Spring naar bijdragen
sjako

De drieëenheid voor Nicea

Aanbevolen berichten

3 minuten geleden zei thom:

Dat is het Openb. 3:20, over wat gewekt moet worden in de mens.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

En de deur is in het binnenste van het hart van ieder mens aanwezig. En daarom heet de Weg smal. Het is de weg naar binnen en op die weg ontdoet een mens zich van (zoveel mogelijk) wereldse zaken cq die kan ie niet meenemen naar binnen.  En dan gaat men leven van binnen naar buiten in plaats van andersom.  Want Hij is aan de binnenkant.  Daarom zegt Thomas Het Koninkrijk is binnenin u.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Plume:

En de deur is in het binnenste van het hart van ieder mens aanwezig. En daarom heet de Weg smal. Het is de weg naar binnen en op die weg ontdoet een mens zich van (zoveel mogelijk) wereldse zaken cq die kan ie niet meenemen naar binnen.

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

(M) De Stralende Gnosis

 

bewerkt door thom

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Thinkfree:

Jesaja 9

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Dit vers gaat over de Zoon niet over de Vader. Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ».

Aristarkos

11 uur geleden zei Plume:

Hij nam het zelf weer op, evenzogoed als Hij het zelf gegeven heeft en het Hem niet is geroofd. God toonde Zijn macht aan het Kruis. (Lees Johannes 10,18 maar)

Dat zijn allemaal mooie woorden, maar waar staat nou dat de Vader aan het kruis hing? Tegen wie uitte Jezus dan deze woorden? « En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! » Mat. 27:46? Lees Joh. 19:18 eens goed « Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen ». De Zoon hing aan het kruis, niet de Vader.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

Dat zijn allemaal mooie woorden, maar waar staat nou dat de Vader aan het kruis hing? Tegen wie uitte Jezus dan deze woorden? « En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! » Mat. 27:46? Lees Joh. 19:18 eens goed « Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen ». De Zoon hing aan het kruis, niet de Vader.

Jezus riep: Mijn God! Mijn God! Hoe kon Hij nu een God boven zich hebben als Hij zelf de Almachtige God is? Er is maar 1 Almachtige God en die wordt keer op keer als de Vader, Jehovah, geïdentificeerd. Jezus is de Zoon van God, een goddelijk persoon, dus met een goddelijke natuur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Aristarkos:

Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ».

Kolossenzen 1:

15 Hij (de Zoon) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Hebreeën 1:

6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.

🤔

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei sjako:

Jezus riep: Mijn God! Mijn God! Hoe kon Hij nu een God boven zich hebben als Hij zelf de Almachtige God is? Er is maar 1 Almachtige God en die wordt keer op keer als de Vader, Jehovah, geïdentificeerd. Jezus is de Zoon van God, een goddelijk persoon, dus met een goddelijke natuur.

Dat heb ik al uitgelegd en heb je duidelijk niet begrepen en als je het niet erg vind, blijf ik niet bezig. We geloven allemaal wat we geloven en dat mogen we in de bedeling der genade Gods. We zijn allemaal zonen van God dus hebben allemaal een goddelijke natuur?

Aristarkos

38 minuten geleden zei Bastiaan73:

Kolossenzen 1:

15 Hij (de Zoon) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Hebreeën 1:

6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.

🤔

Wat wil je hier nu mee zeggen?

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Bastiaan73:
3 uur geleden zei Aristarkos:

Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ».

Kolossenzen 1:

15 Hij (de Zoon) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

Hebreeën 1:

6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.

🤔

10 minuten geleden zei Aristarkos:

Wat wil je hier nu mee zeggen?

Ik wil er niks mee zeggen; het is een vraag. Is Israël of God de Zoon nu de eerstgeborene?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Ik wil er niks mee zeggen; het is een vraag. Is Israël of God de Zoon nu de eerstgeborene?

Eerstgeborene slaat zowel op Israël als op de Zoon als op mijn oudste broer. Mijn oudste broer is de eertstgeborene van mijn ouders. Het Beeld Gods werd de eerstgeborene der schepping. Israel is de eerstgeborene volkenzoon van Jehova en dat is Christus voor zijn vleeswording.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

We zijn allemaal zonen van God dus hebben allemaal een goddelijke natuur?

Nee, Jezus is DE Zoon van God, gelovigen zijn aangenomen als zonen.

Efeziërs 1:5 zegt Hij heeft ons voorbestemd om via Jezus Christus als zijn eigen zonen te worden geadopteerd, want dat was wat hij graag wilde.

Hebreeën 5:5 zegt

Zo heeft ook de Christus niet zichzelf de eer gegeven hogepriester te worden. Dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden.’ (Psalm 2:7)

Jehovah is de Vader van Jezus en Jezus is niet de Vader zelf.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei sjako:

Nee, Jezus is DE Zoon van God, gelovigen zijn aangenomen als zonen.

Efeziërs 1:5 zegt Hij heeft ons voorbestemd om via Jezus Christus als zijn eigen zonen te worden geadopteerd, want dat was wat hij graag wilde.

Hebreeën 5:5 zegt

Zo heeft ook de Christus niet zichzelf de eer gegeven hogepriester te worden. Dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden.’ (Psalm 2:7)

Jehovah is de Vader van Jezus en Jezus is niet de Vader zelf.

Maar Adam niet, Adam is een echte zoon Gods en zo zijn alle engelen, we blijven er toch over discusseren?

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Aristarkos:

Dit vers gaat over de Zoon niet over de Vader. Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ».

Aristarkos

Dat zijn allemaal mooie woorden, maar waar staat nou dat de Vader aan het kruis hing? Tegen wie uitte Jezus dan deze woorden? « En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! » Mat. 27:46?

Daarmee spreekt God het einde van het oude verbond uit aan het Joodse volk. (citerende psalm 22).

God verlaat een mens niet. Ook niet bij het sterven Aristarkos. God maakte aan het kruis een einde aan het oude verbond.


 

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Plume:

Daarmee spreekt God het einde van het oude verbond uit tegen het Joodse volk. (citerende psalm 22).

God verlaat een mens niet. Ook niet bij het sterven Aristarkos.

God spreekt hier helemaal het einde van het oude verbond niet uit, waar baseer je dat op? Het oude verbond is nog steeds van kracht ook al is Israël Lo-Ammi Deu. 4:31 « Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten », het oude verbond houd pas op als het nieuwe verbond actief word en dat gebeurd bij de wederkomst van Christus.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Aristarkos:

Maar Adam niet, Adam is een echte zoon Gods en zo zijn alle engelen, we blijven er toch over discusseren?

Adam was de eerste mens, volmaakt zonder zonde. Maar hij zondigde toch, met alle gevolgen van dien. Daarom kon alleen een andere volmaakte zoon, de eerstgeborene, ons vrijkopen door een gelijkwaardig loskoopoffer te geven. Daarom is Jezus als mens geworden en voor ons gestorven om die vloek teniet te doen.

4 minuten geleden zei Aristarkos:

God spreekt hier helemaal het einde van het oude verbond niet uit, 

Dat doet Hij wel, en dat is maar goed ook. 
Hebreeën 10:1 zegt

De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen maar niet de werkelijkheid zelf. Daarom kan hij aanbidders nooit met dezelfde slachtoffers die elk jaar opnieuw worden gebracht tot volmaaktheid brengen.

Dus als we nog van de Wet afhankelijk zouden zijn ziet het er niet best uit. We kunnen via de wet nooit tot volmaaktheid gebracht worden. Lees dat hoofdstuk trouwens maar eens goed door.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Plume:

Daarmee spreekt God het einde van het oude verbond uit aan het Joodse volk. (citerende psalm 22).

God verlaat een mens niet. Ook niet bij het sterven Aristarkos. God maakte aan het kruis een einde aan het oude verbond.


 

 

 

44 minuten geleden zei Aristarkos:

God spreekt hier helemaal het einde van het oude verbond niet uit, waar baseer je dat op? Het oude verbond is nog steeds van kracht ook al is Israël Lo-Ammi Deu. 4:31 « Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten », het oude verbond houd pas op als het nieuwe verbond actief word en dat gebeurd bij de wederkomst van Christus.

Aristarkos

God spreekt de blijde boodschap van het einde van het Oude Verbond uit, Aristarkos. Hij toont aan het Kruis dat Hij door en door betrouwbaar is.   Waar baseer ik dat op, op wat God in de Bijbel zegt in Genesis 28,15

De Heere, de God van Israël, had Jakob in de droom een rijke belofte gedaan: Genesis 28,15  En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb'' .
 

De kerk heeft er iets anders van gemaakt door Jezus af te schilderen als een zielig roepend schepsel dat zijn wraakzuchtige rancuneuze vader met losse handen kwijt is . Maar de kerk wist niet wat ze deed. Jezus kwam aan het begin van een tijdperk waarin de mensheid in diepste duisternis verkeren zou en het was dus bekend dat de mensen de boodschap  maar ten dele zouden begrijpen. 
 

En de “wederkomst” is in ieder mens. Dus ook in de Joden. Maar kom bij de kerk niet met Gods Alverzoening aan.  Ook al staat het nog zo duidelijk in de Schrift,

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Adam was de eerste mens, volmaakt zonder zonde. Maar hij zondigde toch, met alle gevolgen van dien. Daarom kon alleen een andere volmaakte zoon, de eerstgeborene, ons vrijkopen door een gelijkwaardig loskoopoffer te geven. Daarom is Jezus als mens geworden en voor ons gestorven om die vloek teniet te doen.

Maar dat maakt Adam nog steeds een zoon van God, Lucas 3:38 « Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God », dus ik weet niet wat je hier nou zegt.

43 minuten geleden zei sjako:

Dat doet Hij wel, en dat is maar goed ook. 
Hebreeën 10:1 zegt

De wet is een schaduw van de toekomstige goede dingen maar niet de werkelijkheid zelf. Daarom kan hij aanbidders nooit met dezelfde slachtoffers die elk jaar opnieuw worden gebracht tot volmaaktheid brengen.

Dus als we nog van de Wet afhankelijk zouden zijn ziet het er niet best uit. We kunnen via de wet nooit tot volmaaktheid gebracht worden. Lees dat hoofdstuk trouwens maar eens goed door.

Wij zijn nu niet van de wet afhankelijk want Israel is Lo-Ammi, echter Israel zal in zijn land hersteld worden zoals zovele profetieën ons vertellen. De wet is ook een schaduw der toekomende dingen, maar het nieuwe verbond zal met Israel worden opgericht en de wet zal gehouden moeten worden, die gaat namelijk niet voorbij dan door vervulling . De wet en het oude en nieuwe verbond zijn verschillende dingen door veel christenen vereenzelvigt. De wet zijn alle « woorden » door God aan Israel gegeven en het oude verbond is dat Israel ze uit eigen kracht zou houden. Exo. 24:3 « Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen ». Bekrachtigd met bloed Exo. 24:8 « Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden ».

Onderscheiden is belangrijk in de Schrift, tot wie, in welke bedeling, of welke aioon, worden dingen gezegd. Dat de wet weer van kracht word zien we b.v. uit Jes. 2:3 en Mic. 4:2 « En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem », dit is nooit gebeurd maar zal in de toekomst gebeuren.

De tempel zal worden herbouwd door de Heere in het millennium daarom staan er dingen in de Schrift als Jes. 56:1 —8 en natuurlijk het tempel paleis van Ezechiel. Dat de wet niet is opgehouden en ook na de wederkomst niet ophoud lezen we b.v. in Mat. 5:18 « Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied ». Het nieuwe verbond met Israel en Judah Jer. 31:31 « Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken » herhaald in Heb. 8:8 « Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten ».

Aristarkos

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

 

God spreekt de blijde boodschap van het einde van het Oude Verbond uit, Aristarkos. Hij toont aan het Kruis dat Hij door en door betrouwbaar is.   Waar baseer ik dat op, op wat God in de Bijbel zegt in Genesis 28,15

De Heere, de God van Israël, had Jakob in de droom een rijke belofte gedaan: Genesis 28,15  En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb'' .
 

De kerk heeft er iets anders van gemaakt door Jezus af te schilderen als een zielig roepend schepsel dat zijn wraakzuchtige rancuneuze vader met losse handen kwijt is . Maar de kerk wist niet wat ze deed. Jezus kwam aan het begin van een tijdperk waarin de mensheid in diepste duisternis verkeren zou en het was dus bekend dat de mensen de boodschap  maar ten dele zouden begrijpen.

Maar waar gaat het in Gen. 28 over? Over het aan Abraham beloofde land lees ook v. 13 « En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land (Israël), waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad ».

Wat de Heere aan het kruis deed was ons van de zonde verlossen Joh. 3:17, Hij was het offer voor het nieuwe verbond Mat. 26:28.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Aristarkos:

Maar waar gaat het in Gen. 28 over? Over het aan Abraham beloofde land lees ook v. 13 « En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land (Israël), waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad ».

Wat de Heere aan het kruis deed was ons van de zonde verlossen Joh. 3:17, Hij was het offer voor het nieuwe verbond Mat. 26:28.

Aristarkos

Klopt.  De Gemeente heeft een hemelse bestemming en Israël een aardse.

De Wet is de Wet van Karma. Oorzaak en gevolg (de zonde) en oorzaken en gevolgen (zonden). Geen mens kan die vervullen.  De eerste oorzaak was dan ook niet op de aarde maar in de hemel bij de val van de engelen. Die wet is door Christus volbracht aan het Kruis.  Dat volbrachte werk kan alleen ontvangen worden. Gratis en voor niets. En dat is schijnbaar onverteerbaar voor veel mensen. Die ontvangst geschiedt in het binnenste van het hart van een mens en daarom is het in het verborgene.

 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Plume:

Klopt.  De Gemeente heeft een hemelse bestemming en Israël een aardse.

De Wet is de Wet van Karma. Oorzaak en gevolg (de zonde) en oorzaken en gevolgen (zonden). Geen mens kan die vervullen.  De eerste oorzaak was dan ook niet op de aarde maar in de hemel bij de val van de engelen. Die wet is door Christus volbracht aan het Kruis.  Dat volbrachte werk kan alleen ontvangen worden. Gratis en voor niets. En dat is schijnbaar onverteerbaar voor veel mensen. Die ontvangst geschiedt in het binnenste van het hart van een mens en daarom is het in het verborgene.

De zonde had niks te maken met engelen, over hun zonde word ons niet veel meegedeeld, het gaat om de zonde van Adam, en daar heerst nogal wat verwarring over. Zo stelt Paulus in Rom. 5 Adam tegenover Christus, terwijl Eva zondigde dus dat kan niet bedoelt worden. In v. 12 lezen we daar « Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ... » en v. 14 « ... die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam ... » en v. 16 « ... de schuld was door den één ... ». Niet twee, dus het eten van de appel is niet wat hier bedoelt word, dit geloofd praktisch niemand.

De gemeente is dan de gemeente Gods zoals in de Schrift word geopenbaard en dat is weer een heel ander verhaal.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Aristarkos:

De zonde had niks te maken met engelen, over hun zonde word ons niet veel meegedeeld, het gaat om de zonde van Adam, en daar heerst nogal wat verwarring over. Zo stelt Paulus in Rom. 5 Adam tegenover Christus, terwijl Eva zondigde dus dat kan niet bedoelt worden. In v. 12 lezen we daar « Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ... » en v. 14 « ... die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam ... » en v. 16 « ... de schuld was door den één ... ». Niet twee, dus het eten van de appel is niet wat hier bedoelt word, dit geloofd praktisch niemand.

De gemeente is dan de gemeente Gods zoals in de Schrift word geopenbaard en dat is weer een heel ander verhaal.

Aristarkos

Adam en Eva waren 1 androgyn wezen voordat ze 2 werden en Adam Eva voortbracht ( in de scheppingsmythe met het ribbetje).   De nepgod wilde Adam en Eva onwetend houden en in zijn zogenaamde paradijs (die plek is in de tweede hemel en niet op aarde, en dat het paradijs niet op aarde kan zijn blijkt ook uit wat Jezus zei tegen de moordenaar aan het kruis: heden zult u met mij in het paradijs zijn, dat is de tweede hemel) zodat zij niet gecorrigeerd zouden kunnen worden om vervolgens hun plaats in het Koninkrijk van God terug in te mogen nemen in de derde hemel. 

Ieder mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Christus wordt in het Oude Testament de Engel des Heren genoemd.  Christus is in ieder mens.  Iedereen die beweert dat ie geen (gevallen) engel is kan net zo goed de bijbel maar weggooien dan maar. Je bent in je diepste innerlijk een geestelijk wezen. 

Voordat de aarde geschapen werd schiep God eerst de hemel met daarin de engelenwereld.  Een deel daarvan viel. De aarde is de plek waar verzoening moet plaatsvinden en waar geoordeeld wordt.  Dit oordeel dient ter correctie en niet ter vernietiging. De aarde is de plaats waar de correctie plaatsvindt. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. De mens moet Christus aandoen om te kunnen terugkeren.  De engelen die niet vielen strijden voor God tot ons behoud.  Velen van hen verblijven na de zondeval in de derde hemel, in de constante aanwezigheid van God. Zij zijn enorm groot in aantal.  Er zijn miljarden engelen daar. Openbaring 5,11 En ik zag en hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.   

Andere engelen bevinden zich in de tweede hemel. Dat is het gebied waar ook satan zijn troepen heeft.  De bijbel noemt dit gebied de hemelse gewesten.  Hier worden vele oorlogen uitgevochten, wat zijn uitwerking heeft op de natuurlijke wereld. 

De Engelen van God zijn volkomen toegewijd aan God. Ze zijn volledig afgestemd op de wil van God en de opdracht van hun Schepper. Maar ze zijn niet alomtegenwoordig en niet almachtig.   Ze bezitten wel hele grote kracht (Ps.103,20), zijn bekleed met hemelse wijsheid (2 Sam.14,20), ze hebben een eigen taal (1 Kor.13,1) en ze worden vervuld met vreugde over elke ziel die behouden wordt (Luc.15,10). 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In Openbaring 12,7 kun je lezen dat de aartsengel Michaël samen met zijn leger vlak voor de grote verdrukking de strijd aangaat met de draak en zijn engelen. Maar voorheen, toen er (zie Judas 9) strijd was over het lichaam van Mozes, had Michaël de confrontatie met Satan juist gemeden. Judas 9: Maar Michaël de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!

De sleutels van de dood en het dodenrijk waren toen nog in handen van Satan en er moest strijd geleverd worden over het lichaam van Mozes. Zijn graf is nooit gevonden (de Here Jezus heeft de duivel dus gestraft. de aartsengel Michaël is een belangrijke engel maar niet Christus) en we zien Mozes bij de verheerlijking op de berg met Jezus en Elia.   Ná de Opstanding liggen de zaken anders.  Jezus heeft in Zijn dood aan het kruis de sleutels van het dood en het dodenrijk genomen uit de klauwen van Satan (Openbaring 1,18).  In de eindtijd gaat Michaël wel de confrontatie aan met Satan. Dan voert hij samen met zijn engelen oorlog tegen de draak (Openbaring 12,7), overwint hem en verdrijft hem uit de hemelse regionen (dwz de tweede hemel).  Dan viert de hemel feest over de overwinning in de tweede hemel. 
 

Openbaring 12,10-12 Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hen overwonnen door  het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft”. 

Daarna wendt Satan zich tot het volk Israël (de vrouw die de Zoon gebaard heeft) en dan begint de eerste periode van de grote verdrukking op de aarde. God Zelf biedt bescherming voor zijn volk Israël. Satan wendt zich dan vervolgens tot hen die na de Opname van de gemeente het getuigenis van Jezus hebben.  Deze mensen zijn waarschijnlijk de “naamchristenen” die ná de opname wakker zijn geworden en de Here Jezus nu echt hebben aangenomen. Zij zullen door de grote verdrukking heengaan en Satan heeft het speciaal op hen gemunt (Openbaring 12,17).  Velen van hen zullen sterven als martelaar.

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En ook Satan zal terugkeren in zijn oorspronkelijke toestand bij God. De Bijbel zegt het zelf, alles zal tot God terugkeren.  Satan is alleen de laatste die gecorrigeerd wordt.  Hij wordt gericht, net zoals wij allemaal gericht worden. Richten is recht zetten.  Corrigeren. 

Maar dit gelooft bijna niemand. Zelfs veel zogenaamde Alverzoeners niet.  Als je niet in de Alverzoening gelooft dan komen Alverzoeners alsnog met de hel voor je op de proppen en Satan komt al helemaal niet voor correctie door God in aanmerking bij hen. Er moet en zal kennelijk iemand voor altijd worden gepijnigd. Wat een gekke menselijke eigenschap is dat toch, voor altijd durende haat, zegevierende haat. Geloof je dat nou echt zelf? De Liefde Overwint. Altijd en alles. En het kwaad heeft niet het laatste woord. En dat is nog eens een Goed Bericht.

Samen lossen we het op.  Eind goed Al goed. En als het nog niet goed is, dan is het het einde nog niet. Want God mist nooit Zijn Doel. 

bewerkt door Plume

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

En ook Satan zal terugkeren in zijn oorspronkelijke toestand bij God.

Dat geloof ik wel, de meeste christenen zijn niet zo vergevingsgezind als God is. Dat ze daarmee afbreuk doen aan het offer van Christus gaat volledig langs ze heen. Er staan nogal wat dingen in je bovenstaande berichten waar ik het niet mee eens ben, maar het is teveel om te weerleggen.

Aristarkos

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid