Spring naar bijdragen
sjako

De drieëenheid voor Nicea

Aanbevolen berichten

10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Verdomd is niet gelijk aan godverdomme he :) Kom op zeg!

Aan wie anders vraag je zoiets? Enkel God is bij machte te verdoemen of te redden.

Je vraagt/bid gewoon of God je wil verdoemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thinkfree:

Aan wie anders vraag je zoiets? Enkel God is bij machte te verdoemen of te redden.

Je vraagt/bid gewoon of God je wil verdoemen.

Ik vroeg niets, ik zei dat het dan verdomd goed acteerwerk zou zijn. 

Volgens mij is Plume Dolce niet. Dolce is iets prikkelbaarder.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Ik vroeg niets, ik zei dat het dan verdomd goed acteerwerk zou zijn. 

Je zet je ziel op het spel indien je niet gelijk heb met je bewering, want je zegt dat enkel om je praat kracht bij te zetten. In andere woorden zo waarachtig als ik leef verdoem me indien het haar wel is.

Je zweert eigenlijk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Fundamenteel:

Gaan we niet wat ver? 

Dat is wat er achter zit uiteindelijk, weet wat je zegt je woorden hebben kracht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Thinkfree:

verder wil ik je er op wijzen dat de  heilige geest naar Christus leidt en Christus naar de Vader. Zij weerspreken elkander niet, wat dys inhoudt dat de vraag nog steeds open staat.

De Heilige Geest is Christus. En Christus is de Vader. En Christus werd voor het eerst mens toen Hij geboren werd als Jezus van Nazareth.  Daarom heet hij de eerstgeborene van de Vader.

7 uur geleden zei Thinkfree:

Wat is het doel van Gods verlosser? In hem heiliger worden of in hem doen en laten wat je wil in het onheilig zijn?

Er zijn twee verlossers  één moet nog komen welke van de twee is Jezus volgens u?

Er is maar 1 Verlosser, die is persoonlijk en die komt van binnenuit, Thinkfree.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Plume:

De Heilige Geest is Christus. 

2Kor 3:17 Jehovah is de Geest, en waar de geest van Jehovah is, daar is vrijheid.  18 Met ongesluierde gezichten weerkaatsen wij allemaal als spiegels de glans van Jehovah. We worden veranderd in hetzelfde beeld, met meer en meer glans, precies zoals dat wordt gedaan door Jehovah, de Geest.

Jezus stuurt wel dmv Gods geest Zijn volgelingen aan. Maar dat de Heilige Geest Jezus is, is een beetje kort door bocht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Thinkfree:

Jakobus 2:8 er maar uit scheuren dan?

8 Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt, naar de Schrift: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven, zo doet gij wel;

Heb je ook Jacobus 1:1 gelezen? « Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid ». Jacobus 2:8 is een citaat van Lev. 19:18, dus is niet tot heidenen gericht maar gaat over de wet aan de Joden (Israël) gegeven.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Plume:
11 uur geleden zei Thinkfree:

verder wil ik je er op wijzen dat de  heilige geest naar Christus leidt en Christus naar de Vader. Zij weerspreken elkander niet, wat dys inhoudt dat de vraag nog steeds open staat.

De Heilige Geest is Christus. En Christus is de Vader. 

Is Christus nu ook de Vader? 🤔

Op 25-11-2019 om 05:37 zei Aristarkos:

Jezus is God de Vader =  niet waar

Jezus is niet God de Vader = waar

Hier een aardig artikel:

"De Bron en het Kanaal
Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1Joh 5:20.
Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28."

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/jezus-christus/

Wellicht zouden we eens een 'tweeëenheid' kunnen overdenken/-wegen. De Geest is 'slechts' de Geest van de Vader en de Zoon.

11 uur geleden zei Thinkfree:
14 uur geleden zei Plume:

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken.

Exact, verder wil ik je er op wijzen dat de  heilige geest naar Christus leidt en Christus naar de Vader. Zij weerspreken elkander niet, wat dys inhoudt dat de vraag nog steeds open staat.

Johannes 6:

43 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mort niet onder elkander.

44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

Heb je ook Jacobus 1:1 gelezen? « Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid ». Jacobus 2:8 is een citaat van Lev. 19:18, dus is niet tot heidenen gericht maar gaat over de wet aan de Joden (Israël) gegeven.

Aristarkos

Ik denk eerder dat het gericht is aan het geestelijk jodendom evenals openbaringen spreekt van dezelve zie romeinen 2

29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God

Dat zijn de wedergeboren mensen in Christus die waarlijk het volk van God zijn.

Evanals jakobus 2 vers 1 en 5 begint met mijn geliefde broeders dat zijn alle mensen in Christus.

 

bewerkt door Thinkfree

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Bastiaan73:

Hier een aardig artikel:

"De Bron en het Kanaal
Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1Joh 5:20.
Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28."

Hier kan ik het dus mee eens zijn. Goede uitleg.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Plume:

Er is maar 1 Verlosser, die is persoonlijk en die komt van binnenuit, Thinkfree.

Openbaringen 3

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Hier lijkt hij buiten te staan, hoe zie je dit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Bastiaan73:

Is Christus nu ook de Vader? 🤔

 

Christus ja. Jezus nee. Twee naturen. Het evangelie is Christocentrisch. En dat wordt niet begrepen. Aristarkos heeft nochtans alles aangetoond met bijbelteksten.  Waar de Heilige Drievuldigheid verworpen wordt worden meestal ook de twee naturen verworpen. 
 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Plume:
49 minuten geleden zei Bastiaan73:

Is Christus nu ook de Vader? 🤔

Christus ja. Jezus nee. Twee naturen. Het evangelie is Christocentrisch. En dat wordt niet begrepen. Aristarkos heeft nochtans alles aangetoond met bijbelteksten.  Waar de Heilige Drievuldigheid verworpen wordt worden meestal ook de twee naturen verworpen. 

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Thinkfree:

Openbaringen 3

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Hier lijkt hij buiten te staan, hoe zie je dit?

De waarheid die gepreekt kan worden is per definitie een leugen.   De vraag is dan ook niet hoe ik dit zie maar hoe jij erbij komt dat er twee verlossers zouden zijn. Dát  mijn beste Thinkfree  is een Messias die akelig veel op de antichrist lijkt (Thinkfree p.14) 😉

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

De vraag is dan ook niet hoe ik dit zie maar hoe jij erbij komt dat er twee verlossers zouden zijn

Een ware verlosser en een valse verlosser

De Christus en de antichristus, dat is gewoon een bijbels gegeven.

Bijv.. de joden hebben de ware verloochend er komt er nog één die zij verwachten de valse zullen zij omarmen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Plume:

De waarheid die gepreekt kan worden is per definitie een leugen.

Je houdt er hele eigenaardige gedachten op na. Marcus 13:

10 En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

Is dit een leugen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Bastiaan73:

Je houdt er hele eigenaardige gedachten op na. Marcus 13:

10 En aan alle volken moet eerst het evangelie gepredikt worden.

Is dit een leugen?

Betekent evangelie waarheid of betekent evangelie het goede bericht?

En als de waarheid volgens jou gepreekt kan worden waar heb jij dan de inwoning van de Heilige Geest voor nodig? Om te preken? Preken konden de Joden ook. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Plume:

En als de waarheid volgens jou gepreekt kan worden waar heb jij dan de inwoning van de Heilige Geest voor nodig? Om te preken? Preken konden de Joden ook

Jezus zei: ik ben de weg de waarheid en het leven. Waar zal de geest der waarheid je dan heen leiden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Thinkfree:

Een ware verlosser en een valse verlosser

De Christus en de antichristus, dat is gewoon een bijbels gegeven.

Bijv.. de joden hebben de ware verloochend er komt er nog één die zij verwachten de valse zullen zij omarmen.

Hoe zie jij dan Zacharia 14,4?

Zach. 14,4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

 

6 minuten geleden zei Thinkfree:

Jezus zei: ik ben de weg de waarheid en het leven. Waar zal de geest der waarheid je dan heen leiden?

Precies. Jezus sprak  Ik ben de waarheid.  De waarheid die dus gepreekt kan worden is per definitie een leugen. Ik Ben kan niet gepreekt worden maar enkel Zijn.  Het leidt je naar je ware Zelf. Het Zijnde. Christus in U.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

"De Bron en het Kanaal
Tijdens het uitoefenen van Zijn functie treedt de Zoon van God op als God. Hij maakt gebruik van de macht en de voorrechten van Zijn Vader. Terwijl Hij dat doet, wordt Hij ‘God’ genoemd 1Joh 5:20.
Christus is het Beeld van God en de Uitdrukking van de Godheid Heb 1:3. Een logische gevolgtrekking is, dat Hij daarom niet Zelf de Godheid kan zijn, hoewel Hij wel met God een eenheid vormt. Christus is niet de Zender, maar de Gezondene. Hij ontvangt Zijn volmacht van Iemand, Die boven Hem staat. Hij is geen rivaal of gelijke van God, maar Degene, Die Hem openbaart. In Hem zien wij niet ‘Hemzelf’ alleen, maar Zijn God Joh 14:7. Door Hem horen wij niet ‘Zijn woorden’, maar die van Zijn Vader Joh 7:16. De verheerlijkte Heer is de Schakel tussen God en de mensheid. De Bijbel legt heel expliciet de nadruk op Zijn middelaarsfunctie:

Want één is God; één is ook middelaar van God en mensen, de Mens, Christus Jezus, Die zichzelf geeft: een vervangend losgeld voor allen

(1Tim 2:5-6 – proeve van NCV.)

De Zoon is niet ‘zo maar een mens’, maar Hij is ook niet ‘de absolute Godheid’. De Gezalfde heeft een God die Hij dient en aanbidt. Niets kan meer afbreuk doen aan de zaak van Christus, dan wanneer Hij Zichzelf zou openbaren, Zijn eigen woorden uitspreken of Zijn eigen wil gehoorzamen. Het unieke van Christus is juist Zijn zelfverloochening en onderschikking aan Zijn Vader. Nadat Hij Zijn middelaarsfunctie voltooid zal hebben, zal Hij alles overgeven aan God de Vader. Wil je daar meer over weten? Lees dan 1Korintiërs 15:24-28."

Die snappen het dus ook niet, dat is duidelijk uit het bovenstaande.

Aristarkos

3 uur geleden zei Thinkfree:

Ik denk eerder dat het gericht is aan het geestelijk jodendom evenals openbaringen spreekt van dezelve zie romeinen 2

29 Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God

Dat zijn de wedergeboren mensen in Christus die waarlijk het volk van God zijn.

Evanals jakobus 2 vers 1 en 5 begint met mijn geliefde broeders dat zijn alle mensen in Christus.

Het grote probleem van de meeste christenen is dat ze niet zien dat er door God verschillende groepen worden toebereid en ze allemaal vereenzelvigen. Er zijn er in ieder geval twee te onderscheiden, Israel en de gemeente Gods.

Aristarkos

2 uur geleden zei Bastiaan73:

Christus = Griekse variant van Messias. Messias = Gezalfde. Aub een bijbelvers waaruit blijkt dat de Vader de Gezalfde zou zijn. @Aristarkos jij bent goed in Bijbelverzen, wellicht weet jij het?

Nee er is geen vers dat dit zegt.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

Die snappen het dus ook niet, dat is duidelijk uit het bovenstaande.

Ik vind het een stuk aannemelijker en schriftuurlijker dan jou redenatie. Jehovah is ook de God van Jezus. Hij heeft autoriteit gekregen van Zijn Vader. Dat blijkt uit diverse verzen.

Hoe kan Jezus nu een God boven zich hebben als Hij zelf God is, aangezien er maar één God is? (bijv 2Kor 1:3)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid