Spring naar bijdragen
TTC

Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat lijkt me sterk. Het gaat dan om de zin:
"Maar er is, en dat is te begrijpen als het onderzoek gedaan wordt door mensen die niet opgeleid zijn voor zulke zaken, en dan alleen mannen, veel onvrede over hoe er met hun zaak werd omgesprongen, waardoor de slachtoffers nog eens gevictimaliseerd werden. "
En, zoals ik het lees, met name het onderstreepte deel. Deze zin gaat over het onderzoek naar de JG, het onderzoek van de universiteit dus.  En het suggereert dat dit is gedane door een groep onbewame mensen, enkel bestaand uit mannen.
Dat staat er.
Als er iets anders wordt bedoeld, dan is de zin niet duidelijk geformuleerd. 

De zin kan wat duidelijker maar de slachtoffers werden niet door de onderzoekers nog eens gevictimaliseerd maar door de "oudsten". Die dus volgens ZENODotus niet capabel genoeg waren om het misbruik te onderzoeken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

Het gegeven van karma en re-incarnatie was onder de discipelen wel bekend, anders vroegen zij dit niet aan Jezus in Joh. 9

De tekst van Joh. 9 gebruiken, om iets wat onzinnig klinkt te bevestigen, terwijl daarin geen oordeel over die vraag van de discipelen wordt gegeven dat het onzinnig of bullshit is, maar dat dit geval als voorbeeld wordt genomen om de blinden te leren zien, en diegenen die denken te zien op hun blindheid te wijzen.

Bla. Ben je het eens of oneens met deze verwerpelijke uiting van Plume?

17 uur geleden zei Plume:

Die consequenties draagt het slachtoffer ook want die was dader in een vorig leven.

6 uur geleden zei thom:

Dan kom je ook met een tekst van Lucas, waarin het over de gelovige gaat, en over die de gelovige in twijfel brengt. En die tekst gaat niet over een inzicht of over kennis die iemand niet kan vatten en hij daarom onzinnig overkomt, maar over diegenen die juist het prille geloof, de kleinen, kunnen afnemen.

Nee thom, het gaat letterlijk over kinderen. De versie in Mattheüs 18:

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?
2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden,
3 En zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.
6 Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Bastiaan73:

Bla. Ben je het eens of oneens met deze verwerpelijke uiting van Plume? 

Nee thom, het gaat letterlijk over kinderen. De versie in Mattheüs 18:

1 Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen?
2 En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden,
3 En zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.
5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.
6 Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.
7 Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.

Met het re-incarneren en het karma is de gedachte dat in het ene leven men slachtoffer kan zijn en in een volgend leven dader. Of in het ene leven gewelddadig en een opvolgend leven hulpbehoevend. Maar om nu te oordelen dat wanneer men nu slachtoffer is omdat in het vorige leven men de dader was.. daar oordeel ik niet over.

De tekst die je geeft, en het letterlijk over kinderen gaat.. als je dat letterlijk leest, dan heb je gelijk. 

Maar als je kúnt lezen, dat het over diegenen gaat die het geloof (van de Zoon) aangenomen hebben, en het Kind in zich kunnen laten groeien dat voor hen was en na hen komen zal, dan is de waarschuwing bedoeld voor hen, die deze gelovigen van het padje afbrengen.

Het is als de blinde die gaat zien, en de zelfverklaarde zienden die echter niet zien. De teksten gaan vaak dieper dan het oppervlakkig letterlijke voorbeeld wat ingezet wordt.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei thom:

Het is als de blinde die gaat zien, en de zelfverklaarde zienden die echter niet zien. De teksten gaan vaak dieper dan het oppervlakkig letterlijke voorbeeld wat ingezet wordt.

Zelfverklaarde zienden... Dat zijn degenen die menen 'gnosis' en 'inzicht' te hebben.

2 Korintiërs 11:

3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.
4 U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Bastiaan73:

Zelfverklaarde zienden... Dat zijn degenen die menen 'gnosis' en 'inzicht' te hebben.

2 Korintiërs 11:

3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.
4 U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.

Dat zelfverklaarde zienden ging toen over de Farizeeërs, en zich daarmee zondig maakten, terwijl een blinde niet ziet dat hij zondig is.

De Gnosis ''hebben'', dat is iets dat alleen de Geest kan tonen; wie roemt, hij roemt in de Heere.

Over de Gnosis schrijven is wat anders. Inzicht kan niet gegeven worden dan dat de ander inzicht verkrijgt in hemzelf.

Nu even over een andere Jezus verkondigen, en over een andere Geest of evangelie ontvangen.....heb jij al iets ontvangen Bastiaan, dat je meent te kunnen vergelijken?

 

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei antoon:

In de eerste plaats merk ik op dat er aardig inhoudelijk op het onderwerp ingegaan wordt, dat is met andere topics vaak niet het geval, hiervoor ben ik erkentelijk.

Zelf ben ik min of meer ervaringsdeskundige, ik heb misbruik ondervonden (niet bij JG.) in mijn jonge jaren was dat het geval. ik heb er geen trauma van overgehouden, waar ik wel veel van overgehouden heb is de officiële hulpverlening daar was het pas echt kinder misbruik, over mijn rug  probeerde iedereen met een dubbele agenda gedaan te krijgen wat hij al eerder wilde, ik was het voorwerp dat zij konden gebruiken, tot nu toe heb ik er nog weleens  nachtmerries van.

Het is misschien ook een reden dat ik in latere leeftijd buitensporig sex had met vrouwen, volgens een goede alternatieve hulpverleenster kan zoiets doorwerken in je leven. zo kun je ook redeneren dat de dader van een vergrijp waarschijnlijk ook slachtoffer is

`Daders waren misschien eens slachtoffers, maar het gaat om het NU, de slachtoffers van dit moment. Officiële hulpverlening daar hebben slachtoffers recht op, of ze er gebruik van maken is aan hen. Ze moeten in ieder geval gehoord worden, serieus genomen worden, niks mag weg gestopt worden wil een gemeenschap GELOOFWAARDIG blijven.

Dat ook daders hulp nodig kunnen hebben, dat kan maar wel via een andere lijn. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Nu even over een andere Jezus verkondigen, en over een andere Geest of evangelie ontvangen.....heb jij al iets ontvangen Bastiaan, dat je meent te kunnen vergelijken?

Alleen een klein beetje geloof Thom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Bastiaan73:
3 uur geleden zei thom:

Nu even over een andere Jezus verkondigen, en over een andere Geest of evangelie ontvangen.....heb jij al iets ontvangen Bastiaan, dat je meent te kunnen vergelijken?

Alleen een klein beetje geloof Thom.

Kan dat dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei antoon:

Zelf ben ik min of meer ervaringsdeskundige, ik heb misbruik ondervonden (niet bij JG.) in mijn jonge jaren was dat het geval. ik heb er geen trauma van overgehouden, waar ik wel veel van overgehouden heb is de officiële hulpverlening daar was het pas echt kinder misbruik, over mijn rug  probeerde iedereen met een dubbele agenda gedaan te krijgen wat hij al eerder wilde, ik was het voorwerp dat zij konden gebruiken, tot nu toe heb ik er nog weleens  nachtmerries van.

Het is misschien ook een reden dat ik in latere leeftijd buitensporig sex had met vrouwen, volgens een goede alternatieve hulpverleenster kan zoiets doorwerken in je leven. zo kun je ook redeneren dat de dader van een vergrijp waarschijnlijk ook slachtoffer is

En wat hebben die officiële hulpverleners gedaan dat jij je boekje bent te buiten gegaan wbt het hebben van buitensporige sex met vrouwen? Het hebben van een dubbele agenda? Machtsmisbruik begint daar waar de ander je misbruikt ter bevrediging van eigen behoeften. De hulpverleners lijken mij van secundair belang. Aangezien je ze niet nodig hebt omdat er geen trauma is, houdt iemand de ander voor de gek.

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En wat hebben die officiële hulpverleners gedaan dat jij je boekje bent te buiten gegaan wbt het hebben van buitensporige sex met vrouwen? Het hebben van een dubbele agenda? Machtsmisbruik begint daar waar de ander je misbruikt ter bevrediging van eigen behoeften. De hulpverleners lijken mij van secundair belang. Aangezien je ze niet nodig hebt omdat er geen trauma is, houdt iemand de ander voor de gek.

Die vrouwen ontvangen maar al te graag. Kindermisbruik is wel iets waar geen wederkerige toestemming kan zijn. Zelfs al is ze er moet je daar als volwassene bovenstaan.

Appelen met peren. Als ik sommige hier lees is het beter teveel "geknuffeld" te hebben dan te weinig. 

Als ik meerdere vrouwen had was dat géén machtsmisbruik maar pure lust. Er kwam geen macht bij zien. Alles was vrijwillig en geregeld via de wet van aantrekking. Dat een ander dat nooit ervaarde maakt niet dat een ander iemand voor de gek houdt of aan misbruik doet.

Kom op nou.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Die vrouwen ontvangen maar al te graag. Kindermisbruik is wel iets waar geen wederkerige toestemming kan zijn. Zelfs al is ze er moet je daar als volwassene bovenstaan.

Appelen met peren. Als ik sommige hier lees is het beter teveel "geknuffeld" te hebben dan te weinig. 

Als ik meerdere vrouwen had was dat géén machtsmisbruik maar pure lust. Er kwam geen macht bij zien. Alles was vrijwillig en geregeld via de wet van aantrekking. Dat een ander dat nooit ervaarde maakt niet dat een ander iemand voor de gek houdt of aan misbruik doet.

Kom op nou.

Als jij nu eens een dag nadenkt over zaken alvorens te reageren, dan maak je volgens mij meer punten. Bij jou zijn het weer de vrouwen die jou gedrag bepalen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Als jij nu eens een dag nadenkt over zaken alvorens te reageren, dan maak je volgens mij meer punten. Bij jou zijn het weer de vrouwen die jou gedrag bepalen.

Pardon? Is Anton uw subject te beleren en te besmeren met oordelen in een draad gelinkt aan kindermksbruik? Who made you God? 

Wie zijn hier de haatzaaiers? Als je dat enkel op leden doet en daarmee telkens van de context gaat, is een forum misschien boven de capaciteiten gegrepen? Nochtans, moeilijk is dat niet, en zelfloochening zou voor zelfverklaarde christen de minste moeite moeten zijn. 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei dingo:

Ik ben bang dat je heel "speciaal" moet zijn om dit te 'begrijpen' maar dat heeft niet zoveel met geloven uit te staan. Als gelovige 'begrijp' ik dit net zo goed niet.

Ik heb nog geen tijd gehad om het hele rapport te lezen. En als ik naar sommige reacties hier kijk weet ik ook niet of ik hier wel een inhoudelijke discussie wil voeren.

 

14 uur geleden zei Plume:

Gelovige waarin? Gelovige in de eigenwillige godsdienst? Wat is je denominatie?  Alles wat Christus ook in de Bijbel zegt (NT) wijs je immers gewoon af!??

Wie is Christus voor jou, Dingo? Schenkt Hij jou de kracht om te vergeven, en aanvaard je die dankbaar, omdat je beseft wat Hij jou allemaal heeft vergeven? 

Of zijn het allemaal loze woorden die mooi klinken en is de gemeente gewoon een sociologisch clubje waar het lidmaatschap goed van op je cv staat?


Wil je hier eens op antwoorden, Dingo?  Welke reden heb jij om tegen vergeving van een dader te zijn en waarop baseer je dat? Kun je een tekst van Jezus zelf uit het Nieuwe Testament halen waaruit zou blijken dat niet ieder mens reeds van geboorte zondaar is? 

Wat is je denominatie?  En erkent die de erfzonde of niet? 

Of ligt bij geboorte uitsluitend pure onschuld in de wieg?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Plume:

Wil je hier eens op antwoorden, Dingo?  Welke reden heb jij om tegen vergeving van een dader te zijn en waarop baseer je dat? Kun je een tekst van Jezus zelf uit het Nieuwe Testament halen waaruit zou blijken dat niet ieder mens reeds van geboorte zondaar is? 

Wat is je denominatie?  En erkent die de erfzonde of niet? 

Ik zie de relevantie van je vragen niet. Waar ik op reageerde is jouw stelling dat de slachtoffers in een vorig leven dader zijn. Dat staat zeker weten niet in Nieuwe Testament. En het staat ook los van of er wel of geen vergeving voor is, dat is namelijk niet aan mij maar aan het slachtoffer en aan God. Nog eens los van die vergeving moet er gewoon aangifte gedaan worden en een rechter een uitspraak doen over de strafbaarheid en strafmaat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Bastiaan73:

Dit soort zogenaamde gnostische 'inzichten' die je als absolute waarheden zit te verkondigen zijn totale bullshit. Lucas 17:

 

Matteüs 26,52:

52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
 

Vertelde Christus bullshit, Bastiaan?

Galaten 06,07

Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

 

Psalm 7,15:

Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd,
is zwanger van onheil en baart leugen.

Hij delft een kuil en graaft die uit, 
maar valt zelf in de groeve die hij maakte.
Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd,
en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Spr. 26:27        
Wie een kuil graaft, zal erin vallen, en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen.

Js.61:08
Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loongeven en een eeuwig verbond met hen sluiten.

Zch.01:06                      
Zoals de HERE der heerscharen Zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel, zo heeft Hij met ons gedaan?

 

Ez.07:27
Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen. Naar hun gedragingen zal Ik hen richten.

Ez.11:21 
De wandel van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen zal Ik op hun hoofd doen neerkomen.

Jr.17:10
Ik, de HERE doorgrondt het hart en toets de nieren, en dat om aan ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Mt.07:17
Zo brengt ieder goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

2Cor.09:06
Bedenk dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Wij komen dus in situaties terecht die wij zelf hebben veroorzaakt,  en die als lesmateriaal dienen waardoor wij inzicht opdoen. Alleen op deze manier zal de mens zich kunnen bevrijden van slecht karma, positief karma kunnen opbouwen, en groeit dat wat van God in ieder mens , ook al is het nog zo klein, aanwezig is steeds een stukje verder op. Ieder mens is verantwoordelijk voor het karma dat hij ontmoet in zijn leven en heeft tot op zekere hoogte - cq moet dat in elk geval voorlopig denken - zijn lot in eigen handen. Kortom, wij zijn mede-scheppers, co-creatief van ons eigen leven.  Later zal dan blijken dat God het willen en het werken heeft bewerkt en aldoor samen en in die mens is geweest, wat je ook terug kunt vinden in de Bijbel, reeds bij Kaïn, want God verlaat hem niet.

Jr.31:29
In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven: ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

2Ko.14:06
Maar de kinderen van de moordenaars bracht hij niet ter dood, overeenkomstig hetgeen geschreven staat in het wetboek van Mozes, waar de HERE geboden heeft: De vaders zullen niet om de kinderen ter dood gebracht worden, ook zullen de kinderen niet om de vaders ter dood gebracht worden; maar ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

Gl.06:05
Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. (…) Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie (op de akker van) zijn Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Col.03:25            
Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen en er is geen aanzien des persoons.

Ef.06:08                            
Gij weet immers, dat een ieder hetzij slaaf, het zij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.

Jh.09:03
Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.

Uit het antwoord van Jezus valt op te maken, dat er in het huidige leven van de blinde man geen zonden waren begaan; ook niet door zijn ouders. De oorzaak van de blindheid school dus in een vorig leven. De werken Gods verwijzen naar de wetten van karma. Uit de tekst valt verder te concluderen, dat de man goede vruchten had geoogst, want hij verdiende het om te worden genezen.

1Cor.07:17
Alleen, late ieder zo leven, als de Here hem toebedeeld heeft, zo, als God hem geroepen heeft (…) Ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij geroepen werd. Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer u daarover niet, maar als gij ook vrij kunt worden, maak er dan te meer gebruik van.

De wereld in die tijd was een wrede wereld vol gruweldaden en daarom was het gezegde oog om oog, tand om tand een primitieve manier om de wet van karma te omschrijven. In sommige islamitische landen mogen slachtoffers hun daders van de rechter hetzelfde aandoen als wat de dader hen heeft aangedaan.  Een vrouw die zoutzuur over zich uitgegoten heeft gekregen en daardoor blind is geworden mag zoutzuur in de ogen van de dader gooien.  Daar is het nog steeds zo als in de Oude Wereld.

Gn.09:06 
Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

Ps.37:14
De goddelozen ontbloten het zwaard
en spannen hun boog
om ellendigen en armen neer te vellen
om de oprechten van wandel te slechten
hun zwaard zal in hun eigen hart dringen.

Hb.02:08
Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen, vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld het land, de stad en al haar inwoners aangedaan.  

Mc.04:24
En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet zal u gemeten worden en u zal boven die maat gegeven worden.

Spr.24:29          
Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen; ik vergeld de man naar zijn doen.

Jb.34:11
Veeleer vergeldt Hij de mens naar zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel.

Pr.12:14
Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad

Js.03:10
Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.

Js.59:18
Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders vergelding aan zijn vijanden.

Mt.07:12-
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doet, doet gij hun ook aldus, want dit is de wet en de profeten.

Met de wet is hier dus de wet van karma bedoeld.

Rm.02:05        
(...) en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Opb.22:12                      
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

  

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het geloof in en van Christus bevrijdt. Een mens kan zich niet zelf bevrijden. Wie geen geloof heeft is nog onder de wet van karma, omdat zijn geweten tegen hem blijft getuigen. Maar de Bijbel leert ook dat alle mensen onder de zonde zijn besloten en dat ook alle mensen om niet zullen worden gerechtvaardigd.

Romeinen 3,23: 

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn Genade, door de verlossing in Christus Jezus. 
 

Filippenzen 2,12:

Het is God, die zowel het willen als het werken in u werkt.
 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Plume:

(Tig overbodige bijbelverzen, veel te veel tekst om opnieuw te citeren...)

Je kunt wel de halve bijbel vetgedrukt citeren om karma te willen illustreren maar geen van deze teksten rechtvaardigt je verwerpelijke uiting:

Op 23-1-2020 om 22:28 zei Plume:

Die consequenties draagt het slachtoffer ook want die was dader in een vorig leven.

Je kunt ook gewoon toegeven dat dit onzin is. De bijbel suggereert nergens iets van karma uit een vorig leven, wel in het huidige leven (check de plusminus 86 bijbelverzen die je ten onrechte citeerde) en dat lijkt me niet meer dan logisch en rechtvaardig.

Hebreeën 9:

24 Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen;
25 Ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat,
26 Want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij eenmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen.
27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,
28 Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Maar laat me raden: volgens jouw 'gnostische inzicht' kan het oordeel ook zijn dat je reïncarneert. Right?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Desid:

Verder blijken de JG's meer met hun imago te zitten dan met de slachtoffers. Niet verbazend maar hopelijk gaat er ergens een lampje branden.

Mijn binding met de gemeenschap is minder dan vroeger, desondanks kan ik mij herinneren dat binnen elke cultuur altijd personen zijn die die tegenpolen zijn je reactie slaat nergens op

Kaasjekruid je hebt wel een heel vreemde opmerking, ik ben niet verplicht text en uitleg te geven, maar ik doe het in sleutelwoorden

groepje jongens  met mij op het strand... ouder persoon zocht contact met ons... lichtelijk sexueel verkeer niet dramaitsich, aanhouding van de oudere persoon  en berechting ging buiten mij  , maar ik had ermee te maken,

Leraren die er totaal niets aankonden doen werden uitgescholden door politie functionaris die een hekel aan Hagenaars had de leraren waren hagenaars die ik iedere dag in het gezicht keek , ik kon er niet mee omgaan, en nog meer dingen maar het gaat niemand wat aan

bewerkt door antoon

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,
28 Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Dit pleit dus voor re-incarnatie, omdat de mensheid eens zal sterven en daarna het oordeel; dit gaat over zolang de tijd duurt. De tijd als eon in de eeuwigheid.

En in die tijd is er de mogelijkheid voor de ziel zich vele malen van de benodigde lichamen te voorzien, omdat er alleen via het lichaam (de Tempel Gods.. die eerst, de oude mens, wordt afgebroken én dan hersteld wordt door Geest) de verlossing mogelijk is van de Ziel, de weder geborene; de Weg van mens tot Mens, door Christus. (1 Kor. 15)

De tekst beschrijft ook, dat Christus deze eon, de tijdelijkheid, voleind heeft. Bij het sterven van de mensen of mensheid, komt het oordeel, het scheiden van de schapen en bokken.

Matt. 25

31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.

32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

 

Die Hem verwachten, zijn in Hem gestorven, en zullen in Hem opstaan. 

 

Rom. 8

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, bedenken, dat des Geestes is.

6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;

7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?

25 Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Plume:

Kun je een tekst van Jezus zelf uit het Nieuwe Testament halen waaruit zou blijken dat niet ieder mens reeds van geboorte zondaar is? 

Marcus 10: 14 , Matteus 19: 14, Lucas 18:16
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.'

 

2 uur geleden zei antoon:
Op 24-1-2020 om 09:27 zei Desid:

Verder blijken de JG's meer met hun imago te zitten dan met de slachtoffers. Niet verbazend maar hopelijk gaat er ergens een lampje branden.

Mijn binding met de gemeenschap is minder dan vroeger, desondanks kan ik mij herinneren dat binnen elke cultuur altijd personen zijn die die tegenpolen zijn je reactie slaat nergens op

Kaasjekruid je hebt wel een heel vreemde opmerking, ik ben niet verplicht text en uitleg te geven, maar ik doe het in sleutelwoorden

groepje jongens  met mij op het strand... ouder persoon zocht contact met ons... lichtelijk sexueel verkeer niet dramaitsich, aanhouding van de oudere persoon  en berechting ging buiten mij  , maar ik had ermee te maken,

Leraren die er totaal niets aankonden doen werden uitgescholden door politie functionaris die een hekel aan Hagenaars had de leraren waren hagenaars die ik iedere dag in het gezicht keek , ik kon er niet mee omgaan, en nog meer dingen maar het gaat niemand wat aan

Je haalt Desid en produceert vervolgens een tekst die daar niets mee te maken heeft.
Dat heb je eerder ook al met mij gedaan.
Zou je aub gewoon bij het onderwerp kunnen blijven.
Aangezien je JG getuige bent, wek je hiermee de indruk de discussie te verduisteren en dat zou je toch niet willen he ?  

Wat betreft je opmerking over @Kaasjeskruid, je geeft niet aan wat je precies bedoelt, maar ik neem aan dat het gaat over zijn zin

Citaat

Aangezien je ze niet nodig hebt omdat er geen trauma is, houdt iemand de ander voor de gek.

Dat is een heel terecht opmerking van @Kaasjeskruid. Je geeft immers aan geen trauma te hebben overgehouden, maar geeft wel af op hulpverleners. Dat is vreemd. Dus enige uitleg zou wel op zijn plaats zijn. Om dan te zeggen dat je niet verplicht bent om tekst en uitleg te geven.... kom er dan niet mee op een forum. 

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik schrijf kan ik allemaal verantwoorden, dat jij of anderen er anders over denken, dat is mijn zaak niet. mijn intentie is ook om anderen indien nodig te helpen, waarbij ik mij niet stoor aan politiek correct, vrienden politiek of zo schrijven dat je door iedereen aardig gevonden wordt, ik ga af op feitelijkheden, waar ik je wel gelijk ingeef is dat ik erbij had moeten vermelden dat het natuurlijk niet allemaal scheef is en dat er zeer zeker een instantie moet zijn waar je je verhaal kwijt kan, ik ben ook niet te beroerd om mij te excuseren.....

Hierbij komt dat ik misschien veel en veel meer met instanties te maken heb gehad dan gemiddelde leden hier, en dat ik teveel rekening hou met mijn ervaring, daarbij wel gezegd dat ik iedereen serieus neem, en er  van uitgaat dat men ook voldoende ervaringen heeft.

dus exuses als ik iemand beledigd heb, Lobke ik hoop er op terug te komen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei Dat beloof ik:

Excuses. Ik bedoel inderdaad @antoon

Ik heb jouw tekst gelezen. En dat was deze tekst:

 

Wat begrijp ik verkeerd?  

Maar er is, en dat is te begrijpen als het onderzoek gedaan wordt door mensen die niet opgeleid zijn voor zulke zaken, en dan alleen mannen, veel onvrede over hoe er met hun zaak werd omgesprongen, waardoor de slachtoffers nog eens gevictimaliseerd werden. Daarom uiteraard ook de zo lage score.

Zoals ik dus zei: dit gaat om JG en de afhandeling van pedofiliezaken, niet om het rapport: tezamen met enkele aanvullingen van mij is dat één van de conclusies van het rapport.

edit: ik zie juist dat Dingo het al verduidelijkt. Met dank Dingo.

bewerkt door ZENODotus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Marcus 10: 14 , Matteus 19: 14, Lucas 18:16
‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.'

Leuk geprobeerd, maar dit raakt kant nog wal. Je lijkt thom wel, die verzint ook bij elke tekst een absurde uitleg

bewerkt door Desid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid