Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ok laten we dit even bekijken voor we elkaar weer de onkunde verwijten, maar ons dan terugtrekken als je bij het nekvel op de feiten gedrukt wordt. Lucifer was een engel van God maar zette zich af en werd uit het Koninkrijk verbannen, kreeg heerschappij over de aarde en kreeg de naam satan.

Citaat

Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk “lichtbrenger” betekent. In het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor de duivel of, preciezer, de duivel voor zijn val.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie)

Jesaja 14:12-14 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Pas nu simpel begrijpend lezen toe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ah, je hebt ondertussen een nieuw topic erover gemaakt. Prima, dan zet ik mijn laatste post hierover in iets aangepaste versie ook hier neer.

Hier nog een paar interessante Schriftgedeelten over de Morgenster, genomen uit zowel de Willibrordvertaling '75 als de Statenvertaling:

Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook gij doet er wel aan daarop acht te geven: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
-2 Petrus 1,19; WV75 (Willibrordvertaling)

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.
-2 Petrus 1,19; SV (Statenvertaling)

En wie overwint, wie tot het einde mijn wil blijft doen, hem zal Ik macht geven over de heidenen en hij zal hen weiden met een ijzeren staf en als aardewerk worden zij verbrijzeld gelijk ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.
-Openbaringen 2,26-28; WV97

En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen; en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb. En Ik zal hem de morgenster geven.
-Openbaringen 2,26-28; SV

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze openbaringen aangaande de kerken bekend te maken.
Ik ben de Wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.

-Openbaringen 22,16; WV75

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden
om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten.
Ik ben de Wortel en het geslacht Davids,
de blinkende Morgenster.

-Openbaringen 22,16; SV

Jezus wordt in de Schrift dus evenals de Morgenster genoemd, in zowel katholieke als protestantse vertalingen.

bewerkt door Robert Frans
1 Petrus veranderd in 2 Petrus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De blinkende of stralende morgenster is wel iets anders dan Lucifer he? Of gewoon nog maar morgenster alleenstaand. Morgenster is niet eens Lucifer vertaald uit Latijn. Dat is stellam matutinam. 

Ik ga ermee akkoord  dat men in de bijbel naar Christus als de blinkende morgenster refereert, maar dat is niet gelijk aan Lucifer. Ik heb nog nooit een gemeenschap Lucifer zo openlijk weten prijzen op katholieken na. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Fundamenteel:

De blinkende of stralende morgenster is wel iets anders dan Lucifer he? Of gewoon nog maar morgenster alleenstaand. Morgenster is niet eens Lucifer vertaald uit Latijn. Dat is stellam matutinam. 

Ik ga ermee akkoord  dat men in de bijbel naar Christus als de blinkende morgenster refereert, maar dat is niet gelijk aan Lucifer. Ik heb nog nooit een gemeenschap Lucifer zo openlijk weten prijzen op katholieken na. 

In de Neo-Vulgaat staat in 2 Petrus 1,19 (zelf vetgedrukt):

Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris, [...]

Morgenster kan dus ook in die context prima vertaald worden met lucifer, zoals Petrus hier aantoond.

Over het openlijk prijzen heb ik in het andere topic al een protestants kerklied geciteerd die Jezus vrij duidelijk als Morgenster prijst. Dus ook jouw laatste uitspraak daarover gaat niet op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Robert Frans:

In de Neo-Vulgaat staat in 2 Petrus 1,19 (zelf vetgedrukt):

Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris, [...]

Morgenster kan dus ook in die context prima vertaald worden met lucifer, zoals Petrus hier aantoond.

Over het openlijk prijzen heb ik in het andere topic al een protestants kerklied geciteerd die Jezus vrij duidelijk als Morgenster prijst. Dus ook jouw laatste uitspraak daarover gaat niet op.

De protestanten noemen Jezus niet Lucifer. Maar spreken idd wel van de morgenster. Lucifer en morgenster zijn 2 andere zaken in de context van het nt. Enkel de katholieken aanbidden Lucifer. 

Het neo vulgaat is nu eens straalhard bewijs hoe er met teksten gesjoemeld is. 

De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus gemaakt en kwam tussen 390 en 405 na Christus tot stand.[1]  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vulgaat

Geef eerder referenties uit de bijbel en niet van ketters

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Fundamenteel:

De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus gemaakt en kwam tussen 390 en 405 na Christus tot stand.[1]  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vulgaat

Hoe zie je dit voor je? Je zit in het vroege christendom. Ongetwijfeld een lappendeken van sektes, interpretaties, stromingen en weet ik al niet wat. Een onontwarbare kluwen (nog steeds trouwens :-) ) maar op dat moment nog wel één kerk. En die ene kerk vond dit. En die ene kerk is een tussenfase die alles wat er uit voort kwam vorm heeft gegeven. De canonisatie van de bijbel werd toen vorm gegeven. En dat is waar jij jou christendom op baseert, oeps sorry, je bent geen christen. En nu keur je dat allemaal af op notabene een naam die nergens aan Satan wordt gelinkt. In wezen zeg je dus de bronnen vanwaaruit jij Jezus hebt leren kennen niet betrouwbaar zijn waarmee je je eigen geloof op drijfzand zet. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Mullog:

Hoe zie je dit voor je? Je zit in het vroege christendom. Ongetwijfeld een lappendeken van sektes, interpretaties, stromingen en weet ik al niet wat. Een onontwarbare kluwen (nog steeds trouwens :-) ) maar op dat moment nog wel één kerk. En die ene kerk vond dit. En die ene kerk is een tussenfase die alles wat er uit voort kwam vorm heeft gegeven. De canonisatie van de bijbel werd toen vorm gegeven. En dat is waar jij jou christendom op baseert, oeps sorry, je bent geen christen. En nu keur je dat allemaal af op notabene een naam die nergens aan Satan wordt gelinkt. In wezen zeg je dus de bronnen vanwaaruit jij Jezus hebt leren kennen niet betrouwbaar zijn waarmee je je eigen geloof op drijfzand zet. 

Een vertaling van een vertaling van een vertaling vertalen en dan morgenster naar lucifer vertalen. Hallo? Het christendom is niet gelijk aan het Vaticaan Mullog, de zoveelste keer. Het zijn ketters.

Lucifer is gewoon Satan en niet Jezus. Waarom er naar beide als de morgenster gerefereerd wordt is wel onderzoek waardig. Maar nergens in het NT refereren ze naar Jezus als Lucifer.

Als de katholieken naar de morgenster zouden refereren kan je dat in context van het NT plaatsen. Maar zij aanbidden Lucifer bij de letterlijke benaming Lucifer en niet de morgenster in context van Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Fundamenteel:

Lucifer is gewoon Satan en niet Jezus. Waarom er naar beide als de morgenster gerefereerd wordt is wel onderzoek waardig. Maar nergens in het NT refereren ze naar Jezus als Lucifer.

Lastig he, twee zaken waarvan jij denkt dat ze echt volledig tegengesteld zijn, maar die allebei verwijzen  naar hetzelfde woord. Kun je zoveel onderzoek doen als je wilt, uiteindelijk zul je toch je mening moeten bijstellen want kloppen doet het niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Lastig he, twee zaken waarvan jij denkt dat ze echt volledig tegengesteld zijn, maar die allebei verwijzen  naar hetzelfde woord. Kun je zoveel onderzoek doen als je wilt, uiteindelijk zul je toch je mening moeten bijstellen want kloppen doet het niet.

Hoe zijn morgenster en Lucifer dan verbonden? Dat zijn toch 2 verschillende namen in gelijk welke vertaling of interpretatie? Lucifer was de beste engel van God, tot God de mens maakte, toen viel Lucifer en werd hij de satan.

aub @sjako ben ik nu verkeerd?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hoe zijn morgenster en Lucifer dan verbonden?

Dat is vanuit jou een domme vaag want eerder gaf je aan die verbintenis wel te weten:

59 minuten geleden zei Fundamenteel:

Lucifer is gewoon Satan en niet Jezus. Waarom er naar beide als de morgenster gerefereerd wordt is wel onderzoek waardig.

 

3 uur geleden zei Fundamenteel:

Lucifer was een engel van God maar zette zich af en werd uit het Koninkrijk verbannen, kreeg heerschappij over de aarde en kreeg de naam satan.

Waar staat dat in de Bijbel ?  Als je het antwoord op deze vraag niet kunt vinden moet je niet boos op mij worden maar jezelf even afvragen hoe je bij deze bewering komt.

bewerkt door Dat beloof ik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat is vanuit jou een domme vaag want eerder gaf je aan die verbintenis wel te weten:

 

Waar staat dat in de Bijbel ? 

Het is gebouwd op de hele theologie van de drie monotheïstische geloven. En ver buiten de bijbel gekeerd. Echter staat er in de openingspost wel de referentie van morgenster naar Lucifer als de duivel. Later in het NT noemt men Jezus de morgenster. Maar nergens noemt men Jezus Lucifer. Ik kan evengoed de referentie vragen hoe in hemelsnaam de naam van Jezus Christus naar Lucifer veranderd kan worden? Koekoek

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

De protestanten noemen Jezus niet Lucifer. Maar spreken idd wel van de morgenster. Lucifer en morgenster zijn 2 andere zaken in de context van het nt. Enkel de katholieken aanbidden Lucifer. 

Het neo vulgaat is nu eens straalhard bewijs hoe er met teksten gesjoemeld is. 

De Vulgaat (Editio Vulgata) is een belangrijke Bijbelvertaling in het Latijn. Ze is door Hiëronymus in opdracht van paus Damasus gemaakt en kwam tussen 390 en 405 na Christus tot stand.[1]  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Vulgaat

Geef eerder referenties uit de bijbel en niet van ketters

Ach, natuurlijk is er ineens met de bijbel geknoeid. Standaard uitwijkmanoeuvre van "bijbeltijgers" als ze geen argumenten meer hebben.

Wij aanbidden inderdaad de Morgenster Jezus Christus. De paasjubel die je citeerde in dat andere topic schetst volmaakt duidelijk die context, maar tóch kies jij ervoor om die paasjubel als satansaanbidding te interpreteren, louter en alleen door het Latijnse woordje lucifer.
Als ik dan aantoon dat lucifer in de Latijnse kerkelijke teksten én in de Latijnse bijbel zowel wordt gebruikt voor de satan in Jesaja als voor Christus in de tweede Petrusbrief, dan kom je met je sjoemelargument en negeer je dus het werkelijke punt, namelijk dat de katholieke geloofstraditie het Latijnse woord lucifer ook en vrijwel altijd op Christus toepast.

En waar baseer je dat op? Eén tekst in Jesaja, die nog niet eens zo direct over de satan gaat, maar over de koning van Babel. Meer niet. Dat is blijkbaar voor jou voldoende om de katholieke Kerk te lasteren en te besluiten dat het woord lucifer dan wel altijd en eeuwig over de satan moet gaan en nooit op Christus kan worden toegepast.
Keren we terug naar het Nederlands, dan zien we ook dat enkel die ene Jesajatekst over Lucifer als niet-Christus zijnde spreekt, terwijl drie Schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament wél over Christus als de Morgenster spreekt. Maar nog steeds kies jij ervoor om de Morgenster uitsluitend op de satan te willen toepassen.

Je maakt zelf in alle vrijheid die keuzes. Er zijn legio andere mogelijkheden om het woord lucifer ofwel morgenster te interpreteren zonder het Evangelie tekort te doen. Je kunt je keuzes en je duidelijk ongefundeerde laster over duivelsaanbidding jegens de katholieke Kerk dus niemand anders dan jouzelf aanrekenen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Robert Frans:

Ach, natuurlijk is er ineens met de bijbel geknoeid. Standaard uitwijkmanoeuvre van "bijbeltijgers" als ze geen argumenten meer hebben.

Wij aanbidden inderdaad de Morgenster Jezus Christus. De paasjubel die je citeerde in dat andere topic schetst volmaakt duidelijk die context, maar tóch kies jij ervoor om die paasjubel als satansaanbidding te interpreteren, louter en alleen door het Latijnse woordje lucifer.
Als ik dan aantoon dat lucifer in de Latijnse kerkelijke teksten én in de Latijnse bijbel zowel wordt gebruikt voor de satan in Jesaja als voor Christus in de tweede Petrusbrief, dan kom je met je sjoemelargument en negeer je dus het werkelijke punt, namelijk dat de katholieke geloofstraditie het Latijnse woord lucifer ook en vrijwel altijd op Christus toepast.

En waar baseer je dat op? Eén tekst in Jesaja, die nog niet eens zo direct over de satan gaat, maar over de koning van Babel. Meer niet. Dat is blijkbaar voor jou voldoende om de katholieke Kerk te lasteren en te besluiten dat het woord lucifer dan wel altijd en eeuwig over de satan moet gaan en nooit op Christus kan worden toegepast.
Keren we terug naar het Nederlands, dan zien we ook dat enkel die ene Jesajatekst over Lucifer als niet-Christus zijnde spreekt, terwijl drie Schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament wél over Christus als de Morgenster spreekt. Maar nog steeds kies jij ervoor om de Morgenster uitsluitend op de satan te willen toepassen.

Je maakt zelf in alle vrijheid die keuzes. Er zijn legio andere mogelijkheden om het woord lucifer ofwel morgenster te interpreteren zonder het Evangelie tekort te doen. Je kunt je keuzes en je duidelijk ongefundeerde laster over duivelsaanbidding jegens de katholieke Kerk dus niemand anders dan jouzelf aanrekenen.

Maar het Vaticaan noemt de morgenster niet Jezus Christus, maar Lucifer. Ik kom er morgenvroeg met reiner hart op terug.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het is gebouwd op de hele theologie van de drie monotheïstische geloven. En ver buiten de bijbel gekeerd. Echter staat er in de openingspost wel de referentie van morgenster naar Lucifer als de duivel. Later in het NT noemt men Jezus de morgenster. Maar nergens noemt men Jezus Lucifer. Ik kan evengoed de referentie vragen hoe in hemelsnaam de naam van Jezus Christus naar Lucifer veranderd kan worden? Koekoek

Mijn vraag was simpel:

11 minuten geleden zei Dat beloof ik:
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Lucifer was een engel van God maar zette zich af en werd uit het Koninkrijk verbannen, kreeg heerschappij over de aarde en kreeg de naam satan.

Waar staat dat in de Bijbel ? 

Begrijp ik nu dat je eigenlijk bedoelt te antwoorden:

"Nergens".

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het staat nog in de Ethiopische bijbel in het boek van Henoch, Idris in de islam. Geloof me @Dat beloof ikik ken mijn geloof en heb het niet geheel verkeerd samengevat.

Zojuist zei Bastiaan73:

Het is makkelijker de duivel naar buiten te projecteren dan deze in de spiegel te (h)erkennen.

Altijd gezegd dat wij (dus ook ik) van de duivel zijn. Dat is door de zondeval. Mijn lijken steken niet bepaald in de kast en ben daar vrij transparant in. Ik weet dat ik een strijd van jewelste moet leveren om iets goed te vertegenwoordigen. Alles op zijn tijd.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Het is makkelijker de duivel naar buiten te projecteren dan deze in de spiegel te (h)erkennen.

Altijd gezegd dat wij (dus ook ik) van de duivel zijn. Dat is door de zondeval. Mijn lijken steken niet bepaald in de kast en ben daar vrij transparant in. Ik weet dat ik een strijd van jewelste moet leveren om iets goed te vertegenwoordigen. Alles op zijn tijd.

Ben je gedoopt?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Ben je gedoopt?

Ja, helaas katholiek lol. Denk ook dat het beter tijd is mijn vormsel terug op te nemen. De roeping knaagt nogal...

18 minuten geleden zei Robert Frans:

Ach, natuurlijk is er ineens met de bijbel geknoeid. Standaard uitwijkmanoeuvre van "bijbeltijgers" als ze geen argumenten meer hebben.

Wij aanbidden inderdaad de Morgenster Jezus Christus. De paasjubel die je citeerde in dat andere topic schetst volmaakt duidelijk die context, maar tóch kies jij ervoor om die paasjubel als satansaanbidding te interpreteren, louter en alleen door het Latijnse woordje lucifer.
Als ik dan aantoon dat lucifer in de Latijnse kerkelijke teksten én in de Latijnse bijbel zowel wordt gebruikt voor de satan in Jesaja als voor Christus in de tweede Petrusbrief, dan kom je met je sjoemelargument en negeer je dus het werkelijke punt, namelijk dat de katholieke geloofstraditie het Latijnse woord lucifer ook en vrijwel altijd op Christus toepast.

En waar baseer je dat op? Eén tekst in Jesaja, die nog niet eens zo direct over de satan gaat, maar over de koning van Babel. Meer niet. Dat is blijkbaar voor jou voldoende om de katholieke Kerk te lasteren en te besluiten dat het woord lucifer dan wel altijd en eeuwig over de satan moet gaan en nooit op Christus kan worden toegepast.
Keren we terug naar het Nederlands, dan zien we ook dat enkel die ene Jesajatekst over Lucifer als niet-Christus zijnde spreekt, terwijl drie Schriftgedeelten uit het Nieuwe Testament wél over Christus als de Morgenster spreekt. Maar nog steeds kies jij ervoor om de Morgenster uitsluitend op de satan te willen toepassen.

Je maakt zelf in alle vrijheid die keuzes. Er zijn legio andere mogelijkheden om het woord lucifer ofwel morgenster te interpreteren zonder het Evangelie tekort te doen. Je kunt je keuzes en je duidelijk ongefundeerde laster over duivelsaanbidding jegens de katholieke Kerk dus niemand anders dan jouzelf aanrekenen.

Ze hebben het boek van Henoch eruit gelaten omdat deze den boze teveel ontmaskerd. Voor uw Vaticaan deze versie kon drukken hebben ze heel wat andere exegeses letterlijk moeten uitroeien tot zelfs boekverbrandingen.

Ik weet door en door door alles wat ik ervan absorbeerde dat Jezus Christus niet Lucifer is. De duivel is perfect gezeteld waar hij degene kan misleiden Maria en andere beeldekes te aanbidden. Sorry mijn hart kon toch niet wachten. En dan ben ik nog mild,geweest.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja, helaas katholiek lol. Denk ook dat het beter tijd is mijn vormsel terug op te nemen. De roeping knaagt nogal...

Volgens mij word je niet 'katholiek' gedoopt maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, óf in de naam van Jezus Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Bastiaan73:

Volgens mij word je niet 'katholiek' gedoopt maar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, óf in de naam van Jezus Christus.

Welja inderdaad, want ik mag er niet te negatief tegenover staan. De lokale pastoor van toen was een zoals wij dat zagen wel een goed man. Als kind liet die man wel indruk na via de school. Maar eens ik dan rijpte in mijn geloof voelde ik nooit die band met het katholicisme. Maar wel met de nonnen, een non draag ik op handen als het zou moeten. En er zullen wel ergens goede predikanten zijn, toch gaat mijn spiderinstinct in overdrive als ik iets katholiek nader. Zo duister. Maar dan als de hele hiërarchie en niet de individuele gelovigen. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Fundamenteel:

Welja inderdaad, want ik mag er niet te negatief tegenover staan. De lokale pastoor van toen was een zoals wij dat zagen wel een goed man. Als kind liet die man wel indruk na via de school. Maar eens ik dan rijpte in mijn geloof voelde ik nooit die band met het katholicisme. Maar wel met de nonnen, een non draag ik op handen als het zou moeten. En er zullen wel ergens goede predikanten zijn, toch gaat mijn spiderinstinct in overdrive als ik iets katholiek nader. Zo duister. Maar dan als de hele hiërarchie en niet de individuele gelovigen. 

Hoe noem je een non die met pensioen is? Een non-actief.

Hoe noem je een non die zwijgt? Een non-verbaal.

Alle stokheid op een gekje: ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ook bij de kloosterserie van kruispunt zie je nonnen en monniken die rust, eenvoud en blijdschap uitstralen.

https://www.npostart.nl/het-beste-van-de-kloosterserie/POMS_S_RKK_126150

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ja, helaas katholiek lol. Denk ook dat het beter tijd is mijn vormsel terug op te nemen. De roeping knaagt nogal...

Ze hebben het boek van Henoch eruit gelaten omdat deze den boze teveel ontmaskerd. Voor uw Vaticaan deze versie kon drukken hebben ze heel wat andere exegeses letterlijk moeten uitroeien tot zelfs boekverbrandingen.

Ik weet door en door door alles wat ik ervan absorbeerde dat Jezus Christus niet Lucifer is. De duivel is perfect gezeteld waar hij degene kan misleiden Maria en andere beeldekes te aanbidden. Sorry mijn hart kon toch niet wachten. En dan ben ik nog mild,geweest.

Heb je het  boek Henoch weleens gelezen? Dat gaat over de zon die 's avonds zijn kamertje in gaat en de maan die eruit komt. Ze hadden toen al in de gaten dat meer dan de helft van dat boek flagrante onzin was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Daar staat het helemaal niet.

The Fallen Angels – Who are They?

The fallen angels are those angels who followed Lucifer in the Great Rebellion.

https://www.summitlighthouse.org/fallen-angels-book-of-enoch/ 

Toegegeven Henoch noemt maar demonen. Maar als wij de hele exegese van alles zouden samenvatten, is het toch totaal van de pot gerukt om Jezus Christus Lucifer te noemen? Vanuit de creationistische bril dan. In de bijbel lezen we ook van gevallen engelen, de Nephilim. Dat zijn dus de engelen die zich van God afzette en onder leiding van Lucifer, die nu de tegenstander/satan werd.

Begrijp je die interpretatie of moet het via een youtube film?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

Jesaja 14:12-14 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Pas nu simpel begrijpend lezen toe.

Jesaja 14:12-14 gaat simpel over een arrogante koning die hier met de morgenster (Venus) vergeleken wordt. Zou je kunnen zeggen waar staat dat dit haSatan betreft? Of heb je je Christelijke bril weer op? 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid