Spring naar bijdragen
ABGodskind

Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

Aanbevolen berichten

15 uur geleden zei Bastiaan73:

In de Concordant Greek Text 1975 staat 'aan-de God en Vader':

Ja, dat is veel beter.

11 uur geleden zei Bastiaan73:

Je bedoelt waarschijnlijk Lukas 17:20-21?

 SV:

En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

 Bij 'binnen' staat in de SV de volgende kanttekening:

Of: in het midden van u. Hetwelk verstaan kan worden, óf van de Joden in het gemeen, overmits de Messias nu midden onder hen was, Joh. 1:26*, óf ook van de gelovigen onder dezelve, in welker harten Hij door Zijn Woord en Geest Zijn Rijk oprichtte.

*Joh. 1:26  Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent;

De Bijbel geeft duidelijk aan dat Gods Koninkrijk een toekomstig Rijk is wat alle andere koninkrijken zal verbrijzelen en daar een eind aan gaat maken (Daniël 2 bijv).  We bidden in het onze Vader : uw koninkrijk kome.

De goede vertaling is dan ook ‘in uw midden’. Jezus is de vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk. Hij was onder hen. Het Koninkrijk was dus toen eigenlijk fysiek aanwezig in de vorm van Jezus, tastbaar, benaderbaar.

Door foutief Gods Koninkrijk als een hartestoestand af te doen, ontken je dus eigenlijk dat Jezus alles weer nieuw gaat maken en dat Hij de daden van satan ongedaan gaat maken.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Je gaat dus al van een foute aanname uit, satan was eerst Gods trouwste dienaar. 

Satan is zo ongeveer gaan acteren toen Eva in elkaar geknutseld was. Daarvoor is er geen enkele melding van hem. Dus je stelling dat het zijn trouwste dienaar was slaat waarschijnlijk op Lucifer maar Satan wordt nergens in de bijbel aangeduid als Lucifer en Satan wordt niet als tegenstrever van God gezien maar als tegenstrever van de mens (de onderstreepte namen verwijzen naar de betreffende Wiki pagina's waar heel veel meer context en toelichting te vinden is).

Jij redeneert vanuit het christelijk beeld, en dat is je goed recht. Niettemin vind ik de Joodse visie eigenlijk begrijpelijker en consistenter dan de christelijke visie die veel simplistischer is (kort samengevat: de duivel is het kwaad en daarmee basta) en daardoor veel minder ruimte biedt tot allerlei nuances en overdenkingen. Maar je hoeft het niet met mij eens te zijn. Uiteindelijk zijn het allemaal maar verzonnen karakters.     

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Mullog:

Satan is zo ongeveer gaan acteren toen Eva in elkaar geknutseld was. Daarvoor is er geen enkele melding van hem. Dus je stelling dat het zijn trouwste dienaar was slaat waarschijnlijk op Lucifer maar Satan wordt nergens in de bijbel aangeduid als Lucifer en Satan wordt niet als tegenstrever van God gezien maar als tegenstrever van de mens (de onderstreepte namen verwijzen naar de betreffende Wiki pagina's waar heel veel meer context en toelichting te vinden is).

Jij redeneert vanuit het christelijk beeld, en dat is je goed recht. Niettemin vind ik de Joodse visie eigenlijk begrijpelijker en consistenter dan de christelijke visie die veel simplistischer is (kort samengevat: de duivel is het kwaad en daarmee basta) en daardoor veel minder ruimte biedt tot allerlei nuances en overdenkingen. Maar je hoeft het niet met mij eens te zijn. Uiteindelijk zijn het allemaal maar verzonnen karakters.     

Die redenatie van daarvoor is vooral op de islamitische exegese gebaseerd. 

Tjah over smaak discussiëren is veelal zinloos :) Je hebt ook nog Azazel. Als ik me niet vergis is Azazel de rechterhand van satan en heette satan voor zijn val lucifer. In het christendom is lucifer ook de morgenster, lichtbrenger of Venus. Maar dat is mijn inziens een goed voorbeeld hoe de RKK de schriften veranderde naar eigen voordeel. Vandaag prijst het Vaticaan Lucifer open en bloot.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fundamenteel:

Die redenatie van daarvoor is vooral op de islamitische exegese gebaseerd. 

In mijn universum is de volgorde Jodendom -> Christendom -> Islam. En volgens mij is de Joodse exegese ouder dan alle andere.

36 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar dat is mijn inziens een goed voorbeeld hoe de RKK de schriften veranderde naar eigen voordeel. Vandaag prijst het Vaticaan Lucifer open en bloot.

En hier lul je gewoon uit je nek.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Mullog:

In mijn universum is de volgorde Jodendom -> Christendom -> Islam. En volgens mij is de Joodse exegese ouder dan alle andere.

En hier lul je gewoon uit je nek.

Wat lul ik? Dat het Vaticaan lucifer prijst? Vraag dan eens een bron eerder dan meteen wat te insinueren. Google image eens: Vatican conference room. Je kan daar toch niet naast kijken me dunkt.

De Joodse exegese is ouder, maar spreekt wel degelijk over een tegenstander van God. Wat doet het er toe dat deze op aarde viel al dan niet? Diens energie is duidelijk meetbaar. Edit: in de film komt de bijbeltekst uit het OT  (tenach) waar Lucifer dus wel op aarde viel en satan werd.

 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Fundamenteel:

Je kan daar toch niet naast kijken me dunkt.

Nee maar je kunt daar wel, als niet christen, je totale onkunde ten toon spreiden.

Het is deze jubelzang waarmee tijdens de paaswake de herrijzenis van christus gevierd wordt. Als je overal waar het woord Lucifer ziet denkt dat het om Satan gaat terwijl die twee totaal niet aan elkaar gekoppeld zijn dan word je er nogal naïef ingeluisd met dit soort filmpjes. Zeker als je weinig kritisch vermogen en geen zin tot dieper zoekwerk hebt.

Succes ermee.

Dat een atheïst het Vaticaan moet verdedigen @Robert Frans waar ben je ? :-)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mullog:

Nee maar je kunt daar wel, als niet christen, je totale onkunde ten toon spreiden.

Het is deze jubelzang waarmee tijdens de paaswake de herrijzenis van christus gevierd wordt. Als je overal waar het woord Lucifer ziet denkt dat het om Satan gaat terwijl die twee totaal niet aan elkaar gekoppeld zijn dan word je er nogal naïef ingeluisd met dit soort filmpjes. Zeker als je weinig kritisch vermogen en geen zin tot dieper zoekwerk hebt.

Succes ermee.

Dat een atheïst het Vaticaan moet verdedigen @Robert Frans waar ben je ? :-)

 

Welke onkunde? Ze prijzen lucifer en hebben hun vergaderruimte zodanig opgesteld dat ze telkens tussen de slang en satan zitten. Lucifer was een engel van God tot ie viel en satan werd.

Dat jij die pedo’s wilt beschermen is uw zaak he :)

Laat ons gelijk de luciferianen prijzen en als heilzame werkers zien?

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Bedankt, een iets andere uitleg dan die van @Levi.

Op https://biblehub.com/text/genesis/1-1.htm staat bij haš-šā-ma-yim de afkorting N-mp; dit staat voor Noun-masculine plural. Dus zelfstandig naamwoord-mannelijk meervoud. Maar jij zegt dus dat het om een (voor mij nieuwe) tweevoudsuitgang gaat?

Op https://biblehub.com/text/genesis/1-2.htm staat ook bij ham-mā-yim (wateren) dezelfde afkorting: N-mp.

Wellicht interessant dat in Genesis 1:6 de wateren van de wateren worden gescheiden.

Ja, woorden die in -ajiem eindigen zijn doorgaans tweefout. Eveneens betekent het gegeven dat een woord een meervoudsuitgang heeft, niet dat het meervoudig is. Meervoud & enkelvoud wordt bepaald door naamwoorden en werkwoorden die het woord duiden. Indien een woord wordt aangeduid door enkelvoudige woorden (zoals doorgaans bij het woord 'elohiem' het geval is), dan betreft het enkelvoud, ongeacht de uitgang. Heb je het Hebreeuwse woord voor 'God' gezien?: Elohiem -- het meervoud van eloah.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Mullog:

Als ik geen atheïst was geworden zou het Jodendom misschien aantrekkelijk voor mij zijn :-) 

Het Judaisme is weinig meer dan een geëvalueerde stamgodsdienst die door de ballingschap universeel werd. Zelfs de T'NaCH van het hyper-monotheïstische Judaisme vertoont nog steeds tekenen van een voorafgaand polytheïsme. En ook JHWH had ooit eens een echtgenote: Asjerah, waarvan voor de ballingschap nog legio beeldjes zijn gevonden.

Andere volken namen de godsdienst van hun veroveraars en overwinnaars over, maar het Israelische volk paste hun eigen oude stamgod JHWH aan de omstandigheden aan en lieten deze uiteindelijk evolueren tot een universelere versie. Het moderne Judaisme hangt feitelijk reeds tegen het atheïsme aan en je komt veel religieuze Joden tegen (vooral onder de chassidiem) die eigenlijk niet in een God geloven. In de Torah staat reeds: ejn 'od milvado (Er is niets buiten hem), oftewel er is slechts JHWH. En dat terwijl JHWH en elohiem geen van beiden 'God' betekenen, maar respectievelijk zijn afgeleid van het werkwoord 'zijn' (JHWH) en verwijst rechtstreeks naar 'macht' (elohiem). Aangezien de interpretatie van de wet (hallachah) feitelijk in menselijke handen is (klik), geldt voor velen JHWH slechts als excuus voor het autoritatief toepassen van de wet zoals het binnen de huidige maatschappij het meest effectief is. Wat betreft het kwaad/onheil: dat is eveneens door JHWH gemaakt (klik) en dienen volgens het Judaisme slechts om via t'sjoevah (oprecht berouw en terugkeer) van fouten te leren. De Talmoed, B’rachot 34b, zegt dat de terugkerende zondaar op een verheven plaats staat waar de volmaakte thuisblijver niet staan kan (Hier heb ik het wat uitgebreider toegelicht, mocht je het interessant vinden).

Maar natuurlijk is het Judaisme uiteindelijk gewoon een religie met sprekende slangen, pratende ezels, een stilstaande zon en een splijtende zee, terwijl daarentegen naar mijn mening geen enkel religieus uitgangspunt zo eerlijk kan zijn als wetenschap en geen enkele positie beter bestand is tegen cognitieve dissonantie dan atheïsme. Vandaar dat de meerderheid van de Joden gewoon atheïst of agnost is (zoals eveneens ikzelf).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Welke onkunde?

Onderstaande onkunde

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ze prijzen lucifer en hebben hun vergaderruimte zodanig opgesteld dat ze telkens tussen de slang en satan zitten. Lucifer was een engel van God tot ie viel en satan werd.

Dat jij die pedo’s wilt beschermen is uw zaak he :)

Laat ons gelijk de luciferianen prijzen en als heilzame werkers zien?

Jij bent van het type dat nooit een doosje lucifers zal kopen vanwege de naam.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Mullog:

Onderstaande onkunde

Jij bent van het type dat nooit een doosje lucifers zal kopen vanwege de naam.

Lol yeah right. Ik expose die gewoon, onbevreesd, Weerleg de fout dan? Ik toonde reeds dat zijn satanische beelden in hun vergaderzaal hebben en openlijk lucifer prijzen. Dit is niet hetzelfde filmpje, kijk eens vanaf 3:30 en zeg me of dan nog eens dat het onkunde is. Dan heb je nog Sint Benedictus, waarom is die afgetreden denk je? Kijk hoe ie er in ging en hoe ie eruit kwam. Gedenk de beelden rond hun kerken, zelfs beelden waar kinderen onder de priester zijn gewaad kruipen met hun blote kont tentoon gesteld, ja aan Vaticaanse kerken. Het is eerder uw onwetendheid dan mijn onkunde hoor.

hrlitt.png

 

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Welke onkunde? Ze prijzen lucifer en hebben hun vergaderruimte zodanig opgesteld dat ze telkens tussen de slang en satan zitten. Lucifer was een engel van God tot ie viel en satan werd.

Dit is de tekst dat in het filmpje gezongen wordt:

Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Zoals Mullog al terecht aangaf, is dit een gedeelte uit de laatste alinea van de paasjubel, die tijdens de paaswake gezongen wordt nadat de paaskaars is aangestoken en bewierookt. De hele alinea luidt als volgt:

Orámus ergo te, Dómine,
ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
ad noctis huius calíginem destruéndam,
indefíciens persevéret.
Et in odórem suavitátis accéptus,
supérnis lumináribus misceátur.
Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.
Amen.

De vertaling is als volgt:

Zo bidden wij U, Heer, moge deze kaars, gewijd tot eer van uw Naam, onverzwakt blijven branden om de duisternis van deze nacht te verdrijven;
moge haar licht samenvloeien met de hoge hemellichten, en haar vlam de morgenster begroeten:
de morgenster die nooit verbleken zal, die, uit het dodenrijk herrezen, over heel het menselijk geslacht stralend is opgegaan:
Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De Morgenster, in het Latijn Lucifer, is dus Christus zelf, verrezen uit de doden, die zijn Licht over ons laat stralen. Dus tenzij de maker van jouw filmpje gelooft dat Christus eigenlijk Satan is, heeft hij of zij duidelijk de tekst van deze paasjubel niet begrepen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik expose die gewoon, onbevreesd, Weerleg de fout dan?

Ik zou dat graag willen doen. Alleen is mijn tijd beperkt en heb jij de mogelijkheid (en ook de tijd?) om van het www een eindeloze reeks onzin en flauwekul te downloaden en die mij dan steeds weer voor de voeten te gooien. Ik stel voor dat jij lekker in jouw bubbel blijft doe ik dat verder in de mijne, zijn we allebei happy :* 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Robert Frans:

Dit is de tekst dat in het filmpje gezongen wordt:

Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Zoals Mullog al terecht aangaf, is dit een gedeelte uit de laatste alinea van de paasjubel, die tijdens de paaswake gezongen wordt nadat de paaskaars is aangestoken en bewierookt. De hele alinea luidt als volgt:

Orámus ergo te, Dómine,
ut céreus iste in honórem tui nóminis consecrátus,
ad noctis huius calíginem destruéndam,
indefíciens persevéret.
Et in odórem suavitátis accéptus,
supérnis lumináribus misceátur.
Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.
Amen.

De vertaling is als volgt:

Zo bidden wij U, Heer, moge deze kaars, gewijd tot eer van uw Naam, onverzwakt blijven branden om de duisternis van deze nacht te verdrijven;
moge haar licht samenvloeien met de hoge hemellichten, en haar vlam de morgenster begroeten:
de morgenster die nooit verbleken zal, die, uit het dodenrijk herrezen, over heel het menselijk geslacht stralend is opgegaan:
Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

De Morgenster, in het Latijn Lucifer, is dus Christus zelf, verrezen uit de doden, die zijn Licht over ons laat stralen. Dus tenzij de maker van jouw filmpje gelooft dat Christus eigenlijk Satan is, heeft hij of zij duidelijk de tekst van deze paasjubel niet begrepen.

Alleen katholieken denken dat en al de rest zegt gewoon dat lucifer de gevallen engel is, maar dan nu bekend als satan. 

4 minuten geleden zei Mullog:

Ik zou dat graag willen doen. Alleen is mijn tijd beperkt en heb jij de mogelijkheid (en ook de tijd?) om van het www een eindeloze reeks onzin en flauwekul te downloaden en die mij dan steeds weer voor de voeten te gooien. Ik stel voor dat jij lekker in jouw bubbel blijft doe ik dat verder in de mijne, zijn we allebei happy :* 

Het is 5 min toegewijd kijken seg lol.... die tijd is ruim verstreken tussen uw voorgaande posten hoor. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het is 5 min toegewijd kijken seg lol.... die tijd is ruim verstreken tussen uw voorgaande posten hoor. 

Maar ik doe dit op mijn werk er tussendoor, als afleiding van belangrijkere zaken. En ik heb sowieso een hekel aan filmpjes kijken in discussies. Van het jubellied herkende ik de eerste zin als dus verder heb ik niet eens gekeken.  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Mullog:

Maar ik doe dit op mijn werk er tussendoor, als afleiding van belangrijkere zaken. En ik heb sowieso een hekel aan filmpjes kijken in discussies. Van het jubellied herkende ik de eerste zin als dus verder heb ik niet eens gekeken.  

Ik heb er een ander topic voor gemaakt zodat het hier niet verder off topic is. Ik heb het daar via tekst verwoord. Ik deel niet snel films, maar daar kan je het hem met eigen stem horen zeggen. Als alleen de katholieken lucifer als lichtbrenger zien en al de rest hem zien als, de duivel; wat zegt dit dan?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Alleen katholieken denken dat en al de rest zegt gewoon dat lucifer de gevallen engel is, maar dan nu bekend als satan.

Dan zullen protestanten ook wel de duivel aanbidden als zij in één van hun liederen zingen:

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Het kan dan niet anders dat zij de duivel als Morgenster blijkbaar vereenzelvigen met Christus en dus God zelf. Het is wat.
Gelukkig is de bijbel gevrijwaard van deze duivelsaanb...

Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
-1 Petrus 1,19; WV75

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.
-1 Petrus 1,19; SV

En wie overwint, wie tot het einde mijn wil blijft doen, hem zal Ik macht geven over de heidenen en hij zal hen weiden met een ijzeren staf en als aardewerk worden zij verbrijzeld gelijk ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.
-Openbaringen 2,26-28; WV97

En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster geven.
-Openbaringen 2,26-28; SV

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken.
Ik ben de Wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.

-Openbaringen 22,16; WV75

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden
om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.
Ik ben de Wortel en het geslacht Davids,
de blinkende Morgenster.

-Openbaringen 22,16; SV

Ik denk dat je het heel moeilijk gaat krijgen, met zo'n bijbel. Zullen we Petrus en Openbaringen er maar uithalen dan?

bewerkt door Robert Frans

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei sjako:

Door foutief Gods Koninkrijk als een hartestoestand af te doen, ontken je dus eigenlijk dat Jezus alles weer nieuw gaat maken en dat Hij de daden van satan ongedaan gaat maken.

Gaat Jezus pas in de toekomst alles nieuw maken of is Hij daar al mee begonnen in de harten van gelovigen?

5 uur geleden zei Fundamenteel:
6 uur geleden zei Mullog:

 iets over lucifer.

 iets over lucifer.

Woordgrapje tussendoor over lucifer:

match-made-in-heaven-1200x565.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

Google image eens: Vatican conference room. Je kan daar toch niet naast kijken me dunkt.

Dat kunstwerk heet 'The Resurrection' van Fazzini en het stelt Christus voor.

Citaat (uit het Engels vertaald met Google) :

Bedoeld om de angst van de 20ste-eeuwse mensheid te vangen die leeft onder de dreiging van een nucleaire oorlog , [1] La Resurrezione beeldt Jezus af die opstijgt uit een nucleaire krater in de Hof van Gethsemane.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Resurrection_(Fazzini)

Detail van het hoofd:

THE-RESURRECTION-HEAD.jpg

4 uur geleden zei Chaim:

Ja, woorden die in -ajiem eindigen zijn doorgaans tweefout. Eveneens betekent het gegeven dat een woord een meervoudsuitgang heeft, niet dat het meervoudig is. Meervoud & enkelvoud wordt bepaald door naamwoorden en werkwoorden die het woord duiden. Indien een woord wordt aangeduid door enkelvoudige woorden (zoals doorgaans bij het woord 'elohiem' het geval is), dan betreft het enkelvoud, ongeacht de uitgang. Heb je het Hebreeuwse woord voor 'God' gezien?: Elohiem -- het meervoud van eloah.

Ja heb ik gezien. Wederom dank voor de uitleg!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

De Joodse exegese is ouder, maar spreekt wel degelijk over een tegenstander van God.

Nee. HaSatan is in de T'NaCH een mal'ach (boodschapper) van JHWH. In de T'NaCH heeft hij de rol de mens tegenstand te bieden als JHWH dit belieft. Vandaar de naam haSatan: een normaal Hebreeuws woord en betekent aanklager en tegenstander; niet ''tegenstander van God''.

Citaat

Wat lul ik? Dat het Vaticaan lucifer prijst?

Uiteraard prijst het Vaticaan Lucifer. Lucifer betekent brenger van licht, wat - als reeds gezegd - de Latijnse naam voor de morgenster Venus was. Indien er in het NT iemand voorkomt die deze eretitel heeft verdiend, dan is het Jezus. Openbaring 22:16 bewijst dit punt.

Waarom wordt er overigens soms zo ingetrapt op het Katholicisme? Vind ik wat vreemd; zeker op een Christelijk forum. Is dat soms omdat het Katholicisme uiteindelijk gewoon gelijk heeft door er wijs een gecentraliseerde traditie op na te houden, waardoor het niet zo ontzettend vaak in kleine en nog kleinere fracties uiteenwaait zoals het Gereformeerde Christendom?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-5-2019 om 11:38 zei Fundamenteel:

Wat lul ik? Dat het Vaticaan lucifer prijst? Vraag dan eens een bron eerder dan meteen wat te insinueren. Google image eens: Vatican conference room. Je kan daar toch niet naast kijken me dunkt.

Dit is idd niet waar. Jezus wordt ook de licht drager genoemd en dat wordt hier bedoeld.

Waar ik het wel mee eens ben is dat Franciscus probeert religies tot één soort wereldreligie te maken. We aanbidden allemaal dezelfde God zegt hij. Daar ben ik het dus fundamenteel mee oneens. 

20 uur geleden zei Bastiaan73:

Gaat Jezus pas in de toekomst alles nieuw maken of is Hij daar al mee begonnen in de harten van gelovigen?

Door doop en geloof ben je nu al een nieuwe schepping. Je oude persoonlijkheid wordt begraven en een nieuwe wordt geboren. Daardoor sta je al reeds in een goede verhouding met God. Mocht Armageddon komen als je nog leeft dan zal gered worden en ga je rechtstreeks door naar Gods Koninkrijk. Anders kom je er tot opstanding des levens in terecht. Maar het is een toekomstig Rijk waar je nu al voordelen van ondervindt. Maar je kan nog steeds ziek worden en sterven. Dit zal niet meer zijn in Gods Koninkrijk evenals er geen oorlog, honger etc meer zal zijn. Het is dus een echt Koninkrijk en geen toestand in harten.

13 uur geleden zei Chaim:

Waarom wordt er overigens soms zo ingetrapt op het Katholicisme? Vind ik wat vreemd; zeker op een Christelijk forum. Is dat soms omdat het Katholicisme uiteindelijk gewoon gelijk heeft door er wijs een gecentraliseerde traditie op na te houden, waardoor het niet zo ontzettend vaak in kleine en nog kleinere fracties uiteenwaait zoals het Gereformeerde Christendom?

Het Katholisisme heeft zeker geen gelijk. Ik kan je een waslijst van afwijkingen tov van de Bijbel aangeven.   

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Waar ik het wel mee eens ben is dat Franciscus probeert religies tot één soort wereldreligie te maken. We aanbidden allemaal dezelfde God zegt hij.

Dit is echter niet waar. Paus Franciscus is en blijft gewoon katholiek en is dan net als elke katholiek gehouden aan de katholieke leer. Wel zoekt hij de dialoog tussen de verschillende religies en bidt hij weleens samen met hen, zo had ik begrepen.
Dat leidt ook binnen de katholieke wereld nog weleens tot gefronsde wenkbrauwen en vooral orthodoxere katholieken zijn niet altijd even blij met zijn manieren van spreken en doen, maar zelfs dat staat nog mijlenver buiten het willen stichten van één wereldgodsdienst.

Dat we allemaal dezelfde God aanbidden, is echter de uiterste consequentie van een strikt monotheïstische godsdienst. Er is immers maar één God, dus als iemand zegt één God te aanbidden, tja, dan is dat dus die ene God.
De godsbeelden en geloofstradities over Hem die binnen de verschillende godsdiensten zijn ontstaan verschillen natuurlijk echter wel van elkaar en niet zelden ook fundamenteel. Daardoor lijken ze dus verschillende goden te aanbidden, maar dat kan dus niet, omdat er immers maar één God is. Een verkeerd godsbeeld maakt dat niet tot een andere god, omdat wij immers niet in staat zijn andere goden te maken.

Als de paus zegt dat we allemaal dezelfde God aanbidden, dan zegt Hij daarmee dus niet dat we allemaal een eenduidige godsdienst zouden heben, of dat alle godsdiensten uiteindelijk prima tot één gesmeed zouden kunnen worden, maar belijdt Hij enkel Gods exclusieve eenheid.
Hij wil met die uitspraak waarschijnlijk enkel de overeenkomsten onderling zoeken, zonder natuurlijk de verschillen af te vlakken, waarschijnlijk ook in de hoop dat er meer vrede en onderling begrip wereldwijd ontstaat en er daardoor onder meer minder vervolgingen van christenen plaatsvinden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Het Katholisisme heeft zeker geen gelijk. Ik kan je een waslijst van afwijkingen tov van de Bijbel aangeven.   

Ben benieuwd. Ik vermoed dat het geen echte afwijkingen zijn en alle punten op je lijst feitelijk verdedigbaar zijn vanuit het standpunt van de traditie en er geen indruist tegen de Bijbel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei thom:

 Volgens mij heten die andere goden afgoden. En dat kan van alles zijn. En bovenal de in-eigen-god; Lucifer.

Aanbidding zit hem - neem ik aan - in de intentie. Het is duidelijk dat Lucifer pas de duivel werd na Tertullianus (dus na zo'n 230 jaar na Chr.). Bovendien heten afgoden in de T'NaCH geen afgoden maar elohiem: Kemos was de elohiem van Mo'ab, Milkom was de elohiem van Ammon, Astarte was de elohiem van de Sidoniërs, Dagon was de elohiem van de Filistijnen, Ba'al-Zebub was de elohiem van Ekron, Nisroch was een elohiem en J-H-W-H ook – de elohiem van Israel, of kortweg elohiem, aangezien deze de hoofdpersoon van de T'Nach is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid