Spring naar bijdragen
WdG

De Bijbel, gezondheid en genezing

Aanbevolen berichten

51 minuten geleden zei Nicky O:

En toch vind ik het een interessante vraag:

Wil God dat Zijn kinderen lichamelijk gezond zijn?

Ik geloof dat Hij ook bij Zijn kinderen de ziekte blijft zien als een manier om weer bij Hem te komen.

Ik kan de griep krijgen, dan moet ik een week op de bank, heb ik weer rust en tijd om me tot Hem te keren, te bidden en Bijbel te lezen.

Ik kan ook WdG bellen..

Ik denk, en dat heb ik al eerder gezegd, dat God onze lichamelijke toestand bijzaak vindt. Ook in de 10 geboden staat niets over gezondheid. 

 

Over God en zijn kinderen; denk dat het om het geestelijk lichaam gaat. Want vlees en bloed etc.

1 Kor. 15

44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Nicky O:

Wil God dat Zijn kinderen lichamelijk gezond zijn?

Ja. Immers, Jezus is God en door Zijn striemen zijn we genezen. Als het niet Gods Wil is, waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden? Dezelfde vraag zou zijn of het Gods Wil is dat mensen het eeuwige leven ontvangen. Het antwoord is "zeker! God wil niet dat ook maar een mens verloren gaat!" Toch gaan er mensen verloren? Dat heeft alles met de eigen wil te maken. De duivel is de ziektemaker, de leugenaar, de dief. Ziekte hoort NIET bij het leven!

Citaat

Ik kan de griep krijgen, dan moet ik een week op de bank, heb ik weer rust en tijd om me tot Hem te keren, te bidden en Bijbel te lezen.

Als het goed is heb jij die griep "niet nodig". Wandelen met God is iets dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week hoort plaats te vinden. Het is helaas waar dat de kerken vol stromen in geval van rampen, ernstige ziekte of andere ellende. Misschien zouden we meer tijd met God moeten doorbrengen! Gods Woord brengt immers leven en genezing (Spreuken 4!)

Citaat

Ik denk, en dat heb ik al eerder gezegd, dat God onze lichamelijke toestand bijzaak vindt. Ook in de 10 geboden staat niets over gezondheid. 

Bijzaak? Misschien wel, misschien niet. Het is niet het belangrijkste, verre van. Desondanks is het Gods Wil dat het ons goed gaat. En, wat is goed gaan? Primair HEM (Jezus) als God en Verlosser aannemen! DAT is het allerbelangrijkste. De rest is gevolg.

Jezus stierf voor onze zonden en onze ziekte, immers, door Zijn striemen zijn we genezen EN een ieder die Zijn offer aanvaardt, ontvangt het eeuwige leven! En, omdat Jezus God is, kunnen we dus stellen dat God ons al verlost heeft van ziekte. Het is een radicale uitspraak, die ik zal verdedigen. Het Griekse woord voor redding is SOZO. Het betekent lichamelijke en geestelijke genezing. Het wordt vaak gebruikt voor redding van zonden (vergeving), maar het woord SOZO wordt ook gebruikt in de Bijbel voor fysieke genezing nu al, hier op aarde:

die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.


Het gaat hier om deze wereld! Dus niet 'slechts' over de toekomstige hemel en hel. In het NT wordt, voor zover ik weet het woord SOZO ruim 30 keer als 'redding' gebruikt, ruim 50 keer betekent SOZO gered (vergeving) van zonden (verleden tijd).

Vaak wordt ditzelfde woord SOZO dus ook gebruikt voor genezing, naast redding van zonden (vergeving):

Hij smeekte hem dringend: 'Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.'

Het woord SOZO = redden! Het is duidelijk dat het hier om fysieke genezing gaat, zonder enige twijfel!

Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered.
Gered is wederom SOZO!


Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
Het gebed zal redden (SOZO), zowel fysiek als redding van zonden (vergeving).

Ook hier gaat vergeving van zonden met genezing samen! We zien op tal van plaatsen dat genezing en vergeving hand in hand gaan. Jezus vraagt overigens niet voor niets "wat gemakkelijker is: vergeving of genezing?"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ho, ho, ik was heel vriendelijk aan het glimlachen toen ik dat schreef. Ik mag toch iets belachelijk vinden?

Zeker mag je dat. En, uit je vooral. Je weet dat ik daar meer van hou dan vrome, vriendelijke praatjes.

Citaat

WDG vat het letterlijker op; we kunnen niet door onheil geraakt worden in fysieke zin. Dat verschilt wezenlijk van de door jou gedane interpretatie waar ik wel mee in kan stemmen; het onheil kan ons niet meer wegtrekken uit de handen van God.

Dat laatste is sowieso waar, uiteraard. Besef je trouwens wel dat alles een kwestie van 'geloven' is. Abraham vertrouwde op God. Als hij dat in mindere mate deed, zou het anders met hem zijn afgelopen. Hetzelfde geldt voor ons. Wanneer wij volledig op God vertrouwen, zal geen enkel onheil ons raken. Het kan niet eens.

Citaat

God heeft ziekte niet gemaakt, maar kan het wel ter Hand nemen om er het Zijne mee te doen. We verschillen voornamelijk over de kwestie of onheil ons in fysieke zin kan raken en dat God daar Zijn Hand in en dus Zijn bedoeling mee heeft.

Het is waar dat God het kwade gebruikt om het goede te bewerkstelligen. Gelukkig maar! De duivel is een misselijke leugenaar. Zijn valletjes, leugens en vreselijke acties worden regelmatig door God gekeerd. Als dat niet het geval was, zou de wereld letterlijk een hel zijn! Het betekent niet dat God ziekte of ellende op de mens zal afsturen. Besef dat we in het nieuwe verbond leven. We zijn verlost van de wet en alle gevolgen daarvan. We leven - gelukkig - onder de Genade, en daarom is het een gegeven dat jij en ik rechtvaardig zijn: rechtvaardig in Christus. DAT moeten we belijden, niet onze ellende. De duivel belijdt onze ellende, maar helaas voor hem, kansloos.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Het betekent niet dat God ziekte of ellende op de mens zal afsturen.

En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. (2Sam.12:15, SV)

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei WdG:

Het woord SOZO = redden! Het is duidelijk dat het hier om fysieke genezing gaat, zonder enige twijfel!

Ik kan ook wel andere vormen van redden. Zeker in 'geloofstaal'.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei WdG:

Als het niet Gods Wil is, waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden?

Zonder het lijden van Jezus te willen bagatelliseren; Jezus hing minder lang aan een kruis dan 'normaal'; ongeveer zes uur. 

Marcus 15 (NBG)

Citaat

25 Het was het derde uur, toen zij Hem kruisigden.

...

34 En op het negende uur riep Jezus met luider stem: Eloi, Eloi, lama sabachtani, hetgeen betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

35 En sommige van de omstanders, dit horende, zeiden: Zie, Hij roept Elia.

36 En iemand liep toe, drenkte een spons met zure wijn, stak ze op een riet en gaf Hem te drinken, zeggende: Stil, laat ons zien, of Elia komt om Hem eraf te nemen.

37 En Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

...

44 En het bevreemdde Pilatus, dat Hij reeds gestorven zou zijn, en hij ontbood de hoofdman en vroeg hem, of Hij reeds lang gestorven was.

Uiteraard is zes uur aan een kruis een verschrikkelijke marteling maar een kruisiging kon ook dagen duren. Dat suggereert dat er mensen zijn geweest die erger hebben geleden dan Jezus.

Kolossenzen 1 (NBG)

Citaat

24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Uiteraard is zes uur aan een kruis een verschrikkelijke marteling maar een kruisiging kon ook  dagen duren. Dat suggereert dat er mensen zijn geweest die erger hebben geleden dan Jezus.

Beste Bastiaan.. dit maakt me verdrietig. Christus heeft het lijden van de wereld op zich genomen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Bastiaan73:

Uiteraard is zes uur aan een kruis een verschrikkelijke marteling maar een kruisiging kon ook  dagen duren. Dat suggereert dat er mensen zijn geweest die erger hebben geleden dan Jezus.

Dat denk ik niet. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Nicky O:

Beste Bastiaan.. dit maakt me verdrietig. Christus heeft het lijden van de wereld op zich genomen.

Het is niet mijn bedoeling je verdrietig te maken @Nicky O, sorry daarvoor dan. Ik weet dat dit voor niet-twijfelende gelovigen een dogma is maar kun je proberen objectief naar de teksten te kijken die ik vermeldde? Leed Jezus aan het kruis meer pijn dan iemand die langer aan een kruis hing?

En als het echt waar is dat Jezus Christus 'het lijden van de wereld' op zich heeft genomen, waarom is er dan nog steeds lijden?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Nicky O:

Volledig mee eens! Waarom wil je dan zo graag genezen?

Omdat er mensen zijn die ziek zijn. Die hebben genezing nodig. Is het niet onze taak het evangelie te verkondigen en zieken te genezen?

Daarnaast is het wel zo dat wanneer we gezegend zijn, we geen genezing nodig hebben. Als er twee deuren zijn, met op de ene deur een bordje "wonder" en op de andere deur een bordje "zegen", welke deur kies je dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Bastiaan73:

objectief naar de teksten te kijken die ik vermeldde?

Objectief wordt moeilijk als zwaar gelovige..😁

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Jesaja 53:5

 

O ja, en het is je vergeven hoor.

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. (2Sam.12:15, SV)

Ik maak onderscheid tussen oude en nieuwe verbond! Jij niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Nicky O:

Objectief wordt moeilijk als zwaar gelovige..😁

Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.

Jesaja 53:5

Ik ken deze tekst maar hij gaat niet helemaal op; Jezus' benen werden niet gebroken.

Johannes 19

Citaat

31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven (want de dag van die sabbat was groot) vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden.

32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren;

33 Maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet,

34 Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

 

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Tussen een oude en een nieuwe God?

Klopt in zekere zin.  Een God die 'spijt' kreeg van de zondeval en een reddingsplan bedacht, namelijk door Zijn enige Zoon naar de wereld te zenden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Nicky O:

Klopt in zekere zin.  Een God die 'spijt' kreeg van de zondeval en een reddingsplan bedacht, namelijk door Zijn enige Zoon naar de wereld te zenden.

Het is dezelfde God die ziekte en dood controleert. Ook vandaag de dag is ziekte is een gevolg van de zonde en als zodanig een straf. In het OT ligt inderdaad de nadruk meer op de straf en wordt ziekte vaak in verband gebracht met zondigen. Vandaag leven we van genade. Die genade mogen we ook vinden in het ziek zijn. Ziekte is ook in de Nieuw Testamentische bedeling een middel in Gods hand om ons dichter bij Hem te brengen.

Als men nu zo stipt en letterlijk wil omgaan met de uitspraken over lijden en ziekte in het NT zoals WDG dat doet, waarom neemt men dan niet letterlijk dat de dood door Christus is overwonnen en wij niet meer sterven? Blijven wij eeuwig leven op deze aarde? Nee toch. Ook de dood is onderdeel van het lijden en dat lijden overkomt ons allemaal.

Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. (2Kor.5:1-2, SV)

Waarom zouden we zuchten als we toch niet meer ziek worden en zullen lijden? Waarom verlangen naar de hemel als deze al op aarde zou zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Nicky O:

Klopt in zekere zin.  Een God die 'spijt' kreeg van de zondeval en een reddingsplan bedacht

Bleef pinokkio een houten pop?
Dat klopt geenszins. De schepping werd gemaakt als tijdelijke oplossing, inclusief de mogelijkheid tot zondigen.
Immers: alles is van stof en vergaat, tenzij het door God wordt 'opgeladen' middels de boom des levens.
De schepping was daarvoor nauwkeurig gemaakt en ingericht. 
En pas als de mens valt voor de verleiding, treedt het heerlijke plan in werking,
waardoor de mens inderdaad krijgt wat hij zocht: gelijkheid aan God, kennende goed en kwaad.

En Gods aandeel in dat plan is dat de mens vervolgens ook de Geest van God krijgt,
zodat de mens die slechts naar het beeld van God werd geschapen,
ongeschikt om om te kunnen gaan met goed en kwaad,
van beeld tot levend kind van God werd,
van gelijke aard en beweging als Gods Zoon. 

God overbrugde daarmee een afstand vanaf Zijn eeuwig Wezen die Geest is, en Kracht, en een verterend vuur;
En God overbrugde de afstand vanaf het stoffelijke voor de tijdelijke mens die stof is en ongeschikt om bij Gods heerlijkheid te kunnen komen.
En het resultaat ligt tussen God en de mens in, in een nieuwe schepping en een nieuwe opgestane mens, en ook God in een nieuwe opgestane verschijning.
En het heerlijke is dat het ertussenin liggen, voor de mens een verheerlijking is, maar voor God ook.
Al voordat God zijn intrede doet in de schepping, zag Hij en zei Hij dat zij zeer goed was.
Als strals de Rust daar is, zal het nog beter en nog heerlijker zijn.

bewerkt door Tomega

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Het is dezelfde God die ziekte en dood controleert. Ook vandaag de dag is ziekte is een gevolg van de zonde en als zodanig een straf.

Deels heb je gelijk. Echter, waar jij m.i. de fout in gaat is dat je met een been in het oude en met een been in het nieuwe verbond staat. Leg eens uit wat/of er een verschil is - volgens jou - tussen het oude en nieuwe verbond.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Deels heb je gelijk. Echter, waar jij m.i. de fout in gaat is dat je met een been in het oude en met een been in het nieuwe verbond staat. Leg eens uit wat/of er een verschil is - volgens jou - tussen het oude en nieuwe verbond.

Wacht ff hoor, ik doe de ene bril af en zet de andere bril op.

Ik sta met beide benen op dezelfde aarde van zowel het OT als het NT. We worden aan dezelfde gevolgen van de zondeval blootgesteld. Jezus is gekomen om vergeving te schenken aan wie in Hem geloven, niet om alle ziekten op deze aarde weg te nemen. Hij heeft onze ziekten op zich genomen zodat wij straks in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde daar niet meer mee te maken zullen krijgen. Dit in tegenstelling tot mensen die Hem weigeren aan te nemen; ze zullen voor altijd ziek zijn en blijven ondanks dat ze daar op deze aarde wellicht nooit mee te maken hebben gehad.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

We worden aan dezelfde gevolgen van de zondeval blootgesteld.

Met het verschil dat we nu in Hem leven, de Geest ontvangen hebben en weten dat we gered zijn.

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Ondanks ziekte.

Ja

De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Sefanja 3:17

 

zomaar..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Nicky O:

Ja

De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

Sefanja 3:17

 

zomaar..

De Statenvertaling geeft als kanttekening bij

Hij zal zwijgen in Zijn liefde,

Hij zal u niet meer alzo plagen gelijk Hij vóór dezen gedaan heeft, dewijl Hij u in Christus liefheeft, en u uwe zonden vergeeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid