Spring naar bijdragen
WdG

De Bijbel, gezondheid en genezing

Aanbevolen berichten

9 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Hij zal u niet meer alzo plagen gelijk Hij vóór dezen gedaan heeft, dewijl Hij u in Christus liefheeft, en u uwe zonden vergeeft.

Dat is mooi zeg! Ik haalde zomaar deze vers aan, uit vreugde.. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wacht ff hoor, ik doe de ene bril af en zet de andere bril op.

Ik sta met beide benen op dezelfde aarde van zowel het OT als het NT. We worden aan dezelfde gevolgen van de zondeval blootgesteld. Jezus is gekomen om vergeving te schenken aan wie in Hem geloven, niet om alle ziekten op deze aarde weg te nemen. Hij heeft onze ziekten op zich genomen zodat wij straks in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde daar niet meer mee te maken zullen krijgen. Dit in tegenstelling tot mensen die Hem weigeren aan te nemen; ze zullen voor altijd ziek zijn en blijven ondanks dat ze daar op deze aarde wellicht nooit mee te maken hebben gehad.

 

We blijven verschillende inzichten hebben - op zich is dat ook geen ramp, dus wat mij betreft laten we dit punt eerst maar even rusten. Graag vat ik wel samen waarin we naar mijn mening wel hetzelfde over denken:

Natuurlijk sta ik ook op dezelfde aarde, net als jij. We leven op de eerste aarde. De gevolgen van de zondeval zijn inderdaad zichtbaar. Jezus is inderdaad gekomen om ons vergeving te schenken. Jezus is God. Daarom kon Hij dat doen. Geen mens kan dat doen. In de nieuwe hemel zullen we inderdaad een perfect lichaam ontvangen, en nooit meer met ziekte en dood te maken hebben. Diegenen die Hem afwijzen, zullen de eeuwigheid in de hel doorbrengen. Diegenen die Hem als God en Verlosser aanvaarden, ontvangen het eeuwige leven. Tot zover onze overeenkomsten?

Waarover we verschillende inzichten hebben: ik geloof wel dat Jezus geleden heeft voor mijn ziekten en kwalen. Ik geloof dat we een nieuwe schepping zijn. Ik blijf bij de citaten uit de openingspost (die jij dus in veel opzichten totaal anders interpreteert), want Hij [Jezus] onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Het genezen van de zieken is onderdeel van onze opdracht. Het brengen van het evangelie is onze hoofdtaak.

Oude verbond: doe goed, ontvang goed, doe slecht, ontvang straf. Nieuwe verbond: Jezus heeft de wet vervuld. Hij is onze plaatsvervanger. Wij ontvangen, vanwege het perfecte werk van Christus aan het kruis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Ik geloof dat we een nieuwe schepping zijn.

Een nieuwe schepping die slaat op het innerlijk. Uiterlijk ben jij geen haar beter dan wie dan ook en ben jij net zo goed onderhevig aan verval en dood. Hoe durf je die nieuwe schepping zo te devalueren!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Uiterlijk ben jij geen haar beter dan wie dan ook

Daar ben ik het mee eens. Toch beweerde je onlangs dat gelovigen "betere mensen" zijn dan "ongelovigen". Hoe zit dat nu?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Daar ben ik het mee eens. Toch beweerde je onlangs dat gelovigen "betere mensen" zijn dan "ongelovigen". Hoe zit dat nu?

Naar de geest, niet naar het lichaam. Je bent op de zaken vooruit aan het lopen en helpt daarmee een dwaling de wereld in. Nogmaals: hoe durf je die nieuwe schepping zo te devalueren!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei WdG:

Marcel legt e.e.a. goed uit. Een interessante video, om eens van gedachten over te wisselen... Hopelijk staan niet de beste stuurlui aan wal?

Bedenkelijk. Alsof de Opstandingskracht zou verdwijnen en men weer dood neerpleurt als men verkeerd denkt en zodra men weer goed denkt weer aanwezig zou zijn in levende toestand. Onzin natuurlijk wat die man verkondigd. Wij mogen ongeacht onze zonden, zeker weten dat we gered zijn. Mochten wij ons begeven buiten de grenzen die God stelt, dan volgt er tucht, maar geen onthouding van Opstandingskracht. Ik zou overigens ook niet weten hoe ik op eigen kracht terug zou moeten keren. Eenmaal opgestaan uit de doden, blijft men levend. Deze man maakt er een potje van met zijn eigenwijze bedenksels.

In principe zou men dus weer onwedergeboren kunnen worden door verkeerd te denken, een bedenkelijke manier van denken die ik niet onderschrijf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus zegt zelf dat we Zijn werken zullen doen.

https://www.anewcreationinchrist.nl/wonderen-nu

Niet meteen heet van de naald reageren. Eerst goed lezen onder leiding van de Heilige Geest en dan hetzelfde gaan doen ipv jezelf en anderen er uit proberen te praten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Ton:

Jezus zegt zelf dat we Zijn werken zullen doen.

Zelfs groter dan de Zijnen. Dus kom maar op en laat maar zien die hordes uit de dood opgewekte mensen, complete ziekenhuizen die failliet gaan wegens gebrek aan patiënten etc...

Praatjes vullen geen gaatjes.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Een interessante video, om eens van gedachten over te wisselen

A happy life? Dat gaat in tegen wat de Bijbel zegt.

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2:17

Staat er in de Bijbel dat Hij wil dat we gelukkig zijn? Naar mijn mening is dit de Bijbel interpreteren anno 2019.

Wees nuchter en waakzaam betekent dat we niet te veel wijn moeten drinken of drugs moeten gebruiken. Daar zit de duivel inderdaad op.

 

 

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Joh 1:4 "We schrijven dat zodat onze vreugde compleet zal zijn".

Johannes bedoelt hier de vreugde van het herstel van een mens naar het beeld van God door overgave aan de Geest van God.

Dezelfde blijdschap die Paulus (met kapotgeslagen rug in de gevangenis wachtend op zijn doodstraf) doet schrijven: "Verblijd U, ik herhaal: verblijd u altijd...". Waarom? De messias is gekomen om ons Zijn Koninkrijk te geven: Zijn Geest. De effecten van de val ten niet te doen. Ons te herstellen naar Gen 1:26. Ons deel te laten hebben aan Zijn Goddelijke natuur (2 Pet 1:4).

Do not let matter more, then what matters most. Dan heb je blijdschap.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Ton:

Johannes bedoelt hier de vreugde van het herstel van een mens naar het beeld van God door overgave aan de Geest van God.

Juist. Hij wil dat we in Hem onze vreugde vinden. Dat is echt iets anders als a happy life. In dat laatste kan een onbezonnenheid schuilen, achterover leunen, we zijn al gered, mijn zonden zijn al vergeven.. 

Wees waakzaam is de boodschap en heb de ander lief als uzelf.

Het gaat dus niet om Have a happy life.. het gaat om have a happy after-life.

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Kolossenzen 3:2

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Ton Excuus. Ik kom terug op mijn woorden. Natuurlijk wil God dat we gelukkig zijn in Hem en met Hem en door Hem. Laat ik hier geen dwaling in de wereld helpen. 

De populaire toon van deze spreker irriteerde me. Soms komt de oude mens nog wel eens bij me naar boven. 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Nicky O:

@Ton Excuus. Ik kom terug op mijn woorden. Natuurlijk wil God dat we gelukkig zijn in Hem en met Hem en door Hem. Laat ik hier geen dwaling in de wereld helpen. 

De populaire toon van deze spreker irriteerde me. Soms komt de oude mens nog wel eens bij me naar boven. 😉

Als je ziet wat God in Jezus bewerkt heeft voor jou: nieuw goddelijk leven voor jou barst de vreugde en lofprijs volledig los.

Kijk maar eens naar de brieven van Paulus. Overal schrijft Paulus, je bent rein, heilig, smetteloos, al volmaakt, compleet in Hem, meegekruisigd, overgeplaatst, meeopgestaan tot dat nieuwe leven, meegezeten, de goddelijke natuur deelachtig etc, etc,

Wij denken: ik voel dat niet, dat zal wel voor toen zijn geweest, of nog moeten komen en zakken af naar ooit "eeuwig leven" ipv Zoe-leven. Nu, reeds hier!

We leven in geloof. Dus als wij opstaan en zeggen: Jezus dank u wel! UW woord is waar. U legt het uit. U kwam. Dank u voor uw openbaring, U brak de macht van de val door Uw bloed, Uw marteling bepaalt mijn herstel in u, ik ben overgeplaatst, Uw geest woont in mij en bewerkt goddelijk leven in mij, U en ik zijn 1, de heerlijkheid die u bij de Vader heeft, geeft U ook aan mij, het is volbracht, Openbaar deze waarheid diep in mij, aan mijn geest ziel en lichaam, zodat ik net als uw eerste vrienden zal wandelen als U, dank u voor de transformerende kracht van uw geest, zonder u kan ik niks, maar u bent gekomen, hier ben ik heer, dank u dat u mij verlost van mijn beperkte gevallen natuurdenken, alle dingen zijn mogelijk bij u, u, de Geest die de hemel en aarde uit het niets tevoorschijn riep woont weer in mij, u hebt er plezier in om mij Uw koninkrijk van uzelf te geven, Dank u voor uw geest die mij steeds meer verandert en maakt als u, glorie, dank u wel.

Dit gaat heeeel ver. Wij, jij en ik en ieder die hem aanneemt mag veranderen naar het beeld van God door de Heer die Geest is. Wij worden daarmee de zichtbare verschijningen van de onzichtbare geest des levens. Hehee..... de zonen en dochters gods worden weer openbaar!!!

Als het nou zijn plan is om ons naar zijn beeld en gelijkenis te (her)scheppen? Gewoon ja tegen zeggen. Zijn Geest uitnodigen en Hem Zijn leven in je laten bewerken tot zijn glorie en eer, zodat niemand grond heeft om op te scheppen. Ik kan mijzelf niet als Hem maken. Hij wel.

Bless broer!

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Ton:

Als het nou zijn plan is om ons naar zijn beeld en gelijkenis te (her)scheppen? Gewoon ja tegen zeggen. Zijn Geest uitnodigen en Hem Zijn leven in je laten bewerken tot zijn glorie en eer, zodat niemand grond heeft om op te scheppen. Ik kan mijzelf niet als Hem maken. Hij wel.

Bless broer!

Dank je wel voor je πάθος!  Is passie. Je hebt gelijk. Ik heb Godzijdank de Geest ontvangen en kan deze dagelijks ervaren in mijn hart. Deze schenkt mij heel veel liefde, hoop en verlangen naar God. Ik ben een nieuwe schepping.  Het lukt me niet altijd om in de vreugde te blijven, ook al realiseer ik me sinds kort dat God dit van me verlangt. Ik kom pas net kijken, ben 9 maanden geleden gedoopt, dus ik heb nog een prachtige weg te gaan.  (Dank Ton voor de zegen, ik ben een vrouw)

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ton:

Overal schrijft Paulus, je bent rein, heilig, smetteloos, al volmaakt, compleet in Hem, meegekruisigd, overgeplaatst, meeopgestaan tot dat nieuwe leven, meegezeten, de goddelijke natuur deelachtig etc, etc,

Wij denken: ik voel dat niet, dat zal wel voor toen zijn geweest, of nog moeten komen en zakken af naar ooit "eeuwig leven" ipv Zoe-leven. Nu, reeds hier!

Bij nieuw leven hoort bekering. Bekering is terug naar God. Bekering is erkenning dat het goede dat moet komen niets van het oude overeind laat. Een bekeerde weet zich gesteld om de norm te zoeken. Een bekeerde heeft een zaad dat is ontkiemd. Een bekeerde weet zich genoodzaakt om zich te doen vormen en te doen beheersen door wat God voordoet en voorschrijft in de bijbel. Een bekeerde zoekt gemeenschap met God in hart en geest, in de schrift en in gebed.
Bij nieuw leven hoort dus een heel oud boek.
En dat oude boek zegt; wees heilig want God is heilig.
De Geest moet je toelaten. Je moet de Geest niet bedroeven.
Zoek met macht de eenheid, die je belijdt: de bijbel is waarheid.

1 uur geleden zei Ton:

UW woord is waar. U legt het uit. U kwam. Dank u voor uw openbaring, U brak de macht van de val door Uw bloed, Uw marteling bepaalt mijn herstel in u, ik ben overgeplaatst, Uw geest woont in mij en bewerkt goddelijk leven in mij, U en ik zijn 1, de heerlijkheid die u bij de Vader heeft, geeft U ook aan mij, het is volbracht, Openbaar deze waarheid diep in mij, aan mijn geest ziel en lichaam, zodat ik net als uw eerste vrienden zal wandelen als U, dank u voor de transformerende kracht van uw geest, zonder u kan ik niks, maar u bent gekomen, hier ben ik heer, dank u dat u mij verlost van mijn beperkte gevallen natuurdenken, alle dingen zijn mogelijk bij u, u, de Geest die de hemel en aarde uit het niets tevoorschijn riep woont weer in mij, u hebt er plezier in om mij Uw koninkrijk van uzelf te geven, Dank u voor uw geest die mij steeds meer verandert en maakt als u, glorie, dank u wel.

Dit klinkt als de gearriveerdheid van de Geest-geloof. Maar wie de woorden op zich in laat werken, weet dat de dank aan het eind een taak en een opdracht impliceert die er niet om liegt: een dagelijkse kruisiging van datzelfde vlees dat zojuist blij en oprecht heeft betuigd zo verheerlijkt geworden te zijn in de eenheid met God Zelf! Dat is een kei van een innerlijke tegenstrijdigheid. Of verdieping, zo je wilt. Ik zie dat net als sommige prachtige opwekkingsliederen: als dat wordt gezongen op de Titanic die aan het zinken is, tot het zinken gedaan is, dan wordt je geraakt en zie je de heerlijkheid Gods op aarde, zoals Stephanus de hemel open zag.
Maar als het wordt gezongen in een luie setting van gearriveerdheid in zelfvoldaanheid omdat Christus het al heeft volbracht, dan is hetzelfde als een prachtige bloem opgeschoten op rotsachtige grond: het is snel en heerlijk, maar al in de heerlijkheid van het begin is al de teloorgang van het vervolg zichtbaar.

UW woord is waar. >> Accepteer dat als een begin, niet als eindstation. Dat vraagt om erkenning en studering.
U legt het uit. >>  Als dat zo is, wat doe je dan om het op te pakken? Dat vraagt studie en groei en toewijding en zuiverheid in leer.
Uw geest woont in mij en bewerkt goddelijk leven in mij, >> het volmaakt goddelijke vraagt ook volmaakt goddelijke liefde, toewijding en heiligheid.
U en ik zijn 1 >> Nee; zo constaterend is het niet. Jezus bidt: opdat zij één zijn, zoals God en Christus één zijn. 
U en ik zijn 1 >> Er is maar één manier van eenheid: de christenen samen één, in onderwerping aan het Woord.
Waaraan herkennen wij het Woord? Aan de schrift, want heel de schrift is geschreven met het oog op Christus.
het is volbracht >> Volbracht is Christus' offer voor ons. Maar de satan heeft toegang tot ons en macht over ons vlees, tot en met onze laatste ademtocht.
het is volbracht >> Nee; wie aan het begin van een wedstrijd de wapens krijgt die de overwinning waarborgen, wint niets als hij niet strijdt.
 

Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.
En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U,
dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.
En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;
Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne,
dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-3-2019 om 16:47 zei Nicky O:

A happy life? Dat gaat in tegen wat de Bijbel zegt.

Dat ben ik niet met je eens. Is het Gods Wil dat we gelukkig zijn, of wil HIJ dat we ongelukkig zijn? Het eeuwige LEVEN begint op het moment dat we Jezus als God en Verlosser aanvaarden!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Ton:

Als je ziet wat God in Jezus bewerkt heeft voor jou: nieuw goddelijk leven voor jou barst de vreugde en lofprijs volledig los.

Kijk maar eens naar de brieven van Paulus. Overal schrijft Paulus, je bent rein, heilig, smetteloos, al volmaakt, compleet in Hem, meegekruisigd, overgeplaatst, meeopgestaan tot dat nieuwe leven, meegezeten, de goddelijke natuur deelachtig etc, etc,

Wij denken: ik voel dat niet, dat zal wel voor toen zijn geweest, of nog moeten komen en zakken af naar ooit "eeuwig leven" ipv Zoe-leven. Nu, reeds hier!

We leven in geloof. Dus als wij opstaan en zeggen: Jezus dank u wel! UW woord is waar. U legt het uit. U kwam. Dank u voor uw openbaring, U brak de macht van de val door Uw bloed, Uw marteling bepaalt mijn herstel in u, ik ben overgeplaatst, Uw geest woont in mij en bewerkt goddelijk leven in mij, U en ik zijn 1, de heerlijkheid die u bij de Vader heeft, geeft U ook aan mij, het is volbracht, Openbaar deze waarheid diep in mij, aan mijn geest ziel en lichaam, zodat ik net als uw eerste vrienden zal wandelen als U, dank u voor de transformerende kracht van uw geest, zonder u kan ik niks, maar u bent gekomen, hier ben ik heer, dank u dat u mij verlost van mijn beperkte gevallen natuurdenken, alle dingen zijn mogelijk bij u, u, de Geest die de hemel en aarde uit het niets tevoorschijn riep woont weer in mij, u hebt er plezier in om mij Uw koninkrijk van uzelf te geven, Dank u voor uw geest die mij steeds meer verandert en maakt als u, glorie, dank u wel.

Dit gaat heeeel ver. Wij, jij en ik en ieder die hem aanneemt mag veranderen naar het beeld van God door de Heer die Geest is. Wij worden daarmee de zichtbare verschijningen van de onzichtbare geest des levens. Hehee..... de zonen en dochters gods worden weer openbaar!!!

Als het nou zijn plan is om ons naar zijn beeld en gelijkenis te (her)scheppen? Gewoon ja tegen zeggen. Zijn Geest uitnodigen en Hem Zijn leven in je laten bewerken tot zijn glorie en eer, zodat niemand grond heeft om op te scheppen. Ik kan mijzelf niet als Hem maken. Hij wel.

Bless broer!

 

Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Willempie:

Wederom een slechte, en daardoor onbegrijpelijke, vertaling? Of heb je deze zelf bedacht?

Ik lees, zoals je weet de SV en HSV, en nee, die heb ik niet zelf bedacht. Dat weet je ook wel. Waarom denk je dat eigenlijk? Dus, klachten niet bij mij. Desondanks bedankt voor het compliment.

Dus, poneer ik een Bijbelse Waarheid:

Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

De Statenvertaling zegt: maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

En dan nog de NWV, een andere vertaling - waar ik geen liefhebber van ben - die veel gebruikt wordt zegt:

maar indien GIJ door de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zult GIJ leven.

Hoe staat het in jouw vertaling, Willempie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei WdG:

Dat ben ik niet met je eens. Is het Gods Wil dat we gelukkig zijn, of wil HIJ dat we ongelukkig zijn? Het eeuwige LEVEN begint op het moment dat we Jezus als God en Verlosser aanvaarden!

Waarom zou men zich ongelukkig voelen in een rolstoel? Genoeg mensen die ziek zijn en toch Jezus kennen als hun Zaligmaker. Jezus heet niet voor niets Jezus; Zaligmaker en niet Wonderdoener. Overigens wat is er wonderlijk aan wonderen als deze zich op grote schaal voordoen?

Je bent veel te veel voor anderen aan het praten, volgens mij zegt dat meer over jou dan over de ander: als jij ziek wordt of ellende overkomt jou, voel jij je ongelukkig. Maar dat hoeft niet WDG, God is met Zijn kinderen, ook in ziekte of wat voor ellende dan ook.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Enerzijds spreekt de Bijbel over God, die de wereld vernietigd met een vloed, steden vernietigd, maar waarom? Omdat het Gods Wil is? Handelt Hij tegen Zijn wil? Het is misschien voor velen niet te begrijpen, maar, ziekte en ellende zijn het gevolg van de dood, en de dood is het gevolg van de zonde. Toch is het niet Gods Wil dat we verloren gaan, dat we ziek worden of ellende meemaken, het tegendeel is waar: HIJ heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

De realiteit is dat velen het offer afwijzen, velen wijzen genezing, vergeving en zegeningen af, omdat ze niet in God geloven of niet verder komen dan de vergeving. De Bijbel leert ons het tegendeel. God is Liefde. HIJ heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

33 minuten geleden zei Willempie:

Wederom een slechte, en daardoor onbegrijpelijke, vertaling? Of heb je deze zelf bedacht?

En speciaal voor jou: ik gebruik de SV, de HSV en de KJV. Je kunt het nagaan in je eigen favoriete vertaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei WdG:

Het is misschien voor velen niet te begrijpen, maar, ziekte en ellende zijn het gevolg van de dood, en de dood is het gevolg van de zonde.

Ik begrijp dat jij niet dood zult gaan. Jij bent perfect, zondigt niet meer in de ogen van God en loopt al reeds rond in het opstandingslichaam. Ik verwacht dan ook geen rouwkaartje als je komt te overlijden, want dat zal jou niet overkomen. Met je perfecte lichaam waar de dood en ziekte geen grip meer op heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Nicky O:

Excuus. Ik kom terug op mijn woorden. Natuurlijk wil God dat we gelukkig zijn in Hem en met Hem en door Hem. Laat ik hier geen dwaling in de wereld helpen. 

De populaire toon van deze spreker irriteerde me. Soms komt de oude mens nog wel eens bij me naar boven.

@WdG ik had mezelf al gecorrigeerd. Grote fout. Zeker wil God dat we gelukkig zijn. We mogen ons altijd in Hem verheugen.

Heren, het thema genezen houdt me bezig, sinds dit topic. Jezus genas ook en spoort ons ook aan in de Bijbel. Als God het daar niet mee eens is, laat Hij de genezing ook niet plaatsvinden, lijkt me.

Toch hoort lijden bij het leven en kan lijden er voor zorgen dat de mens zich (weer) tot God keert.

Vanochtend had mijn zoontje groeipijnen. Ik legde mijn hand op zijn been, sprak een gebed uit en de pijn was weg. God laat het gebeuren.

Waarom zou ik het dan laten?

 

bewerkt door Nicky O

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid