Spring naar bijdragen

Wie is Jezus?  

7 leden hebben gestemd

 1. 1. Wie is Jezus?

  • Ik ben een Christen. Ik geloof dat Jezus mijn Verlosser is. De Bijbel leert ons tevens dat Jezus God is.
  • Ik ben een Christen. Ik geloof dat Jezus mijn Verlosser is. De Bijbel leert ons dat Jezus geschapen is.
  • Ik ben gelovig, maar geen Christen. Ik geloof dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft. Ik geloof niet dat Jezus God is.
   0
  • Ik ben gelovig, maar geen Christen. Ik geloof niet dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft.
   0
  • Ik ben een atheïst. Ik geloof wel dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft. Ik geloof niet dat Jezus God is.
   0
  • Ik ben een atheïst. Ik geloof niet dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft.
  • Ik ben een agnost. Ik geloof wel dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft. Ik geloof niet dat Jezus God is.
   0
  • Ik ben een agnost. Ik geloof wel dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft. Ik geloof ook dat Jezus God is.
   0
  • Ik ben een agnost. Ik geloof niet dat de Bijbelse Jezus geleefd heeft.
   0


Aanbevolen berichten

De vraag wie Jezus is, wordt vaak gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat Hij God is, maar niet iedereen deelt deze overtuiging. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe er concreet gedacht wordt in dit forum. Nemen niet-gelovigen of anders-gelovigen aan dat Hij geleefd heeft? Of is het een complete fabel?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

De vraag wie Jezus is, wordt vaak gesteld. Ik ben ervan overtuigd dat Hij God is, maar niet iedereen deelt deze overtuiging. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe er concreet gedacht wordt in dit forum. Nemen niet-gelovigen of anders-gelovigen aan dat Hij geleefd heeft? Of is het een complete fabel?

Jezus is mijn Broer. Ben jij ook Zijn broer of ben je een bastaard voor wie de tucht niet opgaat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus is mijn Broer. Ben jij ook Zijn broer of ben je een bastaard voor wie de tucht niet opgaat?

Zeker is Hij mijn Broer. Ben jij ook Zijn broer, of ben je een bastaard die bepaalde kadootjes laat liggen? Weet je wet wat er onder de tucht verstaan wordt??

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei WdG:

Zeker is Hij mijn Broer. Ben jij ook Zijn broer, of ben je een bastaard die bepaalde kadootjes laat liggen? Weet je wet wat er onder de tucht verstaan wordt??

En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon (Dus ook WDG), die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen (dus ook WDG) deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. (Heb.12:5-11, SV)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei WdG:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Hoe zie je de bepaalde kadootjes in relatie met overvloed?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon (Dus ook WDG), die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen (dus ook WDG) deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. (Heb.12:5-11, SV)

Je ontwijkt - zoals wel vaker - mijn vraag, maar, ik zal antwoord geven op jouw vraag. Ja, voor mij is de Bijbel waar, van kaft tot kaft. Dat betekent dat Jezus ons overvloed geeft, dat Hij ons genezen heeft, en inderdaad, ook de kastijding hoort erbij. Dit woord komt van het Griekse woord "paideu", dat "trainen" betekent. Ik geloof dus NIET dat God mij treitert, martelt en ellende bezorgt, om op die manier te straffen. Ik geloof in een liefdevolle God, die alles doet dat goed voor ons is (Johannes 3). Dan is de vraag hoe God dat doet, en dan beperk ik me tot de Bijbel. Ik citeer even uit de KJV (maar je kunt gerust de SV hanteren):

Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but He for our profit, that we might be partakers of His holiness.

Er wordt dus een vergelijk gemaakt tussen de "vaders onzes vleses" [aardse vaders] en "Vader der geesten". Er is dus onderscheid tussen kastijding - training (paideu) in het vlees en geestelijke training. Dat betekent dat we worden getraind door het Woord van God te lezen. Daarom lezen we in Spreuken 4 ook:

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Ik geloof dus niet in "een god" die mij straft, martelt, pijnigt. Ik geloof WEL in God, in de Drie-ene God, en dat ik dus getraind wordt door Hem, in alle opzichten. Ik geloof dat Jezus God is. Als Hij ons leven en overvloed geeft, zal Hij ons geen ziekte en ellende geven. Kastijding, ofwel training, is een onderdeel van ons geestelijke leven. Daar ben ik het uiteraard volledig mee eens.

5 minuten geleden zei thom:

Hoe zie je de bepaalde kadootjes in relatie met overvloed?

Precies zoals het er staat. God zorgt dat we meer dan genoeg hebben, niet slechts genoeg voor onszelf, maar zoveel dat we kunnen delen met anderen. Het is jammer dat slechts weinigen delen. Het is jammer - en zelfzuchtig - om genoegen te nemen met "net genoeg". Immers, wie overvloed ontvangt, zal ook delen. Ontvang om niet, geef om niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei WdG:
9 minuten geleden zei thom:

Hoe zie je de bepaalde kadootjes in relatie met overvloed?

Precies zoals het er staat. God zorgt dat we meer dan genoeg hebben, niet slechts genoeg voor onszelf, maar zoveel dat we kunnen delen met anderen. Het is jammer dat slechts weinigen delen. Het is jammer - en zelfzuchtig - om genoegen te nemen met "net genoeg". Immers, wie overvloed ontvangt, zal ook delen. Ontvang om niet, geef om niet.

Nog maar een keer; hoe zie je de bepaalde kadootjes in relatie met overvloed?

 

23 minuten geleden zei WdG:

of ben je een bastaard die bepaalde kadootjes laat liggen?

Wat zijn die bepaalde kadootjes, laat ik het maar zo vragen.

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei thom:

Wat zijn die bepaalde kadootjes, laat ik het maar zo vragen.

Leven, dus eeuwig leven. Verder: gezondheid, voorziening in alle opzichten, dus dat kan ook financieel zijn. Daarnaast geluk, rust, vrede, geestelijke gaven, enz. enz. Hoeveel? In overvloed, om van te genieten, om te gebruiken en - niet te vergeten (!!!) - te delen met anderen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dubito ergo sum.

Ik geloof dat Jezus plusminus 2000 jaar geleden in een bepaalde regio op aarde heeft rondgewandeld en bepaalde dingen heeft gezegd en gedaan. Dat was blijkbaar voor meerdere personen zodanig indrukwekkend dat ze (later) e.e.a. op papyrus hebben gezet. Ik geloof niet dat de verzameling geschriften die we de bijbel noemen 100% accuraat en betrouwbaar is. De reden hiervoor is dat de bijbel multi-interpretabel blijkt te zijn. Het bewijs daarvoor is het feit dat er allerlei discussies plaats vinden met de bijbel als uitgangspunt. 

De bijbel bestaat eigenlijk niet; verschillende codices hebben aangetoond dat bepaalde teksten wel in de ene maar niet in de andere codex voorkomen. Bijvoorbeeld het Comma Johanneum, Marcus 16:9-20 en het gedeelte in Johannes over 'de overspelige vrouw'.

Over het laatste: waar was eigenlijk de overspelige man? Die kwam er blijkbaar makkelijker vanaf. Maar goed; off topic dus nevermind.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Ik geloof niet dat de verzameling geschriften die we de bijbel noemen 100% accuraat en betrouwbaar is. De reden hiervoor is dat de bijbel multi-interpretabel blijkt te zijn. Het bewijs daarvoor is het feit dat er allerlei discussies plaats vinden met de bijbel als uitgangspunt. 

Dat maakt de Bijbel niet onbetrouwbaar, maar de mens die verkeerd interpreteert.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei WdG:
23 minuten geleden zei thom:

Wat zijn die bepaalde kadootjes, laat ik het maar zo vragen.

Leven, dus eeuwig leven. Verder: gezondheid, voorziening in alle opzichten, dus dat kan ook financieel zijn.

Ik weet niet hoor, maar er komt geen discipel hierin terecht naar ik meen begrepen te hebben wat hen overkomen is.

Martelaren komt er eerder in mij op.

En martelaren kan je dan ook weer op verschillende manieren interpreteren.

Mat. 5

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

 

Ik denk dat overvloed eerder met het Levende water te maken heeft, dan met pegels.

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei WdG:

Ik geloof dus niet in "een god" die mij straft, martelt, pijnigt. Ik geloof WEL in God, in de Drie-ene God, en dat ik dus getraind wordt door Hem, in alle opzichten. Ik geloof dat Jezus God is. Als Hij ons leven en overvloed geeft, zal Hij ons geen ziekte en ellende geven. Kastijding, ofwel training, is een onderdeel van ons geestelijke leven. Daar ben ik het uiteraard volledig mee eens.

Prima bastaard.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei thom:

Ik weet niet hoor, maar er komt geen discipel hierin terecht naar ik meen begrepen te hebben wat hen overkomen is.

Martelaren komt er eerder in mij op.

En martelaren kan je dan ook weer op verschillende manieren interpreteren.

Mat. 5

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

 

Ik denk dat overvloed eerder met het Levende water te maken heeft, dan met pegels.

Zielenrust, het grootste kado dat je blij kan maken in zelfs hachelijke omstandigheden.

50 minuten geleden zei WdG:

Leven, dus eeuwig leven. Verder: gezondheid, voorziening in alle opzichten, dus dat kan ook financieel zijn. Daarnaast geluk, rust, vrede, geestelijke gaven, enz. enz. Hoeveel? In overvloed, om van te genieten, om te gebruiken en - niet te vergeten (!!!) - te delen met anderen.

De ware christen kan zich niet bevinden op een vuilnisbelt in een sloppenwijk, bestaat niet tussen het hongerlijdende volk in Ethiopië, verkeerd altijd in uitmuntende conditie, wordt niet getroffen door rampen, heeft de portemonnee altijd goed gevuld, schijt niet in een met de handen gegraven putje in de grond, wordt niet getroffen door kogels van een terrorist, wordt nooit gestraft en doet alles goed, etc... Christenen zijn supermensen :

Ik ben een superchristen voor
Wie dat nog niet wisten
Ik weet het altijd helemaal te maken
Ik doe alles elke keer echt alleen maar voor de Heer
Ik word ook niet besmet door aardse zaken

Ik ben altijd positief, ik heb heel de mensheid lief
Behalve... oe, dat mag ik niet beweren
In zaken van 't geloof doe ik steeds wat ik beloof
U kunt dus nog wel heel wat van mij leren

Ik wil mijzelf niet prijzen, maar ik wil je er op wijzen:
Dankzij mij komt heel de wereld nog eens goed
Als Christen weet ik echt wel hoe het moet

Moet er iets worden gedaan, dan sta ik altijd vooraan
Mijn inzet is met niets te vergelijken
Bel je midden in de nacht met
De grootste jammerklacht
Dan kom ik... dan komt mijn vrouw wel naar je kijken

Ik geef zelfs tien procent van mijn allerlaatste cent:
Ik stort of ik schrijf over of ik pin
En als ik mij bemoei met een christen in de knoei
Dan help ik hem daar graag weer verder in

Ik heb gewoon geen tijd voor trots en ijdelheid
Dankzij mij komt heel de wereld nog eens goed
Als christen weet ik echt wel hoe het moet

Ik ben blij dat ik niet ben als al die anderen
Die maar kletsen en ze doen gewoon geen fluit
Ze worden toch veroordeeld
Maar ik ben pas een voorbeeld:
Met mij kan God tenminste nog vooruit. Hoi

Ik heb het voor elkaar, ik ben christen van het jaar
Dat vertelde ik pas in een interview
Ik ben gewoon een kei, Jezus lijkt wel wat op mij

Moet je kijken wat ik allemaal niet doe:
Kerkenraad, bejaarden helpen
Fietsen voor het goede doel
Collecteren, rommelmarkt, is dat niet een heleboel
De jeugd erbij betrekken
Gaan we samen fijn op kamp
Als dat nog niet genoeg is
Is er vast nog wel een ramp

Maar toen ging ik dood
Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet
Ik stond daar voor Zijn aangezicht te stralen
In het eeuwig licht

Gelukkig was ik en tevreden over
Mijn gedrag beneden
En ik dacht: Dat is fijn
Als Hij op iemand trots kan zijn

Hij keek me aan en sprak: "Wat goed
Dat jij perfect weet hoe het moet
Je bent zo trots en supergroot
Maar daarvoor juist ging Jezus dood
Want liefde zingt een andere toon
Misschien zit ik wel op jouw troon!"
Hij is toen voor mij opgestaan
En driemaal kraaide er een haan
En driemaal kraaide er een haan
En driemaal kraaide er een haan

https://www.vagalume.com.br/rob-favier/superchristen.html

bewerkt door Kaasjeskruid

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus is mijn Broer. Ben jij ook Zijn broer of ben je een bastaard voor wie de tucht niet opgaat?

Een broer is iemand met dezelfde vader en moeder als jij.
Jezus was niet jouw broer.
Het kan natuurlijk wel zijn dat je Jezus als je broer ziet, en dat zal je ook wel bedoelen.
Zeg dat dan ook.
Nu kom je vrij belachelijk over, omdat je iets zegt dat duidelijk niet kan kloppen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Dit woord komt van het Griekse woord "paideu", dat "trainen" betekent.

 Het Griekse woord παιδία betekent opvoeden. Dat is heel mooi.. en precies wat een vader doet ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Nicky O:

 Het Griekse woord παιδία betekent opvoeden. Dat is heel mooi.. en precies wat een vader doet ;)

Of opvoeden, inderdaad. Ik geloof ook zeker in die tucht. Ik geloof niet in een martelende, treiterende, ziekmakende God. Wat ik geloof? Ik geloof dat God een Liefdevolle Vader is, die ons Leven en overvloed geeft. Immers, Jezus zegt: "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben."

Ik geloof dat we overvloed ontvangen, om het te delen met anderen, om van te genieten en om God te eren. God houdt van ons, en verwent ons. Het is naar mijn mening zelfzuchtig om "net genoeg" te verlangen. Dan valt er immers niks te delen.

Ik geloof verder dat God Zijn engelen zendt, om mij te beschermen. Het onheil zal mij niet raken, en ik baseer me wel degelijk op de Bijbel, lees Psalmen 91 maar eens. Daaruit:

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

Ik vertrouw op Hem in alles. Jezus is mijn God, mijn Verlosser, mijn Beste Vriend, Hij heeft mij genezen. Immers, Jezus: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

En daarom is de "tucht" niks anders dan een opvoeding. Liefdevolle ouders voeden hun kinderen op. Ze maken ze niet ziek. Ze misbruiken ze niet. Ze martelen of pijnigen ze niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Of opvoeden, inderdaad. Ik geloof ook zeker in die tucht. Ik geloof niet in een martelende, treiterende, ziekmakende God.

Alsof ik daarin geloof en zeg dat God dat wel doet... Piepert. Als jij een bak voor de billen kreeg dan deed dat jou nooit pijn zeker.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Alsof ik daarin geloof en zeg dat God dat wel doet... Piepert. Als jij een bak voor de billen kreeg dan deed dat jou nooit pijn zeker.

U geschiede naar uw geloof!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Ik geloof verder dat God Zijn engelen zendt, om mij te beschermen. Het onheil zal mij niet raken, en ik baseer me wel degelijk op de Bijbel, lees Psalmen 91 maar eens. Daaruit:

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

De geschiedenis en het dagelijkse nieuws wijzen uit dat heel veel mensen het zonder die beschermengelen moesten en moeten doen. Ze hadden en hebben waarschijnlijk gewoon niet genoeg geloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Bastiaan73:

De geschiedenis en het dagelijkse nieuws wijzen uit dat heel veel mensen het zonder die beschermengelen moesten en moeten doen. Ze hadden en hebben waarschijnlijk gewoon niet genoeg geloof.

Dat is goed mogelijk. U geschiede naar uw geloof!

Lees Psalmen 91 eens!

Gods bescherming in gevaren

 1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

      zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

 2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,

      mijn God, op Wie ik vertrouw!

 3  Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,

      van de zeer verderfelijke pest.

 4  Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,

      onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,

         Zijn trouw is een schild en een pantser.

 5  U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,

      voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

 6 voor de pest, die in het donker rondgaat,

      voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

 7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde

      en tienduizend aan uw rechterhand –

         bij u zal het onheil niet komen.

 8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,

      u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

 9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

      De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

 10 Geen onheil zal u overkomen,

      geen plaag zal uw tent naderen.

 11  Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven

      dat zij u bewaren op al uw wegen.

 12  Zij zullen u op de handen dragen,

      zodat u uw voet aan geen steen stoot.

 13 Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,

      u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

 14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;

      Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

 15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,

      in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,

         Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

 16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,

      Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Tevens:

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen:  in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven;  in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden;  op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.

Ik besef dat slechts weinigen in dit forum dit Bijbelvers erkennen. Voor mij hoort het gewoon bij de Bijbel. Ik geloof hierin!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Dat is goed mogelijk. U geschiede naar uw geloof!

Lees Psalmen 91 eens!

Charismatische kretologie.

Hier heb je nog wat leesvoer uit het OT:

Zie, welzalig is de mens dien God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet (Job 5:17)

Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u kastijdt, zoals een man zijn zoon kastijdt (Deut. 8:5)

Welzalig de man die Gij kastijdt, Here, die Gij onderwijst uit Uw wet” (Ps. 94:12). “Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet, en keer u niet met weerzin af van Zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft. (Spr. 3:12)

Hoe kastijdde jou vader jou in jou jonge jaren? Wreef zekers met een ganzenveertje over die fluwelen billetjes van jou.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Desid:

In de lijst met opties zie ik niet de orthodoxe optie staan. Dat geeft wel weer duidelijk aan uit welke hoek de wind waait.

Wat is de orthodoxe optie? En, uit welke hoek waait de wind, volgens jou?

1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Wreef zekers met een ganzenveertje over die fluwelen billetjes van jou.

Inderdaad. Je gaat het stapje voor stapje leren. We zijn Koningskinderen, en zo worden we ook behandeld.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid