Spring naar bijdragen
TTC

God als het radicaal andere (negatieve theologie)

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Sjofar:
2 uur geleden zei Nicky O:

Merk je dat je veranderd bent? Doe, ervaar, denk, voel je andere dingen als voorheen?

Ik heb altijd geleefd met de Heer door mijn opvoeding, en ik denk dat de Heilige Geest dan ook niet op een bepaald moment in mij kwam, maar altijd al bij mij was.

Kom en sluit u aan bij de discussie 'Wie kan de Heilige Geest voelen', het is fijn om een ervarings deskundige erbij te hebben. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Tomega:

Er is in de hel een levensboom geplaatst van eeuwig leven,
net zoals in het paradijs een boom was geplaatst van eeuwige dood.
Besef dat de mens onderhevig is aan natuurwetten, welke gedeeltelijk geestelijk zijn.

Ehhm...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Misschien zouden we geen atheistische propaganda willen in dit forum!?

Dit is geen 'atheïstische propaganda'. Het is de praktijkervaring van Dick Swaab, een neurobioloog en arts en zijn daaraan gekoppelde menselijke levensvragen en dus ook godsvragen. Als je je hersenen niet zou hebben vervangen door een incomplete bijbelboodschap zou je dat wellicht een beetje snappen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

In mijn beleving is dit een contradictie. Werkt God dan ook dat 'met vrees en beven werken' in de geadresseerden?

Ik zie niet wat de contradictie is.

1 uur geleden zei WdG:

Ik begrijp je punt, Sjofar. Maar, is de discussie niet een theoretische discussie? Als iemand gelooft, is iemand wedergeboren. Mee eens? Dat betekent dat hij of zij een nieuwe schepping is. Hoe kan iemand wedergeboren zijn, dan weer niet, en dan opnieuw tot wedergeboorte komen? Je kunt misschien stellen dat er mensen zijn die "Christen in wording" zijn, dus die wel al een stukje kennis hebben, die op de een of andere manier in aanraking gekomen zijn met het evangelie, misschien wel naar de kerk gaan, maar nog nooit Jezus als God en Verlosser aanvaard hebben.

Wanneer ik bijvoorbeeld het boek "Bewijs genoeg" van Lee Strobel beschouw, lees ik het verhaal van een atheist die wilde "bewijzen" dat de Bijbel onzin was, en dat Jezus zeker niet onze God is. In zijn tocht kwam hij steeds meer bewijs tegen, en raakte hij heel langzaam overtuigd van het feit dat Jezus wel degelijk God is, en dat de Bijbel wel degelijk Gods Woord is. Op een bepaald moment zei hij "God, U hebt gewonnen!", maar, hij "geloofde" nog niet. Op dat moment kon hij dus nog steeds er voor kiezen niks te doen, of Jezus zelfs af te wijzen. Pas op het moment dat hij Jezus als God en Verlosser aanvaardde, was hij een Christen.

Ik bouw mijn mening ook slechts op wat ik lees in de Bijbel. Paulus maakt toch echt duidelijk dat zowel de gemeente waartegen hij spreekt als hijzelf gered zijn, en dat ze dat moeten vasthouden. En of iemand eerst die eerst Gods redding verwerpt het daarna terug kan krijgen weet ik niet (dus in totaal twee keer wedergeboren), dat zou ik moeten onderzoeken.

1 uur geleden zei TTC:

Anders zou er geen vrije wil meer bestaan, niet?

Ja, ik denk dat je door vrije wil ook de Heilige Geest zou kunnen kwijtraken als je dat zou willen. Ik denk niet dat God mensen die niet bij Hem willen horen er dan ook bijneemt. God wil echte liefde, en die kan niet gedwongen zijn.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Sjofar:

als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie,

 

2 uur geleden zei Sjofar:

als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,

Als... iemand dat niet doet, geeft deze dus blijk van ongeloof en heeft nooit werkelijk geloofd. Niet iedereen die belijd een Christen te zijn is dat ook metterdaad.

Ik zie geen reden om niet aan te nemen dat dat ook bij echte gelovigen kan gebeuren. Ook Jezus zegt in Johannes 15:6: Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Je kan alleen maar gelovig blijven als je het bent.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Sjofar:

We moeten niet denken dat we kunnen doen wat we willen, als we echt gered willen zijn.

Dat denk en doe je ook niet als je geloofd dat je gered bent.

Dat is zeker niet de bedoeling, maar er zijn mensen die geen relatie hebben met God en doen wat ze willen, omdat ze toch gered zijn. Maar ik denk ook dat mensen die 'passief geloven' nog wel gered kunnen zijn, hun leven heeft gewoon niet zo veel vrucht gedragen als God voor hen in petto had. Alleen mensen die God echt afzweren en de Heilige Geest niet meer willen, daar heb ik zo mijn twijfels over.

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Sjofar:

De Bijbel zegt daarom dit:

Filippenzen 2:12:

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven,

Dit vers kan men het beste niet loskoppelen van het erop volgende vers:

Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. (Fil.2:12-13, SV)

Wij kunnen niet door eigen werken ons eeuwig heil zeker stellen of verkwanselen. Wel kunnen wij deze zaligheid (die reeds in bezit is) uitwerken in ons leven, enkel en alleen omdat God in ons aan het werk is. Hij maakt ons gewillig en wij willen dan ook met vreze en beven deze zaligheid uitwerken. Verzaakt men hierin als wedergeborene, dan krijgt men te maken met de tucht van God, maar niet met verlies van behoud.

Vers 13 is toch juist een argument voor vers 12. Hij zegt juist dat ze zich met vreze en beven moeten inzetten voor hun redding, want God is onder hen aan het werk en Gods prachtige doel wordt niet bereikt als ze afhaken. Dat Paulus 'met vreze en beven' zegt, zegt hij volgens mij echt niet alleen omdat ze dan niet gelukkig zouden zijn omdat Gods doel in hun leven niet bereikt wordt. Dat zou tegenstrijdig zijn. Dan zouden ze bang moeten zijn voor als Gods doel niet bereikt wordt in hun leven, waardoor ze ongelukkig zouden worden. Dan zou er geen positieve kant zijn. Ik denk dat Paulus zegt dat je je met vreze en beven in moet zetten voor je redding, wat natuurlijk van groot belang is, als je de oneindigheid in gedachten houdt. Geloof jij überhaupt in iets als een hel voor de ongelovigen? Ben ik nieuwsgierig naar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Sjofar:

Ik bouw mijn mening ook slechts op wat ik lees in de Bijbel. Paulus maakt toch echt duidelijk dat zowel de gemeente waartegen hij spreekt als hijzelf gered zijn, en dat ze dat moeten vasthouden. En of iemand eerst die eerst Gods redding verwerpt het daarna terug kan krijgen weet ik niet (dus in totaal twee keer wedergeboren), dat zou ik moeten onderzoeken.

Probleem is natuurlijk dat mensen die geloven dat ze hun redding niet kunnen verliezen er min of meer "op los kunnen leven". Ze zijn immers gered. Genade als vrijbriefje om te zondigen? Nee, zeker niet! Anderzijds hoeven mensen die wedergeboren zijn geen moment bang te zijn dat ze hun redding kunnen verliezen. Ik geloof dus dat iemand die wedergeboren is niet WIL zondigen. Iemand die wedergeboren is WIL toestaan dat God (Heilige Geest) in hem of haar werkt. Dus, geloofswerken vanuit de redding, en niet voor de redding.

Iemand die denkt zijn of haar redding te kunnen verliezen is misschien (nog) niet wedergeboren? Een vraag ter overweging?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Probleem is natuurlijk dat mensen die geloven dat ze hun redding niet kunnen verliezen er min of meer "op los kunnen leven". Ze zijn immers gered. Genade als vrijbriefje om te zondigen? Nee, zeker niet! Anderzijds hoeven mensen die wedergeboren zijn geen moment bang te zijn dat ze hun redding kunnen verliezen. Ik geloof dus dat iemand die wedergeboren is niet WIL zondigen. Iemand die wedergeboren is WIL toestaan dat God (Heilige Geest) in hem of haar werkt. Dus, geloofswerken vanuit de redding, en niet voor de redding.

Iemand die denkt zijn of haar redding te kunnen verliezen is misschien (nog) niet wedergeboren? Een vraag ter overweging?

Ik denk dat de Bijbel er duidelijk over is dat je kan 'terugkomen' op je keuze om Jezus te dienen. En je redding is dan ook niet meer zeker, volgens mij. Mensen die wedergeboren zijn en met God leven mogen rekenen op hun redding. De passieve gelovigen (en ja, die bestaan) zitten tussen die twee in: ze hebben Jezus aanvaard, maar leven er niet naar. Van hen denk ik dat ze gered zijn, maar geen vruchtbaar leven gehad hebben, waarop het niet fijn is om terug te kijken als je voor God staat. Deze 'versie' van gelovigen vind ik moeilijk om te beoordelen, en gelukkig doet God dat wel in onze plaats.

Als je relatie met God gezond is, dan wíl je inderdaad niet zondigen en dan wíl je dat de Heilige Geest in je werkzaam is.

Zolang je in Jezus blijft ben je gered, dat is zeker. Maar ik denk wel dat je dan in Hem moet blijven, zoals hij zelf zegt in Johannes 15:6: Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Nicky O:

Kom en sluit u aan bij de discussie 'Wie kan de Heilige Geest voelen', het is fijn om een ervarings deskundige erbij te hebben.

Is inderdaad een plek waar dat onderwerp beter past. Ik zal me erbij aansluiten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:
1 uur geleden zei Tomega:

Er is in de hel een levensboom geplaatst van eeuwig leven,
net zoals in het paradijs een boom was geplaatst van eeuwige dood.
Besef dat de mens onderhevig is aan natuurwetten, welke gedeeltelijk geestelijk zijn.

Ehhm...

Wat begrijp je niet?

- De levensboom is het levende water op de aarde die ik de hel noemde, die geldt als de boom des levens: wie daarvan eet zal eeuwig leven
- De boom van de eeuwige dood is de boom die in het paradijs werd geplaatst,
  waarvoor gold: ten dage dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
- De stoffelijke natuurwetten van begin en einde, van vallen en opstaan, en van leven en sterven
  hebben geestelijke tegenhangers.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Tomega:

Er is in de hel een levensboom geplaatst van eeuwig leven,
net zoals in het paradijs een boom was geplaatst van eeuwige dood.
Besef dat de mens onderhevig is aan natuurwetten, welke gedeeltelijk geestelijk zijn.

 

3 uur geleden zei thom:

20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

De levensboom is de Christus, de boom van kennis van goed en kwaad is het leven van de dualiteit.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Sjofar:

Ja, ik denk dat je door vrije wil ook de Heilige Geest zou kunnen kwijtraken als je dat zou willen. Ik denk niet dat God mensen die niet bij Hem willen horen er dan ook bijneemt. God wil echte liefde, en die kan niet gedwongen zijn.

Dan spreek je mi over een polariserende God, ben je zeker?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei TTC:
1 uur geleden zei Sjofar:

Ja, ik denk dat je door vrije wil ook de Heilige Geest zou kunnen kwijtraken als je dat zou willen. Ik denk niet dat God mensen die niet bij Hem willen horen er dan ook bijneemt. God wil echte liefde, en die kan niet gedwongen zijn.

Dan spreek je mi over een polariserende God, ben je zeker?

Nogmaals, ik zeg wat ik denk, en durf niet te zeker te zijn van mijn mening over andermans redding. Gelukkig is het God die oordeelt en hoeven wij enkel naar onszelf te kijken.

Wat polariserend zou zijn aan mijn stelling begrijp ik niet. God geeft juist vrijheid om te kunnen kiezen. De zondeval is ook gekomen door de vrijheid die God ons gaf. De boom van de kennis van goed en kwaad had Hij ook niet kunnen plaatsen. Dan zou de mens niet hebben kunnen zondigen, maar dan had de mens ook niet gekozen voor het gehoorzaam zijn, waardoor je ook niet van echte liefde kunt spreken. In echte liefde kies je voor de ander zonder daarvoor gedwongen te zijn, en zo mochten wij ook kiezen voor God. Ik denk daarom dat een mens ook kan kiezen voor het zich afscheiden van God als die dat zou willen, alleen zou ik niet begrijpen waarom je dat zou willen.

bewerkt door Sjofar

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Sjofar:

God wil echte liefde, en die kan niet gedwongen zijn.

Dat is lastig aangezien het letterlijk een gebod is:

Citaat

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:5 (NBG51)

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Sjofar:

Nogmaals, ik zeg wat ik denk, en durf niet te zeker te zijn van mijn mening over andermans redding. Gelukkig is het God die oordeelt en hoeven wij enkel naar onszelf te kijken. Wat polariserend zou zijn aan mijn stelling begrijp ik niet. God geeft juist vrijheid om te kunnen kiezen. De zondeval is ook gekomen door de vrijheid die God ons gaf. De boom van de kennis van goed en kwaad had Hij ook niet kunnen plaatsen. Dan zou de mens niet hebben kunnen zondigen, maar dan had de mens ook niet gekozen voor het gehoorzaam zijn, waardoor je ook niet van echte liefde kunt spreken. In echte liefde kies je voor de ander zonder daarvoor gedwongen te zijn, en zo mochten wij ook kiezen voor God. Ik denk daarom dat een mens ook kan kiezen voor het zich afscheiden van God als die dat zou willen, alleen zou ik niet begrijpen waarom je dat zou willen.

Zoals je hier ook zegt, God laat jou kiezen. Het zegt niets over God als dusdanig zoals middels deze zinsnede 'Ik denk niet dat God mensen die niet bij Hem willen horen er dan ook bijneemt' gesuggereerd wordt. Hierdoor ontstaat een polariserende God die door het menselijke denken geschapen wordt, niet een God die polariseert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:
1 uur geleden zei Sjofar:

God wil echte liefde, en die kan niet gedwongen zijn.

Dat is lastig aangezien het letterlijk een gebod is:

Citaat

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:5 (NBG51)

 

Maar je bent alleen verplicht dat gebod te volgen wanneer je bij God wilt horen. God had net zo goed een soort van robotten kunnen maken die altijd doen wat God zegt, maar God wil dat wij voor Hem kiezen, net zoals Hij wil dat we er zelf voor kiezen om ons aan Zijn geboden te houden. De context van de geboden die God aan zijn volk gaf, is het verbond dat Hij sloot met Abraham. God zou Abraham en Zijn nakomelingen leiden naar het Beloofde Land. Door dat verbond werd God de Leider die voor het volk uitging. Als je van God houdt, hou je je ook aan de geboden waarvan Hij wilt dat wij ons eraan houden. En waarom wilt Hij dat wij ons eraan houden? Omdat dat voor ons welzijn het beste is. Waarom geeft Hij om ons welzijn, aangezien wij Hem verlaten hebben tijdens de zondeval? Omdat Hij van ons houdt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Bastiaan73:

Dat is lastig aangezien het letterlijk een gebod is:

Het is een gebod voor diegenen die de Bijbel lezen en serieus nemen en God willen dienen. Joden spreken trouwens liever van woorden of richtlijnen dan van geboden. En dat getuigt m.i. van veel wijsheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Willempie:

Het is een gebod voor diegenen die de Bijbel lezen en serieus nemen en God willen dienen. Joden spreken trouwens liever van woorden of richtlijnen dan van geboden. En dat getuigt m.i. van veel wijsheid.

Er is een combinatie mogelijk zonder te verstikken, een levendige vorm van religie dus.

Citaat

Negatieve en positieve theologie veronderstellen elkaar dus overal. God is tegelijkertijd een mysterie en een subject van begripsvorming. Helaas zijn er nog altijd negatieve theologen die dit niet zien. Zij kiezen voor een eenzijdige verabsolutering van de negatieve theologie. Het is echter onmogelijk om vanuit een voor elke kritiek onaantastbaar, absoluut standpunt uit te dragen dat niets van wat wij denken God is. Niemand kan zich namelijk de absolute waarheid over God toe-eigenen. Door te vertrekken vanuit een verbond tussen negatieve en positieve theologie wordt voorkomen dat men zich kritiekloos opsluit in zijn eigen waarheid. (bron)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid