Spring naar bijdragen
TTC

Wat de Bijbel afgoderij noemt

Aanbevolen berichten

Interessante, zelfs opzienbarende, wending binnen het theologische onderzoek, mensen die zich tot God keren zouden zich schromelijk kunnen vergissen. Althans, zo luidt het volgens diverse bronnen.

Citaat

Bij afgoderij is het dus niet een kwestie van bewust God de rug toekeren en je toewijden aan de goden. Dit is heel cruciaal en we zullen dat voortaan steeds goed moeten bedenken. Ze denken dat ze tot God naderen, hun eigen God. Onze conclusie is dat de Bijbel het afgoderij noemt wanneer een gelovige tot God nadert en dat doet op een manier waarop de volken tot hun goden naderen. Hij ervaart dan bijzondere dingen en denkt dat die van God komen, terwijl ze van demonen afkomstig zijn. Hij heeft dus in werkelijkheid ‘gemeenschap met de demonen’, terwijl hij denkt (iets van) God te ervaren. (bron)

Anders gezegd, het vereren van een God buiten ons laat niet toe de God binnenin te (h)erkennen, om op die manier als dood verder te leven in de veronderstelling Godsdienstig te zijn. Stellingen ter dialoog, jullie mening?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De zin "GODS VOLK MAG NIET TOT GOD NADEREN, ZOALS DE VOLKEN OM HEN HEEN TOT HUN GODEN NADEREN" is onduidelijk en voor allerlei uitleg vatbaar.
Je moet wel in ogenschouw nemen dat dit speelt in een tijd waarin het Jodendom zich langzamerhand afsplitste van de Kanaanitische goden, dat kun je zien doordat Deut 12 direct verwijst naar deze goden. De geschiedenis leert ons dat zulke processen niet van het een op het andere moment gaan. De Joden hebben sommige gebruiken behouden en andere gebruiken zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Deze tekst zie ik als een poging om wat oude gebruiken definitief af te schaffen.
De kop van Deu 12 zegt dat ook: "Dit zijn de wetten en de regels waaraan U zich moet houden in het land dat de Heer, de God van uw voorouders, U in bezit geeft." Verder in de tekst van dit hoofdstuk wordt, zoals ik al eerder aanhaalde,  letterlijk verwezen naar de Kanaanitische goden: Asjera. Zij was de moedergod van Kanaan en vrouw van El, waaruit de Joodse God is afgeleid.
 

Verder valt me nog iets op bij de site waar je naar verwijst. Er wordt een stuk geciteerd, Deut 12: 30-31:

Citaat

wees dan op uw hoede …. dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan.

Uit die verzen worden echter twee stukjes weg gelaten !!
Het eerste is het meest interessant: op de puntjes staat:

Citaat

dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt,  en

Hier en uit vers 3 en 4, blijkt dat dit een tekst is die voorafgaat aan het veroveren van een gebied, aan een oorlog. De schrijver wil de mensen bereid krijgen mee te vechten.
Het tweede stukje dat is weg gelaten is het einde van vers 31:  

Citaat

Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand

 Dat klinkt natuurlijk gruwelijk. Er is nooit bewijs gevonden dat zoiets echt gebeurde. Voor de toehoorders destijds natuurlijk een goede reden om met de oorlog mee te doen. Zoals de Amerikanen nog niet zo lang geleden een oorlog begonnen met de reden dat Sadam Hussein 'Weapons of mass destruction' had. Die vervolgens nooit zijn gevonden. Oude wijn in nieuwe zakken.

 

Ziedaar je tekst verklaard, @TTC .

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Dat beloof ik:

De zin "GODS VOLK MAG NIET TOT GOD NADEREN, ZOALS DE VOLKEN OM HEN HEEN TOT HUN GODEN NADEREN" is onduidelijk en voor allerlei uitleg vatbaar. Je moet wel in ogenschouw nemen dat dit speelt in een tijd waarin het Jodendom zich langzamerhand afsplitste van de Kanaanitische goden, dat kun je zien doordat Deut 12 direct verwijst naar deze goden. De geschiedenis leert ons dat zulke processen niet van het een op het andere moment gaan. De Joden hebben sommige gebruiken behouden en andere gebruiken zijn in de loop der tijd verloren gegaan. Deze tekst zie ik als een poging om wat oude gebruiken definitief af te schaffen. De kop van Deu 12 zegt dat ook: "Dit zijn de wetten en de regels waaraan U zich moet houden in het land dat de Heer, de God van uw voorouders, U in bezit geeft." Verder in de tekst van dit hoofdstuk wordt, zoals ik al eerder aanhaalde,  letterlijk verwezen naar de Kanaanitische goden: Asjera. Zij was de moedergod van Kanaan en vrouw van El, waaruit de Joodse God is afgeleid. Verder valt me nog iets op bij de site waar je naar verwijst. Er wordt een stuk geciteerd, Deut 12: 30-31: Uit die verzen worden echter twee stukjes weg gelaten !! Het eerste is het meest interessant: op de puntjes staat: Hier en uit vers 3 en 4, blijkt dat dit een tekst is die voorafgaat aan het veroveren van een gebied, aan een oorlog. De schrijver wil de mensen bereid krijgen mee te vechten. Het tweede stukje dat is weg gelaten is het einde van vers 31: Dat klinkt natuurlijk gruwelijk. Er is nooit bewijs gevonden dat zoiets echt gebeurde. Voor de toehoorders destijds natuurlijk een goede reden om met de oorlog mee te doen. Zoals de Amerikanen nog niet zo lang geleden een oorlog begonnen met de reden dat Sadam Hussein 'Weapons of mass destruction' had. Die vervolgens nooit zijn gevonden. Oude wijn in nieuwe zakken. Ziedaar je tekst verklaard, @TTC .

Het is zoals je terecht stelt, het is nog steeds hetzelfde waardoor het tijdloos wordt. Ook het onbegrip hierover blijkt tijdloos, uitermate fascinerend is het.

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-2-2019 om 10:03 zei Dat beloof ik:

Dat klinkt natuurlijk gruwelijk. Er is nooit bewijs gevonden dat zoiets echt gebeurde.

Het verschil tussen escapisme en relativisme is altijd al zeer dubieuze materie gebleken, bijtijds dermate angstaanjagend waardoor je maar beter dergelijke debatten kan ontwijken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei TTC:

Het verschil tussen escapisme en relativisme is altijd al zeer dubieuze materie gebleken, bijtijds dermate angstaanjagend waardoor je maar beter dergelijke debatten kan ontwijken.

Ik vind het belangrijk dat over de geschiedenis geen onzin wordt verkocht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan heb je nog een lange weg te gaan.

Kunnen ook gewoon blijven zitten en wachten op het volgende conflict, dat wist zelfs Heraclitus al te zeggen. Kan je nagaan, zoveel zin hebben we nog niet gehad ondertussen, veel afgoderij dan weer wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei TTC:

Kunnen ook gewoon blijven zitten en wachten op het volgende conflict, dat wist zelfs Heraclitus al te zeggen. Kan je nagaan, zoveel zin hebben we nog niet gehad ondertussen, veel afgoderij dan weer wel.

Dat is naast het punt.
het ging hier over deze opmerking van mij:

Op ‎28‎-‎2‎-‎2019 om 10:03 zei Dat beloof ik:
Citaat

Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand

 Dat klinkt natuurlijk gruwelijk. Er is nooit bewijs gevonden dat zoiets echt gebeurde.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is naast het punt. het ging hier over deze opmerking van mij:

Dat is op zich vreemd en verwarrend, ik reageerde op het onderstaande van je:

Citaat

Ik vind het belangrijk dat over de geschiedenis geen onzin wordt verkocht.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vergelijk de profetie van Daniël over de koning van het 4e wereldrijk in Dan. 11:36 in relatie tot de draak in openbaring (4e dier). Het is de engelvorst van Rome.

Laten we eerst even kort vaststellen dat in Daniël 2 en 7 een profetie wordt gegeven over wereldrijken die elkaar opvolgen:

De vier naties die na elkaar opkomen zijn parallel aan de bestanddelen van het beeld uit Daniël 2.

Hoofd van goud = Babylon = Gevleugelde leeuw (Daniël 7:4)

Borst en armen van zilver = Medo-Perzië = Beer en ribben (Daniël 7:5)

Buik en dijen van brons = Griekenland = Luipaard (Daniël 7:6)

Benen van ijzer = Rome = verschrikkelijk beest (Daniël 7:7)

In de tijdsperiode van de laatste macht, Rome, zal de eindstrijd van hen die trouw zijn aan God en hen die zich verbinden met de tegenstander zijn hoogtepunt bereiken in de slag van Armageddon. Het is nu aan ons om uit te vinden waarom Rome de laatste macht is die over de aarde zal heersen, en waarom de zonde van Rome de maat van de verdraagzaamheid van God doet overlopen. Wat is er in Rome dat vraagt om totale vernietiging, en welk raffinement van vervalste religieuze systemen roept de toorn van God op “die ongemengd is toebereid” (Openbaring 14:10), dat een genadeloos oordeel  betekent. Hoewel de dieren en de metalen elkaar opvolgen, wordt het hele beeld (inclusief het hoofd van goud, de armen van zilver, en de dijen van brons) vernietigd als de steen de voeten van het beeld raakt.
De Meden en Perzen hebben Babylon wel veroverd, maar het Babylonische systeem van aanbidding hebben zij niet vernietigd, maar verder ontwikkeld. Net als bij Griekenland, dat het Medo-Perzische rijk veroverde en de namen van de goden veranderde, bleef het systeem van aanbidding in essentie hetzelfde. Dezelfde goden werden in Rome aanbeden onder weer een andere naam. De Mariaverering is bijvoorbeeld overgenomen van veel oudere afgoderij. Het moeder- en kindfenomeen. De beelden die tegenwoordig worden bestempeld als Maria (met kindje Jezus) zijn dezelfde beelden die vroeger waren bestempeld als Devaki en Krishna, Isis en Horus in Egypte en bijvoorbeeld Diane van Efeze.
Maar het komt ook overeen met Astarte, de godin van de vruchtbaarheid. Deze verering is dus afgoderij en onbijbels. De gelovigen in de Bijbel kenden helemaal geen Mariaverering.

Deut. 7: 25-26: ‘’De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de HEERE, uw God, een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust; volledig verafschuwen moet u het, ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust.’’

 De laatste afvallige macht die de gebeurtenissen op aarde zou beheersen zou dus alle aspecten en boosaardigheden van alle religieuze systemen uit de geschiedenis in zich hebben. Deze aanduidingen zouden zo bedekt en verborgen zijn dat, als het mogelijk was, ze ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

Dan. 11:36: ‘’ Die koning (van het 4e rijk) zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.’’ (en Dan. 7:25)

evolutie van afgoderij.jpg

En in navolging op bovenstaande reactie gaan we de leer van Rome eens bekijken:

-        De catechismus van de katholieke leer zegt:
Vraag: welke dag is de sabbatdag? antwoord: Zaterdag is de sabbatdag. Vraag: Waarom vieren wij de zondag in plaats van de zaterdag? antwoord: Wij houden de zondag in plaats van de zaterdag omdat de Katholieke Kerk in het Concilie van laodicea (336 na Christus) de heiligheid van de zaterdag veranderde naar de zondag.[1]

-        In 321 na Christus vaardigde Constantijn de eerste zondagswet in de geschiedenis uit. het zegt: ‘’op de eerbiedwaardige dag van de zon moeten de overheidspersonen en de mensen die in de steden wonen rusten, en alle werkplaatsen moeten gesloten zijn. op het platteland echter, mogen de mensen in de landbouw vrij hun werk doen zonder daarbij de wet te overtreden: want vaak kan er op andere dagen geen graan gezaaid of wijnstokken geplant worden: opdat niet door het verwaarlozen van het juiste moment de overvloed van de hemel verloren gaat.’’[2]

-        Concilie van laodicea (circa 364):
Christenen zullen zich niet als Joden gedragen door op zaterdag (sabbat) niet te werken, maar zij moeten werken op die dag: maar de dag des heren zullen zij bijzonder eren, en daar zij christenen zijn, zullen zij als het mogelijk is, niet arbeiden op die dag. als er echter ontdekt wordt dat zij zich als jood gedragen, zullen zij uitgestoten worden uit de christelijke gemeenschap.[3]

Mijn vraag: Hoe kan men de leer die de kerk verkondigt serieus nemen als men deze dingen weet?

Hoe kan een kerk oproepen aan mensen om zich te bekeren van overspel of diefstal als ze zelf de wetten van de HEERE verandert? Hoe kan zo’n kerk serieus genomen worden?

Men wordt in veel kerken zoet gehouden met comfortabele leringen waardoor mensen trouw naar de kerk blijven gaan, er wordt geen nadruk gelegd op zonde en de noodzaak tot bekering. En als dat al gebeurt, wat is dan de maatstaf tot bekering? Als de kerk zo makkelijk heidense religies kerstent, moet het ons dan niet normaal in de oren klinken als christenen bijvoorbeeld het Islamitische suikerfeest gaan vieren maar ter ere van Christus? Hebben ze niet hetzelfde gedaan in een ver geleden met de feesten van andere afgoden?

Rome zoekt verbroedering met andere godsdiensten en is hiermee dus niet consequent om mensen tot de God van Israël te leiden. Integendeel het leidt de massa tot afgodendienst:

Aangezien de viering van bijvoorbeeld kerstmis de wereld is overgeleverd door de Rooms-Katholieke kerk en op geen ander gezag berust dan dat van de Rooms-Katholieke kerk, zullen we eens zien wat de door deze kerk uitgegeven Catholic Encyclopedia ervan zegt:
"Kerstmis behoorde niet tot de vroegste feesten van de Kerk … de eerste aanwijzingen voor het feest komen uit Egypte … Heidense gebruiken die in januari plaatsvonden leidden tenslotte tot de vorming van kerstmis" (artikel "Christmas").

Enkele eeuwen na de geboorte van Christus werden de feesten die waren bedoeld om de zon en de zonnegod te eren, geleidelijk opgenomen in het steeds populairder wordende christendom. Alleen, zo redeneerde men, konden ze nu worden gevierd ter ere van de geboorte van Jezus, het ware licht uit de hemel.

In diezelfde encyclopedie, onder het artikel "Natal Day" ( geboortedag), lezen we dat de vroege katholieke kerkvader Origenes deze waarheid erkende: "… In de Schriften wordt van niemand vermeld dat hij op zijn geboortedag een feest of een groot banket hield. Alleen zondaars [zoals Farao en Herodes] hielden grote feesten op de dag waarop zij in deze wereld werden geboren"

De Encyclopaedia Britannica schrijft:
"Kerstmis (i.e., de Mis van Christus) … behoorde niet tot de vroegste feesten van de kerk..." Het werd noch ingesteld door Christus noch door de apostelen, noch op enig Bijbels gezag. Het werd pas veel later van het heidendom overgenomen.


De Encyclopedia Americana  schrijft:
"Kerstmis … werd, volgens vele deskundigen, niet gevierd in de eerste eeuwen van de Christelijke kerk, aangezien het in het algemeen een Christelijk gebruik was om van belangrijke personen de dood te gedenken in plaats van hun geboorte... In de vierde eeuw werd er ter gedachtenis van deze gebeurtenis (Christus' geboorte) een feest ingesteld. In de vijfde eeuw gebood de Westerse kerk het voor eeuwig te vieren op de dag van het oude Romeinse feest van de geboorte van Sol (de zon), daar er geen betrouwbare kennis bestond over de dag van Christus' geboorte."

Pas in het jaar 354 zien we de eerste duidelijke verwijzing dat 25 december wordt beschouwd als de geboortedag van Christus.
Let goed op! Deze erkende autoriteiten tonen aan dat kerstmis gedurende de eerste twee- of driehonderd jaar niet door christenen werd gevierd – een aanzienlijke periode! In de vierde eeuw kwam het de Westerse, of Rooms-Katholieke, kerk binnen.
Pas in de vijfde eeuw gebood de kerk van Rome dat het als een officiële christelijke feestdag moest worden gevierd!

De meest gebruikelijke rechtvaardiging die men te horen krijgt over Kerst is dat mensen oude heidense gebruiken en ideeën hebben vervangen door te verklaren dat ze zich nu “focussen op Christus.” Ik heb velen horen zeggen dat ze “Christus vereren” in hun kerstviering. Het probleem is dat God zegt dat Hij dit niet aanvaard! In werkelijkheid verbiedt Hij het! Het houden van Kerst onteert Christus! Hij beschouwt alles wat ermee te maken heeft als een gruwel! We zullen snel zien waarom.

Christus zei: “Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn” (Mat. 15:9). Kerst is geen gebod van God ‒ het is een menselijke traditie. Christus vervolgde: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering (traditie) te houden” (Mar. 7:9). Dit is nu juist wat honderden miljoenen over de hele wereld op 25 december doen!

We zullen zien dat God duidelijk gebiedt: “U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren.”(Deut. 12: 30-31/Deut. 18:9). We mogen niet doen zoals zij deden, niet zelf bedenken hoe wij God willen aanbidden (Deut. 12: 2-4 en vers 8). Maar de meeste mensen hebben geen ontzag voor God en Hij laat toe dat ze hun eigen keuzes maken. Mensen hebben een vrije wil ‒ vrij om God gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn! Maar wee hen die het Woord van God negeren!

Het gaat niet om wat Kerst voor ons betekent (Spr. 14:12), maar om wat het voor Hem betekent!

In de Bijbel lezen we dat de Israëlieten een gouden kalf maakten en daarvan zeiden dat het de God was die hun uit Egypte heeft geleid (Ex. 32:8). Zij wilden dus God de Vader ermee eren. God stond dat niet toe!
Waarom zouden wij dan wel Mitraïsch afgodische gebruiken mogen gebruiken om Zijn Zoon te eren?

 

[1]   Quoting from the rev. Peter Geiermann, “the Converts’ Catechism of Catholic doctrine”, page 50.

[2] (Given the 7th day of March, Crispus and Constantine being consuls each of them for the second time.) – Codex Justinius, lib 3, tit. 12,3: translated by Philip Schaff, d.d., history of the Christian Church (seven-volume edition, 1902). Vol. 111, p. 380

[3] a history of the Church Councils, rev. Charles Joseph hefele, d.d. (r.C.), from 326 to 429 (Vol. ii, p. 316) edinburgh: t. and t. Clark, 1896

We kunnen hier nog meer over zeggen:

Gen. 35: 2-3: ‘’ Toen zeide Jakob tot zijn huisgezin, en tot allen, die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden, die in het midden van u zijn, en reinigt u, en verandert uw klederen; En laat ons ons opmaken, en optrekken naar Beth-el; en ik zal daar een altaar maken dien God, Die mij antwoordt ten dage mijner benauwdheid, en met mij geweest is op den weg, die ik gewandeld heb.’’

Wat is 1 van de redenen waarom Abraham uit zijn land wegging? Joz.24:2 schijnt daar licht op: ‘’Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend.’’

Het voorgeslacht van Abraham diende afgoden en daarom is hij daar onder andere weggetrokken.

Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. (Gal. 5: 19-21)

Afgodendienaars zullen het Koninkrijk van God niet beërven volgens Gal. 5: 19

Wat is het dienen van een afgod?

Het volgende verscheen in het blad Daniël (jeugdblad der Ger.Gem.): Leven wij eigenlijk niet in een wereld zonder God, in plaats van een wereld vol goden naast de ene ware God? Inderdaad hebben velen God in hun denken uitgeschakeld. Ze willen leven zonder rekening te houden met de wil van God. Daarmee zijn ze echter hun uitzicht, hun perspektief kwijtgeraakt! Geen God'' betekent, geen toekomst en geen bestemming! Zo voelt de moderne mens zijn bestaan als zinloos en doelloos!
Diezelfde mondige mens, die meent het zonder God te kunnen stellen, is in wezen zeer religieus. Hij zoekt een nieuw licht, waarbij hij kan wandelen op zijn levensweg. Hij wil een nieuwe god hebben; een die aan zijn beeld en wensen beantwoordt. De mens maakt zichzelf goden. Opvallend is de grote belangstelling voor oosterse godsdiensten. Zij weten door hun waas van geheimzinnigheid velen te boeien. Honderden jongeren worden meegesleurd door bewegingen van Hare-Krisjna, Bagwan, Moon, om maar enkele te noemen. De leegte die ontstond door het uitschakelen van God moet worden opgevuld door deze goeroes. Anderen zoeken een nieuw doel in de tijdgoden, zoals sport, spel, drugs, sexualiteit, vakantie, popmuziek etc. Teveel om op te noemen. Deze goden, produkten van mensenhanden, houden de schijn op dat ze ons een nieuw doel, een extra dimensie aan ons jachtige en zakelijke bestaan geven. .De moderne mens meent hierdoor te kunnen genieten, plezier te beleven, kortom een benijdenswaardig bestaan te hebben.
De H.C. noemt afgoderij, het in plaats van of naast God iets hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet (vgl. vr. 95). Hoe is dat bij ons? Verwachten we het in de gespannen politieke situatie van dit moment alleen van de Heere? Of vertrouwen we ook een beetje op de militaire macht van de NAVO en de superioriteit van de U.S.A.?
Wanneer je deze vragen op je in laat werken, dan zal een ieder zich schuldig voelen. Bidt daarom om bevrijding uit de slavendienst der afgoden. De Heere Jezus heeft ons geleerd te bidden: „Verlos ons van de boze". Wanneer dit de kreet van je hart is, dan zal de Heere je verlossen uit het diensthuis. En dan ben je vrij. „Want, wanneer de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo, zult gij waarlijk vrij zijn"[1].
De moderne mens van tegenwoordig wil een nieuwe god hebben; een die aan zijn beeld en wensen beantwoordt. De mens maakt zichzelf goden. We bepalen immers zelf wat kan en niet kan. Nietwaar?

2 koninkrijken

Uit de Bijbel kunnen we leren dat er slechts 2 koninkrijken zijn: Mat. 4: 8-9: ‘’Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’’

Ef. 2:1-2: ‘’ Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid…’’

De Satan is de aanvoerder van de macht in de lucht en wordt ook wel de god van deze eeuw genoemd.

2 Kor. 4:4: ‘’ Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Messias, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.’’

Openbaring 12:9: ‘’ En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.’’

Uit deze teksten kunnen we opmaken dat de tegenstander van God ook een koninkrijk heeft en dat hij de mensen verblindt en van God weghoudt.

Mat. 13:38 leert ons in de gelijkenis van de zaaier dat er maar 2 koninkrijken zijn: ‘’ De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.’’

Als er dus maar 2 koninkrijken zijn, dan betekent dit dat je een keuze moet maken:

Mat. 6:24: ‘’ Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.’’

We moeten dus ervoor waken wie we dienen.

Rom. 6:16: ‘’ Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, óf der zonde tot den dood, óf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’’

Joh. 8:34: ‘’ Yeshua antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een dienstknecht van de zonde.’’

We kunnen nog een stapje verder gaan. Het niet alleen maar om het dienen van een fysieke afgod, bijvoorbeeld het verafgoden van de zon, maan of sterren of een beeldje.

Je kunt het ook zo stellen: of je dient God óf je dient je eigen ik. Mensen dienen hun eigen ik door een afgod te maken, een zelfgemaakte opvatting (beeld) van een god waarbij je je verlangens kunt volgen. Een afgod die niet van je verlangt dat je je bekeert van overspel, liegen, begeerte, sabbatsheiliging etc. Het hebben van andere goden voor het aangezicht van de HEERE wordt in de Bijbel afgoderij genoemd en Yeshua leert ons wat er met zodanige lieden gebeurt: Openbaring 21:8: ‘’Maar wat betreft de vreesachtigen, ongelovigen, gruwelijken, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.’’

Nu komen we tot de kern.
Yeshua leert ons namelijk nog meer hierover in Mat. 16:24-26: ‘’ Toen zeide Yeshua tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?’’

Hij biedt hier geen mogelijkheid om je eigen te verloochenen als het jou uitkomt, of als je naasten het goed vinden. Nee, Hij zegt: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Het is een dus een voorwaarde.

Herinner: Rom. 6:16: ‘’ Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, óf der zonde tot den dood, óf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’’

We moeten er dus voor kiezen om een dienstknecht te zijn van Yeshua en jezelf verloochenen.

Wat is dan verloochenen? In het Grieks staat er aparnéomay en betekent zoiets als je eigen ik vergeten, je eigen interesses verliezen. Want wie zijn leven zal willen behouden, zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, zal hetzelve vinden (Vers 25 van H.16). Het is heel opmerkelijk dat er in onze Nederlandse tekst staat ‘wie zijn leven zal willen behouden zal het verliezen’, want in het Grieks staat voor het woordje leven ‘psyche’ en dat kennen we allemaal wel in relatie tot de ziel (denk aan pscyhologie, psychiater). Het is dus eigenlijk je ziel, en je ziel staat weer voor de plek waar je gevoelens, verlangens, affecties, afkeer tegen iets zijn gezeteld.

Wat Yeshua hier dus met andere woorden zegt is dat wanneer je jouw eigen gevoelens, verlangens etc. (vanuit je eigen vlees), wil behouden, zul je het verliezen, maar wie dit overwint om Yeshua’s wil zal zijn ware ziel vinden (zie ook Rom. 12:2).

U hebt de keuze, bekeer u van deze afgoderij en ga de God van de Bijbel dienen zoals Hij zich in Zijn Woord openbaart.

1 Kor. 5: 9-11: ‘’ Ik heb u geschreven in den brief, dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders; Doch niet geheellijk met de hoereerders dezer wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven, dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand, een broeder genaamd zijnde, een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover; dat gij met zodanig een ook niet zult eten.’’

 

[1] https://www.digibron.nl/search/detail/1b7d89b1f5c070c97c87a38ac799d205/dient-dan-geen-goden-nevens-mij

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit is een Christelijk forum, geen judaïstische. Er bestaan vast een aantal fora waar je je pseudo evangelie kwijt kunt, hier echter wordt de waarheid zoals geventileerd in de apostolische geloofsbelijdenis niet ter discussie gesteld.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Shalom-al-Israel:

In de tijdsperiode van de laatste macht, Rome, zal de eindstrijd van hen die trouw zijn aan God en hen die zich verbinden met de tegenstander zijn hoogtepunt bereiken in de slag van Armageddon.

Welkom bij Credible! Leuk dat je meedoet.

Volgens mij vergeet je de voeten van deels ijzer deels leem. Dat komt voort uit Rome idd en zien we terug in bijv Europa. Ijzer en leem hecht niet en dat zie je idd terug in deze wereld. De benen van ijzer was idd Rome. Voor de rest helemaal met je eens. Veel leerstellingen stammen af uit Babylon. De zuivere waarheid is totaal anders.

2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dit is een Christelijk forum, geen judaïstische. Er bestaan vast een aantal fora waar je je pseudo evangelie kwijt kunt, hier echter wordt de waarheid zoals geventileerd in de apostolische geloofsbelijdenis niet ter discussie gesteld.

Hij mag gewoon meedoen, en ik vind dat hij het prima verwoord. Je zou er ook je voordeel mee kunnen doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dit is een Christelijk forum, geen judaïstische. Er bestaan vast een aantal fora waar je je pseudo evangelie kwijt kunt, hier echter wordt de waarheid zoals geventileerd in de geloofsbelijdenis van Nicea niet ter discussie gesteld.

12 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dit is een Christelijk forum, geen judaïstische. Er bestaan vast een aantal fora waar je je pseudo evangelie kwijt kunt, hier echter wordt de waarheid zoals geventileerd in de apostolische geloofsbelijdenis niet ter discussie gesteld.

Ik heb in de richtlijnen niets gelezen over het al dan niet onderschrijven van de credo van Nicea. Als dat een voorwaarde was, was ik hier geen lid geworden denk ik. Weet u wel wat er in Nicea besloten is?

In het jaar 325 werden tijdens het Concilie van Nicea maatregelen genomen tegen het groeiend aantal ketterijen. ‘Joodse’ bisschoppen worden voor dit concilie niet uitgenodigd (een precedent). In Nicea wordt de Geloofsbelijdenis van Nicea aanvaard en worden belangrijke dogma’s vastgelegd, zoals dat van de Heilige Twee-eenheid (Jezus en God zijn dezelfde). Bisschoppen die dit niet aanvaarden worden verbannen. In Nicea wordt ook besloten het Paasfeest in de tijd te scheiden van (het Joodse) Pesach, “want het zou buiten elke maatstaf ongepast zijn als wij op het heiligste van alle feesten de gewoonten van de Joden zouden volgen. Laten wij daarom niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk”.

Al zo vroeg werd de basis voor antisemitisme gelegd.

Weet u wel dat zowel Jezus, Paulus, Petrus, Johannes etc. Judaïstisch waren?

 

De eerste ‘christenen’ waren Joden die waren gaan geloven dat Yeshua de Messias was. Niemand van hen deed afstand van zijn Joods-zijn. Hun geloof was gebaseerd op eeuwenoude beloften, die gevonden werden in de Hebreeuwse Schriften. In het allereerste begin werd het christendom beschouwd als niet meer dan weer een andere sekte binnen het Joodse geloof. Pas jaren later werden heidenen de gelegenheid geboden om in Yeshua te gaan geloven zonder eerst bekeerd te hoeven worden tot het Judaïsme. De term ‘christelijk’ komt van het Griekse ‘Christos’, dat een vertaling is van het Hebreeuwse ‘Mashiach’, wat ‘Messias’ betekent. Een christen wordt gedefinieerd als iemand die de beslissing genomen heeft om Yeshua als de Messias te volgen, of hij nu Jood of heiden is[1].

Sommige christenen weten niet dat Yeshua Joods is. Hieronder volgt een aantal teksten waaruit dat wel degelijk blijkt:

-        Joh. 1: 11: ‘’ Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.’’

Wie waren ‘de Zijnen’? We lezen in Mat. 1:21 dat over Mirjam (Maria) werd gezegd: ‘’en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Yeshua geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.’’
Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk. Wie is Zijn volk?  Dat lezen we in eerdere verzen van Mat. 1, bijvoorbeeld in vers 1: ‘’Het geslachtsregister van Yeshua Messias, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.’’ Hij was dus een nakomeling van het volk Israël en wel specifiek uit de stam van Juda. Daar komt ook de naam Jood vandaan (Juda --> Jood).

En wat te denken van de volgende teksten:

-        Joh. 4: 22: ‘’U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.’’

-        Hebr. 7:14: ‘’ Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt…’’

-        Lukas 3. Hier blijkt duidelijk dat Yeshua afstamt van Koning David (uit de stam van Juda).

-        Zijn ouders waren Joods en leefden hier ook naar; Luk. 2: 39: ‘’En toen zij alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.’’

-        Zijn oom en tante waren Joods en leefden hier ook strikt naar; Luk. 1: 6: ‘’Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.’’

We weten dat er in de tijd dat Yeshua leefde talrijke onderwijzers (rabbijnen) waren die door het land trokken om mensen te onderwijzen. Zo’n rondtrekkende prediker werd een maggid genoemd. Het is duidelijk dat Yeshua ook een maggid was:

-        Mat. 9: 35: ‘’En Yeshua trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.’’

En zo zijn er talrijke andere aanwijzingen die laten zien dat Yeshua Joods is en ook Joods leefde. Als u het Nieuwe Testament met een ‘Joodse bril’ gaat lezen, dan zult u verrassend vaak bewijzen tegenkomen dat Yeshua Joods is.

En wat te denken van het begrip Messias; dit is een Joods concept, geen Niceaans.
Messias (משיח ) is het Hebreeuws woord voor ‘gezalfde’. Deze titel slaat op een persoon die een vervulling is van zowel de profeten, de priesters als de koningen uit de TeNaCh.

In het Briet Chadasja (‘Nieuwe Testament’) wordt uitgelegd dat Yeshua van Nazareth de Messias is.

 

[1] Definities van jodenvoorjezus.nl

bewerkt door Shalom-al-Israel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Shalom-al-Israel:

Ik heb in de richtlijnen niets gelezen over het al dan niet onderschrijven van de credo van Nicea. Als dat een voorwaarde was, was ik hier geen lid geworden denk ik. Weet u wel wat er in Nicea besloten is?

Ik heb geconstateerd dat het inmiddels weer veranderd is naar apostolische geloofsbelijdenis, of men heeft verzuimt dit om te zetten naar die van Nicea. Hoe dan ook, ik ben uitstekend op de hoogte van de inhoud van beide geloofsbelijdenissen en onderschrijf dezen dan ook zonder probleem.

Ik heb niets tegen op u als persoon, echter de leer die u verkondigd des te meer.

https://www.credible.nl/faq/

Zie doelstellingen.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ik heb geconstateerd dat het inmiddels weer veranderd is naar apostolische geloofsbelijdenis, of men heeft verzuimt dit om te zetten naar die van Nicea. Hoe dan ook, ik ben uitstekend op de hoogte van de inhoud van beide geloofsbelijdenissen en onderschrijf dezen dan ook zonder probleem.

Ik heb niets tegen op u als persoon, echter de leer die u verkondigd des te meer.

Goedemorgen. Kunt u eens inhoudelijk vermelden waar u precies tegen bent?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben tegen het wetticisme dat u promoot.

Bent u dan ook tegen het Nieuwe Verbond dat Yeshua (Jezus) sloot?

Yeshua kwam om het verbond te vernieuwen.
Het nieuwe verbond wordt aangekondigd in Jer. 31: 31-33 en houdt in dat God Zijn Thora (Zijn Wetgeving, dus o.a. de eerste 5 boeken van Mozes) in ons hart zal schrijven en onze zonden zal vergeven.
Jer. 31: 31-33: ''Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn Thora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.''


Merk hierbij op dat dit verbond met Israël wordt gesloten, en dus niet met de Kerk. Gelovigen uit de volken hebben echter wel deel aan dat verbond op grond van Ef. 2 en Rom. 11. De Geest zal Gods Thora in ons hart schrijven:
Ezechiël 36: 27: ''Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.''
Dat is dus wat de Heilige Geest komt doen. Hij leert ons om volgens Gods Thora te wandelen (vergelijk ook Romeinen 8: 6-8)!

En verder:
Joh. 11: 25: ''Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.''


''Wie in Mij gelooft.''

Wie in Hem gelooft, gelooft ook wat Hij zegt in Mat. 28.

Mat. 28: 19: ''Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.''


Wat heeft Yeshua dan onderwezen? O.a. het volgende:
Mat. 5: 17-19: ''Meen niet dat ik ben gekomen om de Wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u: Eer de hemel en aarde vergaan, zal er niet een jota of een tittel van de Wet vergaan, totdat alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.’’

Mat. 23: 1-3: ''Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.''

9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben tegen het wetticisme dat u promoot.

Wij zijn vrijgekocht door het bloed van Yeshua en gelukkig hoeven we onze behoudenis niet door goede werken en het houden van allerlei wetten en regels zelf verdienen. Sterker nog: we zouden het niet eens kunnen! Juist daarom is God ons daarin tegemoet gekomen en heeft Zijn Zoon op aarde gestuurd om dat te doen wat voor ons onmogelijk is! Door Zijn offer aan het kruis heeft Hij ons waarlijk vrijgemaakt, maar niet vrij om te blijven zondigen.

Bijbelse definities van vrijheid: 
Jakobus 1: 23-25: ''Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 2hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 2Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte Wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.'' 

Jakobus 2: 12: ''Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de Wet die vrijheid brengt.''

Psalm 119: 44-45: ''Ik zal mij houden aan uw Thora, voor eeuwig en altijd. Laat mij voortgaan op een ruime weg (= vrijheid), want steeds zoek ik uw regels.''

Yeshua legt uit dat de Waarheid vrijheid geeft (Joh. 8:32-34). Yeshua legt wat later uit dat Gods Woord vrijheid is (en 'het Woord' was in Zijn tijd alleen het 'Oude Testament'). Vergelijk: 
Johannes 8: 32-34: ''U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest– hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde.'' 

Johannes 17: 17: ''Heilig hen dan door de waarheid. Uw Woord is de waarheid.''

De hele Thora (inclusief het Sabbatgebod, zie Ex. 20:8-11 en spijswetten, zie Lev. 11) is dus waarheid en ook voor ons nog steeds van toepassing! Wat God toen opgedragen heeft zal Hij nu niet afkeuren en wat Hij toen verboden heeft, zal Hij nu niet goedkeuren: 

“Gij zult geen vreemde goden aanbidden, gij zult niet stelen, gij zult niet echtbreken” enz. heeft Yeshua nooit afgeschaft! En evenmin de Sabbat (op zaterdag), Gods feestdagen (Lev. 23) en de spijswetten (Lev. 11). De mensen zijn veranderlijk, maar God niet! 
Hij blijft altijd dezelfde en spreekt Zichzelf niet tegen (Jak. 1:17)! 

Yeshua zegt in Mat. 7: 22-23 dat er velen zullen zijn die tegen Hem zeggen: ‘’Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam vele krachten gedaan?’’. Hij zal dan openlijk tegen hen zeggen dat hij hen niet kent omdat zij de wetteloosheid doen.

Hemel en aarde en de Wet van God

Yeshua zegt in Mat. 5: 17-19 zegt dat er geen Jota of tittel van de Wet voorbijgaat totdat de hemel en aarde voorbij gegaan zijn. 
Mattheüs 5: 17-19: ''Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de Wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.''

Misschien vraagt u zich af wat Hij hiermee bedoelt. 

Het antwoord vinden we in Deuteronomium 30:19: ''Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.'' 

De hemel en aarde zijn er getuige van dat Wet van God van kracht blijft. Dit zal duren totdat Openb. 21: 1-5 vervuld is. Openbaring 21: 1: ''Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.''


Petrus laat ons zien dat de hemel en aarde waar wij op lopen dezelfde aarde is als waar Yeshua op liep. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn er nog niet. Gods Wet is dus nog steeds van kracht!
2 Petrus 3: 13: ''Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.''

Conclusie:
Bekering houdt in dat u zich omkeert naar de God van de Bijbel, de God van Israël. Dan gaat u Zijn wil doen, en Zijn wil vinden we o.a. in Zijn geboden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎28‎-‎2‎-‎2019 om 07:48 zei TTC:

Anders gezegd, het vereren van een God buiten ons laat niet toe de God binnenin te (h)erkennen, om op die manier als dood verder te leven in de veronderstelling Godsdienstig te zijn. Stellingen ter dialoog, jullie mening?

 

Een verklaring over dit fenomeen van God binnenin de mens, en ik kan wel stellen; de hele Bijbel in de mens, áls mens, wordt mooi beschreven in onderstaand artikel dat ik net ontving via mail en graag wil delen;

 

''De mens is nog lang niet af. De microkosmos die wij bewonen beschikt over grootse ingeschapen mogelijkheden die weer werkzaam kunnen worden zodra de onsterfelijke-in-ons weer de beschikking krijgt over zijn hemelse lichaam. Sterfelijke mensen met een begrensd bewustzijn en moeilijk in te tomen ik-driften zouden met deze vermogens gemakkelijk vervaarlijke en vernietigende krachten kunnen ontketenen.

Wellicht tot ons eigen behoud en om verder onheil te voorkomen, komen deze vermogens alleen dan tot natuurlijke ontwikkeling als de ‘kennis van goed en kwaad’ voldoende rijp is. Alleen dan is de uiterlijke mens in staat zich af te wenden van zijn aangeboren ik-gerichtheid en zich te gaan wijden aan het leven van de Andere-in-hem. Het leven van die innerlijke mens, de nieuwe ziel, is van hoge zuiverheid en voltrekt zich op het levensvlak van de bewuste eenheid.

Alleen bij de innerlijke mens zijn de hoge vermogens van de microkosmos daarom in veilige handen en worden zelfs tot zijn werktuigen. Vanaf het moment dat de nieuwe ziel tot ontwikkeling komt, zal de microkosmos weer geheeld worden en zijn latente vermogens gaan activeren en ontwikkelen, zoals het bedoeld is in het goddelijke plan.

Want door ‘de val’ is de ontwikkeling van niet alleen de oorspronkelijke Mens maar ook die van de gehele schepping tot een stilstand gekomen, als het ware bevroren. Al het zichtbare, maar vooral ook het onzichtbare, leven in de schepping wacht tot de laatste gevallen microkosmos is hersteld. Pas dan kan de gehele schepping zijn weg weer vervolgen.

Als met ingehouden adem wordt dan ook gadegeslagen hoe ontwakende microkosmoï zich een weg terug naar het ware leven trachten te banen. En alle negen geestelijke hiërarchieën staan de mensheid bij.

In onze huidige staat van ontwikkeling ervaren we onszelf over het algemeen als een persoonlijkheid, als een ‘ik ben’ en als het centrum van ons bestaan. Met vier aspecten van de persoonlijkheid zijn we enigszins vertrouwd: het stoffelijke lichaam, het etherlichaam, het astrale lichaam of begeertelichaam en het denklichaam.

Deze vier lichamen zijn gedurende miljoenen jaren tot ontwikkeling gebracht, in diverse mensheidsperioden. In hun samenhang moesten zij een geschikte tijdelijke vervanging worden voor het gedesintegreerde hemelse lichaam van de gevallen Mens. Op zijn minst konden dan enkele microkosmische vermogens, zij het in afgezwakte vorm, weer werkzaam worden.

Het etherlichaam bevat de levenskracht van de mens. Het is fijnstoffelijk, doordringt het gehele stoflichaam met zijn ethers en zorgt ervoor dat het stoflichaam dat doet wat wij ‘leven’ noemen. Uit zichzelf kan het stoffelijke lichaam, dat slechts een gigantische verzameling atomen is, namelijk helemaal niets.

Het etherlichaam voegt deze atomen samen in een stoflichaam en zorgt voor de levenskracht en vitaliteit daarvan. Het levende stoflichaam speelt een sleutelrol op het spirituele pad want alleen daarmee kunnen ervaringen in de stoffelijke levenssfeer worden opgedaan. Ook dieren en planten hebben een stoffelijk lichaam en een etherlichaam.

Het astrale lichaam is ijler en groter dan het ether- en stoflichaam. Het astrale lichaam is het domein waar het hele arsenaal aan instincten en menselijke emoties, van de allerlaagste tot de allerhoogste, zich bevindt.

Zoals het stoflichaam werkzaam is door middel van ‘handelingen in de materiële wereld’, zo drukt het leven van het astrale lichaam zich uit als dat wat wij kennen als ‘aandriften’ zoals emoties en begeerten. Ook dieren beschikken over een astraal lichaam.

Aanwezigheid en werking van het astrale lichaam zijn ‘waar te nemen’ in het hart, via onze emoties, en zijn ons bloed aanwezig in de vorm van de menselijke hormonen. Hormonen sturen alle biologische handelingen: angst wordt adrenaline, werkt verlammend en vernauwt het bewustzijn tot het voorwerp van de angst. Geluksgevoel slaat neer als endorfine, geeft energie en maakt het bewustzijn opener voor de omgeving.

En het mentale lichaam, dat nog lang niet volgroeid is, biedt ons de mogelijkheid om te ‘denken’: gedachten te ontvangen en te produceren. Het bevindt zich als een bolvormig veld rondom het hoofd en zet met zijn gedachtenvonken het astrale lichaam ‘in vuur en vlam’. Daarom wordt vaak geraden een wachter bij uw gedachten te zetten. Het denklichaam behoort tot de uitrusting van het dier dat we ‘mens’ noemen.

De hele menselijke persoonlijkheid is echter niet viervoudig maar zevenvoudig. De persoonlijkheid beschikt over drie nog hogere aspecten die de viervoudige lichaamsgestalte door het leven sturen. Samen worden ze genoemd het ‘drievoudig ego’.

Een zwakke afspiegeling van dat oorspronkelijk drievoudig ego is in ieder stoffelijk mens werkzaam als denken, voelen en willen. In hun samenhang voeren ze altijd tot een zichtbare handeling en zonder deze ‘stuurlieden’ zou de viervoudige persoonlijkheid van de mens niet in beweging komen en geen kant op kunnen. Meestal overheerst echter één van de drie aspecten: zo ontstaan het denktype, het gevoelstype of het daadtype en de daaruit voortvloeiende voortdurende verwarring, het onderlinge onbegrip en disharmonie.

De drie ego-aanzichten zijn in de afgelopen duizenden jaren ontwikkeld gedurende diverse cultuurperioden: het willen in de Perzische cultuurperiode (ca. 5000 – 3000 v. Chr.), het voelen in de Egyptisch-Chaldeeuwse cultuurperiode (ca. 3000-750 v. Chr.) en het denken in de Grieks-Romeinse cultuurperiode (750 v. Chr. – 1400 na Chr.) In de laatste periode deed ook het christendom, de synthese van alle voorgaande bevrijdende religies, zijn intrede.

Maar, zoals we al opmerkten, de mens is nog niet af. In ons, sterfelijke wezens, functioneren deze vermogens nog maar op een verduisterd en afgezwakt niveau met evenwel een enorme, niet altijd verheffende, invloed op wereld en mensheid.

In de toekomst van verdere mensheidsontwikkeling zullen de drie vermogens zich moeten openbaren op steeds hogere treden van werkzaamheid. Waar de mens van nu, over het algemeen, zijn huidige wijze van denken als het allerhoogste bereiken van mens-zijn beschouwt, is het in feite nog maar een embryonaal stadium. Maar waar het denken nu al toe in staat is, kunnen we dagelijks om ons heen waarnemen.

In de theosofie worden de drie hogere aspecten van de zevenvoudige persoonlijkheid manas, boeddhi en atma genoemd. In de antroposofie spreekt men over geestzelf, levensgeest en geestmens. Ze hebben betrekking op imaginatie (verbeeldingskracht), intuïtie (innerlijk weten, wijsheid en begrip) en inspiratie.

Er wordt wel getracht methodisch en bewust de ‘hogere vermogens’ te ontwikkelen, tot verheffing van de stoffelijke mens in de ijlere gebieden. Het is begrijpelijk dat dergelijke methoden, als ze los staan van ware zieleontwikkeling, tot verdere beschadiging van de microkosmos en van de vier voertuigen kunnen leiden. Zeker leiden ik-versterkende methoden tot een krachtiger binding aan de stofsfeer en niet tot bevrijding daarvan.

Ware spiritualiteit heeft altijd betrekking op de dimensie van de ziel. De zielegestalte, het opstandingslichaam, is vooralsnog voor de mens de hoogst bereikbare staat. Maar daarin liggen wel alle mogelijkheden tot begrip van, liefde voor en dienstbaarheid aan het goddelijke besloten. De verandering van de zevenvoudige persoonlijkheid, de transfiguratie, is als het ware een logisch en natuurlijk gevolg, een bijwerking, van dat proces.

De ziel van de mens ontwaakt in het hartcentrum, in de ‘grot van Bethlehem’, daar waar ook de hartstochten van de persoonlijkheid zich aandienen. De hartstochten worden verzinnebeeld als de os en de ezel. Zodra daar, in die stal, de lichtkracht van de geestvonk – ook wel de kundalini van het hart genoemd – vrijkomt, groeit niet alleen de ziel maar verandert ook de persoonlijkheid.

De drie hogere aspecten denken, willen en voelen worden dan op een volkomen natuurlijke en veilige wijze geleidelijk op een hoger plan gebracht. Zodra een mens er bewust voor kiest om de paden van zijn oude verstokte denken, voelen en willen te verlaten, zet hij dan ook de eerste stap op het pad van zelfinwijding.

Op dat pad ontsteekt het licht van de ziel de nieuwe vermogens; de mens staat slechts voor de taak met inzicht afstand te doen ingesleten patronen van denken, voelen en willen. Het innerlijke licht doet het werk; inwijding in de christelijke mysteriën vindt dan ook plaats door het licht zelf en dan alleen in die mate waarin de mens het licht kan toelaten. Niets of niemand kan dat voor een ander doen of als tussenpersoon fungeren. De mens draagt zijn eigen priester in het hart.

Het christelijke inwijdingsmysterie heeft niets te maken met geheime kennis, oefeningen en rituelen waardoor eens mens machtiger zou worden of alles zou bereiken wat hij maar zou willen. Integendeel, door de zevenvoudige persoonlijkheid in dienst te stellen van de innerlijke mens, betreedt hij het pad van het endura, het ‘dagelijks minder worden’.

De Christuskracht die in hem en om hem is, stelt hem daartoe in staat. Inwijding in gnostieke zin wordt niet door de ene mens aan de andere voltrokken maar is een proces dat de mens met inzicht en toewijding in zichzelf voltrekt. ‘Liefde voor alles en allen’, liefhebben is daarbij essentieel maar nog niet voldoende voor inwijding.

In de christelijke mysteriën komen, op basis van de innerlijke Jezus, drie hogere vermogens in samenhang met elkaar tot ontwikkeling: begrijpen, liefhebben en dienen. ‘Begrijpen’ en ‘dienen’ kunnen niet zonder elkaar en hun verbondenheid wordt symbolisch weergegeven in het verhaal over de twee zussen Maria en Martha uit Bethanië, over wie gezegd wordt:

Toen zij verder gingen kwamen zij in een dorp waar een vrouw, Martha genaamd, hem in haar huis ontving. Zij had een zuster, Maria, die ook aan Jezus’ voeten ging zitten en naar zijn woorden luisterde. Maar Martha die gedienstig in de weer was kwam bij Jezus en zei: ‘Heer, bekommert u zich er niet om dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Vraag haar of zij mij helpt!’

Jezus antwoordde: ‘Martha, Martha, u bent zorgzaam en bezorgd over veel dingen, maar een ding is noodzakelijk en Maria heeft het goede deel gekozen en dat zal niet van haar
weggenomen worden.’

(Het evangelie van de heilige twaalven 35: 9-11)

Gewoonlijk ziet men in dit symbolische verhaal de raad om de levensaccenten op het innerlijke leven te leggen, op ‘de spijs en drank die niet vergaat’. Maar als we beseffen dat Martha en Maria ‘in één huis’ wonen, in één microkosmos, kunnen we Maria zien als ‘het nieuwe begrijpen’ en haar zuster Martha als ‘het nieuwe dienen’. En dan ontvouwt zich een heel nieuw perspectief.

Een spirituele weg op basis van de innerlijke Jezus is een individuele weg die evenwel in het bewustzijn van de eenheid wordt gegaan. Maar het is ook een weg die de mens af en toe tot wanhoop drijft en in diepe vertwijfeling brengt. Want elke moeizame stap voorwaarts wordt meestal voorafgegaan door drie stappen ogenschijnlijk achterwaarts.

En dat is de onzichtbare kracht van de gnostieke weg: de al ploeterend vrijgemaakte zielelichtkracht van elke stap voorwaarts kom direct ter beschikking aan alles en allen. Elke individuele stap voorwaarts van een mens betekent een stap voorwaarts voor de wachtende schepping. Dat is dienen in gnostieke zin. Die dienende taak, Martha, kan uitsluitend juist worden verricht wanneer zij wordt vergezeld van haar zuster ‘helder begrip’, Maria.

Maria zit ‘aan de voeten van Jezus’. De aanduiding ‘aan de voeten zitten van’ is een universele aanduiding voor ‘onderricht worden’. Zo betekent het woord ‘upanishad’ letterlijk ‘neerzitten bij’ in de zin van het zitten van de leerling aan de voeten van de meester. Maria symboliseert de mens die de inwijdingsweg binnen een levende spirituele traditie gaat en daar kennis en ervaring opdoet.

Deze Maria correspondeert met de lichtkracht van de zevengeest die indaalt in de ‘neerdalende slang’ van het slangenvuurstelsel. Door de verandering van de chakra’s wordt de natuurlijke ‘ik ben-gerichtheid’ omgewend tot een gerichtheid op de ziel.

Haar zuster Martha is die mens in wie het denken zich reinigt en in wie zich louteringen voltrekken. De neerdalende lichtkracht heeft de opgerolde kundalini-slang in het heiligbeenchakra, dus de invloed van het karma, deels geneutraliseerd. Daarom kan Martha dienen vanuit de ziel. Martha staat voor de lichtkracht in de ‘opstijgende slang’.

De twee zussen Martha en Maria hebben een broer, Lazarus, die ook in hun huis woont en eveneens een discipel is van Jezus, de nieuwe ziel. Het gesluierde en intrigerende verhaal over de opwekking van Lazarus kan nu dan ook in een heel nieuw licht worden geplaatst. Die geschiedenis staat niet in de evangeliën van Matthéüs, Marcus en Lucas, maar wel in hoofdstuk 11 van Het evangelie van Johannes – het meest gnostieke evangelie in de Bijbel – en hoofdstuk 56 van Het evangelie van de heilige twaalven.

Lazarus en zijn zusters Martha en Maria wonen in het dorp Bethanië, waarvan de betekenis is: huis van de vijgen of huis van ellende, armoede. De vijgenboom een symbool is voor inwijding en ontwaken; ‘ellende, armoede’ verwijst naar de beschadigde staat van de microkosmos. In dat huis wonen zij. En daar komt Jezus bij hen op bezoek.

Het esoterisch christendom beschouwt de evangeliën als symbolische weergaven van innerlijke spirituele gebeurtenissen. Waar Maria en Martha corresponderen met de gnostieke energiestromen in de beide slangen rechts en links van het ruggenmerg, daar symboliseert hun broer Lazarus de centrale slangenvuurkolom in het ruggenmerg.

Op het pad van wedergeboorte van de ziel vermindert de vitaliteit van het biologische slangenvuur dat van nature gericht is op zelfhandhaving. Daarom wordt gezegd dat Lazarus ziek en stervende is. En als de nieuwe gnostieke krachtstroom dankzij het werk van Maria en Martha is hersteld, is het oude bewustzijnsvuur zelfs gestorven.

Het endura heeft zich dan voltrokken. De gehele lichaamsgestalte is dan zodanig gezuiverd en voorbereid dat de gnostieke lichtkracht ook werkzaam kan worden in het ruggenmerg.

Als de uiterlijke mens zichzelf zo inwijdt in de krachten van de ziel, de Andere-in-hem, dan zal het oude slangenvuur als centraal bewustzijn dus plaats gaan maken voor een nieuw slangenvuur. De oude slang sterft en een nieuw slang herrijst. Zo wordt Lazarus door Jezus, door het licht van de ziel, ‘uit de doden opgewekt’.

Als de nieuwe drievoudige slangenvuurstroom is hersteld, kan ook het opstandingslichaam worden vervaardigd. Want het is een natuurwet dat rondom elke stroom een energieveld, een lichaam, ontstaat zoals er licht uit de gloeilamp voortkomt. Uit de nieuwe slangenvuurstroom komt een nieuw astraal lichaam voort. Het is de ‘mantel der Liefde’.

Dit is het derde mysterie. De ‘dood’ van de microkosmos is overwonnen, ongedaan gemaakt en het graf wordt ledig bevonden. De oorspronkelijke vermogens van de Mens Adam-Eva worden weer werkzaam en vanuit de levende ervaring wordt dan de volle diepte van de volgende Christus-uitspraak herkend en erkend:

‘Ik ben de opstanding en het leven; hij die in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven, en wie leeft en gelooft in mij, zal nooit meer sterven.’

(Het evangelie van de heilige twaalven 56:10)''

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-4-2019 om 11:24 zei Shalom-al-Israel:

Hemel en aarde en de Wet van God

Yeshua zegt in Mat. 5: 17-19 zegt dat er geen Jota of tittel van de Wet voorbijgaat totdat de hemel en aarde voorbij gegaan zijn. 
Mattheüs 5: 17-19: ''Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de Wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.''

Misschien vraagt u zich af wat Hij hiermee bedoelt. 

Het antwoord vinden we in Deuteronomium 30:19: ''Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.'' 

De hemel en aarde zijn er getuige van dat Wet van God van kracht blijft. Dit zal duren totdat Openb. 21: 1-5 vervuld is. Openbaring 21: 1: ''Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer

Alles hangt aan het grote gebod God liefhebben bove alles en de naaste alse jezelf, Dit is de kern. (10 geboden, koninklijk gebod) zie jakobus 2:8.

Christenen horen zoiezo te streven naar dit gebod, dan doet gij wel.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Shalom-al-Israel welkom hier namens mij, ik constateer dat u diep op de dingen ingaat en hoewel ik het niet met alles eens ben is het voor mij een verademing dit te lezen ook t.o.v. van veel oppervlakkigheid hier.

Sterke punten van jou zijn ondermeer, je stelt geloof in de Bijbel en niet in menselijke overleveringen die de schrift  verdraaien, minpuntje vind ik dat je de nadruk legt op het oude verbond  en misschien voorbij gaat aan het punt dat de schepper een plan heeft en om voorbeeld te noemen het oude verbond ingeruild heeft voor een nieuw verbond met nieuwe randvoorwaarden.

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei antoon:

Sterke punten van jou zijn ondermeer, je stelt geloof in de Bijbel en niet in menselijke overleveringen die de schrift  verdraaien

 En dat zegt dat de man die heeft volgens de door mensen opgestelde JG regels. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-6-2019 om 03:59 zei antoon:

Sterke punten van jou zijn ondermeer, je stelt geloof in de Bijbel en niet in menselijke overleveringen die de schrift  verdraaien,

 

Op 8-6-2019 om 06:55 zei Dat beloof ik:

 En dat zegt dat de man die heeft volgens de door mensen opgestelde JG regels. 

JG heeft niet zoveel regels, de schrift daarentegen heeft regels en voorzeggingen die voor iedereen gelden, een van die voorzeggingen is dat er een grote afval van de ware leer zou komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid