Spring naar bijdragen
Ton

De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Ton:

Veel plezier hier verder nog met elkaar. Moedig elkaar aan in het geloof in plaats van elkaar er uit te praten, groei in alle dingen in Hem.

Wees gezegend allemaal.

Bedankt Ton, je hebt mijn ogen geopend. Veel zegen! 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei WdG:

Waar staat dat precies? Citeer het maar eens, in de context. Ik pak even de tekst erbij:

en in Uw Naam veel krachten (wonderen zeggen we tegenwoordig) gedaan? Ze waren dus enigszins verbaast dat Jezus hen niet kenden. Maar ze hadden die wonderen verricht onder de noemer Christendom, terwijl ze qua leer er helemaal naast zaten. Die krachten kwamen dus ergens anders vandaan. Wie zou die leer willen promoten denk je? En dan nog een vraag. Hoe kan het dat bijv Hindoestanen ook kunnen genezen?

http://www.ohmnet.nl/hindoewijzer/radio/gebedsgenezing-bij-hindoestanen/

 

16 uur geleden zei thom:

Is dit een reactie betreffende de deurwachter?

God is denk ik fan van Annie MG Schmith denk ik. Nooit zulke onzin gelezen.

16 uur geleden zei Ton:

Veel plezier hier verder nog met elkaar. Moedig elkaar aan in het geloof in plaats van elkaar er uit te praten, groei in alle dingen in Hem.

We praten er elkaar niet uit, integendeel. We geven elkaar moed, maar niet met fabeltjes, maar met de WAARHEID. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:
19 uur geleden zei thom:

Ton, heb jij de Engelse nationaliteit? Vanwaar dat Engels er steeds tussendoor. Het lijkt de Pinkstergemeente wel.

En dat omdat ik wel eens Citylight Alkmaar bezocht heb op internet, een Pinkstergemeente met veel slogans in het Engels, om wat vraag ik mij dan af.

What makes that now uit? Off and too English tussendoor is best well leuk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei sjako:
Op 20-3-2019 om 12:28 zei WdG:

Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

=> Jakobus 1:7 HSV (kijk WdG zo simpel is het!)

Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat gebedsgenezing nog van deze tijd is. Vaak laten de 'genezers' zich nog betalen ook. Sterker nog, ik vind het schadelijk. Mensen worden met een valse hoop opgezadeld. Ik las het treurige verhaal van een jongen in een rolstoel. Er stonden wel 5 man rond de jongen te bidden voor genezing. Er gebeurde niks. De jongen zat in z'n stoel te huilen en raakte zelfs psychisch in de war. 

Erg sneu inderdaad. Jongen heeft het al moeilijk genoeg en krijgt hierdoor nog een extra schuldgevoel. Het zou me niks verbazen als de suggestie werd gedaan dat hij niet genoeg geloof zou hebben gehad. 

Over de brief van Jakobus: deze is gericht 'aan (3)de twaalf stammen (a)die in de (4)verstrooiing zijn' (Jakobus 1:1 SV). De SV met kanttekeningen vermeldt hierover:

Citaat

3 Namelijk der Israëlieten of Joden, die in twaalf stammen of geslachten waren verdeeld; namelijk die onder dezelve het Evangelie hadden aangenomen. Zie Gen. 49:28. Ex. 24:4. Joz. 3:12. Hand. 26:7. 

a Hand. 8:1. 1 Petr. 1:1. 

4 De Israëlieten of Joden zijn dikmaals buiten hun vaderland in andere landen verstrooid, de tien stammen door de Assyriërs, en de twee door de Babyloniërs, die daarna wel wedergebracht zijn, doch enigen zijn in de verstrooiing gebleven, waarvan zie nader Hand. 2:5, en eindelijk zijn zij ten enenmale verstrooid door den oorlog der Romeinen onder Vespasianus en Titus; in welke verstrooiing zij gebleven zijn tot dezen tijd toe. Deze laatste verstrooiing schijnt toen nog niet geschied geweest te zijn, als deze brief geschreven is; zodat hier verstaan worden degenen die door de eerste verstrooiingen zijn gebleven in de landen van Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, enz., gelijk dezelve worden uitgedrukt 1 Petr. 1:1, en ook blijkt dat in die en andere verre landen de Joden verstrooid waren, en enigen derzelve tot de christelijke religie bekeerd, Hand. 2:9, 10, 11, 41.

Bron: https://statenvertaling.nl/tekst.php?bb=59&hf=1&ind=1#startg

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-3-2019 om 13:11 zei Bastiaan73:

Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat gebedsgenezing nog van deze tijd is.

Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat geloof nog van deze tijd is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-3-2019 om 11:11 zei Ton:

 

Na 22 jaar stevig grasduinen in de bijbel en Gods Geest vragen om geleid te worden in de waarheid vielen me steeds meer tegenstrijdigheden op in het nieuwe testament.

Dus.... de grondtekst er maar eens bijgepakt.

 

Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Tevens kan de betekenis van een woord door de jaren heen, veranderen. Bijvoorbeeld: "wicked" kan "slecht" maar ook "gaaf" betekenen. Totaal het tegenovergestelde. De rode draad/intentie van de oorspronkelijke auteur kennen is dus zeer belangrijk. Een bevooroordeelde/negatieve mindset zal kiezen voor "slecht" ipv "gaaf". Door de vertaalslag van de grondtekst naar onze huidige vertalingen en de mindset van vertalers (bv Het boek, NBG, HSV, AMP, King James, The Message, Basisbijbel) komen sommige grandioze volle waarheden helemaal niet goed uit de verf. Een paar voorbeelden.

 

"Eeuwig leven" of: Goddelijk leven?

Op praktisch alle plaatsen wordt het woordje "Zoe" vertaald met "eeuwig leven". De enige juiste vertaling is echter het volle leven van God dat we in Jezus zien, goddelijk leven, de goddelijke natuur deelachtig. Jezus kwam immers om ons Zijn Koninkrijk te geven. Wat is dat Koninkrijk? Zijn Geest! Zijn goddelijk leven, de goddelijke natuur deelachtig. Dat dit zo is, zien we terug in het leven van zijn eerste 84 vrienden. Ook zij genazen iedereen, dreven boze geesten uit en wekten doden op en dat geldt nog steeds. Jezus zei immers tegen hen: "Alles wat ik jullie heb onderwezen, onderwijs dat ook aan degene die je tegenkomt", "heb Ik niet gezegd: Gij zijt goden!". Het woord/het evangelie, God/Zijn Geest verandert niet. Het is onveranderlijk ook voor ons! Overal waar je "eeuwig leven" leest mag je dus "goddelijk leven" lezen. Dat leest heel anders.

 

"Behouden" of: compleet gemaakt?

Op praktisch alle plaatsen wordt het woordje "Sozo/soteria" vertaald met "behouden". Velen denken daardoor dat het niet meer is dan gered zijn, het "ooit naar de Hemel" gaan betekent. De juiste vertaling is echter, gered, bevrijd, genezen, voorzien, compleet gemaakt. Wederom het volle goddelijke leven dat we zien in Jezus en in zijn eerste 84 vrienden die Hij onderwees in de wedergeboorte, de nieuwe schepping, de heilige geest die zou komen. De Hemel is in ons gekomen!

 

"Toorn van God" of: intense passie?

Zo ook het woordje "toorn" in Johannes 3:36, vertaald vanuit het griekse "orge". Een uitdrukking die gebruikt wordt bij extreme emotie. Zowel positief of negatief. Van woede tot.... hartstochtelijke passie! 

Joh 3:36 laat zich dan heel anders lezen.

NBV vertaling: "Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten".

Correcte vertaling:  "Wie in de Zoon gelooft heeft goddelijk leven, wie de Zoon niet kent zal dat leven niet kennen; echter, Gods hartstocht blijft op hem rusten".

Dat laatste is precies zoals het is. God houdt van ons ("Alzo lief....", "de Vader zelf heeft u lief", etc) en wil niet dat iemand Zijn Heerlijkheid mist. Hij blijft dus aan ons trekken met zijn genade en goedheid totdat we de volle waarheid gaan zien. God is goed, ging aan het kruis om in ons nieuw/Zijn leven te bewerken.

Vergelijk dit maar eens met de gelijkenis van de verloren zoon. De Vader staat elke dag op de uitkijk met gebroken hart (dat is hartstocht!) en als de zoon terugkeert, rent hij hem tegemoet en geeft hem: een ring (oneindigheid, niet beschikbaar voor een ander, autoriteit, onoverwinnelijkheid), een mantel en schoenen (nieuwe identiteit, nieuwe wandel, waardigheid), een barbeque: Feest!

Dus, Jezus aan het kruis: hartstochtelijke passie van God naar de mens.

 

"weggekapt worden" of: opgetild worden?

Johannes 15:2. Daar staat dat we weggekapt worden als we geen vrucht dragen.... lekker. Echter in de grondtekst staat daar "airo" hetgeen ook "to raise, lift up" kan betekenen. Met andere woorden, meer licht en lucht geven zodat groei weer mogelijk wordt ofwel, de walmende vlaspit niet gedoofd wordt ofwel, de aarde nog eens bemest wordt. "Uit Zijn volheid hebben wij ontvangen, genade op genade". 

 

Wel of niet in Christus?

Kol 3:1 NBG vertaling: "Als je in Christus bent....". Dat roept meteen vragen op. "Ben ik wel in Christus? Doe ik wel goed genoeg mijn best om in Christus te zijn?". Echter, gerechtvaardigd door Zijn bloed, jou ja-zeggen tegen Hem, ben je al in Christus! Het Griekse woordje "ei" heeft ook de betekenis van "sinds".

Kol 3:1 wordt dan dus: "Sinds je in Christus bent zoek de dingen die boven zijn waar je meegezeten bent in Christus....". Je bent immers gekocht, betaald, overgeplaatst en groeiend in alle dingen in Hem.

 

Moet Jezus nou nog komen of is Hij er al (in ons)?

Dan 1 Tess 1:9-10. Onze vertalingen laten lezen:

"en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn (van God)".

5 kapitale missers in 1 zin:

1. "te dienen"; vertaald uit "douleuo" kan ook vertaald worden met "gebonden zijn aan, toegewijd, enslaved; niet meer anders kunnen dan". God ziet potentiële zonen en dochters in ons. Geen dienstknechten. Immers "jij en Ik zijn 1","al het Mijne is het uwe...".

2. "De Zoon uit de Hemelen verwachten"; in de grondtekst staat hier eigenlijk: "en de lang verwachte zoon uit de Hemel". De gemeente uit Thessaloniki heeft zich dus gebonden aan God en/c.q. Zijn Zoon!

Het huwelijk tussen de bruidegom (God) en bruid (de mens)? Reeds hier op aarde! Eenwording in/met/als Hem. 2 geesten worden 1. Dat is uiterst intiem.

3. die ons "verlost"; "rhoumai" kan ook betekenen "toe snellen, er op af stormen".

4. "toorn" van "Orge" kan ook betekenen "hartstochtelijke passie".

5. "van God"; in sommige vertalingen staat dus zelfs "toorn van God". In de grondtekst staat "van God" niet vermeld!).

Als je naar de grondtekst kijkt en de rode lijn volgt in de bijbel: God redt ons in Jezus van de val en herschept ons naar Zijn beeld en gelijkenis uit liefde, is de volgende vertaling correct:

"en hoe u zich van de afgoden tot God gekeerd hebt om gebonden te zijn aan de levende en waarachtige God en aan Zijn lang verwachte Zoon uit de hemel, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die naar ons toe is gesneld in/uit/met onstuimige liefde".

 

Zijn we gevallen en houdt God van ons, of is God boos?

"Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn".
Efeziërs 2:3 HTB, AMP.

Grondtekst:

"Ook wij waren van nature boosaardig, net als iedereen".

Niks toorn van God. Dat staat niet in de grondtekst. Het is en blijft: Door de val zijn wij de weg kwijt. Jezus brengt waarheid en herintroduceert ons gratis in onze goddelijke natuur.

 

Nog eentje dan. Rom 5:8-9

"While we were yet sinners Christ died, not to condemn the world but to save.

"Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!"

Leest eigenlijk:

"While we were yet sinners (lost, twisted in our minds, corrupted, without form) Christ died, not to condemn the world but to save (save, heal, restore back to original created value). Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be made whole by His intense passion! (grondtekst Rom 5:8-9) ".

 

 

Door dit soort vertaalfouten, zitten miljoenen mensen angstig voor een toornig God (die er niet is!) op een bus te wachten die ze naar de Hemel brengt, in plaats van op schoot bij de Vader te springen en zich te laten veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis en te wandelen in hun verloste staat. 2 kor 3:18!

 

Probleem is tevens, dat eenmaal gekozen voor de vertaling van een woord, dezelfde fout zich blijft herhalen. Vertalers kijken naar andere bijbelvertalingen en blijven daar uit voorzorg toch een beetje bij in de buurt. Zonder volle openbaring door Gods Geest is een mens biased vanuit zijn opvoeding, denominatie, mindset door de val. De rode draad (God houdt van ons, komt in Jezus naar beneden om zich te openbaren, ons Zijn Geest te geven en zo te veranderen naar Zijn beeld en gelijkenis) wordt hierdoor regelmatig losgelaten. Dus de heilige Geest vragen om openbaring is essentieel. Hij is de schrijver en kent de rode draad. Zonder Hem dwalen we binnen een seconde af.

 

Ik kwam hier op vanwege de verwarring die de bijbel soms geeft. Volle liefde, genade en duidelijkheid naast veroordelende, wettische, tegenstrijdige en vage teksten. Ik begreep dat niet, tot ik naar de grondtekst ging kijken en zag dat in praktisch al deze gevallen was gekozen voor de meest negatieve/zwakke vorm van de vertaling. Ernstig. Want, wie zal "ten strijde" trekken bij een onduidelijk signaal? Het leidt tot onnodige verwarring en omwegen naar de volheid Gods. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Het geheimenis is juist volledig geopenbaard. Door het offer van Jezus is Hij/Zijn Geest/God/Zijn Koninkrijk weer in ons gekomen en worden wij als Hem. 2 kor 2:18

www.anewcreationinchrist.nl

 

 

 

Een van de problemen van het christendom is dat men het Hebreeuws niet machtig is. In het Hebreeuws hebben (delen van) woorden, woordcombinaties of zinsdelen vaak meerdere betekenissen. Rabbijnen zeggen dan ook dat iedere tekst op minimaal 77 verschillende manieren uitgelegd of geïnterpreteerd kan worden. 

Het vertalen van de Tenach, ofwel het oude testament, is op zichzelf al de ene interpretatie van de vertaler. En daarmee gaan er dus 76 andere visies of uitleggingen verloren. Dat is zonde. En je ziet ook dat de joodse uitlegtraditie vaak verschilt van de christelijke. Je zou jezelf dus kunnen afvragen of (sommige) christenen dezelfde visie of denkwijze hebben als hun messiach. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Levi:

Een van de problemen van het christendom is dat men het Hebreeuws niet machtig is. In het Hebreeuws hebben (delen van) woorden, woordcombinaties of zinsdelen vaak meerdere betekenissen. Rabbijnen zeggen dan ook dat iedere tekst op minimaal 77 verschillende manieren uitgelegd of geïnterpreteerd kan worden. 

Dat gezegd hebbende zit je dan ook nog eens met cultuur in de tijd, ofwel waar je nu iets interpreteert vanuit je huidige achtergrond kan dat misschien haaks staan op het beeld dat men toen had (en dit geldt niet alleen voor het Hebreeuws maar voor iedere taal in iedere tijdsperiode). Dus die 77 verschillende manieren kunnen er inmiddels makkelijk 154 zijn.

Alleen de wiskunde blijft als taal door de tijd onveranderlijk :-)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mullog:

De Joden kwamen daar pas in de twaalfde eeuw in Europa achter, Pythagoras wist al in de 5e eeuw voor christus dat alles een getal is ;-) 

Dat is onjuist. De Hebreeuwse letters zijn altijd al getallen geweest. Sterker nog: Er bestonden niet eens andere tekens voor getallen dan de Hebreeuwse letters. Maar wel leuk dat je van de school van Pythagoras weet. Het is inderdaad oeroude kennis en was niet beperkt tot de Hebreeën. Getallen drukken verhoudingen uit, net zoals letters dat doen. Ik zal je eens wat vertellen:)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mullog:

Dat gezegd hebbende zit je dan ook nog eens met cultuur in de tijd, ofwel waar je nu iets interpreteert vanuit je huidige achtergrond kan dat misschien haaks staan op het beeld dat men toen had (en dit geldt niet alleen voor het Hebreeuws maar voor iedere taal in iedere tijdsperiode). Dus die 77 verschillende manieren kunnen er inmiddels makkelijk 154 zijn.

Alleen de wiskunde blijft als taal door de tijd onveranderlijk :-)

Ik schreef volgens mij ook geen maximum aan het aantal mogelijke verklaringen. ;)

Maar je hebt een punt: de joodse uitlegtraditie staat over het algemeen met één been in de historische tekst en met het andere in het heden. Dus de toepassing van bepaalde teksten kan vandaag anders zijn dan vijfhonderd jaar geleden. Het grootste voorbeeld hiervan is natuurlijk de offers die gebracht moeten worden in de tempel. Want geen tempel, betekent geen mogelijkheid om die offers te brengen. Als we halsstarrig vast zouden houden aan de tekst, zonder historisch perspectief, dan zouden onze priesters en levieten al bijna tweeduizend jaar werkeloos thuis zitten. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het probleem is niet alleen de taal machtig zijn, het is zo dat men die teksten wel letterlijk toepasten waarop lijfstraffen volgden. Tot zelfs abortussen als ik juist gelezen heb. Mozes was overigens niet vrij van zonde. Hijzelf vond het beloofde land niet. Diens wet is en was alles behalve duidelijk. Daarom dat God als Christus onder ons kwam de wetten eerste hand uit te leggen en ons onder genade te plaatsen. Ook al laten de teksten meerdere interpretaties toe, Mozes’ wet leed tot de dood en daarom was er iemand vrij van zonde nodig ons daarin de weg te tonen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het probleem is niet alleen de taal machtig zijn, het is zo dat men die teksten wel letterlijk toepasten waarop lijfstraffen volgden. Tot zelfs abortussen als ik juist gelezen heb. Mozes was overigens niet vrij van zonde. Hijzelf vond het beloofde land niet. Diens wet is en was alles behalve duidelijk. Daarom dat God als Christus onder ons kwam de wetten eerste hand uit te leggen en ons onder genade te plaatsen. Ook al laten de teksten meerdere interpretaties toe, Mozes’ wet leed tot de dood en daarom was er iemand vrij van zonde nodig ons daarin de weg te tonen.

Wie paste welke straffen toe? En welke bronnen heb je daarvoor? 

En ervan uitgaand dat je hele stukje gaat over de wet van Mozes: waar is abortus als lijfstraf beschreven? 

En waar staat in de bijbel dat Mozes het beloofde land ´niet vond´? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Levi:

Wie paste welke straffen toe? En welke bronnen heb je daarvoor? 

En ervan uitgaand dat je hele stukje gaat over de wet van Mozes: waar is abortus als lijfstraf beschreven? 

En waar staat in de bijbel dat Mozes het beloofde land ´niet vond´? 

Jij met je bronnen. Volgens mijn testament stenigde men tot Christus zei “wie vrij van zonde is werpe de eerste steen.” Mozes dwaalde in de woestijn, waarom? Als beloning? En de manier waarop ze dan aan het beloofde land kwamen was door hun geboden te loochenen. Gij zult niet doden. Als de priesters dan nog niet geboren kinderen vergiftigen moeten we niet ver zoeken van waar de straf uitgesproken werd. Niet moeilijk dat er christenen nodig waren Jeruzalem in eer te herstellen. 

Dat jij voor alles bronnen nodig hebt gaat mij echt niet motiveren op google te gaan. Ik poog dat net te vermijden in discussies.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Fundamenteel:

Jij met je bronnen. Volgens mijn testament stenigde men tot Christus zei “wie vrij van zonde is werpe de eerste steen.” Mozes dwaalde in de woestijn, waarom? Als beloning? En de manier waarop ze dan aan het beloofde land kwamen was door hun geboden te loochenen. Gij zult niet doden. Als de priesters dan nog niet geboren kinderen vergiftigen moeten we niet ver zoeken van waar de straf uitgesproken werd. Niet moeilijk dat er christenen nodig waren Jeruzalem in eer te herstellen. 

Dat jij voor alles bronnen nodig hebt gaat mij echt niet motiveren op google te gaan. Ik poog dat net te vermijden in discussies.

Ah, okey. Als je dan graag zonder bronnen wil discussiëren vind ik dat ook best. In dat geval kan ik zeggen dat straffen beschreven in de wet van Mozes nooit zijn uitgevoerd. 

De bijbel die ik, en volgens mij de meesten op dit forum gebruiken beschrijft dat Mozes en het volk slechts onder directe leiding van de Eeuwige reisden. Alleen wanneer de kolom van wolk en vuur zich verhief, brak het volk het tentenkamp op en volgenden zij die kolom tot waar die hen leidde. Van navigatie door Mozes is geen enkele sprake. Maargoed, jij hoeft je natuurlijk niet op deze bron te beroepen, dus het staat je vrij de zaken totaal anders te geloven. 

Door (joodse) priesters ongefundeerd te beschuldigen van kindermoord, vergiftig je de gedachten van menigeen en overtreed je daarmee volgens je eigen redenatie het gebod wat je zelf citeert ´gij zult niet doden´. Doe er je voordeel mee. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Levi:

Ah, okey. Als je dan graag zonder bronnen wil discussiëren vind ik dat ook best. In dat geval kan ik zeggen dat straffen beschreven in de wet van Mozes nooit zijn uitgevoerd. 

De bijbel die ik, en volgens mij de meesten op dit forum gebruiken beschrijft dat Mozes en het volk slechts onder directe leiding van de Eeuwige reisden. Alleen wanneer de kolom van wolk en vuur zich verhief, brak het volk het tentenkamp op en volgenden zij die kolom tot waar die hen leidde. Van navigatie door Mozes is geen enkele sprake. Maargoed, jij hoeft je natuurlijk niet op deze bron te beroepen, dus het staat je vrij de zaken totaal anders te geloven. 

Door (joodse) priesters ongefundeerd te beschuldigen van kindermoord, vergiftig je de gedachten van menigeen en overtreed je daarmee volgens je eigen redenatie het gebod wat je zelf citeert ´gij zult niet doden´. Doe er je voordeel mee. 

Ja wij mogen denken wat we willen. Maar dat verandert niets. Mijn punt is dat de wet van Mozes’ niet voldoende duidelijkheid schiep, of net wel, waardoor mensen aan lijfstraffen deden. Jeruzalem was verloren zonder christendom. Dat is geschiedenis. 

Voor die “ongefundeerde beschuldiging” wil ik best wel een fundamentje leggen.

Abortus door priesters bij bastaardkinderen. (Lees ook maar na in de hele context aldaar):

Numeri 5:22 Dat ditzelve water, hetwelk de vervloeking medebrengt, in uw ingewand inga, om den buik te doen zwellen, en de heup te doen vervallen! Dan zal die vrouw zeggen: Amen, amen!

Deuteronomium 23:2 Geen bastaard zal in de vergadering des Heeren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des Heeren niet komen.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja wij mogen denken wat we willen. Maar dat verandert niets. Mijn punt is dat de wet van Mozes’ niet voldoende duidelijkheid schiep, of net wel, waardoor mensen aan lijfstraffen deden. Jeruzalem was verloren zonder christendom. Dat is geschiedenis. 

Voor die “ongefundeerde beschuldiging” wil ik best wel een fundamentje leggen.

Abortus door priesters bij bastaardkinderen. (Lees ook maar na in de hele context aldaar):

Numeri 5:22 Dat ditzelve water, hetwelk de vervloeking medebrengt, in uw ingewand inga, om den buik te doen zwellen, en de heup te doen vervallen! Dan zal die vrouw zeggen: Amen, amen!

Deuteronomium 23:2 Geen bastaard zal in de vergadering des Heeren komen; zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des Heeren niet komen.

 

Mooie citaten. Stof vermengt met water is inderdaad het best beproefde middel voor abortus, wat mensen eeuwenlang gebruikt hebben om abortus mee te plegen voordat er klinieken bestonden. (H)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Levi:

Mooie citaten. Stof vermengt met water is inderdaad het best beproefde middel voor abortus, wat mensen eeuwenlang gebruikt hebben om abortus mee te plegen voordat er klinieken bestonden. (H)

Ah, wat werd dan in het water gedaan dat de vrucht afdreef? Dan moeten we letterlijk stof van de aarde lezen maar als er opgeroepen wordt tot de dood niet? Wie is hier koekoek. Welke stof was dat trouwens? Zwavel? Uranium? Weet jij het?

Voor de medische wereld zo ver als nu stond dreef men ongewenste vruchten met gif af ja, met alle gevolgen van doen natuurlijk. En in tijden van Mozes deden de priesters dat om bastaardkinderen te voorkomen. Niet alle leven werd zo heilig geacht, anders werden de tien geboden wel wat letterlijker genomen. En daarom was er een verlosser nodig. Jezus was vrij van zonde, Mozes duidelijk niet.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ah, wat werd dan in het water gedaan dat de vrucht afdreef? Dan moeten we letterlijk stof van de aarde lezen maar als er opgeroepen wordt tot de dood niet? Wie is hier koekoek. Welke stof was dat trouwens? Zwavel? Uranium? Weet jij het?

Voor de medische wereld zo ver als nu stond dreef men ongewenste vruchten met gif af ja, met alle gevolgen van doen natuurlijk. En in tijden van Mozes deden de priesters dat om bastaardkinderen te voorkomen. Niet alle leven werd zo heilig geacht, anders zouden de tien geboden wel wat letterlijker genomen werden. En daarom was er een verlosser nodig. Jezus was vrij van zonde, Mozes duidelijk niet.

Je hebt helemaal gelijk. Want zwavel en uranium zijn de stoffen die voor de tempel gelegd werden. Uiteraard staat het je ook vrij om dit totaal zonder bronvermelding als waarheid de wereld in te strooien. *:}

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Levi:

Mooie citaten. Stof vermengt met water is inderdaad het best beproefde middel voor abortus, wat mensen eeuwenlang gebruikt hebben om abortus mee te plegen voordat er klinieken bestonden. (H)

 

17 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ah, wat werd dan in het water gedaan dat de vrucht afdreef? Dan moeten we letterlijk stof van de aarde lezen maar als er opgeroepen wordt tot de dood niet? Wie is hier koekoek. Welke stof was dat trouwens? Zwavel? Uranium? Weet jij het?

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_proef_met_het_bittere_water

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Levi:

Je hebt helemaal gelijk. Want zwavel en uranium zijn de stoffen die voor de tempel gelegd werden. Uiteraard staat het je ook vrij om dit totaal zonder bronvermelding als waarheid de wereld in te strooien. *:}

Ik heb u de bijbelcitaten gegeven, ieder is vrij te geloven wat ie wil. Alleen ben ik niet ongefundeerd bezig. Het is geen geheim hoe het bastaardkinderen af ging. Dat jij die wet van Mozes telkens naar je eigen interpretatie of deze tijdsgeest wil vertalen doet geen afbreuk aan de geschiedenis er van. Helaas.

4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Dus een abortus provocatus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Dus een abortus provocatus.

Waarom? Het gaat om bewijzen of er sprake van overspel is. Bij jou is er dus enkel sprake van overspel als men er zwanger van wordt?

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid