Spring naar bijdragen
Ton

De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei thom:

1 Kor.15

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Zijn er volgens jou al vijanden tenietgedaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Tevens: Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

En: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei WdG:
40 minuten geleden zei thom:

1 Kor.15

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Zijn er volgens jou al vijanden tenietgedaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.

De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

7 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

 

Dus nog een keer de vraag aan jou WdG, hoelang leeft de levende ziel.

Een mooi antwoord vind ik; totdat het zich overgegeven heeft aan Hem; met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn … ziel.

Lucas 9

24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ik denk dat jij in de war bent hierover, want Joh. de Doper was erg duidelijk in zijn streven en leven.

Joh.1

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

(..)

Nee hoor. Ik ben verre van in de war.

Keurige aanhalingen van Johannes de doper.

Maar lees eens verder. Wat zei Johannes de Doper toen Hij door een list in de gevangenis terecht kwam?

Matt11: 2Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. 6En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

Johannes was hier een beetje in de war. Had natuurlijk niet verwacht dat hij de bak in zou gaan. Hij begon te twijfelen over wie Hij zojuist als Zoon van God had geïntroduceerd.

Doen veel christenen ook. Er gebeurt wat en meteen van slag. Waarom gebeurt dit nou weer? Waar bent U God? Welke deur heb ik opengezet? Wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? In plaats van: Dank u Jezus. U bent met mij. U woont in Mij. Ik sta in een onverbrekelijk verbond met U. U en ik zijn 1. Glorie, en dan door wandelen met een grote glimlach op je gezicht, met je aandacht op God en de mensen om je heen in plaats van op je eigen sores.  Your live is not your own.

 

 

1 uur geleden zei Bastiaan73:

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

Kennen, niet naar het vlees als z'n Neef, maar kennen als de zoon van God.

Meeste mensen kennen Jezus als historisch figuur, niet als verlosser, genezer, brenger van nieuwe goddelijk leven.

Het is wel uit de strong's te halen.

Kennen: het woordje Eido.

Definitie: to know, remember, appreciate.

Origin: to see (literally or figuratively)

Gebruik: to be aware, to behold, to perceive, to understand, to know, to consider.

Als neven in gelijke leeftijd zullen ze vast met elkaar gestoeid hebben. Pas toen De Hemel boven Jezus openging zag Hij Jezus als "Hem die doopt met de Heilige Geest".

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ton:

Nee hoor. Ik ben verre van in de war.

Keurige aanhalingen van Johannes de doper.

Maar lees eens verder. Wat zei Johannes de Doper toen Hij door een list in de gevangenis terecht kwam?

Matt11: 2Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. 6En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

Johannes was hier een beetje in de war. Had natuurlijk niet verwacht dat hij de bak in zou gaan. Hij begon te twijfelen over wie Hij zojuist als Zoon van God had geïntroduceerd.

Doen veel christenen ook. Er gebeurt wat en meteen van slag. Waarom gebeurt dit nou weer? Waar bent U God? Welke deur heb ik opengezet? Wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? In plaats van: Dank u Jezus. U bent met mij. U woont in Mij. Ik sta in een onverbrekelijk verbond met U. U en ik zijn 1. Glorie, en dan door wandelen met een grote glimlach op je gezicht, met je aandacht op God en de mensen om je heen in plaats van op je eigen sores.  Your live is not your own.

Ah.

Ik zie het als het roemloze einde van de oude natuur, omdat het betreft het reinigen/voorbereiden helemaal uitgewerkt is, niet meer nodig, afgedankt en dit ingezien wordt maar alsnog de bevestiging wil. 

Maar door Jezus als de hoogste ontwikkeling gewaardeerd in deze wereld, juist omdat Joh., of 'de Johannes-mens', zich bewust is van een leven 'in de woestijn'; de wereld, de dualiteit, die in feite niets te bieden heeft betreffende waarde voor het Koninkrijk Gods en dit uitdroeg in woord en daad.

En het 'U en ik zijn 1", dus alleen U is geworden, en 'ik' uitgewerkt, kop eraf.. :-)

Oh ja, tel uit je winst.. 

 

 

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei thom:

Ah.

Ik zie het als het roemloze einde van de oude natuur, omdat het betreft het reinigen/voorbereiden helemaal uitgewerkt is, niet meer nodig, afgedankt en dit ingezien wordt maar alsnog de bevestiging wil. 

Maar door Jezus als de hoogste ontwikkeling gewaardeerd in deze wereld, juist omdat Joh., of 'de Johannes-mens', zich bewust is van een leven 'in de woestijn'; de wereld, de dualiteit, die in feite niets te bieden heeft betreffende waarde voor het Koninkrijk Gods en dit uitdroeg in woord en daad.

En het 'U en ik zijn 1", dus alleen U is geworden, en 'ik' uitgewerkt, kop eraf.. :-)

Oh ja, tel uit je winst.. 

Zijn mensen die dit wél begrijpen :wacko:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:
8 uur geleden zei thom:

Ah.

Ik zie het als het roemloze einde van de oude natuur, omdat het betreft het reinigen/voorbereiden helemaal uitgewerkt is, niet meer nodig, afgedankt en dit ingezien wordt maar alsnog de bevestiging wil. 

Maar door Jezus als de hoogste ontwikkeling gewaardeerd in deze wereld, juist omdat Joh., of 'de Johannes-mens', zich bewust is van een leven 'in de woestijn'; de wereld, de dualiteit, die in feite niets te bieden heeft betreffende waarde voor het Koninkrijk Gods en dit uitdroeg in woord en daad.

En het 'U en ik zijn 1", dus alleen U is geworden, en 'ik' uitgewerkt, kop eraf.. :-)

Oh ja, tel uit je winst..  

Zijn mensen die dit wél begrijpen :wacko:

 

3

Jezus zei:
Als jullie profeten zeggen:
Zie, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen vogels je voorgaan.
Wanneer zij zeggen: Het is in de zee,
dan zullen vissen je voorgaan.
Maar, het koninkrijk is in je hart
én in je oog.
Als je jezelf kent,
dan zul je ook gekend worden,
en je zult beseffen
dat ook jij een kind bent van de levende vader.
Maar ken je jezelf niet,
dan verkeer je in armoede.
Dan ben je zelf de armoede.

Thomas Evangelie

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Your live is not your own.

Hoe zie je dit Ton?

 

Je schrijft in een ander topic; ''Dus.... je bent al binnen de poort. Je bent al rein, heilig, smetteloos, overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk (Kol 1:13, 1:22). Dat is de rust! Zijn Geest woont al in jou en die verandert jou naar Zijn beeld en gelijkenis.''

Er is een poortwachter voor die deur. Die bepaalt of je door de deur gaat. Die zie ik als de Johannes-mens. Wat ingaat, is uit God.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Ton:

Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt.

Ik heb eens een beetje gegoogled op de goede man, maar ik lees niet bepaald alleen goede dingen van de man.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei WdG:
19 uur geleden zei Bastiaan73:

:N

Ik snap niet dat jullie dit kunnen geloven.

Tja, dat begrepen velen ook niet in de tijd van Jezus. Geloof je wel dat Jezus opgestaan is uit de dood? Of twijfel je daar ook aan? En Lazarus? En hoe zit het met de opdracht doe God Zijn volgelingen geeft: wek doden op, drijf demonen uit, genees zieken, verkondig het evangelie.

Daar ga ik door jouw uitingen en die van @Ton nu ook wel aan twijfelen ja.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Bastiaan73:

Daar ga ik door jouw uitingen en die van @Ton nu ook wel aan twijfelen ja.

Tja, de Bijbel leert ons dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz. De Bijbel leert ons tevens dat zowel Jezus als Zijn volgelingen niet altijd succes hebben. In het geval van Jezus lag het aan het ongeloof van de ontvangers (Hij kon slechts weinigen genezen, en niet iedereen aanvaardt Hem als God en Verlosser). In het geval van de volgelingen lag het niet alleen aan het ongeloof van de ontvangers, maar ook aan het ongeloof van de volgelingen zelf. Denk aan de maanzieke jongen die niet door de discipelen genezen kon worden, vw. hun ongeloof. Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend. Helaas zijn er veel nep-genezingen, nep-duivels-uitdrijvingen. En, als laatste: Jezus en Zijn volgelingen werden bespot, denk aan Jezus die een duivel uitdrijft, maar denk ook aan Stefanus. Ook nu wordt Jezus nog bespot. Ook nu worden Zijn volgelingen nog bespot. Laat je leiden door de Heilige Geest, en je zult zeker ontdekken wat waar is, en wat niet waar is. Ik beweer dus NIET dat ieder youtube-filmpje m.b.t. genezingen waar is. Er zijn - nogmaals - veel nep-genezingen, zoals er ook veel nep-bekeringen zijn.

Dan is en blijft het dus een kwestie van geloven: Geloof je dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven of niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Tja, de Bijbel leert ons dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz.

Vooral de toegevoegde tekst in de SV leert dat. Goede vertalingen laten deze teksten weg, want in de oudste afschriften staan ze niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei WdG:

In het geval van Jezus lag het aan het ongeloof van de ontvangers (Hij kon slechts weinigen genezen, en niet iedereen aanvaardt Hem als God en Verlosser). In het geval van de volgelingen lag het niet alleen aan het ongeloof van de ontvangers, maar ook aan het ongeloof van de volgelingen zelf.

Hoe zit het volgens jou met de klinisch dood verklaarde mensen die weer tot leven worden gebracht? Bij hen kan er geen sprake zijn van geloof of ongeloof, aangezien ze dood zijn op het moment van opwekking. Wellicht wordt het wel metaforisch bedoeld, zoals 'laat de doden hun doden begraven' (Matt. 8:22)

12 minuten geleden zei WdG:

Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend.

Doe jij dit wél WdG? Op regelmatige basis zieken genezen, demonen uitdrijven? In real life? Hoe gaat zo'n demonuitdrijving er in de praktijk aan toe? Wie dient er -naast jou- dan geloof te hebben? De demon? De bezetene? Beide?

16 minuten geleden zei WdG:

Dan is en blijft het dus een kwestie van geloven: Geloof je dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven of niet?

Terugkomend op het topic en antwoord op je vraag: de bijbel is niet onfeilbaar. Het is nu niet meer mogelijk om feiten van fictie te onderscheiden. Ik geloof wél dat het evangelie volgens Marcus het oudste is. Ouder dan Mattheüs, Lucas en Johannes. 

"Het Marcusevangelie wordt door vrijwel alle Bijbelwetenschappers gedateerd tussen 66 en 73. Deze tijdsvork heeft te maken met de Joodse Oorlog, waarvan Marcus weet lijkt te hebben. Zijn weergave van de voorspellingen door Jezus over de eindtijd in hoofdstuk 13, waarin Marcus de vernietiging van de Tweede Tempel en de onrust daaromheen becommentarieert, is voor veel exegeten een argument dat het evangelie vlak voor, in of kort na 70 is opgesteld."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Marcus#Datering

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

"Volgens het Evangelie van Marcus scheurde het 'voorhangsel' in de tempel op het moment van Jezus' overlijden doormidden (volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Alleen Matteüs schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden en graven opengingen."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_en_herrijzenis_van_Christus#Kruisiging

Is het in jouw optiek geloofwaardig dat er een aardbeving plaats vond en 'veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt', als 3 van de 4 evangelisten dit niet vermeldden?

Mattheüs 27 HSV

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;

53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei sjako:

Vooral de toegevoegde tekst in de SV leert dat. Goede vertalingen laten deze teksten weg, want in de oudste afschriften staan ze niet.

 

Gij dwaalt wel zeer.

 

Jezus zegt bij de opwekking van Lazarus tegen Maria: "Hij die Mij tegenkomt ZAL leven!"

In Johannes zegt Hij: "Jij en Ik zijn 1", "Hij die jou tegenkomt, komt Mij tegen".

Daarom is er genezing als ik iemand tegenkom. Meerdere mensen uit coma's gehaald ook. Doden heb ik nog niet opgewekt, maar dat gaat zeker gebeuren. 1 met Hem. De Geest des Levens, die Hemel en heelal uit het niets te voorschijn riep, woont weer in jou en mij. Joepie!

In elke brief wordt het uitgelegd: mee-gezeten in Hem, compleet in Hem, reeds volmaakt, Zijn natuur deelachtig, de opstandingskracht waarmee Jezus uit de dood opstond huist in je, we krijgen het geloof van God, groei tot de volheid Gods, een leerling mag worden als de Meester, etc, etc, etc.

In handelingen staat 2x dat in de eerste gemeente iedereen genas, een dode wordt opgewekt. Waarom: ze begrepen. Hoera! We zijn een nieuwe schepping, uit God geboren, 1 met de Vader. "Maakt geen misbaar, want er is leven in hem/Hem".

Paulus genas iedereen op Malta.

Het Evangelie: het herstel van een mens naar Gen 1:26-27: het beeld en gelijkenis van God. Als Jezus, het exacte beeld van de onzichtbare God.

Hoe? Gratis. Door het bloed van Jezus en de transformerende werking van Zijn Heilige Geest.

Het Christendom is meer dan liedjes zingen voor de Here en zorg voor armen en wezen, etc, etc. Allemaal goed. Maar in essentie is het: nieuw goddelijk leven. De volheid van God terug in de mens. Geweldig.

Ons gevallen-natuur-menselijke-denken zit ons echter in de weg. Daarom het "wordt vernieuwd in je denken naar het beeld van Hem die ons geschapen heeft" in Kol 3:10.

Waarom zou je dat reduceren? Omdat je nog niet zover bent, het nog niet gezien hebt in je eigen leven? Get bornagain. Vraag Heilige Geest je de ogen te open voor de onuitputtelijke rijkdom die we in Jezus ontvangen hebben.

 

 

 

bewerkt door Ton

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Bastiaan73:

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

Ja. Ook ik weet nog precies hoe de mensen onder mijn handen genazen. Vanaf 22 jaar geleden. 3 maanden na m'n bekering, de eerste wonderen.

11 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Ja. Hier mag een slotje op.

""Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens"

Ton

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen.

Wat ik dus vaker hoor is dat de nadruk op het genezen licht, maar dat het evangelie nauwelijks verkondigt wordt. Als je al zou genezen dan zou het ter ondersteuning van de verkondiging zijn en niet het hoofddoel. Jezus legt de nadruk op juist onze geestelijke genezing. Wij waren figuurlijk dood voordat we Christen waren, maar zijn nu levend gemaakt door het zoenoffer van Jezus en onze doop. Jij hebt een totaal verkeerd beeld van wat Gods Koninkrijk is. Het is een concreet Koninkrijk die alle andere koninkrijken omver zal werpen (Daniël 2), het Messiaanse Vredesrijk. De schaduw daarvan kunnen we nu al zien in Jezus Christelijke gemeente. Dan zal je pas Gods geest op enorme schaal Zijn werk zien doen.

49 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Omdat ik onder wedergeboren iets anders versta als jij. Maar Gods geest is wel degelijk in mij. Dus jij hoeft niet over mij te oordelen. Maar ik heb nog steeds geen antwoord op hoeveel doden jij al opgewekt hebt en hoeveel zieken jij al genezen hebt. 

51 minuten geleden zei Ton:

In handelingen staat 2x dat in de eerste gemeente iedereen genas, een dode wordt opgewekt. Waarom: ze begrepen. Hoera! We zijn een nieuwe schepping, uit God geboren, 1 met de Vader. "Maakt geen misbaar, want er is leven in hem/Hem".

Precies, de eerste gemeente, toen de apostelen nog leefden. Wat ik nu vooral lees zijn de desillusies over gebedsgenezing. En hoe zit het dan met bijv Jomanda. Die kon ook 'genezen'. Genezen is dus geen privilege van het Christelijk geloof meer. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Ton:
46 minuten geleden zei Bastiaan73:

De kruisiging van Jezus vond waarschijnlijk in 33 plaats. Dat betekent dat het oudste evangelie pas 33 jaar na de kruisiging werd opgeschreven. Denk/geloof jij dat Marcus een fotografisch geheugen had?

Ja. Ook ik weet nog precies hoe de mensen onder mijn handen genazen. Vanaf 22 jaar geleden. 3 maanden na m'n bekering, de eerste wonderen.

Right...

33 minuten geleden zei Ton:
42 minuten geleden zei WdG:

Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.

Ja. Hier mag een slotje op.

""Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens"

Ton

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Paul Tillich

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Bastiaan73:

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Dit is dus het grote probleem! Wanneer we geloven en niet twijfelen, is alles mogelijk [bij twijfel moet je ervan uit gaan dat je niks ontvangt], want laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

48 minuten geleden zei sjako:

Precies, de eerste gemeente, toen de apostelen nog leefden. Wat ik nu vooral lees zijn de desillusies over gebedsgenezing. En hoe zit het dan met bijv Jomanda. Die kon ook 'genezen'. Genezen is dus geen privilege van het Christelijk geloof meer. Satan kan zich voordoen als een engel des lichts. 

Dit is echt onzin, sjako, en dat weet je ook. Ook in de Bijbel deden tovenaars hun wonderen, bezweringen en genezingen. De Bijbel is duidelijk daarover! De vraag is in Wiens Naam ze het doen!

1 uur geleden zei Ton:

Twijfel (hardnekkig je verzetten tegen wat God ons gegeven heeft) brengt je nergens

Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:
33 minuten geleden zei Bastiaan73:

"Twijfel is niet het tegendeel van geloof, maar een bestanddeel ervan."

Dit is dus het grote probleem! Wanneer we geloven en niet twijfelen, is alles mogelijk [bij twijfel moet je ervan uit gaan dat je niks ontvangt], want laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

"Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden."

André Gide

~

Wanneer heb je voor het laatst over water gelopen? Vloeibaar water, minimaal een meter diep?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Bastiaan73:

"Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden."

André Gide

"Ik ben de weg de waarheid en het leven"

Jezus Christus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Dit is echt onzin, sjako, en dat weet je ook. Ook in de Bijbel deden tovenaars hun wonderen, bezweringen en genezingen. De Bijbel is duidelijk daarover! De vraag is in Wiens Naam ze het doen!

Volgens Jezus is dat geen garantie dat het van God uit komt. Mattheus 7:22-23 is daar helder in.

21  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22  Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen* gedaan?” 23  Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend!* Ga weg, wetteloze mensen!”

 

1 uur geleden zei WdG:

Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.

Het is eerst zinvol om eens eerst uit te zoeken of je wel het juiste evangelie predikt. Wetenschappelijk is er geen één bewijs dat gebedsgenezing nog van deze tijd is. Vaak laten de 'genezers' zich nog betalen ook. Sterker nog, ik vind het schadelijk. Mensen worden met een valse hoop opgezadeld. Ik las het treurige verhaal van een jongen in een rolstoel. Er stonden wel 5 man rond de jongen te bidden voor genezing. Er gebeurde niks. De jongen zat in z'n stoel te huilen en raakte zelfs psychisch in de war. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Volgens Jezus is dat geen garantie dat het van God uit komt. Mattheus 7:22-23 is daar helder in.

21  Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. 22  Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen* gedaan?” 23  Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend!* Ga weg, wetteloze mensen!”

 

Kwestie van goed lezen, sjako. Wat komt volgens Jezus niet van God? Je legt een verkeerde nadruk. Inderdaad, deze mensen zeggen het. De vraag is of ze het ook gedaan hebben. Ik ga ervan uit dat deze mensen liegen! Er staan wel meer leugens in de Bijbel. De duivel loog. De dwaas liegt door te zeggen dat er geen God is, en zo liegen deze mensen door te beweren dat ze van alles gedaan hebben, terwijl het niet zo is. Daarom zijn het werkers der wetteloosheid (en dat is iets anders dan wetteloze mensen!), omdat ze wel praatjes hebben, maar geen daden. Dus, sjako: geen woorden, maar daden! Dat betekent, het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, zoals Jezus en Zijn volgelingen dat deden. Waarom blijf je volhouden dat we dat niet zouden moeten doen? Je negeert een oproep van Jezus, onze God!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei thom:

Je schrijft in een ander topic; ''Dus.... je bent al binnen de poort. Je bent al rein, heilig, smetteloos, overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk (Kol 1:13, 1:22). Dat is de rust! Zijn Geest woont al in jou en die verandert jou naar Zijn beeld en gelijkenis.''

Er is een poortwachter voor die deur. Die bepaalt of je door de deur gaat. Die zie ik als de Johannes-mens. Wat ingaat, is uit God.

Dus... 

Joh. 10

2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.

3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

Ik ga ervan uit dat deze mensen liegen!

Dat staat er niet. Ze hebben wonderen verricht, maar blijkbaar vanuit een verkeerde bron. Het blijft oppassen.

13 minuten geleden zei WdG:

Je negeert een oproep van Jezus, onze God!

Allesbehalve, het besluit zoals die bijv in de SV staat van Markus is niet authentiek. Dat is allang wetenschappelijk bewezen. Wat wel authentiek is de oproep van Jezus om naar de natiën te gaan om hun het evangelie te verkondigen. Mt 28:19

19  Ga dus en maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20  en leer ze om zich te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En weet: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.’ NWV

Ik ga en maak discipelen. Letterlijk. Dat geeft echte genezing en wekt mensen op die geestelijk dood waren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid