Spring naar bijdragen
TTC

Wat de Bijbel afgoderij noemt

Aanbevolen berichten

26 minuten geleden zei Fundamenteel:

Tjah als je dat nodig vindt.... Wie zichzelf vond en daarmee voldaan is gaat er geen anderen van pogen te overtuigen maar doet gewoon voor hoe het moet.

Ja, die mogen het opnemen tegen de duivel, het zit goed in elkaar. :)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei TTC:

Ja, die mogen het opnemen tegen de duivel, het zit goed in elkaar. :)

We kunnen het niet anders opnemen tegen de duivel dan hem bekend te maken. Ook herkennen we zijn minions aan de vruchten van hun werken. Geld is de wortel van alle kwaad en verleidt/misleidt ons dingen te doen die we natuurlijk nooit zouden doen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Fundamenteel:

We kunnen het niet anders opnemen tegen de duivel dan hem bekend te maken. Ook herkennen we zijn minions aan de vruchten van hun werken. Geld is de wortel van alle kwaad en verleidt/misleidt ons dingen te doen die we natuurlijk nooit zouden doen.

Tiens, dat hoor ik nu al meer dan een paar eeuwen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei TTC:

Tiens, dat hoor ik nu al meer dan een paar eeuwen.

En kijkt, de climax is alhier aan onze voordeur. Enfin, het begin van een katalytisch event dat zal pieken naar iets wat geen mens voor ons ooit aanschouwde. Plezant he, blind vertrouwen in overheden, God lasteren, onszelf zoeken terwijl het ons 2000j geleden voorgedaan is. Lo and behold, alles wordt verbonden en gesynchroniseerd met elkaar. Alles wordt nieuw gemaakt en de offers daarvan zullen ons geen verlossing brengen vrees ik. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

En kijkt, de climax is alhier aan onze voordeur. Enfin, het begin van een katalytisch event dat zal pieken naar iets wat geen mens voor ons ooit aanschouwde. Plezant he, blind vertrouwen in overheden, God lasteren, onszelf zoeken terwijl het ons 2000j geleden voorgedaan is. Lo and behold, alles wordt verbonden en gesynchroniseerd met elkaar. Alles wordt nieuw gemaakt en de offers daarvan zullen ons geen verlossing brengen vrees ik. 

De 3de dimensie (3D) is, min of meer, een doos met rigide geloven met een relatief inflexibele regelgeving en met beperkingen. De meesten van ons hebben dit spel al diverse levens gespeeld, en denken dat dit het enige spel is dat er gespeeld kan worden. Dit kan niet verder van de waarheid af liggen. Een van de rigide 3D geloven dat ons leven structureert – denken en voelen en acties – is lineaire tijd. Lineaire tijd een optionele geloofsstructuur dat ons laat ‘leven’ met een ervaring van verleden en heden…en dan gaan we dood. Omdat dit geloof een standaard aanname van het massale 3D bewustzijn is, en gebeurtenissen dit lijken te bevestigen, denken en reageren de meeste van ons alsof dit waar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei TTC:

De 3de dimensie (3D) is, min of meer, een doos met rigide geloven met een relatief inflexibele regelgeving en met beperkingen. De meesten van ons hebben dit spel al diverse levens gespeeld, en denken dat dit het enige spel is dat er gespeeld kan worden. Dit kan niet verder van de waarheid af liggen. Een van de rigide 3D geloven dat ons leven structureert – denken en voelen en acties – is lineaire tijd. Lineaire tijd een optionele geloofsstructuur dat ons laat ‘leven’ met een ervaring van verleden en heden…en dan gaan we dood. Omdat dit geloof een standaard aanname van het massale 3D bewustzijn is, en gebeurtenissen dit lijken te bevestigen, denken en reageren de meeste van ons alsof dit waar is.

Straks mogen we geen gewone mensen meer zijn. Neen alles moet anders dan waarvoor het oorspronkelijk geschapen is. Why is that? Wat is er mis met simpelheid? Zelfs wanneer iets heel complex is kan iemand die dat echt begrijpt concreet maken in enkele zinnen. Laten we toch gewoon blijven wie we zijn. 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Straks mogen we geen gewone mensen meer zijn. Neen alles moet anders dan waarvoor het oorspronkelijk geschapen is. Why is that? Wat is er mis met simpelheid? Zelfs wanneer iets heel complex is kan iemand die dat het echt begrijpt concreet maken in enkele zinnen. Laten we toch gewoon blijven wie we zijn. 

Het is mogelijk om gewoon in 3D te blijven hangen, herstel komt via 5D.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Het is mogelijk om gewoon in 3D te blijven hangen, herstel komt via 5D.

Hoe dan? Hielpen ze mee in WO2 of waren ze toen op verlof? Zo ook zal de pleuris hier binnenkort opnieuw beginnen. Je kan dan denken dat wij garnalen daar invloed op kunnen hebben, maar dat is niet zo. Je kan alleen maar bekend maken wat er fout is, op zweefkaas wacht niemand meer in deze tijd. Als ik iets van 5D wil rook ik wel dmt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hoe dan? Hielpen ze mee in WO2 of waren ze toen op verlof? Zo ook zal de pleuris hier binnenkort opnieuw beginnen. Je kan dan denken dat wij garnalen daar invloed op kunnen hebben, maar dat is niet zo. Je kan alleen maar bekend maken wat er fout is, op zweefkaas wacht niemand meer in deze tijd. Als ik iets van 5D wil rook ik wel dmt.

Uiteraard zal het morgen WOIII worden, het zou even absurd zijn als vorige keer. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei TTC:

Uiteraard zal het morgen WOIII worden, het zou even absurd zijn als vorige keer. 

Het wordt erger. Wat jij hoopt is dat mensen zoals Hitler voor rede vatbaar zijn. Alsof dat niet absurd is. Als morgen hier tanks in walsen escorteer ik ze eigenhandig naar Brussel en vier ik feest zoals weleer de nazi verslagen zijn. Never again. Hopelijk zijn ze er rap bij. Het mag echt anders, regime change }-)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Het wordt erger. Wat jij hoopt is dat mensen zoals Hitler voor rede vatbaar zijn. Alsof dat niet absurd is. Als morgen hier tanks in walsen escorteer ik ze eigenhandig naar Brussel en vier ik feest zoals weleer de nazi verslagen zijn. Never again. Hopelijk zijn ze er rap bij. Het mag echt anders, regime change }-)

Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn. Auschwitz is niet het resultaat van rationalisme. Auschwitz is het resultaat van een irrationeel gebruik van de vele producten van het rationalisme. Auschwitz is rationalisme dat gekaapt is door tribalisme, door een etnocentrische mythologie van Blut und Boden en rassenwaan, geworteld in het land, romantisch van oriëntatie en barbaars in haar etnische zuiveringen. (bron)

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-4-2019 om 11:07 zei Shalom-al-Israel:

Ik heb in de richtlijnen niets gelezen over het al dan niet onderschrijven van de credo van Nicea. Als dat een voorwaarde was, was ik hier geen lid geworden denk ik. Weet u wel wat er in Nicea besloten is?

 

Wat mij betreft ben je meer dan welkom!

Op 2-4-2019 om 10:48 zei Shalom-al-Israel:

In de tijdsperiode van de laatste macht, Rome, zal de eindstrijd van hen die trouw zijn aan God en hen die zich verbinden met de tegenstander zijn hoogtepunt bereiken in de slag van Armageddon. Het is nu aan ons om uit te vinden waarom Rome de laatste macht is die over de aarde zal heersen, en waarom de zonde van Rome de maat van de verdraagzaamheid van God doet overlopen. Wat is er in Rome dat vraagt om totale vernietiging, en welk raffinement van vervalste religieuze systemen roept de toorn van God op “die ongemengd is toebereid” (Openbaring 14:10), dat een genadeloos oordeel  betekent. Hoewel de dieren en de metalen elkaar opvolgen, wordt het hele beeld (inclusief het hoofd van goud, de armen van zilver, en de dijen van brons) vernietigd als de steen de voeten van het beeld raakt.

Ben het een eind met je eens, alleen denk ik dat de voeten van deels leem, deels ijzer ook een wereldmacht voorstelt. Als je kijkt hoe de wereld nu is, dan zie je een sterke versnippering van macht. Europa, het vroegere Rome, wil zich verenigen, maar slaagt hier niet in. Daarom zijn de voeten van deels leem en ijzer een goede afbeelding. Het hecht niet. 

Op 2-4-2019 om 10:48 zei Shalom-al-Israel:

Mijn vraag: Hoe kan men de leer die de kerk verkondigt serieus nemen als men deze dingen weet?

 

De echte Christelijke kerk zal ook deze dingen veroordelen. Jehovah's Getuigen geloven niet in een drieëenheid of Maria, doen niet aan 'feesten' waar de wortels in heidense religie zijn verankerd, prediken Gods Koninkrijk en zijn wereldwijd verenigd. Ben met veel eens wat je zegt, alleen het Oude Verbond is vervangen door het Nieuwe waarin veel punten weer zijn opgenomen uit het Oude, soms aangescherpt soms anders ingevuld. De Bijbel spreekt over de Wet van de Christus.

Het stelsel van valse religie wordt in Openbaring Babylon de Grote genoemd. Deze zal naakt gemaakt worden en uiteindelijk vernietigd. Dus misstanden worden openbaar gemaakt en op den duur worden weggedaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei TTC:

Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn. Auschwitz is niet het resultaat van rationalisme. Auschwitz is het resultaat van een irrationeel gebruik van de vele producten van het rationalisme. Auschwitz is rationalisme dat gekaapt is door tribalisme, door een etnocentrische mythologie van Blut und Boden en rassenwaan, geworteld in het land, romantisch van oriëntatie en barbaars in haar etnische zuiveringen. (bron)

Wat is dan de oorzaak van de blanke genocide? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Fundamenteel:

Wat is dan de oorzaak van de blanke genocide? 

Zoals we nu weten pleiten ware christenen voor een paradigmashift, het is een bijzonder proces waarbinnen de 3D-4D-5D-cluster centraal komt te staan. Deze cluster betekent dat we ons in een evolutionair chaosvenster bevinden waarbinnen ook heel wat tumult en verwarring kan ontstaan, het is dan ook een ware kunst om hierbinnen overeind te blijven. Dit kunnen we ook aan den lijve ervaren, de gekende gas/rem-dynamiek laat zich hier immers opmerken. Voor wie (nog) niet vertrouwd is met 4D kan dit enig ongeloof en onbegrip opwekken met mogelijks hevig verzet, angst en intense twijfel in het verlengde, dit in schril contrast voor wie hier al wel kennis van genomen heeft. Anders gezegd, 4D-denkers willen snel vooruit maar ervaren het 3D-denken als een last aan het been, vaak ook stigmatiserend, overprikkelend, vermoeiend en deprimerend.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei TTC:

Zoals we nu weten pleiten ware christenen voor een paradigmashift, het is een bijzonder proces waarbinnen de 3D-4D-5D-cluster centraal komt te staan. Deze cluster betekent dat we ons in een evolutionair chaosvenster bevinden waarbinnen ook heel wat tumult en verwarring kan ontstaan, het is dan ook een ware kunst om hierbinnen overeind te blijven. Dit kunnen we ook aan den lijve ervaren, de gekende gas/rem-dynamiek laat zich hier immers opmerken. Voor wie (nog) niet vertrouwd is met 4D kan dit enig ongeloof en onbegrip opwekken met mogelijks hevig verzet, angst en intense twijfel in het verlengde, dit in schril contrast voor wie hier al wel kennis van genomen heeft. Anders gezegd, 4D-denkers willen snel vooruit maar ervaren het 3D-denken als een last aan het been, vaak ook stigmatiserend, overprikkelend, vermoeiend en deprimerend.

Er is geen evolutionair chaosvenster. Er is de zondeval en mensen die ervoor kiezen goddeloos te regeren. 

Ja onze perceptie wordt aangetast, maar daarvoor hebben wij geen 5D nodig. Gewoon uw intuïtie leren kennen is veelal ruim voldoende. 

We moeten niet vooruit maar terug naar de orde van weleer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Er is geen evolutionair chaosvenster. Er is de zondeval en mensen die ervoor kiezen goddeloos te regeren. 

Ja onze perceptie wordt aangetast, maar daarvoor hebben wij geen 5D nodig. Gewoon uw intuïtie leren kennen is veelal ruim voldoende. 

We moeten niet vooruit maar terug naar de orde van weleer.

Vertel dan eens: waar kwam Jezus bij Zijn Verschijning aan de discipelen na de Opstanding dan vandaan? Gij zegt het te weten immers? En vertel eens, waarom zegt Jezus dan in Johannes 14: 

Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.

Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.

Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Zou het kunnen dat die “intuïtie” van TTC scherper werkt dan u denkt?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Vertel dan eens: waar kwam Jezus bij Zijn Verschijning aan de discipelen na de Opstanding dan vandaan? Gij zegt het te weten immers? En vertel eens, waarom zegt Jezus dan in Johannes 14: 

 

 

Wij zijn Jezus niet. Iets wat vele mensen vergeten. Jezus kwam uit de hemel, maar wie zegt dat het stopt bij 5D? Alsof wij onze natuur kunnen overstijgen? We zijn ontworpen zoals we zijn ontworpen, andere maken misbruik van de creatie en beïnvloeden ons iets te worden wat we van natuur niet zijn.

Je kan van de zondeval niets goed maken, werkelijk niets. Als het fundament stront is bouwen we beter op een ander fundament. Waarom zouden we het anders gaan doen dan hoe Jezus het ons leerde en voordeed?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij zijn Jezus niet. Iets wat vele mensen vergeten. Jezus kwam uit de hemel, maar wie zegt dat het stopt bij 5D? Alsof wij onze natuur kunnen overstijgen? We zijn ontworpen zoals we zijn ontworpen, andere maken misbruik van de creatie en beïnvloeden ons iets te worden wat we van natuur niet zijn.

Je kan van de zondeval niets goed maken, werkelijk niets. Als het fundament stront is bouwen we beter op een ander fundament. Waarom zouden we het anders gaan doen dan hoe Jezus het ons leerde en voordeed?

Waarom zou u niet bij Jezus willen zijn? Wie bent u om Zich niet te willen laten transformeren door Christus? Hij zegt toch Zelf dat Hij ons tot Zich nemen zal? Niemand heeft gezegd dat het bij 5 D stopt. De mensen die intuïtief in 4 en 5 D denken, denken al niet meer (enkel) dualistisch en vleselijk.  Zoals TTC zegt, dat scheelt inderdaad:

Andersgezegd, 4D-denkers willen snel vooruit maar ervaren het 3D-denken als een last aan het been, vaak ook stigmatiserend, overprikkelend, vermoeiend en deprimerend.

 

bewerkt door Dolce Vita

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Er is geen evolutionair chaosvenster.

Zowat iedereen heeft het hier vandaag over, of zit je nog gevangen in de 3D-modus misschien?

49 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij zijn Jezus niet. Iets wat vele mensen vergeten. Jezus kwam uit de hemel, maar wie zegt dat het stopt bij 5D? Alsof wij onze natuur kunnen overstijgen? We zijn ontworpen zoals we zijn ontworpen, andere maken misbruik van de creatie en beïnvloeden ons iets te worden wat we van natuur niet zijn.

Kristalkinderen hebben een nog hogere en subtielere energie. Zij hebben niet zozeer de behoefte om oude patronen te doorbreken maar doen alles op hun eigen, vredige manier. Zij zijn heel liefdevol en zorgzaam, en genieten ervan om hun energieën te delen met anderen die er misschien behoefte aan hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Zowat iedereen heeft het hier vandaag over, of zit je nog gevangen in de 3D-modus misschien?

Kristalkinderen hebben een nog hogere en subtielere energie. Zij hebben niet zozeer de behoefte om oude patronen te doorbreken maar doen alles op hun eigen, vredige manier. Zij zijn heel liefdevol en zorgzaam, en genieten ervan om hun energieën te delen met anderen die er misschien behoefte aan hebben.

Ja en als iedereen van een brug springt...

We zijn allemaal gevangen in de 3D waarneming. Je daar buiten wanen is al psychotisch te noemen. 

1 uur geleden zei Dolce Vita:

Waarom zou u niet bij Jezus willen zijn? Wie bent u om Zich niet te willen laten transformeren door Christus? Hij zegt toch Zelf dat Hij ons tot Zich nemen zal? Niemand heeft gezegd dat het bij 5 D stopt. De mensen die intuïtief in 4 en 5 D denken, denken al niet meer (enkel) dualistisch en vleselijk.  Zoals TTC zegt, dat scheelt inderdaad

Ik zeg toch niet dat ik dat niet wil? Mijn punt is dat die dwaling ons van Christus wegleidt. Hier brandt de lamp, niet in 5D. Christus bracht geen polytheïsme maar monotheïstisme. Dat dit tot dualiteit leidt is geen slechte zaak. Goed is goed en slecht is slecht. Daartussen is lauwe kak. Neither hot nor cold. 

Revelation 3:15-16 - I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other! So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja en als iedereen van een brug springt... We zijn allemaal gevangen in de 3D waarneming. Je daar buiten wanen is al psychotisch te noemen. Ik zeg toch niet dat ik dat niet wil? Mijn punt is dat die dwaling ons van Christus wegleidt. Hier brandt de lamp, niet in 5D. Christus bracht geen polytheïsme maar monotheïstisme. Dat dit tot dualiteit leidt is geen slechte zaak. Goed is goed en slecht is slecht. Daartussen is lauwe kak. Neither hot nor cold. Revelation 3:15-16 - I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other! So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.

We gaan van 3D naar 5D door onze manier van denken aan te passen, als een collectief proces waardoor het christusbewustzijn tot expressie kan gebracht worden in woord en daad. Maar het staat je natuurlijk vrij om naar de Olijfberg te trekken, doen alsof er iets van begrepen wordt is een optie. En dan nu de lauwe kak weer.

bewerkt door TTC

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei TTC:

We gaan van 3D naar 5D door onze manier van denken aan te passen, als een collectief proces waardoor het christusbewustzijn tot expressie kan gebracht worden in woord en daad. Maar het staat je natuurlijk vrij om naar de Olijfberg te trekken, doen alsof er iets van begrepen wordt is een optie. En dan nu de lauwe kak weer.

Zweefkaas bro. 5D staat voorbij de tijd, wij zijn echter gebonden aan natuurwetten waarin de tijd enkel vooruit gaat. We kunnen wel onze infrastructuren terug herstellen naar het punt waar ze nog naar behoren werkten. Maar die methodes zullen u wellicht te drie dimensionaal zijn.  Zodra ik het beest bij naam noem ga jij dat beest relativeren. Geef mij dan maar zwart wit, heet, koud, goed, slecht. Niets daartussen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Zweefkaas bro. 5D staat voorbij de tijd, wij zijn echter gebonden aan natuurwetten waarin de tijd enkel vooruit gaat. We kunnen wel onze infrastructuren terug herstellen naar het punt waar ze nog naar behoren werkten. Maar die methodes zullen u wellicht te drie dimensionaal zijn.  Zodra ik het beest bij naam noem ga jij dat beest relativeren. Geef mij dan maar zwart wit, heet, koud, goed, slecht. Niets daartussen.

Je kiest maar, zo je denkt zal het worden. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid