Spring naar bijdragen
ABGodskind

Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

Aanbevolen berichten

15 minuten geleden zei sjako:

... 

Paulus had het over over de derde hemel in 2Kor 12:2 Maar de hemelen in het Onze Vader is gewoon de hemel waar God verblijft. 

Dus Jesjoea vergiste zich en zei het per ongeluk in het meervoud? 🤔

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei sjako:

Is dat eigenlijk geen heiligschennis? De wijn stelt Jezus bloed voor en dat wordt vermengd met water?!

Doe normaal !
Het IS niet Jezus bloed, het stelt Jezus bloed voor.
80-90% van wijn is al water. Doe er nog meer water bij en dan is dat heiligschennis?  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Mullog:

In flagrante tegenspraak met [...]

Wij delen in zijn goddelijk leven. We worden niet (als) God zelf. Man en vrouw worden in het huwelijk ook één, zonder letterlijk elkáár te worden. De man blijft man, de vrouw blijft vrouw, maar beiden zijn ze één.
De mens wordt zo dus ook één met God, nog veel intiemer en volmaakter dan de eenheid tussen man en vrouw, terwijl de mens mens blijft en God God. De mens wordt daardoor zelfs juist ten volle mens, omdat haar ziel en haar lichaam dan geheiligd en vervolmaakt zijn. Ze komt eindelijk tot haar ware bestemming.

De zonde van de mens ligt hierin dat zij als God wil worden door sterker, machtiger, welvarender en alwetender te worden, ten koste van de schepping, elkaar en van zichzelf.
Terwijl de weg van de goddelijkheid ligt in kwetsbaarheid, nederigheid, zelfverloochening, liefde en mededogen. Het is het liefhebben van hetgeen we beschamen en beschimpen, namelijk onze eigen absolute naaktheid en kleinheid.

40 minuten geleden zei sjako:

Is dat eigenlijk geen heiligschennis? De wijn stelt Jezus bloed voor en dat wordt vermengd met water?! 

Het door mij geciteerde gebed van de priester verklaart echter al het ritueel: mens en God worden één tijdens de eucharistie, zoals man en vrouw één worden tijdens het huwelijk. De wijn wordt inderdaad bij de consecratie Jezus' Bloed en het water zinnebeeldt de mens die in zijn Offer deelt.
Als de wijn dan inderdaad geconsecreerd wordt, wordt de mens zo erin meegenomen en wordt zij daardoor geheiligd. Het is dus geen heiligschennis, maar een prachtig, intiem beeld van de overgave tussen God en mens, van de verheffing van de mens tot God zelf.
God heeft het zich gewaardigd om ons menselijk bestaan aan te nemen, om tot in de dood geheel gelijk te worden aan ons, behalve in de zonde. En nu gewaardigd Hij ons om ons vanuit de zonde samen met Hem te laten verrijzen tot het goddelijk leven, waarvoor de mens vanaf het begin al bestemd was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Verwachten Joden überhaupt nog een Messias en zo ja; waar moet die aan voldoen? Waarvoor moet hij komen; wat moet hij herstellen; wat is de noodzaak/aanleiding voor zijn komst?

De meeste Joden zijn atheistisch of agnostisch, maar de religieuze minderheid gelooft in wat de De T'NaCH zegt. Deze is helder over wat er gebeurt in de eindtijd. In Jesaja 2:2-4 wordt gezegd dat in אחרית הימים, achariet hajamiem (eindtijd), de oorlogen zullen eindigen en er geen oorlog meer zal worden geleerd, dat God de volkeren zal berechten en men zich zal verzamelen om God te eren. Deze term komt in een aantal T'NaCh passages terug. Hetzelfde gebeurt in Jesaja 11 (het berechten, eind aan oorlogen, mensen die zich verzamelen), maar er wordt weer wat aan toegevoegd: naast vrede, de mensen die vanover de wereld bijeenkomen om de God te eren, en de terukeer van de Joden, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah samen zullen strijden. Dat wordt in Ezechiel 37 nog verder uitgebreid: naast dat wordt herhaald dat er vrede zal zijn, de mensen zich verzamelen van over de hele wereld om God te eren, en de Joden terugkeren van over de gehele wereld, wordt er ook verteld dat Efraim en Jehoedah niet langer met elkaar zullen wedijveren, maar samen zullen vechten: zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zullen samen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. Dit wordt vervolgens nog verder uitgebreid in Ezechiel 37: hier valt weer te lezen dat Jehoedah en Efraim samengaan, maar ook wordt nu onthuld dat in die tijd Jehoedah de aanvoerder zal zijn en dat de baas van Jehoedah een koning is. Eveneens komt de Tempel uit de eindtijd nu ter sprake. Dit alles valt regelrecht uit de pesjat (de eenvoudige contextuele lezing) van de T'NaCh te deduceren.

En dat is de reden waarom het Judaisme m.b.t. de pesjat gelooft in een leider van Jehoedah en Israel die leeft in een tijd dat na een oorlog tegen omringende volkeren, er uiteindelijk geen oorlog meer zal worden geleerd, in een leider die leeft rond de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel, en tijdens de Derde Tempel. Als we over over "melech haMasjiach" spreken, dan doelen we op de gezalfde leider van Jehoedah binnen de context van deze gebeurtenissen, aangezien de T'NaCh ze noemt. 

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chaim:

Het Nieuwe Testament wijkt in sommige opzichten nogal af van de T'NaCH. In de T'NaCH is Satan geen gevallen engel die tegen JHWH strijdt, er staat nergens dat de messias uit een maagd zal worden geboren, naar Egypte zou vluchten, zou worden gekruisigd voor de zonden van de mensheid, etc., maar op dezelfde wijze als teksten zoals Jesaja 7:14, Hosje'a 11:1 of Psalm 22, etc. binnen de context van de T'NaCH nergens aantoonbaar naar de messias verwijzen ondanks de NT claim, zo kan met hetzelfde soort exegese iedere Jood worden gered en naar de Christelijke hemel gaan. Een relatief eenvoudig verdedigbare positie.

Onze tegenstander (van de mens) is de kwade inclinatie/satan 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Een atheïstische of agnostische Jood, lol. U bedoelt wellicht Israëliet. 

Nee. Ik ben Jood omdat m'n moeder Joods is, maar geen theist. De meeste Joden zijn niet meer religieus maar atheistisch of agnostisch.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Chaim:

 

De meeste Joden zijn atheistisch of agnostisch, maar de religieuze minderheid gelooft in wat de De T'NaCH zegt. Deze is helder over wat er gebeurt in de eindtijd. In Jesaja 2:2-4 wordt gezegd dat in אחרית הימים, achariet hajamiem (eindtijd), de oorlogen zullen eindigen en er geen oorlog meer zal worden geleerd, dat God de volkeren zal berechten en men zich zal verzamelen om God te eren. Deze term komt in een aantal T'NaCh passages terug. Hetzelfde gebeurt in Jesaja 11 (het berechten, eind aan oorlogen, mensen die zich verzamelen), maar er wordt weer wat aan toegevoegd: naast vrede, de mensen die vanover de wereld bijeenkomen om de God te eren, en de terukeer van de Joden, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah samen zullen strijden. Dat wordt in Ezechiel 37 nog verder uitgebreid: naast dat wordt herhaald dat er vrede zal zijn, de mensen zich verzamelen van over de hele wereld om God te eren, en de Joden terugkeren van over de gehele wereld, wordt er ook verteld dat Efraim en Jehoedah niet langer met elkaar zullen wedijveren, maar samen zullen vechten: zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zullen samen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. Dit wordt vervolgens nog verder uitgebreid in Ezechiel 37: hier valt weer te lezen dat Jehoedah en Efraim samengaan, maar ook wordt nu onthuld dat in die tijd Jehoedah de aanvoerder zal zijn en dat de baas van Jehoedah een koning is. Eveneens komt de Tempel uit de eindtijd nu ter sprake. Dit alles valt regelrecht uit de pesjat (de eenvoudige contextuele lezing) van de T'NaCh te deduceren.

 En dat is de reden waarom het Judaisme m.b.t. de pesjat gelooft in een leider van Jehoedah en Israel die leeft in een tijd dat na een oorlog tegen omringende volkeren, er uiteindelijk geen oorlog meer zal worden geleerd, in een leider die leeft rond de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel, en tijdens de Derde Tempel. Als we over over "melech haMasjiach" spreken, dan doelen we op de gezalfde leider van Jehoedah binnen de context van deze gebeurtenissen, aangezien de T'NaCh ze noemt. 

Gaan volgens jou naties zich nog verzamelen tegen Israël of is dat al gebeurt in '48?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei nikie90:

Onze tegenstander (van de mens) is de kwade inclinatie/satan 

De kwade inclinatie is jetser haRa. HaSatan is in de T'NaCH een malach, een engel -- geen gevallen engel die tegen JHWH strijdt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chaim:

De kwade inclinatie is jetser haRa. HaSatan is in de T'NaCH een malach, een engel -- geen gevallen engel die tegen JHWH strijdt.

Ik zeg nergens tegen dat de kwade inclinatie tegen G-d strijd, maar tegen de mens

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei nikie90:

Gaan volgens jou naties zich nog verzamelen tegen Israël of is dat al gebeurt in '48?

Volgens mij zijn de messiaanse verhalen uit de T'NaCH simpel ijdele hoop op een hernieuwd Davidisch rijk. Ben geen theist meer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Chaim:

De meeste Joden zijn atheistisch of agnostisch, maar de religieuze minderheid gelooft in wat de De T'NaCH zegt. Deze is helder over wat er gebeurt in de eindtijd. In Jesaja 2:2-4 wordt gezegd dat in אחרית הימים, achariet hajamiem (eindtijd), de oorlogen zullen eindigen en er geen oorlog meer zal worden geleerd, dat God de volkeren zal berechten en men zich zal verzamelen om God te eren. Deze term komt in een aantal T'NaCh passages terug. Hetzelfde gebeurt in Jesaja 11 (het berechten, eind aan oorlogen, mensen die zich verzamelen), maar er wordt weer wat aan toegevoegd: naast vrede, de mensen die vanover de wereld bijeenkomen om de God te eren, en de terukeer van de Joden, wordt er eveneens gezegd dat Efraim en Jehoedah samen zullen strijden. Dat wordt in Ezechiel 37 nog verder uitgebreid: naast dat wordt herhaald dat er vrede zal zijn, de mensen zich verzamelen van over de hele wereld om God te eren, en de Joden terugkeren van over de gehele wereld, wordt er ook verteld dat Efraim en Jehoedah niet langer met elkaar zullen wedijveren, maar samen zullen vechten: zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen, en zullen samen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. Dit wordt vervolgens nog verder uitgebreid in Ezechiel 37: hier valt weer te lezen dat Jehoedah en Efraim samengaan, maar ook wordt nu onthuld dat in die tijd Jehoedah de aanvoerder zal zijn en dat de baas van Jehoedah een koning is. Eveneens komt de Tempel uit de eindtijd nu ter sprake. Dit alles valt regelrecht uit de pesjat (de eenvoudige contextuele lezing) van de T'NaCh te deduceren.

En dat is de reden waarom het Judaisme m.b.t. de pesjat gelooft in een leider van Jehoedah en Israel die leeft in een tijd dat na een oorlog tegen omringende volkeren, er uiteindelijk geen oorlog meer zal worden geleerd, in een leider die leeft rond de tijd dat de Joden zijn teruggekeerd in Israel, en tijdens de Derde Tempel. Als we over over "melech haMasjiach" spreken, dan doelen we op de gezalfde leider van Jehoedah binnen de context van deze gebeurtenissen, aangezien de T'NaCh ze noemt. 

Dankjewel. Misschien off topic maar uit nieuwsgierigheid: in hoeverre werd/wordt God door Joden als Vader beschouwd/aangesproken? Ik heb het idee dat dit in de Tenach maar sporadisch voorkomt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chaim:

Volgens mij zijn de messiaanse verhalen uit de T'NaCH simpel ijdele hoop op een hernieuwd Davidisch rijk. Ben geen theist meer.

Maakt de thora niet minder waar als je er persoonlijk niet in gelooft 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei nikie90:

Ik zeg nergens tegen dat de kwade inclinatie tegen G-d strijd, maar tegen de mens

Wie zegt dat jetser haRa (de neiging tot het kwade) tegen JHWH strijdt? De mens heeft volgens de T'NaCH een jetser haRa (een neiging tot het kwade) & jetser haTov (de neiging tot het goede). En HaSatan is in de T'NaCH een mal'ach; een engel van JHWH.

1 minuut geleden zei nikie90:

Maakt de thora niet minder waar als je er persoonlijk niet in gelooft 

Men maakt de Torah evenmin waar door er simpelweg in te geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chaim:

Wie zegt dat jetser haRa (de neiging tot het kwade) tegen JHWH strijdt? De mens heeft volgens de T'NaCH een jetser haRa (een neiging tot het kwade) & jetser haTov (de neiging tot het goede). En HaSatan is in de T'NaCH een mal'ach; een engel van JHWH.

Ja

5 Eveneens is een etherische agent aangesteld over de kracht van uitsterving en vernietiging: Satan, de tegenstander, de moordenaar en de vernietiger. Zoals de Talmoedische wijzen zeiden: hij is satan, hij is de slechte neiging, hij is de engel van de dood (Baba Batra 16a), hij is de aanklager, degene die mag corrumperen en vernietigen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chaim:

Nee. Ik ben Jood omdat m'n moeder Joods is, maar geen theist. De meeste Joden zijn niet meer religieus maar atheistisch of agnostisch.

Joden zijn geen ras meer maar volgelingen van Mozes. Dus een agnostische Jood bestaat niet meer. In feite moet ik nu stoppen met jood in hoofdletter te typen. Anders ben ik anti semiet volgens de logica van vandaag.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Joden zijn geen ras meer maar volgelingen van Mozes. Dus een agnostische Jood bestaat niet meer. In feite moet ik nu stoppen met jood in hoofdletter te typen. Anders ben ik anti semiet volgens de logica van vandaag.

Het onderscheid dat je nu volgens mij even ontgaat is het verschil tussen Joden (met een hoofdletter) die afstammelingen zijn van een aantal stammen van Israël en joden (zonder hoofdletter) die de joodse godsdienst aanhangen. Er zijn dus veel Joden die geen joden zijn, hoe vreemd dit ook moge klinken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

Domme opmerkingen maken is geen kunst. God beproeft ons niet omdat Hij ons niet vertrouwt maar juist omdat Hij ons wel vertrouwt. Ik verwacht niet dat je hier iets van begrijpt maar plaats het voor de anderen die hier meelezen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid