dat één van de visies gehonoreerd wordt, beargumenteer dat dan en honoreer degene waar jij achter staat.
Maar wat jij doet is exact het tegenovergestelde: alleen maar alle mogelijkheden open houden met zinnen als "er zijn meerdere opties" , "alles is mogelijk", "men kan alle kanten op, dat spreekt vanzelf".

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Ten eerste is het altijd al zo geweest dat er verschillende godsbeelden waren die allemaal anders ingevuld konden worden. Ten tweede: als je dan al wil dat één van de visies gehonoreerd wordt, beargumenteer dat dan en honoreer degene waar jij achter staat. Maar wat jij doet is exact het tegenovergestelde: alleen maar alle mogelijkheden open houden.

Als die mogelijkheden er zijn dan zijn ze logischerwijs open, ik denk echter wel dat mogelijkheden ook uitgesloten kunnen worden waardoor er een soort van scheeftrekkingen en/of de zogeheten vastgeroeste ideologieën ontstaan. Dit kan zich mi uiten in het opdringen van slechts één visie, om hiermee een levendige of evoluerende religie buitenspel te zetten. Kortom, religie is toch iets meer dan een stereotiep welles/niets spelletje, meen ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei TTC:
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ten eerste is het altijd al zo geweest dat er verschillende godsbeelden waren die allemaal anders ingevuld konden worden. Ten tweede: als je dan al wil dat één van de visies gehonoreerd wordt, beargumenteer dat dan en honoreer degene waar jij achter staat. Maar wat jij doet is exact het tegenovergestelde: alleen maar alle mogelijkheden open houden.

Als die mogelijkheden er zijn dan zijn ze logischerwijs open, ik denk echter wel dat mogelijkheden ook uitgesloten kunnen worden waardoor er een soort van scheeftrekkingen en/of de zogeheten vastgeroeste ideologieën ontstaan. Dit kan zich mi uiten in het opdringen van slechts één visie, om hiermee een levendige of evoluerende religie buitenspel te zetten. Kortom, religie is toch iets meer dan een stereotiep welles/niets spelletje, meen ik.

Dat bedoel ik dus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Thinkfree:

Dat is onzin, want moses op de berg sinai zag God en enoch wandelde met God..zoals Adam en Eva..enz 

Meschien eerst iets beter nadenken en overdenken wat dat vers werkelijk inhoudt. 

Ik heb het niet geschreven. Er staat wat er staat

Johannes 1:18 "Niemand heeft ooit God gezien"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Thinkfree:

Dat is onzin, want moses op de berg sinai zag God en enoch wandelde met God..zoals Adam en Eva..enz 

Meschien eerst iets beter nadenken en overdenken wat dat vers werkelijk inhoudt. 

Bijbelcitaat waar Mozes God zag? God sprak tot Mozes op de Sinai berg en daarvoor sprak God tot hem via een brandende braamstruik. Ezechiël daartegen geeft een hele gedetailleerde weergave van Gods verschijning. Velen zagen/zien daar een ufo in met astronauten. Dat maar terzijde :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Mullog:
6 uur geleden zei Thinkfree:

Dat is onzin, want moses op de berg sinai zag God en enoch wandelde met God..zoals Adam en Eva..enz 

Meschien eerst iets beter nadenken en overdenken wat dat vers werkelijk inhoudt. 

Ik heb het niet geschreven. Er staat wat er staat

Johannes 1:18 "Niemand heeft ooit God gezien"

Een goed voorbeeld van een (schijnbare?) contradictie in de Bijbel.

Exodus 33 (NBG51):

Citaat

11 En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent.

...

20 Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.

Bron: deze website

Persoonlijk heb ik hier geen verklaring voor; zoals ik het lees is het echt tegenstrijdig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Bastiaan73:

Een goed voorbeeld van een (schijnbare?) contradictie in de Bijbel.

Exodus 33 (NBG51):

Bron: deze website

Persoonlijk heb ik hier geen verklaring voor; zoals ik het lees is het echt tegenstrijdig.

Door deze dingen wil ik alleen al Hebreeuws leren. Want die paradoxen ontstaan geregeld door het te vertalen. Hoe zou die tekst er in het Hebreeuws staan en op hoeveel manieren kan je die zin dan vertalen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Mullog:
22 uur geleden zei Fundamenteel:

En als Christus God is hebben we met een liefdevolle en genadevolle God te maken.

Dat is in tegenspraak met

Op 26-2-2019 om 18:12 zei Bastiaan73:
Citaat

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

 

Want mensen hebben Christus gezien en hier wordt gesteld dat God nooit gezien is.  Wat dan weer zou betekenen dat Christus God niet is.

Wellicht is 'volheid' in deze context een helpende term?

Het Griekse grondwoord voor 'volheid' is pleroma.

Kolossenzen 1 (HSV) :

Citaat

15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.

16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

18 En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

19 Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Bastiaan73:

Een goed voorbeeld van een (schijnbare?) contradictie in de Bijbel.

Exodus 33 (NBG51):

Bron: deze website

Persoonlijk heb ik hier geen verklaring voor; zoals ik het lees is het echt tegenstrijdig.

Heb je heel Exodus 33 gelezen, of fixeer je je nu op een vers? Het helpt wel vaak om de context te bekijken, zo kan de sleutel tot deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid worden gevonden in vers 18.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid