Spring naar bijdragen
Ton

De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

Aanbevolen berichten

46 minuten geleden zei Ton:

Helaas. "Het nieuws" reageert net zo als velen hier. Schamper, onzin, fake-news. Daar branden we onze vingers niet aan. 

Hoe kwamen ze eigenlijk aan die 600 dode mensen?

2 minuten geleden zei WdG:

Nee, voor wedergeborenen zou de reactie moeten zijn: "Dit is heel gewoon".

Hoeveel doden heb jij zien opwekken eigenlijk als dat zo gewoon is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Hoe kwamen ze eigenlijk aan die 600 dode mensen?

 

Door de 10-tallen jaren heen. Mensen uit hun kerk, de dorpen, pastors die vermoord werden door de mafia.

Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt.

 

1 uur geleden zei Mullog:

Dat hebben jullie nu altijd. Oncontroleerbare verklaringen. Het is dat ik niet wantrouwend ben maar anders zou ik denken dat het allemaal verzonnen wordt. 

 

Jullie....? als in wij en zij?

Ik ben gewoon je broer, die sinds 22 jaar een uurtje per dag in de bijbel met God bezig is, roept om inzicht, verandert naar Zijn beeld en wonderen meemaakt.

"Jullie" niet dan?

 

2 uur geleden zei thom:

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

De laatste Adam is een proces dat volbracht kan worden in de mens, inderdaad.

 

Exact!

Het is de Geest van Jezus die alles aan je openbaart, zodat je er ook naar gaat handelen.

"Make the tree good and the fruit will be good".

"De Geest brengt voort naar Zijn aard" staat er ergens.

Dus: Get alone with Him. Vraag Hem je in de waarheid te leiden en dat goddelijke leven aan je te openbaren.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Hoeveel doden heb jij zien opwekken eigenlijk als dat zo gewoon is?

 

Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt.

Het is hierboven voldoende uitgelegd. 

Vraag Jezus, je leidsman je te vullen met Zijn Geest, te leiden in de volle waarheid, te veranderen naar Zijn Beeld en ga handelen naar de mate van je geloof. Je bent al een nieuwe schepping, meegezeten in Hem, compleet in Hem, Zijn natuur deelachtig geworden, dus: ga, genees de zieken, wek de doden op, drijf gevallen geesten, spreek in tongen, doe krachten, ontvange woorden van kennis, krijg wijsheid, etc.

Je kunt nog 10 jaar hier wat debatteren, nooit op iemand de handen leggen en genezing uit spreken, terwijl al die tijd het Koninkrijk van God al in je gekomen is.

Als je je er niet naar uit wilt strekken. Prima. Maar stop dan met negatief commentaar geven. Wil je weten hoe het zit. Prima. Ik leg het je graag uit.

 

 

2 minuten geleden zei thom:

Dan is ook de boom de Geest. 

De "boom des levens"..... God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Ton:

Het is de Geest van Jezus die alles aan je openbaart, zodat je er ook naar gaat handelen.

"Make the tree good and the fruit will be good".

 

3 minuten geleden zei Ton:
6 minuten geleden zei thom:

Dan is ook de boom de Geest. 

De "boom des levens"..... God.

Wie is ´je´ dan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ton:
14 minuten geleden zei thom:

Wie is ´je´ dan.

1 ieder....

Joh. 1 vers 4 geeft het antwoord op zowel wie ´je´dan moet zijn, alsook wie de boom des levens is.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Kleine correctie, als het mag. De boom des levens is eveneens deel van de schepping van God, en dus niet God zelf.

Ik zie het meer als een metafoor voor God.

"Ik ben de stam, jullie de takken...." zegt Jezus. Hij vergelijkt zichzelf hier met een Boom. Is Hij een boom? Nee.

Net zoals het appeltje van Adam en Eva. Beeldspraak.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ton:

Ik zie het meer als een metafoor voor God.

"Ik ben de stam, jullie de takken...." zegt Jezus. Hij vergelijkt zichzelf hier met een Boom. Is Hij een boom? Nee.

Net zoals het appeltje van Adam en Eva. Beeldspraak.

Joden beschouwen de boom des levens als de Thora. Christenen beschouwen de boom des levens als Jezus, de Gezalfde Gods die de vervulling is van de Thora. Beiden zien de boom des levens dus als het Woord van God en beiden zijn correct. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Joh. 1 vers 4 geeft het antwoord op zowel wie ´je´dan moet zijn, alsook wie de boom des levens is.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Ja mooi.

Het is oneness. Het herstel naar Genesis 1:26-27. "Het geeft de Vader plezier jullie het koninkrijk te schenken". Van zichzelf, Zijn Geest in ons.  Zijn plan om mensen te herstellen naar hoe het begon en zeer goed was: het beeld van Jezus: agape-liefde en het bovennatuurlijke van God in ons zoals dat uitgelegd wordt in 1 kor 12.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Ton:

Zijn plan om mensen te herstellen naar hoe het begon en zeer goed was: het beeld van Jezus

Nee, Hem gelijkvormig. Als Hem, omdat Hij in ons is. ´Ik in hen, en Gij in Mij´opdat zij 1 zijn.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

Dat is geen appeltje.

Nope. Het is de hele gevallen mindset, het egoisme, leven zonder Gods natuur, etc, etc,

Daar komen ook alle andere religies vandaan he. Allemaal ontstaan na de val.

Iedereen blind, vervreemd van God, compleet de weg kwijt en dan God die in Jezus tevoorschijn komt en zegt: "ik ben de weg de waarheid en/naar het goddelijke leven".

En daar komen wij met onze "ja-maren", sarcasme, afwijzing, strijd, ongeloof en debatteren over wat Hij zegt ipv aannemen wat Hij zegt en hem Zijn gang laten gaan in ons.

We are so lost. Holy Spirit come....

8 minuten geleden zei thom:

Nee, Hem gelijkvormig. Als Hem, omdat Hij in ons is. ´Ik in hen, en Gij in Mij´opdat zij 1 zijn.

Precies en dan lijken we op?..... Jezus 😊.

Hij de pottenbakker, wij de klei. Geweldig niet? En dat allemaal uit liefde van Hem naar ons en onze overgave aan Hem. Ik ben benieuwd hoe ik er uit zie als Hij met me klaar is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Ton:

Ik ben benieuwd hoe ik er uit zie als Hij met me klaar is.

Als Joh. de Doper waarschijnlijk, want die had zichzelf helemaal weggecijferd en de weg des Heeren voorbereid.

Tel uit je winst.. 😁

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei WdG:

Waar breng je de eeuwigheid door, nadat jij je huidige lichaam verlaten hebt?

Ha, als het aan jou ligt voor eeuwig hier op aarde. Je wekt hem constant maar weer op uit de doden. Als een soort van necromancer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Als Joh. de Doper waarschijnlijk, want die had zichzelf helemaal weggecijferd en de weg des Heeren voorbereid.

Tel uit je winst.. 😁

Hahaha.

Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site.

Het laat zien hoe ook gelovigen soms Jezus niet herkennen, mee gaan in wat Hij voor ons heeft. Keeps me very humble.

18 minuten geleden zei WdG:

Waar breng je de eeuwigheid door, nadat jij je huidige lichaam verlaten hebt?

Je vraag impliceert dat je het weet. Laat maar horen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Ton:

Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site. 

Ik denk dat jij in de war bent hierover, want Joh. de Doper was erg duidelijk in zijn streven en leven.

Joh.1

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

17 minuten geleden zei Ton:

Het laat zien hoe ook gelovigen soms Jezus niet herkennen, mee gaan in wat Hij voor ons heeft. Keeps me very humble.

(..)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei thom:
34 minuten geleden zei Ton:

Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site. 

Ik denk dat jij in de war bent hierover, want Joh. de Doper was erg duidelijk in zijn streven en leven.

Joh.1

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Volgens Lucas waren Jezus en Johannes neven, aangezien Maria en Elisabeth nichten van elkaar waren. Of wellicht was Elisabeth de tante van Maria. Dan is het toch raar dat in de verzen hierboven de suggestie wordt gewekt dat Johannes niet wist wie Jezus was, terwijl het z'n eigen neef was?

Lucas 1 HSV

13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

...

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

...

35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

...

39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,

40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.

41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,

42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.

14 minuten geleden zei WdG:
34 minuten geleden zei Ton:

Je vraag impliceert dat je het weet. Laat maar horen.

Zwijgen is goud in dit geval. Waar brengen zij die Jezus afwijzen de eeuwigheid door?

Zucht. Word je zelf nooit moe van je vervelende boodschap? Ik wel eigenlijk.

IEDEREEN DIE NIET ZO (ENG) ALS WDG GELOOFT ZAL VOOR EEUWIG BRANDEN IN DE HEL.

Dat was 'm toch?

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Zucht. Word je zelf nooit moe van je vervelende boodschap? Ik wel eigenlijk.

Je mag me negeren. Maar, nu je er toch bent...

Citaat

 

IEDEREEN DIE NIET ZO (ENG) ALS WDG GELOOFT ZAL VOOR EEUWIG BRANDEN IN DE HEL.

Dat was 'm toch?

 

Dat bedoel ik dus. Je hebt het niet begrepen. Het antwoord is uiteraard "nee". Moet ik het weer opnieuw uitleggen...?

7 minuten geleden zei thom:

In de tijd.

Totdat men zich het geloof (weer) bewust wordt.

Iets van reincarnatie?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Volgens Lucas waren Jezus en Johannes neven, aangezien Maria en Elisabeth nichten van elkaar waren. Of wellicht was Elisabeth de tante van Maria. Dan is het toch raar dat in de verzen hierboven de suggestie wordt gewekt dat Johannes niet wist wie Jezus was?

Het is symboliek voor de mens die getuigt van het Licht, de roepende in de woestijn, de wereld, maar niet het Licht is. Kent het Licht en Leven niet, maar Hem wel verwacht en weet dat het Licht en Leven vóór de zondeval datgene was waaruit de mens bestond; Hij die voor mij (natuurlijk mens) was, en na mij komt.

Het Licht en Leven komt 'met' de Zoon van God in het vlees. De zogeheten Jezus-mens, die het Pad gaat van de Liefde.

Dit is een procesbeschrijving van de mens die zichzelf overgegeven heeft. En verlicht is geworden.

 

4 minuten geleden zei WdG:
11 minuten geleden zei thom:

In de tijd.

Totdat men zich het geloof (weer) bewust wordt.

Iets van reincarnatie?

Iets van genadetijd. En mag jij bedenken hoelang de levende ziel leeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid