Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Chaim:

In het Judaisme is haSatan een mal'ach van God, de mal'ach van de dood en staat synoniem aan de neiging tot het kwade.

Bava Batra 16b is haSatan niet de slang, maar stelt haSatan juist specifiek synoniem met de impuls die de mens had: יֵ֨צֶר֙ מַחְשְׁבֹ֣ת לִבּ֔וֹ (letterlijk: gedachten-inclinatie van zijn hart). Rabbi Resj Lakiesj stelt haSatan - zoals bovenstaand reeds vermeld - gelijk aan de mal'ach van de dood en de menslijke neiging tot het kwade. Hij zei letterlijk: הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות (''Satan is de kwade neiging is de engel van de dood'').

HaSatan is geen gevallen engel.

Ik heb niet gezegd dat de satan een gevallen engel is

Ik zei, de satan is de kwade inclinatie en de slang handelde uit de kwade inclinatie 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Chaim:

Het idee dat een engel zou kunnen 'vallen' c.q. in opstand zou kunnen komen suggereert m.i. een grote fantasie bij mensen en niet zozeer een vrije wil bij engelen. Maar in het religieuze Judaisme volgen mal'achiem het bevel van JHWH, kunnen daarbij zelfs fouten maken en door JHWH terecht worden gewezen. Er bestaat een midrasj waarin engelen aan JHWH voorstellen de mens ongeschapen te laten omdat ze het zelf beter kunnen dan de mens. JHWH ontkende dit en zond hen naar de aarde, waarna ze er een zooitje van maakten. Het verhaaltje is uiteraard midrasj aggadah en niet als geschiedenis bedoeld.

Fallen is hier een metafoor  voor uit het geloof gevallen. Hoe meer we terug gaan in tijd, te duidelijker dit wordt.

https://www.nehemiaswall.com/hebrew-voices-nephilim-and-demons-in-enoch

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Fallen is hier een metafoor  voor uit het geloof gevallen. Hoe meer we terug gaan in tijd, te duidelijker dit wordt.

https://www.nehemiaswall.com/hebrew-voices-nephilim-and-demons-in-enoch

Een gefotoshopte foto. In de T'NaCH vallen engelen niet van hun geloof, ze zijn zich direct bewust van JHWH. Ik denk trouwens dat het antwoord op de topic-vraag reeds lang is geformuleerd: haSatan is in de T'NaCH geen gevallen engel, maar in het Nieuwe Testament wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Chaim:

Een gefotoshopte foto. In de T'NaCH vallen engelen niet van hun geloof, ze zijn zich direct bewust van JHWH. Ik denk trouwens dat het antwoord op de topic-vraag reeds lang is geformuleerd: haSatan is in de T'NaCH geen gevallen engel, maar in het Nieuwe Testament wel.

En wie is Heer des Heeren? Jezus! Diens kerkvaders zagen Lucifer als de satan voor zijn rebellie. Lucifer is lichtbrenger, morgenster is stella matutina. Waarom andere geestelijken dan Jezus naar Lucifer veranderen is van de pot gerukt. Luciferisme is ook een afgeleide van Lucifer. Jezus is Christus en niet Lucifer.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Jezus is Christus en niet Lucifer.

In de Latijnse versie van Openbaringen verwijst lucifer letterlijk naar Jezus, ongeacht of je het leuk vindt of niet. Pas veel later in het Christendom werd dit Latijnse woord eveneens een naam voor de Duivel.

Citaat

En wie is Heer des Heeren? Jezus! Diens kerkvaders zagen Lucifer als de satan voor zijn rebellie. Lucifer is lichtbrenger, morgenster is stella matutina. Waarom andere geestelijken dan Jezus naar Lucifer veranderen is van de pot gerukt. Luciferisme is ook een afgeleide van Lucifer.

Tsja, we wijken enigszins af van het topic. Uit Jesaja 14 blijkt niet dat het lucifer betreft en dat de Satan een gevallen engel is, noch uit andere plaatsen in de T'NaCH. Dat Jezus volgens het Christendom de Heer des Heeren is, is prima. Lucifer is Latijn voor ''lichtbrenger'', zoals je zojuist zelf bevestigde. Daardoor werd eveneens de planeet Venus door de Romeinen soms met deze term aangeduid. Als men teveel hollywood films ziet, dan vliegen termen als lucifer, Satan, 666 en de duivel je om de oren, hetgeen begrijpelijkerwijs enige emotionele weerstand kan opleveren Jezus als Lucifer te zien. Historisch gezien lijkt me Lichtbrenger echter een mooie titel voor Jezus, zou ik zeggen. Maar smaken verschillen.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Chaim:

In de Latijnse versie van Openbaringen verwijst lucifer letterlijk naar Jezus, ongeacht of je het leuk vindt of niet. Pas veel later in het Christendom werd dit Latijnse woord eveneens een naam voor de Duivel.

Tsja, we wijken enigszins af van het topic. Uit Jesaja 14 blijkt niet dat het lucifer betreft en dat de Satan een gevallen engel is, noch uit andere plaatsen in de T'NaCH. Dat Jezus volgens het Christendom de Heer des Heeren is, is prima. Lucifer is Latijn voor ''lichtbrenger'', zoals je zojuist zelf bevestigde. Daardoor werd eveneens de planeet Venus door de Romeinen soms met deze term aangeduid. Als men teveel hollywood films ziet, dan vliegen termen als lucifer, Satan, 666 en de duivel je om de oren, hetgeen begrijpelijkerwijs enige emotionele weerstand kan opleveren Jezus als Lucifer te zien. Historisch gezien lijkt me Lichtbrenger echter een mooie titel voor Jezus, zou ik zeggen. Maar smaken verschillen.

Neen 

Men verwijst naar Christus als de morgenster, in Latijns is dat Stella Matutina en niet Lucifer. Like it or not. De 666 is ook alom aanwezig in dit tijdperk. Toeval dat Cern in de vorm van 3 zessen gebouwd is? En voor de aluhoedjes: rijm dit maar eens met het Mandela effect :) 

bewerkt door Fundamenteel
Afgeleefd weeke,d

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Fundamenteel:

Men verwijst naar Christus als de morgenster, in Latijns is dat Stella Matutina en niet Lucifer. Like it or not.

Lees 2 Petrus 1:19 maar eens in het Latijn: ... et lucifer oriatur in cordibus vestris (... ''en de morgenster opga in uw harten''). Hier heb je een verwijzing naar lucifer in de goede zin van het woord.

Citaat

De 666 is ook alom aanwezig in dit tijdperk. Toeval dat Cern in de vorm van 3 zessen gebouwd is?

Nee. Met 777 zouden de elementaire deeltjes zo hard tegen de wand aanbotsen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Chaim:

In de Latijnse versie van Openbaringen verwijst lucifer letterlijk naar Jezus, ongeacht of je het leuk vindt of niet. Pas veel later in het Christendom werd dit Latijnse woord eveneens een naam voor de Duivel.

Citaat

En wie is Heer des Heeren? Jezus! Diens kerkvaders zagen Lucifer als de satan voor zijn rebellie. Lucifer is lichtbrenger, morgenster is stella matutina. Waarom andere geestelijken dan Jezus naar Lucifer veranderen is van de pot gerukt. Luciferisme is ook een afgeleide van Lucifer.

Tsja, we wijken enigszins af van het topic. Uit Jesaja 14 blijkt niet dat het lucifer betreft en dat de Satan een gevallen engel is, noch uit andere plaatsen in de T'NaCH. Dat Jezus volgens het Christendom de Heer des Heeren is, is prima. Lucifer is Latijn voor ''lichtbrenger'', zoals je zojuist zelf bevestigde. Daardoor werd eveneens de planeet Venus door de Romeinen soms met deze term aangeduid. Als men teveel hollywood films ziet, dan vliegen termen als lucifer, Satan, 666 en de duivel je om de oren, hetgeen begrijpelijkerwijs enige emotionele weerstand kan opleveren Jezus als Lucifer te zien. Historisch gezien lijkt me Lichtbrenger echter een mooie titel voor Jezus, zou ik zeggen. Maar smaken verschillen.

Het is wel een beetje verwarrend. Ik begrijp @Fundamenteel wel; dat deze naam/titel eerder een associatie oproept met de duivel dan met Jezus. Ondanks dat ik Lichtbrenger ook een mooie titel voor Jezus vind (Johannes 1:

4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen
)

zegt niemand in het dagelijks spraakgebruik 'Jezus Lucifer'.

Voor zover ik weet staat het woord 'lucifer' in geen enkele Nederlandse bijbelvertaling.

In de Latijnse Neo-Vulgaat komt het woord 'lucifer' slechts drie keer voor:

LIBER ISAIAE, hoofdstuk 14
12 Quomodo cecidisti de caelo, lucifer, fili aurorae? Deiectus es in terram, qui deiciebas gentes,

(Hoe bent u uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de Dageraad! 
Daar ligt u, neer gesmakt in de onderwereld, overwinnaar van de volken!’)

LIBER IOB, hoofdstuk 11
17 Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam, et, cum te caligine tectum putaveris, orieris ut lucifer.

(Je wereld straalt glanzender dan de middagzon, duisternis wordt dageraad,)

EPISTULA II PETRI, hoofdstuk 1
19 Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris,

(Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.)

Maar: in Openbaring 2:

28 sicut et ego accepi a Patre meo, et dabo illi stellam matutinam.

(zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.)

en Openbaring 22:

16 Ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec super ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida matutina ”.

(Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’)

staat dus inderdaad niet 'lucifer' maar (een vorm van) stella matutina.

Als je trouwens op https://www.rkdocumenten.nl op 'lucifer' zoekt krijg je drie resultaten; geen één daarvan verwijst naar Jezus.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=670&zoek=lucifer

bewerkt door Bastiaan73

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Fundamenteel:

Sorry hier barst mijn bestaan gewoon uit zijn voegen @Chaim. Of toch voor vandaag.Ik zal Christus nooit herleiden tot Lucifer. Dat gaat faliekant tegen de exegese van de kerkvaders in. Wel ik duw dat achteruit, niet in mijn bestaan.

Solus Christus 

Geen probleem, je hoeft 2 Petrus niet in het Latijn te lezen natuurlijk. Hieronimus heeft de term in z'n Vulgaat en zelf vind ik het best een mooie term, maar gezien de latere connotatie is het voorstelbaar dat Lucifer tegenwoordig nogal wrang kan klinken als verwijzing naar Jezus. En daar gaat het topic overigens evenmin over.

bewerkt door Chaim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chaim:

Geen probleem, je hoeft 2 Petrus niet in et Latijn te lezen natuurlijk. Hieronimus heeft de term in z'n Vulgaat en zelf vind ik het best een mooie term, maar gezien de latere connotatie is het voorstelbaar dat Lucifer tegenwoordig nogal wrang kan klinken als verwijzing naar Jezus. En daar gaat het topic overigens evenmin over.

Ik heb het topic aangemaakt, ik zal dus perfect geweten hebben wat de aanleiding was en wat er bedoeld wordt me dunkt.

En neen het gaat niet over de tekst van Petrus. Dat mensen gewoon toestaan hoe er delen tekst weggelaten worden, later bijgevoegd worden, ... Nog maar te zwijgen wat er nodig was deze versie te drukken. In ieder geval, er wordt nergens verwezen naar Christus als Lucifer behalve dan in het Vaticaan vanuit de RKK. Ik loop lang niet mee in hun versie van de feiten en heb lang in het snuitje wat voor wolven daar zetelen.

Als men zich wil laten misleiden door morgenster tot Lucifer te vertalen dan is deze vertaling op interpretatie gebouwd en niet op de letterlijke weerspiegeling ervan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Fundamenteel:

Ik heb het topic aangemaakt, ik zal dus perfect geweten hebben wat de aanleiding was en wat er bedoeld wordt me dunkt.

Okay, je schrijft dat Lucifer een engel van God was maar zich afzette, uit het Koninkrijk werd verbannen en heerschappij kreeg over de aarde en de naam satan kreeg. Dat zegt het Nieuwe Testament, maar Jesaja 14, noch andere plaatsen in de T'NaCH zeggen dat niet.

Citaat

In ieder geval, er wordt nergens verwezen naar Christus als Lucifer behalve dan in het Vaticaan vanuit de RKK. Ik loop lang niet mee in hun versie van de feiten en heb allang in het snuitje wat voor wolven daar zetelen.

Mwa, dat zal erg meevallen als je de moed op zou kunnen brengen je erin te verdiepen voorafgaand aan een beschuldiging.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chaim:

Okay, je schrijft dat Lucifer een engel van God was maar zich afzette, uit het Koninkrijk werd verbannen en heerschappij kreeg over de aarde en de naam satan kreeg. Dat zegt het Nieuwe Testament, maar Jesaja 14, noch andere plaatsen in de T'NaCH zeggen dat niet.

Mwa, dat zal erg meevallen als je de moed op zou kunnen brengen je erin te verdiepen voorafgaand aan een beschuldiging.

Ik heb ook weergeven dat die exegese afkomstig is van de kerkvaders. Zij hadden nogal een groter archief dan onze huidige bijbel. Nog voor de inquisitie en de donkere tijden, weet je? Die geschriften dus.

Zij deelden ons dat Lucifer een gevallen engel is omdat deze niet wou gehoorzamen aan de mens en dus de tegenstand begon/de satan. 

De bijbel is voor mij ons verleden, heden en toekomst. Maar ook daar is wat voorafgegaan alvorens men deze versie uiteindelijk drukte. Doch geloof ik dat de essentie er in staat samengevat.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Bastiaan73:

In de Latijnse Neo-Vulgaat komt het woord 'lucifer' slechts drie keer voor:

LIBER ISAIAE, hoofdstuk 14
12 Quomodo cecidisti de caelo, lucifer, fili aurorae? Deiectus es in terram, qui deiciebas gentes,

(Hoe bent u uit de hemel neergestort, Morgenster, zoon van de Dageraad! 
Daar ligt u, neer gesmakt in de onderwereld, overwinnaar van de volken!’)

LIBER IOB, hoofdstuk 11
17 Et quasi meridianus fulgor consurget tibi ad vesperam, et, cum te caligine tectum putaveris, orieris ut lucifer.

(Je wereld straalt glanzender dan de middagzon, duisternis wordt dageraad,)

EPISTULA II PETRI, hoofdstuk 1
19 Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris,

(Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.)

Maar in Openbaring 2:

28 sicut et ego accepi a Patre meo, et dabo illi stellam matutinam.

(zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.)

en Openbaring 22:

16 Ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec super ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida matutina ”.

(Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken. Ik ben de wortel uit het geslacht van David, de stralende morgenster.’)

staat dus inderdaad niet 'lucifer' maar (een vorm van) stella matutina.

@Robert Frans als je op https://www.rkdocumenten.nl op 'lucifer' zoekt krijg je drie resultaten; geen één daarvan verwijst naar Jezus. De verwarring is dus wel enigszins begrijpelijk.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=670&zoek=lucifer

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

@Robert Frans als je op https://www.rkdocumenten.nl op 'lucifer' zoekt krijg je drie resultaten; geen één daarvan verwijst naar Jezus. De verwarring is dus wel enigszins begrijpelijk.

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=670&zoek=lucifer

Dat is geen verwarring. Den boze heeft het Vaticaan overnomen en ze gaan nu openlijk Lucifer prijzen door de Zoon te loochenen. Binnen nu en 100j is het kind met badwater compleet weggegooid en is het westen onderworpen aan ballingschap zoals vorige naties die de Zoon loochenden.  De occulte flirt van het Vaticaan is daar volledig uit de hand gelopen en eerder van deze te bestrijden hebben ze zich ermee verzoend. Wie dit in twijfel trekt, research maar eens achter de schermen daar. Luciferisme/Lucifer is geen lichtbrenger die ons naar Christus leidt. Als je zelf naar de katholieke school ging kan je die leerstof van toen perfect met vandaag vergelijken. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Bastiaan73:

EPISTULA II PETRI, hoofdstuk 1
19 Et habemus firmiorem propheticum sermonem, cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies illucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris,

(Hierdoor kreeg voor ons het woord van de profeten nog meer gezag. Ook u doet er goed aan dat in acht te nemen: het is de lamp die licht verspreidt in een donkere ruimte, tot het ogenblik dat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.)

Je eigen citeren spreekt je tegen. Hier in de tweede Petrusbrief wordt, zoals ik in dit topic ook al aangaf, vrij duidelijk het woord lucifer gebruikt voor Jezus. Of je moet menen dat Petrus wil zeggen dat de duivel in je hart opgaat als je acht slaat op de profeten, maar dat zou wel een érg, wel, originele lezing zijn.

Het is eigenlijk heel eenvoudig: de katholieke Kerk heeft er geen enkel probleem mee, getuige ook haar paasjubel tijdens de paaswake, om het woord lucifer ofwel morgenster toe te passen op Jezus.
Gelovigen als Fundamenteel hebben daar wél problemen mee en vinden daarom blijkbaar dat de katholieke Kerk de duivel aanbidt, ook als het behoorlijk duidelijk is dat zij het woord lucifer op Jezus toepast en níét op de duivel.

Het is een fenomeen wat je bij zulke gelovigen vaker ziet: duidelijk kunnen zien dat een bepaald symbool of begrip voor iemand een heel andere betekenis heeft dan voor jou, maar tóch koppig blijven volhouden dat enkel jouw betekenis kan bestaan en dat die ander daarom wel naar jouw betekenis zou moeten handelen.
Het maakt discussies met zulke gelovigen vooral erg vermoeiend, omdat zij weigeren te begrijpen wat je bedoelt, hun eigen betekenis zonder enige grond verabsoluteren als de enige, ware betekenis en zich daardoor schuldig onwetend maken over de vele betekenissen die een bepaald symbool, gebaar of zegswijze kan hebben. En het zichzelf vooral érg moeilijk maken in eventuele toekomstige contacten met andere culturen.

Fundamenteel meent dat het woord lucifer uitsluitend op de duivel slaat en dat de Kerk daarom de duivel aanbidt in de paaswake. Ik toon aan, nota bene met de tekst zélf, dat het betreffende woord daarin op Jézus toegepast wordt, net als in 2 Petrus, en er dus geen sprake is van duivelsaanbidding.
Dat hij de woordkeuze ongepast vindt, wil namelijk niet zeggen dat de Kerk daarom volledig naar de aan hem gegeven betekenis van het woord zou handelen, maar alleen dat zij een voor hem ongepast woord op Jezus toepast.
Vervolgens kiest Fundamenteel er in alle vrijheid voor om mijn uitleg en mijn bewijsvoering volstrekt te ontkennen en te blijven volhouden dat de Kerk de duivel aanbidt. Vanaf dat moment zijn zijn woorden voor zijn eigen rekening, want hij heeft nu voldoende aanwijzingen gehad dat hij ernaast zit.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

@Robert Frans als je op https://www.rkdocumenten.nl op 'lucifer' zoekt krijg je drie resultaten; geen één daarvan verwijst naar Jezus. De verwarring is dus wel enigszins begrijpelijk. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=670&zoek=lucifer

Je hebt dan ook gezocht in Nederlandse documenten. In Nederland is de naam Lucifer inderdaad bedoeld voor de duivel. In het Latijn, zoals ik al had laten zien bij de paasjubel, is het echter een neutraler woord, dat morgenster of dageraad betekent (in het Latijn kan een woord meerdere betekenissen hebben, afhankelijk van de context).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar die geschriften waarin ze morgenster naar Lucifer vertalen zijn niet afkomstig van Jezus noch apostelen.

Het is als ik fascisme vandaag zou verbloemen en dan de voorgaande geschiedenis monddood maak, fysiek uitroei, alle woordenboeken verbrand en iedereen fascist maak. 

Het katholicisme is Luciferaans, dat is wat hier en nu gaande is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Robert Frans:

Hier in de tweede Petrusbrief wordt, zoals ik in dit topic ook al aangaf, vrij duidelijk het woord lucifer gebruikt voor Jezus. Of je moet menen dat Petrus wil zeggen dat de duivel in je hart opgaat als je acht slaat op de profeten, maar dat zou wel een érg, wel, originele lezing zijn.

Mee eens en ik lees hier ook niet de duivel in; het woord 'lucifer' staat alleen in de Neo-Vulgaat  dus in het Latijn. En in de KJV. Voor zover ik weet staat 'lucifer' in geen enkele Nederlandstalige bijbelvertaling. Aan de context kun je zien dat hier om Christus gaat. In de SV met kanttekeningen staat bij 2 Petrus 1:19 het volgende:

Dat is, Christus, Die in ons zal opgaan in Zijn volmaaktheid in het toekomende leven, gelijk God het Licht, en het Lam de Kaars en Morgenster van het hemelse Jeruzalem wordt genaamd, ten aanzien van de volle kennis die wij alsdan door Hem zullen ontvangen, Openb. 21:23; 22:5, 16.

25 minuten geleden zei Robert Frans:

Je hebt dan ook gezocht in Nederlandse documenten. In Nederland is de naam Lucifer inderdaad bedoeld voor de duivel. In het Latijn, zoals ik al had laten zien bij de paasjubel, is het echter een neutraler woord, dat morgenster of dageraad betekent (in het Latijn kan een woord meerdere betekenissen hebben, afhankelijk van de context).

Okee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

 

Okee.

De reinste onzin echter. Niemand vertaalde ooit Lucifer uit morgenster behalve diegene die het geloof zo verdraaiden en al wie het oneens was monddood te maken. Er zijn in het Latijn geen meerdere vertalingen mogelijk. Dat is de kunst net aan Latijn, het verwoord zo helder en letterlijk wat we waarnemen. Meerdere mogelijkheden doen die taal afbreuk aan. Het is de RKK die zich met Latijn inlaat en het in hun Neo Vulgaat van hun oude Paus Damasus vertalen naar Lucifer. Althans is dat geschreven in zijn opdracht. 1 is Meester, niet de paus. De geschiedenis en het heden van de RKK is geen mens vreemd en het kan er toch niet meer vingerdik op liggen? Wat een dwaalleer Jezus Lucifer te noemen eerder dan het gewoon op de Messias of Heiland te houden.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

De reinste onzin echter. Niemand vertaalde ooit Lucifer uit morgenster behalve diegene die het geloof zo verdraaiden en al wie het oneens was monddood te maken. Er zijn in het Latijn geen meerdere vertalingen mogelijk. Dat is de kunst net aan Latijn, het verwoord zo helder en letterlijk wat we waarnemen. Meerdere mogelijkheden doen die taal afbreuk aan. Het is de RKK die zich met Latijn inlaat en het in hun Neo Vulgaat van hun oude Paus Damasus vertalen naar Lucifer. Althans is dat geschreven in zijn opdracht. 1 is Meester, niet de paus. De geschiedenis en het heden van de RKK is geen mens vreemd en het kan er toch niet meer vingerdik op liggen? Wat een dwaalleer Jezus Lucifer te noemen eerder dan het gewoon op de Messias of Heiland te houden.

Lucifer is oorspronkelijk geen naam maar een omschrijving/titel. En het betekent nu eenmaal 'lichtbrenger'/'morgenster'.

Als persoonsnaam staat het niet in de bijbel, wel in het toneelstuk 'Lucifer' van Joost van den Vondel, 'Paradise Lost' van John Milton en 'La Divina Commedia' van Dante Alighieri.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Lucifer is oorspronkelijk geen naam maar een omschrijving/titel. En het betekent nu eenmaal 'lichtbrenger'/'morgenster'.

Als persoonsnaam staat het niet in de bijbel, wel in het toneelstuk 'Lucifer' van Joost van den Vondel, 'Paradise Lost' van John Milton en 'La Divina Commedia' van Dante Alighieri.

Als ik zeg dat de bijbel veranderd is dan is dat volgens Robert “huichelen”. Echter wordt het mij steeds duidelijker wat er voor nodig was deze versie te drukken, hoe vaak men het vertaalt naar eigen goeddunken en naarmate der eeuwen het kind met het badwater is weg gegooid. Voornamelijk door degene die dat Neo Vulgaat schreven en net ijdelheid centraal stelden eerder dan nederigheid. Tot op vandaag is de RKK zowat de enige kerk die zichzelf verfraait en de liturgie naar eigen goeddunken toepasten. Het draait daar precies meer rond hun eigen heiligen dan rond Christus. 

Als de kerkvaders ons zeggen dat Lucifer, de lichtbrenger, ooit een engel van God was tot hij viel en de satan werd vind ik dat wel oren waardig. Lucifer was ooit goed, tot God de mens maakte. Maar het is in het verborgene, en het is eigenlijk wel enigszins af te leiden uit de bijbel; dat we toegaven aan iets waar we beter niet aan toegeven. Er is een boze kracht aan het tieren die ons aanzet tot oorlogen. De aarde is beërft door de tegenstanders. Als dat niet zo was hadden ze Jezus niet aan het kruis genageld. De RKK heeft mijn inziens het ware christendom gegijzeld. De autoriteit is hen niet gegeven, alleen maar slechte omina daar.

bewerkt door Fundamenteel
Dt

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎17‎-‎5‎-‎2019 om 08:12 zei Fundamenteel:

Op a kom je o voor de Katharen en bij b kom je op voor de exegese van hun moordenaars?

Ik zal proberen het uit te leggen. De kartharen gaf ik als voorbeeld omdat jij alsmaar bleef/blijft roepen dat het christendom van de liefde is. Dat is niet zo (en de kartharen zijn daar een sprekend voorbeeld van). Je toont dat volgens mij hier en daar ook zelf aan door bijvoorbeeld te schrijven

Op ‎20‎-‎3‎-‎2019 om 15:51 zei Fundamenteel:

Dit is jihad en het wordt tijd dat de oorlog beantwoord wordt.

Wat nou niet bepaald klinkt als Mat.5:38-39.

Verder verdedig de RKK tegen een onterechte aantijging van jou, namelijk dat het Satanisten zijn. Dat zijn het niet. Je haalt namen en begrippen door elkaar. Moet je verder zelf weten, maar je verklaard er wel onzin door.

Voor mij zijn het twee verschillende dingen waar ik verder geen problemen mee heb.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mullog:

Ik zal proberen het uit te leggen. De kartharen gaf ik als voorbeeld omdat jij alsmaar bleef/blijft roepen dat het christendom van de liefde is. Dat is niet zo (en de kartharen zijn daar een sprekend voorbeeld van). Je toont dat volgens mij hier en daar ook zelf aan door bijvoorbeeld te schrijven

Wat nou niet bepaald klinkt als Mat.5:38-39.

Verder verdedig de RKK tegen een onterechte aantijging van jou, namelijk dat het Satanisten zijn. Dat zijn het niet. Je haalt namen en begrippen door elkaar. Moet je verder zelf weten, maar je verklaard er wel onzin door.

Voor mij zijn het twee verschillende dingen waar ik verder geen problemen mee heb.

Maar die hen vermoordden zijn geen christenen. Het zijn duivelaanbidders die de christenen vermoorden en hun onrechtmatige troon daar opeisten. 

De RKK heeft wel degelijk ijdelheid centraal gesteld eerder dan nederigheid. De eerste kerken waren ondergronds, met hamer en beitel in het verborgene uitgekapt, er stond enkel een doopbadje zodat christenen hun kinderen konden dopen. Zij die het christendom zo vervolgden hebben het uiteindelijk overgenomen en verspreid over de massa zoals dat volgens hen toegelaten was. Het neo vulgaat is geschreven in opdracht van zo iemand.

Eigenlijk vat dit het samen: laten we het katholicisme vanaf heden Luciferisme noemen en dan zien wat er gebeurt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het zijn duivelaanbidders die de christenen vermoorden en hun onrechtmatige troon daar opeisten. 

Dat is jou mening en voor zover ik kan overzien sta je daar bijna alleen in en wordt je hooguit omringd door een klein clubje malloten die rare filmpjes monteren om tijdens hun jeugd opgelopen trauma's te verwerken.

15 minuten geleden zei Fundamenteel:

laten we het katholicisme vanaf heden Luciferisme noemen en dan zien wat er gebeurt.

Ik denk niet dat iemand zo'n boodschap van een eenzaam roepende Belg serieus gaat nemen behalve het eerder genoemde selecte groepje malloten. Er gaat niets gebeuren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Mullog:

Dat is jou mening en voor zover ik kan overzien sta je daar bijna alleen in en wordt je hooguit omringd door een klein clubje malloten die rare filmpjes monteren om tijdens hun jeugd opgelopen trauma's te verwerken.

Ik denk niet dat iemand zo'n boodschap van een eenzaam roepende Belg serieus gaat nemen behalve het eerder genoemde selecte groepje malloten. Er gaat niets gebeuren.

Net zoals morgenster naar Lucifer vertalenmaar een mening is dan? Waarop is ze gebouwd? Op de exegese van een zogenaamde heilige die andere christelijke teksten verketterden en hun eigen versie naar voren drukten. 

Dan ga je ad hominem doen? Pff gast, wat komt ge hier eigenlijk doen? Dit gaat niet over jeugdtrauma’s en of ik al dan niet eenzaam ben. Ik vind het goed zoals het is en meer is echt niet nodig. Maar ik heb geen boodschap aan ketters die naar Christus als Lucifer verwijzen omdat 1 paus dat zo naar Latijn wil vertalen. My ass.

bewerkt door Fundamenteel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid